ดูดวงรายเดือน กันยายน 2561 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)


ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี)
รายเดือน กันยายน 2561
Monthly horoscope in September 2018.
Predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

คำนำ

รูปแบบคำพยากรณ์ดวงชะตา

 • คำพยากรณ์ดวงชะตานี้ เขียนให้ผู้อ่านจำนวนมาก ผู้อ่านมีความแตกต่างใน : อายุ/เพศ/วันเดือนปีเกิด/เชื้อชาติ/ภาษา/การศึกษา/อาชีพการงาน/ฐานะทางการเงิน/ความเชื่อ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเขียนคำพยากรณ์ดวงชะตาแบบหลายทิศทางในหัวข้อเดียวกัน เพื่อให้ครอบคลุมผู้อ่านได้หลายคน
 • ถ้าท่านอ่านคำพยากรณ์จากเดือนเกิด(ราศี)ของท่านแล้ว ยังไม่ตรงกับชีวิตจริงของท่าน ท่านควรลองอ่านคำพยากรณ์จากราศีใกล้เคียง หรืออ่านทั้ง 12 ราศี ซึ่งอาจพบว่ามีสัก 1 ราศีที่พยากรณ์ดวงชะตาได้ตรงกับชีวิตจริงของท่าน หรือรอไปอ่านในเดือนหน้า หรืออ่านถอยหลังไปในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว อาจพบเห็นสิ่งที่ท่านกำลังต้องการอ่านครับ

 

(1)

1

ราศีเมษ-แกะ
เดือน ๕ ไทย (14 เมษายน–13 พฤษภาคม)

Born in Aries.
(13 April – 13 May)

 1. ท่าน You __มีความสุข สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กับในวงการค้าขาย
 2. อดีต  Past __รอคอยโอกาส ที่เหมาะสม คนที่อยู่ไกล
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __งานใหม่ ภาวะความเป็นผู้นำ
  • การงาน Work __ใช้สัจธรรมความเป็นจริง มาแก้ไขปัญหา รับฟังปัญหา
  • การเงิน Finance __มีเครียดบ้าง กับปัญบ้างอย่าง ที่หาที่ยังหาทางแก้ไขไม่ได้
  • โชคลาภ Fortune__ดี ได้จากการทำงาน ฝ่ายผลิต
  • สุขภาพ Health __ เวียนหัว อาการไม่แน่นอน มีความเสี่ยง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ควรไปพบแพทย์ ตรวจสุขภาพบ้าง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__ไม่รวยไม่รัก
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวและครอบครัวไว้ได้
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __โยกย้าย เปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้านสำนักงาน
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__ร่ำรวยมหาศาล งานบริษัท มหาชน
 4. อนาคต Future __อึดอัดขัดข้องในบางเรื่อง
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __บริหารจัดการทรัพย์สิน บ้านที่ดินรถยนต์ มรดก
  • ตัวช่วย  Support __ทำงานแข่งกับเวลา
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ต้องการเลื่อนขั้น ตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __ตรวจดวงชะตา หาทางแก้ไขปัญหาชีวิต

 

(2)

2

ราศีพฤษภ-วัว
เดือน ๖ ไทย  (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)

Born in Taurus.
( 14 May – 13 June)

 1. ท่าน You __ดูแลญาติ ผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ และอำนาจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มีความสุข สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 2. อดีต  Past __ให้การช่วยเหลือ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __เขียนโครงสร้าง งานชิ้นใหม่
  • การงาน Work __อยู่ในระยะเวลาเก็บเกี่ยว ผลประโยชน์
  • การเงิน Finance __ได้จากโครงการมากมาย และการตัดสินใจที่ถูกต้อง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการเป็นนายหน้า พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน ประมูลงาน
  • สุขภาพ Health __ ต้องการความสงบเงียบ ปลีกวิเวก
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__จุดเริ่มต้น เดินทาง ท่องเที่ยว
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __งานมีความก้าวหน้า
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __พักงานระยะสั้นๆ
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__บริหารความเสี่ยง ลังเลการตัดสินใจ
 4. อนาคต Future __พึ่งพาตนเอง งานสร้างรายได้จากมือเปล่า
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __หาซื้อ เปลี่ยน ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย
  • ตัวช่วย  Support __เสื้อผ้าชุดใหม่ สินค้าทันสมัย
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ทำการค้าง่ายๆ ได้กำไรงาม
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __อดทน ทำทุกอย่าง เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ

 

(3)

3

ราศีเมถุน-คนคู่
เดือน ๗ ไทย (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)

Born in Gemini.
(14 June – 14 July)

 1. ท่าน You __เตรียมเงินทุน สำหรับการเรียนต่อ ในระดับสูง เป้าหมายเดอร์เตอร์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า
 2. อดีต  Past __จากอาชีพขายประกันชีวิต นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __วิธีการนวด บำบัด รักษาโรคกระดูกหลังเคลื่อนทับเส้นเอ็น
  • การงาน Work __ใกล้จะได้รับตำแหน่งใหญ่มากขึ้น รอคอยเจ้านายเปิดไฟเขียว
  • การเงิน Finance __อุดมสมบูรณ์ หมดได้ก็มีใหม่มาเพิ่มเติมได้
  • โชคลาภ Fortune__เลขทะเบียนยานพาหนะ
  • สุขภาพ Health __ ดีมากขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__ยังไม่พร้อม รอคนมาขอแต่งงาน
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __มีเกณฑ์เดินทางไกล ระวังมีปากเสียง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __สมหวังในบางเรื่องเท่านั้น
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__แต่งงาน
 4. อนาคต Future __ปรับตัว พยายามมองหาและแก้ไขความบกพร่องของตนเอง
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  • ตัวช่วย  Support __ไม่รับความช่วยเหลือจากคนอื่น พอใจในสิ่งที่มีในปัจจุบัน จะมีความสุขดีมาก
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ลังเลการตัดสินใจในบางประเด็น
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __ทำงานในสถานรักษาพยาบาล คลีนิค โรงพยาบาล พบแพทย์ ตรวจสุขภาพ

 

(4)

4

ราศีกรกฎ-ปู
เดือน ๘ ไทย (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)

Born in Cancer.
(15 July -16 August)

 1. ท่าน You __ บริหารจัดการ ซ่อมแซม ตกแต่งบ้าน สำนักงาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ศาลพระภูมิ
 2. อดีต  Past __รีโนเวท renovate
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __การเมือง การปกครอง บริษัทมหาชน
  • การงาน Work __อึดอัดขัดข้อง ไม่สะดวกสบาย
  • การเงิน Finance __เริ่มต้นใหม่ ดีขึ้นหว่าเดิม
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากชายอ้วน
  • สุขภาพ Health __ ยอมรับกฏแห่งกรรมและความจริงได้ ปล่อยวางได้ ชีวิตย่อมจะดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย ตนเองและคนในครอบครัว อย่าประมาท ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__ตึงเรียด
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __สิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__เดินทาง โยกย้ายเ เปลี่ยนแปลง
 4. อนาคต Future __ร่ำรวยเงินทอง เศรษฐี
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __เพื่อน ที่ปรึกษา
  • ตัวช่วย  Support __ธนาคาร
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรน ทนลำบากเพื่อสบาย
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __สุขจากความสงบ เกิดขึ้นได้ด้วยการทำบุญ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม

 

(5)

5

ราศีสิงห์-สิงโต
เดือน ๙ ไทย (17 สิงหาคม–16 กันยายน)

Born in Leo.
(17 August – 16 September)

 1. ท่าน You __บริหารจัดการทรัพย์สิน บ้าน ที่ดิน ืรถยนต์ มรดก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กำไร จากการเสี่ยงโชค
 2. อดีต  Past __ใช้สัมผัสที่หก ญาณหยั่งรู้
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __ด้วยการใช้พรหมวิหารสี่เป็นพื้นฐาน
  • การงาน Work __เพื่อความร่ำรวยมหาศาล
  • การเงิน Finance __แต่จำเป็นต้องทิ้งร้างห่างไกล ไปจากครอบครัว
  • โชคลาภ Fortune__สถานะการณ์ไม่ค่อยจะดี
  • สุขภาพ Health __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ อาจทำให้เดินไม่สะดวก
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__เคยชินกับการอยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __ชีวิตครอบครัวซับซ้อน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ทำงานอิสระ
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__ผู้บริหารสถาบันการเงิน
 4. อนาคต Future __เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง แก้ไขปัญหา
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ฝึกสมาธิ
  • ตัวช่วย  Support __ร่างกายต้องการเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __งานสำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนดเดิม
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __ขยายกิจการ

 

(6)

8

ราศีกันย์-หญิงสาว
เดือน ๑๐ ไทย (17 กันยายน–16 ตุลาคม)

Born in Virgo.
(17 September – 16 October)

 1. ท่าน You __อยู่คนเดียว มองหาสัจธรรม ความจริง ปลีกวิเวก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ลังเลการตัดสินใจ
 2. อดีต  Past __ฟื้นฟูสุขภาพ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __ศิลปะ แสงสีเสียง ธุรกิจบันเทิง ความงาม
  • การงาน Work __ กลางคืนก็ทำงาน
  • การเงิน Finance __ดีเด่นได้จากพืช สมุนไพร หมอดู
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการตัดสินใจที่ถูกต้อง
  • สุขภาพ Health __ สร้างเสริมสุขภาพ
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__มีการวางแผนชีวิตไว้แล้ว
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __มีปัญหาสลับซับซ้อน ซ่อนเงิ่อนไข บุคคลที่สาม
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เป็นคนกลางช่วยเจรจาออมชอม
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__เก็บตัว เงียบหายไป
 4. อนาคต Future __ร่างกายต้องการการพักผ่อนมากขึ้น
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เร่งด่วน
  • ตัวช่วย  Support __สำเร็จแต่อาจช้ากว่ากำหนด
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __พึ่งพาตนเอง
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __เก็บเงินทุนสำรองไว้ให้มากที่สุด

 

(7)

7

ราศีตุลย์-คันชั่ง
เดือน ๑๑ ไทย (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)

Born in Libra.
(17 October – 15 November)

 1. ท่าน You __เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมบ้านสำนักงาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ตึงเครียด
 2. อดีต  Past __ทำงานแข่งกับเวลา มีเหตุที่ทำให้ต้องตกใจ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  • การงาน Work __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • การเงิน Finance __ใช้หนี้สินเก่า
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากธุรกิจการงาน
  • สุขภาพ Health __ดีมากขั้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__ให้การช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __ร่ำรวย เคยเป็นเศรษฐี
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __มีค่าใช้จ่ายสูง
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__ชื่นชอบการดูดวง
 4. อนาคต Future __สิ้นสุด แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง สูญเสียญาติที่อยู่ห่างไกล
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __เดินทาง ท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว
  • ตัวช่วย  Support __มีสินค้าให้ลูกค้าเลือกมากมาย
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ขยายกิจการสาขา
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __เดินทางสายกลาง ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป

 

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง
เดือน ๑๒ ไทย (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)

Born in Scorpio.
(16 November – 15 December)

 1. ท่าน You __เหมาะกับการเป็นนายหน้า พ่อค้า คนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คิดจะปรับเปลี่ยนอาชีพ วิธีการทำงาน ทำให้ง่ายกว่าเดิม
 2. อดีต  Past __สร้างมรดก เก็บไว้ให้ลูกหลาน ใช้เงินทุนของตนเองในการทำมาหากิน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __นายหน้า ขายประกันชีวิต เศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองเป็นหลัก
  • การงาน Work __โมดิไฟร์ ปรับให้สวยขึ้น ช่วงนี้จำเป็นต้องใช้สัมผ้สที่หกสูง ญาณหยั่งรู้ ช่วยในการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม
  • การเงิน Finance __ใช้ในการสร้าง ปรับปรุงบ้าน สำนักงาน แข่งขันชิงรางวัล
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนรักใคร่ชอบพอกัน
  • สุขภาพ Health __ ดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__ค้นหารักแท้ แก้นิสัยของตนเอง
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __พยายามล้างหนี้สินเก่าออกไป
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __วิตกกังวล หงุดหงิดง่าย ไบโพล่า
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__ลังเลในการตัดสินใจ
 4. อนาคต Future __อยู่ห่างห่างความรักโลภโกรธหลงให้มากๆ ชีวิตจะดีขึ้น
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __พยายามขจัดความเครียด ให้ออกไปจากในใจ ให้มากที่สุด
  • ตัวช่วย  Support __ตรวจดวงชะตา หมอดู เรียนโหราศาสตร์
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ทันสมัย
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __รักษาผลประโยชน์ของตัวเอง เอาไว้ให้มากที่สุด

 

(9)

9

ราศีธนู-คนยิงธนู
เดือน ๑ ไทย (16 ธันวาคม–14 มกราคม)

Born in Sagittarius.
(16 December -14 January)

 1. ท่าน You __แก้ไขปัญหา เร่งด่วน เฉพาะหน้า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้องการความเป็นส่วนตัว ปลีกวิเวก
 2. อดีต  Past __ขอ ให้ความช่วยเหลือ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __พลังงาน แสง ไฟฟ้า เพลง สมหวัง ความสุข
  • การงาน Work __แปรสภาพ
  • การเงิน Finance __ใช้ในการปรับปรุงบ้าน สำนักงาน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการสิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่
  • สุขภาพ Health __ ดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__พบรักเก่าย้อนกลับมาใหม่
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __มีปากเสียง คุยขัดคอ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __อยู่ระหว่างการตัดสิน ต้องการความยุติธรรม
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__เจ็บป่วย เนื่องมาจากการทำงานหนัก
 4. อนาคต Future __ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __เดินทางระยะใกล้ ยานพาหนะคันใหม่ล่าสุด
  • ตัวช่วย  Support __เพื่อน
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __วิตกกังวล
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองดีที่สุด

 

(10)

10

ราศีมกร-แพะทะเล
เดือน ๒ ไทย (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)

Born in Capricorn.
(15 January – 12 February)

 1. ท่าน You __ต้องการเงินทุนเพิ่มเติม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สนุกกับงานใหม่
 2. อดีต  Past __ตามยุคสมัย
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __ขยายกิจการ ขยายตลาด
  • การงาน Work __คิดจะปรับเปลี่ยนวิธีทำงาน
  • การเงิน Finance __ได้จากงานใหม่
  • โชคลาภ Fortune__อย่าทุ่มเทมากเกินฐานะตนเอง
  • สุขภาพ Health __ กาฝึกสมาธิ ช่วยเสริมสุขภาพได้จริง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__พักรัก
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __เดินทาง ต่างประเทศ กับยานพาหนะใหม่
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __มีควาหวัง และต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__นักโหราศาสตร์ ครู
 4. อนาคต Future __มองหาความบกพร่องของตนเอง แล้วแก้ไข
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ตัวช่วย  Support __ลงทุนด้านสุขภาพ
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __วางแผนชีวิตและครอบครัวใหม่

 

(11)

11

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ
เดือน ๓ ไทย (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)

Born in Aquarius.
(13 February – 13 March)

 1. ท่าน You __ร่ำรวยเงินทองมากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แม้นเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะเจ็บป่วย
 2. อดีต  Past __ลังเลการตัดสินใจ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __จัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท พันธมิตร
  • การงาน Work __ทรัพยากรธรรมชาติ ในทะเล สมุนไพร
  • การเงิน Finance __ฟื้นตัว
  • โชคลาภ Fortune__ไม่จำเป็นก็อย่างเสี่ยงโชค
  • สุขภาพ Health __ เครียด
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทาง ไปเพียงคนเดียว
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__ฃอบทำงานอิสระ
 4. อนาคต Future __เซนต์สัญญา
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เร่งด่วน
  • ตัวช่วย  Support __งานใหม่
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __เจรจากับธนาคาร
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __ธุรกิจยุคใมห่

 

(12)

12

ราศีมีน-ปลา
เดือน ๔ ไทย (14 มีนาคม–12 เมษายน)

Born in Pisces.
(14 March – 12 April)

 1. ท่าน You __เดินทางไกล เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา พบแพทย์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ลังเลการตัดสินใจ
 2. อดีต  Past __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __ธุรกิจสีเทา
  • การงาน Work __ซับซ้อน สารประกอบทางเคมี
  • การเงิน Finance __เก็บเงียบ หลบซ่อน
  • โชคลาภ Fortune__เฉียดได้โชค ทุกข์ลาภ
  • สุขภาพ Health __ ใช้เงินเป็นจำนวยมาก ในการรักษาสุขภาพ
  • อุบัติเหตุ Accident __ ทุกข์ลาภ 
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__นิ่งเฉย
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __มีความสุขสมหวังดี
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เข้า-ออกโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพ
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__มีเหตุการณืที่ทำให้ต้องตกใจ
 4. อนาคต Future __ทำงานหลัก รอง เสริม
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ขยันทำงานหาเงิน
  • ตัวช่วย  Support __แก้ไขปัญหารั่วไหล จ่ายเงินออกไปจำนวนมาก
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ดูแลผู้สูงอายุ ญาติผู้ใหญ่ผู้ชายสูงอายุ
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __ยังคงเกิดความวิตกกังวลใจ

QR code คำพยากรณ์ในหน้านี้
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/08/22/12zodac2018sep
https://wp.me/p1TD9H-4rc
ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี)
รายเดือน กันยายน 2561
Monthly horoscope in September 2018.
Predict from month of born. (12 Zodiac)

……………………………………….

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 09.00 น.-21.00 น.

รับบทความใหม่ล่าสุดทางอีเมล์-ฟรี :-)
1) สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com อยู่แล้ว ไปที่คอลัมภ์ซ้ายมือ ชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  แล้วกดปุ่ม “ติดตาม Follow”
2) สำหรับบุคคลทั่วไป กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง แล้วกด “ตกลง OK”

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

ดูดวงรายเดือนกันยายน 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

ดูดวงรายเดือนกันยายน 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Yearly horoscope in 2017 September.
Predict from year of  birth. (12 fixed star)

………………………………

อ่านตรงนี้ Read me

 1. เว็บไซต์นี้ใช้ปฏิทิน “จันทรคติ เป็นหลักในการทำนายดวงชะตา 
 2. ปีนักษัตรใหม่จะปรับเปลี่ยนเมื่อถึง วันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี คนไทยเรียกวันนี้ว่า “วันสงกรานต์” นั้นเอง
 3. ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงก่อนวันสงกรานต์ ถือว่ายังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร

1

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. ตัวท่าน __ทำงานแข่งกับเวลา
  • สิ่งแวดล้อม __ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย
 2. อดีต __เดินทางใกล้ไกล ยานพาหนะใหม่
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __ทำบุญให้ทาน
  • หน้าที่การงาน __ปรับเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิม
  • การเงิน  __ไม่แน่นอน
  • โชคลาภ __ได้จากหญิงสูงอายุ
  • สุขภาพ __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
  • สามี/ภรรยา  __ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __เดินทางไกล
 4. อนาคต __ค่าใช้จ่ายสูง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __บริหารการเงินในธนาคาร
  • ผู้ช่วย  __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  • ความคิดของท่าน __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
  • สรุป __พักงานระยะๆสั้นๆ

2

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. ตัวท่าน __ทบทวนหาข้อบกพร่องของตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม __พึ่งพาตนเอง
 2. อดีต __วางแผนงานล่วงหน้า
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __ธุรกิจครอบครัว
  • หน้าที่การงาน __วนเวียน สลับ
  • การเงิน  __คัดเลือกวิธีการที่เหมาะกับตนเอง
  • โชคลาภ __ได้จากหญิงสูงอายุอุปถัมภ์
  • สุขภาพ __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __บริหารการเงินในธนาคาร
  • สามี/ภรรยา  __ขยันทำงานหาเงิน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __เดินทางใกล้ไกล ยานพาหนะใหม่
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __เดินทาง ไปคนเดียว
 4. อนาคต __แก้ไขปัยหาเร่งด่วน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __พบแพทย์ ทำฟัน
  • ผู้ช่วย  __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  • ความคิดของท่าน __ฟื้นฟูสุขภาพ
  • สรุป __ร่ำรวย

 

3

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. ตัวท่าน __นอนน้อย
  • สิ่งแวดล้อม __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 2. อดีต __คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลครอบครัว
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __ขายสินค้าราคาถูก
  • หน้าที่การงาน __ดีเด่นการค้า
  • การเงิน  __ดี ดีมาก
  • โชคลาภ __กี ดีมาก
  • สุขภาพ __โรคเก่ากำเริบ
  • อุบัติเหตุ __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __ตรวจดวงชะตา
  • สามี/ภรรยา  __ทำงานหนักเอาเบาสู้
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __แก้ไขปัยหาเร่งด่วน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __ต้องการความยุติธรรม
 4. อนาคต __เดินทางใกล้ไกล
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
  • ผู้ช่วย  __วางแผนงานล่วงหน้า
  • ความคิดของท่าน __โยกย้าย ซ่อมแซม
  • สรุป __อยู่มนศีล 5 จะปลอดภัย

 

4

(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. ตัวท่าน __ฝึกสมาธิ
  • สิ่งแวดล้อม __เดินทาง ท่องเที่ยว
 2. อดีต __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __พักการทำงานระยะสั้นๆ
  • หน้าที่การงาน __เริ่มต้นชีวิตใหม่
  • การเงิน  __ได้จากการทำงานหนัก
  • โชคลาภ __จากคนรัก
  • สุขภาพ __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __เจ็บป่วย
  • สามี/ภรรยา  __โครงการมากมายอยากทำ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __วางแผนงานล่วงหน้า
 4. อนาคต __งานเลี้ยงฉลองชัยชนะ ทำบุญบ้าน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __เด็กให้โชค
  • ผู้ช่วย  __ฝันแม่น
  • ความคิดของท่าน __ปัญหาชีวิตซับซ้อน
  • สรุป __ชายสูงอายุอุปถัมภ์

 

5

(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. ตัวท่าน __เก็บเงินก้อนใหญ่ ไว้เป็นทุนหมุนเวียน
  • สิ่งแวดล้อม __คนเจ็บป่วย
 2. อดีต __รักษาศีล 5 ไว้จะปลอดภัย
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __ประโยชน์ของการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
  • หน้าที่การงาน __เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
  • การเงิน  __ดี
  • โชคลาภ __ได้จากธุรกิจเพื่อสุขภาพ
  • สุขภาพ __ทำบุญ สะเดาะเคราะห์
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __ฟื้นฟูสุขภาพ
  • สามี/ภรรยา  __คัดเลือกใช้สิ่งที่เหมาะกับวิถีชีวิตตัวเอง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ทำบุญให้ทาน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __รอคอยการกลับมา
 4. อนาคต __ช่วยเหลือคนยากจน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __ความไม่แน่นอน
  • ผู้ช่วย  __เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล
  • ความคิดของท่าน __ขยายกิจการสาขา
  • สรุป __ค้นหาสัจธรรม ความเป็นจริง

6

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. ตัวท่าน __ได้งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม
  • สิ่งแวดล้อม __ยึดหลักตามความเป็นจริง
 2. อดีต __เดินทางใกล้ไกล ยายพาหนะใหม่
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __ธุรกิจสีเทา
  • หน้าที่การงาน __ราชการ รับตำแหน่งใหม่
  • การเงิน  __เคลื่อนไหวตลอดเวลา
  • โชคลาภ __ได้ หรือเฉียดจะได้
  • สุขภาพ __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __ขึ้นอยู่กับญาติ ผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
  • สามี/ภรรยา  __รอคอย การกลับมา
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ช่างเลือก
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __นิ่งสงบ อยู่ใกล้ทะเล
 4. อนาคต __เจ็บป่วย
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __วางแผนทำงานไว้ล่วงหน้า
  • ผู้ช่วย  __เพื่อนๆ
  • ความคิดของท่าน __ครูบาอาจารย์ นักบวช
  • สรุป __บริหารจัดการภาระหนี้สิน

7

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. ตัวท่าน __พบเพื่อนเก่าๆ
  • สิ่งแวดล้อม __ซ่อมซื้อบ้าน สำนักงาน
 2. อดีต __แอบมีความลับ
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __ปลีกวิเวก
  • หน้าที่การงาน __วิตกกังวลในความไม่แน่นอน
  • การเงิน  __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • โชคลาภ __ลังเลการตัดสินใจ
  • สุขภาพ __ดี
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __ได้งานใหม่
  • สามี/ภรรยา  __เก็บเงินก้อนใหญ่ เป็นทุนสำรอง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ช้า แต่สำเร็จ
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __โครงการมากยมายที่อยากทำ
 4. อนาคต __บริหารการกู้ยืม หนี้สิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __สิ้นสุดและเริ่มใหม่
  • ผู้ช่วย  __ล้างหนี้
  • ความคิดของท่าน __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • สรุป __แก้ไขปัญหาเก่า ที่ค้างคา

8

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. ตัวท่าน __ทำบุญให้ทาน ช่วยคนยากจน
  • สิ่งแวดล้อม __ทางสายกลาง
 2. อดีต __เดินทาง ยานพาหนะใหม่
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __พึ่งพาตนเอง
  • หน้าที่การงาน __เสริมด้วยความงามและศิลปะ
  • การเงิน  __ลังเลการตัดสินใจ
  • โชคลาภ __ปานกลาง
  • สุขภาพ __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __เจรจา ต่อรอง
  • สามี/ภรรยา  __เจ็บป่วย
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __สิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __รอคอย การกลับมา
 4. อนาคต __ร่ำรวย
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __ทำบุญให้ทาน
  • ผู้ช่วย  __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • ความคิดของท่าน __โครงการมากมายที่อยากทำ
  • สรุป __ประสพความสำเร็จด้วยดี

9

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. ตัวท่าน __ปัญหาชีวิตซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
  • สิ่งแวดล้อม __ฟื้นฟูสุขภาพ
 2. อดีต __รอคอย การกลับมาหา
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __อึดอัดขัดข้อง  ภาระกิจล้นมือ
  • หน้าที่การงาน __เหน็ดเหนื่อย จากการเดินทางไกล
  • การเงิน  __ใช้ไปในการท่องเที่ยว เสี่ยงโชค
  • โชคลาภ __ปานกลาง
  • สุขภาพ __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __มีทางให้เลือก
  • สามี/ภรรยา  __คัดเลือกใช้สิ่งที่เหมาะกับชีวิตตนเอง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __คิดจะปรับเปลี่ยนชีวิต
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __ขาดอุเบกขา
 4. อนาคต __ต้องการโชคลาภก้อนใหญ่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __จากหญิงสูงอายุ
  • ผู้ช่วย  __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  • ความคิดของท่าน __รักษาศีล 5 จะปลอดภัย
  • สรุป __สร้างความก้าวหน้า

10

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. ตัวท่าน __นวดแผนไทย
  • สิ่งแวดล้อม __ทางสมายกลาง
 2. อดีต __รับราชการ รับตำแหน่งใหม่
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __พัฒนาชุมชนเมือง
  • หน้าที่การงาน __งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  • การเงิน  __ดีมาก
  • โชคลาภ __ปานกลาง
  • สุขภาพ __ดี ดีมาก
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __พึ่งพาตนเอง เคยชินกับการอยู่คนเดียว
  • สามี/ภรรยา  __มองหาข้อบกพร่องของตนเอง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากชึ้น
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
 4. อนาคต __มีอุปสรรคเล็กน้อยที่แก้ไขได้ง่ายๆ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __ขอทุนการศึกษา
  • ผู้ช่วย  __งานใหม่
  • ความคิดของท่าน __ขยายกิจการสาขา
  • สรุป __แพทย์แผนไทย

11

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. ตัวท่าน __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  • สิ่งแวดล้อม __งานเลี้ยงฉลอง ชััยชนะ ความสำเร็จ
 2. อดีต __ปรับตัวให้เข้ากับสถานะการณ์
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __เริ่มต้นใหม่ ชีวิตที่สงบสุข
  • หน้าที่การงาน __ดีเด่นการค้าขาย
  • การเงิน  __ดี ดีมาก
  • โชคลาภ __ได้จากงานใหม่
  • สุขภาพ __ดี
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __งานใหม่
  • สามี/ภรรยา  __ลงทุนในด้านสุขภาพ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __รอคอยการกลับมา
 4. อนาคต __ร่ำรวย
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __เดินทาง ช้าแต่สำเร็จ
  • ผู้ช่วย  __พึ่งพาตนเอง
  • ความคิดของท่าน __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ้าน
  • สรุป __สร้างความก้าวหน้า

 

12

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. ตัวท่าน __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  • สิ่งแวดล้อม __ครอบครัวพร้อมหน้า
 2. อดีต __ร่ำรวย
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __รักษาศีล 5 จะปลอดภัย
  • หน้าที่การงาน __ต้องการความยุติธรรม
  • การเงิน  __พึ่งพาตนเอง
  • โชคลาภ __ได้จากการงาน ความก้าวหน้า
  • สุขภาพ __นอนน้อย
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __ทางสายกลาง
  • สามี/ภรรยา  __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ทำงานแข่งกับเวลา
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __งานใหม่
 4. อนาคต __ปรับปรุงตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __ทำบุญให้ทาน
  • ผู้ช่วย  __เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
  • ความคิดของท่าน __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • สรุป __ร่ำรวย

………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ vb45(คลิกอ่านรายละเอียด)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (โปรโมชั่น : คำถามละ 100 บาท)
ใช้วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ.กสิกรไทย 233-228-6407
ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn
ให้บริการในเวลา 08.00 น.-20.00 น. (หยุดวันพระ)
โทร. Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 096-881-7811
โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

vh50 4KBWP3 50 2KB FB3 50 1KB Twitter3 50 1KB line3 50 1KB G+4 50 2KB YouTube 1 RSS WP5 40
patomtip_jpeghttp://wp.me/p1TD9H-4jq
ดูดวงรายเดือน กันยายน 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2560 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2560 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in SEPTEMBER 2017. Predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

 คำนำ
Read me

 • การตรวจดวงชะตาล่วงหน้า ทำให้ท่านมีเวลามากมายที่จะหาทางแก้ไขปัญหาชีวิตได้ล่วงหน้า สำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาชีวิต ต้องการความช่วยเหลือด่วนจากใครสักคน ต้องการพ้นจากความทุกข์ยาก ต้องการคำแนะนำที่ถูกต้อง บทความนี้อาจช่วยท่านได้
 • เว็บนี้ใช้ “เดือนไทย” เป็นหลักในการให้คำพยากรณ์ดวงชะตา ค้นหา “ราศี” ของท่านจากปฏิทินไทย 100 ปี  หรือเปรียบเทียบจาก “วันที่เกิด” ของท่านจากในวงเล็บ
 • บทความนี้เขียนคำพยากรณ์ดวงชะตาแบบสาธารณะ เนื่องจากมีผู้อ่านจำนวนมาก ผู้อ่านมีความแตกต่างใน : อายุ/เพศ/วันเดือนปีเกิด/เชื้อชาติ/เผ่าพันธุ์/การศึกษา/อาชีพการงาน/ฐานะทางการเงิน/ความเชื่อ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเขียนคำพยากรณ์ดวงชะตาแบบหลายๆทิศทางในหัวข้อเดียวกัน เพื่อให้ครอบคลุมผู้อ่านหลายคน พยากรณ์ไปตามตำรา ตามครูบาอาจารย์สั่งสอนสืบทอดต่อกันมา ตามจิตสัมผัสในขณะที่กำลังเขียน  เขียนให้ทุกคนอ่าน เป็นวิทยาทาน และเป็นสาธารณประโยชน์
 • ในหัวข้อที่ 1 และ 2 (คุณและสิ่งแวดล้อม) อาจถือได้ว่าเป็นการคัดเลือกบุคคลที่จะให้คำพยากรณ์
 • สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาอ่านเว็บบล็อกนี้เป็นครั้งแรก แล้วคำพยากรณ์ไม่ตรงกับชีวิตจริงของท่าน ขอให้ลองอ่านคำพยากรณ์จากราศีใกล้เคียง หรืออ่านทั้ง 12 ราศี ซึ่งอาจพบว่ามีสัก 1 ราศีที่พยากรณ์ดวงชะตาได้ตรงกับชีวิตจริงของท่าน หรือรอไปอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาในเดือนหน้า หรืออ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาถอยหลังไปในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว อาจพบเห็นสิ่งที่ท่านกำลังต้องการอ่านครับ

.

(1)

1ราศีเมษ-แกะ
เดือน ๕ ไทย (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)

Born in Aries.
(13 April – 13 May)

 1. คุณ  __มีเกณฑ์เดินทางไกล โยกย้าย เปลี่ยน ดัดแปลง ปรับปรุงบ้านสำนักงาน
 2. สิ่งแวดล้อม  __ไปคนเดียว ใช้เส้นทางสายกลาง
 3. อดีต  __สับสนการตัดสินใจ
 4. ปัจจุบัน :
  • การเรียนรู้ __การพึ่งพาตนเอง หาเงินด้วยมือเปล่า ความรู้รอบตัวสูง
  • การงาน ___ความหวัง ทำให้คนเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้
  • การเงิน    __เตรียมไว้เพื่องานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  • โชคลาภ  __ได้จากค่านายหน้า พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  • สุขภาพ   __ เหนื่อยง่าย
  • อุบัติเหตุ  __ ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์   :
  • ความรัก คนโสดม่ายหย่าร้าง __ ทำงานเก็บเงินทุนเพื่ออนาคตของตนเอง
  • สามี/ภรรยา คนแต่งงานแล้ว  __มีความสุขดี ครอบครัวพร้อมหน้า
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน) __ดีเด่นการเงิน ร่ำรวย
 6. อนาคต  __ยุ่งกับญาติ กับงาน ความเห็นแตกต่างกัน
 7. คำแนะนำ :
  • ปัญหา/วิธีแก้ไข __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
  • ตัวช่วย __ลูกหลาน บริวาร
  • ความคิดในใจ __บริหารหนี้สินเก่า
  • ข้อสรุป __ดูแล ชายสูงอายุอุปถัมภ์

 

(2)

2ราศีพฤษภ-วัว
เดือน ๖ ไทย  (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)

Born in Taurus.
( 14 May – 13 June)

 1. คุณ  __เดินทาง โยกย้ายหน้าที่การงาน ที่อยู่อาศัย ปรับเปลี่ยน
 2. สิ่งแวดล้อม  __เพื่อนเก่า
 3. อดีต  __เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
 4. ปัจจุบัน :
  • การเรียนรู้ __มัชฌิมาปฏิปทา
  • การงาน ___ตึงเครียด
  • การเงิน    __มีโครงการมากมายรอให้ทำ ต้องใช้เงินทุน
  • โชคลาภ  __ดี ดีมาก
  • สุขภาพ   __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ  __ ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์   :
  • ความรัก คนโสดม่ายหย่าร้าง __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  • สามี/ภรรยา คนแต่งงานแล้ว  __เหมือนอยู่คนเดียว ปลีกวิเวก
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __บริหารหนี้สิน ปัญหาเก่า
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน) __เรียนเพิ่มเติม ขยายกิจการ สาขา
 6. อนาคต  __ตั้งใจขยัน ทำงานหาเงิน
 7. คำแนะนำ :
  • ปัญหา/วิธีแก้ไข __ภาระกิจมากล้น ไม่มีเวลาส่วนตัว
  • ตัวช่วย __ทำบุญให้ทาน สะเดาะเคราะห์
  • ความคิดในใจ __เชื่อมั่นในสัมผัสที่หกของตนเอง
  • ข้อสรุป __พักผ่อนให้เพียงพอ

(3)

3ราศีเมถุน-คนคู่
เดือน ๗ ไทย (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)

Born in Gemini.
(14 June – 14 July)

 1. คุณ  __ทำงานหนักเอาเบาสู้
 2. สิ่งแวดล้อม  __ทำอย่างดีที่สุดก็ควรพอใจในตัวเองแล้ว
 3. อดีต  __ต้องการความสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่
 4. ปัจจุบัน :
  • การเรียนรู้ __สังคมชุมชนเมือง
  • การงาน ___สิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  • การเงิน    __หญิงสูงอายุอุปถัมภ์
  • โชคลาภ  __ได้จากงานใหม่
  • สุขภาพ   __ ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ  __
 5. ความสัมพันธ์   :
  • ความรัก คนโสดม่ายหย่าร้าง __พบคนรักคนถูกใจ
  • สามี/ภรรยา คนแต่งงานแล้ว  __งานด่วน มีเหตุทำให้ตกใจ โดยบังเอิญ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __เจ็บป่วย นวดแผนไทย
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน) __พบเพื่อนเก่า
 6. อนาคต  __ใช้สมาธิ และความอดทน
 7. คำแนะนำ :
  • ปัญหา/วิธีแก้ไข __แพทย์แผนไทย
  • ตัวช่วย __ธนาคาร
  • ความคิดในใจ __ขยายกิจการสาขา
  • ข้อสรุป __มัชฌิมาปฏิปทา

(4)

4ราศีกรกฎ-ปู
เดือน ๘ ไทย (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)

Born in Cancer.
(15 July -16 August)

 • คุณ  __ระวังคดีความอาญา ถ้าหลงไปทำผิด มีสิทธิ์จะต้องติดคุก
 • สิ่งแวดล้อม  __ความยุติธรรม
 • อดีต  __ต่อสู้ แข่งขัน ทุ่มเท
 • ปัจจุบัน :
  • การเรียนรู้ __ปัญหาเก่าวนเวียน ใช้หนี้สิน
  • การงาน ___ธุรกิจครอบครัว
  • การเงิน    __จากต่างประเทศ
  • โชคลาภ  __ปานกลาง
  • สุขภาพ   __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ  __
 • ความสัมพันธ์   :
  • ความรัก คนโสดม่ายหย่าร้าง __ยอมรับการตัดสินใจ ยุติความสัมพันธ์
  • สามี/ภรรยา คนแต่งงานแล้ว  __ควบคุมการเงิน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ร่ำรวย มหาศาล
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน) __นักการเมือง
 • อนาคต  __ปรับตัวเข้ากับสถานะการณ์
 • คำแนะนำ :
  • ปัญหา/วิธีแก้ไข __ทำตามคำแนะนำของหมอแดง
  • ตัวช่วย __มรดกที่ดิน
  • ความคิดในใจ __สร้างความเจริญก้าวหน้า
  • ข้อสรุป __บริหารจัดการหนี้สิน

 

(5)

5

ราศีสิงห์-สิงโต
เดือน ๙ ไทย (17 สิงหาคม–16 กันยายน)

Born in Leo.
(17 August – 16 September)

 1. คุณ  __เดินทาง โยกย้าย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
 2. สิ่งแวดล้อม  __บ้าน สำนักงาน
 3. อดีต  __ค้าขาย
 4. ปัจจุบัน :
  • การเรียนรู้ __ทำให้ทันยุคสมัย ใหม่เสมอ
  • การงาน ___ขยันทำงานหาเงิน
  • การเงิน    __สลับซับซ้อน
  • โชคลาภ  __ได้จากคนตาย
  • สุขภาพ   __ เครียด
  • อุบัติเหตุ  __
 5. ความสัมพันธ์   :
  • ความรัก คนโสดม่ายหย่าร้าง __รอคอย
  • สามี/ภรรยา คนแต่งงานแล้ว  __บริหารการเงินในธนาคาร
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ร่ำรวย
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน) __ขยายกิจการ
 6. อนาคต  __งานใหม่
 7. คำแนะนำ :
  • ปัญหา/วิธีแก้ไข __งานเลี้ยงฉลองควาสำเร็จ
  • ตัวช่วย __ปลีกวิเวก
  • ความคิดในใจ __ทำบุญ สะเดาะเคราะห์
  • ข้อสรุป __ลงทุนเพื่อสุขภาพ

(6)

8ราศีกันย์-หญิงสาว
เดือน ๑๐ ไทย (17 กันยายน–16 ตุลาคม)

Born in Virgo.
(17 September – 16 October)

 1. คุณ  __ได้งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม
 2. สิ่งแวดล้อม  __รอคอย
 3. อดีต  __การเปลี่ยนแปลง โยกย้าย
 4. ปัจจุบัน :
  • การเรียนรู้ __รักษา พยาบาล พักฟื้น
  • การงาน ___วางแผน นโยบาย
  • การเงิน    __แก้ไขปัญหาเก่า หนี้สิน
  • โชคลาภ  __ดี ดีมาก
  • สุขภาพ   __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ  __
 5. ความสัมพันธ์   :
  • ความรัก คนโสดม่ายหย่าร้าง __แต่งงาน
  • สามี/ภรรยา คนแต่งงานแล้ว  __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __พบเพื่อนเก่า
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน) __พยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง
 6. อนาคต  __ร่ำรวย
 7. คำแนะนำ :
  • ปัญหา/วิธีแก้ไข __หาวิธีทำกำไร
  • ตัวช่วย __สวดมนต์ไหว้พระ
  • ความคิดในใจ __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเองเท่านั้น
  • ข้อสรุป __หุ้นส่วน บริษัท

(7)

7ราศีตุลย์-คันชั่ง
เดือน ๑๑ ไทย (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)

Born in Libra.
(17 October – 15 November)

 1. คุณ  __ชีวิตมีปัญหาซับซ้อน
 2. สิ่งแวดล้อม  __บริหารหนี้สิน
 3. อดีต  __อึดอัดขัดข้อง
 4. ปัจจุบัน :
  • การเรียนรู้ __เจ็บป่วย ผ่าตัด พบแพทย์ ทำฟัน
  • การงาน ___ดีเด่นงานด้านสุขภาพ
  • การเงิน    __ดี ดีมาก
  • โชคลาภ  __ได้จากโครงการใหม่ๆ
  • สุขภาพ   __ ทำบุญ สะเดาะเคราะหื
  • อุบัติเหตุ  __
 5. ความสัมพันธ์   :
  • ความรัก คนโสดม่ายหย่าร้าง __มีให้เลือก
  • สามี/ภรรยา คนแต่งงานแล้ว  __ไปงานเลี้ยง ฉลองความสำเร็จ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __อยู่ในศีล 5 จะปลอดภัย
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน) __มีปัญหาข้อขัดข้องเล็กน้อยพอจะแก้ไขได้
 6. อนาคต  __รวบรวมเงินทุน
 7. คำแนะนำ :
  • ปัญหา/วิธีแก้ไข __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • ตัวช่วย __ความไม่แน่นอน สัมผัสที่หก
  • ความคิดในใจ __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
  • ข้อสรุป __ระวังความเจ็บป่วย กระดูก กล้ามเนื้อหลัง

 

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง
เดือน ๑๒ ไทย (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)

Born in Scorpio.
(16 November – 15 December)

 1. คุณ  __ใช้พรหมวิหาร 4
 2. สิ่งแวดล้อม  __งานใหม่
 3. อดีต  __ทำงานแข่งกับเวลา
 4. ปัจจุบัน :
  • การเรียนรู้ __การบริหารงานที่ยุ่งยากซับซ้อน
  • การงาน ___เภสัช แพทย์แผนไทย
  • การเงิน    __ใช้ขยายกิจการ สาขา
  • โชคลาภ  __ดี ดีมาก
  • สุขภาพ   __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ  __
 5. ความสัมพันธ์   :
  • ความรัก คนโสดม่ายหย่าร้าง __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  • สามี/ภรรยา คนแต่งงานแล้ว  __นอนดึก มีความลับ แอบซ่อน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ฟื้นฟูสุขภาพ
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน) __อารมณ์ไม่แน่นอน
 6. อนาคต  __สิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่
 7. คำแนะนำ :
  • ปัญหา/วิธีแก้ไข __ตรวจดวงชะตา
  • ตัวช่วย __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
  • ความคิดในใจ __เพื่อน
  • ข้อสรุป __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก

 

(9)

9ราศีธนู-คนยิงธนู
เดือน ๑ ไทย (16 ธันวาคม–14 มกราคม)

Born in Sagittarius.
(16 December -14 January)

 1. คุณ  __ปกป้องรักษา ผลประโยชน์ส่วนตัว
 2. สิ่งแวดล้อม  __ลังเลการตัดสินใจ
 3. อดีต  __คนในครอบครัวทิ้งร้างห่างไกลกัน
 4. ปัจจุบัน :
  • การเรียนรู้ __เน้นการผลิตสินค้าบริการ
  • การงาน ___พักระยะเวลาสั้นๆ
  • การเงิน    __เหน็ดเหนื่อยแก้ไขปัญหา
  • โชคลาภ  __ปานกลาง
  • สุขภาพ   __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ  __
 5. ความสัมพันธ์   :
  • ความรัก คนโสดม่ายหย่าร้าง __แข่งขัน ชิงรางวัล
  • สามี/ภรรยา คนแต่งงานแล้ว  __รับตำแหน่งใหม่
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ฝึกสมาธิ
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน) __ดีเด่นการค้าขาย
 6. อนาคต  __ได้งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม
 7. คำแนะนำ :
  • ปัญหา/วิธีแก้ไข __อยู่ในศีล 5 จะปลอดภัย
  • ตัวช่วย __สร้างความก้าวหน้า
  • ความคิดในใจ __เก็บรักษาเงินทุน
  • ข้อสรุป __พักงานระยะสั้นๆ

 

(10)

10ราศีมกร-แพะทะเล
เดือน ๒ ไทย (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)

Born in Capricorn.
(15 January – 12 February)

 1. คุณ  __ขยันทำงานหาเงิน
 2. สิ่งแวดล้อม  __มีอุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
 3. อดีต  __พักทำงานระยะสั้นๆ
 4. ปัจจุบัน :
  • การเรียนรู้ __บริหารจักการภาระหนี้สิน
  • การงาน ___ฟื้นฟูจากภาวะซบเซา
  • การเงิน    __ยังมั่นคงอยู่
  • โชคลาภ  __ปานกลาง
  • สุขภาพ   __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ  __
 5. ความสัมพันธ์   :
  • ความรัก คนโสดม่ายหย่าร้าง __พบเหตุให้ตกใจ
  • สามี/ภรรยา คนแต่งงานแล้ว  __รอคอยการกลับมา
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน) __ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
 6. อนาคต  __สร้างความก้าวหน้า
 7. คำแนะนำ :
  • ปัญหา/วิธีแก้ไข __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • ตัวช่วย __ประชาสัมพันธ์ เจรจาต่อรอง
  • ความคิดในใจ __ต้องการความเงียบสงบ
  • ข้อสรุป __ปรับเปลี่ยนโยกย้าย ทำให้ชีวิตดีขึ้น

 

(11)

11ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ
เดือน ๓ ไทย (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)

Born in Aquarius.
(13 February – 13 March)

 1. คุณ  __ทำอย่างดีที่สุดก็เพียงพอแล้ว
 2. สิ่งแวดล้อม  __รักษาศีล 5 จะปลอดภัย
 3. อดีต  __อดทน รอคอย ใช้สมาธิเป็นหลักในการตัดสินใจ
 4. ปัจจุบัน :
  • การเรียนรู้ __ไร่นาสวนผสม ธุรกิจครบวงจร
  • การงาน ___เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล
  • การเงิน    __ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล เจรจาต่อรอง ประชาสัมพันธ์
  • โชคลาภ  __ปานกลาง
  • สุขภาพ   __ ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ  __
 5. ความสัมพันธ์   :
  • ความรัก คนโสดม่ายหย่าร้าง __ยังเคยชินกับการอยู่คนเดียว
  • สามี/ภรรยา คนแต่งงานแล้ว  __ให้การช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __มีเกณฑ์เดินทางใกล้ไกล
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน) __ร่ำรวย
 6. อนาคต  __งานกินเลี้ยง พบกับเพื่อนๆ
 7. คำแนะนำ :
  • ปัญหา/วิธีแก้ไข __รวบรวมเงินทุน
  • ตัวช่วย __เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
  • ความคิดในใจ __ท่องเที่ยว ทะเล
  • ข้อสรุป __ปรับปรุงชีวิตและหน้าที่การงาน

 

(12)

12ราศีมีน-ปลา
เดือน ๔ ไทย (14 มีนาคม–12 เมษายน)

Born in Pisces.
(14 March – 12 April)

 • คุณ  __ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
 • สิ่งแวดล้อม  __มีปัญหาติดขัดเล็กน้อย แก้ไขได้
 • อดีต  __แก้ไขปัญหาชีวิตซ้ำซ้อน
 • ปัจจุบัน :
  • การเรียนรู้ __ความเงียบสงบ เป็นพื้นฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตใหม่
  • การงาน ___ธุรกิจครบวงจร
  • การเงิน    __การพักผ่อน จะช่วยให้สภาวะทางการเงินดีขึ้น
  • โชคลาภ  __ดี ดีมาก
  • สุขภาพ   __ ปลีกวิเวก
  • อุบัติเหตุ  __
 • ความสัมพันธ์   :
  • ความรัก คนโสดม่ายหย่าร้าง __วนเวียน ไปๆมาๆ
  • สามี/ภรรยา คนแต่งงานแล้ว  __คัดเลือกรูปแบบชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __บริการจัดการมรดกที่ดิน
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน) __โครงการมากมายคิดจะทำ
 • อนาคต  __ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย
 • คำแนะนำ :
  • ปัญหา/วิธีแก้ไข __พบแพทย์ ทำฟัน
  • ตัวช่วย __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • ความคิดในใจ __บริหารจัดการนายหน้า ค้าขายที่ดิน
  • ข้อสรุป __ทำงานแข่งกับเวลา

………………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ vb45(คลิกอ่านรายละเอียด) ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง ใช้ 3 วิชาในการดูดวง : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407  ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn ให้บริการในเวลา 09.00 น.-21.00 น. โทร. Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 096-881-7811 ให้บริการโดย โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

vh50 4KBWP3 50 2KB FB3 50 1KB Twitter3 50 1KB line3 50 1KB G+4 50 2KB YouTube 1 RSS WP5 40
patomtip_jpeg

QRwp5-1162-2
http://wp.me/s1TD9H-1162
ดูดวงรายเดือน กันยายน 2560 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)

เอกสาร 971 vb45(คลิกเพื่อเปิดเอกสาร)

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)

od83

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in SEPTEMBER 2016 predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

คำนำ
Read me

รูปแบบคำทำนายดวงชะตา__คำพยากรณ์ดวงชะตาในเว็บไซต์นี้ เป็นวิทยาทานและสาธารณะประโยชน์ ทำนายดวงชะตาให้คนอ่านเป็นจำนวนมาก ผู้อ่านมีความแตกต่างในเพศ, อายุ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, การศึกษา, อาชีพการงาน และฐานะทางการเงิน  ผู้เขียนจึงกำหนดนโยบายในการเขียนคำทำนายดวงชะตานี้ว่าจะต้องเขียนสั้นๆแต่กระชับ และครอบคลุมไปในหลายทิศทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านมากที่สุด  เหมาะสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาชีวิต ที่ต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคน ต้องการพ้นจากความทุกข์ทรมานของตัวเอง
Horoscopes format. This format horoscopes is public. Horoscopes to many people in one message. For benefit of readers who was diversity differences in gender, age, date of birth, age, race, ethnic strains, education, career and financial position. The author determine policy in writing this horoscopes must write a brief but comprehensive and multi-direction. For benefit of readers. There are life issues who need help from someone. wish out of their own suffering.

ทายไปตาม   1) ตามตำรา  2) ตามครูบาอาจารย์สั่งสอนสืบทอดต่อกันมา  3) ตามสัมผัสที่หก(จิตสัมผัส)ในขณะที่กำลังเขียน

ท่านเกิดในราศีอะไร?…ใช้เดือนไทยเป็นหลักในการทำนาย ถ้าผู้อ่านท่านใดไม่แน่ใจ  สามารถค้นหาเดือนไทยจากปฏิทินไทย 100 ปี (จะนำมานำเสนอในอนาคต) ถ้าท่านเป็นคนต่างประเทศ ไม่รู้จักเดือนไทย ให้เทียบจากวันที่เกิดของท่าน จากในวงเล็บ ยกตัวอย่างเช่น ราศีเมษ-แกะ เดือน ๕ ไทย (13 เมษายน–13 พฤษภาคม) Born in Aries(13 April – 13 May)

สำหรับผู้อ่านรายใหม่ ผู้อ่านรายใหม่บางท่าน อ่านคำพยากรณ์นี้แล้วรู้สึกไม่คุ้นเคยกับสำนวนการเขียนของหมอแดง ขอย้ำเน้นว่าผู้เขียนมีเจตนาจะให้คำพยากรณ์แบบสาธารณะ จึงพยากรณ์แบบหลากหลายทิศทาง ไม่ได้ทายท่านเพียงคนเดียว คำพยากรณ์จึงไม่จำเป็นต้องตรงกับชีวิตจริงของท่าน ทุกตัวอักษร ทุกบรรทัด ทุกครั้ง เมื่อเป็นคำพยากรณ์ที่ท่านอ่านได้ฟรี ขอให้ท่านลองทำใจกว้างๆ ว่างๆ ปราศจากกิเลส ไม่มีอคติทั้งปวงก่อน แล้วลองอ่านใหม่อีกครั้ง เพิ่มสติสมาธิศรัทธาให้มากขึ้น อาจทำให้ได้อรรถรสมากขึ้น เข้าใจสำนวนนี้ได้มากขึ้น หรือจะลองอ่านคำพยากรณ์ในราศีอื่นๆเล่นๆ อ่านทั้ง 12 ราศีก็ได้ อาจพบว่ามีสัก 1 ราศี ที่พยากรณ์ดวงชะตาได้ตรงกับชีวิตจริงของท่าน ซึ่งอาจเป็นไปได้  ในกรณีนี้ อาจเป็นเพราะที่ตอนท่านเกิด พ่อแม่หรือเจ้าหน้าที่รัฐอาจบันทึกวันเกิดคลาดเคลื่อนจากความจริง (เคยพบปัญหาทำนองนี้ครับ) หรือลองข้ามเดือนนี้ไปสักหนึ่งเดือน รอไปอ่านในเดือนหน้า หรือถ้าใจร้อนก็อ่านถอยหลังไปในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อาจพบเห็นสิ่งที่ท่านกำลังต้องการอ่านครับ

………………………………….

(1)

ราศีเมษ-แกะ
เดือน ๕ ไทย (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)

Born in Aries.
(13 April – 13 May)

 1. อดีต  Past __เก็บเงินก้อนใหญ่ ไว้สำหรับลงทุนกับงานใหม่ บริหารความเสี่ยงภัย เดินทาง ท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวประสพการณ์
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ทำบุญให้ทาน ยานพาหนะใหม่ เดินทางใกล้ไกล สิ้นสุด  เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มีคนมาขอความช่วยเหลือ
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __การรอคอยโอกาสที่ดีกว่า รัฐศาสตร์การปกครองคือการทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข
  • หน้าที่การงาน  Work __เฝ้า คอย หยุดพักชั่วคราว สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น
  • การเงิน Finance __ร่ำรวย เงิน ทองคำ ตลาดหุ้น ธุรกิจขนาดใหญ่ ระดับมหาชน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากหมอดู จากการขึ้นลง สับเปลี่ยนโยกย้ายถ่ายเท ซ่อมบ้าน
  • สุขภาพ Health __ระวังโรคหัวใจและหลอดเลือด (หาความรู้วิธีรักษาและป้องกันได้จากทางอินเตอร์เน็ต)
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__รักและผูกพันมากขึ้นเรื่อยๆ ให้โชคลาภ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __พึ่งพาตนเองได้ดี ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางไกล  ต่างประเทศยานพาหนะใหม่ คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เจ็บป่วย บริหารจัดการมรดกที่ดิน
 3. อนาคต Future __ปรับปรุงตัวเอง ให้เข้ากับสถานะการณ์ในปุจจุบัน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __มีทางให้เลือก แต่ก็ต้องรีบตัดสินใจอย่างเร่งด่วน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __บุตรหลานบริวาร สำเร็จการศึกษา
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน สะสมเตรียมไว้ให้ลูกหลานไว้ใช้เป็นทุนดำเนินชีวิต
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __โครงการที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ที่คิดไว้ว่าทำแล้วรวย ให้รีบทำในทันที อย่ารีรอ

 

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว
เดือน ๖ ไทย  (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)

Born in Taurus.
( 14 May – 13 June)

 1. อดีต  Past __เก็บเงินก้อนใหญ่ ซื้อ ซ่อม ใช้เครื่องมือสื่อสารทันสมัยมากขึ้น
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ผู้บริหารจัดการ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เจรจาต่อรอง ต้องการความยุติธรรม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการทรัพย์สิน มรดก ที่ดิน งานใหม่
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __คิดจะปรับปรุงตนเอง ไม่ต้องการชีวิตที่ตกอยู่ในอำนาจของคนอื่น
  • หน้าที่การงาน  Work __กิจการครอบครัว ผู้หญิงมีอำนาจในการเงิน
  • การเงิน Finance __ระวังถูกหลอกลวง ห้ามเล่นการพนันหรืออบายมุขทุกชนิด ซื้อยานพาหนะใหม่
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากยานพาหนะ ชายสูงอายุ อุปถัมภ์ เจ็บป่วย ทุกข์ลาภ ประกันภัย
  • สุขภาพ Health __สูงวัย เจ็บป่วย
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เดินทางท่องเที่ยว ไปตามประสาคนโสด
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ต้องการความสงบ แต่ก็ต้องทะเลาะถกเถียงกันเป็นประจำ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เสียใจกับสิ่งผ่านมาแล้ว
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__อกหักรักคุด สูญเสีย เลิกลาหย่าร้าง อุบัติเหตุ
 3. อนาคต Future __เป็นไปตามที่เคยคาดหวังไว้ล่วงหน้า มีความไม่แน่นอนสูง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เพื่อจะแก้ไขปัญหาเก่า วันนี้เป็นต้นไปต้องอยู่ในศีล 5
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ขยายกิจการสาขา ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __งานใหม่ เปิดช่องทางใหม่ อย่านิ่งดูดาย
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองเท่านั้น

 

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่
เดือน ๗ ไทย (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)

Born in Gemini.
(14 June – 14 July)

 1. อดีต  Past __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ ทำบุญให้ทานสะเดาะเคราะห์
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เดินทาง ท่องเที่ยว พึ่งพาตนเอง ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ขยายกิจการ แก้ไขปัญหาเก่า หนี้สิน
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __การบริหารงาน วางแผน วัตถุประสงค์ นโยบาย หาเงินทุน เปิดกิจการ
  • หน้าที่การงาน  Work __สามารถทำกำไรดี พัฒนาสร้างความร่ำรวยได้ไม่จำกัด มีโชคลาภเกื้อหนุน
  • การเงิน Finance __ค่าใช้จ่ายสูง ดีขึ้น
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนในครอบครัว แต่ก็ต้องเก็บไว้ทำเป็นทุนฑธุรกิจส่วนตัว
  • สุขภาพ Health __ดีขึ้นกว่าเดิม
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__มีเหตุด่วน ที่ทำให้คิดจะเปลี่ยนใจจากเดิม
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ได้งานใหม่ ภาระเพิ่มขึ้น ดูแลผู้สูงอายุ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางไกล โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้านสำนักงาน ตรวจเช็คซ่อมสุขภาพ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่ รักษาโรคด้วยสมุนไพร
 3. อนาคต Future__ขยันทำงานหาเงิน เดินทางไกล ต่างระเทศ ต่างจังหวัด
 4. พัฒนาชีวิต ให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พักงานระยะสั้นๆ ฝึกสมาธิ
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __สร้างความสำเร็จและความมั่นคงให้กับตนเอง
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ปริญญาโท ด้านป้องกันและรักษาสุขภาพ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ผู้นำทางจิตวิญญาณ บวชเรียนธรรม ค้นหาสัจธรรม

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู
เดือน ๘ ไทย (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)

Born in Cancer.
(15 July -16 August)

  1. อดีต  Past __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต มีโชคเป็นตัวช่วย
  2. ปัจจุบัน Present :
   • ตัวท่าน You __ลังเลในการตัดสินใจ เรียนรู้จากควาผิดพลาดในอดีต กำลังสร้างความมั่นคงให้ชีวิตและทรัพย์สิน
   • สิ่งแวดล้อม  Environment __ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาชน
   • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เดินทางใกล้ไกล ทำบุญให้ทาน
   • หน้าที่การงาน  Work __ใช้สมาธิสูงในการทำงาน เดินทางต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
   • การเงิน Finance __ได้จากชายสูงอายุ ธุรกิจใหญ่ ระดับมหาชน ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ดิน
   • โชคลาภ Fortune__เข้าทางโทรศัพท์ ปลดหนี้สิน
   • สุขภาพ Health __ปานกลาง ตรวจ วัด ซ่อมสุขภาพ
   • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
   • ความสัมพันธ์  Relationship :
    • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__นิ่ง เฉย มีการเดินทาง ค้าขาย ทางทะเล
    • สามี/ภรรยา Lover-married __โครงการมากมายที่ยังไม่ได้ทำ กลับบ้านดึก แอบมีความลับ
    • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __โรคหัวใจ น้อยใจ ทางสายกลาง
    • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ช่าง วิศวะกร มีความเห็นที่แตกต่างกัน ว่างเปล่า
  3. อนาคต Future __ระวังคดีความ ต้องการความยุติธรรม คนในครอบครัว
  4. พัฒนาชีวิต ให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
   • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สิ้นสุด ยอมแพ้ เลิกลา ปองดอง ให้สัญญา รักษามิตรภาพไว้
   • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __พรหมวิหาร 4 วางใจเป็นกลาง
   • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ยอมรัมทุกอย่างตามความเป็นจริง เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้ในที่สุด
   • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __สู้ชีวิต ด้วยการยอมทิ้งร้างห่างไกล หรือกลับไปหาครอบครัว

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต
เดือน ๙ ไทย (17 สิงหาคม–16 กันยายน)

Born in Leo.
(17 August – 16 September)

 1. อดีต  Past __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ กับบุตรหลานบริวาร เสริมสวย เธุรกิจความงาม
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ร่ำรวย ต้องการความก้าวหน้า หยุดพักงานพักผ่อนระยะสั้นๆ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มีอุปสรรคคือการตัดสินใจของตนเอง โสด เสียสละ เหลา เศร้า บวช
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ยอมรับ เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม วนเวียน ชีวิตครอบครัวที่ซับซ้อน
  • หน้าที่การงาน  Work __ขยายกิจการ สวย ทันสมัย ใหม่เสมอ แฟชั่น
  • การเงิน Finance __ดี ดีมาก ประสพคยวามสำเร็จ ตามเป้าหมาย
  • โชคลาภ Fortune__ไม่ควรเสี่ยงแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง หงุดหงิดง่าย
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ตั้งใจจะอยู่เป็นโสดต่อไป  มีแม่สื่อมาติดต่อแนะนำ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เจ็บป่วย อุบัติเหติ สูญเสีย เหลือใจแค่เพื่อน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ปิดบังความจริง ลางสังหรณ์แม่น รอคอยการกลับมา
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__มีเคราะห์ น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
 3. อนาคต Future __คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว เคยผิดหวัง ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 4. พัฒนาชีวิต ให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด พึ่งพาตนเอง
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __คนในครอบครัว ให้กำลังใจ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ให้โอกาส ทำสัญญา สาบาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทำวันนี้ให้ดีที่สุด กับลูกหลานบริวาร
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ตรวจเช็คดวงชะตา ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว
เดือน ๑๐ ไทย (17 กันยายน–16 ตุลาคม)

Born in Virgo.
(17 September – 16 October)

 1. อดีต  Past __มีพรหมวิหาร 4 แต่ขาดอุเบกขา  มีโชคลาภกำไรดี ทำสัญญาใหม่
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เด่นทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ นอนไม่ค่อยหลับ ตึงเครียด ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มีความไม่แน่นอน ต้องพึ่งพาตนเอง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกที่ดิน มองหาช่องทางใหม่ๆ
  • หน้าที่การงาน  Work __ขยันทำกิน เจรจาต่อรอง
  • การเงิน Finance __เตรียมเงินทุนสำหรับการขยายกิจการ กลับไปบ้านเกิด
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากงาน การเดินทาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ขัดคอ ถกเถียง พักความสัมพันธ์
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ดูแลผู้สูงอายุ ติดต่อสื่สารทางโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด มีปัญหาครอบครัวซับซ้อน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__นักกฏหมาย ทนายความ เพื่อนเก่า
 3. อนาคต Future __เจ็บป่วย พ่าย แพ้ สิ้นสุด ล้มเหลว ถูกหักหลัง ตรวจสุขภาพ เข้าโรงพยาบาล
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __โครงการที่ดีมีมากมายที่อยากทำ ทำได้ ควรทำในทันที แก้ไขความผิดพลาดที่ผ่านมา
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __งานใหม่ ทำบ้านเป็นสำนักงาน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เริ่มต้นชีวิตใหม่ เก็บออมเงินทอง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ทำตามหมอดู ครูบาอาจารย์แนะนำไปแล้ว ใช้ชีวิตที่สงบจากกิเลสตัญหาอุปทาน

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง
เดือน ๑๑ ไทย (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)

Born in Libra.
(17 October – 15 November)

 1. อดีต  Past __ขยันทำงาน ภายใต้สถานะการณ์ไม่แน่นอน ขึ้นๆลงๆ  ต้องการความร่วมมือ ด้านเงินลงทุน จากนายหน้า พ่อค้าคนกลาง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เศรษฐีนี มากไปด้วยลุกหลานบริวาร พักงานระยะสั้นๆ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รักอิสระภาพ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เป้าหมาย และวิธีบริหาร ที่นำไปสู่การประสพผลสำเร็จ ฝึกสมาธิ
  • หน้าที่การงาน  Work __ดีเด่นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • การเงิน Finance __อยู่ระหว่างการพิจารณา บริหารความเสี่ยงภัย ปกป้องผลประโยชน์
  • โชคลาภ Fortune__ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมัน การแลกเปลี่ยนทางการค้า
  • สุขภาพ Health __ระวังโรคความดันโลหิต
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ยังไม่แน่นอน ยังไม่เลือกใคร
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ทำบุญช่วยเหลือคนยากจน ด้อยโอกาส
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แก้ไขปัญหาหนี้สิน ควบคุมรายจ่าย
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ซ่อมบ้านสำนักงาน เดินทางไกล
 3. อนาคต Future __เหตุการณ์ตึงเครียด สื้นสุด เริ่มต้นใหม่
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บังคับใช้กฏหมายในเมืองใหญ่อย่างเคร่งครัด
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __บริหารความเห็นที่แตกต่าง ชาวต่างประเทศ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ส่งเสริมศาสนา และสถาบันครอบครัว
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ไม่่ยอมแพ้ต่อความผิดหวัง เริ่มต้นทำภาระกิจต่อไป

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง
เดือน ๑๒ ไทย (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)

Born in Scorpio.
(16 November – 15 December)

 1. อดีต  Past __ซื้อ ใช้อุปกรณ์สื่สารทันสมัย โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์มากขึ้น งานส่วนใหญ่ก้าวหน้าดี มีอุปสรรคเล็กน้อย
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ชายสูงอายุ อุปถัมป์ ช่วยเหลือ กลับมาอยู่ที่บ้านเกิด พ่อค้า คนกลาง นายหน้า ค้าที่ดิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ อึดอัดขัดข้อง แต่ในใจมีพรหมวิหาร 4 ครบถ้วน จึงอยู่รอดมาได้
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __สร้างฐานะมั่นคงให้ตนเองและครอบครัว โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่
  • หน้าที่การงาน  Work __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ร่ำรวยเงินทอง
  • การเงิน Finance __ได้จากเพื่อน การค้าขาย สินค้าราคาประหยัด
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการขยายกิจการ ปรับปรุงงานที่เคยทำ
  • สุขภาพ Health __ระวังความเครียด จะทำให้โรคเก่ากำเริบได้
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__วิตกกังวลในความไม่แน่นอน ช้าแต่สำเร็จ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เลิกลา สิ้นสุด เจ็บป่วย สูญเสีย โดดเดี่ยว พึ่งพาตนเอง
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ชื่อเสียงโด่งดัง ลังเลการตัดสินใจ
 3. อนาคต Future __ขยันทำงานหาเงิน ระวังการเจ็บป่วย
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __หาโครงการใหม่ ช่องทางทำอาชีพใหม่ เสริม เพิ่มเติม
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __หมอดู สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เชื่อในสัมผัสที่หกของตนเอง รักษาโรคด้วยสมุนไพร
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ไม่หงุดหงิดเมื่อมีคนอื่นแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตนเองคิดเห็น

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู
เดือน ๑ ไทย (16 ธันวาคม–14 มกราคม)

Born in Sagittarius.
(16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกที่ดินอุปสรรคเล็กน้อย ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เจ็บป่วย พ่ายแพ้ การค้ามีค่าใช้จ่ายต้นสูง รั่วไหล ขาดทุน สิ้นสุด ปิดกิจการ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __โครงการมากมายทำแล้วรวย คนรวย
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ใช้ญาณหยั่งรู้ ช่วยในการทำอาชีพ โชคลาภ
  • หน้าที่การงาน  Work __ขยัน หาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ
  • การเงิน Finance __งานง่ายรายได้ดี ตักตวงได้เป็นบ้างครั้งคราว จัดงานเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆ
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง ได้จากยานพาหนะ ได้จากการเดินทาง
  • สุขภาพ Health __ดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ทะเลาะ แตกแยก กับชายสูงอายุ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ปรับปรุงบ้าน เครียดเรื่องงาน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __มีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข รักษาสุขภาพ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เจรจา หมั่นหมาย งานแต่งงาน
 3. อนาคต Future __คิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ไม่สมหวัง ไม่อยากให้เกิดกับลูกหลาน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เก็บออมเงินทุน งานใหม่
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __หมอดู ตรวจดวชะตา ทางโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ฝึกสมาธิทุกวัน ก่อนนอน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ศึกษาเรื่องกฏแห่งกรรม วิถีชีวิตที่มั่นคง

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล
เดือน ๒ ไทย (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)

Born in Capricorn.
(15 January – 12 February)

 1. อดีต  Past __ทำงานแข่งกับเวลา ต้องการความสงบสุข เริ่มต้นชีวิตใหม่ ร่ำรวยเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __งานส่วนใหญ่ก้าวหน้าดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน พบเพื่อนเก่า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __โครงการที่ดีทำไปบ้างแล้ว ระบบอินเตอร์เน็ต
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว ได้ชัยชนะจากการแข่งขัน ฉลองความสำเร็จ
  • หน้าที่การงาน  Work __ครูบาอาจารย์ พระ สอนธรรมะ หมอดู
  • การเงิน Finance __มีความหวัง รอคอย สะดุด ติดขัด ตามลางสังหรณ์
  • โชคลาภ Fortune__ดี ดีมาก ได้จากเพื่อน
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง ตรวจรักษาสุขภาพ
  • อุบัติเหตุ Accident __อยู่ในศีล 5  ห้ามประมาท
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แอบ มีความลับ ทางการเงิน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ร่ำรวย คิดมาก มองโลกในแง่ร้าย
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__กลับบ้านเกิด ซ่อมสุขภาพ
 3. อนาคต Future __อึดอัดเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เที่ยวทะเล และพักผ่อนหย่อนใจ
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ต้องการความยุติธรรม เป็นกลาง
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ไม่แครเครียดกับความคิดเห็นแตกต่าง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เป็นไกด์ นำคณะเดินทาง ท่องเที่ยว

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ
เดือน ๓ ไทย (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)

Born in Aquarius.
(13 February – 13 March)

 1. อดีต  Past __อดทน ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องการความสงบสุข เริ่มต้นชีวิตใหม่ สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ขยันทำงานงานเงิน ชีวิตมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง อยู่ใน/ใกล้ทะเล กับคนรัก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเก่า ล้างหนี้สิน เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __พึงพาตนเอง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เร่งด่วน
  • หน้าที่การงาน  Work __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน รับตำแหน่งใหม่
  • การเงิน Finance __รั่วไหล วุ่นวาย ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้
  • โชคลาภ Fortune__เฉียดโชค แต่ก็ร่ำรวย
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สิ้นสุด ม่าย
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ตัดสินใจ ด้วยความยุติธรรม สื่อสารทางอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __มีความสุข สดใส ร่าเริง ชื่อเสียงโด่งดัง ได้งานใหม่
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น ช่าง ผู้ชำนาญงานพิเศษ
 3. อนาคต Future __ตรวจดวงชะตา หมอดู ธุรกิจความสวยงาม
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เรื่องเงินทองก้อนใหญ่ อย่าด่วนตัดสินใจ
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __กลับบ้านเกิด อึดอัดขัดข้อง
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __รักษาศีล 5  ไม่สร้างปัญหาให้ครอบครัว
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __แก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาดได้ ชีวิตก็ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา
เดือน ๔ ไทย (14 มีนาคม–12 เมษายน)

Born in Pisces.
(14 March – 12 April)

 1. อดีต  Past __พบเพื่อนเก่า เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ผู้วางแผน นโยบาย ขยายกิจการ ส่งเสริมสุขภาพ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สถานะการณ์ที่ตึงเครียด สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __พรหมวิหาร 4  เศรษศาสตร์-การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างกำจัดให้น้อยที่สุด แต่ทำให้เกิดลประโยชน์สูงสุด
  • หน้าที่การงาน  Work __ชื่อเสียงโด่งดัง ร่างกายต้องการพักผ่อน
  • การเงิน Finance __มีอุปสรรคเล็กน้อย  มีกำไรงอกงามดีมาก
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากาารเจรจาต่อรอง ทำให้เกดความสงบสุข
  • สุขภาพ Health __ปกป้อง รักษา ผู้สูงอายุ
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__อย่าทำผิดศีลธรรม สื่อสารทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ร่ำรวย ทำงานแข่งกับเวลา
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ดูแลผู้สูงอายุ พาท่องเที่ยว
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__อึดอัดขัดข้องเรื่อง เตรียมเงินทุน
 3. อนาคต Future __ฉลองความสำเร็จ แก้ไขในสิ่งที่เคยทำผิดพลาด
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สร้างความก้าวหน้า เสริมเสนห์
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __บริหารจัดการมรดก ที่ดิน ที่ทำกิน แบ่งบัน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เชื่อกฏแห่งกรรมว่ามีอยู่จริง  นรกสวรรคมีอยู่จริง พิสูจน์ให้รู้ความเป็นจริง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __จัดงานเลี้ยงงานฉลอง

…………………………………

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40vb45

หมอดูทายแม่นๆ  : พยากรณ์ โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์vb45 ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  ให้คำพยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  จองคิวดูดวงที่โทร. Dtac 081-533-3529,   Ais 093-240-0151
สารบัญ : | หน้าแรก | หมอแดง | ดูดวง | บทความ | บริการ | ปฏิทิน | เอกสาร |vb45
ติดตาม : |WordPress | Facebook | Twitter | Line | google+ | YouTube | Feed |vb45
สนทนา : หากท่านผู้อ่านอยากให้เขียนบทความอื่นๆ ต้องการสนทนา ฝากข้อความถึงผู้เขียน  กรุณาเขียนฝากข้อความไว้ที่ช่องว่างสำหรับ “ใส่ความคิดเห็น”
ให้กำลังใจ :
ต้องที่จะสนับสนุนให้กำลังใจหมอแดงและทีมงาน ผู้สร้างและเขียนเว็บไซต์แห่งนี้ โปรดเลือกให้คะแนน (Rate this) โดยสัมผัสที่  5S4  1-5 ดาวทอง ตามความชื่นชอบ และกดปุ่ม Like 2  ชื่นชอบ Liked ที่ด้านล่างของข้อความนี้   If you want to support Moredang and team. Creators and authors this website. Please choose a rating (Rate this) as a favorite. By touch at gold stars 1-5 and / or press the favorite (Liked) below this message.

patomtip_jpegเอกสาร 971 : คลิ๊กที่นี้เพื่อรับเอกสาร 971vb45

ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน2557 พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)

erwp

ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน 2557  พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in November 2014.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

…………………………..

(1)

ราศีเมษ-แกะ  (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)
Born in Aries. (13 April-13 May)

 1. อดีต  Past __ธุรกิจครบวงวจร
 2. ปัจจุบัน Present __ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เกี่ยวกับทะเล
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องรักษาผลประดยชน์ของตนเอง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การค้า
  – การงาน   Work __พักระยะสั้น
  – การเงิน  Finance __สับสนวุ่นวาย ควบคุมไม่ได้
  – โชค ลาภ  Fortune __ไม่แน่นอน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยังไม่พร้อม ไม่ดิ้นรน
  – สามีภรรยา  Lover-married __สะเดาะเคราะห์
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปัญหาครอบครัวซับซ้อนซ่อนเงื่อนปม
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __โครงการมากมายที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พบแพทย์ซ่อมสุขภาพ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เหตุไม่คาดคิด
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ขยันทำงาน
 10. สรุป  Summarize __ก้าวไปข้างหน้า

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14 May-13 June)

 1. อดีต  Past __พบพื่อนเก่า
 2. ปัจจุบัน Present __ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ครอบครัวพร้อมหน้า งานแต่งงาน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความสำเร็จ จบการศึกษา
  – การงาน   Work __พักระยะสั้น
  – การเงิน  Finance __ได้เพิ่มขึ้น จากการขยายกิจการ
  – โชค ลาภ  Fortune __ไม่ควรเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ตรวจเช็คสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__กำลังมีความรัก
  – สามีภรรยา  Lover-married __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่ไว้ใช้งาน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เงียบเหงาเศร้าเสียใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบเห็นเหตุด่วนเหตุร้าย ทำให้ตกใจ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __นิมิต ในฝัน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางท่องเที่ยว
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __กินยาหลายขนาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 10. สรุป  Summarize __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14 June-14 July)

 1. อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า งานแต่งงาน
 2. ปัจจุบัน Present __แก้ไขปัญหาบางอย่างยังไม่ได้
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางท่องเที่ยว
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ฟ้าฝน โรคหัวใจ ภูมิแพ้ อกหัก
  – การงาน   Work __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  – การเงิน  Finance __หมุนเวียน
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แค่เพื่อน
  – สามีภรรยา  Lover-married __อยู่เงียบๆสงบๆ เริ่มต้นชีวิตรูปแบบใหม่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เงียบเหงา
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พบคนรัก ตกหลุมรัก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจรจาต่อรอง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ที่ชายทะเล
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __สับสนการตัดสินใจ
 10. สรุป  Summarize __เก็บไว้ในใจ

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)
Born in Cancer. (15 July-16 August)

 1. อดีต  Past __นักการเมือง
 2. ปัจจุบัน Present __พักผ่อนระยะสั้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เงียบเหงา
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
  – การงาน   Work __เร่งด่วน เหตุไม่คาดคิด
  – การเงิน  Finance __ยังมั่นคง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ทำตามสัญญา
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เฉียดโชค
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ตัวแทน นายหน้า
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ยังไม่ตัดสินใจใดๆ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ค้าขาย กับเอเซียตะวันออก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อยู่ระหว่างการตัดสิน ระวังคดีความ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ท่องเที่ยว
 10. สรุป  Summarize __เก็บเงินเตรียมใช้ลงทุน

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต (17 สิงหาคม–16 กันยายน)
Born in Leo. (17 August -16 September)

 1. อดีต  Past __เดินทางไกลต่างประเทศ รถยนต์คันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __เพื่อน หุ้นส่วน บัดดี้
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ช่วยกันวางแผนงาน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ใกล้สอบ ปรับปรุงกิจการ
  – การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเก่า หนี้สิน รื้อฟื้นคดีความ
  – การเงิน  Finance __รอโอกาสที่ดีกว่า
  – โชค ลาภ  Fortune __จากคนตาย ประกันชีวิต
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สมุนไพร
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อดทนรอคอย
  – สามีภรรยา  Lover-married __ปล่อยให้มีอิสระ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__บวช เรียนพระธรรม
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ร่ำรวย ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาชน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บุตรหลานบริวาร
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ต้อนรับแขกต่าบ้านเมือง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ต่างประเทศ
 10. สรุป  Summarize __ตึงเครียด นอนไม่ค่อยหลับ

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว (17 กันยายน–16 ตุลาคม)
Born in Virgo. (17 September-16 October)

 1. อดีต  Past __บริหารจัดการหนี้สิน
 2. ปัจจุบัน Present __ตรวจดวงชะตา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __แพทย์ ตำรวจ ทหาร รักษาโรค
  – การงาน   Work __ปรุงกิจการ
  – การเงิน  Finance __สมบูรณ์ ถึงจุดสิ้นสุด
  – โชค ลาภ  Fortune __ดีมากๆ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – สามีภรรยา  Lover-married __ดีเด่นการเงิน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __นำงานมาทำต่อที่บ้านาน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ขยายกิจการ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __มหาเศรษฐี
 10. สรุป  Summarize __ภาระกิจมากเกินไป

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17 October-15 November)

 1. อดีต  Past __เก็บเงินก้อนใหญ่แต่ใช้หมด
 2. ปัจจุบัน Present __บริการเงินในธนาคาร
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญช่วยชีวิตสัตว์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ฝึกสมาธิ
  – การงาน   Work __ได้งานใหม่
  – การเงิน  Finance __จากงานที่ใกล้จะสำเร็จ ช้ากว่ากำหนดนิดหน่อย
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ติดต่อทางมือถืออินเตอร์เน็ท
  – สามีภรรยา  Lover-married __เหมือนอยู่คนเดียว
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำงานหนักหักโหม
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มีปัญหาสุขภาพ สูญเสียญาติ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ต้อนรับแขกต่างบ้านเมือง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __หาความสงบ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ค้นหาจากความฝัน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ปรับปรุงกิจการและชีวิต
 10. สรุป  Summarize __ขยันทำงานหาเงิน

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16 November-15 December)

 1. อดีต  Past __อกหักรักคุด ความใช้จ่ายสูง
 2. ปัจจุบัน Present __ทำงานหนัก
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รวดเร็วแข่งกับเวลา
  – การงาน   Work __ครบวงจร
  – การเงิน  Finance __เก็บเงินไว้ก้อนใหญ่เตรียมใช้งาน
  – โชค ลาภ  Fortune __จากการฝึกสมาธิ หลับฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ มีเคราะห์ร้าย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อดทน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ความลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข กินยาหลายเม็ดรักษาโรครุมเร้า
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พบรักใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เงียบเหงา อยู่เพียงคนเดียว
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __มหาเศรษฐีใหญ่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __งานเลี้ยงแลองความสำเร็จ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ยุ่งกับญาติ กับงาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ซ่อมซื้อบ้านสำนักงาน
 10. สรุป  Summarize __นิ่งเงียบท่ามกลางความวุ่นวาย

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู (16 ธันวาคม–14 มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __เดินทาง ท่องเที่ยว
 2. ปัจจุบัน Present __บริหารจัดการมรดกที่ดิน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหาร ผู้จัดการ ภาวะผู้นำ
  – การงาน   Work __ไม่ค่อยดี สิ้นสุดงานเก่า
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่คนเดียวก็ดีอยู่แล้ว ไม่สนใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __งานเลี้ยงฉลอความสำเร็จ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __มหาเศรษฐีใหญ่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เหตุด่วน ทำให้ตกใจ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สู้ชนะไม่สู้แพ้
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล  ห่างไกลจากครอบครัว
 10. สรุป  Summarize __ยอมรับกฏแห่งกรรม

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15 January-12 February)

 1. อดีต  Past __พาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __วางแผนชีวิตครอบครัว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __บวชเรียนธรรมะ หาความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปรับวิถีชีวิตหน้าที่การงาน
  – การงาน   Work __งานใหม่
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากสมาธิ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปนกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__หึงหวงห่วงใย
  – สามีภรรยา  Lover-married __ยึกอำนาจการปกครอง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เพื่อสุขภาพ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ซ่อมสุขภาพ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พึ่งพาตนเอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ติดตามสถานการณ์
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจรจาต่อรอง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
 10. สรุป  Summarize __ทำงานแข่งกับเวลา

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)
Born in Aquarius. (13 February-13 March)

 1. อดีต  Past __สับสนการตัดสินใจ
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางท่องเที่ยว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __กับคนรัก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ก้าวหน้าสอบแข่งขันชิงถ้วยราวัล
  – การงาน   Work __ไปเรื่อยๆ
  – การเงิน  Finance __รวบรวมเงินทุน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เหนื่อยง่าย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __ฉลองความสำเร็จ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __รอคอยโอกาส การกลับมา
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ดีเด่นการเงิน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ฝันที่เป็นจริง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __มรดก ที่ดิน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __พึ่งพาตนเอง
 10. สรุป  Summarize __ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ ยานพาหนะทันสมัย

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา (14 มีนาคม–12 เมษายน)
Born in Pisces. (14 March-12 April)

 1. อดีต  Past __บริหารเงินในธนาคาร
 2. ปัจจุบัน Present __ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง โยกย้าย ซ่อมบ้าน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การเงินการธนาคาร มรดก
  – การงาน   Work __เดินทางไกล ไกลบ้านไกลเมือง
  – การเงิน  Finance __ได้จากงานใหม่
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เหนื่อยง่าย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__หึงหวงห่วงใย
  – สามีภรรยา  Lover-married __สุขที่ไม่สมหวัง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำงานอยู่บ้าน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ชักชวนท่องเที่ยวชายทะเล
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เงินตึงมือ กู้เงิน บริหารหนี้สิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เก์บออมเงินก้อนใหญ่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทบทวนบทเรียนชีวิต
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว
 10. สรุป  Summarize __สิ้นสุดชีวิตเก่า เริ่มชีวิตใหม่

………………………………….

+

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

No. 936

ดูดวงรายเดือน ตุลาคม2557 พยากรณ์จากเดือนเกิด (12ราศี)

erwp

ดูดวงรายเดือน ตุลาคม 2557 พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in October 2014.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

…………………………..

(1)

ราศีเมษ-แกะ  (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)
Born in Aries. (13 April-13 May)

 1. อดีต  Past __พบเพื่อนใหม่คุยถูกใจ ตรวจสุขภาพ เซนต์สัญญา
 2. ปัจจุบัน Present __อดทนเพื่อเป้าหมาย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้องการความยุติธรรม
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เตียมตัวสอบ การอยู่ร่วมกันโดยมีความเห็นที่แตกต่าง
  – การงาน   Work __ครู สอน บวช เรียนธรรมะ
  – การเงิน  Finance __ใช้ในการเดินทางไกล
  – โชค ลาภ  Fortune __เบอร์มือถือ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บริวารมาเพิ่ม เด็กให้โชค
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปลูกต้นไม้ประดับ ดีต่อกัน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __สิ้นสุด และพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พักผ่อน อีกไม่นาน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนอยู่ไกล ไปหรือเดินทางมาหา
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ภาระหนี้สิน ปัญหาค้างคา
 10. สรุป  Summarize __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14 May-13 June)

 1. อดีต  Past __การตัดสินใจโดยใช้ความยุติธรรม
 2. ปัจจุบัน Present __อยู่กับครอบครัว งานแต่งาน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __อ่านทบทวน สิ่งที่ผ่านมาแล้ว หาความผิดปกติ
  – การงาน   Work __การให้ทาน ขายในราคาขาดทุน กระตุ้นเศรษฐกิจ
  – การเงิน  Finance __ปล่อยให้เงินสะพัด
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากเบอร์ทะเบียนยานพาหนะ ที่ใช้เดินทางไกล
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น ดีมาก
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__งานเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จ งานแต่งงาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตึงเครียด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ปัญหาความรักซับซ้อน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ซ่อม ปรับปรุงบ้าน-สำนักงาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสียญาติ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ระวังการแสดงความคิดเห็น หลีกเลี่ยงพูดจาที่ทำให้เกิดปมข้อขัดแย้งกัน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สับสน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เจ็บป่วย
 10. สรุป  Summarize __ร่ำรวยเงินทอง ฐานะการเงินมั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14 June-14 July)

 1. อดีต  Past __สินค้าทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __เศรษฐีน๊
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __วิธีการสะเดาะเคราะห์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ
  – การงาน   Work __หนัก
  – การเงิน  Finance __บริหารจัดการหนี้สินเก่า
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงานใหม่ ลูกค้าคนใหม่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ระวังอุบัติเหตุ เหตุให้ตกใจ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __นิ่งเฉย ไปทะเล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ระวังอาจมีมีคดีความ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ตึงเครียด
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __วิตกกังวล ในความไม่แน่นอน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __โครงการมากมาย รอให้ทำ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พบคนรักคนถูกใจ คุยถูกคอ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เจ็บป่วย พ่ายแพ้
 10. สรุป  Summarize __เชื่อในสัมผัสที่หกของตนเอง

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)
Born in Cancer. (15 July-16 August)

 1. อดีต  Past __ชีวิตรักครอบครัวมีปัญหาซับซ้อน
 2. ปัจจุบัน Present __กำลังว่างวางชีวิต
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __โครงกากรหลายอย่างที่อยากทำ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความรัก
  – การงาน   Work __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – การเงิน  Finance __รอคอยโอกาส
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่ ถูกใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __อย่าทำศีลธรรมกฎหมาย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจรจาต่อรอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ได้-ให้รางวัล ซ่อม-ปรับปรุงบ้าน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไปคนเดียว
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __งานใหม่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สับสน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เจ็บป่วย เครียกมาก
 10. สรุป  Summarize __เด่นทำการค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต (17 สิงหาคม–16 กันยายน)
Born in Leo. (17 August -16 September)

 1. อดีต  Past __ยานพาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __ปัญหาที่แก้ไขได้
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทางโทรศัพท์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ยุติธรรม อยุ่ระหว่างการตัดสินใจ
  – การงาน   Work __เก่า บริหารหนี้สิน
  – การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง บ้าน
  – โชค ลาภ  Fortune __เดินทางโยกย้าย
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น ดีมาก
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อึกอัด ขัดข้อง
  – สามีภรรยา  Lover-married __เหมือนเพื่อนกันมากกว่า
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พูดความจริงที่เสียดแทงใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ผู้มีอำนาจ นักการเมือง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __บริหารจัดการมรดกที่ดิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พักผ่อนสักครู่ หายเหนื่อยแล้วทำงานต่อไป
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __นิ่งเฉย วางตัวเป็นกลาง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ความรัก
 10. สรุป  Summarize __สับสนการตัดสินใจ

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว (17 กันยายน–16 ตุลาคม)
Born in Virgo. (17 September-16 October)

 1. อดีต  Past __พึ่งพาตนเอง จับเสือมือเปล่า
 2. ปัจจุบัน Present __บวชพระ ศึกษาธรรมะ ค้นหาสัธรรมความจริง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ไปธนาคาร ร่ำรวยเงินทอง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เครียด
  – การงาน   Work __หนัก
  – การเงิน  Finance __บริหารจัดการหนี้สิน เก่าใหม่
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เศร้าเสียใจ สำนึกผิด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ทะเลาะ ทุ่มเถียง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วย ล้มเหลว
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ร่ำรวยเงินทอง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พักงานระยะสั้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คัดเลือกโครงการทำแล้วรวย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __มากมาย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __โทรศัพท์เครื่องใหม่ ติดตั้งอินเตอร์เน็ท
 10. สรุป  Summarize __ระวังเหตุไม่คาดคิด ทำให้ตกใจ

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17 October-15 November)

 1. อดีต  Past __พอใจในทุนของตนเอง และสิ่งที่มีอยู่แล้ว
 2. ปัจจุบัน Present __วางแผนชีวิต
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คนเจ็บคนป่วย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฏระเบียบ แต่งตั้งข้าราชการ
  – การงาน   Work __ก้าวหน้า เลื่อนตำแหน่ง
  – การเงิน  Finance __ค่าใช้จ่ายสูง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เศร้า เหงา เสียใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พบเหตุไม่คาดคิด ฉุกเฉิน ทำให้ตกใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ร่ำรวย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __กู้เงิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เก็บสะสมเงินทองก้อนใหญ่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ความรัก
 10. สรุป  Summarize __แค่เพื่อน

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16 November-15 December)

 1. อดีต  Past __โยกย้ายเปลี่ยแปลงที่อยุ่อาศัยที่นอน
 2. ปัจจุบัน Present __ยุ่งกับญาติกับงาน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ครอบครัวมีความสุข พร้อมหน้า
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารหนี้สินเก่าใหม่
  – การงาน   Work __ใช้สัมผัสที่หก
  – การเงิน  Finance __ดีมาก ร่ำรวยเงินทอง ธนาคาร
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ดีมาก
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตึงเครียด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ขยันทำงาานหาเงิน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใใหญ่สูงอายุอำนาจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ระวัง โกรธง่าย โรคภัย เบียดเบียน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ไปไหนมาไหนคนเดียว ทางสายกลาง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต ที่ผ่านมาแล้ว
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจรจาต่อรอง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ปรับปรุงบ้าน สำนักงาน
 10. สรุป  Summarize __ชีวิตมั่นคงมากขึ้น ได้รับตำแหน่งใหญ่โต ชายสูงอายุอุปถัมภ์ ชื่อเสียงโด่งดังไปไกล

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู (16 ธันวาคม–14 มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __โชคดีร่ำรวย
 2. ปัจจุบัน Present __อักอัดขันข้อง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คนรัก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารมรดกที่ดิน
  – การงาน   Work __บริหารจักการหนี้สิน
  – การเงิน  Finance __ได้จาการสับเปลี่ยน โยกย้าย
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __แข็งแรงมากขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สงบสุข เงียบๆ ไม่บอกใคร
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ยานพาหนะคันใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ร่ำรวย ธนาคาร
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ตดสินใจ ด้วยความยุติธรรม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ใช้สัมผัสที่หก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คิดจะเปลี่ยนอาชีพ ปรับปรุงวิธีทำงาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานภาระหนัก
 10. สรุป  Summarize __พบ งานเลี้ยงเพื่อนๆ

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15 January-12 February)

 1. อดีต  Past __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 2. ปัจจุบัน Present __ครอบครัว มีความสุข
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทุนการศึกษา
  – การงาน   Work __บริหารปัญหา หนี้สิน เก่าใหม่
  – การเงิน  Finance __มรดก ที่ดิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง อย่าทุ่มเท
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้อย่างเสียอย่าง
  – สามีภรรยา  Lover-married __เป็นเพื่อนกันจะดีกว่า
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูแลผู้สูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ตัดความวิตกกังวล อยู่กับปัจจุบัน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ถูกขอยืมเงินทอง หิมะ
 10. สรุป  Summarize __โดดเดี่ยว เปลี่ยวเหงา หน้าหนาว

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)
Born in Aquarius. (13 February-13 March)

 1. อดีต  Past __มีโชคลาภลอย
 2. ปัจจุบัน Present __ลังเลการตัดสินใจ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้องใช้ความยุติธรรม
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การประมง  ปลดปล่อยให้มีอิสระ เสรีภาพ ประชาธิปไตย
  – การงาน   Work __มีหลากหลายรูปแบบคละกันไป
  – การเงิน  Finance __รู้และคิดไว้ในใจไว้
  – โชค ลาภ  Fortune __จากความฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปวดหัวสายตากระเพราะอาหาร
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__โชคลาภ ร่ำรวย
  – สามีภรรยา  Lover-married __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ที่อยู่อาศัย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แก้ไขปัญหายังไม่ได้ ตึงเครียด
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำสัญญา
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __การปกครอง ตำแหน่งใหม่
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา (14 มีนาคม–12 เมษายน)
Born in Pisces. (14 March-12 April)

 1. อดีต  Past __ความสำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 2. ปัจจุบัน Present __พักผ่อนระยะสั้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __อยู่กับครอบครัว
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การคบเพื่อน
  – การงาน   Work __ชื่อเสียงดีเด่นโด่งดัง
  – การเงิน  Finance __ค่าใช้จ่ายสูง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการขยายงานขยายตลาด
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีโชคลาภ ร่ำรวย
  – สามีภรรยา  Lover-married __ลาภลอย ถูกหวย ล็อตเตอรี่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูแลชายสูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__รักอิสระ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำบุญเสริมบารมี
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สิ้นสุดพร้อมจะเริ่มต้นใหม่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สัมผัสที่หก ศาสตร์เก่าแก่โบราณ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ก้าวหน้า พัฒนาองค์กร
 10. สรุป  Summarize __พึงพาตนเองเป็นหลัก

………………………………….

928

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

Patomtip

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

ดูดวงรายปี ในเดือนกันยายน 2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

12 นักษัตร

ดูดวงรายปี ในเดือนกันยายน 2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

Yearly horoscope in September 2014.  Predict from birth year. (12 constellation)

………………………………

*สำคัญมาก โปรดทราบ

 1. ตามปฏิทินไทย-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย  ปีนักษัตรจะเปลี่ยนเมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี ถือเป็นการขึ้นปีใหม่ของทุกปี
 2. ตามปฏิทินสากล-ราชการไทยปัจจุบัน หมอแดงสังเกตุว่าปฏิทินของเกือบทุกธนาคารและธุรกิจทั่วไป แจ้งการเปลี่ยนปีนปีกษัตรคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ขอกราบเรียนท่านผู้บริหารธนาคารทุกธนาคารและทุกธุรกิจ โปรดสั่งให้โรงพิมพ์  เปลี่ยนปีนักษัตรเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปีเท่านั้น (ไม่ใช่วันที่ 1 มกราคมของทุกปี)  ขอให้ผู้อ่านช่วยกันทักท้วงด้วยครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ดีเด่นด้านการเงิน เศรษฐี ร่ำรวยเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เก้บสะสมเงิน กองทุน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รับ-ให้ทุนการศึกษา
  – การงาน   Work __เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางไกล ต่อสู้ แก้ไขปัญหา
  – การเงิน  Finance __พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้น
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เลือกคนที่เหมาะสมกับตัวเอง
  – สามีภรรยา  Lover-married __เหมือนอยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไปคนเดียว
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __มีอันตรายรออยู่ จงอยู่ในศีลธรรมแล้วจะรอด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พรหมวิหาร 4
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __โชคลาภ
 10. สรุป  Summarize __ ต้อนรับแขก เดินทางมาจากแดนไกล

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __มีอันตรายรออยู่ จงอยู่ในศีลธรรม จึงจะรอดพ้นไปได้
 2. ปัจจุบัน Present __มีเคราะห์
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปล่อยปลาสังฆทาน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ดอกผล กำไร
  – การงาน   Work __สับสน ไม่มั่นใจในการตัดสินใจ
  – การเงิน  Finance __รอคอยด้วยความมั่นใจ
  – โชค ลาภ  Fortune __เฉียดได้รับโชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยังชอบและเคยชินที่จะอยู่คนเดียว
  – สามีภรรยา  Lover-married __อารมณ์ไม่แน่นอน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้นๆ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ทะเล น้ำท่วม กินยาสมุนไพร
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __งานใหม่ ลูกค้าเพิ่ม ภาระกิจใหม่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __สิ้นสุดชีวิตรูปแบบเก่า เริ่มรูปแบบใหม่
 10. สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว ให้ทานแก่คนที่ด้อยโอกาส

 

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __ลังเลการตัดสินใจ
 2. ปัจจุบัน Present __ทบทวนความคิดคำพูดการกระทำของตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คัดเลือสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เลือกอาชีพที่เหมาะกับตนเอง
  – การงาน   Work __จากสิ่งตนเองรักชอบอยากทำ
  – การเงิน  Finance __ปล่อยปลาสังฆทาน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากวันที่มีอารมณ์นิ่ง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วนเวียน ไปๆมาๆ
  – สามีภรรยา  Lover-married __โครงการมากมาย ทพแล้วรวย แต่ยังไม่ได้ทำ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เงียบเหงา อยู่คนเดียว
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__นอนไม่ค่อยหลับ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ดีเด่นการค้าขาย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เลือกอาชีพหรือช่องทางที่มั่นคงหยั่งยาวนาน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำงานหนัก
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ค่าใช้จ่ายสูง
 10. สรุป  Summarize __นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์

 

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล
 2. ปัจจุบัน Present __เจ็บป่วย ล้มเหลว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ดีเด่นการเงิน บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ศึกษาพระธรรม
  – การงาน   Work __หยุดงาน เปลี่ยนอาชีพ
  – การเงิน  Finance __ยุ่งกับญาติ
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากยานพาหนะที่ไม่ค่อยใช้ จอดไว้เฉยๆ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เจ็บป่วย ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด เริ่มใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตึงเครียด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ได้-ให้ทุนการศึกษา
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ช่าง วิศวะกร ก่อสร้าง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __มีอันตรายรออยู่ จงอยู่ในศีลในธรรมจะรอดพ้นอันตรายไปได้
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ระวังภัยจากน้ำท่วม   สมุนไพรเพื่อสุขภาพ  พักผ่อนท่องเทียวชายทะเล
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทางสายกลาง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทำงานแข่งกับเวลา เหตุไม่คาดคิด
 10. สรุป  Summarize __ฟื้นฟูร่างกาย

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __ดีเด่นการค้าขาย
 2. ปัจจุบัน Present __ร่ำรวยเงินทอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ขอ บน แก้บน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เจรจาต่อรอง
  – การงาน   Work __ดีเด่นในธุรกิจเพื่อสุขภาพ  น้ำ อาหาร เครื่องดื่ม
  – การเงิน  Finance __ ได้จากงานที่ก้าวหน้า
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เวียนหัว
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __สับสนการตัดสินใจ ลังเล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ยุ่งกับญาติกับงาน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เจ็บป่วย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __คิดจะเปลี่ยนงาน อาชีพ ปรับปรุงชีวิต
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __โครงการที่ดี ทำแล้วรวย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __บริวาร
 10. สรุป  Summarize __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพหนะคันใหม่

 

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __นัดหมายสำคัญ กำหนดการล่วงหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __วิตกกังวล
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัจธรรม ความจริง
  – การงาน   Work __ทางิอนเตอร์เน็ท มือถือ สื่อสารทันสมัย
  – การเงิน  Finance __อยู่ในระยะพักตัว ไม่มีการเคลื่อนไหว ระยะสั้นๆ
  – โชค ลาภ  Fortune __ยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนมีเจ้าของแล้วมาติดพัน
  – สามีภรรยา  Lover-married __มีโชลาภ เฉียดจะได้
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ได้งานใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทบทวนชีวิตที่ผ่านมาแล้ว เศร้าเสียใจ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __รอคอยใครบางคนกลับมา
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เข้มแข็ง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สดใสร่าเริง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทำบุญปล่อยปลาสังฆทาน
 10. สรุป  Summarize __สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญาญาณ

 

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __ครอบครัวมีความสุข พร้อมหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __พึ่งพาตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ฟื้นฟู รักษา พยานบาล
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปล่อยวาง
  – การงาน   Work __คิดจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เครียด นอนไม่ค่อยหลับ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เป็นโสดดีกว่า ชีวิตไม่วุ่นวาย
  – สามีภรรยา  Lover-married __ซึมเศร้า
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สับสน อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ดูดวง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พบคนรักคนถูกใจ คุยถูกคอ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สัญญา ทำตามสัญญา
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เศรษฐีนี
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ความไม่แน่ไม่นอน
 10. สรุป  Summarize __มีโครงการช่องทางที่ดี ทำแล้วรวย

 

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __ขยายกิจการ
 2. ปัจจุบัน Present __ยังคงตั่งมั่นอยู่ได้ ระวังภัยจากน้ำท่วม
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย ซื้อใหม่ มือถือ คอมพิวเตอร์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รักษา พยาบาล แพทย์ สาธารณสุข
  – การงาน   Work __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  – การเงิน  Finance __ดี
  – โชค ลาภ  Fortune __จากหญิงแกร่ง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนรวย
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คุยขัดคอ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__โลกส่วนตัวสูง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ความรักใคร่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทาง ท่องเที่ยว
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หญิงใหญ่ ชี้นิ้วใช้งาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หมอดู
 10. สรุป  Summarize __มีโชคลาภ เฉียดจะได้

 

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล แก้ไขปัญหา ต่อสู้ เหน็ดเหนื่อยเหมื่อยล้า
 2. ปัจจุบัน Present __ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ฝึกสมาธิ อดทน รอคอยผลจากการลงทุนลงแรง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ พิจารณาความตาย
  – การงาน   Work __ สัจธรรม
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก ร่ำรวยมหาศาล
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญให้ทาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ปลด ปล่อย
  – สามีภรรยา  Lover-married __สุขสดชื่นสมหวัง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__รักใคร่นับถือ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __วิตกกังวลในความไม่แน่นอน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __รักษาพยาบาล
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หงุดหงิด ไม่ได้อย่างใจต้องการ
 10. สรุป  Summarize __ซื้อขายแลกเปลี่ยน บ้านที่ดินรถยนต์

 

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
 2. ปัจจุบัน Present __พึ่งพาตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้ซื่้อเครื่องมือสื่อสาร สินค้าทันสมัย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ให้ทาน
  – การงาน   Work __ยุ่งยาก
  – การเงิน  Finance __อาชีพเสริม
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ธัญญาหารเพื่อสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ร่ำรวย มีโชคมีลาภ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เจรจา ต่อรอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ยอมรับกฏแห่งกรรม
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ราชการ เลื่อนตำแหน่ง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __น้อยใจ ไปคนเดียว ทางสายกลาง
 10. สรุป  Summarize __เศรษฐีนี ร่ำรวยเงินทอง

 

……………………..

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __เก็บเงินสะสมไว้เป็นทุน
 2. ปัจจุบัน Present __หยุด เลิก เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้องการความสงบ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เสี่ยงโชค ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  – การงาน   Work __ดีเด่นการเงิน จัดสรร
  – การเงิน  Finance __ความเจ็บป่วย
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการให้ทาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อึดอัด ขัดข้อง
  – สามีภรรยา  Lover-married __มีโชคลาภ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดี
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำงานหนัก
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไกลมากขึ้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปัญหาเก่าวนเวียน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ครอบครัว แต่งงาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทบทวนความคิดคำพูดการกระทำที่ผ่านมาแล้ว ปรับตัวใหม่
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

 

……………………..

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __ดูดวง
 2. ปัจจุบัน Present __ค้นหาสัจธรรม ทางพ้นทุกข์
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __วนเวียนกับปัญหาเก่า บริหารหนี้สิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารจัดการหนี้สิน
  – การงาน   Work __แผนกการเงิน บริษัทขนาดใหญ่ มหาชน
  – การเงิน  Finance __ให้ทาน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากหญิงชรา
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาเกี่ยวพัน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ทะเลาะ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __หงุดหงิด ไม่เข้าใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แสดงความเป็นมิตร
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เจรจาต่อรอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ค้าขาย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ความมั่นคงในชีวิต
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ในเมืองใหญ่
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

………………………………..

916

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  โทร. 093-240-0151
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

Patomtip

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก
ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2557 พยากรณ์จากเดือนเกิด (12ราศี)

erwp

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2557 พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in September 2014.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

…………………………..

(1)

ราศีเมษ-แกะ  (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)
Born in Aries. (13 April-13 May)

 1. อดีต  Past __ส่งงานล่าช้าแต่สำเร็จในที่สุด
 2. ปัจจุบัน Present __งานใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ไปคนเดียว ทางสายกลาง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เพื่อสุขภาพ
  – การงาน   Work __สุขุมรอบคอบ เอื้ออาทร ลดหย่อน ผ่อนคลาย
  – การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ จากคนรัก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ร่ำรวย บริหารเงินในธนาคาร
  – สามีภรรยา  Lover-married __หึงหวงห่วงใย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คิดจะเปลี่ยนงาน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__หญิงสูงอายุ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ครองครัวพร้อมหน้า นัดหมายพบเจอรวมกัน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เงียบเหงาเศร้าซึม
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เก็บความลับไว้
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __วิตกกังวล ฝันแปลก
 10. สรุป  Summarize __ทำงานหนัก

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14 May-13 June)

 1. อดีต  Past __ถูกติดตามขอเงิน ทวงเงิน ขอยืมเงิน
 2. ปัจจุบัน Present __ขยันทำงานหาเงิน มีรายได้ดีขึ้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คิดทบทวนความคิดคำพูดการกระทำตนเองที่ผ่านมาแล้ว
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __น้ำ อาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ยารักษาโรค
  – การงาน   Work __เน้นการปกครอง ทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข
  – การเงิน  Finance __ ใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่สารอันทันสมัย
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี เก็บได้ สะสมเป็นก้อนใหญ่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พัก รอดูพฤติกรรม คอย
  – สามีภรรยา  Lover-married __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ไปเยี่ยม ดูแลผู้สูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้น
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __น้ำท่วม สับสนวุ่นวาย นิ่งเฉยอยู่ได้ท่ามกลางความวุ่นวาย รักษาโรคด้วยสมุนไพร
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ฝนตกหนัก  ภูมิแพ้ โรคหัวใจ ผิดหวัง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
 10. สรุป  Summarize __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง เสียงเพลง

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14 June-14 July)

 1. อดีต  Past __ทนทรมานตัวเอง เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้อการ ฝึกสมาธิ
 2. ปัจจุบัน Present __อย่าผิดศีล 5 จะปลอดภัย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ผิดหวัง อากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก ภูมิแพ้กำเริบ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __แก้ปัญหาเร่งด่วน
  – การงาน   Work __บรหารการเงินการธนาคาร ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาชน
  – การเงิน  Finance __ได้จากการทำงานหนัก
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง จากเด็ก จากการทำงาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดีขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนที่มีเจ้าของแล้ว มรดกตกทอด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ระวังคนที่มีเจ้าของแล้ว มรดกตกทอด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บวชเรียนธรรมะ ค้นหาความจริง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบเห็นสัมผัสกับเหตุด่วน ฉุกเฉิน เหตุร้าย ที่ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้า
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ต้อนรับแขกมาเยือนจากแดนไกล
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย ล้ม เหลว
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ตนเอง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ยุ่งกับญาติกับงาน
 10. สรุป  Summarize __สิ้นสุด และเริ่มใหม่

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)
Born in Cancer. (15 July-16 August)

 1. อดีต  Past __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วโลก
 2. ปัจจุบัน Present __ด้วยตนเอง กฏแห่งกรรม ฟื้นคืนชีพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __หมอดู ผู้รู้ ผู้สื่อสารกับเทพเจ้า ผู้บอกทางแก้ไขปัญหา
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โลกธาตุ 4 (ดิน น้ำ ลม ไฟ)
  – การงาน   Work __ ร่ำรวยเงินทองโชคดี
  – การเงิน  Finance __มีค่าใช้จ่ายสูง
  – โชค ลาภ  Fortune __จากยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง อย่านอนดึก
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่คนเดียวดีกว่า
  – สามีภรรยา  Lover-married __ อยู่ระหว่างการตัดสินใจเรื่องสำคัญ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พักผ่อนน้อย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ได้งานใหม่ทำ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __คิดจะเปลี่ยนปรับปรุง งาน อาชีพ วิถีชีวิต
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ถูกติดตามท้วงถาม หนี้สิน ขอยืมเงินทอง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เหน็ดเหนือย ปกป้องรักษาผลประโยชน์
 10. สรุป  Summarize __ทำบุญให้ทานรักษาศีล

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต (17 สิงหาคม–16 กันยายน)
Born in Leo. (17 August -16 September)

 1. อดีต  Past __อึดอัด ขัดข้อง ไม่สะดวก ทำอะไรไม่ได้เหมือนเคย
 2. ปัจจุบัน Present __ทำสัญญา ปองดอง เพือสุขภาพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พบเพื่อน งานกินเลี้ยง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สุภาพชนะดุดัน
  – การงาน   Work __สิ้นสุดสถานะภาพเดิมและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในสถานะภาพใหม่
  – การเงิน  Finance __วางแผน นโยบาย จัดสรร
  – โชค ลาภ  Fortune __ฝันแม่น
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดีขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เจ้าระเบียบ เจ้าสำอางค์ ทันสมัย ใหม่ล่าสุด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ยึดอำนาจการปกครองในบ้าน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขอร้อง ร้องเรียน ฝึกใช้ความอดทนอดกลั้น
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบเรื่องไม่คาดคิด
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำงานหนัก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __นายหน้า ซื้อขาย แลกเปลี่ยน บ้านที่ดินรถยนต์
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ปกป้องผลประโยชน์
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานใหม่
 10. สรุป  Summarize __เศรษฐีนี

 

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว (17 กันยายน–16 ตุลาคม)
Born in Virgo. (17 September-16 October)

 1. อดีต  Past __หลงรัก
 2. ปัจจุบัน Present __เพื่อน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานเลี้ยงฉลอง แต่งงาน เรียบจบ ครอบครัวพร้อมหน้า
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ โครงการ แผน เห็นช่องทางทำแล้วรวย
  – การงาน   Work __ด่วน ฉุกเฉิน ไม่คาดฝัน
  – การเงิน  Finance __ แลกกับความเหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้มาก็ให้คนอื่นไป
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง กินยาสมุนไพร
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ร่ำรวย เงินทอง
  – สามีภรรยา  Lover-married __ขัดแย้ง ไม่ถูกใจ นอกใจ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญให้ทาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __บวช เรียนธรรมะ ค้นหาความจริง ความหลุดพ้นจากทุกข์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __หญิงสูงศักดิ์ สูงอายุ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ด้านการค้าขาย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 10. สรุป  Summarize __ อาชีพสำรอง เสริมรายได้

 

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17 October-15 November)

 1. อดีต  Past __เศรษฐีนี มีโชคทางการเงิน
 2. ปัจจุบัน Present __เหมือนอยู่ตัวคนเดียว พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __รอคอย การกลับมา นานแล้ว ยังมีความหวัง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักระยะสั้น
  – การงาน   Work __เน้นการบริหารและปกครอง
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อาการเก่ากำเริบ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบคนรักคนถูกใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ใจดี บวช อยู่ในศีลธรรม
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ต้อนรับแขกมาเยือนจากแดนไกล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ได้งานใหม่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พักระยะสั้นๆ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทันยุคทันสมัย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ครอบครัวพร้อมหน้า
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานหนัก
 10. สรุป  Summarize __สะสมเงินทอง มรดก

 

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16 November-15 December)

 1. อดีต  Past __ทำงานหนัก
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่ ญาติ คนอยู่ไกลมาหา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เก็บความลับ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รักษา พยาบาล ฟื้นฟูร่างกาย
  – การงาน   Work __สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง ดีมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __ครองครัว
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ร่ำรวยเงินทอง
  – สามีภรรยา  Lover-married __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __มีความรัก
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปกป้องรักษาผลประโยชน์
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __สัญญา เพื่อสุขภาพ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ถูกตามทวงหนี้ ขอยืมเงิน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ขยันทำงาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ไปคนเดียว ไม่บอกใคร
 10. สรุป  Summarize __ ภาระหนี้สิน โรคเก่ากำเริบ

 

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู (16 ธันวาคม–14 มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __สับสนการตัดสินใจ
 2. ปัจจุบัน Present __น้อยใจ ไปคนเดียว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คนเดียว บวชเรียนธรรมะ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
  – การงาน   Work __ เลือกทำแต่สิ่งที่ตนรักชอบ
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __เบอร์โทรศัพท์ หมอดู
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตึงเครียด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำงานหนัก
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ดีเด่นเรื่องการเงิน บริหารเงินในธนาคาร
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เหตุไม่คาดคิด
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ร่ำรวย
 10. สรุป  Summarize __รอคอย การกลับมา

 

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15 January-12 February)

 1. อดีต  Past __ขยันทำงานหาเงิน ร่ำรวย
 2. ปัจจุบัน Present __ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __รู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน บ้านที่ดินรถยนต์
  – การงาน   Work __เด่นการเงิน เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้มากมาย
  – การเงิน  Finance __ได้มาแต่ยังไม่พอใจ
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากพระ ผู้ถือศีล นักบวช
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงกระทันหันระวังโรคความดันเบาหวานไขมัน ภูมิแพ้
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เชื่อมต่อความสัมพันธ์เชิงลึกซึ้ง
  – สามีภรรยา  Lover-married __รักใคร่กลมเกลียว
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เศรษฐีนี
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พบญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อย่าเครียด แสลงโรคที่กำลังเป็น
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หนี้สิน
 10. สรุป  Summarize __บริหารจัดการมรดกตกทอด

 

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)
Born in Aquarius. (13 February-13 March)

 1. อดีต  Past __เดินทางท่องเที่ยว เสี่ยงโชค
 2. ปัจจุบัน Present __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความรัก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  – การงาน   Work __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – การเงิน  Finance __มีปัญหา
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ทำบุญให้ชีวิตทาน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานกินเลี้ยงฉลอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงบ้าน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __อยู่คนเดียว เหงา เศร้าเสียใจ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โครงการมากมาย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ไปคนเดียว
 10. สรุป  Summarize __สับสนการตัดสินใจ

 

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา (14 มีนาคม–12 เมษายน)
Born in Pisces. (14 March-12 April)

 1. อดีต  Past __ นิ่ง อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายรอบด้าน เที่ยวทะเล เกาะ
 2. ปัจจุบัน Present __ เดินทางไกล ต่างประเทศ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ท่องเที่ยว
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ การพึ่งพาตนเอง สงบสยบวุ่นวาย
  – การงาน   Work __ งานในเมืองใหญ่
  – การเงิน  Finance __ การเดินทางไกล พาหนะ รถยนต์
  – โชค ลาภ  Fortune __ ดี ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ ระวังคนมีเจ้าของแล้วมาติดพัน
  – สามีภรรยา  Lover-married __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ งานก้าวหน้า
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __  เด็กบริวารให้โชค
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ ทำบุญ (ปล่อยปลาสังฆทาน)
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ พบเหตุฉุกเฉิน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
 10. สรุป  Summarize __ร่างกายต้องการพักผ่อน

………………………………….

915

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  โทร. 093-240-0151
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

Patomtip

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก

ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

พยากรณ์ดวงชะตารายเดือน ทำนายจากวันที่เกิด สำหรับเดือนกันยายน2557

3863

พยากรณ์ดวงชะตารายเดือน ทำนายจากวันที่เกิด สำหรับเดือนกันยายน 2557
Monthly Horoscope Predict the date of birth. For September 2557

คำพยากรณ์ (ในแต่ละวัน ผู้เขียนให้คำทำนายหลายคนรวมกันไว้ในวันเดียวกัน)

 1. ผู้เกิดในวันที่ 1 ของเดือน__ ติดต่อเพื่อนๆทางโทรศัพท์อินเตอร์เน็ท ไปงานกินเลี้ยงฉลอง ต่อด้วยการทำบุญให้ทาน ตามยุคสมัยนิยม
 2. ผู้เกิดในวันที่ 2 ของเดือน__ตรวจดวงชะตา แก้ไขปัญหาอึดอัดขัดข้อง เกี่ยวของกับบริวาร งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ คนใกล้ชิดเจ็บป่วย
 3. ผู้เกิดในวันที่ 3 ของเดือน__งานก้าวหน้า แต่ต้องทำคนเดียว ตรวจดวงชะตา ระวังความเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 4. ผู้เกิดในวันที่ 4 ของเดือน__โยกย้ายเปลี่ยนแปลง  ดีเด่นการเงินโชคลาภ สมหวัง เดินทางไกล
 5. ผู้เกิดในวันที่ 5 ของเดือน__เดินทางไปคนเดียว ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย ทำงานหนัก ต้องการความสงบ
 6. ผู้เกิดในวันที่ 6 ของเดือน__ทำบุญให้ทาน แก้ผู้ด้อยโอกาส อาหารสมบูรณ์พูนสุขน้ำหนักเพิ่มสูงขึ้น
 7. ผู้เกิดในวันที่ 7 ของเดือน__ฝึกสมาธิวิปัสนากรรมฐาน เรียนรู้เรื่องกฏแห่งกรรม กับเพื่อนๆ และครอบครัว
 8. ผู้เกิดในวันที่ 8 ของเดือน__สัมผัสที่หกดี ฝันแม่น  อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 9. ผู้เกิดในวันที่ 9 ของเดือน__งานใหม่ล่าสุด แก้ไขปัญหาเร่งด่วน และปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 10. ผู้เกิดในวันที่ 10 ของเดือน__เดินทางระยะใกล้ๆ เด่นค้าขาย มีความลับ ทำงานหนัก
 11. ผู้เกิดในวันที่ 11 ของเดือน__ปัญหาครอบครัว ความรักซับซ้อน การรักษาศีล 5 จะทำให้รอดจากปัญหาและอันตรายทั้งปวง
 12. ผู้เกิดในวันที่ 12 ของเดือน__ช้าแต่สำเร็จ โครงการมากมายที่ยังไม่ได้ทำ มรดกที่ดิน
 13. ผู้เกิดในวันที่ 13 ของเดือน__ ผ่านความเจ็บป่วย ฟื้นฟูร่างกาย สุขสมหวัง ไปกับเพื่อน พบเห็นเหตุด่วนเหตุร้าย
 14. ผู้เกิดในวันที่ 14 ของเดือน__ดีเด่นการเงินโชคลาภ ได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยน ญาติ ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
 15. ผู้เกิดในวันที่ 15 ของเดือน__พักงานระยะสั้น ได้งานใหม่ เลิกงานเเก่า ใช้อินเตอร์เน็ทและบ้านเป็นสำนักงาน
 16. ผู้เกิดในวันที่ 16 ของเดือน__ดูแลผู้สูงอายุ กินยาหลายขนานแก้หลายโรค
 17. ผู้เกิดในวันที่ 17 ของเดือน__ระวังคดีความ อยู่ระหว่างการตัดสินใจ  ตรวจดวงชะตา งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ มรดกที่ดิน
 18. ผู้เกิดในวันที่ 18 ของเดือน__วางแผนชีวิตครอบครัว ร่างกายต้องการพักผ่อน นอนน้อย ดูแลผู้สูงอายุ พบเห็นเหตุด่วยเหตูร้าย พักงานระยะสั้น
 19. ผู้เกิดในวันที่ 19 ของเดือน__กำหนดนโยบายและแผนงาน เดินทางคนเดียว ดูแลผู้สูงอายุ ทบทวนความคิดการกระทำที่ผ่านมา
 20. ผู้เกิดในวันที่ 20 ของเดือน__มีแผนจะไปทำบุญและพักผ่อนระยะสั้นๆ สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง ดีเด่นการค้าขาย สำเร็จตามเป้าหมายถึงจะเกินกำหนดที่วางไว้
 21. ผู้เกิดในวันที่ 21 ของเดือน__บริหารหนี้สิน ไปงานกินเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆ งานก้าวหน้า เจ็บป่วย พบคนรักคนน่าหลงใหล
 22. ผู้เกิดในวันที่ 22 ของเดือน__ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ พบแพทย์ ทำฟัน งานใหม่ อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้รับสัมผัสที่หก ฝันแม่น มรดกที่ดิน
 23. ผู้เกิดในวันที่ 23 ของเดือน__ปัญหาหนี้สิน ระวังคนมีเจ้าของแล้วมาติดพัน เด็กให้โชค งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 24. ผู้เกิดในวันที่ 24 ของเดือน__ตรวจดวงชะตา ดีเด่นการเงินโชคลาภ จากความฝัน ได้มาจ่ายไป คนใกล้ชิดเจ็บป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์ โดดเดี่ยว พึ่งพาตนเอง
 25. ผู้เกิดในวันที่ 25 ของเดือน__ดีเ่นการเงินโชคลาภ มรดกที่ดิน ระวังเพศตรงข้ามที่มีเจ้าของแล้ว ทุกข์จากกฏแห่งกรรม
 26. ผู้เกิดในวันที่ 26 ของเดือน__ช้าแต่สำเร็จ สัมผัสที่หกเชื่อถือได้ ตรวจดวงชะตา พบคนรักคนถูกใจ น่าหลงใหล
 27. ผู้เกิดในวันที่ 27 ของเดือน__เพื่อสุขภาพที่ดี ดีเด่นการเงินการธนาคาร ต้องตัดสินใจโดยใช้ความยุติธรรม ใช้สัมผัสที่หก ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 28. ผู้เกิดในวันที่ 28 ของเดือน__ดีเด่นการเงินโชคลาภลอย งานใหม่ งานนายหน้าคนกลางซื้อขายแลกเปลี่ยน ญาติ คนรักทิ้งร้างห่างไกล น้ำหนักเพิ่มขึ้น
 29. ผู้เกิดในวันที่ 29 ของเดือน__ดีเ่นการเงิน โชคลาภ เก็บสะสมเงินทองก้อนใหญ่  งานก้าวหน้า สมหวังในความรัก ระวังเพศตรงข้ามที่มีเจ้าของแล้ว
 30. ผู้เกิดในวันที่ 30 ของเดือน__คนรักทิ้งร้างห่างไกล เด็กให้โชค ทำบุญให้านแก่คนยากจน ฝันแม่น ได้รับสัมผัสที่หก รู้เห็นเหตุการณ์ล่างหน้า
 31. ผู้เกิดในวันที่ 31 ของเดือน__ได้โชคลาภลอยมาแล้ว จากยานพาหนะ เดินทางไกล ดีเด่นการค้าขาย เด็กให้โชค

………………………………….

914

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  โทร. 093-240-0151
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

Patomtip

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก

ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

โชคลาภวัน-รายปักษ์ ในเดือนกันยายน 2557

sdc

โชคลาภวัน-รายปักษ์ ในเดือนกันยายน 2557
Daily horoscope. Fortune today in September 2014.

คำพยากรณ์

 • 1 กันยายน 2557
  • โชคลาภได้จาก :  การนั่งวิปัสสนากรรมฐาน (วิธีที่หมอแดงเขียนบอกไว้ข้างบนข้อความนี้) เลขในฝัน คู่ครอง หน้าที่การงาน เด็กให้โชค การทำบุญกุศล เงินต่อเงิน
  • เลขท้าย 1 ตัวบนล่าง :  2 | 1 | 5
  • เลขท้าย 2 ตัวบนล่าง : 11 | 63 | 14  (และเลขสลับ)
  • เลขท้าย 3 ตัวบนล่าง :  245 | 412 | 563 | 763 | 163  (และเลขสลับ)
 • 16 กันยายน 2557
  • โชคลาภได้จาก :
  • เลขท้าย 1 ตัวบนล่าง :
  • เลขท้าย 2 ตัวบนล่าง :
  • เลขท้าย 3 ตัวบนล่าง :

………………………………….

912

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  โทร. 093-240-0151
รับตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก

Patomtip

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก

ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

Previous Older Entries

%d bloggers like this: