ดวงชะตาเด็กที่เกิดใหม่ ในเดือนกันยายน 2557

tryy

ดวงชะตาเด็กที่เกิดใหม่ ในเดือนกันยายน 2557
New born child horoscope In September 2014.

*หมายเหตุ…เด็กที่เกิดตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด (24.00 น. – 06.00 น.)  ตามหลักจันทรคติและวิชาโหราศาสตร์ไทย ถือว่ายังไม่เปลี่ยนวัน ให้นับว่าเป็นวันเดียวกันกับวันก่อนเวลาเที่ยงคืน

เกิดวันที่ :

 1. วันที่ 1 กันยายน 2557 = วันจันทร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ชอบหันไปมา สนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว นักสำรวจ  นักดำน้ำ เมื่อแรกเกิดพ่อแม่ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 2. วันที่ 2 กันยายน 2557 = วันอังคาร ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ซีซ่า-คลอดโดยการผ่าออกทางช่องท้อง  ชีพจรลงเท้า-มักเดินไกลดยกย้ายที่อยู่บ่อย
 3. วันที่ 3 กันยายน 2557 = วันพุธ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ถูกฝากเลี้ยงอยู่กับญาติผู้ใหญ่ ผู้หญิงสูงอายุ  นักสังคมสงเคราะห์
 4. วันที่ 4 กันยายน 2557 = วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ แก้มใหญ่เป็นพวง ยุ้ย น่ารัก  พ่อแม่เคยเห็นจากในฝัน ก่อนจะมาเกิด
 5. วันที่ 5 กันยายน 2557 = วันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ฐานะะพ่อแม่ดีขึ้น ได้ที่อยู่มั่นคงถาวรมากขึ้น
 6. วันที่ 6 กันยายน 2557 = วันเสาร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ จดจำสิ่งต่างๆได้รวดเร็วดีมาก มีภูมิปัญญาสูง
 7. วันที่ 7 กันยายน 2557 = วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __มาเกิดพร้อมกับฐานะพ่อแม่ทีดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน
 8. วันที่ 8 กันยายน 2557 = วันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __  สนใจทุกอย่าง นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ค้นคว้าทดลอง  เมื่อแรกเกิดพ่อแม่ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 9. วันที่ 9 กันยายน 2557 = วันอังคาร แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ชอบเดินทางท่องเที่ยว ว่องไว ฟันงอกเร็ว แข็งแรง
 10. วันที่ 10 กันยายน 2557 = วันพุธ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ พูดเร็ว ยืนและเดินได้เร็วกว่าคนอื่น กินอาหารง่าย กินได้ทุกอย่าง
 11. วันที่ 11 กันยายน 2557 = วันพฤหัสบดี แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ดวงเด่นด้านอาชีพการปกครอง ชอบช่วยเหลือทุกคนให้อยู่สุขสบาย
 12. วันที่ 12 กันยายน 2557 = วันศุกร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ชอบหัวเราะ เมื่ออยู่คนเดียว ทำท่าพูดคุยกับใครสักคน ที่เขาเห็นแต่คนอื่นไม่เห็น
 13. วันที่ 13 กันยายน 2557 = วันเสาร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __เก่งในการวางแผนล่วงหน้าซับซ้อน เหมาะจะเป็นวิศวกร
 14. วันที่ 14 กันยายน 2557 = วันอาทิตย์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ชอบฟังเสียงเพลงคลาสสิคกล่อมเวลานอน เปิดเบาๆหลับสบาย
 15. วันที่ 15 กันยายน 2557 = วันจันทร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ผู้มีญาณหยั่งรู้ในตัวเอง สอนให้อยู่ในศีลธรรมจะใช้ได้อย่างแม่นยำ
 16. วันที่ 16 กันยายน 2557 = วันอังคาร แรม ๘  เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ให้โชคลาภ ฐานะพ่อแม่ดีขึ้น
 17. วันที่ 17 กันยายน 2557 = วันพุธ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ชอบใช้นิ้วชี้นั้นนี้ (ถามว่าอะไร) พ่อแม่ต้องคอยบอกนามของสิ่งนั้นว่านั้นเรียกว่าอะไร
 18. วันที่ 18 กันยายน 2557 = วันพฤหัสบดี แรม ๑๐ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ผิวขาวเหลือง  นิสัยและใบหน้าเหมือนแม่ ยาย
 19. วันที่ 19 กันยายน 2557 = วันศุกร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ชอบเสียงสวดมนต์ ชอบไหว้พระ ชอบถือศีล นั่งสมาธิ มีปัญญาไหวพริบดีมาก
 20. วันที่ 20 กันยายน 2557 = วันเสาร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __เฉลียวฉลาด  ทันสมัย ชอบมือถือคอมพิวเตอร์
 21. วันที่ 21 กันยายน 2557 = วันอาทิตย์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __พ่อแม่มีโชคลาภมากมาย มีคนให้ของกินของใช้ ต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นก็มาปรากฏ
 22. วันที่ 22 กันยายน 2557 = วันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ ผู้คุ้มครอง ปกป้อง รักษาผู้อ่อ่นแอกว่าตน สอนให้ทำแต่ความดี
 23. วันที่ 23 กันยายน 2557 = วันอังคาร แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย __ รกพันรอบตัว รอบคอ นักต่อสู้ อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
 24. วันที่ 24 กันยายน 2557 = วันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ ลูกเศรษฐี แก้มยุ้ยน่ารัก คุยเก่ง มั่นใจในตนเอง หัวเราะทั้งน้ำตา
 25. วันที่ 25 กันยายน 2557 = วันจันทร์ ขึ้น ๒ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ แม้นพ่อแม่จะเดินย่องเงียบๆเบาๆเข้าไปหาในเวลาเขานั่งหรือนอนเล่น  เขาก็รู้ทัน และหันหน้ากลับมาหาพ่อแม่ก่อน
 26. วันที่ 26 กันยายน 2557 = วันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ เฉลียวฉลาด มีความสามารถในการเรียนและจดจำ เรียนได้สูงถึงระดับดอกเตอร์
 27. วันที่ 27 กันยายน 2557 = วันศุกร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ มีพละกำลังสูง บุญบารมีสะสมมามาก เก่าด้านบริหารทั่วไป การเมืองการปกครอง  แม่ได้เลื่อนชั้นยศตำแหน่งหน้าที่การงาน
 28. วันที่ 28 กันยายน 2557 = วันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ ไม่กลัวใคร ความคิดก้าวหน้าล้ำสมัย ชอบและเก่งในเทคโนโลยี่  เมื่อแรกเกิดพ่อแม่ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 29. วันที่ 29 กันยายน 2557 = วันจัอาทิตย์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ ซุกซนไม่หยุดนิ่ง คิดเร็ว เดินเร็ว  เมื่อแรกเกิดพ่อแม่ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 30. วันที่ 30 กันยายน 2557 = วันจันทร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย __ นิสัย หน้าตา เหมือนญาติผู้ใหญ่ทางแม่ ที่ตายไปแล้ว

………………………………….

910

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  โทร. 093-240-0151
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

Patomtip

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก

ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

ดูดวงรายเดือน ตุลาคม2556 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตรไทย)

ดูดวงรายเดือน ตุลาคม2556  ทายจากปีเกิด (รวม 12 นักษัตรไทย)
Monthly horoscopes in October 2013.
Predict from Year of born. (Total 12 Thailand-constellation.)
________________

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ เดินทางไกล ต้องสู้ชีวิต เหน็ดเหนื่อย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เงินก้อนใหญ่
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ ระวังอย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  หุ้่นส่วน
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
  โชคลาภ  Fortune __  ได้จากการให้ทาน
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  มีข้อแลกเปลี่ยน
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  ทันสมัย
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ แก้ไขปัญหาไม่ได้
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  ช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทน
 5. อดีต  Past __  ใช้หลักความยุติธรรม
 6. อนาคต  Future __ ถูกตามทวงเงิน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  ไม่ถูกก็เฉียดโชคชิ้นใหญ่
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __เจรจาต่อรอง

________________

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. ปัจจุบัน  Present __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __โครงการมากมาย
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ภาระกิจเยอะ
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ได้บ้างเสียบ้าง
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวแทนนายหน้า
  โชคลาภ  Fortune __ได้จากหญิงแกร่ง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ฟื้นฟูความสัมพันธ์
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __เจรจาต่อรอง
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __เจ็บป่วย
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __อยู่คนเดียว เงียบเหงา
 5. อดีต  Past __รักษาสุขภาพ
 6. อนาคต  Future __ดีเด่นการเงิน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ซื้อรถยนต์ ทันสมัย
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ต่างประเทศต่างจังหวัด
 9. ความคิดในใจ  In mind. __เดินทางท่องเที่ยว
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __พักงานระนะสั้นๆ

________________

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ เฉียดได้รับโชค
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ยุ่งวุ่นกับญาติกับงาน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ ไฟฟ้า
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ งานใหม่
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ลูกค้าทิ้งร้างห่างไกล
  โชคลาภ  Fortune __  ได้จากเพื่อน
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  อยู่คนเดียว เหงา
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ เดินทาง ค้าขาย มอเตอร์ไซค์
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ซื้อยานพาหนะ เดินทางไกล ต่างแดน
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  สับสนการตัดสินใจ
 5. อดีต  Past __  แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 6. อนาคต  Future __  นับพบคบในครอบครัว
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  ไถ่ชีวิตสัตว์
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  งานเลี้ยงแลองความสำเร็จ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  เจ็บป่วย
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ภาระกิจมากมาย

________________

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. ปัจจุบัน  Present __ ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เดินทางท่องเที่ยว
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ ยุติธรรม
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  เก็บของเก่ามาใช้งาน
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ปรับปรุงคุณภาพสินค้าบริการ
  โชคลาภ  Fortune __  ดีมาก จากผู้สูงอายุ
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ แม่สื่อ
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  รักกันดี
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ฉลองความสำเร็จ
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  แต่งตัวทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
 5. อดีต  Past __  ร่่างกายต้องการพักผ่อน
 6. อนาคต  Future __ นอนไม่หลับ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  ช้าแต่สำเร็จ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  นึกถึงความหลัง
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ เลื่อนตำแหน่ง

________________

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ ขยันทำงานหาเงิน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เจ็บป่วย
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ สัมผัสที่หก
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ ให้ทาน
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  รวบรวมสมาชิก รุกด้านการตลาด
  โชคลาภ  Fortune __  ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ ให้แต่ไม่รับ
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  เดินทางท่องเที่ยว
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  ก้าวหน้า
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  สุขสมหวัง ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ปลดปล่อยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  เงียบเหงา บวชเรียน ครู
 5. อดีต  Past __  รักษาผลประโยชน์ส่วนตัว
 6. อนาคต  Future __  โครงการมากมาย ยังไม่ได้ทำ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  นัดพบญาติพี่น้อง
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  บริหารเงินในธนาคาร
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  เหน็ดเหนื่อยง่าย
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ พรหมวิหารสี่

________________

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ พบคนถูกใจ รักใหม่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ต่อสู้กับปัญหาใหญ่
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ ระวังอย่าทำผิดกฎหหมายศีลธรรม
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  พึ่งพาตนเอง
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ดีเด่นฝ่านการผลิต
  โชคลาภ  Fortune __  งดเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ฟื้นฟูสุขภาพ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  อยู่คนเดียว
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  น้อยใจ ไปคนเดียว
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ พบเพื่อนเก่า
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  ใจร้อน
 5. อดีต  Past __  สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 6. อนาคต  Future __  เดินทางไกล ต่างประเทศ ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ เสี่ยงโชค
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  ทางโทรศัพท์
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  สิ้นสุด เริ่มใหม่
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __พักงานระยะสั้นๆ

________________

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ นิมิตฝันที่อาจเป็นจริง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ปกป้องตัวเอง
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __รักษาพยาบาล กฏแห่งกรรม
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ ค้นหาสัจจะธรรม ความจริง
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ซื้อขายแลกเปลี่ยน ตัวแทนนายหน้า
  โชคลาภ  Fortune __  ปานกลาง ได้จากสมาธิ
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ ต้องการฐานะการเงินมากกว่าความรัก
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  อดทน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ทำงานหนัก
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เดินทาง ค้าขาย
 5. อดีต  Past __  พักงานระยะสั้น
 6. อนาคต  Future __ ทำบางอย่างไม่แสดงออกทางสังคม
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  โดดเดี่ยว ปลีกวิเวก
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  พึ่งพาตนเอง
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  ขยันทำงาน
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ตัดสินใจครั้งใหญ่

________________

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ ลางสังหรณ์ที่อาจเป็นจริงได้
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ เดินทาง ต่อสู้ เหน็ดเหนื่อยหนัก
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  ตั้งต้นใหม่อีกครั้ง
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ ทำให้ทันยุคสมัย
  โชคลาภ  Fortune __ ไม่ควรเสี่ยงโชคแบบทุ่มเทมากเกินไป 
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  ถูกขอยืมเงิน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ เด่นดูแลญาติผู้ใหญ่ผู้ชาย
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  ม่าย
 5. อดีต  Past __  ขยันทำงานหาเงิน
 6. อนาคต  Future __  ให้คำมั่นสัญญา
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ทำให้งานเดินหน้า
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  ธนาคาร
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  เศรษฐีนี
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่

________________

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. ปัจจุบัน  Present __เจ็บป่วย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ ครอบครัว
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  เน้นการเงินการธนาคาร กองทุนขนาดใหญ่
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ ภาวะลูกค้าซบเซา ธุรกิจข้ามทวีป
  โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ไม่แน่นอน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ รื้อฟื้น คืนดี
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  สับสนการตัดสินใจ
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ แอบทำบางสิ่งบางอย่าง
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
 5. อดีต  Past __  ดูดวง
 6. อนาคต  Future __  เด่นการค้าขาย เดินทาง
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  คิดแบบไร้ความจำกัดจากกฎเกณฑ์แบบเก่า
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  วนเวียน
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ปกป้องตัวเอง

________________

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ พึ่งพาตนเอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ อยู่แต่บ้าน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ สัมผัสที่หก
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  กอบโกยเงินทอง
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  นิ่งเฉยไว้ก่อน
  โชคลาภ  Fortune __  สุขภาพที่ดี
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ความคิดสับสน
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  เจ้าสำอางค์
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  ให้สัญญา
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ อดทน รอคอย
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  กินยาแก้หลายโรค
 5. อดีต  Past __  เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย
 6. อนาคต  Future __  ฝึกสมาธิ ใช้ญาณหยั่งรู้
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ลำบากนิดแต่ก็แก้ไขปัญหาได้
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  การเรียนรู้ระดับสูงสุด ความรู้นอกตำรา
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  ปริญญาโท
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __รู้อยู่แล้ว ลางสังหรณ์แม่นยำ

________________

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ ตัดสินใจครั้งใหญ่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เดินทางต่างประเทศ
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ ค้าขาย
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  งบประมาณการเงินการธนาคาร
  โชคลาภ  Fortune __  ปานกลาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__  ปล่อยให้เขาไป ทำให้มีอิสระภาพ
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  ปัญหาเก่า หนี้สิน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ งานก้าวหน้า
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  มีโชคลาภ
 5. อดีต  Past __  สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 6. อนาคต  Future __  สุขสงบ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  มองโลกในแง่ดี
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  พระธรรม
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  ทางเลือก
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ถูกขอยืมเงิน

________________

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ แต่งงาน ได้คู่ครอง ครอบครัวมีความสุข
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ วางแผนครอบครัว
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ วนเวียน กู้หนี้ บริหารความเสี่ยงภัย
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ กินเลี้ยงฉลอง หุ้นส่วน
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  จากคนรัก
  โชคลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ เริ่มต้น ตามหมอดูทำนาย
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __  สุขสมหวัง
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ เจ็บป่วยสูญเสียพบแพทย์
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __  วิตกกังวล
 5. อดีต  Past __  พบคนถูกใจ
 6. อนาคต  Future __  สมหวังในความรัก
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __  ค้นหาสัจจะธรรม
 8. ที่ปรึกษา  Helper __  คัดเลือก
 9. ความคิดในใจ  In mind. __  ความมั่นคงในชีวิต
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __บริหารงานบ้าน สำนักงาน

  ………………………………..

  730

   
  โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
  ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
  ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


  l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ : ดูดวง เรียน l สนทนา l ผู้สนับสนุน l

  __________________

ดูดวงรายเดือน กันยายน2556 คนเกิดปีุกุน

กุน

ดูดวงรายเดือน กันยายน2556  ทายจากปีเกิด (รวม 12 นักษัตรไทย)
Monthly horoscopes in September 2013.
Predict from Year of born. (Total 12 Thailand-constellation.)
________________

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ ปัญหาเล็กๆที่แก้ไขได้ ด้วยตนเอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง  
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ ระลึกชาติ
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ กำลังจะได้รับภาระกิจใหม่ล่าสุด
  โชค ลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ ระวังคนมีเจ้าของแล้วจะมาติดพัน
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ มีปากเสียงถกเถียงกัน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ อารมณ์เสียง่าย
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เจ้าเข้าทรง
 5. อดีต  Past __ แอบมีความลับ
 6. อนาคต  Future __ ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ กินดื่มเพื่อสุขภาพ
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ ขอกู้เงิน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ อึดอัดขัดข้อง
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ใช้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์อินเตอรเน็ทในการสื่อสารมากขึ้น

________________

720


โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
โทร. 081-533-3529


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l สนทนา l บริการ : ดูดวง เรียนหมอดู l

ดูดวงรายเดือน กันยายน2556 คนเกิดปีจอ

จอ

ดูดวงรายเดือน กันยายน2556  ทายจากปีเกิด (รวม 12 นักษัตรไทย)
Monthly horoscopes in September 2013.
Predict from Year of born. (Total 12 Thailand-constellation.)
________________

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. ปัจจุบัน  Present __  เจ็บป่วย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ดีเด่นการเงิน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __   ไร่นาสวนผสม พืชพันธ์ ธัญญาหาร ป่าไม้
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ปรับปรุงกิจการ
  โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง เดินทาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ เหน็ดเหนื่อจากการทำงานหนัก
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ เป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ ปลดปล่อยให้มีอิสระภาพ
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ มีทั้งได้และเสีย
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ มีเหตุให้ตกใจ
 5. อดีต  Past __ โครงการามากมาย เริ่มทำไปบ้างแล้ว
 6. อนาคต  Future __ ขอ กู้เงิน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ เงินกู้
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ ชายสูงอายุ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ สิ้นสุด เริ่มใหม่
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน

________________

719


โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
โทร. 081-533-3529

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9
l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l สนทนา l บริการ : ดูดวง เรียนหมอดู l

ดูดวงรายเดือน กันยายน2556 คนเกิดปีระกา

ระกา

ดูดวงรายเดือน กันยายน2556  ทายจากปีเกิด (รวม 12 นักษัตรไทย)
Monthly horoscopes in September 2013.
Predict from Year of born. (Total 12 Thailand-constellation.)
________________

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ อกหักรักคุด ไม่สมหวังในความรัก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  แต่ก็พบเห็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ ยุ่งการการเรียนการสอบ 
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  ภาวะผู้นำ
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  โชค ลาภ  Fortune __  ได้จากความฝัน
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง ยาสมุนไพร
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ แค่เพื่อน
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ แอบมีความลับ
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ รอคอยการกลับมา
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ อยู่ระหว่างการขอความยุติธรรม
 5. อดีต  Past __ โยกย้ายเปลี่ยนแปลง เดินทางไปๆมาๆ
 6. อนาคต  Future __ กินดื่มบำรุง เพื่อสุขภาพ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ เงินก้อนใหญ่
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ แพทย์
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ เหน็ดเหนื่อย
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __เก็บสะสมเงินทอง

________________

718


โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
โทร. 081-533-3529

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9
l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l สนทนา l บริการ : ดูดวง เรียนหมอดู l

ดูดวงรายเดือน กันยายน2556 คนกิดปีวอก

วอก
ดูดวงรายเดือน กันยายน2556  ทายจากปีเกิด (รวม 12 นักษัตรไทย)
Monthly horoscopes in September 2013.
Predict from Year of born. (Total 12 Thailand-constellation.)
________________

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. ปัจจุบัน  Present __  สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ขยายกิจการ
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __   โหราศาสตร์
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ ทบทวน 
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  โครงการใหม่
  โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากตัวเอง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ พร้อมมีบุตร
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ ดีเด่นการค้า
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ได้รับสิ่งที่ไม่ต้องการ
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ สมบูรณ์พูนสุข สิ้นสุด
 5. อดีต  Past __ ร่วมเงินทุน
 6. อนาคต  Future __ ดูแลชายสูงอายุ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ คนรัก
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ เจ็บป่วยสูญเสีย
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ บ้าน สำนักงาน
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด

________________

717


โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
โทร. 081-533-3529

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9
l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l สนทนา l บริการ : ดูดวง เรียนหมอดู l

ดูดวงรายเดือน กันยายน2556 คนเกิดปีมะแม

มะแม
ดูดวงรายเดือน กันยายน2556  ทายจากปีเกิด (รวม 12 นักษัตรไทย)
Monthly horoscopes in September 2013.
Predict from Year of born. (Total 12 Thailand-constellation.)
________________

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ เดินทางไกล ต่างประเทศ รถยนต์คันใหม่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  พักงานระยะสั้น
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ การติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  กักเก็บสะสมเงินทุน
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ เริ่มต้นโครงการ
  โชค ลาภ  Fortune __  ได้จากหญิงโสด
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ อดทนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ลดน้ำหนัก
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ เป็นโสดดีกว่า
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ บริหารจัดการเงิน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ทำบุญ
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ดูแลผู้ชายสูงอายุ
 5. อดีต  Past __ กินยาหลายอย่าง
 6. อนาคต  Future __ นอนดึก
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ใช้ปัญญา
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ เจรจาต่อรอง
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ เงินก้อนใหญ่
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ดีเด่นการค้าขาย

________________

716


โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
โทร. 081-533-3529

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9
l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l สนทนา l บริการ : ดูดวง เรียนหมอดู l

ดูดวงรายเดือน กันยายน2556 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตรไทย)

ดูดวงรายเดือน กันยายน2556  ทายจากปีเกิด (รวม 12 นักษัตรไทย)
Monthly horoscopes in September 2013.
Predict from Year of born. (Total 12 Thailand-constellation.)
________________

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ ขยายกิจการ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ โรงพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียนสอบแข่งขันวิจัยค้นคว้าทดลอง  Education __ สอบแข่งขัน เคลื่อนไหวไม่ค่อยสะดวก
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ รับจ่ายดอกเบี้ยเงินทุน ทุนการศึกษา
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ชลอการตัดสินใจ
  โชคลาภ  Fortune __ ได้จากยานพาหนะ ที่ไม่ค่อยใช้ จักรยานยนต์
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง เหนื่อยง่าย
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ ปล่อยให้มีอิสระภาพ
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ พูดถึงปัญหาเก่า
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ดูแลเยี่ยมเยือนญาติผู้หญิงสูงอายุ
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ อารมณ์ตึงเครียด
 5. อดีต  Past __ จัดงานเลี้ยง ฉลองความสำเร็จ ทำบุญบ้าน
 6. อนาคต  Future __ ทำงานเกินเวลา กลับบ้าน นอนดึกมากขึ้น
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ รู้สึกเงียบเหงา
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ วางแผนชีวิต
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ นัดพบที่บ้าน

________________

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. ปัจจุบัน  Present __  ระวังอย่าทำผิดระเบียบกฏหมายและศีลธรรม
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  กินยาหลายขนาน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __   ยานพหนะ จักรยานยนต์
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ ปลดหนี้
  โชค ลาภ  Fortune __  จากมรดก ที่ดิน ชีวิตพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้น
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ระวังโรคความดันโลหิตสูงต่ำ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ ว่างเปล่า นึกถึงอดีต
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ สับสนการตัดสินใจ
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ เดินทางไกล รถยนต์คันใหม่
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ นอนมาก  ร่างกายต้องการพักผ่อน
 5. อดีต  Past __ เจ็บป่วย
 6. อนาคต  Future __ นอนดึก
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ เพื่อน ความทรงจำ
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ ลูกหลานบริวาร
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

________________

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ มีความลับ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ยุ่งกับงานกับญาติ ความคิดเห็นที่แตกต่าง
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __   พักระยะสั้นๆ
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  เน้นการตลาด
  โชค ลาภ  Fortune __ ดีมาก
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ เวียนหัว
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ คุยกันทางโทรศัพท์อินเตอร์เน็ท
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ ได้งานชิ้นใหม่
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ หงุดหงิด
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ตึงเครียด
 5. อดีต  Past __ ค่าใช้จ่ายสูง
 6. อนาคต  Future __ อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ติดภาระกิจ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ปรับปรุงบ้าน สำนักงาน ที่กทำกิน
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ เดินทางไกล จากต่างประเทศ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ยานพาหนะคันใหม่

________________

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. ปัจจุบัน  Present __  ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ การค้าขาย
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด รถยนต์
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ เงินล้าน
  โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากความฝัน
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ โรคเก่ากำเริบ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ อกหักรักร้างลา
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ บริหารจัดการมรดกที่ดิน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ใจร้อน
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เวียนหัว
 5. อดีต  Past __ กินดื่มเพื่อนสุขภาพ
 6. อนาคต  Future __ ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า ค้าที่ดิน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ขยายกิจการ
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ เศรษฐีนี
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ สับสนการตัดสินใจ
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ ชีวิตมั่นคงมากขึ้น

________________

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ ตกหลุมรัก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ งานแต่งงาน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ เหน็ดเหนื่อย กับการต่อสู้
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ อึดอัดขัดข้อง ภาระกิจยังไม่เสร็จสิ้น 
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  กำลังตัดสินใจครั้งใหญ่
  โชค ลาภ  Fortune __  ดี-ดีมาก ได้จากความฝัน
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ ตดต่อทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ รับการมาเยือนจากอาคันตุกะแดนไกล
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ปรับปรุงชีวิต
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ดีเด่นการเงิน
 5. อดีต  Past __ อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
 6. อนาคต  Future __ ปกป้องคุ้มครอง ผลประโยชน์ส่วนตัว
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ขยายกิจการสาขา
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ แอบ ทำงานดึก
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน

________________

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. ปัจจุบัน  Present __  ความรัก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ พ่อ(แม่)ม่าย 
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __  ที่ดิน ทรัพยากร ธรรมชาติ มรดกโลก
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  ถึงช้ากว่ากำหนดแต่ก็เสร็จ
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ได้กำไรงอกงามดี
  โชค ลาภ  Fortune __  จากคนรัก
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ สัมพันธ์ลึกซึ้ง
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ ทำบุญด้วยกัน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ เจ็บป่วย
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ชีวิตสับสน
 5. อดีต  Past __ อยู่บ้าน ใช้เป็นสำนักงาน
 6. อนาคต  Future __ ช่วยชีวิตอื่น ให้พ้นภัยอันตราย
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ งานใหม่
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ รวดเร็ว แข่งกับเวลา
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ โชคลาภ
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ยุ่งกับงาน กับญาติ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน

________________

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ เจ็บป่วย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __  เรียนต่อระดับสูง
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ อดทนรอคอยจัวหวะที่ดีผ่านเข้ามา
  โชค ลาภ  Fortune __ ดี-ดีมาก
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปวดหัว สายตา กระเพาะอาหาร
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ รักเงินมากกว่า
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ ตึงเครียด
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ บริการจัดการทรัพย์สินมรดก
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เก็บเงินก้อนใหญ่
 5. อดีต  Past __ เหงา อยู่คนเดียว
 6. อนาคต  Future __ สะเดาะเคราะห์ใหญ่
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนวิถีชีวิต
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ เพื่อน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ หงุดหงิด
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ ติดภาระกิจ ไปไหนไม่สะดวก

________________

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ เดินทางไกล ต่างประเทศ รถยนต์คันใหม่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  พักงานระยะสั้น
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ การติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  กักเก็บสะสมเงินทุน
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ เริ่มต้นโครงการ
  โชค ลาภ  Fortune __  ได้จากหญิงโสด
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ อดทนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ลดน้ำหนัก
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ เป็นโสดดีกว่า
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ บริหารจัดการเงิน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ทำบุญ
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ดูแลผู้ชายสูงอายุ
 5. อดีต  Past __ กินยาหลายอย่าง
 6. อนาคต  Future __ นอนดึก
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ใช้ปัญญา
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ เจรจาต่อรอง
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ เงินก้อนใหญ่
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ดีเด่นการค้าขาย

________________

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. ปัจจุบัน  Present __  สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ขยายกิจการ
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __   โหราศาสตร์
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ ทบทวน 
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  โครงการใหม่
  โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากตัวเอง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ พร้อมมีบุตร
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ ดีเด่นการค้า
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ ได้รับสิ่งที่ไม่ต้องการ
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ สมบูรณ์พูนสุข สิ้นสุด
 5. อดีต  Past __ ร่วมเงินทุน
 6. อนาคต  Future __ ดูแลชายสูงอายุ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ คนรัก
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ เจ็บป่วยสูญเสีย
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ บ้าน สำนักงาน
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด

________________

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ อกหักรักคุด ไม่สมหวังในความรัก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  แต่ก็พบเห็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ ยุ่งการการเรียนการสอบ 
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __  ภาวะผู้นำ
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  โชค ลาภ  Fortune __  ได้จากความฝัน
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง ยาสมุนไพร
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ แค่เพื่อน
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ แอบมีความลับ
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ รอคอยการกลับมา
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ อยู่ระหว่างการขอความยุติธรรม
 5. อดีต  Past __ โยกย้ายเปลี่ยนแปลง เดินทางไปๆมาๆ
 6. อนาคต  Future __ กินดื่มบำรุง เพื่อสุขภาพ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ เงินก้อนใหญ่
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ แพทย์
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ เหน็ดเหนื่อย
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __เก็บสะสมเงินทอง

________________

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. ปัจจุบัน  Present __  เจ็บป่วย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ดีเด่นการเงิน
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __   ไร่นาสวนผสม พืชพันธ์ ธัญญาหาร ป่าไม้
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ปรับปรุงกิจการ
  โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง เดินทาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ เหน็ดเหนื่อจากการทำงานหนัก
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ เป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ ปลดปล่อยให้มีอิสระภาพ
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ มีทั้งได้และเสีย
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ มีเหตุให้ตกใจ
 5. อดีต  Past __ โครงการามากมาย เริ่มทำไปบ้างแล้ว
 6. อนาคต  Future __ ขอ กู้เงิน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ เงินกู้
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ ชายสูงอายุ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ สิ้นสุด เริ่มใหม่
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน

________________

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ ปัญหาเล็กๆที่แก้ไขได้ ด้วยตนเอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง  
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ ระลึกชาติ
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ กำลังจะได้รับภาระกิจใหม่ล่าสุด
  โชค ลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ ระวังคนมีเจ้าของแล้วจะมาติดพัน
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ มีปากเสียงถกเถียงกัน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ อารมณ์เสียง่าย
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เจ้าเข้าทรง
 5. อดีต  Past __ แอบมีความลับ
 6. อนาคต  Future __ ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ กินดื่มเพื่อสุขภาพ
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ ขอกู้เงิน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ อึดอัดขัดข้อง
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ใช้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์อินเตอรเน็ทในการสื่อสารมากขึ้น

________________

708


โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
โทร. 081-533-3529

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9
l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l สนทนา l บริการ : ดูดวง เรียนหมอดู l

ดูดวงรายเดือนกันยายน2556 คนเกิดราศีมีน

45683

ดูดวงรายเดือนกันยายน2556  ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Monthly horoscopes in September 2013.
Predict from month of  born.  (12 Thai Zodiac.)

 ________________

12 ราศีมีน

(12)
คนเกิดเดือนสี่ไทย
ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. ปัจจุบัน  Present __  ออกมาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  สิ้นสุด พร้อมจะเริ่มชีวิตใหม่
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __  ใกล้สอบ
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __   น้ำและการบริหารจัดการ
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  ยานพาหนะคันใหม่ ความทันสมัย
  โชค ลาภ  Fortune __   ได้จากบุญเก่า
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง กินยาสมุนไพร
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ เป็นโสดดีกว่าแต่งงาน
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ สัญญาปองดอง
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ แอบหนีเที่ยว กลับบ้านดึก
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ดูแลหญิงสูงอายุ
 5. อดีต  Past __ ทำงานหนัก
 6. อนาคต  Future __ อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ครอบครัวพร้อมหน้า
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ คนรัก
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ เก็บของที่ทิ้งแล้วมาใช้อีกครั้ง
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ ติดต่อสถาบันการเงินขนาดใหญ่

เนื้อเรื่องย่อ

ดูดวงรายเดือนกันยายน2556 คนเกิดราศีกุมภ์

3857

ดูดวงรายเดือนกันยายน2556  ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Monthly horoscopes in September 2013.
Predict from month of  born.  (12 Thai Zodiac.)

 ________________

11 ราศีกุมภ์

(11)
คนเกิดเดือนสามไทย
ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13กุมภาพันธ์–13มีนาคม)
Born in Aquarius. (13February-13March)

 1. ปัจจุบัน  Present __  ดีเด่นกำไร โชคลาภ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ลังเลการตัดสินใจ
 3. ทิศทางดวงชะตากรรม  Way of horoscopes :
  – การเรียน สอบ แข่งขัน วิจัย ค้นคว้าทดลอง  Education __ หมอแพทย์พยาบาล รักษาโรค  ยุติ
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ  Work __ วางแผนงาน : วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย  ควบคุม ประเมิน ปรับปรุง
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __  เก็บออมสะสมเงินทุน
  โชค ลาภ  Fortune __ ดี ดีมาก 
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก (โสดม่ายหย่าร้าง)  Lover (single)__ สิ้นสุด
  คู่ (สามีภรรยา)  Husband & Wife (Married) __ มีความรักที่ซับซ้อน
  ครอบครัว ญาติ ดอง  Family & Relatives __ วนเวียน กู้เงิน
  เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ น้อยใจ ไปคนเดียว
 5. อดีต  Past __ อยู่คนเดียว
 6. อนาคต  Future __ อกหักรักคุด มีค่าใช้จ่ายสูง
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ ความสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ไปจากที่เดิม
 10. ทิศทางวิถีชีวิต  Way of life. __ พักผ่อนกายใจ

เนื้อเรื่องย่อ

Previous Older Entries Next Newer Entries

%d bloggers like this: