ดูดวงรายปี เดือนมกราคม 2558 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

12 นักษัตร

ดูดวงรายปี เดือนมกราคม 2558 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

Yearly horoscope in January 2015.  Predict from year of birth. (12 constellation)

………………………………

*อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย__นับวันเวลาตามระบบจันทรคติ  จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล-ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามการนับแบบระบบสุริยะคติ  ปฏิทินที่ธนาคารหรือร้านค้าแจกฟรีส่วนใหญ่พิมพ์ผิดพลาด ไปเปลี่ยนปีนักษัตรก่อนเวลาจริงหลายเดือน (ขอให้ผู้บริหารธนาคารและโรงพิมพ์โปรดแก้ไขด้วยครับ เพื่อมิให้เยาวชนไทยเข้าใจผิด ถามนักดาราศาสตร์ทุกท่านก็จะทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ)
 3. ถ้าท่านผู้อ่านเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปถึงก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันสงกรานต์) ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรเดียวกับก่อนวันที่ 1 มกราคม (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ทำบุญให้ทาน ได้รับตำแหน่งใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__พักงานระยะสั้น สวดมนต์ไหว้พระ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาเก่าวนเวียนเล็กน้อย แก้ไขได้
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อึดอัดขัดข้อง ต้องการความสงบ เริ่มชีวิตใหม่
   • สามีภรรยา  Lover-married __ปัญหาชู้สาว ภายใต้การปกครองของผู้หญิง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ตึงเครียด ขยับขยายกิจการพื้นที่ทำกิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ให้ความเห็นที่ขัดแย้งไม่จริง ปกป้องตนเอง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ภาระกิจใหม่ ผู้นำ รักษาทรัพยากรตามธรรมชาติ สมดุลดินน้ำลมไฟ
  • การงาน   Work __จัดหาทุนดำเนินงานเพิ่มเติม รอคอยโอกาส
  • การเงิน  Finance __เร่งการผลิตสินค้าบริการ สู่สากลโลก ตลาดหลักทรัพย์
  • โชค ลาภ  Fortune __สมหวัง ธุรกิจครบวงจร การเดินทาง ยานพาหนะคันใหม่
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดี
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __วิจัย ปรับปรุงสมดุลด้านการเงิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานด้วยฉันทะ (ชอบ) วิริยะ (ขยัน) อุตสาหะ (อดทน) พรหมวิหาร 4 (เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา)
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนในบ้าน ช่วยแบ่งเบาภาระ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ค้าขาย เดินทางไกลต่างปรเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่ มอเตอร์ไซค์
  • สรุป  Summarize __เก็บเงินก้อนใหญ่ เตรียนนำไปใช้ลงทุนใหญ่ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ฟื้นคืนชีพ

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __อยู่ระหว่างการตัดสินใจครั้งใหญ่ พยายามเลือสิ่งที่ดีที่ดีที่สุดให้ตนเอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ครอบครัวพร้อมหน้า ยึดอำนาจในการปกครองขยายที่ทำกิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แบ่งบัน ขยายกิจการ งานหลักรองเสริม เรียนในระดับสูงสุด
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อย่าประพฤติผิดศีลธรรมกฏหมายประเพณีอันดีงาม สิ้นสุดความสัมพันธ์
   • สามีภรรยา  Lover-married __อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย ยังไม่ตัดสินใจ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อยู่คนเดียว นักบวช ไปเที่ยว ผจญภัย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานใหม่เข้ามา ทบทวนชีวิตเก่า
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปรับตัวปรับความรู้ความสามารถให้ก้าวหน้าทันยุคสมัย
  • การงาน   Work __ก้าวหน้า หุ้นส่วนเพิ่มเติม กู้เงินสำหรับเป็นทุนดำเนินงาน
  • การเงิน  Finance __ทำบุญให้ทาน เสริมดวงชะตา ขยันทำงาน
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก ได้จากคนตายไปแแล้ว
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __มรดก ที่ดิน จากผู้หญิงสูงอายุ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานใหม่ แข่งกับเวลา
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ใชสัมผัสที่หกมากขึ้น ซื้อขายแลกเปลี่ยนนายหน้าค้าที่ดิน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้ให้ได้ความสมบูรณ์พูนสุข
  • สรุป  Summarize __สวดมนต์ไหว้พระรักษาศีล 5-8 เจรจาต่อรอง

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __ถูกตามตื้อขอยืมเงินทอง สิ้นสุดแล้วเริ่มใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__งานใหม่ ความไม่แน่นอน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานก้าวหน้า นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีเคราะห์ ทะเลาะถกเถียง
   • สามีภรรยา  Lover-married __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่อยู่อาศัยซ่อมบ้าน เรียนเพิ่มเติมในระดับสูง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ใช้สื่ออันทันสมัย บริหารจัดการมรดกที่ดิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางท่องเที่ยว พร้อมทำงานชิ้นใหม่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การบริหารจัดการความขัดแย้ง โดยเลือกสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุด
  • การงาน   Work __ฟื้นตัว เพิ่มกำลังการผลิตสินค้าและบริการ
  • การเงิน  Finance __ฉุกเฉิน จำเป็นต้องจ่ายออกไปโดยไม่ได้อะไรกลับคืน
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากสัมผัสที่หก เฉียดได้โชค
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ทำประกันสุขภาพ เพือ่สุขภาพ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำงานหนัก เดินทางไกล ซื้อรถยนต์คันใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เงินกองทุน มรดก ยานพาหนะ เดินทางไกล
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ตนตายไปแล้ว พักสักครู่
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __กู้เงิน ธนาคาร
  • สรุป  Summarize __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ มีทั้งสมหวังและผิดหวัง

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __โครงการมากมายที่ทำแล้วรวย ดูแลผู้สูงอายุ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__พักงานระยะสั้น ผ่อนคลายเครียด
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ฉลองความสำเร็จ ใช้สื่อสารทันสมัยมากขึ้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__หลงรัก เก็บไว้ในใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ครอบครัวพร้อมหน้า อยากจะค้าขาย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานใหม่ เดินทางไกลไป/มาจากต่างประเทศ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เฝ้าบ้าน ต้องการความสงบ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รำคาญ ถูกขอทานตามตื้อ ไปกับเพื่อนๆ
  • การงาน   Work __หมอดู คิดจะเปลี่ยนอาชีพ
  • การเงิน  Finance __ยานพาหนะคันใหม่ อึดอัดขัดข้อง
  • โชค ลาภ  Fortune __สมหวัง แต่อย่าโลภลาภจะหาย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __รักษาสุขภาพ กินดื่มเพื่อสุขภาพ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เหตุไม่คาดคิด อ้วนขึ้น
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เงียบเหงารอคอยโอกาส
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทางท่องเที่ยว เสี่ยงโชค
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความลับ เจรจาต่อรอง
  • สรุป  Summarize __งานหนัก สิ้นสุดความสัมพันธ์ เจ็บป่วย

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __อยู่คนเดียวเงียบเหงา เฝ้าเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ถึงร่ำารวยก็ยังไม่พอใจในตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รอคอยการกลับมาของคนในครอบครัว ชำระหนี้สิน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__หงุดหงิด ว่างเปล่า สูงอายุ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ดื่มเพื่อสุขภาพ อากาศเปลี่ยนไปมาตลอดเวลา
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ความคิดเห็นไม่ตรงกัน มองย้อนไปในอดีต
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ไป/มาจากต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  • การงาน   Work __พึ่งพาตนเอง อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  • การเงิน  Finance __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด กับเพื่อนๆ
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญให้ทาน ทำใจให้สบาย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ระวังอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มเล็กน้อยทำให้ตกใจ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __คัดเลือก กินยาหลายขนานรักษาโรค
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานหนัก กับธุรกิจขนากใหญ่มหาชน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __การตัดสินใจของตนเอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __พักรอคอย งานใหม่
  • สรุป  Summarize __ปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของตนเอง

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย ต้องพึ่งพาตนเอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__คิดทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมา ซื้ออุปกรณ์สื่อสารทันสมัย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อนๆ ร่ำรวยเงินทอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วางแผนไว้ ว่าจะบวชเรียนธรรมะ
   • สามีภรรยา  Lover-married __พร้อมหน้ามีความสุขดี มีภาระกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __รอคอยลูกหลานบริวารคนในครอบครัวกลับมาหา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มีความลับ มีทั้งสุขสมหวังและทุกข์ที่ไม่สมหวัง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พัฒนาการ ความทันสมัย ยานยนต์
  • การงาน   Work __สร้างและรักษาความมั่นคง
  • การเงิน  Finance __ดี ดีมาก ได้จากการดูดวง
  • โชค ลาภ  Fortune __แต่อย่าโลภ ลาภจะหาย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ระวังช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงไปมา
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางใกล้ไกลไปคนเดียว
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ฉลองความสำเร็จ ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทางท่องเที่ยว หาวิธีทำงานให้น้อยลง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปลีกวิเวก ทำตามคำมั่นสัญญา
  • สรุป  Summarize __ทำให้คนรักสบายใจไม่เครียด

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __ทันสมัย ฝึกความอดทน สมาธิ ขอพรจากพระ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__บวช เรียนธรรมะ ค้นหาความจริง เจ็บป่วย สิ้นสุด พ่ายแพ้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องผลประโยชน์ ความร่ำรวย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__โครงการมากมาย ทำแล้วรวย ฟื้นฟูสุขภาพ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร ดีเด่นการเงิน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ใกล้จะสำเร็จการศึกษา เดินทางไกล กลับบ้าน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ครอบครัวพร้อมหน้า อึดอัดขัดข้อง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การรบ เดินทาง ต่างประเทศ ทางสายกลาง
  • การงาน   Work __ทำบุญสะเดาะเคราะห์ บริหารจัดการมรดก
  • การเงิน  Finance __ได้จากงานภาระกิจใหม่ ยังไม่ตัดสินใจ
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้พักผ่อน จากชายสูงอายุ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __งานหนัก ระวังโรคความดันโลหิต อยู่ในศีล 5 จะปลอดภัย
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ไม่ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินใดๆ  อยู่นิ่งๆรอโอกาสที่ดีกว่า
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ รอเวลาอันสมควร
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • สรุป  Summarize __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน แก้ไขปัญหาสลับซับซ้อน

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __พักผ่อน สิ้นสุด อุบัติเหตุ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ขยายกิจการสาขา ได้โชคลาภลอย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สุข สมหวัง สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__โครงการมากมายทำแล้วรวย โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
   • สามีภรรยา  Lover-married __ติดต่อสือสารกันทางอินเตอร์เน็ท
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานกินเลี้ยง พระ นักบวช ค้นหาสัจธรรม
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ครู พ่อค้า
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ข้าราชการ บริหารงาน ฝ่ายผลิต
  • การงาน   Work __หนัก ว่าง เดินทางไกลไป/กลับบ้าน
  • การเงิน  Finance __เกี่ยวกับบ้านสำนักงาน แก้ไขปัญหา ติดขัดเล็กน้อย
  • โชค ลาภ  Fortune __งานใหม่ ยานพาหนะคันใหม่
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง นอนดึก
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __นิ่งในท่ามกลางความวุ่นวาย ทำสัญญา
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พึ่งพาตนเอง ดูแลผู้คนสูงอายุ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ธนาคาร ซ้ำซ้อน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความร่ำรวย คนรัก
  • สรุป  Summarize __สิ้นสุด สู้ชีวิต แก้ไขปัญหาใหญ่

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __ค้นหาความจริง ซื้อขายแลกเปลี่ยน มรดกที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ภาระกิจใหม่ ประวัติเก่า เวลาที่ผ่านมา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน กฏแห่งกรรม
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__บ้าน สำนักงาน เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
   • สามีภรรยา  Lover-married __โครงการมากมายทำแล้วรวย งานใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขยันทำงานหาเงิน ความรัก
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เก็บเงินก้อนใหญ่เพื่อลงทุน กำไรน้อย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารการเงินในธนาคาร ปกป้องรักษาไว้
  • การงาน   Work __ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท งานเร่งด่วน
  • การเงิน  Finance __ปัญหาใหญ่ มรดกที่ดิน
  • โชค ลาภ  Fortune __อย่าเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ระวังโรคหัวใจ ไขมันในเลือด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ความร่ำรวย ที่ไม่แน่นอน ขึ้นๆลงๆ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คัดเลือกสิ่งที่ถูกต้อง ใช้สัญชาติญาณตามธรรมชาติ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ผูกมัด ทำให้อึดอัดขัดข้อง ต้องการความสงบเงียบ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เงินในธนาคาร คนครอบครัว
  • สรุป  Summarize __ทันสมัย  แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ค่าใช้จ่ายสูง ค้าขาย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กลับบ้าน ถือศีล ไหว้ครูบาอาจารย์
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เจรจาต่อรอง อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __โครงการมากมายทำแล้วรวย เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แก้ไขปัญหาเก่า ทุนการศึกษาดำเนินงาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อยู่คนเดียว ขยันทำงานเรียน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ ช่องทางสร้างความร่ำรวยมหาศาล ทางโทรศัพท์อินเตอร์เน็ท
  • การงาน   Work __ตึงเครียด ปัญหาสลับซับซ้อน สินค้าหลากหลายชนิด
  • การเงิน  Finance __ทำบุญ ได้จากหมอดู
  • โชค ลาภ  Fortune __มากมาย ใส่ธนาคาร
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ทบทวนชีวิต ปรับปรุง เตรียมตัว เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พักระยะสั้น อยู่กับครอบครัว
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หญิงสูงอายุ อึดอัดขัดข้องใจ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __พักผ่อน มรดกที่ดิน ธาตุ 4
  • สรุป  Summarize __คัดเลือกวิถีชีวิตที่เหมาะกับตนเอง

……………………..

11 จอ(สุนัข)(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __ใช้สื่อสารทันสมัย มือถืออินเตอร์เน็ทมากขึ้น
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__อยู่ระหว่าการตัดสิน คดีความ ความวุ่นวาย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ช้าแต่สำเร็จ ก้าวหน้า
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ขึ้นอยู่กับญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ เกิดเหตุไม่คาดคิด
   • สามีภรรยา  Lover-married __บริหารการเงินในธนาคาร เพื่อสุขภาพ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บริหารจัดการมรดกที่ดิน ได้รับการแบ่งบัน ทุนการศึกษา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้น เสื้อผ้าสินค้าทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เดินทางไกล ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว พลัดพราก ทำตามสัญญา
  • การงาน   Work __แบ่งบันผลกำไร ค่าใช้จ่่ายสูง
  • การเงิน  Finance __ปรับตัว ปรับปรุง บ้าน
  • โชค ลาภ  Fortune __ไม่โลภลาภไม่หาย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำใจให้ว่างเปล่าจากกิเลส แก้ไขบัญหาเก่า เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สิ้นสุด ความรัก เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ไม่แน่นอน ความเห็นไม่ตรงกัน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ความคิด คำพูด การกระทำของตนเอง ปลีกวิเวก
  • สรุป  Summarize __มีทั้งสมหวังและผิดหวัง ไม่แน่นอน

……………………..

12 กุน(หมู)

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __ไหว้ครูบาอาจารย์  เพื่อสุขภาพที่ดี
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ดีเด่นการค้าขาย วางแผนชีวิต
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มรดก ทีดิน เจรจาต่อรอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว ทำบุญสะเดาะเคราะห์
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทำงานหนัก คิดจะปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน เดินทางโยกย้านเปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้าน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ร่างทรง ศาลพระภูมิ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สิ้นสุด เริ่มใหม่ ขอกู้ยืมเงิน
  • การงาน   Work __ดีมาก แก้ไขปัญหาเก่า
  • การเงิน  Finance __พึ่งพาตนเอง
  • โชค ลาภ  Fortune __ทะเบียนรถยนต์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เจ็บป่วย ใช้น้ำมนต์
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสียญาติ ต้องการความยุติธรรม
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ระวังการเดินทางไกลให้ เงินก้อนใหญ่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __แม่ม่าย สัญญา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี พระแม่ธรณี
  • สรุป  Summarize __กำไร ว่างเปล่า ได้รับตำแหน่งสำคัญ ความมั่นคงในชีวิต

WP9final

ดูดวงรายเดือน มกราคม2557 ทายจากวันที่เกิด (31วัน)

ZDSD

ดวงชะตารายเดือน มกราคม 2557  ทายจากวันที่เกิด (31 วัน)
Monthly horoscope January 2014.  Predict from date of birth.

คำพยากรณ์ดวงชะตา สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ของเดือน

 1. ผู้เกิดในวันที่ 1 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 2. ผู้เกิดในวันที่ 2 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 3. ผู้เกิดในวันที่ 3 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 4. ผู้เกิดในวันที่ 4 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 5. ผู้เกิดในวันที่ 5 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 6. ผู้เกิดในวันที่ 6 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 7. ผู้เกิดในวันที่ 7 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 8. ผู้เกิดในวันที่ 8 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 9. ผู้เกิดในวันที่ 9 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 10. ผู้เกิดในวันที่ 10 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 11. ผู้เกิดในวันที่ 11 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 12. ผู้เกิดในวันที่ 12 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 13. ผู้เกิดในวันที่ 13 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 14. ผู้เกิดในวันที่ 14 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 15. ผู้เกิดในวันที่ 15 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 16. ผู้เกิดในวันที่ 16 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 17. ผู้เกิดในวันที่ 17 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 18. ผู้เกิดในวันที่ 18 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 19. ผู้เกิดในวันที่ 19 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 20. ผู้เกิดในวันที่ 20 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 21. ผู้เกิดในวันที่ 21 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 22. ผู้เกิดในวันที่ 22 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 23. ผู้เกิดในวันที่ 23 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 24. ผู้เกิดในวันที่ 24 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 25. ผู้เกิดในวันที่ 25 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 26. ผู้เกิดในวันที่ 26 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 27. ผู้เกิดในวันที่ 27 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 28. ผู้เกิดในวันที่ 28 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 29. ผู้เกิดในวันที่ 29 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 30. ผู้เกิดในวันที่ 30 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 31. ผู้เกิดในวันที่ 31 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kbอดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

 

ดวงชะตาในเดือนธันวาคม2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

12 นักษัตร

ดูดวงรายปี เดือนธันวาคม 2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

Yearly horoscope in December 2014.  Predict from year of birth. (12 constellation)

………………………………

*อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย__นับวันเวลาตามระบบจันทรคติ  จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล-ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามการนับแบบระบบสุริยะคติ  ปฏิทินที่ธนาคารหรือร้านค้าแจกฟรีส่วนใหญ่พิมพ์ผิดพลาด ไปเปลี่ยนปีนักษัตรก่อนเวลาจริงหลายเดือน (ขอให้ผู้บริหารธนาคารและโรงพิมพ์โปรดแก้ไขด้วยครับ เพื่อมิให้เยาวชนไทยเข้าใจผิด ถามนักดาราศาสตร์ทุกท่านก็จะทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ)
 3. ถ้าท่านผู้อ่านเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปถึงก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันสงกรานต์) ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรเดียวกับก่อนวันที่ 1 มกราคม (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ค้นหาสัจจะธรรมความเป็นจริง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__สำเร็จ สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ภาระกิจมากเกินไป
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย ทะเลาะทุ่มเถียง
   • สามีภรรยา  Lover-married __น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พึ่งพาตนเอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทาง สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารจัดการงานบ้าน สำนักงาน
  • การงาน   Work __อัญมณี ทรัพยากรธรรมชาติ ทำสัญญา เพื่อสุขภาพ
  • การเงิน  Finance __ใช้ในการเดินทาง ทิ้งร้างห่างไกล
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากยานพาหนะ สินค้าใหม่ทันสมัย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สมดุลธาตุสี่ ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เด็กให้โชค
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เชื่อในความดีของตนเอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เงินกู้
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __จากธนาคาร
  • สรุป  Summarize __ได้รับอนุมัติมาเพิ่มทุนดำเนินกิจการ

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __ตรวจเช็ครื้อฟื้นบำรุงสุขภาพ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ทำงานต่อเนื่องนอนดึก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เงินตึงมือ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ปลดปล่อยให้มีอิสระ
   • สามีภรรยา  Lover-married __หงุดหงิดง่าย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ค้าขาย เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เงียบเหงาเศร้าซึม
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ไร่นาสวนผสมผสาน
  • การงาน   Work __พักระยะสั้น
  • การเงิน  Finance __ได้จากงานใหม่
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากเพื่อนเก่า
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __รักษาพยาบาล
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสม เข้ากันได้กับชีวิตของตนเอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __รอคอยโอกาสที่ดีกว่า
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สมหวัง
  • สรุป  Summarize __เจ็บป่วยพบแพทย์สูญเสียผ่าตัด

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __เครียด
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__รื้อฟื้น ตรวจเช็คซ่อมสุขภาพ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่างประเทส ยาพหนะคันใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีให้เลือกมากมาย หลายคน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ไปทำบุญ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __โครงการมากมายกำลังคิดว่าจะทำ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ฝึกสมาธิ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __อ่านหนังสือมาก นอนดึก
  • การงาน   Work __บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
  • การเงิน  Finance __สมหวัง เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง อย่างเงียบๆ
  • โชค ลาภ  Fortune __ยังไม่เสี่ยงโชค
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เงียบเหงาเศร้าซึม
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สะเดาะเคราะห์
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ไปทำบุญไหว้พระกับเพื่อน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  • สรุป  Summarize __ปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ไปงาน กินเลี้ยง กับเพื่อน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สวดมนต์ไหว้พระ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แม่ซื่อ คนกลาง
   • สามีภรรยา  Lover-married __รอคอยการกลับมาหา
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานหมั้น ทำสัญญา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางระยะใกล้
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทำบุญเสริมบารมี
  • การงาน   Work __หนทางพ้นทุกข์
  • การเงิน  Finance __สับสนการตัดสินใจ
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากภาระกิจใหม่
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __กินยาหลายขนาน ปัญหาชีวิตซับซ้อน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย พ่ายแพ้ สูญเสีย
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หมอดู
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ยาสมุนไพร
  • สรุป  Summarize __กลับบ้านช้า นอนดึก

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __พักงานระยะสั้น
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ปัญหาหัวใจ เก็บเงินไม่ได้ ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เงินรั่วไหล
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตามตื้อ
   • สามีภรรยา  Lover-married __มีเคราะห์เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __วิตกกังวล
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เจรจาต่อรอง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ
  • การงาน   Work __เดินทางไกล
  • การเงิน  Finance __หมุน กู้ยืม บริหารจัดการหนี้สิน
  • โชค ลาภ  Fortune __เลขที่บ้านสำนักงาน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดีขึ้น
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ดูดวง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ชีวิตที่ต้องต่อสู้ แก้ไขปัญหาใหญ่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เลื่อนตำแหน่ง ความมั่นคง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ทำบุญให้ทาน
  • สรุป  Summarize __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __พบเห็นเหตุฉุกเฉิน ไม่คาดคิด ทำให้ตกใจ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสียพบแพทย์
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อึดอัด ปิดบังอำพราง ไม่ชัดเจน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ฉลองแต่งงาน ความสำเร็จ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ซ่อม/ซื้อบ้าน สำนักงาน เที่ยวทะเล
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__บำรุงสุขภาพ ทำตามสัญญา
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักผ่อนระยะสั้นๆ รอคอย
  • การงาน   Work __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • การเงิน  Finance __ไม่แน่นอน
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากเพื่อนฝูง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดีขึ้น
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ขยายกิจการ เรียนสูงขึ้น
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __กู้เงิน หมุนเงิน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __วิเคราะห์สถานการณ์
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เงียบเหงา
  • สรุป  Summarize __สมหวัง

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __อนาคตที่ขึ้นกับการตัดสินใจของตัวเองในวันนี้
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ขยายกิจการ เรียนต่อ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปริญญาโท/เอก
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พึ่งพาตนเอง
   • สามีภรรยา  Lover-married __พากันไปทำบุญให้ทาน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __จัด/ไปงานเลี้ยงงานฉลอง ความสำเร็จ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิธีการปรับปรุงกิจการ ทำให้ทันยุคสมัย
  • การงาน   Work __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  • การเงิน  Finance __ซื้อ/ซ่อม บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง อย่าทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ตรวจเช็คบำรุงรักษาสุขภาพ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __อยู่คนเดียว เงียบเหงา ค้นหาสัจจะธรรม ปลีกวิเวก
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ใช้ศีล 5 ช่วยในการตัดสินใจ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อย่าใจร้อน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __บริหารจัดการมรดกที่ดิน
  • สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __ฝันแม่น สัมผัสที่หกดี
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ต้อนรับแขก เดินทางมาจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผนงานร่วมกัน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__บริหารจัดการมรดกที่ดิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __คิดจะปรับเปลี่ยนชีวิตตนเองและครอบครัว
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ยุ่งวุ่นวายกับงานกับญาติ คิดเห็นไม่ตรงกัน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ครอบครัวพร้อมหน้า
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รักษาพยาบาลเสริมสุขภาพ
  • การงาน   Work __แข่งกับเวลา
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากเพื่อนเก่า
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง  ดีขึ้น
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงซ่อมบ้านสำนักงาน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __รักษาสุขภาพ
  • สรุป  Summarize __สุขสมหวัง มากกว่าผิดหวัง

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ แต่งงาน สำเร็จการศึกษา
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__รอคอยโอกาส คนรักกลับมา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กำลังจะตัดสินใจ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ติดตาม ตามตื้อ ขอร้อง หมั้นหมาย
   • สามีภรรยา  Lover-married __ไม่เข้าใจกัน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เงินตึงมือ มีพอดีใช้
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานก้าวหน้า
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
  • การงาน   Work __ต้องการ/มีอิสระสูง
  • การเงิน  Finance __เก็บเพื่อใช้เป็นทุนดำเนินงาน ขยายกิจการ
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ประกันภัยสุขภาพ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ลดความสิ้นเปลือง  ไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หุ้นส่วน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • สรุป  Summarize __ขยันทำงาน

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __สงบสุข เริ่มต้นใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ทำบุญให้ทาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ก้าวหน้า
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทำงานหนัก
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ร่ารวยเงินทอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คัดเลือกหาสิ่งที่ต้องการ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การขนส่ง คมนาคม ต่อสู้ชีวิตกับความยากลำบาก
  • การงาน   Work __ภาระกิจใหม่ล่าสุด
  • การเงิน  Finance __ขออนุมัติ
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง อย่าทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ทำจิตให้แจ่มใส สนทนากับเพื่อนเก่า
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เด่นการเมืองการปกครอง ตำแหน่งสูงสุด
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจรจาต่อรอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ติดต่อขอความช่วยเหลือ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __รื้อฟื้น ทำให้สุขภาพดี เหมือนเดิม
  • สรุป  Summarize __วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาล

……………………..

11 จอ(สุนัข)(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __มีเคราะห์ เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__บริหารเงินในธนาคาร
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้สัญชาติญาณ ความต้องการ ปกป้องตนเอง ตามธรรมชาติ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รักเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __เด่นการค้าขาย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายนายพ่อค้าคนกลาง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สำเร็จการศึกษา แต่งงาน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  • การงาน   Work __ได้กำไรดี
  • การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __โครงการมากมายที่ยังไม่เคยลองทำ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อย่าเสี่ยง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เก็บเงินไว้
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความฝัน กับความเป็นจริง
  • สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว

……………………..

12 กุน(หมู)

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __เศร้าโศกเสียใจ ทบทวนความหลัง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__สุขสมหวัง อยู่อย่างเงียบๆ เริ่มต้นชีวิตใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เด็กให้โชค ทุนการศึกษา
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สวยหล่อ เสื้อผ้ายานพาหนะใหม่ ทันสมัย
   • สามีภรรยา  Lover-married __เรียนรู้กฏแห่งกรรม
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานกินเลี้ยงกับเพื่อน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัญชาติญาณ สัมผัสที่หก ญาณหยั่งรู้
  • การงาน   Work __ย้ายกลับบ้าน เดินทางกลับมาหาครอบครัว
  • การเงิน  Finance __น้ำดื่มสมุนไพร
  • โชค ลาภ  Fortune __ไม่ควรเสี่ยงโชคอย่างทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __สับสนการตัดสินใจ สังสัยตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ต้อนรับคนเดินทางไกลมาหา เจรจาต่อรอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ร่ำรวยเงินทอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปัญหาครอบครัวซับซ้อน
  • สรุป  Summarize __พักผ่อน ว่างงานภาระกิจระยะสั้นๆ

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-228-6407
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

| หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว | ปฎิทิน |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

(No. 953)

ดูดวงรายเดือน ธันวาคม2557 ทายจากวันที่เกิด (31วัน)

ZDSD

ดวงชะตารายเดือนธันวาคม 2557  ทายจากวันที่เกิด (31 วัน)
Monthly horoscope December 2014. Predict from date of birth.

คำพยากรณ์ดวงชะตา สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ของเดือน

 1. ผู้เกิดในวันที่ 1 ของเดือน__
  อดีต…สูญเสีย สุดท้าย สิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  ปัจจุบัน…กับหนี้สิน คนรัก การเรียน ขยายกิจการ
  อนาคต…พบทุกคนในครอบครัว ทบทวนชีวิตปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
  แนะนำ…สะเดาะเคราะห์ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ให้ทานบารมี ผ่อนคลายความตึงเครียด (มีสติ)
 2. ผู้เกิดในวันที่ 2 ของเดือน__
  อดีต…เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  ปัจจุบัน…เปิดช่องทางการค้าขาย สินค้าเพื่อสุขภาพ ทางมือถืออินเตอร์เน็ทมากขึ้น
  อนาคต…ทำงานหนัก เครียด
  แนะนำ…ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ใช้ยานพาหนะด้วยความเร็วปานกลาง ให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว ควบคุมการเงิน
 3. ผู้เกิดในวันที่ 3 ของเดือน__
  อดีต…เดินทางไกล ท่องเที่ยว
  ปัจจุบัน…เยี่ยมญาติผู้หญิงสูงอายุ แวะไหว้พระ  และครูบาอาจารย์
  อนาคต…บริหารจัดการมรดกที่ดิน ของคนที่ตายไปแล้ว
  แนะนำ…รื้อฟื้นโครงการที่คิดไว้ว่าจะทำ ถึงจะเหน็ดเหนื่อก็คุ้นค่า กับผลที่ได้รับ พักผ่อนให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการ
 4. ผู้เกิดในวันที่ 4 ของเดือน__
  อดีต…งานใหม่เข้ามา
  ปัจจุบัน…ทำงานด้วยความอดทนแก้ไขปัญหาซับซ้อน  นายหน้าพ่อค้าคนกลางซื้อขายแลกเปลี่ยน
  อนาคต…ทำบุญหรือทาน แลกกับสิ่งที่ต้องการ
  แนะนำ…ยึดหลักทางสายกลางไม่ตึงหรือย่อหย่อนเกินไป พักผ่อนสลับทำงานหนัก บริหารมรดกที่ดิน สร้างดอกผลเพิ่มพูน
 5. ผู้เกิดในวันที่ 5 ของเดือน__
  อดีต…แก้ไขปัญหาซับซ้อน
  ปัจจุบัน…ที่ยากจะแก้ไข เครียด พักงานระยะสั้น
  อนาคต…อกหัก พ่ายแพ้ โรคในทรวงอก  เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  แนะนำ…เกือบได้โชคลาภ บริหารการเงินในธนาคาร เพื่อให้เกิดสมหวัง ตามความใฝ่ฝัน
 6. ผู้เกิดในวันที่ 6 ของเดือน__
  อดีต…ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
  ปัจจุบัน…ทำงานแข่งกับเวลา สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด เก็บเงินทุนได้ก้อนใหญ่
  อนาคต…ค้าขาย
  แนะนำ…รอคอยโอกาสที่ดี เชื่อมั่นในตัวเอง ลงทุนในธุรกิจที่มั่นคง ไม่แปรผันไปตามเหตุการณ์บ้านเมือง
 7. ผู้เกิดในวันที่ 7 ของเดือน__
  อดีต…ทำงานหนัก
  ปัจจุบัน…ปรับปรุงกิจการและวิถีชีวิตส่วนตัว ให้เป็นไปตามฐานะทางการเงิน อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  อนาคต…ย้ายย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ การงานวิธีทำงาน ซ่อมแซมบ้านสำนักงาน
  แนะนำ…อย่าลังเลที่จะตัดสินใจพึ่งพาสินค้าอุปกรณ์สื่อสารทันสมัย เพื่อแก้ไขปัญหาติดขัด ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้น
 8. ผู้เกิดในวันที่ 8 ของเดือน__
  อดีต…เชื่อมั่นในตนเอง
  ปัจจุบัน…วนเวียน ทิ้งร้างห่างไกลคนรักและครอบครัว ใช้คืนหนี้สิน
  อนาคต…เด็กให้โชค ขอพรสิ่งสักดิ์สิทธิ์
  แนะนำ…ติดตอสื่อสารทางมือถือินเตอร์เน็ทกับเพื่อนๆและงานมากขึ้น ใช้ตามความจำเป็น
 9. ผู้เกิดในวันที่ 9 ของเดือน__
  อดีต…ช้า แต่สำเร็จ
  ปัจจุบัน…อยู่ระหว่างการบริหารจัดการมรดก ที่ดิน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
  อนาคต…วางแผน เจรจาต่อรอง
  แนะนำ…เพื่อให้สมหวัง ต้องทำงานนั้นแข่งกับเวลา ไม่สนใจความวุ่นวายรอบด้าน มีสมาธิ
 10. ผู้เกิดในวันที่ 10 ของเดือน__
  อดีต…ธุรกิจครบวงจร ไร่นาสวนผสม
  ปัจจุบัน…ทบทวนชีวิต ตัดสินใจ เก็บของเก่ามาใช้งานอีกครั้ง ต้องการความยุติธรรม ใช้หนี้สิน
  อนาคต…ถูกติดตามถวงถามหนี้สิน สำเร้๗แต่ช้าหน่อย
  แนะนำ…บริหารมรดกที่ดิน สุขภาพ ฟังความเห็นคนอื่นบ้าง ขยายกิจการ
 11. ผู้เกิดในวันที่ 11 ของเดือน__
  อดีต…ครอบครัวพร้อมหน้า
  ปัจจุบัน…บริหารจัดการมรดก ที่ดิน ขยันทำงาน เก็บเงิน
  อนาคต…วิตกกังวล กิจการขนาดใหญ่ ร่ำรวย
  แนะนำ…ใช้บ้านเป็นสำนักงาน ปกป้องผลประโยชน์ตนเอง ใช้นายหน้าพ่อค้าคนกลาง ยานพาหนะคันใหม่
 12. ผู้เกิดในวันที่ 12 ของเดือน__
  อดีต…งานก้าวหน้า
  ปัจจุบัน… ปัญหาซับซ้อน วิตกกังวล ทำงานแข่งกับเวลา
  อนาคต…ขยันทำงาน ทบทวนเหตุทำให้เกิดปัญหา
  แนะนำ…บริหารการเงินในธนาคาร กลับไปหาครอบครัว พักผ่อนให้เพียงพอ ใช้คนกลางเชื่อมโยงสื่อสาร
 13. ผู้เกิดในวันที่ 13 ของเดือน__
  อดีต…รับตำแหน่งใหม่ ฐานะมั่นคงขึ้น
  ปัจจุบัน…คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อันมีค่า พ่อค้าคนกลาง
  อนาคต…ร่างกายพักผ่อนไม่พอ  ทำงานติดต่อเนื่อง นอนดึดึก
  แนะนำ…รักษาศีล 5 ใช้บ้านเป็นสำนักงาน แทนการเดินทางไกล เพื่อให้ความอบอุนแก่ครอบครัว
 14. ผู้เกิดในวันที่ 14 ของเดือน__
  อดีต…ต้อนรับแขกจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
  ปัจจุบัน…ติดตามสถานการณ์ เหตุด่วนเหตุร้ายฉุกเฉิน แลกเปลี่ยนข่าวสาร
  อนาคต…วางนโยบายและแผนปฏิบัติการณ์รัดกุม แก้ไขปัญหาเก่าที่มีอยู่นานแล้ว
  แนะนำ…ทำงานในเวลากลางคืน เลือกช่องทางที่เหมาะแก่ตนเอง เคลื่อนที่เร็ว รอคอยโอกาส
 15. ผู้เกิดในวันที่ 15 ของเดือน__
  อดีต…บริหารเงินทุนในธนาคาร
  ปัจจุบัน…บริหารจัดการมรดกที่ดิน  ช้าแต่สำเร็จ ได้รับอิสระภาพ
  อนาคต…เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่ ระวังอุบัติเหตุ
  แนะนำ…ติดต่อสื่อสารกับธุรกิจขนานใหญ่ มหาชน ใช้หลักเมตตาธรรม คุ้มครองเด็กและเยาวชน แข่งกับเวลา
 16. ผู้เกิดในวันที่ 16 ของเดือน__
  อดีต…พบแพทย์เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
  ปัจจุบัน…โรคเก่ากำเริบ ชำระหนี้สิน แก้ไขปัญหาใหญ่ ต่อสู้ชีวิตด้วยความเข้มแข็ง
  อนาคต…เด่นการค้า และงานก้าวหน้ามากขึ้น
  แนะนำ…วางนโยบายและเป้าหมายในปีต่อไป ทำสิ่งที่เคยสลับซับซ้อนให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ ไม่นิ่งเฉย ไม่ปล่อยให้ปัญหาเก่านั้นวนเวียนไม่รู้จบสิ้น
 17. ผู้เกิดในวันที่ 17 ของเดือน__
  อดีต…พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  ปัจจุบัน…ขยายกิจการ เรียนต่อ กู้เงิน ยานพาหนะใหม่
  อนาคต…มีสินค้าให้เลือมากมาย ขายดี ร่ำรวย
  แนะนำ…พักงานระยะสั้น ฉลองความสำเร็จ ทางการค้า ติดตามสถานะการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
 18. ผู้เกิดในวันที่ 18 ของเดือน__
  อดีต…เลื่อนยศ รับตำแหน่งใหม่  ระวังอย่าใช้อำนาจในทางที่ผิด
  ปัจจุบัน…ติดต่อสื่อสาร บริหารการเงิน ผ่านทางอินเตอร์เน็ทมากขึ้น ค่าใช้จ่ายสูง
  อนาคต…สมหวัง เดินทางไกล ตางประเทศ ยานพาหนะใหม่
  แนะนำ…ผ่อนคลายความเครียด เก็บเงินทุนก้อนใหญ่ นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยน เพื่อนช่วยเหลือ
 19. ผู้เกิดในวันที่ 19 ของเดือน__
  อดีต…ต้องการความยุติธรรม
  ปัจจุบัน…เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่ ทิ้งร้างห่างไกลจากครอบครัว และเพื่อนฝูง
  อนาคต…ทะเล วิตกกังวน
  แนะนำ…เลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง สวดมนต์ไหว้พระฝึกสมาธิ พึ่งพาตนเอง
 20. ผู้เกิดในวันที่ 20 ของเดือน__
  อดีต…ค้นหาสัจธรรม ความจริง
  ปัจจุบัน… งานใหม่ ความเสี่ยงภัย หิมะตกหนัก
  อนาคต…พักงานระยะสั้น วางแผนงานในปีต่อไป
  แนะนำ…สิ้นสุดงานเก่า ขยันทำงาน ระวังโรคหัวใจ
 21. ผู้เกิดในวันที่ 21 ของเดือน__
  อดีต…แก้ไขปัญหาเก่า หนี้สิน รีไซเคิล
  ปัจจุบัน…ต่อสู้ ปัญหาใหญ่ เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย ดูแลคนนชรา เด่นค้าขาย
  อนาคต…ทบทวนนโยบาย ปรับปรุงระบบการเงิน
  แนะนำ…นิ่งสงบท่ามกลางความวุ่นวาย สะเดาะเคราะห์ ยอมรับกฏแห่งกรรม ทำงานหนักขึ้น
 22. ผู้เกิดในวันที่ 22 ของเดือน__
  อดีต…ได้โชคลาภก้อนใหญ่ ร่ำรวย
  ปัจจุบัน…แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเหตุไม่คาดคิด ทำให้ต้องใช้จ่ายเงินออกไป เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ
  อนาคต…ต้องการความสงบ เพื่อน เพื่อนบ้าน
  แนะนำ…ช้าแต่สำเร็จ สิ้นสุด พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 23. ผู้เกิดในวันที่ 23 ของเดือน__
  อดีต…ครอบครัวพร้อมหน้า งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ แต่งงาน
  ปัจจุบัน…ถูกขอยืมเงินทอง กู้เงิน จากเพื่อน
  อนาคต…อึดอัดกายใจ เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  แนะนำ…บริหารจัดการมรดกที่ดินโดยด่วน อย่าทำผิดศีลธรรมกฏหมาย พึ่งพาตนเอง
 24. ผู้เกิดในวันที่ 24 ของเดือน__
  อดีต…ทำบุญเสริมบารมีสะเดาะเคราะห์
  ปัจจุบัน…ตรวจเช็ครักษาสุขภาพ ซื้อมือถือคอมพิวเตอร์ใหม่ ได้จากผู้สูงอายุ
  อนาคต…งานใหม่ นายหน้าพ่อค้าคนกลาง
  แนะนำ…ยุ่งกับญาติกับงาน นำความเห็นแตกต่างมาคัดเลือสรร เพื่อให้ถึงความสำเร็จ โดยทีมงาน
 25. ผู้เกิดในวันที่ 25 ของเดือน__
  อดีต…อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรมแล้วจะรอดพ้นอันตราย
  ปัจจุบัน…พักงานระยะสั้นๆ งานใหม่ ซื้อขายแลกเปลี่ยน พ่อค้าคนกลาง นายหน้าค้าที่ดิน
  อนาคต…ทำจิตให้แจ่มใส ตั้งใจทำงาน
  แนะนำ…บวชเรียน อยู่ในศีลธรรม ยึดถือความจริง เปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตอาชีพการงาน สิ้นสุดสิ่งเก่าที่ไม่ดี ฉลองความสำเร็จ
 26. ผู้เกิดในวันที่ 26 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 27. ผู้เกิดในวันที่ 27 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 28. ผู้เกิดในวันที่ 28 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 29. ผู้เกิดในวันที่ 29 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 30. ผู้เกิดในวันที่ 30 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…
 31. ผู้เกิดในวันที่ 31 ของเดือน__
  อดีต…
  ปัจจุบัน…
  อนาคต…
  แนะนำ…

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kbอดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว | ปฎิทิน |
| Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |
images

(No. 950)

ดวงชะตารายสัปดาห์(ที่49) ทายจากวันเกิด วันที่1-7ธันวาคม2557

ดวงชะตารายสัปดาห์ พยากรณ์จากวันเกิด
สัปดาห์ที่ 49 ช่วงวันที่ 1-7 ธันวาคม 2557
Weekly Horoscope predict from Day of Birth.
Week 49 between 1-7 December, 2014.

คำพยากรณ์

 1. คนเกิดวันอาทิตย์  Born on Sunday. __
  อดีต…พบพระ นักบวช ถือศีล
  ปัจจุบัน… ว่างเปล่า รักษาสุขภาพ เจ็บป่วย กินยาหลายขนาน
  อนาคต… เดินทางไกล ต่างประเทศต่งจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
  คำแนะนำ… โรคเก่ากำเริบ ทำงานหนัก ตำแหน่งหน้าที่ความมั่นคง ปกป้องผลประโยชน์
 2. คนเกิดวันจันทร์  Born on Monday.__
  อดีต… ทบทวนความคิดการกระทำของตัวเอง ที่ผ่านมา
  ปัจจุบัน… เจ็บป่วยพ่ายแพ้ โรคเก่ากำเริบ ขยายกิจการ เรียนสูงขึ้น
  อนาคต… ความว่างเปล่า เงียบเหงาอยู่คนเดียว ปลีกวิเวก
  คำแนะนำ… งานใหม่ ภาระกิจใหม่ล่าสุด ความไม่แน่นอนเป็นสัจธรรม เดินทางไกล ท่องเที่ยว
 3. คนเกิดวันอังคาร  Born on Tuesday.__
  อดีต… พบรักใหม่ เจอคนถูกใจ รักษาพยาบาล
  ปัจจุบัน… อึดอัดขัดข้อง ภาระกิจดูแลคนสูงอายุ ต้องใช้ความอดทน
  อนาคต… ทบทวนชีวิตตนเอง เกิบเงินสะสมเงินทุนเตรียมใช้งาน
  คำแนะนำ… ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ศิลปะความสวยงาม สลับซับซ้อน ความมั่นคงถาวร
 4. คนเกิดวันพุธ  Born on Wednesday.__
  อดีต… ดีเด่นการค้าขาย ยานพาหนะใหม่
  ปัจจุบัน…โชคลาภ ได้จากความฝัน เจรจาต่อรอง
  อนาคต… ทำบุญสะเดาะเคราะห์ บริหารหนี้สิน
  คำแนะนำ… คัดเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการ รื้อฟื้น งานใหม่ คนกลางต่อรองนายหน้า ค้าขายที่ดิน ฉลองความสำเร็จ
 5. คนเกิดวันพฤหัสบดี  Born on Thursday.__
  อดีต… ต้องการความสงบเงียบ
  ปัจจุบัน… ดูดวง ความมั่นคงในชีวิต สุขสมหวัง ไม่สมหวังเป็นบางเรื่อง
  อนาคต… รอคอยโอกาสที่ดี ใช้สัมผัสที่หก คนจากไปไกลกลับมาหา
  คำแนะนำ… ระวังเจ็บป่วย เคราะห์ร้าย ทำใจให้วางจากกิเลส อย่านอนดึก ยอมรับความไม่แน่นอน
 6. คนเกิดวันวันศุกร์  Born on Friday. __
  อดีต… ผิดหวัง
  ปัจจุบัน… แก้ไขปัญหาเร่งด่วน เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่ แข่งกับเวลา
  อนาคต… โครงการที่ดี พึ่งพาตนเอง
  คำแนะนำ… ให้เปล่า เป็นทานของขวัญ สำนักงานบ้าน เคร่งครัดอยู่ในศีลธรรมอันดี
 7. คนเกิดวันเสาร์  Born on Saturday. __
  อดีต… ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
  ปัจจุบัน… เดินทางท่องเที่ยว เรียนรู้เรื่องกฏแห่งกรรม โครงการที่ยังไม่ได้เริ่มทำ
  อนาคต… โชคลาภร่ำรวยเงินทอง ฝึกสมาธิ
  คำแนะนำ…จากผู้มีบุญบารมีอำนาจ อย่านอนดึก รักครอบครัว อย่าประมาทความเจ็บป่วยอุบัติเหตุ สูญเสีย

………………………………..

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kbโหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว | ปฎิทิน |
| Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |
images

(No. 949)

โชคลาภในเดือนธันวาคม 2557

sdc

โชคลาภในเดือนธันวาคม 2557
Fortune in December 2014

 1. วันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557__โอกาสของผู้จะสมหวัง ได้เลขให้โชคจากในฝันของตนเอง ฝันเห็นพระอาทิตย์เดือนดาว ได้โชคลาภจากคนในครอบครัว หมอดู คนลักษณะสมบูรณ์อ้วน จากคู่ครอง จากญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ  จากคนตายไปแล้ว จากผู้ใช้โทร.มือถือเลขท้าย 2, 15, 217, 10, 365, 37, 316, 529
 2. วันอังคาร ที่ 2 ธันวาคม 2557__โชคลาภได้จาก 6น.หญิงหม้าย 7.30น.เพื่อนสนิท 9น.คนรัก  10.30น.ในงานเลี้ยงฉลอง 12น.คนตายไปแล้ว 13.30น.เงินกู้ยืม 15น.ประกันภัย-ชีวิต 16.30น.-18น.ยานพาหนะคันใหม่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากผู้ใช้โทร.มือถือหมายเลขท้าย 3, 317, 4, 18, 412, 42, 754, 9, 241, 33, 643, 653, 51
 3. วันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557__
 4. วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557__โชคลาภทั่วไปได้จากความฝัน หญิงหม้าย ขอทาน พระแม่ธรณี จากผู้ใช้โทร.มือถือหมายเลขท้าย 4, 143, 8, 15, 124, 75, 5,19, 254, 11, 18, 412, 57  เวลา6น.ได้จากเลขที่บ้าน 7.30น.ได้จากคนตาย ทะเบียนรถอุบัติเหตุ 9น.ได้จากการทำบุญ 10.30น.ได้จากลูกหนี้ 12น.ได้จากพระ 11.30น.ได้จากเด็ก+_1แต้ม 15น.ธุรกิจสีเทา 16.30น.ได้จากความฝันและสัมผัสที่หก
 5. วันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2557__โชคลาภทั่วไปได้จากแม่ เพื่อน กราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ dkime[6P เพศตรงข้าม จากผู้ใช้โทรศัพท์หมายเลขท้าย 3, 243, 6, 576, 4, 11, 18, 412, 26, 17  เวลา6น.ได้จากมรดกที่ดิน  เวลา7.30น.ได้จากสัมผัสที่หก  เวลา9น.ได้จากหมอดู  เวลา10.30น.ได้จากลาภลอย เวลา12น.ทะเบียนยานพหนะจอดอยู่ทิศเหนือ  เวลา13.30น.ได้จากนักบวชครูบาอาจารย์  เวลา15น.ได้จากการพักผ่อน  เวลา16.30น.ได้จากการขยันทำงาน
 6. วันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม 2557__
 7. วันอาทิตย์ ที่ 7 ธันวาคม 2557__
 8. วันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557__
 9. วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557__
 10. วันพุธ ที่ 10 ธันวาคม 2557__
 11. วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2557__
 12. วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557__
 13. วันเสาร์ ที่ 13 ธันวาคม 2557__
 14. วันอาทิตย์ ที่ 14 ธันวาคม 2557__
 15. วันจันทร์ ที่ 15 ธันวาคม 2557__
 16. วันอังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557__
 17. วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2557__
 18. วันพฤหัสบดี ที่ 18 ธันวาคม 2557__
 19. วันศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม 2557__
 20. วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2557__
 21. วันอาทิตย์ ที่ 21 ธันวาคม 2557__
 22. วันจันทร์ ที่ 22 ธันวาคม 2557__
 23. วันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557__
 24. วันพุธ ที่ 24 ธันวาคม 2557__
 25. วันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2557__
 26. วันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557__
 27. วันเสาร์ ที่ 27 ธันวาคม 2557__
 28. วันอาทิตย์ ที่ 28 ธันวาคม 2557__
 29. วันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2557__
 30. วันอังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2557__
 31. วันพุธ ที่ 31 ธันวาคม 2557__

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kbโหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

images | หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
| Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

(No. 948)

ดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายน2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

12 นักษัตร

ตรวจเช็คดวงรายปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 พยากรณ์จากปีเกิด (12 นักษัตร)

Yearly horoscope in November 2014.  Predict from year of birth. (12 constellation)

………………………………

*อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย__นับวันเวลาตามระบบจันทรคติ  จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล-ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามการนับแบบระบบสุริยะคติ  ปฏิทินที่ธนาคารหรือร้านค้าแจกฟรีส่วนใหญ่พิมพ์ผิดพลาด ไปเปลี่ยนปีนักษัตรก่อนเวลาจริงหลายเดือน (ขอให้ผู้บริหารธนาคารและโรงพิมพ์โปรดแก้ไขด้วยครับ เพื่อมิให้เยาวชนไทยเข้าใจผิด ถามนักดาราศาสตร์ทุกท่านก็จะทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ)
 3. ถ้าท่านผู้อ่านเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปถึงก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันสงกรานต์) ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรเดียวกับก่อนวันที่ 1 มกราคม (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ความฝันแปลก
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__พระ ครู ถือศีล
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ภาระกิจมาก
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทะเลาะ
   • สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทาง ไปคนเดียว
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ซึมเศร้า เหงา เสียใจ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ครอบครัว
  • การงาน   Work __หมอดู
  • การเงิน  Finance __โครงการมากมาย ทำไปบ้างแล้ว
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เจ็บป่วยแพ้พ่าย
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __รอคอยคนรักกลับมาด้วยความมั่นใจ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ครูบาอาจารย์ นักบวช
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เครื่องมือสื่อสารทันสมัย
  • สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า งานแต่งงาน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง (ไม่สมหวังก็มี)
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ลองความสำเร็จ ได้ตามเป้าหมาย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ปลดปล่อยทำให้มีอิสระ
   • สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานกินเลี้ยงเพื่อนหุ้นส่วน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้นๆ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ควบควมค่าใช้จ่าย
  • การงาน   Work __ไม่สนใจความวุ่นวายรอบด้าน
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก ดีที่สุด***
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ทบทวนความคิดการกระทำที่ผ่านมา
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารจัดการหนี้สิน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __มรดกที่ดิน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __พรหมวิหาร 4
  • สรุป  Summarize __อยู่คนเดียวพึ่งพาตนเอง

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __อึดอัดขัดข้องภาระกิจล้นมือ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__ซื้อขายแลกเปลี่ยนมรดกที่ดิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ชีวิตมั่นคงมากขึ้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ขัดคอ
   • สามีภรรยา  Lover-married __โชคดีร่ำรวย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พักงานระยะสั้น
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ขอกู้ยืมเงิน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __งานใหม่
  • การงาน   Work __สิ้ดสุด
  • การเงิน  Finance __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เลือกวิถีชีวิตของตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เครียดนอนไม่หลับ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ขยายกิจการ
  • สรุป  Summarize __ทำงานหนัก

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __นายนายซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง__เด็กให้โชคลาภ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อยู่คนเดียวพึ่งพาตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ผิดหวัง คนที่มีเจ้าของแล้ว
   • สามีภรรยา  Lover-married __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำตามข้อตกลงตามสัญญา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ไม่ตัดสินใจ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __อาชีพเสริม ขยายกิจการ
  • การงาน   Work __งานใหม่
  • การเงิน  Finance __ติดขัดเล็กน้อย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซ่อมบ้าน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงาน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำงานหนัก
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ต้องการพักผ่อน
  • สรุป  Summarize __เดินทาง ยานพาหนะคันใหม่

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __พักงานระยะสั้น
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ช่วงจันทร์เต็มดวง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน คนมีพันธะแล้ว
   • สามีภรรยา  Lover-married __รักษาสุขภาพ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ตรวจดวงชะตา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางระยะใกล้
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ระบบการสื่อสารทันสมัย
  • การงาน   Work __มรดก ที่ดิน ธาตุ4
  • การเงิน  Finance __ทำบุญ บริจาค
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากคนการเดินทางไกลไป-กลับมา
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง หวุดหงิด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไปเพียงคนเดียว
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การเมือง การปกครอง ทูต
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ติดตาม
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สะเดาะเคราะห์
  • สรุป  Summarize __ได้ผลงานส่วนใหญ่สำเร็จตามเป้าหมาย

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __เหตุการณ์เกิดโดยไม่คาดคิด
 2. ปัจจุบัน Present __นิ่ง ทำตัวกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเก่า
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พัก
   • สามีภรรยา  Lover-married __ถกเถียง ขัดคอ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เจรจาต่อรอง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • การงาน   Work __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • การเงิน  Finance __หยุดนิ่ง ไม่พอใช้
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ได้จากยานพาหนะ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __งานใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ยุ่งกับงานกับญาติ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คิดจะปรับเปลี่ยนชีวิตวิธีการทำงาน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปกป้องรักษาผลประโยชน์
  • สรุป  Summarize __ร่ำรวยเงินทองในธนาคาร

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __อยู่กับความจริง
 2. ปัจจุบัน Present __และความใฝ่ฝัน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สร้างฐานะความร่ำรวย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ให้โชคลาภ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ถูกยึดอำนาจการปกครอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เก็บออมเงินไว้ใช้
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เจรจาต่อรอง
  • การงาน   Work __ทบทวนเพื่อปรับปรุงตนเอง
  • การเงิน  Finance __กำลังจะปิดงบการเงิน
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากยานพาหนะ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ระวังความดันเบาหวานไขมันในเลือด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ฐานะดีขึ้น ร่ำรวย ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาเศรษฐี
 5.  คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อดทน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ศูนย์กลางสื่อสารและการบริหารจัดการ CEO
  • สรุป  Summarize __ปลดปล่อยบริวารให้มีอิสระ

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __ยุ่งกับงานกับญาติพี่น้อง
 2. ปัจจุบัน Present __ภาระกิจมากเกินไป
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เก็บเกี่ยวผลผลิต
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ผู้สูงอายุ ชีวิตมั่นคง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ซึมเศร้าเหงาเสียใจ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ฉลองความสำเร็จ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คิดจะเปลี่ยนงานปรับปรุงชีวิต
  • การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • การเงิน  Finance __ได้จากการเดินทาง จากยานพาหนะ
  • โชค ลาภ  Fortune __สมหวัง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เฉียดหรือได้โชคลาภใหญ่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ธนาคาร เงินก้อนใหญ่ มหาเศรษฐี
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจรจาต่อรอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • สรุป  Summarize __ใช้การติดต่อสสื่อสารทันสมัย

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __เจ็บป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์
 2. ปัจจุบัน Present __ปกป้องรักษา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ธุรกิจขนาดใหญ่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แม่สื่อ พ่อสื่อ
   • สามีภรรยา  Lover-married __อดทนทำ สมาธิ เพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการค้า เดินทาง ยานพาหนะใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ใช้บ้านเป็นสำนักงาน ทำงานที่บ้าน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ผิดหวัง
  • การงาน   Work __ช้าแต่สำเร็จ
  • การเงิน  Finance __ได้จากการเดินทางไกล ยานพาหนะ
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ได้ เฉียดได้โชค
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ควบคุมอาหารการกิน เพื่อสุขภาพ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ตรวจเช็คซ่อมสุขภาพ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พืชสมุนไพร
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ฝึกศีล สมาธิ ปัญญา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ผู้ปกครอง สูงอายุ
  • สรุป  Summarize __สะเดาะเคราะห์

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __เจ็บป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์
 2. ปัจจุบัน Present __ถูกติดตาม ขอยืมเงิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อกหักรักคุด ไม่สมหวัง
   • สามีภรรยา  Lover-married __รักษาสุขภาพ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พระ ครูบาอาจารย์ ทรงศีล
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ให้โชค
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ
  • การงาน   Work __นำมาทำต่อที่บ้าน
  • การเงิน  Finance __ซื้อเครื่องมือสื่อสารทันสมัย
  • โชค ลาภ  Fortune __มีทั้งได้และเสีย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ระวังอุบัติเหตุเล็กน้อย ทำให้ตกใจ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เงินกู้ยืม
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางท่องเที่ยว
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หมอดู ตรวจดวงชะตา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปริญญาเอก ขยายกิจการ
  • สรุป  Summarize __เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด

……………………..

11 จอ(สุนัข)(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __ขยันทำงาน ยานพาหนะใหม่ ยุ่งกับงานกับญาติ
 2. ปัจจุบัน Present __ถูกติดตามของยืมเงิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เครื่องมือสื่อสารทันสมัย บริหารมรดกที่ดิน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่ในศีลธรรมกฏหมายจะปลอดภัย ทำตามสัญญา
   • สามีภรรยา  Lover-married __ฉลองความสำเร็จ ปริญญาตรี รอคอยการกลับมา
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บริหารจัดการเงินในธนาคาร ร่ำรวยมหาเศรษฐ เงินก้อนใหญ่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปริญญาเอก ขยายกิจการ
  • การงาน   Work __เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
  • การเงิน  Finance __ทำบุญ ให้เป็นทาน
  • โชค ลาภ  Fortune __เบอร์มือถือ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่ไว้เป็นทุน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางสายกลางไม่ตึงหรือหย่อยเกินไป
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สุภาพเจ็บป่วยอุบัติเหตุ ล้มเลิกยุติ
  • สรุป  Summarize __เชื่อในกฏแห่งกรรม

……………………..

12 กุน(หมู)

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __งานใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ครอบครัวพร้อมหน้า
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตกหลุมรัก
   • สามีภรรยา  Lover-married __งานใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ฝึกสมาธิ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิต
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • การงาน   Work __สิ้นสุด พ่ายแพ้ ยุติ
  • การเงิน  Finance __ดีขึ้น
  • โชค ลาภ  Fortune __เก็บไว้ในใจ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ร่ำรวยกว่าเดิม เป็นเศรษฐี
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สะเดาะเคราะห์ ให้ชีวิตทาน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ด่วน แข่งกับเวลา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สุขสมหวัง
  • สรุป  Summarize __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-228-6407
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

(No. 940)

โชคลาภในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557

df68

ดูดวงรายปักษ์ โชคลาภวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557
Fortnightly horoscope. Fortune on 16 November 2014.

………………………………….

         ในบริการดูดวงทางโทรศัพท์ การพยากรณ์เรื่องโชคลาภเป็นงานที่ทำได้ง่ายมาก เนื่องจากเมื่อตรวจดวงชะตาแล้วพบว่าลูกค้ากำลังจะได้โชคลาภ ก็จะเห็นและบอกช่องทางที่จะได้โชคลาภด้วย ลูกค้าจะได้โชคลาภมากน้อยเป็นไปตามการตัดสินใจของลูกค้าหมอดูเอง

         ในเว็บเพจแห่งนี้ เคยโพสต์บทความเรื่องโชคลาภ เคยเลขให้โชคก็ออกมาตรงก็มี  ช่วงนี้ขอลองเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบอื่นๆที่ไม่ให้เลขให้โชคแทน เช่น

 1. ทำนายฝัน : ใครมีดวงชะตาจะมีโชคลาภก็จะฝันแม่น และตีความได้ตรง เป็นไปตามบุญที่เคยทำมาในอดีตชาติ สามารถหาอ่านได้จาก เพจหน้า 3.2 ทำนายฝัน นะครับ
 2. ใครกำลังจะมีโชคลาภ : ใครบ้างที่มีโอกาสจะถูกล็อตเตอรรี่รางวัลใหญ่ ทายจากวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด เวลาเกิด อ่านได้จากหน้านี้ครับ
 3. นิมิตในฝัน : เป็นการบอกเล่าความฝันแปลกๆ ของใครสักคนที่เป็นฝันแปลก ที่อาจจะบอกถึงนิมิตหมายอะไรบ้างอย่างล่วงหน้า คนไทยชอบ ถนัด และสนุกกับในการแปลฝัน บางคนก็สามารถแปลความฝันเป็นตัวเลข นำไปเสี่ยงโชค ใครตีตัวเลขได้ตรงก็ถือว่าเป็นโชคลาภของคนนั้นเอง เป็นช่วงดวงกำลังดีเด่นในเรื่องโชคลาภ

 +

1. คนที่จะมีโชคลาภใหญ่

          ลักษณะของผู้ที่จะได้โชคลาภใหญ่จากการเสี่ยงโชค ในรอบปักษ์หลัง (16-30 พฤษภาคม 2557)  หรือผู้ที่จะถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 ประจำงวด 16 พฤศจิกายน 2557

 1. คนที่เกิดวัน : อาทิตย์ พุธ
 2. คนที่เกิดเดือน : มกราคม พฤษภาคม สิงหาคม
 3. คนที่เกิดปีนักษัตร : ฉลู มะโรง วอก กุน
 4. คนที่เกิดในเวลา : 4 โมงเช้า-บ่าย 2โมง
 5. พื้นดวงหรือลักษณะบุคคล : ผู้หญิง น้ำหนักมาก เด่นในหมู่เพื่อน ชอบอยู่อย่างเงียบๆ เด็กให้โชค ได้จากเลขทะเบียนยานพาหนะ ดูแลคนชราชาย(หญิง) คนรักทิ้งร้างห่างไกลกันหรือนานๆจะได้พบกัน

+

2. คนที่จะได้โชคลาภทั่วไป

        ลักษณะผู้จะมีโชคลาภทั่วไป ได้จากบุญเก่าที่เคยทำมาแต่ในอดีตชาติ โดยอาจไม่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเลย

 1. คนที่เกิดวัน : จันทร์
 2. คนที่เกิดเดือน : กุมภาพันธ์ กันยายน
 3. คนที่เกิดปีนักษัตร : เถาะ จอ
 4. คนที่เกิดในเวลา : 3 โมงเช้า-5 โมงเช้า
 5. พื้นดวงหรือลักษณะบุคคล : เก่งเจรจา เจ็บป่วย ฐานะดีร่ำรวย เด็กให้โชค ได้มาก็จ่ายไปเก็บไว้ไม่ได้ มีค่าใช้จ่ายรออยู่ ได้งานใหม่

นี้เป็นการทำนายตามหลักวิชาการโหราศาสตร์ตามตำราเท่านั้น คนที่เกิดวันเดือนปีอื่นๆ ก็ยังมีสิทธิ์จะถูกล็อตเตอรี่ได้ทุกรางวัลตามปกติครับ

+

3. ความฝัน

 1. ฝันเห็นไม้กวาด : ฝันเห็นไม้กวาดเคลื่อนไหวไปมาได้ เมื่อทดลองยื่นแขนกางมือออกไปแล้วออกคำสั่งให้มันมาหา ไม้กวาดนั้นก็ลอยเข้ามาอยู่ในมือได้เอง มันมีพลังงานในตัวเองสูงมาก  สามารถพาเหาะขึ้นไปไหนๆก็ได้
 2. ฝันเห็นน้ำ : ฝันว่าตนเองเดินไปบนผิวน้ำได้
 3. ฝันเห็นคนตายไปแล้ว : พูดคุยตามปกติ

การพนันเป็นอบายมุข (ทางใหญ่ไปนรก) ต้องไม่ทุ่มเทมากเกินไป ถ้าชอบเสี่ยงโชคหรือเหตุการณ์บังคับ ควรเล่นเพียงสนุกๆขำๆคือ “ไม่ถูกก็ไม่เสียดาย” ถือว่าพอดีแก่ฐานะของตนเอง ถ้าทุ่มเทแล้วไม่ถูกจะต้องเดือดร้อนทั้งตนเองและครอบครัวก็ขอให้งดเว้ณเสีย หรือลดส่วนลงมา ก็จะพ้นจากอบายมุข

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

No. 938

ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2557

tryy

ดวงชะตาเด็กที่เกิดใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2557
New born child horoscope In November 2014.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.) ตามเวลาสากลทั่วโลก จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิด ให้เป็นวันใหม่  แต่ในทางวิชาโหราศาสตร์ไทย จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อเห็นแสงตะวันที่เรียกกันติดปากว่า “เช้าวันใหม่” แล้วเท่านั้น (06.00 น.)
สรุปว่าเด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืดถ้าจะอ่านดวงชะตา ต้องอ่านจากวันเกิดก่อนเที่ยงคืน (ถอยหลังไป 1 วัน)

 +

พยากรณ์พื้นฐานดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ สำหรับเด็กที่เกิดในวันที่ :

 1. เกิดวันที่  1 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  สนใจใคร่รู้ มองไปรอบๆตัว สัมผัสที่หกดีมาก เก่งในทางศิลปะความสวยงาม เด็กดี โลกส่วนตัวสูง  เก่งเจรจา
 2. เกิดวันที่  2 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  นักคอมพิวเตอร นักค้นคว้าทดลอง นายหน้า ผู้พิพากษา ครู นักบวช ผู้คุ้มครองปกป้องรักษา พ่อค้าคนกลาง
 3. เกิดวันที่  3 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่เลี้ยง อารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย รักครอบครัว
 4. เกิดวันที่  4 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ยิ้มเจ้าเสห์ ให้โชคลาภ นักรบ มีความอดทนสูง
 5. วันที่  5 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  นักบวช พระคุ้มครอง ชอบไหว้พระนั่งสมาธิ หมอดู
 6. เกิดวันที่  6 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย (วันลอยกระทง)
  • พื้นดวงชะตา :  เฉลียวฉลาดมากเป็นพิเศษ นักบุญ ผู้พิพากษา
 7. เกิดวันที่  7 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : 657 คุยเก่ง ยิ้มสวย เจ้าเสนห์ ใครเห็นก็รัก แย่งกันอุ้ม ให้ของกินของใช้ ร่ำรวย
 8. เกิดวันที่  8 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :   สนใจใคร่รู้ มองไปรอบๆตัว ชอบไหว้พระ เดินทางไกล ต่างประเทศ ชอบให้อุ้มและนั่งรถเข็น สัมผัสที่หกดีมาก เก่งในทางศิลปะความสวยงาม
 9. เกิดวันที่  9 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ครู นักบวช ผู้คุ้มครองปกป้องรักษา พ่อค้าคนกลาง นักคอมพิวเตอร์ นักค้นคว้าทดลอง นายหน้า ผู้พิพากษา
 10. เกิดวันที่  10 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ร่ำรวย ทำงานหลายอาชีพ ช่างฝัน  หวงของเล่น ซุกซนว่องไว เดินทางบ่อย ทำงานเก่ง เก็บเงินเก่ง
 11. เกิดวันที่  11 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ยิ้มเจ้าเสห์ ให้โชคลาภ นักรบ มีความอดทนสูง
 12. เกิดวันที่  12 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  นักบวช พระคุ้มครอง ชอบไหว้พระนั่งสมาธิ หมอดู
 13. เกิดวันที่  13 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  เฉลียวฉลาดมากเป็นพิเศษ นักบุญ ผู้พิพากษา
 14. เกิดวันที่  14 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันศุกร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  นักการเมือง การปกครอง หัวเราะเสียงดังแฝงไว้ด้วยอำนาจในตัว
 15. เกิดวันที่  15 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันเสาร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  เรียนเก่ง สัมผัสที่หกดีมาก เก่งในทางศิลปะความสวยงาม สนใจใคร่รู้ มองไปรอบๆตัว
 16. เกิดวันที่  16 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : 157 นักสืบ นักผจญภัย นักประดิษฐ์  นักคอมพิวเตอร นักค้นคว้าทดลอง นายหน้า ผู้พิพากษา พึ่งพาตนเอง ด๊อกเตอร์
 17. เกิดวันที่  17 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ซุกซนว่องไวหวงของเล่น ชอบใช้อำนาจ สั่งงานด้วยนิ้วและสายตา เดินทางบ่อย เก็บเงินเก่ง ร่ำรวย ทำงานหลายอาชีพ ช่างฝัน
 18. เกิดวันที่  18 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบสิ่งที่ท้าทาย ช่างฝัน อารมณ์อ่อนไหวง่าย ยิ้มเจ้าเสห์ ให้โชคลาภ นักรบ มีความอดทนสูง เหมาะจะรับราชการตำรวจทหาร
 19. เกิดวันที่  19 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  มีบุญเก่ามาก ชอบงานศิลปะความงาม กินเจ เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม นักกฏหมาย นักปกครอง
 20. เกิดวันที่  20 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ผู้มีปัญญา นักบุญ ผู้พิพากษา
 21. เกิดวันที่  21 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  นักการเมือง การปกครอง หัวเราะเสียงดังแฝงไว้ด้วยอำนาจในตัว
 22. เกิดวันที่  22 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา : ใครเห็นก็อยากอุ้ม ยิ้มง่ายหัวเราะเสียงดัง ชองดูหนังฟังเพลง ลูกเศรษฐี ธุรกิจครอบครัว เจ้าของโรงงาน
 23. เกิดวันที่  23 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบให้อุ้มหรือใส่รถเข็นไปเดินเล่นเป็นประจำทุกวัน ถ้าทำไม่ถูกใจอาจร้องไห้ไม่หยุด ชอบดูหนังฟังเพลงดาราหนัง เสียงสวดมนต์  แอบฟังคนคุยกันอยากคุยด้วย
 24. เกิดวันที่  24 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  แก้มยุ้ยน่ารัก ผิวละเอียด ชอบความสวยงามลวดลายศิลปะ คัมภีร์โบราณวิชาลึกลับซับซ้อน เฉลียวฉลาดมีภูมิปัญญาสูง ด็อกเตอร์
 25. วันที่  25 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบการต่อสู้ ไม่ขาดเพื่อนฝูง ใจร้อน ดีทางรับราชการและค้าขาย เจรจาต่อรองเก่ง บางครั้งก็พูดตรงเกินไป
 26. เกิดวันที่  26 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  เลี้ยงง่าย ถือสันโดด มั่นใจในตนเอง นักเรียนนักเลงนักบุญ ดื้อซนร้ายบ้างแต่เป็นคนมีเหตุผล ชอบช่วยเหลือทุกคนอื่นที่กำลังเดือดร้อน ไม่เกรงกลัวใครเลย สอนให้อยู่ในศีล5จะรอดปลอดภัย
 27. เกิดวันที่  27 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  หันซ้ายขวาตลอดเวลา ชอบเดินทางท่องเที่ยว โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบ่อย ปวดท้องง่าย
 28. เกิดวันที่  28 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ยิ้มง่่าย ชอบดูหนังฟังเพลง ชอบไหว้พระ วางอำนาจ ชอบช่วยเหลือคนอื่น
 29. เกิดวันที่  29 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  แก้มใหญ่ยุ้ยเป็นพวง ช่างฝัน เก่งทางศิลปะวัฒนธรรม พูดตรงไปตรงมา เจ้าของโรงงาน นักธุรกิจใหญ่
 30. เกิดวันที่  30 พฤศจิกายน 2557
  • จันทรคติ : ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑ ปีมะเมีย
  • พื้นดวงชะตา :  ยิ้มง่ายหัวเราะเสียงดัง ใครเห็นก็อยากอุ้ม ชองดูหนังฟังเพลง ลูกเศรษฐี ธุรกิจครอบครัว เจ้าของโรงงาน

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

No. 937

ดวงชะตารายเดือน พฤศจิกายน2557 ทายจากวันที่เกิด (วันที่ 1-31 ของทุกเดือน)

 

ZDSD

ดวงชะตารายเดือน พฤศจิกายน 2557  ทายจากวันที่เกิด (31 วัน)
Monthly horoscope November 2014. Predict from date of birth. 

คำพยากรณ์ดวงชะตา สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ของเดือน

 1. ผู้เกิดในวันที่ 1 ของเดือน__
  อดีต…ครอบครัวพร้อมหน้า
  ปัจจุบัน…คนรักใหม่ถูกใจในฝัน บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  อนาคต…เด็กให้โชค เพื่อสุขภาพ
  แนะนำ…เก็บเงินก้อนใหญ่เป็นทุน เงินกู้ยืม สำเร็จตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาซับซ้อน
 2. ผู้เกิดในวันที่ 2 ของเดือน__
  อดีต…เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  ปัจจุบัน…พักงานระยะสั้น ฝันแม่น กิจการขนาดใหญ่
  อนาคต…ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ พบหญิงสูงอายุ
  แนะนำ…งานใหม่ เดินทางทิ้งร้างห่างคนรัก อดทน เลือกความพอดี
 3. ผู้เกิดในวันที่ 3 ของเดือน__
  อดีต…สมหวัง
  ปัจจุบัน…สำรวมระวังในศีล 5 รู้ได้ด้วยตนเอง รอคอยการกลับมา แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  อนาคต…เดินทางไกล พบญาติหญิงสูงอายุ ยานพาหนะคันใหม่
  แนะนำ…งานหลักรองเสริม ค่าใช้จ่ายสูง ความลับ โครงการมากมายที่อยากจะทำ
 4. ผู้เกิดในวันที่ 4 ของเดือน__
  อดีต…งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  ปัจจุบัน…ทางสายกลาง ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ อยู่คนเดียว
  อนาคต…ร่ำรวย ปกป้องตนเอง
  แนะนำ…สมบูรณ์พูนสุข ยานพาหนะคันใหม่ ฝันแม่น เดินทางไกล ไป-มาจากต่างประเทส
 5. ผู้เกิดในวันที่ 5 ของเดือน__
  อดีต…เด็กให้โชค
  ปัจจุบัน…รอคอยการกลับมา สับสนการตัดสินใจ มีโชคลาภ
  อนาคต…ร่ำรวย คนที่คุยแล้วถูกใจ
  แนะนำ…บริหารจัดการเงินทุน เหงา เตรียมต้อนรับแขกมาจากแดนไกล ยามค่ำคืน
 6. ผู้เกิดในวันที่ 6 ของเดือน__
  อดีต…เหตุด่วน
  ปัจจุบัน…การเมืองการปกครอง รับตำแหน่งใหม่ สิ้นสุดที่เดิมพร้อมเริ่มต้นใหม่ สู้แล้วชนะไม่สู้แพ้
  อนาคต…คนรักทิ้งร้างห่างไกล ติดตามตาม ขอยืมเงินทอง
  แนะนำ…เพื่อนเก่า ปรับปรุงวิถีชีวิต ทำบุญ เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 7. ผู้เกิดในวันที่ 7 ของเดือน__
  อดีต…ความรัก
  ปัจจุบัน…เหงา ปัญหาเก่า กู้เงิน
  อนาคต…ปานกลาง การเงินดีขึ้น
  แนะนำ…ทำเงียบๆ ช้าแต่สำเร็จ ฝันแม่น ฉลองความสำเร็จ
 8. ผู้เกิดในวันที่ 8 ของเดือน__
  อดีต…เลื่อนตำแหน่ง
  ปัจจุบัน…คัดเลือก ร่างกายต้องการพักผ่อน
  อนาคต…เด็กให้โชค เก็บเงินก้อนใหญ่แต่ใช้หมด
  แนะนำ…ตำราโบราณ งานใหม่ ทางสายกลาง ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 9. ผู้เกิดในวันที่ 9 ของเดือน__
  อดีต…งานใหม่
  ปัจจุบัน…ฉลองความสำเร็จ เดินทางไกล เมืองหลวง
  อนาคต…อุปกรณ์สื่อสารทันสมัย
  แนะนำ…เพื่อนเก่า โชคลาภ ความรัก อยู่บ้าน
 10. ผู้เกิดในวันที่ 10 ของเดือน__
  อดีต…มีความลับ
  ปัจจุบัน…สำเร็จในที่สุด
  อนาคต…คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสม ลำบากใจ
  แนะนำ…ยานพาหนะคันใหม่  เร่งด่วน เหน็ดเหนื่อย
 11. ผู้เกิดในวันที่ 11 ของเดือน__
  อดีต…มีโชคลาภ
  ปัจจุบัน…ดีเด่นการเงินโชคลาภ ปกป้องรักษา ช่วยชีวิตสัตว์
  อนาคต…บริหารบ้านสำนักงาน ด้วยเงินในธนาคาร
  แนะนำ…ให้เงินขอทาน วางแผนชีวิตในอนาคต ให้พ้นการความยึดมั่นในตัวเองเกินไป ด้วยโครงการที่เคยคิดจะทำ
 12. ผู้เกิดในวันที่ 12 ของเดือน__
  อดีต…งานใหม่
  ปัจจุบัน…อึดอัดกับภาระกิจใหม่ อดทนทำเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการ
  อนาคต…ทำงานแข่งกับเวลา  เพื่อรายได้สูงขึ้น
  แนะนำ…สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด วางแผนงานล่วงหน้า ติดตามข่าวสารสถานะการณ์รอบตัว เป้าหมาายฟื้นฟูเศรษฐกิจ
 13. ผู้เกิดในวันที่ 13 ของเดือน__
  อดีต…หมุนเงิน มีพอดีใช้ กู้ยืมเงิน
  ปัจจุบัน…งานใหม่ พักงานระยะสั้น รอดูเหตุการณ์อย่าพึ่งตัดสินใจ
  อนาคต…สำเร็จอย่างเงียบๆในที่สุด ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  แนะนำ…โครงการมากมายเริ่มทำ ไร่นาสวนผสม เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ท ธุรกิจครอบครัว
 14. ผู้เกิดในวันที่ 14 ของเดือน__
  อดีต…หมุนเงิน มีพอดีใช้ กู้ยืมเงิน
  ปัจจุบัน…เก็บเป็นความลับ เรื่องปรับปรุงโยกย้ายงานอาชีพบ้านสำนักงานซ่อมแซม ก้าวไปข้างหน้า
  อนาคต…ธุรกิจไร่นาสวนผสม พืชพันธ์ธัญญาหาร การเมืองการปกครอง-รับตำแหน่งใหญ่ ภาระกิจมากขึ้นเวลาว่างน้อยลง
  แนะนำ…กลับบ้านเมืองตนเอง NGO-กิจการเพื่อพัฒนาสังคมที่ไม่เน้นผลกำไร  ยอมรับความไม่แน่นอน ยึดหลักทางสายกลางไม่ตึงเครียดเกินไปและหรือหย่อนยานเกินไป
 15. ผู้เกิดในวันที่ 15 ของเดือน__
  อดีต…นักบวช เรียนธรรมะ ต้องการพ้นจากทุกข์
  ปัจจุบัน…เพื่อน ท่องเที่ยว พักงานระยะสั้น
  อนาคต…กับครอบครัว กับเพื่อน
  แนะนำ…ฝึกสมาธิ และญาณหยั่งรู้ จริงจัง เลขให้โชคลาภ
 16. ผู้เกิดในวันที่ 16 ของเดือน__
  อดีต…ทำบุญให้ทาน
  ปัจจุบัน…ขอทาน ติดตามสถานะการณ์ เหตุไม่คาดคิด ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
  อนาคต…ก้าวหน้า ดีเด่นการเงิน ร่ำรวยมากขึ้น
  แนะนำ…ทำงานหนักขึ้น ปลีกวิเวก ทรงศีล 8  แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
 17. ผู้เกิดในวันที่ 17 ของเดือน__
  อดีต…ยุ่งวุ่นวายกับงานกับญาติ
  ปัจจุบัน…ครอบครัวพร้อมหน้า เดินทางไป-กลับมาพบเจอกัน พบเพื่อนเก่า
  อนาคต…สิ้นสุดชีวิตเก่า เริ่มใหม่ชีวิตใหม่
  แนะนำ…พักงานระยะสั้น ตัดสินใจด้วยความเที่ยงธรรม สู้ชนะไม่สู้แพ้ ยานพาหนะคันใหม่ เสื้อผ้าทันสมัย
 18. ผู้เกิดในวันที่ 18 ของเดือน__
  อดีต…ปัญหาซับซ้อน
  ปัจจุบัน…สมหวังและผิดหวัง ศูนย์รวมการบริหารจัดการ ทำอย่างเงียบๆ
  อนาคต…เดินทางใกล้ๆ ยานพาหนะใหม่ทันสมัย ไปจาก-กลับมาบ้านเกิด
  แนะนำ…เร่งรีบทำงานหนักเพื่อรายได้ค้าขายร่ำรวยเงินทองมหาศาล
 19. ผู้เกิดในวันที่ 19 ของเดือน__
  อดีต…งานก้าวหน้า
  ปัจจุบัน…ดีเด่นเงินทอง สมบูรณ์พูนสุข ครอบครัวพร้อมหน้า แต่งงาน
  อนาคต…ติดต่อใช้งานโทรศัพท์มือถืออินเตอร์เน็ทมากขึ้น บริหารจัดการหนี้สิน
  แนะนำ…กลับบ้านเกิด แก้ไขปัญหาซับซ้อน ใช้บริการตรวจดวงชะตา โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานอาชีพบ้านสำนักงานซ่อมแซมบ้าน
 20. ผู้เกิดในวันที่ 20 ของเดือน__
  อดีต…ใช้ความยุติธรรม อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  ปัจจุบัน…ก้าวไปข้างหน้า ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ จากการเดินทางไกล
  อนาคต…ได้รับโชคลาภ สับสนการตัดสินใจ
  แนะนำ…พักผ่อนร่างกายให้เพียงพอ พร้อมสำหรับการเดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ทางสายหลักสายกลาง หลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไป
 21. ผู้เกิดในวันที่ 21 ของเดือน__
  อดีต…สิ้นสุดชีวิตเก่า เริ่มชีวิตใหม่
  ปัจจุบัน…อยู่ระหว่างการตัดสินใจ สับสน ต้องการความยุติธรรม ใช้สื่อสารทันสมัย
  อนาคต…บวชเรียนพระธรรม ปรับปรุงวิถีชีวิตหน้าที่การงาน
  แนะนำ…เน้นความมั่นคงในชีวิต หลุดพ้นจากทุกข์ความผูกพันและวัฏฏะ คัดเลือกเฉพาะสิ่งที่กำลังสนใจ ทบทวนความรู้เก่า
 22. ผู้เกิดในวันที่ 22 ของเดือน__
  อดีต…ฝันแปลกๆ
  ปัจจุบัน…ถึงผู้จากไปไกล หรือตายไปแล้ว เศร้าเสียใจ
  อนาคต…พบเพื่อนเก่า แี่งานใหม่
  แนะนำ…แก้ไขปัญหาชีวิตและงานที่ซับซ้อน โชคลาภ ที่เป็นความลับ ไม่่ต้องการให้สังคมรับรู้
 23. ผู้เกิดในวันที่ 23 ของเดือน__
  อดีต…ปัญหาหนี้สิน
  ปัจจุบัน…เดินทาง ติดตาม ด้วยยานพาหนะ คันใหม่สวยทันสมัย เกิดขึ้นกระทันหัน
  อนาคต…ฝันแม่น สัมผัสที่หกดี เด่นการเงินร่ำรวย
  แนะนำ…คิดทบทวนเรื่องเก่าผ่านมาแล้วในอดีต วิตกกังวล คิดจะเปลี่ยนใจ นอนไม่ค่อยหลับ
 24. ผู้เกิดในวันที่ 24 ของเดือน__
  อดีต…เดินทางโยกย้ายงานครอบครัวซ่อมบ้าน
  ปัจจุบัน…ทำตามสัญญา เดินทางไกล ซื้อขายบ้านที่ดินรถยนต์
  อนาคต…บวชเรีรยนธรรมะ ต้อนรับแขกต่างบ้านเมือง
  แนะนำ…ความมั่นคงภายใน สมหวังชื่อเสียงโด่งดัง ภาระกิจรัดตัว ปกเมืองการปกครอง รับตำแหน่งอันสูงสุด
 25. ผู้เกิดในวันที่ 25 ของเดือน__
  อดีต…ดีเด่นการเงิน ร่ำรวย ธนาคาร
  ปัจจุบัน…เด็กให้โชค ตำแหน่งใหญ่โต ผู้บริหารสูงสุด ในสำนักงาน
  อนาคต…เดินทางไกล ซื้อยานพาหนะคันใหม่ สู้รบ ปกป้องรักษาบ้านเมือง
  แนะนำ…ไปจาก-กลับมาบ้านเมืองของตนเอง ตามสัญญา เครียดเรื่องหนี้สิน อย่าทำผิดศีล 5 ระวังโรคความดันโลหิตสูง
 26. ผู้เกิดในวันที่ 26 ของเดือน__
  อดีต…มีสัมผัสที่หก
  ปัจจุบัน…สนใจแต่ยังไม่เรียนรู้ ได้โชคลาภ สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
  อนาคต…ฝึกสมาธิ อดทนอดกลั้นเพื่อรายได้สูงขึ้น
  แนะนำ…ใช้บ้านเป็นสำนักงาน ระวังเจ็บป่วย โรคหัวใจ อกหักรักคุด เพื่อนเก่า
 27. ผู้เกิดในวันที่ 27 ของเดือน__
  อดีต…คิดจะเปลี่ยนชีวิตและงาน
  ปัจจุบัน…ยานพาหนะคันสวยงามทันสมัย เก็บของเก่ามาใช้งาน บริวารใหม่มาเพิ่ม
  อนาคต…เก็บความลับไว้ ยังไม่ตัดสินใจเลือกสิ่งใด
  แนะนำ…เฉียดโชค รับตำแหน่งหน้าที่การงาน นัดพบแพทย์ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ตนเองไว้
 28. ผู้เกิดในวันที่ 28 ของเดือน__
  อดีต…งานใหม่
  ปัจจุบัน…ภาคกลางคืน อยู่คนเดียว เงียบเหงา กับบริวารลูกหลาน
  อนาคต…พบเพื่อนเก่า พบปัญหาที่มีความซับซ้อน
  แนะนำ…สื่อสารทางอินเตอร์เน็ท กดติดตาม ภาระกิจใหม่ ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน
 29. ผู้เกิดในวันที่ 29 ของเดือน__
  อดีต…ปัญหาเก่าที่มีความลับ
  ปัจจุบัน…ตรวจดวงชะตา ทบทวนการกระทำของตนเอง
  อนาคต…ดีเด่นการเงินความร่ำรวยธุรกิจขนาดใหญ่ ชายทะเล
  แนะนำ…ธุรกิจครบวงจร ทำด้วยใจรัก มีหุ้นส่วน เด่นในวงการ
 30. ผู้เกิดในวันที่ 30 ของเดือน__
  อดีต…ตกหลุมรัก
  ปัจจุบัน…โสด คนรักทิ้งร้างห่างไกล ร่ำรวย
  อนาคต…แอบ เป็นความลับ ไม่สมหวัง
  แนะนำ…โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ปรึกษาเพื่อน แม่สื่อ ใจร้อน
 31. ผู้เกิดในวันที่ 31 ของเดือน__
  อดีต…ช้าแต่สำเร็จ
  ปัจจุบัน…หุ้นส่วน ทันสมัย ทางสายกลาง
  อนาคต…เก็บเงินก้อนใหญ่ มหาเศรษฐี
  แนะนำ…คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน เก็บสะสมเงินทอง ใส่ธนาคาร ฟื้นคืนชีพ

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก
ติดตามทาง Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

FCH-935

Previous Older Entries

%d bloggers like this: