ทำอย่างไรจึงจะโชคดี ถูกล็อตตารี่รางวัลที่ 1

ทำอย่างไรจึงจะโชคดี ถูกล็อตตารี่รางวัลที่ 1
How to be lucky 1st prize in Lottery.

ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ใครสักคนร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในชาตินี้ ย่อมมีต้นเหตุมาจากมีความขยันทำงานหาเงินเป็นหลัก องค์ประกอบอื่นๆก็มี ดังนี้ :

 • รู้จักคัดเลือกทำอาชีพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง เลือกอาชีพที่ตนมีความถนัด ชอบทำ ทำได้ดีกว่าคนอื่น ทำแล้วมีความสุข  เมื่อตรวจดวงชะตาจะพบว่าตรงกับดวงชะตาบ่งบอก  ถ้าใครเลือกอาชีพเป็นเพียงลูกจ้างมีเงินเดือนประจำอาจร่ำรวยได้ยาก แต่ถ้าใครเลือกอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้า แถมเชี่ยวชาญในทางด้านการค้าขาย จะมีโอกาสร่ำรวยเงินทองได้มากกว่า อันนี้เกิดจากการตัดสินใจเลือกทางเดินของตนเองในชาตินี้ครับ
 • มีภูมิความรู้สูง สติปัญญาสูง มีความรอบรู้เชียวชาญในวิชาชีพที่ตนเองทำ
 • มีเงินทุนเป็นของตนเอง จากพ่อแม่ จากต้นตระกูล มีต้นทุนอื่นๆ เช่นบ้าน, ที่ดิน ที่สามารถจำนำจำนอง แปรเปลี่ยนให้กลายเป็นเงินทุนได้
 • เป็นคนสู้ชีวิต อดทนทำงานหนักเอาเบาสู้ พบปัญหาไม่ท้อถอย หาทางแก้ไขปัญหาจนกระทั้งผ่านปัญหานั้นไปได้ในที่สุด กล้าคิด-พูด-ทำในสิ่งที่ตนเองอยากเป็น
 • ดวงชะตากำหนดมาให้เป็นคนรวย แม้นเกิดมาในตระกูลยากจน แต่ก็มีช่องทางที่ทำให้ตนเองร่ำรวยได้ในที่สุด ต้นเหตุคือชาติก่อนทำบุญมาดีมาก อานิสงค์ของผลบุญทำให้ชาตินี้เป็นคนร่ำรวย ซึ่งถ้าชอบทำบุญใหญ่มากเป็นพิเศษ เป็นปกติ จะทำให้มักมีและได้โชคลาภลอยบ่อยๆ

ผู้ที่ถูกล็อตตารี่รางวัลที่ 1 นั้น เป็นเพราะในอดีตชาติมีนิสัยชอบทำบุญเป็นปกติ ชอบทำบุญเป็นเงินทองน้อยใหญ่ บางครั้งก็ทำบุญแบบหมดกระเป๋าตังค์ที่พกมาในวันทำบุญ (ไม่ใช่ทำบุญหมดตัวหมดบ้านที่ดินไม่เหลืออะไรนะครับ) สรุปว่าชอบทำบุญเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นๆทั่วไป การทำบุญใหญ่ที่เป็นต้นเหตุให้สามารถถูกล็อตตารี่รางวัลที่ 1 นั้น ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ :

 1. เป็นผู้ที่ทำบุญด้วยใจอันสบายๆ…..ไม่ได้ทำเพราะถูกบังคับ ไม่ทำบุญเพราะต้องการให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญเยินยอ หรือจำใจต้องทำ เหตุที่ทำบุญแล้วสบายใจ เพราะรู้อยู่แล้วว่าการทำบุญแต่ละครั้งจะได้อานิสงค์ผลบุญอะไรบ้างในอนาคต เป็นการทำบุญอย่างมีสติ
 2. เป็นผู้ที่ใช้ปัญญาในการทำบุญ…..เลือกทำบุญกับผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์ ตั่งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้า ทุกครั้งที่ทำบุญระบุว่าเป็น “สังฆทาน” เพราะการทำบุญเป็นสังฆทานจะได้อานิสงค์ผลบุญสูงที่สุด
 3. เป็นผู้ที่ทำบุญด้วยศัทธา….มีความเชื่อที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ว่าบุญคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของตนในปัจจุบันและอนาคตดีมากขึ้นกว่าเดิม ดีกว่าดวงชะตาเดิม (เหนือชะตา)
  1. ตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะสร้างและสะสมบุญกุศลไว้ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดผลเป็นพิเศษ เพื่อตนเองสำเร็จมรรคผลพระนิพพานได้โดยง่าย ทุกครั้งที่ทำบุญเป็น “สังฆทาน” ตั้งความปรารถนาว่าจะสนับสนุนส่งเสริมช่วยทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงอยู่ต่อไปได้ยาวนานที่สุด
  2. การทำบุญให้ทาน เป็นการตัดกิเลสตัวแรกสุดให้หมดไปจากใจเราได้ กิดเลสนั้นคือ “ความโลภ” ความโลภทำให้เกิดความยึดมั่นในทรัพย์สินของตนเอง ความโลภทำให้เกิดความอยากได้ในทรัพย์สินของผู้อื่น  เราสามารถตัดกิเลสนี้ออกไปได้ด้วยการให้ “ทาน”
 4. เป็นผู้ตัดสินใจรวดเร็ว……เมื่อพบเห็นว่ามีที่ใดมีการระดมเงินทุนสร้างวัด ทอดผ้าป่า (สังฆทาน) สร้างพระพุทธรูป บูรณะซ่อมแซมวัดโบสถ์วิหารเพิ่มเติม  ผู้นั้นเกิดศัทธาและตัดสินใจบริจาคเงินให้เป็นทาน (สังฆทาน) ในทันที โดยไม่ได้ลังเล ทุ่มเทบริจาคเงินที่พกติดตัวมาทั้งหมด  (ต้องทำโดยไม่เดือดร้อนตัวเองและครอบครัว คือยังมีเงินคงเหลือเงินเป็นค่าเดินทางและค่าอาหารสำหรับทุกคนครอบครัวอยู่ ทำบุญอย่างมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษ)
 5. เป็นผู้ทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์….ไม่ขอพรใดๆเป็นการแลกเปลี่ยน ไม่กล่างบังคับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมาดลบันดาลให้ตนเองได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หลังทำบุญไปแล้ว เหตุที่ไม่ขอเพราะรู้อานิสงค์ผลบุญของการทำบุญอยู่แล้ว
 6. เป็นผู้บริสุทธิ์…..ประพฤติตนอยู่ในศีล 5 ขึ้นไปเป็นปกติ ตลอดชีวิต ทรัพย์สินเงินทองที่นำมาทำบุญ เป็นเงินทองอันบริสุทธิ์ ได้มาจากการทำงานที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่เงินมาจากการพนัน ไม่ได้ลักขโมยหรือทุจริตเบียดบังใครมาทำบุญ
 7. เป็นผู้เสมอต้นปลาย…..ก่อนทำบุญ ขณะทำบุญ หลังจากทำบุญ ไม่วิตกกังวลใดๆ ไม่เสียดายทรัพย์สินที่ทำบุญไปแล้ว วางอุเบกขาในทรัพย์สินนั้นแล้วจริงๆ จิตใจยังมีความสุขสงบเหมือนเดิม

ลูกค้าที่หมอแดงทายว่ามีโอกาสจะถูกล็อตตารี่รางวัลที่ 1 ขอให้ทำตามคำแนะนำของหมอแดงอย่างเคร่งครัด  ลูกค้าท่านใดได้ทุกอย่างตามความปรารถนาแล้ว ขอให้กราบไหว้บูชาพระคุณครูบาอาจารย์ที่หยิบญื่นชี้ช่องทางให้ได้โชคลาภ บูชาครูไปตามสมควรแก่ฐานะ ตามกำลังและศัทธา ยิ่งถ้าให้สัจจะวาจากับครูบาอาจารย์และหมอแดงไว้อย่างไร (หมอแดงไม่มีนโยบายขอส่วนแบ่งโชคลาภจากใคร ยกเว้นลูกค้าให้สัญญาเอง พูดเพราะความอยากได้โชคลาภ พูดบนบานศาลกล่าว พูดให้คำมั่นสัญญาสาบานไปเอง) ก็ควรรับผิดชอบคำพูดของตนเอง ปฏิบัติไปตามสัจจะวาจาของตนเอง อย่าให้เกิดความโลภมาเกาะกินจิตใจกระทั้งยอมกลับกลืนคำพูดของตนเอง จะเกิดความเศร้าหมองได้ เพราะทำผิดศีลข้อมุสา ผู้ใดผิดศีลมุสาถึงจะมีเงินทองร่ำรวย แต่ก็จะหาความสุขไม่ได้ ทรัพย์สินเงินทองที่ครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้ ชี้ช่องทางให้ ก็จะเริ่มสลายตัวไปโดยทางใดทางหนึ่ง  จะไม่ได้โชคลาภจากครูบาอาจารย์อีกเลย

 

QR code บทความนี้

https://wp.me/p1TD9H-4rl
ทำอย่างไรจึงจะโชคดี ถูกล็อตตารี่รางวัลที่ 1

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้คะแนนชื่นชอบ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆของท่านที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

โฆษณา

ทำบุญแล้วใบหน้าสวยสดใส

ทำบุญแล้วใบหน้าสวยสดใส

ลูกค้าหลายคน บอกต่อกันมาว่า ทำบุญสูตรหมอแดงแล้ว นอกจากจะแก้ไขปัญหาชีวิตได้ ร่ำรวย ใบหน้าก็สดใสมากขึ้น

 • เรื่องนี้เป็นความจริง สามารถสังเกตุเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ ชัดเจน
 • ไม่ต้องซื้อครีมหน้าเด้งราคาแพงมาทาหน้า
 • อันที่จริง ผิวพรรณทั้งตัวก็ควรจะสว่างขึ้น ใครเห็นก็รู้สึกได้ ทักทาย ถามถึงวิธีการทำให้หน้าใส
 • อันนี้เป็นของแถม ที่หมอแดงยังไม่ได้พิมพ์บอกไว้ในเอกสาร 971 เพราะเนื้อที่กระดาษ A4 มีจำกัด ไม่มากพอจะเขียนบอกสรรพคุณทั้งหมด ขอให้ลูกค้าสังเกตุเอาเองนะครับ

………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ vb45(คลิกอ่านรายละเอียด)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (โปรโมชั่น : คำถามละ 100 บาท)
ใช้วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ.กสิกรไทย 233-228-6407
ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn
ให้บริการในเวลา 08.00 น.-20.00 น. (หยุดวันพระ)
โทร. Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 096-881-7811
โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

vh50 4KBWP3 50 2KB FB3 50 1KB Twitter3 50 1KB line3 50 1KB G+4 50 2KB YouTube 1 RSS WP5 40
patomtip_jpeghttp://wp.me/p1TD9H-49y

ดวงดาว หมอดู ดวงชะตา กฎแห่งกรรม โหราศาสตร์ การสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา

sdgfg

ดวงดาว หมอดู ดวงชะตา กฎแห่งกรรม การสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา

 1. เชื่อหรือไม่ว่าตำแหน่งของ “ดวงดาว” ในวันเดือนปีเวลาเกิดของคุณ สามารถบอกวิถีชีวิตของคุณได้ทั้งชีวิต   ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
 2. “หมอดู” เป็นอาชีพตรวจดวงชะตา และให้คำทำนายเหตุการณ์ต่างๆทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ให้ลูกค้า  โดยการคิดคำนวณจากตำแหน่งของดวงดาวในวันเดือนปีเวลาเกิด และดวงดาวในวันเดือนปีเวลาในปัจจุบัน
 3. “ดวงชะตา” คือ วันเดือนปีเวลาเกิดของทุกคน สำหรับนักโหราศาสตร์ มันเป็นสูตรคณิตศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่ย่อชีวิตของทุกคนมาไว้ในวันเดือนปีเกิด เชื่อมโยงและเกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาดาราศาสตร์
 4. “วันเดือนปีเวลาเกิด” จะบอกว่าขณะที่คุณเกิด : ดวงดาวแต่ละดวง อยู่ในตำแหน่งใด จะมีผลต่อชีวิตคุณทั้งชีวิตอย่างไรบ้าง
 5. ดวงชะตาเป็นสิ่งลึกลับซับซ้อน เกินกว่าวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันจะเข้าถึงได้
 6. ถ้าวิเคราะห์ดวงชะตาได้ จะพบการมีบางอย่างเชื่อมโยงกัน มีเหตุ และผล ที่ทำให้ทุกคนย้อนต้องมาเกิดใหม่ ทำไมต้องพบเจอเหตุการณ์ต่างๆ  เราเรียกวิ่งนี้ว่า “กฎแห่งกรรม”
 7. ถ้าใครสามารถทำนายเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน อนาคตได้จากวันเกิดได้ แสดงว่ามีเหตุผลที่เก่าแก่กว่านั้นทำให้เลือกวันเกิดให้เรา เราเรียกเหตุผลนั้นว่า “กรรมในอดีตชาติ”  วิชาโหราศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่ากรรมในอดีตชาตินั้นมีจริงหรือไม่
 8. ชีวิตครึ่งหนึ่งของเราทุกคน กำลังถูก “ดวงชะตา” กำหนดให้เป็นไป ต่างๆนาๆ เริ่มจากทุกคนต้องมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ระหว่างมีชีวิตต้องพบกับเรื่องต่างๆมากมาย ทั้งการเรียน การสอบแข่งขัน สุข ทุกข์ ดีใจ เศร้าเสียใจ สมหวัง ผิดหวัง ความรัก ศัตรู  คู่ครอง การแต่งงาน การมีลูกหลาน การซื้อยานพาหนะ ที่ดิน สร้างบ้าน การทำพินัยกรรม มรดก
 9. “วิชาโหราศาสตร์” สามารถนำวันเดือนปีเวลาเกิดมาคิดคำนวณ แล้วให้คำทำนายทายทักไปตามตำรา ตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มา นักโหราศาสตร์พบว่าสามารถทำนายดวงชะตาได้ง่ายมาก ตรงกับชีวิตจริง ทั้งในอดีต ปัจจุบัน อนาคต ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ทุกคนสามารถก็เรียนรู้และทำนายได้เหมือนกัน
 10. ใครทำอาชีพโหราศาสตร์-หมอดูไปได้สักระยะหนึ่ง ก็จะสังเกตุพบความจริงว่า ชีวิตครึ่งหนึ่งหรือเกือบทั้งหมด เป็นไปตามดวงชะตากำหนด
 11. ดวงดาว ดวงชะตา โหราศาสตร์  อดีต ปัจจุบัน อนาคต กรรมแห่งกรรม  สามารถเชื่อมโยงกันได้เหมือนกับว่าเป็นสิ่งเดียวกัน เพียงแต่มองในต่างมิติเท่านั้น
 12. “กฎแห่งกรรม” เป็นกลไกที่มีอยู่จริง นอกจากพิสูจน์ได้โดยวิชา “โหราศาสตร์” ถ้าให้อธิบาย จะเหมือนกับการนำเมล็ดพืชพันธ์อะไรสักอย่าง นำไปว่านลงดิน รดน้ำ ไม่นานพืชพันธ์ก็จะเติบโตขึ้นมา  ออกดอกผล  นักโหราศาสตร์ก็เหมือนผู้เชี่ยวชาญในการเกษตร ที่รู้และทายล่วงหน้าได้ว่า ถ้านำเมล็ดพันธ์พืชใดไปปลูก ต้องรอกี่ปีกี่เดือนกี่วัน พืืชนั้นจึงจะโตออกดอกผล รูปร่างอย่างไร กินผลแล้วมีรสชาติอย่างไร
 13. กฎแห่งกรรม ร่ักษาสมดุลให้เกิด “ความยุติธรรม” ใครทำดีชั่วอย่างไรไม่นานก็จะได้รับผลอย่างนั้นกลับคืน
 14. ดวงชะตา หรือวันเดือนปีเวลาเกิด แม้นเป็นสูตรย่อเล็กมาก แต่นักโหราศาสตร์ก็สามารถวิเคราะห์ดวงชะตาทุกคนได้ทั้งชีวิตตั้งแต่วันแรกเกิดจนกระทั้งวันตาย รู้ได้ว่าเจ้าชะตาจะตายด้วยโรคหรือเหตุใด
 15. ผู้มีความรู้ความชำนาญในทางโหราศาสตร์ จะสามารถคิดคำนวณแล้วรู้ว่า เจ้าชะตาจะรับกรรมเก่าทั้งดีและร้ายในปีใดเดือนใด มีความแน่นอน เกินใครจะคาดคิด  แม้นนักโหราศาสตร์ (ที่ไม่มีญาณหยั่งรู้) เองก็ยังงงเองว่าเป็นไปได้อย่างไร
 16. “หมอดู” : เป็นผู้ใช้สัมผัสที่6 ญาณหยั่งรู้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยค้นหาเรื่องที่เกี่ยวกับดวงชะตา  ให้คำทำนายดวงชะตา อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทายไปตามตำราและข้อมูลที่ลูกค้าให้มา เช่นเดียวกัน
 17. “การทำบุญ” ช่วยให้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตดีขึ้น ถ้าการทำบุญนั้นทำโดยใจที่บริสุทธิ์  (ต้องไม่ใช่การเอาเงินไปว่าจ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลบล้างความผิดของตัวเอง)
 18. “การสะเดาะเคราะห์” เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่พยายามทำให้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตดีขึ้น มุ่งประสงค์ต่อเจ้ากรรมนายเวรให้ยกโทษภัยให้ผู้ทำพิธี ถ้าการสะเดาะเคราะห์นั้นทำโดยใจที่บริสุทธิ์ก็อาจได้ผลที่ดี เป็นไปได้  (ต้องไม่ใช่การเอาเงินไปว่าจ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลบล้างความผิดของตัวเอง)
 19. “การต่อชะตา” เป็นพิธีกรรมที่คล้ายการสะเดาะเคราะห์ แต่มีความเป็นไปได้ยากมากที่สุด เป็นช่องทางให้วัดวาอาราม ครูบาอาจารย์ หมอดู นำมาใช้ช่วยลูกศิษย์ลูกค้า นอกจากนี้ยังมีผู้ทุจริตทั้งหลายนำมาใช้หากินกับคนไม่รู้ กลายเป็นเรื่องราวข่าวหน้าหนึ่งบ่อยๆ  (ต้องไม่ใช่การเอาเงินไปว่าจ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลบล้างความผิดของตัวเอง)
 20. “การแก้ไขปัญหาชีวิต” ผู้แนะนำต้องรู้ในหลักธรรม จึงจะสามารถบอกทางแก้ไขปัญหาได้ ถ้าเป็นผู้ทุศีลเสียเอง คงนำพาคนอื่นไปไม่ได้อย่างแน่นอน จริงไหมครับ?

857

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  อ่านคำทำนาย  บทความ  สินค้าและบริการ  สนทนา

%d bloggers like this: