เด็กที่เกิดในวันนี้ พฤษภาคม 2562

ด็กที่เกิดในวันนี้
Children born today.

ในปัจจุบันทุกประเทศใช้ “ปฎิทินสุริยคติ” เป็นปฎิทินสากล เด็กที่เกิดใหม่ในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืนไปถึงเช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิดให้เป็นวันใหม่
แต่บทความนี้ ให้คำพยากรณ์ดวงชะตาไปตามตำราโบราณของโหราศาสตร์ไทย ซึ่งใช้ “ปฎิทินจันทรคติ” ปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงเวลาเช้าสว่างแล้ว (รุ่งอรุณ) พระอาทิตย์เริ่มทอแสงสว่างกระทั้งเริ่มเห็นลายมือ (06.00 น.) เรียกกันติดปากคนไทยมาทุกวันนี้ว่า “รุ่งเช้าวันใหม่”
สรุปว่า เด็กที่เกิดหลังเที่ยงคืน ต้องย้อนไปอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กที่เกิดก่อนเที่ยงคืน

ดูดวงรายวัน
ดวงชะตาเด็กที่เกิดในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
Daily horoscope.
Children horoscope born in May 2019.

 1. เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (วันแรงงาน)
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำจุน ชอบช่วยเหลือคนลำบากยากจนด้อยโอกาส มักเดินทางไกล โยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ่อย สืบทอดอาชีพจากพ่อและบรรพบุรุษ รักครอบครัว ค้าขายสินค้าที่ทำจากเงินทองอัญมณี นักบวช ครู ผู้พิพากษา ทนาย ทหาร ตำรวจ โชคลาภมรดกได้จากแม่และญาติ โรคประจำตัวหลอดเลือดหัวใจ อวัยวะสืบพันธ์ุ
 2. เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน
  • ดวงชะตา : เป็นคนมีเมตตาสูง เจ้าเสน่ห์ ใครเห็นก็หลงรัก สัมผัสที่หกสูง หัวก้าวหน้า ชอบทำบุญให้ทาน และโชคลาภแก่คนทั่วไป นักบวช ครูบาอาจารย์ ผู้พิพากษา เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นมิตรกับทุกคน โรคประจำตัว
 3. เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ชอบศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ที่ลึกลับ ค้นหาสัจธรรมความจริง ชีวิตหลังความตาย จิตวิญญาณ กฏแห่งกรรม อาชีพวิศวะกร เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่
 4. เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ทำงานหนักเอาเบาสู้ อาชีพนักการปกครอง ครูบาอาจารย์ ช่าง วิศวกร ผู้บริหารระดับสูง ค้าขาย ตำรวจทหาร ร่ำรวยเงินทอง
 5. เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผู้พิทักษ์รักษาประจำท้องถิ่น อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวย สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ช่วยเลี้ยงดู อาชีพนักบวช นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษณ์ มักเดินทางไกลห่างจากครอบครัว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู รักครอบครัว โรคประจำตัวหัวใจและหลอดเลือด
 6. เกิดวันที่ 6 พฤษภาคมพ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ชอบเดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย อาชีพผู้พิพากษา แพทย์พยาบาล เรียนสูง รักอิสระ เก่งในทางเจรจา มีโลกส่วนตัวสูง
 7. เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : แข็บแรง คล่องแคล้วว่องไว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล มีเสนห์ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล ฝักใฝ่ในทางธรรม รักสงบ เก่งภาษาต่างประเทศ อาชีพค้าขาย
 8. เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : สวยหล่อมีเสน่ห์และสัมผัสที่หกสูง เรียนเก่ง ขยันทำงานหาเงินร่ำรวยเงินทอง มากไปด้วยทรัพย์สินบ้านที่ดิน รักครอบครัว โรคประจำตัวเต้านมมดลูกต้อมลูกหมาก หลอดเลือดหัวใจ ชอบทำบุญให้ทาน อาชีพผู้บริหาร โรงงานขนาดใหญ่
 9. เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (วันพืชมงคล)
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผิวขาวเหลือง พูดจาตรงไปตรงมา มักเดินทางไกล ไปถึงต่างประเทศ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล นอนน้อย ต้องการห้องส่วนตัว อาชีพครูบาอาจารย์
 10. เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก รักการเรียน ค้นหาสัจธรรม อาชีพค้าขาย แพทย์ พยาบาล อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะรุ่งเรือง รักความสงบ
 11. เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ทำงานหนักเอาเบาสู้ ครูบาอาจารย์ ช่าง วิศวกร ผู้บริหารระดับสูง ค้าขาย ตำรวจทหาร ร่ำรวยเงินทอง
 12. เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  •  ดวงชะตา : ผู้พิทักษ์รักษาประจำท้องถิ่น อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวย สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ช่วยเลี้ยงดู อาชีพนักบวช นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษณ์ มักเดินทางไกลห่างจากครอบครัว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู รักครอบครัว โรคประจำตัวหัวใจและหลอดเลือด
 13. เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ชอบเดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย อาชีพผู้พิพากษา แพทย์พยาบาล เรียนสูง รักอิสระ เก่งในทางเจรจา มีโลกส่วนตัวสูง
 14. เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ๓๖๕/๑๔ แข็งแรงคล่องแคล้วว่องไว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล มีเสนห์ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล ฝักใฝ่ในทางธรรม รักสงบ เก่งภาษาต่างประเทศ อาชีพค้าขาย  นักกีฬา เจ้าของธุรกิจส่วนตัว โรงงานขนาดใหญ่
 15. เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : สวยหล่อมีเสน่ห์และสัมผัสที่หกสูง เรียนเก่ง ขยันทำงานหาเงินร่ำรวยเงินทอง มากไปด้วยทรัพย์สินบ้านที่ดิน รักครอบครัว โรคประจำตัวเต้านมมดลูกต้อมลูกหมาก หลอดเลือดหัวใจ ชอบทำบุญให้ทาน อาชีพผู้บริหาร โรงงานขนาดใหญ่
 16. เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผิวขาวเหลือง พูดจาตรงไปตรงมา มักเดินทางไกล ไปถึงต่างประเทศ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล นอนน้อย ต้องการห้องส่วนตัว อาชีพครูบาอาจารย์
 17. เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก รักการเรียน ค้นหาสัจธรรม อาชีพค้าขาย แพทย์ พยาบาล อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะรุ่งเรือง รักความสงบ 
 18. เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ทำงานหนักเอาเบาสู้ ครูบาอาจารย์ ช่าง วิศวกร ผู้บริหารระดับสูง ค้าขาย ตำรวจทหาร ร่ำรวยเงินทอง
 19. เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผู้พิทักษ์รักษาประจำท้องถิ่น อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวย สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ช่วยเลี้ยงดู อาชีพนักบวช นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษณ์ มักเดินทางไกลห่างจากครอบครัว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู รักครอบครัว โรคประจำตัวหัวใจและหลอดเลือด
 20. เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ชอบเดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย อาชีพผู้พิพากษา แพทย์พยาบาล เรียนสูง รักอิสระ เก่งในทางเจรจา มีโลกส่วนตัวสูง
 21. เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : แข็บแรง คล่องแคล้วว่องไว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล มีเสนห์ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล ฝักใฝ่ในทางธรรม รักสงบ เก่งภาษาต่างประเทศ อาชีพค้าขาย 
 22. เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : สวยหล่อมีเสน่ห์และสัมผัสที่หกสูง เรียนเก่ง ขยันทำงานหาเงินร่ำรวยเงินทอง มากไปด้วยทรัพย์สินบ้านที่ดิน รักครอบครัว โรคประจำตัวเต้านมมดลูกต้อมลูกหมาก หลอดเลือดหัวใจ ชอบทำบุญให้ทาน อาชีพผู้บริหาร โรงงานขนาดใหญ่
 23. เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผิวขาวเหลือง พูดจาตรงไปตรงมา มักเดินทางไกล ไปถึงต่างประเทศ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล นอนน้อย ต้องการห้องส่วนตัว อาชีพครูบาอาจารย์
 24. เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก รักการเรียน ค้นหาสัจธรรม อาชีพค้าขาย แพทย์ พยาบาล อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะรุ่งเรือง รักความสงบ 
 25. เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ทำงานหนักเอาเบาสู้ ครูบาอาจารย์ ช่าง วิศวกร ผู้บริหารระดับสูง ค้าขาย ตำรวจทหาร ร่ำรวยเงินทอง
 26. เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผู้พิทักษ์รักษาประจำท้องถิ่น อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวย สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ช่วยเลี้ยงดู อาชีพนักบวช นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษณ์ มักเดินทางไกลห่างจากครอบครัว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู รักครอบครัว โรคประจำตัวหัวใจและหลอดเลือด
 27. เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ชอบเดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย อาชีพผู้พิพากษา แพทย์พยาบาล เรียนสูง รักอิสระ เก่งในทางเจรจา มีโลกส่วนตัวสูง
 28. เกิดวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : แข็บแรง คล่องแคล้วว่องไว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล มีเสนห์ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล ฝักใฝ่ในทางธรรม รักสงบ เก่งภาษาต่างประเทศ อาชีพค้าขาย 
 29. เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : สวยหล่อมีเสน่ห์และสัมผัสที่หกสูง เรียนเก่ง ขยันทำงานหาเงินร่ำรวยเงินทอง มากไปด้วยทรัพย์สินบ้านที่ดิน รักครอบครัว โรคประจำตัวเต้านมมดลูกต้อมลูกหมาก หลอดเลือดหัวใจ ชอบทำบุญให้ทาน อาชีพผู้บริหาร โรงงานขนาดใหญ่
 30. เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผิวขาวเหลือง พูดจาตรงไปตรงมา มักเดินทางไกล ไปถึงต่างประเทศ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล นอนน้อย ต้องการห้องส่วนตัว อาชีพครูบาอาจารย์
 31. เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก รักการเรียน ค้นหาสัจธรรม อาชีพค้าขาย แพทย์ พยาบาล อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะรุ่งเรือง รักความสงบ 

QR code บทความนี้
ด็กที่เกิดในวันนี้
เด็กที่เกิดในเดือน MM พ.ศ. 2562
ลิงค์ถาวร https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2019/05/01/childrenborn2019may/
ลิงค์ย่อ https://wp.me/p1TD9H-4Xs

………………………………………..

vh50 4KB

บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท
พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+จิตสัมผัส 
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (หรือคำถามละ 100 บาท) 
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร 
ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง ในเวลา 09.00 น.-21.00 น.
Line ID : moredang โทร. 081-533-3529
เอกสาร 954 วิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์ https://freecheckhoroscope.files.wordpress.com/2017/12/paper954jpg.jpg

patomtip_jpeg

ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2561

ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2561 Daily horoscope. New born child horoscope in November 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…
 1. ในปัจจุบัน ราชการไทยและทุกประเทศ ใช้ปฎิทิน “สุริยคติ” เป็นปฎิทินสากล เด็กเกิดใหม่ในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิดให้เป็นวันใหม่
 2. แต่เว็บนี้ใช้ตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณ ใช้ปฎิทิน “จันทรคติ” จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าสว่างแล้วเท่านั้น  (06.00 น. เป็นต้นไป) เรียกกันติดปากคนไทยมาทุกวันนี้ว่า “เช้าวันใหม่”
 3. สรุปว่าถ้าจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาเด็กที่เกิดตามข้อที่ (1) จะต้องย้อนไปอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กที่เกิดก่อนเที่ยงคืน

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

+

 1. เกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัดทำคลอดทางช่องท้อง เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต พูดแล้วไม่คืนคำเชื่อถือได้ อยู่ในศีลในธรรม มักเดินทางไกล เคลื่อนไหวและตัดสินใจรวดเร็ว นักค้นคว้าทดลองวิจัย คุ้มครองปกป้องภัยอันตราย นักบวชนักเทศน์ ครูบาอาจารย์ ฝันแม่น ของเก่าติดตัวมาเยอะ พึ่งพาตนเอง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอยุช่วยเลี้ยงดูแล ชอบทำบุญให้ทานรักษาศีล พ่อค้าคนกลาง เก่งทางค้าขายเจรจาต่อรอง เจ้าสำอางค์
 2. เกิดวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม 9 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ยิ้มและหัวเราะง่าย ชอบดูหนังฟังเพลง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุนเจือ คลอดโดยการผ่าตัดออกทางช่องท้อง มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานอาชีพ ใจร้อน ให้โชคลาภแก่ผู้เลี้ยงดูแล ใจบุญ ชอบให้ทานแก่คนยากจนด้อยโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน
 3. เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ยิ้มหวานมีเสนห์ ซ่อนความดุดัน สัมปัสที่หกสูง ฝันแม่น ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ดูแล เฉลียวฉลาด ความจำดีมาก เรียนเก่ง มากไปด้วยที่ดินราคาแพง ชอบช่วยเหลือสังคม ชื่อเสียงโด่งดังไปในแดนไกล แต่มีทุกข์เรื่องเพศตรงข้าม การงานดีเด่นในธุรกิจส่วนตัว เจ้าของโรงงาน ชอบเดินทางท่องเที่ยว เหมาะที่จะรับราชการ ฝ่ายการปกครอง ของในตู้เย็นล้นทะลักเสมอ
 4. เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม 11 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร้องเสียงดังฟังชัด รักในเสียงดนตรี เสียงสวดมนต์ไหว้พระ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข ทำงานด้านธุรกิจบันเทิงศิลปะ เสริมความสวยความงาม แสงสีเสียง น้ำ แม่และเด็ก อสังหาริมทรัพย์ นายหน้าค้าขายบ้านที่ดินรถยนต์ โชคลาภได้จากเพศตรงข้าม ฐานะการเงินปานกลาง พึ่งพาตนเอง เก่งทางค้าขายเจรจาต่อรอง นายธนาคาร พ่อค้าวานิช มากไปด้วยเพื่อนฝูง ชอบเป็นผู้นำ
 5. เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : แก้มใหญ่ยุ้ยน่ารัก ตื่นมาเล่นคนเดียวกลางคืน ลำบากก่อน ร่ำรวยที่หลัง ใจบุญชอบให้ทานแก่คนยากจนด้อยโอกาส มีเงินมีทองมากมายในธนาคาร เป็นนายธนาคาร เจ้าของร้านทอง โรงจำนำ ความเป็นดีมาก แพทย์พยาบาล สาธารณะสุข ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานสะเดาะเคราะห์
 6. เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร่ำรวยเงินทอง จากการขยันอดทนมุมานะในการทำงาน สร้างความฝันให้เป็นจริงได้ในที่สุด ใจร้อนคิดแล้วทำทันที เจ้าสำอางค์ เก็บเงินเก่ง สัมผัสที่หกสูง รับราชการ แพทย์พยาบาล ตำรวจทหาร หน่วยกู้ภัย เรียนเก่งเรียนสูง ยึดมั่นในคำพูดของตนเอง เจ้านายอุปถัมภ์
 7. เกิดวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : จิตใจกล้าหาญชาญชัย ผู้คุ้มครอง ใจพระ มั่นใจในตนเองสูงมาก เคลื่อนไหวรวดเร็ว พึ่งพาตนเองได้ สอนให้ถือศีล 5 ชีวิตจะอยู่เหนือดวงชะตา ร่มเย็นเป็นสุข ดีเด่นในเรื่องการงานการเงินร่ำรวยดี ถ้ามีมุมานะทำอะไรก็สำเร็จ ผู้ปฏิวัติในวงการ นำสมัย ล้ำยุค เพราะมีประสาทสัมผัสที่หกสูงมาก กิเลสเหลือน้อย มีความอดทนสูง ชอบทำบุญให้ทานแก่คนยากจน ขยันทำงานหาเงิน
 8. เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปการะ ดีเด่นความจำดี เรียนเก่ง เรียนสูง เฉลียวฉลาด ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดู มากไปด้วยที่ดินชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ฝันแม่นเก่งทางค้าขาย
 9. เกิดวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ตาหวาน ยิ้มมีเสนห์ สัมผัสที่หกสูง ชอบให้พาเดินเล่นนอกบ้าน มักเดินทางไกล ใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนยากจน โรคประจำตัวปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร เก่งในด้านการปกครอง เจ้าของโรงงานครอบครัว
 10. เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ทำให้ฐานะพ่อแม่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ชอบทำบุญให้ทานแก้คนยากจนด้อยโอกาส รักครอบครัว คนขี้ใจน้อย เหมาะที่จะเป็นผู้พิพากษา นักการปกครอง นายธนาคาร
 11. เกิดวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบทำบุญให้ทาน ฟังเสียงสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล โรคประจำตัวปวดหัว สายตา กระเพาะอาหาร เหมาะที่จะเป็นนักบวช ครูบาอาจารย์ แพทย์ ผู้พิพากษา เก่งทางค้าขาย ข้าราชการ
 12. เกิดวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระ มีประสาทสัมผัสที่หกสูง ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือนคนยากจนด้อยโอกาส  มักเดินทางไกล เก่งภาษาต่างประเทศ แพทย์พยายาล ตำรวจทหาร  ผู้พิพากษา นักปฏิบัติธรรม
 13. เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ :  วันอังคาร ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ต่อสู้ชีวิตสร้างฐานะด้วยตนเองอย่าง ด้วยความยากลำบาก อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะดีกว่าดวงชะตา อยู่ในทางธรรมจะมีความสุขกว่าทางโลก พ่อแม่ต้องทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นเด่นชัด โดยการทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นประจำ ระวังโรคหัวใจและหลอดเลือด
 14. เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชอบทำบุญให้ทานรักษาศีลปกิบัติธรรม ความจำดี เก่งทางวางแผน มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพการงาน นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าทดลองบุกเบิก ท่องไพร นักสำรวจ นักการปกครอง
 15. เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปการะ ดีเด่นความจำดี เรียนเก่ง เรียนสูง เฉลียวฉลาด ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดู มากไปด้วยที่ดินชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ฝันแม่นเก่งทางค้าขาย
 16. เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ตาหวาน ยิ้มมีเสนห์ สัมผัสที่หกสูง ชอบให้พาเดินเล่นนอกบ้าน มักเดินทางไกล ใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนยากจน โรคประจำตัวปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร เก่งในด้านการปกครอง เจ้าของโรงงานครอบครัว
 17. เกิดวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ทำให้ฐานะพ่อแม่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ชอบทำบุญให้ทานแก้คนยากจนด้อยโอกาส รักครอบครัว คนขี้ใจน้อย เหมาะที่จะเป็นผู้พิพากษา นักการปกครอง นายธนาคาร
 18. เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบทำบุญให้ทาน ฟังเสียงสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล โรคประจำตัวปวดหัว สายตา กระเพาะอาหาร เหมาะที่จะเป็นนักบวช ครูบาอาจารย์ แพทย์ ผู้พิพากษา เก่งทางค้าขาย ข้าราชการ
 19. เกิดวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระ มีประสาทสัมผัสที่หกสูง ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือนคนยากจนด้อยโอกาส  มักเดินทางไกล เก่งภาษาต่างประเทศ แพทย์พยายาล ตำรวจทหาร  ผู้พิพากษา นักปฏิบัติธรรม
 20. เกิดวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ต่อสู้ชีวิตสร้างฐานะด้วยตนเองอย่าง ด้วยความยากลำบาก อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะดีกว่าดวงชะตา อยู่ในทางธรรมจะมีความสุขกว่าทางโลก พ่อแม่ต้องทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นเด่นชัด โดยการทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นประจำ ระวังโรคหัวใจและหลอดเลือด
 21. เกิดวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชอบทำบุญให้ทานรักษาศีลปกิบัติธรรม ความจำดี เก่งทางวางแผน มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพการงาน นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าทดลองบุกเบิก ท่องไพร นักสำรวจ นักการปกครอง
 22. เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปการะ ดีเด่นความจำดี เรียนเก่ง เรียนสูง เฉลียวฉลาด ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดู มากไปด้วยที่ดินชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ฝันแม่นเก่งทางค้าขาย
 23. เกิดวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ :  วันศุกร์ แรม 1 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ตาหวาน ยิ้มมีเสนห์ สัมผัสที่หกสูง ชอบให้พาเดินเล่นนอกบ้าน มักเดินทางไกล ใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนยากจน โรคประจำตัวปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร เก่งในด้านการปกครอง เจ้าของโรงงานครอบครัว
 24. เกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ทำให้ฐานะพ่อแม่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ชอบทำบุญให้ทานแก้คนยากจนด้อยโอกาส รักครอบครัว คนขี้ใจน้อย เหมาะที่จะเป็นผู้พิพากษา นักการปกครอง นายธนาคาร
 25. เกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม 3 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบทำบุญให้ทาน ฟังเสียงสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล โรคประจำตัวปวดหัว สายตา กระเพาะอาหาร เหมาะที่จะเป็นนักบวช ครูบาอาจารย์ แพทย์ ผู้พิพากษา เก่งทางค้าขาย ข้าราชการ
 26. เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระ มีประสาทสัมผัสที่หกสูง ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือนคนยากจนด้อยโอกาส  มักเดินทางไกล เก่งภาษาต่างประเทศ แพทย์พยายาล ตำรวจทหาร  ผู้พิพากษา นักปฏิบัติธรรม
 27. เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม 5 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ต่อสู้ชีวิตสร้างฐานะด้วยตนเองอย่าง ด้วยความยากลำบาก อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะดีกว่าดวงชะตา อยู่ในทางธรรมจะมีความสุขกว่าทางโลก พ่อแม่ต้องทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นเด่นชัด โดยการทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นประจำ ระวังโรคหัวใจและหลอดเลือด
 28. เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม 6 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชอบทำบุญให้ทานรักษาศีลปกิบัติธรรม ความจำดี เก่งทางวางแผน มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพการงาน นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าทดลองบุกเบิก ท่องไพร นักสำรวจ นักการปกครอง
 29. เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม 7 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปการะ ดีเด่นความจำดี เรียนเก่ง เรียนสูง เฉลียวฉลาด ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดู มากไปด้วยที่ดินชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ฝันแม่นเก่งทางค้าขาย
 30. เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ตาหวาน ยิ้มมีเสนห์ สัมผัสที่หกสูง ชอบให้พาเดินเล่นนอกบ้าน มักเดินทางไกล ใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนยากจน โรคประจำตัวปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร เก่งในด้านการปกครอง เจ้าของโรงงานครอบครัว
เด็กทุกคน ถ้ามีปัญหาสุขภาพแก้ไขได้ยาก ให้ทำบุญเสริมดวงชะตาตามเอกสาร 954 (อ่านเพิ่มเติม…)

QR code หน้านี้ คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (๋October 2018) https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/10/31/newbornchild-nov2018 https://wp.me/p1TD9H-4Nz

……………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต : พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+จิตสัมผัส ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (หรือคำถามๆละ 100 บาท) โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 09.00 น.-21.00 น. (อ่านเพิ่มเติม…) รับบทความใหม่ล่าสุดทางอีเมล์-ฟรี : 1) สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com อยู่แล้ว ไปที่คอลัมภ์ย่อย (คอมฯ-ขวา, มือถือ-ล่าง) ชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  แล้วกดปุ่ม “ติดตาม Follow” 2) สำหรับบุคคลทั่วไป กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง แล้วกด “ตกลง OK” และกดยืนยันอีกครั้งในอีเมล์ เอกสาร 954 (วิธีทำบุญใหญ่) : คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40 patomtip_jpeg

 

ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนตุลาคม 2561

ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือนตุลาคม 2561 Daily horoscope. New born child horoscope in October 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…
 1. ในปัจจุบัน ราชการไทยและทุกประเทศ ใช้ปฎิทิน “สุริยคติ” เป็นปฎิทินสากล เด็กเกิดใหม่ในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิดให้เป็นวันใหม่
 2. แต่เว็บนี้ใช้ตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณ ใช้ปฎิทิน “จันทรคติ” จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าสว่างแล้วเท่านั้น  (06.00 น. เป็นต้นไป) เรียกกันติดปากคนไทยมาทุกวันนี้ว่า “เช้าวันใหม่”
 3. สรุปว่าถ้าจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาเด็กที่เกิดตามข้อที่ (1) จะต้องย้อนไปอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กที่เกิดก่อนเที่ยงคืน

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (๋October 2018)

+

 1. เกิดวันที่ 1 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : มีเสนห์ รักความสงบ ร่ำรวย มีประสาทสัมผัสที่หกสูง อารมณ์อ่อนไหวง่าย ผิวขาว ชอบฟังเสียงสวดมนต์ไหว้พระ เสียงเทศน์ธรรม ปฏิบัติธรรม ถ้าพ่อแม่สอนให้อยู่ในศีล 5 จะเรียนเก่งงานก้าวหน้า ชีวิตจะมั่นคง อาชีพครูบาอาจารย์ ราชการ หมอดู แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ธุรกิจน้ำ ความบันเทิง ความสวยงาม
 2. เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบดูหนังฟังเพลง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล ชีวิตต้องสู้ แกร่งกล้าสามารถ รักการต่อสู้แข่งขัน นักกีฬา พระนักเทศน์ธรรม เฉลียวฉลาด ชอบเดินทางท่องเที่ยว นายธนาคาร เจ้าของร้านทอง ราชการ ตำรวจ ทหาร ครู หมอดู ธุรกิจท่องเที่ยว อนุรักษ์ของโบราณ
 3. เกิดวันที่ 3 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม 9 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : หัวเราะเสียงดัง ความจำดีมาก เก่งทางเจรจาค้าขาย ภาษาต่างประเทศ ชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม-ทำแล้วรวย เรียนสูง วิศวกร นายธนาคาร ระวังโรคหลอดเลือดหัวใจ คนรักครอบครัว
 4. เกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ประสาทสัมผัสที่หกสูงมากเป็นพิเศษ เป็นคนดี ผู้เสียสละ นักการปกครอง นักค้นคว้าทดลอง นักพัฒนา ครูบาอาจารย์ ราชการ นักบวช ทำอะไรก็เจริญก้าวหน้ายิ่งใหญ่ร่ำรวย พ่อแม่ควรสั่งสอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าสุขสบาย มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล เรียนสูง ระวังโรคหัวใจและหลอดเลือด
 5. เกิดวันที่ 5 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : คลอดโดยผ่าตัด หันไปมาตลอดเวลา สนใจทุกสิ่งรอบตัว ชีพจรลงเท้า มักมีเหตุให้เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ชอบค้นคว้าทดลอง อาชีพธุรกิจบันเทิง งานวิจัย กระแสไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ นักสืบ ตำรวจ ทหาร นักบวช ผู้พิพากษา ชอบทำงานเสี่ยงภัยอันตราย ร่ำรวยเงินทองดี มากไปด้วยที่ดิน
 6. เกิดวันที่ 6 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภแก่คนบุพการี ชอบเรียนรู้ศึกษาค้นหาความเป็นจริงและธรรมะ ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส เก่งทางเจรจาค้าขาย อาชีพนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ ธุรกิจเสริมสวย แพทย์พยาบาล วิศวกร
 7. เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม 13 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร้องเสียงดังฟังชัด มีเสนห์ใครเห็นก็หลงรัก ชองดูหนังฟังเพลง เครื่องดนตรี มีความเป็นผู้นำในตัวเอง พึ่งพาตนเอง ใจร้อน ทิ้งร้างห่างไกลจากครอบครัว
 8. เกิดวันที่ 8 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : มีเสนห์ รักความสงบ ร่ำรวย มีประสาทสัมผัสที่หกสูง อารมณ์อ่อนไหวง่าย ผิวขาว ชอบฟังเสียงสวดมนต์ไหว้พระ เสียงเทศน์ธรรม ปฏิบัติธรรม ถ้าพ่อแม่สอนให้อยู่ในศีล 5 จะเรียนเก่งงานก้าวหน้า ชีวิตจะมั่นคง อาชีพครูบาอาจารย์ ราชการ หมอดู แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ธุรกิจน้ำ ความบันเทิง ความสวยงาม
 9. เกิดวันที่ 9 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม 15 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบดูหนังฟังเพลง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล ชีวิตต้องสู้ แกร่งกล้าสามารถ รักการต่อสู้แข่งขัน นักกีฬา พระนักเทศน์ธรรม เฉลียวฉลาด ชอบเดินทางท่องเที่ยว นายธนาคาร เจ้าของร้านทอง ราชการ ตำรวจ ทหาร ครู หมอดู ธุรกิจท่องเที่ยว อนุรักษ์ของโบราณ
 10. เกิดวันที่ 10 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : จิตใจกล้าหาญชาญชัย ผู้คุ้มครอง ใจพระ มั่นใจในตนเองสูงมาก เคลื่อนไหวรวดเร็ว พึ่งพาตนเองได้ สอนให้ถือศีล 5 ชีวิตจะอยู่เหนือดวงชะตา ร่มเย็นเป็นสุข ดีเด่นในเรื่องการงานการเงินร่ำรวยดี ถ้ามีมุมานะทำอะไรก็สำเร็จ ผู้ปฏิวัติในวงการ นำสมัย ล้ำยุค เพราะมีประสาทสัมผัสที่หกสูงมาก กิเลสเหลือน้อย มีความอดทนสูง ชอบทำบุญให้ทานแก่คนยากจน ขยันทำงานหาเงิน
 11. เกิดวันที่ 11 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี 1 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัดทำคลอดทางช่องท้อง เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต พูดแล้วไม่คืนคำเชื่อถือได้ อยู่ในศีลในธรรม มักเดินทางไกล เคลื่อนไหวและตัดสินใจรวดเร็ว นักค้นคว้าทดลองวิจัย คุ้มครองปกป้องภัยอันตราย นักบวชนักเทศน์ ครูบาอาจารย์ ฝันแม่น ของเก่าติดตัวมาเยอะ พึ่งพาตนเอง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอยุช่วยเลี้ยงดูแล ชอบทำบุญให้ทานรักษาศีล พ่อค้าคนกลาง เก่งทางค้าขายเจรจาต่อรอง เจ้าสำอางค์
 12. เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ยิ้มและหัวเราะง่าย ชอบดูหนังฟังเพลง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุนเจือ คลอดโดยการผ่าตัดออกทางช่องท้อง มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานอาชีพ ใจร้อน ให้โชคลาภแก่ผู้เลี้ยงดูแล ใจบุญ ชอบให้ทานแก่คนยากจนด้อยโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน
 13. เกิดวันที่ 13 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ยิ้มหวานมีเสนห์ ซ่อนความดุดัน สัมปัสที่หกสูง ฝันแม่น ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ดูแล เฉลียวฉลาด ความจำดีมาก เรียนเก่ง มากไปด้วยที่ดินราคาแพง ชอบช่วยเหลือสังคม ชื่อเสียงโด่งดังไปในแดนไกล แต่มีทุกข์เรื่องเพศตรงข้าม การงานดีเด่นในธุรกิจส่วนตัว เจ้าของโรงงาน ชอบเดินทางท่องเที่ยว เหมาะที่จะรับราชการ ฝ่ายการปกครอง ของในตู้เย็นล้นทะลักเสมอ
 14. เกิดวันที่ 14 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร้องเสียงดังฟังชัด รักในเสียงดนตรี เสียงสวดมนต์ไหว้พระ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข ทำงานด้านธุรกิจบันเทิงศิลปะ เสริมความสวยความงาม แสงสีเสียง น้ำ แม่และเด็ก อสังหาริมทรัพย์ นายหน้าค้าขายบ้านที่ดินรถยนต์ โชคลาภได้จากเพศตรงข้าม ฐานะการเงินปานกลาง พึ่งพาตนเอง เก่งทางค้าขายเจรจาต่อรอง นายธนาคาร พ่อค้าวานิช มากไปด้วยเพื่อนฝูง ชอบเป็นผู้นำ
 15. เกิดวันที่ 15 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : แก้มใหญ่ยุ้ยน่ารัก ตื่นมาเล่นคนเดียวกลางคืน ลำบากก่อน ร่ำรวยที่หลัง ใจบุญชอบให้ทานแก่คนยากจนด้อยโอกาส มีเงินมีทองมากมายในธนาคาร เป็นนายธนาคาร เจ้าของร้านทอง โรงจำนำ ความเป็นดีมาก แพทย์พยาบาล สาธารณะสุข ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานสะเดาะเคราะห์
 16. เกิดวันที่ 16 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ :  วันอังคาร ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร่ำรวยเงินทอง จากการขยันอดทนมุมานะในการทำงาน สร้างความฝันให้เป็นจริงได้ในที่สุด ใจร้อนคิดแล้วทำทันที เจ้าสำอางค์ เก็บเงินเก่ง สัมผัสที่หกสูง รับราชการ แพทย์พยาบาล ตำรวจทหาร หน่วยกู้ภัย เรียนเก่งเรียนสูง ยึดมั่นในคำพูดของตนเอง เจ้านายอุปถัมภ์
 17. เกิดวันที่ 17 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : จิตใจกล้าหาญชาญชัย ผู้คุ้มครอง ใจพระ มั่นใจในตนเองสูงมาก เคลื่อนไหวรวดเร็ว พึ่งพาตนเองได้ สอนให้ถือศีล 5 ชีวิตจะอยู่เหนือดวงชะตา ร่มเย็นเป็นสุข ดีเด่นในเรื่องการงานการเงินร่ำรวยดี ถ้ามีมุมานะทำอะไรก็สำเร็จ ผู้ปฏิวัติในวงการ นำสมัย ล้ำยุค เพราะมีประสาทสัมผัสที่หกสูงมาก กิเลสเหลือน้อย มีความอดทนสูง ชอบทำบุญให้ทานแก่คนยากจน ขยันทำงานหาเงิน
 18. เกิดวันที่ 18 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัดทำคลอดทางช่องท้อง เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต พูดแล้วไม่คืนคำเชื่อถือได้ อยู่ในศีลในธรรม มักเดินทางไกล เคลื่อนไหวและตัดสินใจรวดเร็ว นักค้นคว้าทดลองวิจัย คุ้มครองปกป้องภัยอันตราย นักบวชนักเทศน์ ครูบาอาจารย์ ฝันแม่น ของเก่าติดตัวมาเยอะ พึ่งพาตนเอง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอยุช่วยเลี้ยงดูแล ชอบทำบุญให้ทานรักษาศีล พ่อค้าคนกลาง เก่งทางค้าขายเจรจาต่อรอง เจ้าสำอางค์
 19. เกิดวันที่ 19 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ยิ้มและหัวเราะง่าย ชอบดูหนังฟังเพลง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุนเจือ คลอดโดยการผ่าตัดออกทางช่องท้อง มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานอาชีพ ใจร้อน ให้โชคลาภแก่ผู้เลี้ยงดูแล ใจบุญ ชอบให้ทานแก่คนยากจนด้อยโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน
 20. เกิดวันที่ 20 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ยิ้มหวานมีเสนห์ ซ่อนความดุดัน สัมปัสที่หกสูง ฝันแม่น ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ดูแล เฉลียวฉลาด ความจำดีมาก เรียนเก่ง มากไปด้วยที่ดินราคาแพง ชอบช่วยเหลือสังคม ชื่อเสียงโด่งดังไปในแดนไกล แต่มีทุกข์เรื่องเพศตรงข้าม การงานดีเด่นในธุรกิจส่วนตัว เจ้าของโรงงาน ชอบเดินทางท่องเที่ยว เหมาะที่จะรับราชการ ฝ่ายการปกครอง ของในตู้เย็นล้นทะลักเสมอ
 21. เกิดวันที่ 21 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร้องเสียงดังฟังชัด รักในเสียงดนตรี เสียงสวดมนต์ไหว้พระ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข ทำงานด้านธุรกิจบันเทิงศิลปะ เสริมความสวยความงาม แสงสีเสียง น้ำ แม่และเด็ก อสังหาริมทรัพย์ นายหน้าค้าขายบ้านที่ดินรถยนต์ โชคลาภได้จากเพศตรงข้าม ฐานะการเงินปานกลาง พึ่งพาตนเอง เก่งทางค้าขายเจรจาต่อรอง นายธนาคาร พ่อค้าวานิช มากไปด้วยเพื่อนฝูง ชอบเป็นผู้นำ
 22. เกิดวันที่ 22 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : แก้มใหญ่ยุ้ยน่ารัก ตื่นมาเล่นคนเดียวกลางคืน ลำบากก่อน ร่ำรวยที่หลัง ใจบุญชอบให้ทานแก่คนยากจนด้อยโอกาส มีเงินมีทองมากมายในธนาคาร เป็นนายธนาคาร เจ้าของร้านทอง โรงจำนำ ความเป็นดีมาก แพทย์พยาบาล สาธารณะสุข ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานสะเดาะเคราะห์
 23. เกิดวันที่ 23 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร่ำรวยเงินทอง จากการขยันอดทนมุมานะในการทำงาน สร้างความฝันให้เป็นจริงได้ในที่สุด ใจร้อนคิดแล้วทำทันที เจ้าสำอางค์ เก็บเงินเก่ง สัมผัสที่หกสูง รับราชการ แพทย์พยาบาล ตำรวจทหาร หน่วยกู้ภัย เรียนเก่งเรียนสูง ยึดมั่นในคำพูดของตนเอง เจ้านายอุปถัมภ์
 24. เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : จิตใจกล้าหาญชาญชัย ผู้คุ้มครอง ใจพระ มั่นใจในตนเองสูงมาก เคลื่อนไหวรวดเร็ว พึ่งพาตนเองได้ สอนให้ถือศีล 5 ชีวิตจะอยู่เหนือดวงชะตา ร่มเย็นเป็นสุข ดีเด่นในเรื่องการงานการเงินร่ำรวยดี ถ้ามีมุมานะทำอะไรก็สำเร็จ ผู้ปฏิวัติในวงการ นำสมัย ล้ำยุค เพราะมีประสาทสัมผัสที่หกสูงมาก กิเลสเหลือน้อย มีความอดทนสูง ชอบทำบุญให้ทานแก่คนยากจน ขยันทำงานหาเงิน
 25. เกิดวันที่ 25 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม 1 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัดทำคลอดทางช่องท้อง เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต พูดแล้วไม่คืนคำเชื่อถือได้ อยู่ในศีลในธรรม มักเดินทางไกล เคลื่อนไหวและตัดสินใจรวดเร็ว นักค้นคว้าทดลองวิจัย คุ้มครองปกป้องภัยอันตราย นักบวชนักเทศน์ ครูบาอาจารย์ ฝันแม่น ของเก่าติดตัวมาเยอะ พึ่งพาตนเอง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอยุช่วยเลี้ยงดูแล ชอบทำบุญให้ทานรักษาศีล พ่อค้าคนกลาง เก่งทางค้าขายเจรจาต่อรอง เจ้าสำอางค์
 26. เกิดวันที่ 26 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ :  วันศุกร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ยิ้มและหัวเราะง่าย ชอบดูหนังฟังเพลง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุนเจือ คลอดโดยการผ่าตัดออกทางช่องท้อง มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานอาชีพ ใจร้อน ให้โชคลาภแก่ผู้เลี้ยงดูแล ใจบุญ ชอบให้ทานแก่คนยากจนด้อยโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน
 27. เกิดวันที่ 27 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม 3 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ยิ้มหวานมีเสนห์ ซ่อนความดุดัน สัมปัสที่หกสูง ฝันแม่น ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ดูแล เฉลียวฉลาด ความจำดีมาก เรียนเก่ง มากไปด้วยที่ดินราคาแพง ชอบช่วยเหลือสังคม ชื่อเสียงโด่งดังไปในแดนไกล แต่มีทุกข์เรื่องเพศตรงข้าม การงานดีเด่นในธุรกิจส่วนตัว เจ้าของโรงงาน ชอบเดินทางท่องเที่ยว เหมาะที่จะรับราชการ ฝ่ายการปกครอง ของในตู้เย็นล้นทะลักเสมอ
 28. เกิดวันที่ 28 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร้องเสียงดังฟังชัด รักในเสียงดนตรี เสียงสวดมนต์ไหว้พระ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข ทำงานด้านธุรกิจบันเทิงศิลปะ เสริมความสวยความงาม แสงสีเสียง น้ำ แม่และเด็ก อสังหาริมทรัพย์ นายหน้าค้าขายบ้านที่ดินรถยนต์ โชคลาภได้จากเพศตรงข้าม ฐานะการเงินปานกลาง พึ่งพาตนเอง เก่งทางค้าขายเจรจาต่อรอง นายธนาคาร พ่อค้าวานิช มากไปด้วยเพื่อนฝูง ชอบเป็นผู้นำ
 29. เกิดวันที่ 29 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม 5 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : แก้มใหญ่ยุ้ยน่ารัก ตื่นมาเล่นคนเดียวกลางคืน ลำบากก่อน ร่ำรวยที่หลัง ใจบุญชอบให้ทานแก่คนยากจนด้อยโอกาส มีเงินมีทองมากมายในธนาคาร เป็นนายธนาคาร เจ้าของร้านทอง โรงจำนำ ความเป็นดีมาก แพทย์พยาบาล สาธารณะสุข ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานสะเดาะเคราะห์
 30. เกิดวันที่ 30 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม 6 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร่ำรวยเงินทอง จากการขยันอดทนมุมานะในการทำงาน สร้างความฝันให้เป็นจริงได้ในที่สุด ใจร้อนคิดแล้วทำทันที เจ้าสำอางค์ เก็บเงินเก่ง สัมผัสที่หกสูง รับราชการ แพทย์พยาบาล ตำรวจทหาร หน่วยกู้ภัย เรียนเก่งเรียนสูง ยึดมั่นในคำพูดของตนเอง เจ้านายอุปถัมภ์
 31. เกิดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม 7 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : จิตใจกล้าหาญชาญชัย ผู้คุ้มครอง ใจพระ มั่นใจในตนเองสูงมาก เคลื่อนไหวรวดเร็ว พึ่งพาตนเองได้ สอนให้ถือศีล 5 ชีวิตจะอยู่เหนือดวงชะตา ร่มเย็นเป็นสุข ดีเด่นในเรื่องการงานการเงินร่ำรวยดี ถ้ามีมุมานะทำอะไรก็สำเร็จ ผู้ปฏิวัติในวงการ นำสมัย ล้ำยุค เพราะมีประสาทสัมผัสที่หกสูงมาก กิเลสเหลือน้อย มีความอดทนสูง ชอบทำบุญให้ทานแก่คนยากจน ขยันทำงานหาเงิน
เด็กทุกคน ถ้ามีปัญหาสุขภาพแก้ไขได้ยาก ให้ทำบุญเสริมดวงชะตาตามเอกสาร 954 (อ่านเพิ่มเติม…)

QR code หน้านี้ คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (๋October 2018) newbornchildin2018oct https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/09/30/newbornchildin2018oct https://wp.me/p1TD9H-4L9

……………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต : พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+จิตสัมผัส ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (หรือคำถามๆละ 100 บาท) โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 09.00 น.-21.00 น. (อ่านเพิ่มเติม…) รับบทความใหม่ล่าสุดทางอีเมล์-ฟรี : 1) สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com อยู่แล้ว ไปที่คอลัมภ์ย่อย (คอมฯ-ขวา, มือถือ-ล่าง) ชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  แล้วกดปุ่ม “ติดตาม Follow” 2) สำหรับบุคคลทั่วไป กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง แล้วกด “ตกลง OK” และกดยืนยันอีกครั้งในอีเมล์ เอกสาร 954 (วิธีทำบุญใหญ่) : คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40 patomtip_jpeg

 

ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนกันยายน 2561

ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือนกันยายน 2561 Daily horoscope. New born child horoscope in September 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…
 1. ในปัจจุบัน ราชการไทยและทุกประเทศ ใช้ปฎิทิน “สุริยคติ” เป็นปฎิทินสากล เด็กเกิดใหม่ในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิดให้เป็นวันใหม่
 2. แต่เว็บนี้ใช้ตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณ ใช้ปฎิทิน “จันทรคติ” จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าสว่างแล้วเท่านั้น  (06.00 น. เป็นต้นไป) เรียกกันติดปากคนไทยมาทุกวันนี้ว่า “เช้าวันใหม่”
 3. สรุปว่าถ้าจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาเด็กที่เกิดตามข้อที่ (1) จะต้องย้อนไปอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กที่เกิดก่อนเที่ยงคืน

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (๋September 2018)

+

 1. เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม 6 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนบ้านโรงเรียนที่อยู่ที่นอนที่ทำงาน ให้โชคลาภเลี้ยงดูพ่อแม่และผู้ปกครอง ฝักใฝ่ทางธรรม เป็นคนดีของสังคม นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์วิจัยค้นคว้าทดลอง นักสืบ ครูบาอาจารย์ นักบวช ข้าราชการ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ผู้พิพากษา นักธรณีวิทยา
 2. เกิดวันที่ 2 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม 7 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : นอนนาน ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลให้การอุปการะ ใจร้อน ร้องเสียงดังเมื่อหิวจัด ให้โชคลาภแก่พ่อแม่คนช่วยดูแล หากินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ทำงานหาเงินเก่ง ร่ำรวยดี ขี้เหงา ช่างเจรจา เรียนสูง มีโลกส่วนตัวสูง
 3. เกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชีวิตแม้นจะมีความไม่แน่นอน ถ้าเข้าใจและยอมรับได้ ใจก็เป็นสุข มั่นใจในตนเอง เมื่อมีทุกข์หนักให้ศึกษาพระธรรมคำสอน และทดลองปฏิบัติธรรม เมื่อมีศีลสมาธิปัญญา ก็จะเห็นหนทางแก้ไขปัญหาทั้งปวงได้ด้วยตนเอง
 4. เกิดวันที่ 4 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม 9 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : พึ่งพาตนเอง ร่างกายแข็งแรง กล้าแกร่ง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้ปกครอง โยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย มีคุณสมบัติพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิด อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะราบรื่นดี ดีเด่นทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวข้องกับน้ำ ธุรกิจบันเทิง ปลูกฝังนิสัยเก็บสะสมเงินทุนไว้ตามสมควรจึงจะร่ำรวยเงินทอง
 5. เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม 10 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดีมาก จะดีมากถ้าใช้ในทางที่ดี มักเดินทางไกล หาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ถ้าฝักใฝ่ในทางธรรมจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ยาวไกล ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง อาชีพครูบาอาจารย์ ผู้พิพากษา ถนัดในการสร้างความบันเทิง รอยยิ้มพิมพ์ใจ นายธนาคาร แพทย์ พยาบาล ตำรวจทหาร มีชื่อเสียงโด่งดัง
 6. เกิดวันที่ 6 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม 11 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผิวขาวเหลืองเรืองรอง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ ค้ำประกัน ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ สอนให้เป็นคนดี ชอบช่วยเหลือคนยากจนด้อยโอกาส สร้างชื่อเสียงให้แก่วงษ์ตระกูล เรียนเก่ง เฉลียวฉลาดมากเป็นพิเศษ เดินทางไกลบ่อยๆ เก่งภาษาต่างประเทศ ด็อกเตอร์ วิศวกร เป็นผู้นำ มีชื่อเสียงโด่งดังในต่างแดน ร่ำรวยเงินทอง
 7. เกิดวันที่ 7 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผู้ปกป้องพิทักษ์รักษา เอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาส สร้างความบันเทิง ทำงานอะไรก็รวยได้ มั่นคงและอยู่ในศีลธรรมอันดี ครูบาอาจารย์ สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและครอบครัว เชี่ยวชาญในการพูดและเจรจา การปกครอง มักเดินทางไปไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน เหมาะจะเป็นข้าราชการตำรวจทหาร เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว ขยันทำกิน มากไปด้วยมรดกที่ดิน
 8. เกิดวันที่ 8 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนบ้านโรงเรียนที่อยู่ที่นอนที่ทำงาน ให้โชคลาภเลี้ยงดูพ่อแม่และผู้ปกครอง ฝักใฝ่ทางธรรม เป็นคนดีของสังคม นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์วิจัยค้นคว้าทดลอง นักสืบ ครูบาอาจารย์ นักบวช ข้าราชการ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ผู้พิพากษา นักธรณีวิทยา
 9. เกิดวันที่ 9 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : นอนนาน ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลให้การอุปการะ ใจร้อน ร้องเสียงดังเมื่อหิวจัด ให้โชคลาภแก่พ่อแม่คนช่วยดูแล หากินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ทำงานหาเงินเก่ง ร่ำรวยดี ขี้เหงา ช่างเจรจา เรียนสูง มีโลกส่วนตัวสูง
 10. เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : มีเสนห์ รักความสงบ ร่ำรวย มีประสาทสัมผัสที่หกสูง อารมณ์อ่อนไหวง่าย ผิวขาว ชอบฟังเสียงสวดมนต์ไหว้พระ เสียงเทศน์ธรรม ปฏิบัติธรรม ถ้าพ่อแม่สอนให้อยู่ในศีล 5 จะเรียนเก่งงานก้าวหน้า ชีวิตจะมั่นคง อาชีพครูบาอาจารย์ ราชการ หมอดู แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ธุรกิจน้ำ ความบันเทิง ความสวยงาม
 11. เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบดูหนังฟังเพลง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล ชีวิตต้องสู้ แกร่งกล้าสามารถ รักการต่อสู้แข่งขัน นักกีฬา พระนักเทศน์ธรรม เฉลียวฉลาด ชอบเดินทางท่องเที่ยว นายธนาคาร เจ้าของร้านทอง ราชการ ตำรวจ ทหาร ครู หมอดู ธุรกิจท่องเที่ยว อนุรักษ์ของโบราณ
 12. เกิดวันที่ 12 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : หัวเราะเสียงดัง ความจำดีมาก เก่งทางเจรจาค้าขาย ภาษาต่างประเทศ ชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม-ทำแล้วรวย เรียนสูง วิศวกร นายธนาคาร ระวังโรคหลอดเลือดหัวใจ คนรักครอบครัว
 13. เกิดวันที่ 13 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ประสาทสัมผัสที่หกสูงมากเป็นพิเศษ เป็นคนดี ผู้เสียสละ นักการปกครอง นักค้นคว้าทดลอง นักพัฒนา ครูบาอาจารย์ ราชการ นักบวช ทำอะไรก็เจริญก้าวหน้ายิ่งใหญ่ร่ำรวย พ่อแม่ควรสั่งสอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าสุขสบาย มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล เรียนสูง ระวังโรคหัวใจและหลอดเลือด
 14. เกิดวันที่ 14 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : คลอดโดยผ่าตัด หันไปมาตลอดเวลา สนใจทุกสิ่งรอบตัว ชีพจรลงเท้า มักมีเหตุให้เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ชอบค้นคว้าทดลอง อาชีพธุรกิจบันเทิง งานวิจัย กระแสไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ นักสืบ ตำรวจ ทหาร นักบวช ผู้พิพากษา ชอบทำงานเสี่ยงภัยอันตราย ร่ำรวยเงินทองดี มากไปด้วยที่ดิน
 15. เกิดวันที่ 15 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น 6 เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภแก่คนบุพการี ชอบเรียนรู้ศึกษาค้นหาความเป็นจริงและธรรมะ ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส เก่งทางเจรจาค้าขาย อาชีพนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ ธุรกิจเสริมสวย แพทย์พยาบาล วิศวกร
 16. เกิดวันที่ 16 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร้องเสียงดังฟังชัด มีเสนห์ใครเห็นก็หลงรัก ชองดูหนังฟังเพลง เครื่องดนตรี มีความเป็นผู้นำในตัวเอง พึ่งพาตนเอง ใจร้อน ทิ้งร้างห่างไกลจากครอบครัว
 17. เกิดวันที่ 17 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : มีเสนห์ รักความสงบ ร่ำรวย มีประสาทสัมผัสที่หกสูง อารมณ์อ่อนไหวง่าย ผิวขาว ชอบฟังเสียงสวดมนต์ไหว้พระ เสียงเทศน์ธรรม ปฏิบัติธรรม ถ้าพ่อแม่สอนให้อยู่ในศีล 5 จะเรียนเก่งงานก้าวหน้า ชีวิตจะมั่นคง อาชีพครูบาอาจารย์ ราชการ หมอดู แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ธุรกิจน้ำ ความบันเทิง ความสวยงาม
 18. เกิดวันที่ 18 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบดูหนังฟังเพลง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล ชีวิตต้องสู้ แกร่งกล้าสามารถ รักการต่อสู้แข่งขัน นักกีฬา พระนักเทศน์ธรรม เฉลียวฉลาด ชอบเดินทางท่องเที่ยว นายธนาคาร เจ้าของร้านทอง ราชการ ตำรวจ ทหาร ครู หมอดู ธุรกิจท่องเที่ยว อนุรักษ์ของโบราณ
 19. เกิดวันที่ 19 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : หัวเราะเสียงดัง ความจำดีมาก เก่งทางเจรจาค้าขาย ภาษาต่างประเทศ ชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม-ทำแล้วรวย เรียนสูง วิศวกร นายธนาคาร ระวังโรคหลอดเลือดหัวใจ คนรักครอบครัว
 20. เกิดวันที่ 20 สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ประสาทสัมผัสที่หกสูงมากเป็นพิเศษ เป็นคนดี ผู้เสียสละ นักการปกครอง นักค้นคว้าทดลอง นักพัฒนา ครูบาอาจารย์ ราชการ นักบวช ทำอะไรก็เจริญก้าวหน้ายิ่งใหญ่ร่ำรวย พ่อแม่ควรสั่งสอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าสุขสบาย มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล เรียนสูง ระวังโรคหัวใจและหลอดเลือด
 21. เกิดวันที่ – สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : คลอดโดยผ่าตัด หันไปมาตลอดเวลา สนใจทุกสิ่งรอบตัว ชีพจรลงเท้า มักมีเหตุให้เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ชอบค้นคว้าทดลอง อาชีพธุรกิจบันเทิง งานวิจัย กระแสไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ นักสืบ ตำรวจ ทหาร นักบวช ผู้พิพากษา ชอบทำงานเสี่ยงภัยอันตราย ร่ำรวยเงินทองดี มากไปด้วยที่ดิน
 22. เกิดวันที่ – สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภแก่คนบุพการี ชอบเรียนรู้ศึกษาค้นหาความเป็นจริงและธรรมะ ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส เก่งทางเจรจาค้าขาย อาชีพนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ ธุรกิจเสริมสวย แพทย์พยาบาล วิศวกร
 23. เกิดวันที่ – สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร้องเสียงดังฟังชัด มีเสนห์ใครเห็นก็หลงรัก ชองดูหนังฟังเพลง เครื่องดนตรี มีความเป็นผู้นำในตัวเอง พึ่งพาตนเอง ใจร้อน ทิ้งร้างห่างไกลจากครอบครัว
 24. เกิดวันที่ – สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : มีเสนห์ รักความสงบ ร่ำรวย มีประสาทสัมผัสที่หกสูง อารมณ์อ่อนไหวง่าย ผิวขาว ชอบฟังเสียงสวดมนต์ไหว้พระ เสียงเทศน์ธรรม ปฏิบัติธรรม ถ้าพ่อแม่สอนให้อยู่ในศีล 5 จะเรียนเก่งงานก้าวหน้า ชีวิตจะมั่นคง อาชีพครูบาอาจารย์ ราชการ หมอดู แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ธุรกิจน้ำ ความบันเทิง ความสวยงาม
 25. เกิดวันที่ – สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม 1 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบดูหนังฟังเพลง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล ชีวิตต้องสู้ แกร่งกล้าสามารถ รักการต่อสู้แข่งขัน นักกีฬา พระนักเทศน์ธรรม เฉลียวฉลาด ชอบเดินทางท่องเที่ยว นายธนาคาร เจ้าของร้านทอง ราชการ ตำรวจ ทหาร ครู หมอดู ธุรกิจท่องเที่ยว อนุรักษ์ของโบราณ
 26. เกิดวันที่ – สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม 2 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : หัวเราะเสียงดัง ความจำดีมาก เก่งทางเจรจาค้าขาย ภาษาต่างประเทศ ชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม-ทำแล้วรวย เรียนสูง วิศวกร นายธนาคาร ระวังโรคหลอดเลือดหัวใจ คนรักครอบครัว
 27. เกิดวันที่ – สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม 3 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ประสาทสัมผัสที่หกสูงมากเป็นพิเศษ เป็นคนดี ผู้เสียสละ นักการปกครอง นักค้นคว้าทดลอง นักพัฒนา ครูบาอาจารย์ ราชการ นักบวช ทำอะไรก็เจริญก้าวหน้ายิ่งใหญ่ร่ำรวย พ่อแม่ควรสั่งสอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าสุขสบาย มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล เรียนสูง ระวังโรคหัวใจและหลอดเลือด
 28. เกิดวันที่ – สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : คลอดโดยผ่าตัด หันไปมาตลอดเวลา สนใจทุกสิ่งรอบตัว ชีพจรลงเท้า มักมีเหตุให้เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ชอบค้นคว้าทดลอง อาชีพธุรกิจบันเทิง งานวิจัย กระแสไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ นักสืบ ตำรวจ ทหาร นักบวช ผู้พิพากษา ชอบทำงานเสี่ยงภัยอันตราย ร่ำรวยเงินทองดี มากไปด้วยที่ดิน
 29. เกิดวันที่ – สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม 5 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภแก่คนบุพการี ชอบเรียนรู้ศึกษาค้นหาความเป็นจริงและธรรมะ ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส เก่งทางเจรจาค้าขาย อาชีพนักโฆษณาประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ ธุรกิจเสริมสวย แพทย์พยาบาล วิศวกร
 30. เกิดวันที่ – สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม 6 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร้องเสียงดังฟังชัด มีเสนห์ใครเห็นก็หลงรัก ชองดูหนังฟังเพลง เครื่องดนตรี มีความเป็นผู้นำในตัวเอง พึ่งพาตนเอง ใจร้อน ทิ้งร้างห่างไกลจากครอบครัว
เด็กทุกคน ถ้ามีปัญหาสุขภาพแก้ไขได้ยาก ให้ทำบุญเสริมดวงชะตาตามเอกสาร 954 (อ่านเพิ่มเติม…)

QR code หน้านี้ สารบัญ ค้นหา https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/09/12/newbornchild-sept2018 (https://wp.me/p1TD9H-4Kp)

……………………………………….

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 09.00 น.-21.00 น. [อ่านเพิ่มเติม] รับบทความใหม่ล่าสุดทางอีเมล์-ฟรี : 1) สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com อยู่แล้ว ไปที่คอลัมภ์ย่อย (คอมฯ-ขวา, มือถือ-ล่าง) ชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  แล้วกดปุ่ม “ติดตาม Follow” 2) สำหรับบุคคลทั่วไป กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง แล้วกด “ตกลง OK” และกดยืนยันอีกครั้งในอีเมล์ เอกสาร 954 (วิธีทำบุญใหญ่) : [เปิดเอกสาร]

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40 อดิศร นิตยาจาร โทร. 081-533-3529 patomtip_jpeg

 

ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2561

kf65

ดวงชะตารายวัน
เด็กเกิดใหม่ในเดือน สิงหาคม 2561

Daily horoscope.
New born child horoscope in AUGUST 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

 1. ในปัจจุบันประเทศไทยและสากลโลกใช้ปฎิทิน “สุริยคติ”__เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิดให้เป็นวันใหม่
 2. แต่เว็บนี้ ยังใช้ปฎิทิน “จันทรคติ” ตามตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณ__ จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ ก็ต่อเมื่อถึงรุ่งเช้าสว่างแล้วเท่านั้น  (06.00 น. เป็นต้นไป) เรียกกันติดปากคนไทยว่า “เช้าวันใหม่”
 3. สรุปว่าเด็กที่เกิดตามข้อที่ (1) จะต้องอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กที่เกิดก่อนเที่ยงคืน

 

+

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา

เด็กเกิดใหม่ ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 (AUGUST ค.ศ. 2018) :

 1. เกิดวันที่ ๑ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กพิเศษ มีความจำดี มีปัญญาดี สัมผัสที่หกสูง สะสมบุญมาดี เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้อุปการะเลี้ยงดู
 2. เกิดวันที่ ๒ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๖ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดี มีคนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบนั่งรถท่องเที่ยวนอกบ้าน ชอบสะสมเงินทอง อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง อาชีพครูบาอาจารย์ วงการบันเทิง ห้ามเล่นการพนัน
 3. เกิดวันที่ ๓ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ทำอะไรก็ร่ำรวย มีญาติและคนอื่นคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางอาชีพการงาน ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ มากล้นไปด้วยที่ดินที่ทำกิน
 4. เกิดวันที่ ๔ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยดูแลเลี้ยงดู นิสัยดุร้ายกล้าหาญไม่กลัวใคร สัมผัสที่หกสูง มักเดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ทำงานหนักเอาเบาสู้ ชีวิตมักสับสนต้องสอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง
 5. เกิดวันที่ ๕ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีคนคอยดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ชอบดูหนังฟังเพลงเครื่องดนตรี ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ อาชีพนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนอหังหาริมทรัพย์ นักค้นคว้าทดลอง พจญภัย ดับเพลิง กู้ภัย ธุรกิจบันเทิง นักรบ ผู้พิพากษา ราชการ
 6. เกิดวันที่ ๖ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  ๒๑๔/๗ แรกเกิดผิวขาวใส แก้มใหญ่ยุ้ยน่ารัก สัมผัสที่หกดีมาก ตื่นตัวในเวลากลางดึก มีเสนห์ในตัวเอง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูแล ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระ ชอบนั่งสมาธิ ร่ำรวยเงินทอง
 7. เกิดวันที่ ๗ สิงหาคม 2561

  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : พึ่งพาตนเอง ร่างกายแข็งแรง กล้าแกร่ง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้ปกครอง โยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย มีคุณสมบัติพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิด อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะราบรื่นดี  ดีเด่นทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวข้องกับน้ำ ธุรกิจบันเทิง ปลูกฝังนิสัยเก็บสะสมเงินทุนไว้ตามสมควรจึงจะร่ำรวยเงินทอง
 8. เกิดวันที่ ๘ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กพิเศษ มีความจำดี มีปัญญาดี สัมผัสที่หกสูง สะสมบุญมาดี เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้อุปการะเลี้ยงดู
 9. เกิดวันที่ ๙ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดี มีคนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบนั่งรถท่องเที่ยวนอกบ้าน ชอบสะสมเงินทอง อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง อาชีพครูบาอาจารย์ วงการบันเทิง ห้ามเล่นการพนัน
 10. เกิดวันที่ ๑๐ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ทำอะไรก็ร่ำรวย มีญาติและคนอื่นคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางอาชีพการงาน ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ มากล้นไปด้วยที่ดินที่ทำกิน
 11. เกิดวันที่ ๑๑ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘-๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยดูแลเลี้ยงดู นิสัยดุร้ายกล้าหาญไม่กลัวใคร สัมผัสที่หกสูง มักเดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ทำงานหนักเอาเบาสู้ ชีวิตมักสับสนต้องสอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง
 12. เกิดวันที่ ๑๒ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : นอนนาน ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลให้การอุปการะ ใจร้อน ร้องเสียงดังเมื่อหิวจัด  ให้โชคลาภแก่พ่อแม่คนช่วยดูแล หากินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ทำงานหาเงินเก่ง ร่ำรวยดี ขี้เหงา ช่างเจรจา เรียนสูง มีโลกส่วนตัวสูง
 13. เกิดวันที่ ๑๓ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชีวิตแม้นจะมีความไม่แน่นอน ถ้าเข้าใจและยอมรับได้ ใจก็เป็นสุข มั่นใจในตนเอง เมื่อมีทุกข์หนักให้ศึกษาพระธรรมคำสอน และทดลองปฏิบัติธรรม เมื่อมีศีลสมาธิปัญญา ก็จะเห็นหนทางแก้ไขปัญหาทั้งปวงได้ด้วยตนเอง
 14. เกิดวันที่ ๑๔ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : พึ่งพาตนเอง ร่างกายแข็งแรง กล้าแกร่ง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้ปกครอง โยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย มีคุณสมบัติพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิด อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะราบรื่นดี  ดีเด่นทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวข้องกับน้ำ ธุรกิจบันเทิง ปลูกฝังนิสัยเก็บสะสมเงินทุนไว้ตามสมควรจึงจะร่ำรวยเงินทอง
 15. เกิดวันที่ ๑๕ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดีมาก จะดีมากถ้าใช้ในทางที่ดี มักเดินทางไกล หาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ถ้าฝักใฝ่ในทางธรรมจะเจริญรุ่งเรือง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง อาชีพครูบาอาจารย์ ผู้พิพากษา ถนัดในการสร้างความบันเทิง รอยยิ้มพิมพ์ใจ นายธนาคาร แพทย์ พยาบาล ตำรวจทหาร
 16. เกิดวันที่ ๑๖ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดีขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผิวขาวเหลืองเรืองรอง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ ค้ำประกัน ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ สอนให้เป็นคนดี ชอบช่วยเหลือคนยากจนด้อยโอกาส สร้างชื่อเสียงให้แก่วงษ์ตระกูล เรียนเก่ง เฉลียวฉลาดมากเป็นพิเศษ เดินทางไกลบ่อยๆ เก่งภาษาต่างประเทศ ด็อกเตอร์ วิศวกร เป็นผู้นำ มีชื่อเสียงโด่งดังในต่างแดน ร่ำรวยเงินทอง
 17. เกิดวันที่ ๑๗ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผู้ปกป้องพิทักษ์รักษา เอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาส สร้างความบันเทิง ทำงานอะไรก็รวยได้ มั่นคงและอยู่ในศีลธรรมอันดี ครูบาอาจารย์ สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและครอบครัว เชี่ยวชาญในการพูดและเจรจา การปกครอง มักเดินทางไปไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน เหมาะจะเป็นข้าราชการตำรวจทหาร เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว ขยันทำกิน มากไปด้วยมรดกที่ดิน
 18. เกิดวันที่ ๑๘ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนบ้านโรงเรียนที่อยู่ที่นอนที่ทำงาน ให้โชคลาภเลี้ยงดูพ่อแม่และผู้ปกครอง ฝักใฝ่ทางธรรม เป็นคนดีของสังคม นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์วิจัยค้นคว้าทดลอง นักสืบ ครูบาอาจารย์ นักบวช ข้าราชการ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ผู้พิพากษา นักธรณีวิทยา
 19. เกิดวันที่ ๑๙ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : นอนนาน ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลให้การอุปการะ ใจร้อน ร้องเสียงดังเมื่อหิวจัด  ให้โชคลาภแก่พ่อแม่คนช่วยดูแล หากินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ทำงานหาเงินเก่ง ร่ำรวยดี ขี้เหงา ช่างเจรจา เรียนสูง มีโลกส่วนตัวสูง
 20. เกิดวันที่ ๒๐ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชีวิตแม้นจะมีความไม่แน่นอน ถ้าเข้าใจและยอมรับได้ ใจก็เป็นสุข มั่นใจในตนเอง เมื่อมีทุกข์หนักให้ศึกษาพระธรรมคำสอน และทดลองปฏิบัติธรรม เมื่อมีศีลสมาธิปัญญา ก็จะเห็นหนทางแก้ไขปัญหาทั้งปวงได้ด้วยตนเอง
 21. เกิดวันที่ ๒๑ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : พึ่งพาตนเอง ร่างกายแข็งแรง กล้าแกร่ง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้ปกครอง โยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย มีคุณสมบัติพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิด อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะราบรื่นดี  ดีเด่นทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวข้องกับน้ำ ธุรกิจบันเทิง ปลูกฝังนิสัยเก็บสะสมเงินทุนไว้ตามสมควรจึงจะร่ำรวยเงินทอง
 22. เกิดวันที่ ๒๒ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดีมาก จะดีมากถ้าใช้ในทางที่ดี มักเดินทางไกล หาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ถ้าฝักใฝ่ในทางธรรมจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ยาวไกล ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง อาชีพครูบาอาจารย์ ผู้พิพากษา ถนัดในการสร้างความบันเทิง รอยยิ้มพิมพ์ใจ นายธนาคาร แพทย์ พยาบาล ตำรวจทหาร มีชื่อเสียงโด่งดัง
 23. เกิดวันที่ ๒๓ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผิวขาวเหลืองเรืองรอง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ ค้ำประกัน ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ สอนให้เป็นคนดี ชอบช่วยเหลือคนยากจนด้อยโอกาส สร้างชื่อเสียงให้แก่วงษ์ตระกูล เรียนเก่ง เฉลียวฉลาดมากเป็นพิเศษ เดินทางไกลบ่อยๆ เก่งภาษาต่างประเทศ ด็อกเตอร์ วิศวกร เป็นผู้นำ มีชื่อเสียงโด่งดังในต่างแดน ร่ำรวยเงินทอง
 24. เกิดวันที่ ๒๔ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผู้ปกป้องพิทักษ์รักษา เอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาส สร้างความบันเทิง ทำงานอะไรก็รวยได้ มั่นคงและอยู่ในศีลธรรมอันดี ครูบาอาจารย์ สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและครอบครัว เชี่ยวชาญในการพูดและเจรจา การปกครอง มักเดินทางไปไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน เหมาะจะเป็นข้าราชการตำรวจทหาร เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว ขยันทำกิน มากไปด้วยมรดกที่ดิน
 25. เกิดวันที่ ๒๕ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนบ้านโรงเรียนที่อยู่ที่นอนที่ทำงาน ให้โชคลาภเลี้ยงดูพ่อแม่และผู้ปกครอง ฝักใฝ่ทางธรรม เป็นคนดีของสังคม นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์วิจัยค้นคว้าทดลอง นักสืบ ครูบาอาจารย์ นักบวช ข้าราชการ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ผู้พิพากษา นักธรณีวิทยา
 26. เกิดที่ ๒๖ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : นอนนาน ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลให้การอุปการะ ใจร้อน ร้องเสียงดังเมื่อหิวจัด  ให้โชคลาภแก่พ่อแม่คนช่วยดูแล หากินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ทำงานหาเงินเก่ง ร่ำรวยดี ขี้เหงา ช่างเจรจา เรียนสูง มีโลกส่วนตัวสูง
 27. เกิดวันที่ ๒๗ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชีวิตแม้นจะมีความไม่แน่นอน ถ้าเข้าใจและยอมรับได้ ใจก็เป็นสุข มั่นใจในตนเอง เมื่อมีทุกข์หนักให้ศึกษาพระธรรมคำสอน และทดลองปฏิบัติธรรม เมื่อมีศีลสมาธิปัญญา ก็จะเห็นหนทางแก้ไขปัญหาทั้งปวงได้ด้วยตนเอง
 28. เกิดวันที่ ๒๘ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๒ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : พึ่งพาตนเอง ร่างกายแข็งแรง กล้าแกร่ง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้ปกครอง โยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย มีคุณสมบัติพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิด อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะราบรื่นดี  ดีเด่นทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวข้องกับน้ำ ธุรกิจบันเทิง ปลูกฝังนิสัยเก็บสะสมเงินทุนไว้ตามสมควรจึงจะร่ำรวยเงินทอง
 29. เกิดวันที่ ๒๙ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดีมาก จะดีมากถ้าใช้ในทางที่ดี มักเดินทางไกล หาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ถ้าฝักใฝ่ในทางธรรมจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ยาวไกล ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง อาชีพครูบาอาจารย์ ผู้พิพากษา ถนัดในการสร้างความบันเทิง รอยยิ้มพิมพ์ใจ นายธนาคาร แพทย์ พยาบาล ตำรวจทหาร มีชื่อเสียงโด่งดัง
 30. เกิดวันที่ ๓๐ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผิวขาวเหลืองเรืองรอง ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ ค้ำประกัน ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ สอนให้เป็นคนดี ชอบช่วยเหลือคนยากจนด้อยโอกาส สร้างชื่อเสียงให้แก่วงษ์ตระกูล เรียนเก่ง เฉลียวฉลาดมากเป็นพิเศษ เดินทางไกลบ่อยๆ เก่งภาษาต่างประเทศ ด็อกเตอร์ วิศวกร เป็นผู้นำ มีชื่อเสียงโด่งดังในต่างแดน ร่ำรวยเงินทอง
 31. เกิดวันที่ ๓๑ สิงหาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผู้ปกป้องพิทักษ์รักษา เอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาส สร้างความบันเทิง ทำงานอะไรก็รวยได้ มั่นคงและอยู่ในศีลธรรมอันดี ครูบาอาจารย์ สร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและครอบครัว เชี่ยวชาญในการพูดและเจรจา การปกครอง มักเดินทางไปไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน เหมาะจะเป็นข้าราชการตำรวจทหาร เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว ขยันทำกิน มากไปด้วยมรดกที่ดิน

QR code บทความนี้
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน สิงหาคม 2561
Daily horoscope.
New born child horoscope in AUGUST 2018.
https://wp.me/p1TD9H-4GA
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/07/09/newbornchild2018august
……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

บริการดูดวง: บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ อีเมล์ Line FB พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 09.00 น.-21.00 น.

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ลงทะเบียนในคอลัมภ์ที่ 2 ทางซ้ายมือ ชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow (สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว) หรือกรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง (สำหรับบุคคลทั่วไป)

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนกรกฏาคม 2561

kf65

ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน กรกฏาคม 2561
Daily horoscope. New born child horoscope in JULE 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

 1. ในปัจจุบันประเทศไทยและสากลโลกใช้ปฎิทิน “สุริยคติ”__เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิดให้เป็นวันใหม่
 2. แต่เว็บนี้ ยังใช้ปฎิทิน “จันทรคติ” ตามตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณ__ จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ ก็ต่อเมื่อถึงรุ่งเช้าสว่างแล้วเท่านั้น  (06.00 น. เป็นต้นไป) เรียกกันติดปากคนไทยว่า “เช้าวันใหม่”
 3. สรุปว่าเด็กที่เกิดตามข้อที่ (1) จะต้องอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กที่เกิดก่อนเที่ยงคืน

 

+

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2561 (๋JULE ค.ศ. 2018) :

 1. เกิดวันอาทิตย์ที่ ๑ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีคนคอยดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ชอบดูหนังฟังเพลงเครื่องดนตรี ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ อาชีพนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนอหังหาริมทรัพย์ นักค้นคว้าทดลอง พจญภัย ดับเพลิง กู้ภัย ธุรกิจบันเทิง นักรบ ผู้พิพากษา ราชการ
 2. เกิดวันจันทร์ที่ ๒ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่คนเลี้ยงดูแล ทรัพย์สินมากไปด้วยที่ดินที่ทำกิน ทำงานหลายอาชีพ เก่งทางวิชาไฟฟ้าอิเล็กโทรนิคคอมพิวเตอร์ วิศวะกร
 3. เกิดวันอังคารที่ ๓ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัดออกทางช่องท้อง นักกีฬา แข็งแรง คนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ผู้บริหารจัดการ เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นไม่โกหก สัมผัสที่หกสูง มักตื่นขึ้นมากลางดึกเล่นคนเดียว ช่างฝัน ให้โชคลาภพ่อแม่
 4. เกิดวันพุธที่ ๔ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กพิเศษ มีความจำดี มีปัญญาดี สัมผัสที่หกสูง สะสมบุญมาดี เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้อุปการะเลี้ยงดู
 5. เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดี มีคนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบนั่งรถท่องเที่ยวนอกบ้าน ชอบสะสมเงินทอง อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง อาชีพครูบาอาจารย์ วงการบันเทิง ห้ามเล่นการพนัน
 6. เกิดวันศุกร์ที่ ๖ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ทำอะไรก็ร่ำรวย มีญาติและคนอื่นคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางอาชีพการงาน ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ มากล้นไปด้วยที่ดินที่ทำกิน
 7. เกิดวันเสาร์ที่ ๗ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยดูแลเลี้ยงดู นิสัยดุร้ายกล้าหาญไม่กลัวใคร สัมผัสที่หกสูง มักเดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ทำงานหนักเอาเบาสู้ ชีวิตมักสับสนต้องสอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง
 8. เกิดวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีคนคอยดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ชอบดูหนังฟังเพลงเครื่องดนตรี ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ อาชีพนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนอหังหาริมทรัพย์ นักค้นคว้าทดลอง พจญภัย ดับเพลิง กู้ภัย ธุรกิจบันเทิง นักรบ ผู้พิพากษา ราชการ
 9. เกิดวันจันทร์ที่ ๙ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่คนเลี้ยงดูแล ทรัพย์สินมากไปด้วยที่ดินที่ทำกิน ทำงานหลายอาชีพ เก่งทางวิชาไฟฟ้าอิเล็กโทรนิคคอมพิวเตอร์ วิศวะกร
 10. เกิดวันอังคารที่ ๑๐ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัดออกทางช่องท้อง นักกีฬา แข็งแรง คนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ผู้บริหารจัดการ เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นไม่โกหก สัมผัสที่หกสูง มักตื่นขึ้นมากลางดึกเล่นคนเดียว ช่างฝัน ให้โชคลาภพ่อแม่
 11. เกิดวันพุธที่ ๑๑ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กพิเศษ มีความจำดี มีปัญญาดี สัมผัสที่หกสูง สะสมบุญมาดี เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้อุปการะเลี้ยงดู
 12. เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดี มีคนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบนั่งรถท่องเที่ยวนอกบ้าน ชอบสะสมเงินทอง อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง อาชีพครูบาอาจารย์ วงการบันเทิง ห้ามเล่นการพนัน
 13. เกิดวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ทำอะไรก็ร่ำรวย มีญาติและคนอื่นคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางอาชีพการงาน ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ มากล้นไปด้วยที่ดินที่ทำกิน
 14. เกิดวันเสาร์ที่ ๑๔ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยดูแลเลี้ยงดู นิสัยดุร้ายกล้าหาญไม่กลัวใคร สัมผัสที่หกสูง มักเดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ทำงานหนักเอาเบาสู้ ชีวิตมักสับสนต้องสอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง
 15. เกิดวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีคนคอยดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ชอบดูหนังฟังเพลงเครื่องดนตรี ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ อาชีพนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนอหังหาริมทรัพย์ นักค้นคว้าทดลอง พจญภัย ดับเพลิง กู้ภัย ธุรกิจบันเทิง นักรบ ผู้พิพากษา ราชการ
 16. เกิดวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่คนเลี้ยงดูแล ทรัพย์สินมากไปด้วยที่ดินที่ทำกิน ทำงานหลายอาชีพ เก่งทางวิชาไฟฟ้าอิเล็กโทรนิคคอมพิวเตอร์ วิศวะกร
 17. เกิดวันอังคารที่ ๑๗ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัดออกทางช่องท้อง นักกีฬา แข็งแรง คนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ผู้บริหารจัดการ เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นไม่โกหก สัมผัสที่หกสูง มักตื่นขึ้นมากลางดึกเล่นคนเดียว ช่างฝัน ให้โชคลาภพ่อแม่
 18. เกิดวันพุธที่ ๑๘ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กพิเศษ มีความจำดี มีปัญญาดี สัมผัสที่หกสูง สะสมบุญมาดี เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้อุปการะเลี้ยงดู
 19. เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดี มีคนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบนั่งรถท่องเที่ยวนอกบ้าน ชอบสะสมเงินทอง อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง อาชีพครูบาอาจารย์ วงการบันเทิง ห้ามเล่นการพนัน
 20. เกิดวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ทำอะไรก็ร่ำรวย มีญาติและคนอื่นคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางอาชีพการงาน ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ มากล้นไปด้วยที่ดินที่ทำกิน
 21. เกิดวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยดูแลเลี้ยงดู นิสัยดุร้ายกล้าหาญไม่กลัวใคร สัมผัสที่หกสูง มักเดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ทำงานหนักเอาเบาสู้ ชีวิตมักสับสนต้องสอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง
 22. เกิดวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีคนคอยดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ชอบดูหนังฟังเพลงเครื่องดนตรี ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ อาชีพนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนอหังหาริมทรัพย์ นักค้นคว้าทดลอง พจญภัย ดับเพลิง กู้ภัย ธุรกิจบันเทิง นักรบ ผู้พิพากษา ราชการ
 23. เกิดวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่คนเลี้ยงดูแล ทรัพย์สินมากไปด้วยที่ดินที่ทำกิน ทำงานหลายอาชีพ เก่งทางวิชาไฟฟ้าอิเล็กโทรนิคคอมพิวเตอร์ วิศวะกร
 24. เกิดวันอังคารที่ ๒๔ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัดออกทางช่องท้อง นักกีฬา แข็งแรง คนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ผู้บริหารจัดการ เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นไม่โกหก สัมผัสที่หกสูง มักตื่นขึ้นมากลางดึกเล่นคนเดียว ช่างฝัน ให้โชคลาภพ่อแม่
 25. เกิดวันพุธที่ ๒๕ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กพิเศษ มีความจำดี มีปัญญาดี สัมผัสที่หกสูง สะสมบุญมาดี เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้อุปการะเลี้ยงดู
 26. เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดี มีคนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบนั่งรถท่องเที่ยวนอกบ้าน ชอบสะสมเงินทอง อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง อาชีพครูบาอาจารย์ วงการบันเทิง ห้ามเล่นการพนัน
 27. เกิดวันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ทำอะไรก็ร่ำรวย มีญาติและคนอื่นคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางอาชีพการงาน ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ มากล้นไปด้วยที่ดินที่ทำกิน
 28. เกิดวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยดูแลเลี้ยงดู นิสัยดุร้ายกล้าหาญไม่กลัวใคร สัมผัสที่หกสูง มักเดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ทำงานหนักเอาเบาสู้ ชีวิตมักสับสนต้องสอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง
 29. เกิดวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีคนคอยดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ชอบดูหนังฟังเพลงเครื่องดนตรี ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ อาชีพนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนอหังหาริมทรัพย์ นักค้นคว้าทดลอง พจญภัย ดับเพลิง กู้ภัย ธุรกิจบันเทิง นักรบ ผู้พิพากษา ราชการ
 30. เกิดวันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่คนเลี้ยงดูแล ทรัพย์สินมากไปด้วยที่ดินที่ทำกิน ทำงานหลายอาชีพ เก่งทางวิชาไฟฟ้าอิเล็กโทรนิคคอมพิวเตอร์ วิศวะกร
 31. เกิดวันอังคารที่ ๓๑ กรกฏาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัดออกทางช่องท้อง นักกีฬา แข็งแรง คนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ผู้บริหารจัดการ เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นไม่โกหก สัมผัสที่หกสูง มักตื่นขึ้นมากลางดึกเล่นคนเดียว ช่างฝัน ให้โชคลาภพ่อแม่

QR code บทความนี้
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน กรกฏาคม 2561
Daily horoscope. New born child horoscope in JULY 2018.
newbornchildinjule2018
https://wp.me/p1TD9H-4sY
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/06/22/newbornchildinjule2018/
……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

บริการดูดวง: บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ อีเมล์ Line FB พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 09.00 น.-21.00 น.

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ลงทะเบียนในคอลัมภ์ที่ 2 ทางซ้ายมือ ชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow (สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว) หรือกรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง (สำหรับบุคคลทั่วไป)

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2561

kf65

ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2561
New born child horoscope in JUNE 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

 1. ในปัจจุบันประเทศไทยและสากลโลกใช้ปฎิทิน “สุริยคติ”__เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิดให้เป็นวันใหม่
 2. แต่เว็บนี้ ยังใช้ปฎิทิน “จันทรคติ” ตามตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณ__ จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ ก็ต่อเมื่อถึงรุ่งเช้าสว่างแล้วเท่านั้น  (06.00 น. เป็นต้นไป) เรียกกันติดปากคนไทยว่า “เช้าวันใหม่”
 3. สรุปว่าเด็กที่เกิดตามข้อที่ (1) จะต้องอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กที่เกิดก่อนเที่ยงคืน

+

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2561 (JUNE ค.ศ. 2018) :

 1. เกิดวันที่ 1 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เด็กหน้าตาดี ชอบดูหนังฟังเพลงเสียงสวดมนต์ นอนนาน สัมผัสที่หกสูง ความจำดี เฉลียวฉลาดเป็นพิเศษ เก็บเงินได้แต่ใช้หมด ชอบทำบุญ การเรียนถึงด็อกเตอร์ได้
 2. เกิดวันที่ 2 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันเสาร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้ใหญ่ผู้ชายสูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุน กตัญญูรู้คุณให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู เป็นนักการปกครองใหญ่ นักเจรจาต่อรอง ชอบทุ่มเททำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรม เป็นนักบุญ เจ้าสำอางค์ สาธารณะสุข นายหน้าค้าขายที่ดิน มีโลกส่วนตัวสูง
 3. เกิดวันที่ 3 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันอาทิตย์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร้องเสียงดังฟังชัด ถ้าอยู่ในศีล 5 จะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง นักค้นคว้าทดลอง กู้ภัย ถ้าต่ำกว่าศีล 5 จะมีทุกข์หนัก ชอบทำบุญให้ทาน เก็บสะสมเงินทองเก่ง มากไปด้วยที่ดิน ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู
 4. เกิดวันที่ 4 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันจันทร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : คลอดโดยการผ่าตัด ฝาแฝด ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ชอบนั่งรถ เดินทางบ่อย ติดแม่ ชอบฟังเสียงคนสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญให้ทาน ไม่จำเป็นไม่โกหก ฝันแม่น สัมผัสที่หกสูง หมอดู
 5. เกิดวันที่ 5 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เวลาอารมณ์ร้ายปากกัดตีนถีบ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำจุนสนับสนุนส่งเสริม สร้างฐานะร่ำรวยขึ้นมาด้วยตนเอง ใช้เงินเก่ง บางครั้งก็ขาดความรอบคอบทำให้เสียชื่อเสียงวงษ์ตระกูลได้ แก้ไขด้วยการสอนให้ถือศีล 5 เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
 6. เกิดวันที่ 6 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันพุธ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กมีเสนห์ ใครเห็นก็หลงรัก เฉลียวฉลาด ชอบการทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ไปบ้านใครคนบ้านนั้นก็มีโชคมีลาภ ชอบนอนกลางวันตื่นกลางคืน สัมผัสที่หกดีมาก พูดคุยทักทายกับสิ่งไม่มีตัวตน ติดแม่มากกว่าพ่อ ร่ำรวยดี
 7. เกิดวันที่ 7 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันพฤษหัสบดี แรม ๙ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบความเงียบสงบ ไม่ชอบความวุ่นวาย เด็กอภิญญา แรกเกิดผิวสีแดงจัด โตไปผิวขาวเหลืองทองคำ มีระเบียบวินัยสูง มีไฝฝ้าปานบนใบหน้าหรือลำตัวเป็นที่สัญลักษณ์พิเศษ ชอบทำบุญและให้โชคลาภแก่คนทั่วไป ยิ่งทำบุญยิ่งร่ำรวย เหมาะที่จะเป็นนักการปกครอง นักบวช เก่งในทางเจรจาต่อรอง มีเสนห์สูง
 8. เกิดวันที่ 8 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันศุกร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เด็กหน้าตาดี ชอบดูหนังฟังเพลงเสียงสวดมนต์ นอนนาน สัมผัสที่หกสูง ความจำดี เฉลียวฉลาดเป็นพิเศษ เก็บเงินได้แต่ใช้หมด ชอบทำบุญ การเรียนถึงด็อกเตอร์ได้
 9. เกิดวันที่ 9 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้ใหญ่ผู้ชายสูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุน กตัญญูรู้คุณให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู เป็นนักการปกครองใหญ่ นักเจรจาต่อรอง ชอบทุ่มเททำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรม เป็นนักบุญ เจ้าสำอางค์ สาธารณะสุข นายหน้าค้าขายที่ดิน มีโลกส่วนตัวสูง
 10. เกิดวันที่ 10 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร้องเสียงดังฟังชัด ถ้าอยู่ในศีล 5 จะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง นักค้นคว้าทดลอง กู้ภัย ถ้าต่ำกว่าศีล 5 จะมีทุกข์หนัก ชอบทำบุญให้ทาน เก็บสะสมเงินทองเก่ง มากไปด้วยที่ดิน ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู
 11. เกิดวันที่ 11 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันจันทร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : คลอดโดยการผ่าตัด ฝาแฝด ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ชอบนั่งรถ เดินทางบ่อย ติดแม่ ชอบฟังเสียงคนสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญให้ทาน ไม่จำเป็นไม่โกหก ฝันแม่น สัมผัสที่หกสูง หมอดู
 12. เกิดวันที่ 12 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันอังคาร แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เวลาอารมณ์ร้ายปากกัดตีนถีบ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำจุนสนับสนุนส่งเสริม สร้างฐานะร่ำรวยขึ้นมาด้วยตนเอง ใช้เงินเก่ง บางครั้งก็ขาดความรอบคอบทำให้เสียชื่อเสียงวงษ์ตระกูลได้ แก้ไขด้วยการสอนให้ถือศีล 5 เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
 13. เกิดวันที่ 13 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กพิเศษ มีความจำดี มีปัญญาดี สัมผัสที่หกสูง สะสมบุญมาดี เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้อุปการะเลี้ยงดู
 14. เกิดวันที่ 14 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดี มีคนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบนั่งรถท่องเที่ยวนอกบ้าน ชอบสะสมเงินทอง อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง อาชีพครูบาอาจารย์ วงการบันเทิง ห้ามเล่นการพนัน
 15. เกิดวันที่ 15 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ทำอะไรก็ร่ำรวย มีญาติและคนอื่นคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางอาชีพการงาน ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ มากล้นไปด้วยที่ดินที่ทำกิน
 16. เกิดวันที่ 16 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยดูแลเลี้ยงดู นิสัยดุร้ายกล้าหาญไม่กลัวใคร  สัมผัสที่หกสูง มักเดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ทำงานหนักเาเบาสู้  ชีวิตมักสับสนต้องสอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง เก็บเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่ง
 17. เกิดวันที่ 17 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันอาทิตย์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีคนคอยดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ชอบดูหนังฟังเพลงเครื่องดนตรี ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ อาชีพนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนอหังหาริมทรัพย์ นักค้นคว้าทดลอง พจญภัย ดับเพลิง กู้ภัย ธุรกิจบันเทิง นักรบ ผู้พิพากษา ราชการ
 18. เกิดวันที่ 18 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันจันทร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่คนเลี้ยงดูแล  ทรัพย์สินมากไปด้วยที่ดินที่ทำกิน ทำงานหลายอาชีพ เก่งทางวิชาไฟฟ้าอิเล็กโทรนิคคอมพิวเตอร์ วิศวะกร
 19. เกิดวันที่ 19 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  ผ่าตัออกทางช่องท้อง นักกีฬา แข็งแรง คนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ผู้บริหารจัดการ เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นไม่โกหก สัมผัสที่หกสูง มักตื่นขึ้นมากลางดึกเล่นคนเดียว ช่างฝัน ให้โชคลาภพ่อแม่
 20. เกิดวันที่ 20 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันพุธ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กพิเศษ มีความจำดี มีปัญญาดี สัมผัสที่หกสูง สะสมบุญมาดี เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้อุปการะเลี้ยงดู
 21. เกิดวันที่ 21 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :ความจำดี มีคนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบนั่งรถท่องเที่ยวนอกบ้าน ชอบสะสมเงินทอง อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง อาชีพครูบาอาจารย์ วงการบันเทิง ห้ามเล่นการพนัน
 22. เกิดวันที่ 22 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ทำอะไรก็ร่ำรวย มีญาติและคนอื่นคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางอาชีพการงาน ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ มากล้นไปด้วยที่ดินที่ทำกิน
 23. เกิดวันที่ 23มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยดูแลเลี้ยงดู นิสัยดุร้ายกล้าหาญไม่กลัวใคร สัมผัสที่หกสูง มักเดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ทำงานหนักเอาเบาสู้ ชีวิตมักสับสนต้องสอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง
 24. เกิดวันที่ 24 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีคนคอยดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือ ชอบดูหนังฟังเพลงเครื่องดนตรี ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ อาชีพนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนอหังหาริมทรัพย์ นักค้นคว้าทดลอง พจญภัย ดับเพลิง กู้ภัย ธุรกิจบันเทิง นักรบ ผู้พิพากษา ราชการ
 25. เกิดวันที่ 25 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันจันทร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่คนเลี้ยงดูแล  ทรัพย์สินมากไปด้วยที่ดินที่ทำกิน ทำงานหลายอาชีพ เก่งทางวิชาไฟฟ้าอิเล็กโทรนิคคอมพิวเตอร์ วิศวะก
 26. เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันอังคาร ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัออกทางช่องท้อง นักกีฬา แข็งแรง คนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ผู้บริหารจัดการ เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นไม่โกหก สัมผัสที่หกสูง มักตื่นขึ้นมากลางดึกเล่นคนเดียว ช่างฝัน ให้โชคลาภพ่อแม
 27. เกิดวันที่ 27 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กพิเศษ มีความจำดี มีปัญญาดี สัมผัสที่หกสูง สะสมบุญมาดี เหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์ ผู้นำทางจิตวิญญาณ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้อุปการะเลี้ยงดู
 28. เกิดวันที่ 28 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดี มีคนอุปถัมภ์ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบนั่งรถท่องเที่ยวนอกบ้าน ชอบสะสมเงินทอง อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง อาชีพครูบาอาจารย์ วงการบันเทิง ห้ามเล่นการพนัน
 29. เกิดวันที่ 29 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ทำอะไรก็ร่ำรวย มีญาติและคนอื่นคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางอาชีพการงาน ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ มากล้นไปด้วยที่ดินที่ทำกิน
 30. เกิดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
  • จันทรคติ :  วันเสาร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยดูแลเลี้ยงดู นิสัยดุร้ายกล้าหาญไม่กลัวใคร สัมผัสที่หกสูง มักเดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ทำงานหนักเอาเบาสู้ ชีวิตมักสับสนต้องสอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงรุ่งเรือง

 

QR code บทความนี้
ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2561
New born child horoscope in JUNE 2018.

ลิงค์
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/05/30/newbornchildjune2018

 

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ : พยากรณ์จากวิชา : วันเดือนปีเกิด+ไพ่ยิปซี+จิตสัมผัส  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  จองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 09.00 น.-19.00 น.

รับบทความใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) :  ลงทะเบียนที่คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)” ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้   แล้วกดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : ให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)  และแชร์บทความนี้

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน พฤษภาคม 2561

kf65

ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน พฤษภาคม  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in MAY 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

 1. ในปัจจุบัน ทุกประเทศในสากลโลก ใช้ปฎิทิน “สุริยคติ”__เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิด ให้เป็นวันใหม่
 2. แต่เว็บนี้ ใช้ปฎิทิน “จันทรคติ” ตามหลักโหราศาสตร์ของไทย__ จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงรุ่งเช้าสว่างแล้ว  (06.00 น.) เรียกกันติดปากคนไทยว่า “เช้าวันใหม่”
 3. สรุปว่าเด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด (24.00 น. – 06.00 น.) ตามข้อที่ (1) จะต้องอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาหมือนกับเด็กที่เกิดก่อนเที่ยงคืน (ถอยหลังไป 1 วันจากวันราชการ/สากลโลก)

+

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 (MAY ค.ศ. 2018) :

 1. เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  (วันแรงงาน)
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :
  • ผ่าตัดออกทางช่องท้อง เดินทางไกล พ่อแม่พาโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย พูดเร็วก่อนคนอื่น ดีเด่นในวาจาสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวาน พูดทายอะไรไว้ล่วงหน้าจะเป็นจริงในภายหลัง ทำงานหลานด้าน ชอบค้นคว้าทดลองประดิษฐ์ของแปลกใหม่ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบให้โชคลาภแก่พ่อแม่และคนดูแล เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในที่สุด สมบูรณ์พูนสุข มากไปด้วยที่ดิน ชอบเดินทางท่องเที่ยว ถ้าร้องไห้ไม่หยุดให้พาอุ้มเดินเที่ยวนอกบ้านจะหลับได้ง่าย
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 2. เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยง เดินทางไกล ให้โชคลาภแก่พ่อแม่และคนเลี้ยงดู เหมาะทำงานราชการมั่นคงดีมาก สถาบันทางการเงิน ขยันทำงานหาเงินเก่ง หนักเอาเบาสู้ มีสัมผัสที่หกสูง ชอบการผจญภัยเดินทางท่องเที่ยว โหราศาสตร์
 3. เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กที่มีเสนห์ต่อคนทั่วไปสูง ไปไหนก็มีแต่คนนิยมชมชอบ หน้าตาคมเข้มสะดุดตาเหมือนพ่อ ไม่พูดโกหกใคร ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ญาติผู้ชาย-หญิงสูงอายุช่วยเลี้ยงดูสางเสริมอุปถัมภ์ ทำงานหนักเบาได้หมด เป็นดาวเด่นในสังคม
 4. เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ยิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะเสียงดัง ชองดูละครโขนหนังฟังเพลง ทำให้บ้านมีชีวิตชีวา เสียงสวดมนต์ก็ชอบฟัง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ เลขที่บ้าน ตื่นขึ้นมากลางดึกคุยกับใครสักคนที่มองไม่เห็น ร่ำรวยเงินทอง เป็นเจ้าคนนายคน นอนน้อยญาติผู้ชายสูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์
 5. เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :
  • มีโลกส่วนตัวสูง มักจะเดินทางไกล  เด่นในเรื่องการเรียนและหน้าที่การงาน เหมาะจเป็นข้าราชการ ด็อกเตอร์ ครูบาอาจารย์ วิศวกร  ชอบช่วยเหลือคนยากจนด้อยโอกาส เก็บออมสะสมเงินเก่ง  สัมผัสที่หกสูงมาก
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 6. เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เกิดมาเพื่อทำให้พ่อแม่มีฐานะทางการงานการเงินดีขึ้น พ่อแม่ที่สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจะร่ำรวยขึ้นชัดเจน เก่งทางค้าขาย มีความถนัดในการสร้างความบันเทิง ดีเด่นงานอนุรักษ์ของเก่าวัตถุโบราณ นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดินก็ทำได้ เดินช้ากว่ากำหนด แต่เดินเร็ว นอนดึก อ้วนสมบูรณ์พูนสุข
 7. เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ (วันพระ)
  • พื้นดวงชะตา :
  • นอนน้อย กลัวความมืดและการอยู่คนเดียว (เปิดไฟอ่อนให้นอน) ไม่ชอบการอาบน้ำ (เช็ดตัวแทนก็ได้) มีสัมผัสที่หกสูงมาก รู้ใจทุกคนรอบๆตัวเอง ความสัมพันธ์กับพี่น้องไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ แต่มีเสนห์ต่อบุคคลทั่วไปสูง อยากรู้อยากเห็น รื้อค้นหาสิ่งแปลกใหม่แยกชิ้นส่วนสิ่งของในบ้าน อาจหายตัวไปทันทีที่เผลอละสายตา ทำหน้าที่การงานอะไรก็ร่ำรวยดีมาก ช่างเลือก ชอบพึ่งพาตนเอง ให้โชคลาภจากยานพาหนะ
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 8. เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๙ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :
  • ผ่าตัดออกทางช่องท้อง เดินทางไกล พ่อแม่พาโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย พูดเร็วก่อนคนอื่น ดีเด่นในวาจาสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวาน พูดทายอะไรไว้ล่วงหน้าจะเป็นจริงในภายหลัง ทำงานหลานด้าน ชอบค้นคว้าทดลองประดิษฐ์ของแปลกใหม่ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบให้โชคลาภแก่พ่อแม่และคนดูแล เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในที่สุด สมบูรณ์พูนสุข มากไปด้วยที่ดิน ชอบเดินทางท่องเที่ยว ถ้าร้องไห้ไม่หยุดให้พาอุ้มเดินเที่ยวนอกบ้านจะหลับได้ง่าย
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 9. เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยง เดินทางไกล ให้โชคลาภแก่พ่อแม่และคนเลี้ยงดู เหมาะทำงานราชการมั่นคงดีมาก สถาบันทางการเงิน ขยันทำงานหาเงินเก่ง หนักเอาเบาสู้ มีสัมผัสที่หกสูง ชอบการผจญภัยเดินทางท่องเที่ยว โหราศาสตร์
 10. เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กที่มีเสนห์ต่อคนทั่วไปสูง ไปไหนก็มีแต่คนนิยมชมชอบ หน้าตาคมเข้มสะดุดตาเหมือนพ่อ ไม่พูดโกหกใคร ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ญาติผู้ชาย-หญิงสูงอายุช่วยเลี้ยงดูสางเสริมอุปถัมภ์ ทำงานหนักเบาได้หมด เป็นดาวเด่นในสังคม
 11. เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ยิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะเสียงดัง ชองดูละครโขนหนังฟังเพลง ทำให้บ้านมีชีวิตชีวา เสียงสวดมนต์ก็ชอบฟัง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ เลขที่บ้าน ตื่นขึ้นมากลางดึกคุยกับใครสักคนที่มองไม่เห็น ร่ำรวยเงินทอง เป็นเจ้าคนนายคน นอนน้อยญาติผู้ชายสูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์
 12. เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :
  • มีโลกส่วนตัวสูง มักจะเดินทางไกล  เด่นในเรื่องการเรียนและหน้าที่การงาน เหมาะจเป็นข้าราชการ ด็อกเตอร์ ครูบาอาจารย์ วิศวกร  ชอบช่วยเหลือคนยากจนด้อยโอกาส เก็บออมสะสมเงินเก่ง  สัมผัสที่หกสูงมาก
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 13. เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เกิดมาเพื่อทำให้พ่อแม่มีฐานะทางการงานการเงินดีขึ้น พ่อแม่ที่สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจะร่ำรวยขึ้นชัดเจน เก่งทางค้าขาย มีความถนัดในการสร้างความบันเทิง ดีเด่นงานอนุรักษ์ของเก่าวัตถุโบราณ นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดินก็ทำได้ เดินช้ากว่ากำหนด แต่เดินเร็ว นอนดึก อ้วนสมบูรณ์พูนสุข
 14. เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ (วันพระ)
  • พื้นดวงชะตา :
  • นอนน้อย กลัวความมืดและการอยู่คนเดียว (เปิดไฟอ่อนให้นอน) ไม่ชอบการอาบน้ำ (เช็ดตัวแทนก็ได้) มีสัมผัสที่หกสูงมาก รู้ใจทุกคนรอบๆตัวเอง ความสัมพันธ์กับพี่น้องไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ แต่มีเสนห์ต่อบุคคลทั่วไปสูง อยากรู้อยากเห็น รื้อค้นหาสิ่งแปลกใหม่แยกชิ้นส่วนสิ่งของในบ้าน อาจหายตัวไปทันทีที่เผลอละสายตา ทำหน้าที่การงานอะไรก็ร่ำรวยดีมาก ช่างเลือก ชอบพึ่งพาตนเอง ให้โชคลาภจากยานพาหนะ
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 15. เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เวลาอารมณ์ร้ายปากกัดตีนถีบ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำจุนสนับสนุนส่งเสริม สร้างฐานะร่ำรวยขึ้นมาด้วยตนเอง ใช้เงินเก่ง บางครั้งก็ขาดความรอบคอบทำให้เสียชื่อเสียงวงษ์ตระกูลได้ แก้ไขด้วยการสอนให้ถือศีล 5 เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
  • แรกเกิดมีเกณฑ์เดินทางไกล ย่างเข้าขวบปีที่ 2 ให้ระวังสุขภาพ โรคทางเดินอาหาร
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 16. เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กมีเสนห์ ใครเห็นก็หลงรัก เฉลียวฉลาด ชอบการทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ไปบ้านใครคนบ้านนั้นก็มีโชคมีลาภ ชอบนอนกลางวันตื่นกลางคืน สัมผัสที่หกดีมาก พูดคุยทักทายกับสิ่งไม่มีตัวตน ติดแม่มากกว่าพ่อ ร่ำรวยดี
 17. เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบความเงียบสงบ ไม่ชอบความวุ่นวาย เด็กอภิญญา แรกเกิดผิวสีแดงจัด โตไปผิวขาวเหลืองทองคำ มีระเบียบวินัยสูง มีไฝฝ้าปานบนใบหน้าหรือลำตัวเป็นที่สัญลักษณ์พิเศษ ชอบทำบุญและให้โชคลาภแก่คนทั่วไป ยิ่งทำบุญยิ่งร่ำรวย เหมาะที่จะเป็นนักการปกครอง นักบวช เก่งในทางเจรจาต่อรอง มีเสนห์สูง
 18. เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เด็กหน้าตาดี ชอบดูหนังฟังเพลงเสียงสวดมนต์ นอนนาน สัมผัสที่หกสูง ความจำดี เฉลียวฉลาดเป็นพิเศษ เก็บเงินได้แต่ใช้หมด ชอบทำบุญ การเรียนถึงด็อกเตอร์ได้
 19. เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้ใหญ่ผู้ชายสูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุน กตัญญูรู้คุณให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู เป็นนักการปกครองใหญ่ นักเจรจาต่อรอง ชอบทุ่มเททำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรม เป็นนักบุญ เจ้าสำอางค์ สาธารณะสุข นายหน้าค้าขายที่ดิน มีโลกส่วนตัวสูง
 20. เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร้องเสียงดังฟังชัด ถ้าอยู่ในศีล 5 จะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง นักค้นคว้าทดลอง กู้ภัย ถ้าต่ำกว่าศีล 5 จะมีทุกข์หนัก ชอบทำบุญให้ทาน เก็บสะสมเงินทองเก่ง มากไปด้วยที่ดิน ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู
 21. เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : คลอดโดยการผ่าตัด ฝาแฝด ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ชอบนั่งรถ เดินทางบ่อย ติดแม่ ชอบฟังเสียงคนสวดมนต์ไหว้พระ  ทำบุญให้ทาน ไม่จำเป็นไม่โกหก ฝันแม่น สัมผัสที่หกสูง หมอดู
 22. เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ (วันพระ)
  • พื้นดวงชะตา : เวลาอารมณ์ร้ายปากกัดตีนถีบ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำจุนสนับสนุนส่งเสริม สร้างฐานะร่ำรวยขึ้นมาด้วยตนเอง ใช้เงินเก่ง บางครั้งก็ขาดความรอบคอบทำให้เสียชื่อเสียงวงษ์ตระกูลได้ แก้ไขด้วยการสอนให้ถือศีล 5 เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
  • แรกเกิดมีเกณฑ์เดินทางไกล ย่างเข้าขวบปีที่ 2 ให้ระวังสุขภาพ โรคทางเดินอาหาร
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 23. เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กมีเสนห์ ใครเห็นก็หลงรัก เฉลียวฉลาด ชอบการทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ไปบ้านใครคนบ้านนั้นก็มีโชคมีลาภ ชอบนอนกลางวันตื่นกลางคืน สัมผัสที่หกดีมาก พูดคุยทักทายกับสิ่งไม่มีตัวตน ติดแม่มากกว่าพ่อ ร่ำรวยดี
 24. เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบความเงียบสงบ ไม่ชอบความวุ่นวาย เด็กอภิญญา แรกเกิดผิวสีแดงจัด โตไปผิวขาวเหลืองทองคำ มีระเบียบวินัยสูง มีไฝฝ้าปานบนใบหน้าหรือลำตัวเป็นที่สัญลักษณ์พิเศษ ชอบทำบุญและให้โชคลาภแก่คนทั่วไป ยิ่งทำบุญยิ่งร่ำรวย เหมาะที่จะเป็นนักการปกครอง นักบวช เก่งในทางเจรจาต่อรอง มีเสนห์สูง
 25. เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เด็กหน้าตาดี ชอบดูหนังฟังเพลงเสียงสวดมนต์ นอนนาน สัมผัสที่หกสูง ความจำดี เฉลียวฉลาดเป็นพิเศษ เก็บเงินได้แต่ใช้หมด ชอบทำบุญ การเรียนถึงด็อกเตอร์ได้
 26. เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้ใหญ่ผู้ชายสูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุน กตัญญูรู้คุณให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู เป็นนักการปกครองใหญ่ นักเจรจาต่อรอง ชอบทุ่มเททำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรม เป็นนักบุญ เจ้าสำอางค์ สาธารณะสุข นายหน้าค้าขายที่ดิน มีโลกส่วนตัวสูง
 27. เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ร้องเสียงดังฟังชัด ถ้าอยู่ในศีล 5 จะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครอง นักค้นคว้าทดลอง กู้ภัย ถ้าต่ำกว่าศีล 5 จะมีทุกข์หนัก ชอบทำบุญให้ทาน เก็บสะสมเงินทองเก่ง มากไปด้วยที่ดิน ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู
 28. เกิดวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  คลอดโดยการผ่าตัด ฝาแฝด ให้โชคลาภพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ชอบนั่งรถ เดินทางบ่อย ติดแม่ ชอบฟังเสียงคนสวดมนต์ไหว้พระ  ทำบุญให้ทาน ไม่จำเป็นไม่โกหก ฝันแม่น สัมผัสที่หกสูง หมอดู
 29. เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ (วันพระ) วันวิสาขบูชา
  • พื้นดวงชะตา : เวลาอารมณ์ร้ายปากกัดตีนถีบ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำจุนสนับสนุนส่งเสริม สร้างฐานะร่ำรวยขึ้นมาด้วยตนเอง ใช้เงินเก่ง บางครั้งก็ขาดความรอบคอบทำให้เสียชื่อเสียงวงษ์ตระกูลได้ แก้ไขด้วยการสอนให้ถือศีล 5 เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
  • แรกเกิดมีเกณฑ์เดินทางไกล ย่างเข้าขวบปีที่ 2 ให้ระวังสุขภาพ โรคทางเดินอาหาร
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 30. เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กมีเสนห์ ใครเห็นก็หลงรัก เฉลียวฉลาด ชอบการทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ไปบ้านใครคนบ้านนั้นก็มีโชคมีลาภ ชอบนอนกลางวันตื่นกลางคืน สัมผัสที่หกดีมาก พูดคุยทักทายกับสิ่งไม่มีตัวตน ติดแม่มากกว่าพ่อ ร่ำรวยดี
 31. เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ชอบความเงียบสงบ ไม่ชอบความวุ่นวาย เด็กอภิญญา แรกเกิดผิวสีแดงจัด โตไปผิวขาวเหลืองทองคำ มีระเบียบวินัยสูง มีไฝฝ้าปานบนใบหน้าหรือลำตัวเป็นที่สัญลักษณ์พิเศษ ชอบทำบุญและให้โชคลาภแก่คนทั่วไป ยิ่งทำบุญยิ่งร่ำรวย เหมาะที่จะเป็นนักการปกครอง นักบวช เก่งในทางเจรจาต่อรอง มีเสนห์สูง

 

QR code บทความนี้
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน พฤษถาคม  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in MAY 2018.
https://wp.me/p1TD9H-4BJ
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/05/03/newbornchildmay2018

 

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ : พยากรณ์จากวิชา : วันเดือนปีเกิด+ไพ่ยิปซี+จิตสัมผัส  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  จองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 09.00 น.-19.00 น.

รับบทความใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) :  สมัครที่คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)” ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้   แล้วกดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้วชื่นชอบ โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน เมษายน 2561

kf65
ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ในเดือน เมษายน  2561
New born child horoscope in APRIL 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

 • ตามหลักสากลทั่วโลก  ซึ่งใช้ปฎิทิน “สุริยคติ”__เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิด ให้เป็นวันใหม่
 • แต่ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ซึ่งใช้ปฎิทิน “จันทรคติ”__ จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงรุ่งเช้า  (06.00 น.) แล้วเท่านั้น ที่เรียกกันติดปากคนไทยว่า “เช้าวันใหม่”
 • สรุปว่าถ้าจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะเด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด (24.00 น. – 06.00 น.) จะต้องอ่านคำพยากรณ์ของเด็กที่วันเกิดก่อนเที่ยงคืน (ถอยหลังไป 1 วันจากวันราชการ/สากลโลก)

+

คำพยากรณ์

พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2561 (APRIL ค.ศ. 2018) :

 1. เกิดวันที่ 1 เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  ของเล่นที่เด็กวันนี้ชื่นชอบเป็นพิเศษคือเครื่องเสียงดนตรีทุกชนิด ชอบทำบุญให้ทาน เหมาะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรื่นเริงบันเทิงใจ ครูบาอาจารย์ นักบวช ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เงินเก่ง ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954  สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะดีกว่าดวงชะตาเดิม
 2. เกิดวันที่ 2 เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  เด็กแก้มโตยุ้ย ยิ้มแย้มน่ารัก มีประสาทสัมผัสที่หกสูงมาก อารมณ์แปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภเงินทองแก่พ่อแม่และคนใกล้ชิด ชอบการเดินทางไกล ท่องเที่ยงค้าขาย ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุล เรียนได้ถึงระดับปริญญาเอก
 3. เกิดวันที่ 3 เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :   ผู้คุ้มครองปกป้อง ชอบช่วยที่อ่อนแอด้อยโอกาส แม้นตนเองต้องลำบากมากขึ้น สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีิวิตจริงจะดีกว่าดวงชะตา เป็นผู้กลับมาเกิดใหม่ ถ้าอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์เป็นนักบวชจะดีมาก ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 4. เกิดวันที่ ๔ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชีวิตผูกพันกับการเดินทาง โยกย้ายบ้านที่ทำงานบ่อย อาชีพนายธนาคาร นักค้นคว้าทดลอง นักแสดง ครูบาอาจารย์ นักบวช ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 5. เกิดวันที่ ๕ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี  แรม ๕ ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีเสนห์ ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภกับพ่อแม่และคนใกล้ชิด ร่าเริงแจ่มใส ชองการแสดงออก ฝักใฝ่ทางธรรม ชอบการเดินทางท่องเที่ยว พึ่งพาตนเอง ทำงานหนักเอาเบาสู้ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์
 6. เกิดวันที่ ๖ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์  แรม ๖ ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบดูหนังฟังเพลงแสงสีเสียง คนเยอะๆ สัมผัสที่หกสูง อ่อนไหวง่าย มีเสนห์ ชอบการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำบุญให้ทาน ชอบการเดินทางและยานพาหนะเป็นพิเศษ อาจมีปัญหาที่หัวใจ  ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 7. เกิดวันที่ ๗ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  เด็กมีฤทธิ์ ร้องเสียงดัง แรกเกิดตื่นมากลางดึกเล่นหรือพูดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ ให้โชคลาภแก่ทุกคนที่ใกล้ชิด ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ สัมผัสที่หกสูงมาก มีตำหนิเช่นปานที่บริเวณใบหน้าหรือช่องท้อง สอนให้ถือศีล 5 จะมีชีวิตที่มีความสุขสงบเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล พึ่งพาตนเองเป็นหลัก เหมาะเป็นผู้พิพากษา
 8. เกิดวันที่ ๘ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  ของเล่นที่เด็กวันนี้ชื่นชอบเป็นพิเศษคือเครื่องเสียงดนตรีทุกชนิด ชอบทำบุญให้ทาน เหมาะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรื่นเริงบันเทิงใจ ครูบาอาจารย์ นักบวช ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เงินเก่ง ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954  สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะดีกว่าดวงชะตาเดิม
 9. เกิดวันที่ ๙ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  เด็กแก้มโตยุ้ย ยิ้มแย้มน่ารัก มีประสาทสัมผัสที่หกสูงมาก อารมณ์แปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภเงินทองแก่พ่อแม่และคนใกล้ชิด ชอบการเดินทางไกล ท่องเที่ยงค้าขาย ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุล เรียนได้ถึงระดับปริญญาเอก
 10. เกิดวันที่ ๑๐ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผู้คุ้มครองปกป้อง ชอบช่วยที่อ่อนแอด้อยโอกาส แม้นตนเองต้องลำบากมากขึ้น สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีิวิตจริงจะดีกว่าดวงชะตา เป็นผู้กลับมาเกิดใหม่ ถ้าอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์เป็นนักบวชจะดีมาก ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 11. เกิดวันที่ ๑๑ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชีวิตผูกพันกับการเดินทาง โยกย้ายบ้านที่ทำงานบ่อย อาชีพนายธนาคาร นักค้นคว้าทดลอง นักแสดง ครูบาอาจารย์ นักบวช ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 12. เกิดวันที่ ๑๒ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีเสนห์ ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภกับพ่อแม่และคนใกล้ชิด ร่าเริงแจ่มใส ชองการแสดงออก ฝักใฝ่ทางธรรม ชอบการเดินทางท่องเที่ยว พึ่งพาตนเอง ทำงานหนักเอาเบาสู้ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์
 13. เกิดวันที่ ๑๓ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบดูหนังฟังเพลงแสงสีเสียง คนเยอะๆ สัมผัสที่หกสูง อ่อนไหวง่าย มีเสนห์ ชอบการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำบุญให้ทาน ชอบการเดินทางและยานพาหนะเป็นพิเศษ อาจมีปัญหาที่หัวใจ  ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 14. เกิดวันที่ ๑๔ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๑๔  ค่ำ เดือน ๕  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  เด็กมีฤทธิ์ ร้องเสียงดัง แรกเกิดตื่นมากลางดึกเล่นหรือพูดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ ให้โชคลาภแก่ทุกคนที่ใกล้ชิด ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ สัมผัสที่หกสูงมาก มีตำหนิเช่นปานที่บริเวณใบหน้าหรือช่องท้อง สอนให้ถือศีล 5 จะมีชีวิตที่มีความสุขสงบเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล พึ่งพาตนเองเป็นหลัก เหมาะเป็นผู้พิพากษา
 15. เกิดวันที่ ๑๕ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  เกิดมาเพื่อทำให้พ่อแม่มีฐานะทางการงานการเงินดีขึ้น  พ่อแม่ที่สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจะร่ำรวยขึ้นชัดเจน เก่งทางค้าขาย มีความถนัดในการสร้างความบันเทิง ดีเด่นงานอนุรักษ์ของเก่าวัตถุโบราณ นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดินก็ทำได้  เดินช้ากว่ากำหนด แต่เดินเร็ว นอนดึก อ้วนสมบูรณ์พูนสุข
 16. เกิดวันที่ ๑๖ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  นอนน้อย กลัวความมืดและการอยู่คนเดียว (เปิดไฟอ่อนให้นอน) ไม่ชอบการอาบน้ำ (เช็ดตัวแทนก็ได้) มีสัมผัสที่หกสูงมาก รู้ใจทุกคนรอบๆตัวเอง ความสัมพันธ์กับพี่น้องไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ แต่มีเสนห์ต่อบุคคลทั่วไปสูง อยากรู้อยากเห็น รื้อค้นหาสิ่งแปลกใหม่แยกชิ้นส่วนสิ่งของในบ้าน อาจหายตัวไปทันทีที่เผลอละสายตา ทำหน้าที่การงานอะไรก็ร่ำรวยดีมาก ช่างเลือก ชอบพึ่งพาตนเอง ให้โชคลาภจากยานพาหนะ
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 17. เกิดวันที่ ๑๗ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  ผ่าตัดออกทางช่องท้อง เดินทางไกล พ่อแม่พาโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย พูดเร็วก่อนคนอื่น ดีเด่นในวาจาสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวาน พูดทายอะไรไว้ล่วงหน้าจะเป็นจริงในภายหลัง ทำงานหลานด้าน ชอบค้นคว้าทดลองประดิษฐ์ของแปลกใหม่ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบให้โชคลาภแก่พ่อแม่และคนดูแล เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในที่สุด สมบูรณ์พูนสุข มากไปด้วยที่ดิน ชอบเดินทางท่องเที่ยว ถ้าร้องไห้ไม่หยุดให้พาอุ้มเดินเที่ยวนอกบ้านจะหลับได้ง่าย
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 18. เกิดวันที่ ๑๘ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยง เดินทางไกล ให้โชคลาภแก่พ่อแม่และคนเลี้ยงดู เหมาะทำงานราชการมั่นคงดีมาก สถาบันทางการเงิน ขยันทำงานหาเงินเก่ง หนักเอาเบาสู้  มีสัมผัสที่หกสูง ชอบการผจญภัยเดินทางท่องเที่ยว โหราศาสตร์
 19. เกิดวันที่ ๑๙ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  เป็นเด็กที่มีเสนห์ต่อคนทั่วไปสูง ไปไหนก็มีแต่คนนิยมชมชอบ หน้าตาคมเข้มสะดุดตาเหมือนพ่อ ไม่พูดโกหกใคร  ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ  ญาติผู้ชาย-หญิงสูงอายุช่วยเลี้ยงดูสางเสริมอุปถัมภ์ ทำงานหนักเบาได้หมด เป็นดาวเด่นในสังคม
 20. เกิดวันที่ ๒๐ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  ยิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะเสียงดัง ชองดูละครโขนหนังฟังเพลง ทำให้บ้านมีชีวิตชีวา เสียงสวดมนต์ก็ชอบฟัง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ เลขที่บ้าน ตื่นขึ้นมากลางดึกคุยกับใครสักคนที่มองไม่เห็น ร่ำรวยเงินทอง เป็นเจ้าคนนายคน นอนน้อยญาติผู้ชายสูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์
 21. เกิดวันที่ ๒๑ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :   มีโลกส่วนตัวสูง มักจะเดินทางไกล  เด่นในเรื่องการเรียนและหน้าที่การงาน เหมาะจเป็นข้าราชการ ด็อกเตอร์ ครูบาอาจารย์ วิศวกร  ชอบช่วยเหลือคนยากจนด้อยโอกาส เก็บออมสะสมเงินเก่ง  สัมผัสที่หกสูงมาก
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 22. เกิดวันที่ ๒๒ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  เกิดมาเพื่อทำให้พ่อแม่มีฐานะทางการงานการเงินดีขึ้น  พ่อแม่ที่สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจะร่ำรวยขึ้นชัดเจน เก่งทางค้าขาย มีความถนัดในการสร้างความบันเทิง ดีเด่นงานอนุรักษ์ของเก่าวัตถุโบราณ นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดินก็ทำได้  เดินช้ากว่ากำหนด แต่เดินเร็ว นอนดึก อ้วนสมบูรณ์พูนสุข
 23. เกิดวันที่ ๒๓ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  นอนน้อย กลัวความมืดและการอยู่คนเดียว (เปิดไฟอ่อนให้นอน) ไม่ชอบการอาบน้ำ (เช็ดตัวแทนก็ได้) มีสัมผัสที่หกสูงมาก รู้ใจทุกคนรอบๆตัวเอง ความสัมพันธ์กับพี่น้องไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ แต่มีเสนห์ต่อบุคคลทั่วไปสูง อยากรู้อยากเห็น รื้อค้นหาสิ่งแปลกใหม่แยกชิ้นส่วนสิ่งของในบ้าน อาจหายตัวไปทันทีที่เผลอละสายตา ทำหน้าที่การงานอะไรก็ร่ำรวยดีมาก ช่างเลือก ชอบพึ่งพาตนเอง ให้โชคลาภจากยานพาหนะ
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 24. เกิดวันที่ ๒๔ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  ผ่าตัดออกทางช่องท้อง เดินทางไกล พ่อแม่พาโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย พูดเร็วก่อนคนอื่น ดีเด่นในวาจาสุภาพเรียบร้อยไพเราะอ่อนหวาน พูดทายอะไรไว้ล่วงหน้าจะเป็นจริงในภายหลัง ทำงานหลานด้าน ชอบค้นคว้าทดลองประดิษฐ์ของแปลกใหม่ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบให้โชคลาภแก่พ่อแม่และคนดูแล เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในที่สุด สมบูรณ์พูนสุข มากไปด้วยที่ดิน ชอบเดินทางท่องเที่ยว ถ้าร้องไห้ไม่หยุดให้พาอุ้มเดินเที่ยวนอกบ้านจะหลับได้ง่าย
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 25. เกิดวันที่ ๒๕ มกราคม 2561
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยง เดินทางไกล ให้โชคลาภแก่พ่อแม่และคนเลี้ยงดู เหมาะทำงานราชการมั่นคงดีมาก สถาบันทางการเงิน ขยันทำงานหาเงินเก่ง หนักเอาเบาสู้  มีสัมผัสที่หกสูง ชอบการผจญภัยเดินทางท่องเที่ยว โหราศาสตร์
 26. เกิดวันที่ ๒๖ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๒  ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  เป็นเด็กที่มีเสนห์ต่อคนทั่วไปสูง ไปไหนก็มีแต่คนนิยมชมชอบ หน้าตาคมเข้มสะดุดตาเหมือนพ่อ ไม่พูดโกหกใคร  ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ  ญาติผู้ชาย-หญิงสูงอายุช่วยเลี้ยงดูสางเสริมอุปถัมภ์ ทำงานหนักเบาได้หมด เป็นดาวเด่นในสังคม
 27. เกิดวันที่ ๒๗ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๑๓  ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  ยิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะเสียงดัง ชองดูละครโขนหนังฟังเพลง ทำให้บ้านมีชีวิตชีวา เสียงสวดมนต์ก็ชอบฟัง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ เลขที่บ้าน ตื่นขึ้นมากลางดึกคุยกับใครสักคนที่มองไม่เห็น ร่ำรวยเงินทอง เป็นเจ้าคนนายคน นอนน้อยญาติผู้ชายสูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์
 28. เกิดวันที่ ๒๘ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  มีโลกส่วนตัวสูง มักจะเดินทางไกล  เด่นในเรื่องการเรียนและหน้าที่การงาน เหมาะจเป็นข้าราชการ ด็อกเตอร์ ครูบาอาจารย์ วิศวกร  ชอบช่วยเหลือคนยากจนด้อยโอกาส เก็บออมสะสมเงินเก่ง  สัมผัสที่หกสูงมาก
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 29. เกิดวันที่ ๒๙ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  เกิดมาเพื่อทำให้พ่อแม่มีฐานะทางการงานการเงินดีขึ้น  พ่อแม่ที่สวดมนต์ไหว้พระทุกวันจะร่ำรวยขึ้นชัดเจน เก่งทางค้าขาย มีความถนัดในการสร้างความบันเทิง ดีเด่นงานอนุรักษ์ของเก่าวัตถุโบราณ นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดินก็ทำได้  เดินช้ากว่ากำหนด แต่เดินเร็ว นอนดึก อ้วนสมบูรณ์พูนสุข
 30. เกิดวันที่ ๓๐ เมษายน 2561
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖  ปีจอ
  • พื้นดวงชะตา :  นอนน้อย กลัวความมืดและการอยู่คนเดียว (เปิดไฟอ่อนให้นอน) ไม่ชอบการอาบน้ำ (เช็ดตัวแทนก็ได้) มีสัมผัสที่หกสูงมาก รู้ใจทุกคนรอบๆตัวเอง ความสัมพันธ์กับพี่น้องไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ แต่มีเสนห์ต่อบุคคลทั่วไปสูง อยากรู้อยากเห็น รื้อค้นหาสิ่งแปลกใหม่แยกชิ้นส่วนสิ่งของในบ้าน อาจหายตัวไปทันทีที่เผลอละสายตา ทำหน้าที่การงานอะไรก็ร่ำรวยดีมาก ช่างเลือก ชอบพึ่งพาตนเอง ให้โชคลาภจากยานพาหนะ
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954

QR code บทความนี้
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน เมษายน  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in April 2018.
https://goo.gl/1Uztc9
https://wp.me/p1TD9H-4yF
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/03/12/newbornchild2018april

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

ดวงชะตารายวัน-เด็กเกิดใหม่ในเดือน มีนาคม 2561

kf65
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน มีนาคม  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in MARCH 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

 • ตามหลักสากลทั่วโลก  ซึ่งใช้ปฎิทิน “สุริยคติ”__เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิด ให้เป็นวันใหม่
 • แต่ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ซึ่งใช้ปฎิทิน “จันทรคติ”__ จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงรุ่งเช้า  (06.00 น.) แล้วเท่านั้น ที่เรียกกันติดปากคนไทยว่า “เช้าวันใหม่”
 • สรุปว่าถ้าจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะเด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด (24.00 น. – 06.00 น.) จะต้องอ่านคำพยากรณ์ของเด็กที่วันเกิดก่อนเที่ยงคืน (ถอยหลังไป 1 วันจากวันราชการ/สากลโลก)

+

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2561 (MARCH 2018) :

 1. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบพึ่งพาตนเอง จิตใจอ่อ่นโยน สัมผัสที่หกสูงมาก ทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จ เกิดมาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โลก ดีเด่นที่สุดในเรื่องเป็นผู้นำ เก่งในการปกครองคน ช่วยเหลือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า สอนให้อยู่ในศีล 5 พ่อแม่ต้องระวังไม่พูดโกหกกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดทุกกรณี
 2. เกิดวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง สัมผัสที่หกดีมาก อารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบฟังเสียงเพลงทั้งเพลงบรรเลงเบาๆและเพลงหนักแน่น รวมไปถึงเพลงบทสวดมนต์ เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน ชอบค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลกใหม่ลึกลับ เข้าถึงความสลับซับซ้อนได้
 3. เกิดวันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีโลกส่วนตัวสูง หวงของเล่นของตัวเอง ชอบช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อน ชี้นิ้วใช้งานคนอื่นทำโน้นนี้ มีอำนาจในตัวเอง มากไปด้วยที่ดิน พูดจาตรงไปตรงมา มีสัมผัสที่หกสูงมาก หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่ง มักอยู่ไกลจากพ่อ
 4. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบการต่อสู้แข่งขัน เป็นผู้นำ มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชอบดูหนังฟังเพลงแนวศาสนา บู้ อิทธิฤทธิ์ เหนือมนุษย์ รับราขการดีมาก สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 5. เกิดวันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน แก้มยุ้ยน่ารัก มีสัมผัสที่หกสูง ฝักใฝ่ในทางธรรม เก่งในทางศิลปะ ธุรกิจความสวยงาม ถ้ารับราขการจะดีมาก อาชีพผู้พิพากษา ครูบาอาจารย์ นักบวช
 6. เกิดวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  เฉลียวฉลาด ฟันขึ้นเร็วกว่าปกติ ถ้าโกรธเครียดใครอาจจะใช้ฟันกัดได้ รับราชการดีมาก เหมาะเป็นครูบาอาจารย์ นักบวช นักกีฬา
 7. เกิดวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ความจำและปัญญาดีมาก เดินเร็ว ดีเด่นในทางเงินทองร่ำรวย ให้โชคลาภพ่อแม่ ฝักใฝ่ในทางธรรม อาชีพวิศวกร เภสัชกร
 8. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบพึ่งพาตนเอง จิตใจอ่อ่นโยน สัมผัสที่หกสูงมาก ทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จ เกิดมาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โลก ดีเด่นที่สุดในเรื่องเป็นผู้นำ เก่งในการปกครองคน ช่วยเหลือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า สอนให้อยู่ในศีล 5 พ่อแม่ต้องระวังไม่พูดโกหกกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดทุกกรณี
 9. เกิดวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง สัมผัสที่หกดีมาก อารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบฟังเสียงเพลงทั้งเพลงบรรเลงเบาๆและเพลงหนักแน่น รวมไปถึงเพลงบทสวดมนต์ เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน ชอบค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลกใหม่ลึกลับ เข้าถึงความสลับซับซ้อนได้
 10. เกิดวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีโลกส่วนตัวสูง หวงของเล่นของตัวเอง ชอบช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อน ชี้นิ้วใช้งานคนอื่นทำโน้นนี้ มีอำนาจในตัวเอง มากไปด้วยที่ดิน พูดจาตรงไปตรงมา มีสัมผัสที่หกสูงมาก หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่ง มักอยู่ไกลจากพ่อ
 11. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบการต่อสู้แข่งขัน เป็นผู้นำ มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชอบดูหนังฟังเพลงแนวศาสนา บู้ อิทธิฤทธิ์ เหนือมนุษย์ รับราขการดีมาก สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 12. เกิดวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน แก้มยุ้ยน่ารัก มีสัมผัสที่หกสูง ฝักใฝ่ในทางธรรม เก่งในทางศิลปะ ธุรกิจความสวยงาม ถ้ารับราขการจะดีมาก อาชีพผู้พิพากษา ครูบาอาจารย์ นักบวช
 13. เกิดวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  เฉลียวฉลาด ฟันขึ้นเร็วกว่าปกติ ถ้าโกรธเครียดใครอาจจะใช้ฟันกัดได้ รับราชการดีมาก เหมาะเป็นครูบาอาจารย์ นักบวช นักกีฬา
 14. เกิดวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ความจำและปัญญาดีมาก เดินเร็ว ดีเด่นในทางเงินทองร่ำรวย ให้โชคลาภพ่อแม่ ฝักใฝ่ในทางธรรม อาชีพวิศวกร เภสัชกร
 15. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบพึ่งพาตนเอง จิตใจอ่อ่นโยน สัมผัสที่หกสูงมาก ทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จ เกิดมาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โลก ดีเด่นที่สุดในเรื่องเป็นผู้นำ เก่งในการปกครองคน ช่วยเหลือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า สอนให้อยู่ในศีล 5 พ่อแม่ต้องระวังไม่พูดโกหกกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดทุกกรณี
 16. เกิดวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง สัมผัสที่หกดีมาก อารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบฟังเสียงเพลงทั้งเพลงบรรเลงเบาๆและเพลงหนักแน่น รวมไปถึงเพลงบทสวดมนต์ เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน ชอบค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลกใหม่ลึกลับ เข้าถึงความสลับซับซ้อนได้
 17. เกิดวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 25ุ61 (วันนี้เป็นวันแรก ที่เริ่มเปลี่ยนปีนักษัตร จากปีระกา เป็นปีจอ เป็นวันขึ้นปีใหม่ ของระบบปฏิทินจันทรคติ/โหราศาตร์ไทย/และของคนไทยแต่โบราณ เคยเรียกขานวันที่เปลี่ยนปีนักษัตรว่า “วันสงกรานต์”)
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กมีฤทธิ์ ร้องเสียงดัง แรกเกิดตื่นมากลางดึกเล่นหรือพูดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ ให้โชคลาภแก่ทุกคนที่ใกล้ชิด ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ สัมผัสที่หกสูงมาก มีตำหนิเช่นปานที่บริเวณใบหน้าหรือช่องท้อง สอนให้ถือศีล 5 จะมีชีวิตที่มีความสุขสงบเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล พึ่งพาตนเองเป็นหลัก เหมาะเป็นผู้พิพากษา
 18. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ของเล่นที่เด็กวันนี้ชื่นชอบเป็นพิเศษคือเครื่องเสียงดนตรีทุกชนิด ชอบทำบุญให้ทาน เหมาะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรื่นเริงบันเทิงใจ ครูบาอาจารย์ นักบวช ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เงินเก่ง ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954  สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะดีกว่าดวงชะตาเดิม
 19. เกิดวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กแก้มโตยุ้ย ยิ้มแย้มน่ารัก  มีประสาทสัมผัสที่หกสูงมาก อารมณ์แปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภเงินทองแก่พ่อแม่และคนใกล้ชิด ชอบการเดินทางไกล ท่องเที่ยงค้าขาย ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุล เรียนได้ถึงระดับปริญญาเอก
 20. เกิดวันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ผู้คุ้มครองปกป้อง ชอบช่วยที่อ่อนแอด้อยโอกาส แม้นตนเองต้องลำบากมากขึ้น สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีิวิตจริงจะดีกว่าดวงชะตา เป็นผู้กลับมาเกิดใหม่ ถ้าอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์เป็นนักบวชจะดีมาก ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 21. เกิดวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชีวิตผูกพันกับการเดินทาง โยกย้ายบ้านที่ทำงานบ่อย อาชีพนายธนาคาร นักค้นคว้าทดลอง นักแสดง ครูบาอาจารย์ นักบวช ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 22. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีเสนห์ ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภกับพ่อแม่และคนใกล้ชิด ร่าเริงแจ่มใส ชองการแสดงออก ฝักใฝ่ทางธรรม ชอบการเดินทางท่องเที่ยว พึ่งพาตนเอง ทำงานหนักเอาเบาสู้ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์
 23. เกิดวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ชอบดูหนังฟังเพลงแสงสีเสียง คนเยอะๆ สัมผัสที่หกสูง อ่อนไหวง่าย มีเสนห์ ชอบการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำบุญให้ทาน ชอบการเดินทางและยานพาหนะเป็นพิเศษ อาจมีปัญหาที่หัวใจ  ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 24. เกิดวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กมีฤทธิ์ ร้องเสียงดัง แรกเกิดตื่นมากลางดึกเล่นหรือพูดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ ให้โชคลาภแก่ทุกคนที่ใกล้ชิด ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ สัมผัสที่หกสูงมาก มีตำหนิเช่นปานที่บริเวณใบหน้าหรือช่องท้อง สอนให้ถือศีล 5 จะมีชีวิตที่มีความสุขสงบเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล พึ่งพาตนเองเป็นหลัก เหมาะเป็นผู้พิพากษา
 25. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ของเล่นที่เด็กวันนี้ชื่นชอบเป็นพิเศษคือเครื่องเสียงดนตรีทุกชนิด ชอบทำบุญให้ทาน เหมาะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรื่นเริงบันเทิงใจ ครูบาอาจารย์ นักบวช ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เงินเก่ง ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954  สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะดีกว่าดวงชะตาเดิม
 26. เกิดวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กแก้มโตยุ้ย ยิ้มแย้มน่ารัก  มีประสาทสัมผัสที่หกสูงมาก อารมณ์แปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภเงินทองแก่พ่อแม่และคนใกล้ชิด ชอบการเดินทางไกล ท่องเที่ยงค้าขาย ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุล เรียนได้ถึงระดับปริญญาเอก
 27. เกิดวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ผู้คุ้มครองปกป้อง ชอบช่วยที่อ่อนแอด้อยโอกาส แม้นตนเองต้องลำบากมากขึ้น สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีิวิตจริงจะดีกว่าดวงชะตา เป็นผู้กลับมาเกิดใหม่ ถ้าอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์เป็นนักบวชจะดีมาก ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 28. เกิดวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชีวิตผูกพันกับการเดินทาง โยกย้ายบ้านที่ทำงานบ่อย อาชีพนายธนาคาร นักค้นคว้าทดลอง นักแสดง ครูบาอาจารย์ นักบวช ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 29. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีเสนห์ ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภกับพ่อแม่และคนใกล้ชิด ร่าเริงแจ่มใส ชองการแสดงออก ฝักใฝ่ทางธรรม ชอบการเดินทางท่องเที่ยว พึ่งพาตนเอง ทำงานหนักเอาเบาสู้ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์
 30. เกิดวันศุกร ที่ 30 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ชอบดูหนังฟังเพลงแสงสีเสียง คนเยอะๆ สัมผัสที่หกสูง อ่อนไหวง่าย มีเสนห์ ชอบการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำบุญให้ทาน ชอบการเดินทางและยานพาหนะเป็นพิเศษ อาจมีปัญหาที่หัวใจ  ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 31. เกิดวันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กมีฤทธิ์ ร้องเสียงดัง แรกเกิดตื่นมากลางดึกเล่นหรือพูดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ ให้โชคลาภแก่ทุกคนที่ใกล้ชิด ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ สัมผัสที่หกสูงมาก มีตำหนิเช่นปานที่บริเวณใบหน้าหรือช่องท้อง สอนให้ถือศีล 5 จะมีชีวิตที่มีความสุขสงบเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล พึ่งพาตนเองเป็นหลัก เหมาะเป็นผู้พิพากษา

.

QR code บทความนี้
https://goo.gl/Zc7BgS
https://wp.me/p1TD9H-4vZ
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/02/06/newbornchild2018march
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน มีนาคม  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in MARCH 2018.

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

Previous Older Entries

%d bloggers like this: