ดูดวง 12 ราศี รายเดือนกรกฏาคม 2561


ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี) รายเดือน กรกฏาคม 2561
Monthly horoscope in JULY 2018.
Predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

คำนำ

รูปแบบคำพยากรณ์ดวงชะตา

 • คำพยากรณ์ดวงชะตานี้ เขียนให้ผู้อ่านจำนวนมาก ผู้อ่านมีความแตกต่างใน : อายุ/เพศ/วันเดือนปีเกิด/เชื้อชาติ/ภาษา/การศึกษา/อาชีพการงาน/ฐานะทางการเงิน/ความเชื่อ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเขียนคำพยากรณ์ดวงชะตาแบบหลายทิศทางในหัวข้อเดียวกัน เพื่อให้ครอบคลุมผู้อ่านได้หลายคน
 • ถ้าท่านอ่านคำพยากรณ์จากเดือนเกิด(ราศี)ของท่านแล้ว ยังไม่ตรงกับชีวิตจริงของท่าน ท่านควรลองอ่านคำพยากรณ์จากราศีใกล้เคียง หรืออ่านทั้ง 12 ราศี ซึ่งอาจพบว่ามีสัก 1 ราศีที่พยากรณ์ดวงชะตาได้ตรงกับชีวิตจริงของท่าน หรือรอไปอ่านในเดือนหน้า หรืออ่านถอยหลังไปในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว อาจพบเห็นสิ่งที่ท่านกำลังต้องการอ่านครับ

 

(1)

1

ราศีเมษ-แกะ
เดือน ๕ ไทย (14 เมษายน–13 พฤษภาคม)

Born in Aries.
(13 April – 13 May)

 1. ท่าน You __ทำงานหนัก บริหารสายงาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ด้วยความเอื้ออาทร ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
 2. อดีต  Past __ปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้ง่าย แค่ตัดสินใจ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __จุดคุ้มทุน
  • การงาน Work __การจัดตั้งธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนบริษัท
  • การเงิน Finance __จุดเริ่มต้นที่ดี
  • โชคลาภ Fortune__ได้มา ใช้ไป
  • สุขภาพ Health __ การฝึกสร้างสมาธิ ทำให้สุขภาพดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__พร้อมจะแต่งงาน
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __ควบคุมอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __กำลังอยู่ในอารมณ์เศร้าโศกเสียใจ
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__เดินทาง ท่องเที่ยว
 4. อนาคต Future __เดินทางไกล ทิ้งร้างห่างไกล ไปจากครอบครัว
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __สร้างความมั่นคงให้กับตนเอง
  • ตัวช่วย  Support __เจรจาต่อรอง
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __นิ่งเฉย ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์

 

(2)

2

ราศีพฤษภ-วัว
เดือน ๖ ไทย  (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)

Born in Taurus.
( 14 May – 13 June)

 1. ท่าน You __เดินทางไกล เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย นัดพบพบแพทย์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ผู้รับเหมา
 2. อดีต  Past __พักงานระยะสั้นๆ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __ระบบราชการ การบริหารบุคคล
  • การงาน Work __การแข่งขัน ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้
  • การเงิน Finance __อึดอัดขัดข้อง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากเพศชาย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
  • สุขภาพ Health __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__พูดขัดคอ ล้อกันเล่น แต่โกรธจริง
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __ทะเลาะ แตกแยก
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เก็บเงินก้อนใหญ่ แต่ใช้หมด
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__ร่ำรวย เป็นเศรษฐี
 4. อนาคต Future __ยอมรับว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __การค้าขาย
  • ตัวช่วย  Support __เก็งกำไร
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __โครงการมากมายคิดจะทำ
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม

 

(3)

3

ราศีเมถุน-คนคู่
เดือน ๗ ไทย (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)

Born in Gemini.
(14 June – 14 July)

 1. ท่าน You __ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ หลังจากล้มเหลวครั้งใหญ่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อดทนรอคอยโอกาสที่ดีกว่าปัจจุบัน
 2. อดีต  Past __พยายามแก้ไขความบกพร่อง ความผิดพลาด ของตนเองในอดีตที่ผ่านมาแล้ว
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __เริ่มต้นทุกอย่างด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง มีศัทธาการทำแต่ความดีว่าจะส่งผลทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอน ทำอย่างดีที่สุด
  • การงาน Work __ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้ดีขึ้น
  • การเงิน Finance __ลังเลการตัดสินใจ รอโอกาส ได้จากธุระกิจสีเทา
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากงานเลี้ยงงาน เฉลิมฉลองความสำเร็จ
  • สุขภาพ Health __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__ขึ้นอยู่กับญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __บริหารการเงินในธนาคาร
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขเองได้
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__กลับบ้านเกิด
 4. อนาคต Future __งานส่วนใหญ่สำเร็จด้วยดี บางเรื่องสำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • ตัวช่วย  Support __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __เดินทางกลับบ้านเกิด

 

(4)

4

ราศีกรกฎ-ปู
เดือน ๘ ไทย (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)

Born in Cancer.
(15 July -16 August)

 1. ท่าน You __ฝันแม่น สัมผัสที่หกสูง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานและภาระกิจมัดรัดตัว
 2. อดีต  Past __ชีวิตล้มเหลว
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __การเมือง การปกครอง ระบบราชการ
  • การงาน Work __เดินทางไกล ติดต่อกับคนต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • การเงิน Finance __หาเงินด้วยมือเปล่า นายหน้า รับเหมา
  • โชคลาภ Fortune__พักสักระยะหนึ่ง
  • สุขภาพ Health __ เหนื่อยง่าย
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__หึงหวงห่วงใย
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __สุข สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางไกล ติดต่อกับคนต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__จัดงานกินเลี้ยง งานฉลอง
 4. อนาคต Future __พบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานาน
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ลังเลการตัดสินใจ
  • ตัวช่วย  Support __ทำงานหนักเอาเบาสู้
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __รักษาพยาบาล ใส่ใจสุขภาพ
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __วิตกกังวลในอนาคตที่ไม่แน่นอน

 

(5)

5

ราศีสิงห์-สิงโต
เดือน ๙ ไทย (17 สิงหาคม–16 กันยายน)

Born in Leo.
(17 August – 16 September)

 1. ท่าน You __ราชการ ได้รับตำแหน่งใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ทิ้งร้างห่างไกลคนในครอบครัว
 2. อดีต  Past __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __ธรณีวิทยา ธาตุ ดินน้ำลมไฟ นายหน้า ค้าที่ดิน
  • การงาน Work __ทำงานแข่งกับเวลา พลังงาน ไฟฟ้า
  • การเงิน Finance __รวบรวมเงินทุน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากธุรกิจสีเทา
  • สุขภาพ Health __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __ครอบครัวพร้อมหน้ามีความสุข
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ต้องการความยุติธรรม
   • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__เงียบหายไป
 4. อนาคต Future __บริหารจัดการภาระหนี้สินเก่า
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากมารออยู่ล่วงหน้า
  • ตัวช่วย  Support __ธนาคาร สถาบันทางการเงิน
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ร่ำรวยเงินทอง
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __สร้างความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

 

(6)

8

ราศีกันย์-หญิงสาว
เดือน ๑๐ ไทย (17 กันยายน–16 ตุลาคม)

Born in Virgo.
(17 September – 16 October)

 1. ท่าน You __หญิงใหญ่ ชี้นิ้วใช้งานคนอื่น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญ สะเดาะเคราะห์
 2. อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __เงินกู้ บริหารจัดการความเสี่ยง
  • การงาน Work __หลังจากเกิดสภาวะเศรษฐกิจชงักงัน ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  • การเงิน Finance __ดีขึ้น
  • โชคลาภ Fortune__ดี
  • สุขภาพ Health __ ดี
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__ได้รับภาระกิจใหม่
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะดีขึ้น
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ชอบตรวจดวงชะตา
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__ค้นหาสัจธรรม ทางพ้นจากทุกข์
 4. อนาคต Future __ยังคงตั้งมั่นคงอยู่ได้ แม้นรอบๆตัวกำลังสับสนวุ่นวาย
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • ตัวช่วย  Support __แต่ยังลังเลการตัดสินใจ
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __รองานเลี้ยงฉลองผ่านไปก่อน
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __กังวลใจในความไม่แน่นอนในชีวิต

 

(7)

7

ราศีตุลย์-คันชั่ง
เดือน ๑๑ ไทย (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)

Born in Libra.
(17 October – 15 November)

 1. ท่าน You __มีทางเลือกมากมาย ลังเลการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เก็บออมเงินไม่ได้ มีค่าใช้จ่ายรออยู่
 2. อดีต  Past __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __การผลิตสินค้าและบริการ การลดต้นทุน
  • การงาน Work __ได้งานใหม่ ภารกิจเพิ่มเติม ทำรายงาน นำเสนอผลงาน
  • การเงิน Finance __หยุดใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่ทำให้เกิดกำไร
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากเพศชาย รับตำแหน่งใหม่
  • สุขภาพ Health __ กินยาสมุนไพรรักษาโรค
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__รอคอยด้วยความหวังและมั่นใจ
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __ปลดปล่อย ให้เกิดอิสระ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __กู้หนี้ยืมสิน
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__งานก้าวหน้า
 4. อนาคต Future __ร่ำรวยเงินทอง
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาการทำงาน ให้กลับมาสร้างผลกำไรได้เหมือนเดิมหรือดีกว่า
  • ตัวช่วย  Support __ทำงานต่อเนื่อง แม้นในเวลากลางคืน
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __เป็นนายหน้า พ่อค้าคนกลาง ประมูลงาน
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __ใช้ประสาทสัมผัสที่หกช่วยการทำงาน

 

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง
เดือน ๑๒ ไทย (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)

Born in Scorpio.
(16 November – 15 December)

 1. ท่าน You __คนมีเสนห์สูง  อยู่ในศีล 5 จะปลอดภัย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ำรวยเงินทอง
 2. อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __เศรษฐศาสตร์ การใช้ทุนที่มีอยู่น้อย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • การงาน Work __มั่นคงและถาวร แม้นในสภาวะเศรษฐกิจซบเซา
  • การเงิน Finance __ใช้ช่องทางเครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__จุดเริ่มต้น
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __มีความสุข สมหวัง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทาง ใกล้ไกล ยานพาหนะใหม่
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__ค้นหา ทำสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ
 4. อนาคต Future __พักงานระยะสั้นๆ
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้ง่าย อนาคตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง
  • ตัวช่วย  Support __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมบ้านสำนักงาน
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ได้รับงานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม อาขีพใหม่
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __ถือศีล บำเพ็จความเพียรทำความดี

 

(9)

9

ราศีธนู-คนยิงธนู
เดือน ๑ ไทย (16 ธันวาคม–14 มกราคม)

Born in Sagittarius.
(16 December -14 January)

 1. ท่าน You __ตัวแทน นายหน้า พ่อค้าคนกลาง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง ท่องเที่ยว งานประกันชีวิต
 2. อดีต  Past __ทำงานดึก ธุรกิจสีเทา ไม่บอกใคร เก็บเป็นความลับ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __หา ได้รับทุนการศึกษา
  • การงาน Work __ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน บริหารจัดการมรดก
  • การเงิน Finance __ไม่ได้อย่างใจ อึดอัดขัดข้อง
  • โชคลาภ Fortune__ดีมาก สมหวัง
  • สุขภาพ Health __ ปรับปรุงแก้ไขตนเอง ลดพฤติกรรมที่เสี่ยงจะเสียสุขภาพ
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __เก็บสะสมเงินทุนก้อนใหญ่
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางไกล ติดต่อกับคนต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__โครงการมากมายที่อยากทำ แต่ยังไม่ได้ทำ
 4. อนาคต Future __ขยันทำงานหาเงิน
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ยึดหลักเศรษฐศาสตร์
  • ตัวช่วย  Support __สร้างงานขึ้นมาใหม่
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ปรับปรุงตัวเอง
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __ให้รางวัลตัวเองด้วยความสำเร็จ

 

(10)

10

ราศีมกร-แพะทะเล
เดือน ๒ ไทย (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)

Born in Capricorn.
(15 January – 12 February)

 1. ท่าน You __ทำงานแข่งกับเวลา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาเศรษฐี บริษัทมหาชน
 2. อดีต  Past __บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกบ้านที่ดินรถยนต์
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __การสืบความลับทางการค้าของคู่แข่งขัน
  • การงาน Work __ปฏิบัติการอย่างเงียบๆ
  • การเงิน Finance __ใช้บริวารที่ไว้ใจได้
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการเดินทาง
  • สุขภาพ Health __ แข็งแรง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__แค่เป็นเพื่อน
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __เดินทาง ไปเพียงคนเดียว
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __รักษาศีล 5 จะปลอดภัย
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__รอคอยการกลับมาของคนในครอบครัว
 4. อนาคต Future __สิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
  • ตัวช่วย  Support __ทำงานแข่งกับเวลา อุบัติเหตุเล็กน้อย
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ทำบุญ สะเดาะห์เคราะห์
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __มีความหวัง

 

(11)

11

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ
เดือน ๓ ไทย (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)

Born in Aquarius.
(13 February – 13 March)

 1. ท่าน You __นักวางแผน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน วิศวกร
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รับตำแหน่งใหม่ มีความมั่นคงมากขึ้น
 2. อดีต  Past __อยู่ในศีล 5 จะปลอดภัย
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
  • การงาน Work __สร้างรายได้ด้วยมือเปล่า ใช้ต้นทุนน้อยมาก ตัวแทนนายหน้า
  • การเงิน Finance __ร่ำรวยเงินทอง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการเดินทาง
  • สุขภาพ Health __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__ตึงเครียด
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __มีประสาทสัมผัสที่หกสูง
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__เดินทางใกล้ไกล ยานพาหนะใหม่
 4. อนาคต Future __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ทำให้ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  • ตัวช่วย  Support __อนาคตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ค้นหาความจริง อันเป็นสัจธรรม ทางพ้นทุกข์ทั้งปวง
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __ด้วยการศึกษาค้นหาอย่างจริงจัง ให้ถึงที่สุด

 

(12)

12

ราศีมีน-ปลา
เดือน ๔ ไทย (14 มีนาคม–12 เมษายน)

Born in Pisces.
(14 March – 12 April)

 1. ท่าน You __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข งานแต่งงาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __การตัดสินใจ คือการเริ่มต้น
 2. อดีต  Past __เดินทางใกล้ไกล ไปด้วยยานพาหนะใหม่
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __สสาร เคมี การบริหารจัดการน้ำ
  • การงาน Work __ผู้เปิดช่องทางสื่อสาร ระหว่างคน กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • การเงิน Finance __ใช้ไปในการซื้อหรือปรับปรุงบ้าน สำนักงาน
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ ดีมาก
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__ทัศนะคติไม่เหมือนกัน
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __รอคอยการกลับมาของคนในครอบครัว
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __อึดอัดขัดข้อง มีภาระกิจล้นมือ
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__ได้งานใหม่ ภาระกิจใหม่
 4. อนาคต Future __อดทนทำทุกอย่าง เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการ ฝึกสมาธิ
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ทำดีที่สุด แล้ววางอุเบกขา
  • ตัวช่วย  Support __ทำตามสัญญา ใส่ใจเรื่องสุขภาพ
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ร่ำรวยเงินทอง
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __ไม่ลังเลสังสัยในตัวเอง

.

QR code คำพยากรณ์ในหน้านี้
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2017/12/15/12zodiac2018july
https://wp.me/p1TD9H-4r9

ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี) รายเดือน กรกฏาคม 2561
Monthly horoscope in JULY 2018.
Predict from month of born. (12 Zodiac)

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 09.00 น.-21.00 น.

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ลงทะเบียนฟรีที่ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

เอกสาร 954คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

โฆษณา

ดูดวงรายเดือน มิถุนายน2557 ทายจากเดือนเกิด(12 ราศี)

erwp

ดูดวงรายเดือน มิถุนายน 2557 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscopes in June 2014.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

……………………………………………

(1)

เกิดราศีเมษ_แกะ (เดือนไทย ๕ )
เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม
Born in Aries.  (13 April – 13 May)

 1. อดีต  Past __คนกลาง นายหน้า  ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 2. ปัจจุบัน Present __ตัดสินใจ ด้วยความยุติธรรม
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __จบ สิ้นสุด ทหาร ตำรวจ แพทย์
  – การงาน   Work __เดินทางไกล
  – การเงิน  Finance __ดี สมหวัง เริ่มชีวิตใหม่
  – โชค ลาภ  Fortune __หมอดู
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __โรคเก่ากำเริบ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อกหัก มือที่สาม
  – สามีภรรยา  Lover-married __รื้อฟื้น ซ่อมสุขภาพ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เหนื่อย หนัก
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานฝ่ายการเงิน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __นัดพบเพื่อน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คิดจะเปลี่ยนงาน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __วางแผนล่วงหน้า
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกลต่างประเทศ
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

……………………..

(2)

เกิดราศีพฤษภ_วัว (เดือนไทย ๖)
เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน
Born in Taurus.  (14 May – 13 June)

 1. อดีต  Past __งานก้าวหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __ใช้ญาณหยั่งรู้ สัมผัสที่หก
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ตางประเทศ ยานพาหนะ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การเงิน การธนาคาร เศรษฐสาสตร์
  – การงาน   Work __กำลังตัดสินใจ ยุติธรรม
  – การเงิน  Finance __ นิ่งสงบ
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เริ่มต้น ดูดวง
  – สามีภรรยา  Lover-married __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __มีโชคลาภลอย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ถกเถียงเรื่องไร้สาระ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เก็บเงินก้อนใหญ่ ไว้เพื่อบางอย่าง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ฝึกสมาธิ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทางสายกลาง ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __สิ้นสุดและเริ่มใหม่
 10. สรุป  Summarize __ใช้สื่อสารทันสมัยมากขึ้น

……………………..

(3)

เกิดราศีเมถุน_คนคู่ (เดือนไทย ๗)
เกิดวันที่ 14  มิถุนายน – 14 กรกฎาคม
Born in Gemini. (14 June – 14 July)

 1. อดีต  Past __ลางสังหรณ์แม่น
 2. ปัจจุบัน Present __สงบนิ่ง อยู่ได้ ในความวุ่นวาย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คัดเลือก ค้นหาสิ่งที่ต้องการ เหมาะสม
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การปกครอง ไร่นาสวยผสม
  – การงาน   Work __ดีด้านการค้าขาย
  – การเงิน  Finance __มั่นคง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงานใหม่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ภูมิแพ้ หายใจติดขัดเมื่อฝนตกอากาศเปลี่ยนกระทันหัน
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พักสักครู่
  – สามีภรรยา  Lover-married __ดีเรื่องการเงิน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ชื่อเสียงโด่งดัง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำตัวให้ทันสมัย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เด็กบริวารให้โชค
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมบ้าน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เครียด นอนไม่ค่อยหลับ ตื่นกลางดึก
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานใหม่
 10. สรุป  Summarize __ยุ่งกับญาติกับงาน

……………………..

(4)

เกิดราศีกรกฎ_ปู (เดือนไทย ๘)
เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม
Born in Cancer. (15 July – 16 August)

 1. อดีต  Past __โครงการที่ดีมีมากมาย แต่ก็ยังไม่ได้ทำ
 2. ปัจจุบัน Present __ใช้สามัญสำนึกในการแก้ปัญหา รอคอยการกลับมา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __แอบ ซ่อนเร้น ไปจากสังคม โรคเก่ากำเริบ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เก็บซ่อนเงิน
  – การงาน   Work __ทำบุญให้ทาน ช่วยเหลือคนยากจน
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __หงุดหงิด
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่ถูกใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __อย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ไม่แน่นอน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__วิตกกังวล
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ไถ่ชีิวิตสัตว์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สิ้นสุด ยอมแพ้ โรคปวดเหมื่อยหลังไหล่คอ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __บริหารการเงินในธนาคาร
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ร่ำรวย
 10. สรุป  Summarize __คนรัก

 ……………………..

(5)

เกิดราศีสิงห์_สิงโต (เดือนไทย ๙)
เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน
Born in Leo. (17 August – 16 September)

 1. อดีต  Past __รอคอย
 2. ปัจจุบัน Present __คนต่างประเทศ เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เมืองใหญ่หลวง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __หนี้สิน โรคประจำตัว
  – การงาน   Work __นำความเห็นที่แตกต่างกันมาแก้ปัญหา
  – การเงิน  Finance __ว่างเปล่า ใช้ปัญญาในการแก้ไข ปัญหาเร่งด่วน
  – โชค ลาภ  Fortune __จากพระ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แต่งงาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ทะเลาะวิวาท เดินทางไกล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำงานดึก
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ปัญหาซับซ้อน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจรจาต่อรอง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ใช้สื่อสารทันสมัยมากขึ้น
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __นัดพบแพทย์
 10. สรุป  Summarize __คิดจะเปลี่ยนอาชีพ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

……………………..

(6)

เกิดราศีกันย์_หญิงสาว  (เดือนไทย ๑๐)
เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม
Born in Virgo. 1 (17 September – 16 October)

 1. อดีต  Past __โครงการที่ดีคิดไว้มากมายทำไปบ้างแล้ว
 2. ปัจจุบัน Present __ซื้ออุปกรณ์ทันสมัย สื่อสารทางอินเตอร์เน็ทมือถือมากขึ้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สุขสมหวัง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เก็บออม รวบรวมเงินทุน
  – การงาน   Work __สมดุลทางเศรษฐกิจ
  – การเงิน  Finance __ยังไม่คงที่ ไม่แน่นอน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เดินไม่สะดวก
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตรงลง ทำตามสัญญา
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูดวง เรียน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ครอบครัวพร้อมหน้า
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ด่วน รวดเร็ว ไม่ทันคิด คาดไม่ถึง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนกลาง ไกล่เขี่ย นายหน้า ปองดอง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ ทำบุญ อภัยทาน
 10. สรุป  Summarize __ลังเล

……………………..

(7)

เกิดราศีตุลย์_คันชั่ง (เดือนไทย ๑๑)
เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน
Born in Libra.  (17 October – 15 November)

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย ต่อสู้
 2. ปัจจุบัน Present __ว่างเปล่า เก็บสะสมเงินทอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องรักษาผลประโยชน์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทบทวนบทเรียน ความคิด การกระทำ
  – การงาน   Work __คัดเลือก ค้นหา
  – การเงิน  Finance __ปรับเปลี่ยนแนวปฎิบัติ
  – โชค ลาภ  Fortune __เฉียดจะได้โชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บความรู้สึก ไว้ในใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ใจร้อน พบเหตุฉุกเฉิน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พบคนรักคนถูกใจ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำงานหนัก รวมไว้ในคนเดียว
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำบุญ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __หนี้สิน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานเลี้ยงฉลอง
 10. สรุป  Summarize __สิ้นสุด เจ็บปวด ป่วย

……………………..

(8)

เกิดราศีพิจิก_แมงป่อง (เดือนไทย ๑๒)
เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม
Born in Scorpio.  (16 November – 15 December)

 1. อดีต  Past __เหนื่อยง่าย
 2. ปัจจุบัน Present __วางแผนชีวิตการงาน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำสัญญา ตรวจสุขภาพ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปลดปล่อย ให้เป็นอิสระ
  – การงาน   Work __ตัดสินใจ ด้วยความยุติธรรม
  – การเงิน  Finance __ดี
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทำบุญ ให้ทาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ดูดวง เรียนรู้
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เด็กให้โชค
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานใหม่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ครอบครัว
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __มรดก ที่ดิน
 10. สรุป  Summarize __ดีเด่นการเงิน ธนาคาร

  ……………………..

(9)

เกิดราศีธนู_คนยิงธนู (เดือนไทย ๑)
เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม
Born in Sagittarius.  (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __เจ็บป่วย สิ้นสุด แพ้
 2. ปัจจุบัน Present __ไปไหนไม่สะดวก ต้องรีบกลับบ้าน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความรัก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โชคลาภ กำไรขาดทุน
  – การงาน   Work __อีเว่น ดูดวง วิจัยตลาด ครู สอน
  – การเงิน  Finance __หนี้สิน
  – โชค ลาภ  Fortune __อย่าทุ่มเท
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ดีมากขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แต่งงาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ขยายบ้าน กิจการ สาขา
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __มรดก ที่ดิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ไหว้พระ ไปหาครูบาอาจารย์
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __จัดสรรเงิน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ ในธนาคาร
 10. สรุป  Summarize __คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

……………………..

(10)

เกิดราศีมกร_แพะทะเล (เดือนไทย ๒)
เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์
Born in Capricorn.  (15  Januar – 12 February)

 1. อดีต  Past __งานก้าวหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดี
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความดัน เบาหวาน ไขมัน หลอดเลือด
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ใกล้จบการศึกษา
  – การงาน   Work __เรียนต่อ ขยายกิจการ เพิ่มสาขา
  – การเงิน  Finance __บริหารจัดการหนี้สิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไปเรื่อยๆ น้อยใจ หนีไปคนเดียว
  – สามีภรรยา  Lover-married __ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขอยืมเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ใช้มือถือ อินเตอร์เน็ทมากขึ้น
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไกล ยานพาหนะ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ตรวจซ่อมสุขภาพ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เก็บสะสมเงินทองก้อนใหญ่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เหตุไม่คาดคิด
 10. สรุป  Summarize __อดทนรอคอย รอเวลาโอกาสที่จะได้ผลตามตัองการ

……………………..

(11)

เกิดราศีกุมภ์_คนแบกหม้อน้ำ (เดือนไทย ๓)
เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม
Born in Aquarius.  (13 February – 13 March)

 1. อดีต  Past __ทำบุญ ให้ทาน แก่คนยากจน
 2. ปัจจุบัน Present __บริหารเงินในธนาคาร
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางท่องเที่ยว
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  – การงาน   Work __สัมผัสที่หก รอคอย ความเชื่อ
  – การเงิน  Finance __พักสักครู่
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากความฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __กินยาแก้หลายโรค
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เริ่มต้น
  – สามีภรรยา  Lover-married __เจ็บป่วย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __มีความรัก
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปลูกดอกไม้
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ค้าขาย เดินทาง ยานพาหนะ มอเตอร์ไซค์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ซื้อขายแลกเปลี่ยน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คัดเลือกสิ่งท่เหมาะสม
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานเลี้ยงฉลอง
 10. สรุป  Summarize __ขยันทำงาน

……………………..

(ราศีที่ 12)

เกิดราศีมีน_ปลา (เดือนไทย ๔)
เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน
Born in Pisces.  (14 March – 12 April)

 1. อดีต  Past __ซื้อ ใช้มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ทมากขึ้น
 2. ปัจจุบัน Present __เด่นจัดสรรการเงิน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สวดมนต์ไหว้พระ ปลีกวิเวก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทางสายกลาง พอดีกับตัวเอง
  – การงาน   Work __กินเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆ
  – การเงิน  Finance __ได้จากครองครัว
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ดีขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ลูกครึ่ง
  – สามีภรรยา  Lover-married __หลง รัก
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ปัญหาซับซ้อนว่อนเงือนไข
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้นๆ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พบแพทย์
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ไถ่ชีวิตสัตว์
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ท่องเที่ยว รอบโลก
 10. สรุป  Summarize __ปวดเหมื่อยบ่าหลังคอ

………………………………..

886

Patomtip
หน้าแรก| เกี่ยวกับ| พยากรณ์ดวงชะตา| บทความ | สมาชิก

ดูดวงรายสัปดาห์ ทำนายจากวันเกิด (ที่19) 5-11พ.ค.2557

ดูดวงรายสัปดาห์  ทำนายจากวันเกิด
สัปดาห์ที่ 19__5 –11 พ.ค. 2557
Weekly Horoscope.  Predictions from date of  birth.
Weekly 19__5-11May 2014.

 1. คนเกิดวันอาทิตย์  Born on Sunday. __ เจรจาต่อรอง โครงการมากมาย เริ่มทำ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 2. คนเกิดวันจันทร์  Born on Monday.__ สิ้นสุด แล้วเริ่มใหม่ ดีเด่นเรื่องการเงิน เดินทางท่องเที่ยว
 3. คนเกิดวันอังคาร  Born on Tuesday.__สุข สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง อุปสรรคเล็กน้อย
 4. คนเกิดวันพุธ  Born on Wednesday.__ ภายใต้การปกครองของหญิงใหญ่ งานก้าวหน้า ร่ำรวยเงินทอง บริษัทขนาดใหญ่
 5. คนเกิดวันวันพฤหัสบดี  Born on Thursday.__ทำงานดึก เงินตึงมือ มีพอดีใช้ โรคภูมิแพ้หัวใจความดันเบาหวานไขมัน
 6. คนเกิดวันวันศุกร์  Born on Friday. __งานหนัก สู้รบชิงชัยชนะ แก้ปัญหาเร่งด่วน
 7. คนเกิดวันเสาร์  Born on Saturday. __ ซื้อใช้สื่อสารโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ทมากขึ้น

871

Patomtip

หน้าแรก  เกี่ยวกับฉัน  อ่านคำทำนาย  อ่านบทความ  ใช้บริการ  สนทนา

ดูดวงรายเดือน พฤษภาคม2557 ทายจากเดือนเกิด(12 ราศี)

erwp

ดูดวงรายเดือน พฤษภาคม2557 ทายจากเดือนเกิด(12 ราศี)
Monthly horoscopes in May 2014.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

……………………………………………

(1)

ราศีเมษ-แกะ  (13เมษายน–13พฤษภาคม)
Born in Aries. (13April-13May)

 1. อดีต  Past __โชคลาภลอย
 2. ปัจจุบัน Present __แก้ปัญหาเร่งด่วน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทบทวนบทเรียน มองย้อนไปในอดีต
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
  – การงาน   Work __ว่างเปล่า สมหวัง เริ่มเพาะปลูก
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากญาติผู้ใหญ่ ผู้ชาย สูงอายุ เจ้านาย
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เจ็บป่วย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ให้ทาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __หึงหวง ห่วงใย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แก้ไขปัญหาเก่า หนี้สิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__รับตำแหน่งใหม่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ศาล ตัดสิน ด้วยความยุติธรรม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ซื้อใช้สินค้าทันสมัย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พักสักครู่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ซับซ้อน หลายชั้นเชิง
 10. สรุป  Summarize __ต้องการความมั่นคงในชีวิต หน้าที่การงาน และทรัพย์สิน

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว (14พฤษภาคม–13มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14May-13June)

 1. อดีต  Past __ทำธุรกิจการเงิน กับบริษัทขนาดใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present __ ได้ตามเป้าหมาย ฉลองความสำเร็จ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การแพทย์ ทหาร ตำรวจ
  – การงาน   Work __ธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากคนรัก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ไปกลับจากต่างประเทศ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ดูแลคนผูงอายุ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูดวง เรียนวิชาหมอดู
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__นอนดึก
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ซื้อหาใช้สินค้าอันทันสมัย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำให้ชีวิตที่มีความมั่นคง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __นิ่ง เป็นกลาง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __การเงิน การคลัง
 10. สรุป  Summarize __ศาล ตัดสินด้วยความยุติธรรม

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14June-14July)

 1. อดีต  Past __ทำบุญ ให้ทาน
 2. ปัจจุบัน Present __มีความหวัง เริ่มต้น ชีวิตแบบใหม่ เด่น เงียบๆ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ครูพักลักจำ
  – การงาน   Work __ความเจ็บไข้ได้ป่วย ปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
  – การเงิน  Finance __มองหาช่องทางใหม่ วางแผนการตลาด
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้หยุดพัก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__โสด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ใจร้อน พบเหตุไม่คาดคิด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักผ่อน ขาดการติดต่อ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เหน็ดเหนื่อย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สู้ชีวิต ไม่ท้อถอย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __โครงการมากมาย คิดไว้ว่าจะทำ
 10. สรุป  Summarize __สมบูรณ์พูลสุข

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู (15กรกฎาคม–16สิงหาคม)
Born in Cancer. (15July-16August)

 1. อดีต  Past __เคร่งเครียด มุ่งมั่น ตำแหน่ง ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
 2. ปัจจุบัน Present __ว่างเว้น พักงานสักระยะหนึ่ง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ประเมินผลงาน บริหารเงิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทบทวนการกระทำของตนเองทั้งผิดและถูก
  – การงาน   Work __งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  – การเงิน  Finance __โครงการดีๆมากมาย ยังไม่ได้ทำเลย
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต้องการความสงบ
  – สามีภรรยา  Lover-married __แอบทำในสิ่งที่ไม่บอกสังคม
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ซ่อมสุขภาพ เป็นไปตามกฎแห่งกรรม
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พูดเสียดแทงใจ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน พลัดพรากจากถิ่นที่เกิด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เรียนต่อ ขยายกิจการ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อนรุ่นน้อง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __การเมือง ชายสูงอายุ
 10. สรุป  Summarize __คิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปในแนวทางอื่น

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต (17สิงหาคม–16กันยายน)
Born in Leo. (17August -16September)

 1. อดีต  Past __ธุรกิจการเงิน ติดต่อสื่อสารกับบริษัทขนาดใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present __รวบรวมงานมาทำคนเดียว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __รวบรวมข้อมูล ประมวลผล เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมา เป็นบทเรียน ซึมเศร้าเสียใจ
  – การงาน   Work __ซ่อมแซม ปลุกระดม รื้อฟื้น ทำให้ใช้งานได้อีกครั้ง
  – การเงิน  Finance __สำรองไว้เผื่อฉุกเฉิน
  – โชค ลาภ  Fortune __แอบทำบางอย่าง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สวดมนต์ไหว้พระทำจิตให้แจ่มใส มีปัญญามองเห็นทางไป ออกบวช
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สับสน
  – สามีภรรยา  Lover-married __หึงหวง ห่วงใย เฝ้า ดูแล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ติดตาม ขอยืมเงินทอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พาไปทำบุญ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __วางแผนดำเนินชีวิต
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การเมืองการปกครอง เลื่อนรับตำแหน่ง ปล่อยวาง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจรจาต่อรอง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อสุขภาพ น้ำ
 10. สรุป  Summarize __ทบทวนความคิดคำพูดการกระทำ อย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมายเพราะอันตรายรออยู่ในทิศทางนั้น

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว (17กันยายน–16ตุลาคม)
Born in Virgo. (17September-16 October)

 1. อดีต  Past __ต่อสู้แข่งขันชิงรางวัล
 2. ปัจจุบัน Present __แอบ ทำงานเกินเวลาปกติ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เงิน เงิน เงิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ผู้นำ
  – การงาน   Work __ดอกเบี้ย ผลกำไรขาดทุน
  – การเงิน  Finance __สิ้นสุด เริ่มใหม่
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากผู้ทรงศีล
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด ตาย พลัดพรากจากกันไป
  – สามีภรรยา  Lover-married __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เน้นอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __งานยุ่ง มีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ดูดวง เรียนหมอดู
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำงานอย่างหนัก
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ศาล ความยุติธรรม
 10. สรุป  Summarize __การเมืองการปกครอง เจ้านายส่งเสริม

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง (17ตุลาคม–15พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17October-15November)

 1. อดีต  Past __พบเห็นเหตุฉุกเฉิน
 2. ปัจจุบัน Present __เกิดสภาวะว่างเปล่า เว้นวรรค(นำมาใช้ในทางการเมือง)
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาทางเศรษฐกิจ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เร่งด่วน
  – การงาน   Work __โยกย้าย เปลี่ยนแปลง สับเปลี่ยน ซ่อมแซม
  – การเงิน  Finance __ยานพาหนะ
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พักใจ ไม่สนใจใคร
  – สามีภรรยา  Lover-married __สับสนในตนเอง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ฝึกสมาธิ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ประกันภัยชีวิต กู้เงิน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ฟังความเห็นที่แตกต่างกัน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานที่บ้าน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อนๆ
 10. สรุป  Summarize __ใช้สัมผัสที่หกช่วยในการตัดสินใจ

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง (16พฤศจิกายน–15ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16November-15December)

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 2. ปัจจุบัน Present __โครงการใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานก้าวหน้า
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การแข่งขัน
  – การงาน   Work __ธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน  Finance __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – โชค ลาภ  Fortune __จากยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีความลับ ปิดบัง
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตรวจสุขภาพ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล สู้ชีวิต เหน็ดเหนื่อย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ชีวิตซับซ้อน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ปัญหาเล็กน้อย แก้ได้
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย กล้ามเนื้อเส้นเอ็น หลังไหล่คอ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อึดอัดขัดข้อง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 10. สรุป  Summarize __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู (16ธันวาคม–14มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __เจรจาต่อรอง
 2. ปัจจุบัน Present __ทางสายกลาง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล สู้ชีวิตให้ถึงที่สุด
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
  – การงาน   Work __ใช้อินเตอร์เน็ทมากขึ้น
  – การเงิน  Finance __ซื้อทองคำ
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากมรดกที่ดิน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__งานใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __จัดสรรเงินสด ในธนาคาร
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สมหวัง ชื่อเสียงเด่นดัง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบเห็นเหตุด่วนฉุกเฉิน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __รับตำแหน่ง การเมืองการปกครอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ตัดสินใจด้วยตนเอง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __กินดื่มเพื่อสุขภาพ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ปกป้องรักษา ผลประโยชน์
 10. สรุป  Summarize __เจ็บป่วย บีบนวด บำบัด

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล (15มกราคม–12กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15January-12February)

 1. อดีต  Past __ดูดวง เรียนหมอดู
 2. ปัจจุบัน Present __คิดจะเปลี่ยนอาชีพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงานดึก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การสอบ แข่งขัน ชิงรางวัล
  – การงาน   Work __หุ้นส่วน บริษัท
  – การเงิน  Finance __การลงทุน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีพ่อสื่อแม่สื่อชักนำ
  – สามีภรรยา  Lover-married __งานเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ถกเถียงเรื่องไร้สาระ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พบเพื่อนเก่า
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ถนอมสุขภาพ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ศาล ยุติธรรม
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __สัมผัสที่หก
 10. สรุป  Summarize __พักผ่อน

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13กุมภาพันธ์–13มีนาคม)
Born in Aquarius. (13February-13March)

 1. อดีต  Past __คัดเลือกสิ่งที่ดีและเหมาะสม
 2. ปัจจุบัน Present __ช้าแต่สำเร็จ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __กำลังคิด จะเปลี่ยนแปลง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เจรจา ต่อรอง
  – การงาน   Work __วางแผน นโยบาย
  – การเงิน  Finance __สับสน ยังไม่ตัดสินใจ
  – โชค ลาภ  Fortune __ของเก่า
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – สามีภรรยา  Lover-married __ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ที่ดิน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ชายสูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เด็กให้โชค
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __โครงการ มากมาย ยังไม่ได้ทำ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ฝันแปลก แม่นยำ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ฉลองความสำเร็จ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เงิน ในธนาคาร
 10. สรุป  Summarize __การสู้รบ เดินทางไกล ยานพาหนะ

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. อดีต  Past __ความคิดแตกต่าง
 2. ปัจจุบัน Present __พึ่งพาตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ แข่งขัน ชิงรางวัล
  – การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเก่า
  – การเงิน  Finance __รับจ่ายกำไร โบนัท
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน
  – สามีภรรยา  Lover-married __สับสนการตัดสินใจ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เครียด แก้ปัญหาไม่ได้ ม่าย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ ขอยืม กู้เงิน ชดใช้
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __รับ-เลื่อนตำแหน่ง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สู้รบ เดินทางไกล ยานพาหนะ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทางอินเตอร์เน็ท โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 10. สรุป  Summarize __พักงานระยะสั้น

………………………………..

869

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

Patomtip

หน้าแรก  เกี่ยวกับฉัน  อ่านคำทำนาย  อ่านบทความ  ใช้บริการ  สนทนา

 

ดูดวงรายสัปดาห์ ทำนายจากวันเกิด (ที่18) 28เม.ย.–4พ.ค.2557

ดูดวงรายสัปดาห์  ทำนายจากวันเกิด
สัปดาห์ที่ 18__28 เม.ย. – 4 พ.ค. 2557
Weekly Horoscope.  Predictions from date of  birth.
Weekly 18__28 Apr – 4 May 2014.

 1. คนเกิดวันอาทิตย์  Born on Sunday. __ ดีเด่นในเรื่องการเงินการธนาคาร นอนดึก ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ บริหารจัดการมรดกที่ดิน
 2. คนเกิดวันจันทร์  Born on Monday.__ เด่นในเรื่องความว่างเปล่า หมุนเงิน ทำบุญกุศล หยุดทบทวนความคิดการกระทำ
 3. คนเกิดวันอังคาร  Born on Tuesday.__ ดีเด่นการเงินการคลัง ทำธุรกิจกับบริษัทใหญ่ คิดเห็นไม่ตรงกัน ในบ้านสำนักงานครอบครัว
 4. คนเกิดวันพุธ  Born on Wednesday.__ งานใหม่ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า การเงินการคลัง มรดกที่ดิน
 5. คนเกิดวันวันพฤหัสบดี  Born on Thursday.__ทำบุญ สะเดาะเคราะห์ ระวังเจ็บป่วย ตรวจสุขภาพ มีโชคลาภ
 6. คนเกิดวันวันศุกร์  Born on Friday. __ บวช ค้นหาสัจจะธรรม ความจริง ปรับปรุงวิถีชีวิต เป็นมิตรกับทุกคน สะสมบุญบารมี
 7. คนเกิดวันเสาร์  Born on Saturday. __ ทบทวนบทเรียน ชีวิตที่ผ่านมา ทำธุรกิจการเงินกับบริษัทขนาดใหญ่ สมหวัง เดินทางไกล

 ………………………………..

867

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

Patomtip

หน้าแรก  เกี่ยวกับฉัน  อ่านคำทำนาย  อ่านบทความ  ใช้บริการ  สนทนา

ตรวจดวงชะตาในเดือนเมษายน 2557 ทายจากเดือนเกิด(12 ราศี)

erwp

ตรวจดวงชะตาในเดือนเมษายน 2557  ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in April 2014.  Predict from month of  born.  (12 Zodiac)

……………………………………………

(1)
คนเกิดเดือนไทย ๕
ราศีเมษ-แกะ  (13เมษายน–13พฤษภาคม)
Born in Aries. (13April-13May)

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __ต่อสู้ ดิ้นรน เอาตัวรอด ต้องการชัยชนะ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เก็บของเก่ามาใช้งาน ใช้หนี้สิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เครียด วิตกกังวล
  – การงาน   Work __วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย
  – การเงิน  Finance __ไม่เคลื่อนไหว
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากความฝัน และสัมผัสที่ 6
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ใช้ไม้เท้า
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบเหตุไม่คาดคิด
  – สามีภรรยา  Lover-married __โยกย้าย ปรับปรุงบ้าน สำนักงาน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำงานหนัก
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ใช้ความคิดสร้างสรร วางแผนการ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ใช้เครื่องมือสื่อสารทันสมัยมากขึ้น ซื้อ มือถือคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงานหาเงิน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พูดไม่ถูกใจ แต่ทำให้เห็นทางออก
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __พลัดพรากจากกัน ไปไกล
 10. สรุป  Summarize __โชคลาภ

……………………..

(2)
คนเกิดเดือนไทย ๖
ราศีพฤษภ-วัว (14พฤษภาคม–13มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14May-13June)

 1. อดีต  Past __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า พ่อค้าคนกลาง
 2. ปัจจุบัน Present __การเมือง การปกครอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __การเกษตร ครบวงจร
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สมุนไพร
  – การงาน   Work __ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
  – การเงิน  Finance __ฉลองความสำเร็จตามเป้าหมาย
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการเดินทาง เสี่ยงโชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ถกเถียง
  – สามีภรรยา  Lover-married __มีความลับ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ชื่อเสียงโด่งดัง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แก้ไขปัญหาเก่า
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เก็บเงิน สะสมทรัพย์สิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แก้ไขความคิดเห็นที่แตกต่าง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พระ ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทำเพื่อเด็กลูกหลาน
 10. สรุป  Summarize __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน

 

……………………..

(3)
คนเกิดเดือนไทย ๗
ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14June-14July)

 1. อดีต  Past __งานใหม่ ภาระกิจใหม่ เดินทางไกล
 2. ปัจจุบัน Present __บ้าน สำนักงาน ธุรกิจส่วนตัว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิตกกังวล สัมผัสที่ 6
  – การงาน   Work __โครงการใหม่
  – การเงิน  Finance __ท่องเที่ยว อิสระภาพ
  – โชค ลาภ  Fortune __ฉลองความสำเร็จ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แอบ ปิดบัง ซ่อนเร้น
  – สามีภรรยา  Lover-married __ไม่นิ่ง ไม่แน่นอน ฝันแม่น
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ ปัญหาซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ได้รับผลสำเร็จ ฐานะการเงินมั่นคงมากขึ้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __รู้อยู่แล้ว รอคอยโอกาสที่เหมาะสม
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ครูบาอาจารย์
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เรียนต่อ ในระดับสูงมากกว่าเดิม
 10. สรุป  Summarize __เดินทางคนเดียว

 

……………………..

(4)
คนเกิดเดือนไทย ๘
ราศีกรกฎ-ปู (15กรกฎาคม–16สิงหาคม)
Born in Cancer. (15July-16August)

 1. อดีต  Past __อึดอัดขัดข้อง ภาระกิจมากมาย ไปไหนไม่สะดวก
 2. ปัจจุบัน Present __ค่าใช้จ่ายมากมาย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ไม่แน่นอน วิตกกังวล
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปัญหาซับซ้อน
  – การงาน   Work __แอบ มีความลับ
  – การเงิน  Finance __มีปัญหาอย่างหนัก
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการเดินทาง ยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปกป้องตัวเอง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__หยุดพัก
  – สามีภรรยา  Lover-married __ถกเถียง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พึ่งพาส่งศักดิ์สิทธิ์ พระ บวช
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พักผ่อน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยายกิจการสาขา
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หญิงใหญ่
 10. สรุป  Summarize __ทำบุญให้ทาน

 

 ……………………..

(5)
คนเกิดเดือนไทย ๙
ราศีสิงห์-สิงโต (17สิงหาคม–16กันยายน)
Born in Leo. (17August -16September)

 1. อดีต  Past __ดูดวง
 2. ปัจจุบัน Present __คนรักทิ้งร้างห่างไกล กลับมาหา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พึ่งพาตนเอง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ข่าว ติดตามสถานะกาณ์
  – การงาน   Work __ได้งานใหม่
  – การเงิน  Finance __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากเด็กลูกหลาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ความดัน เบาหวาน ไขมัน กิเลสมาร
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วุ่นวายกับญาติ
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พร้อมหน้า
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สิื่อสารทางไกล ซื้อหาใช้เครื่องมือทันสมัย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __หยุดนิ่ง รอโอกาสที่เหมาะสม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ตรวจสุขภาพ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ช่องทางเก่า เคยทำมาแล้ว
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __มีสินค้าบริการให้เลือกมากมาย
 10. สรุป  Summarize __เสื้อผ้า สินค้า ยานพาหนะ ใหม่ ทันสมัย

 

……………………..

(6)
คนเกิดเดือนไทย ๑๐
ราศีกันย์-หญิงสาว (17กันยายน–16ตุลาคม)
Born in Virgo. (17September-16 October)

 1. อดีต  Past __งานก้าวหน้า
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ละทิ้งภาระกิจ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __อยู่ตรงกลาง อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง
  – การงาน   Work __ธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน  Finance __ระวัง อย่าใช้ในการทำผิดกฎหมายศีลธรรม
  – โชค ลาภ  Fortune __ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง คดีความ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รัก 3 เศร้าเสียใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __วนเวียน ปัญหาเก่า
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูดวง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เสื้อผ้าหน้าผมสินค้าทันสมัย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ศูนย์รวมอำนาจการปกครอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __รักษาความสงบ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __นิ่ง อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
 10. สรุป  Summarize __ ทบทวนชีวิต เตรียมปรับปรุงชีวิต

 

……………………..

(7)
คนเกิดเดือนไทย ๑๑
ราศีตุลย์-คันชั่ง (17ตุลาคม–15พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17October-15November)

 1. อดีต  Past __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 2. ปัจจุบัน Present __วิตกกังวล ไม่แน่นอน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการทรัพย์สิน มรดก
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พลังงาน น้ำมัน เชื้อเพลิง ใต้ผิวโลก
  – การงาน   Work __ทำงานดึก
  – การเงิน  Finance __พักสักกครู่ รอไม่นาน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง อดกลั้นต่อคำนินทา
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แก้ปัญหาเก่าใหม่ยังไม่ได้
  – สามีภรรยา  Lover-married __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานฉลองความสำเร็จ งานมงคล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญให้ทาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ประกาศ สร้างความมั่นคง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำบุญให้ทาน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ใช้สัมผัสที่ 6 ญาณหยั่งรู้
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เจ็บใจ เก็บเงินไม่ได้  ค่าใช้จ่ายรออยู่ล่วงหน้า
 10. สรุป  Summarize __พยายามเก็บสะสมเงินทอง เงินทุน

 

……………………..

(8)
คนเกิดเดือนไทย ๑๒
ราศีพิจิก-แมงป่อง (16พฤศจิกายน–15ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16November-15December)

 1. อดีต  Past __ปกป้องตัวเอง
 2. ปัจจุบัน Present __พักงานระยะสั้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปรับปรุงชีวิตและงาน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การเพิ่มรายได้
  – การงาน   Work __สัญญา โปรโมชั่น
  – การเงิน  Finance __อดทนรอคอย ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากสัตว์สี่เท้า
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ฝึกสมาธิดีต่อสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดูดวง
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินไม่สะดวก
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __โครงการมากมาย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ยุ่งวุ่นวายกับญาติกับงาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ความตั้งมั่น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำอย่างดีที่สุด พอใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พ่อค้า คนกลาง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานใหม่
 10. สรุป  Summarize __พบเพื่อน เพิ่มหุ้นส่วน

 

  ……………………..

(9)
คนเกิดเดือนไทย ๑
ราศีธนู-คนยิงธนู (16ธันวาคม–14มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล  ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __รับแขกมาเยือน เจรจาต่อรอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ดูดวง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การเมือง การปกครอง กฎหมาย รัฐศาสตร์
  – การงาน   Work __บริหารจัดการทั่วไป สำนักงาน
  – การเงิน  Finance __ใช้จ่ายเพื่อความสุขในครอบครัว
  – โชค ลาภ  Fortune __พักผ่อน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คิดจะปรับปรุงความสัมพันธ์
  – สามีภรรยา  Lover-married __ชอบทำบุญ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __วางแผนงาน ชีวิต
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มีโชคลาภ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำงานหนัก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อยู่นิ่งๆ ติดภารกิจ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ติดต่อทางมือถือ อินเตอร์เน็ท
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __แก้ปัญหาง่ายๆ
 10. สรุป  Summarize __รอคอยการกลับมา

 

……………………..

(10)
คนเกิดเดือนไทย ๒
ราศีมกร-แพะทะเล (15มกราคม–12กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15January-12February)

 1. อดีต  Past __ภาระกิจมาก คิวแน่น
 2. ปัจจุบัน Present __คนเดียว พึ่งพาตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ระวังอันตราย อย่าผิดศีลธรรมกฎหมาย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ครอบครัว
  – การงาน   Work __ทบทวนบทบาท ผลการดำเนินงาน
  – การเงิน  Finance __ดูดวง
  – โชค ลาภ  Fortune __เฉียดได้ ได้
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __โรคเก่ากำเริบ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เหมือนการค้าขาย ต้องการกำไรอย่างเดียว
  – สามีภรรยา  Lover-married __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __มีเหตุด่วน ไม่คาดคิด ทำงานแข่งกับเวลา
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ซื่้อ ใช้มือถือ อินเตอร์เน็ทมากขึ้น
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __อ้วนขึ้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินไม่สะดวก ลดน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สำเร็จ แต่ช้าหน่อย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __พบแพทย์
 10. สรุป  Summarize __สมหวัง ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร

 

……………………..

(11)
คนเกิดเดือนไทย ๓
ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13กุมภาพันธ์–13มีนาคม)
Born in Aquarius. (13February-13March)

 1. อดีต  Past __โครงการที่ดีมีมากมาย แต่ยังไม่ได้ทำ
 2. ปัจจุบัน Present __มีการแข่งขันกันมากขึ้น
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ฉลองความสำเร็จ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปลดปล่อย ให้มีอิสระ เสรีภาพ
  – การงาน   Work __ขยายกิจการ
  – การเงิน  Finance __ลงทุนในด้านสื่อสาร โทรคมนาคม
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ซ่อมแซมสุขภาพ เดินไม่สะดวก
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ให้โชคลาภ
  – สามีภรรยา  Lover-married __พบเพื่อน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __กินดื่มเพื่อสุขภาพ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อารมณ์ไม่แน่นอน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานหนัก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พักสักครู่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เด็กให้โชค
 10. สรุป  Summarize __แก้ไขปัญหาเล็กน้อย

 

……………………..

(12)
คนเกิดเดือนไทย ๔
ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. อดีต  Past __พักงานระยะสั้น
 2. ปัจจุบัน Present __นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปลีกวิเวก พิจารณาธรรม
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความมั่นคง
  – การงาน   Work __ได้ผล ตามเป้าหมาย
  – การเงิน  Finance __ปิดบัง
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __กินดื่มเพื่อสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เงินสำคัญที่สุด
  – สามีภรรยา  Lover-married __จัดสรรเงินในธนาคาร
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ตางประเทศ ยานพาหนะ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แตกต่างในความคิดเห็น
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เหตุไม่คาดคิด รวดเร็ว
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความหวัง ในโชคลาภ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ระวังความคิการกระทำ อย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 10. สรุป  Summarize __เก็บเงินได้ก้อนใหญ่แต่ต้องใช้ หมดไป

 

………………………………..

859

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  อ่านคำทำนาย  บทความ  สินค้าและบริการ  สนทนา

 

%d bloggers like this: