ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์2557 ทายจากวันเกิด (รวม7วัน)

ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์ 2557
ทายจากวันเกิด 7 วัน
Monthly horoscope February 2014.
Predict from Day of  born.

………………………………..

(1)
คนเกิดวันอาทิตย์
Born on Sunday.

 1. อดีต  Past __สู้อาจชนะ ไม่สู้แพ้แน่นอน
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สับสนการตัดสินใจ
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ประมง พันธุ์ สัตว์น้ำ
  – การงาน   Work __ ธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน  Finance __แก้ปัญหาไม่ได้
  – โชค ลาภ  Fortune __จากยานพาหนะ
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่ถูกใจ ทำสํญญา ผูกพันธ์ หมั่นหมาย
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พบแพทย์ สูญเสีย
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร   Family, Relatives __ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__เก็ยกักซ่อนทรัพย์สินเงินทอง
 6. อนาคต  Future __อดทนรอคอยเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Solution __วางแผนชีวิต ธุรกิจส่วนตัว ความมั่นคง
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง เจรจาค้าขายต่อรอง
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __เก็บเงินไม่ได้ ค่าใช้จ่ายสูง
 10. เส้นทางชีวิต Way of  life. __สร้างความดี เป็นที่ยอมรับ ที่มั่นคง

………………………………..

(2)
คนเกิดวันจันทร์
Born on Monday.

 1. อดีต  Past __อยู่คนเดียว เงียบ เหงา ถืิอศีลกินเจ
 2. ปัจจุบัน Present __มีโชคลาภเป็นพิเศษ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __จากมัมผัสที่หก
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ซื้อขายแลกเปลี่ยนนายหน้า ค้าที่ดิน
  – การงาน  Work __เด่นการเมืองการปกครอง
  – การเงิน  Finance __ได้แต่ช้าหน่อย
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง 8
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วนเวียน ไปๆมาๆ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ดูดวง
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร   Family, Relatives __ภายใต้การปกครองของหญิงใหญ่
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
 6. อนาคต  Future __เจ็บป่วย พ่ายแพ้ สิ้นสุด
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Solution __วางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างใครโดยไม่พิสูจน์ความจริง
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ไม่มีใครแก้ไขได้ เวลาจะพิสูจน์ความจริง
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ความตาย พบแพทย์
 10. เส้นทางชีวิต Way of  life. __ ดีเด่นการเงิน

………………………………..

(3)
คนเกิดวันอังคาร
Born on Tuesday.

 1. อดีต  Past __ พบคนรักคนถูกใจ
 2. ปัจจุบัน Present __ ลับ ล่อลวง อำพราง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ เคมี
  – การงาน   Work __ สิ้นสุด ล้มเหลว ถูกหลังหลัง
  – การเงิน  Finance __ จากแดนไกล
  – โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากการเดินทาง เสี่ยงโชค
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ หนักใจ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ดีเด่นการเงิน
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร   Family, Relatives __ เดินทาง ค้าขาย ยานพาหนะ
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__ ฟื้นฟูสุขภาพ
 6. อนาคต  Future __ แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Solution __ เจรจาต่อรอง เชื่อมสัมพันธไมตรี
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ จากต่างประเทศ
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ เร่งการผลิตสินค้าบริการ
 10. เส้นทางชีวิต Way of  life. __ นิ่งสงบท่ามกล่างความสบสนวุ่นวาย

………………………………..

(4)
คนเกิดวันพุธ
Born on Wednesday.

 1. อดีต  Past __ถูกติดตามทวงคืน/ขอยืม เงินทองทรัพย์สิน
 2. ปัจจุบัน Present __งานใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __หัวหน้างาน
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รวบรวมกำลัง พากเพียร พยายาม
  – การงาน   Work __ที่ดิน ที่ทำกิน ทำเลการค้าขาย
  – การเงิน  Finance __ใช้หนี้สิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ระวังเจ็ยป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เจ้าชู้
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ ซื้อขายแลกเปลี่ยนมรดกที่ดิน
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร   Family, Relatives __ฟื้นฟูสุขภาพรักษาพยาบาล
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__มีโลกส่วนตัวสูง
 6. อนาคต  Future __ทำงานแข่งกับเวลา
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Solution __นิ่งสงบท่ามกลางความวุ่นวาย
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ช้าแต่สำเร็จ
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ต้องการความสงบสุข
 10. เส้นทางชีวิต Way of  life. __เจ็บป่วย ปวดหลัง พ่ายแพ้

………………………………..

(5)
คนเกิดวันวันพฤหัสบดี
Born on Thursday.

 1. อดีต  Past __ธุรกิจครบวงจร
 2. ปัจจุบัน Present __ดูดวง เรียนหมอดู ผู้ชี้นำทางแก้ไขปัญหา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทบทวนรูปแบบชีวิตการงาน
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ธุรกิจส่วนตัว ผู้บริหารสูงสุด
  – การงาน   Work __ผิดหวัง ล้มเหลว พ่ายแพ้ หยุดนิ่ง
  – การเงิน  Finance __สลับซับซ้อนมีเงื่อนไข
  – โชค ลาภ  Fortune __เก็บของเก่ามาใช้งาน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ใจร้อน สิ่งที่ไม่คาดคิด
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __อึดอัดขัดข้องไปไหนไม่สะดวก
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร   Family, Relatives __สนุกสนาน มีความสุข
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__จับเสื่อมือเปล่า ได้แบบไม่ลงทุนเอง
 6. อนาคต  Future __ควรสะเดาะเคราะห์
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Solution __ทางสายกลาง
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ หมุนเงิน
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ การปกครองบ้านเมือง
 10. เส้นทางชีวิต Way of  life. __ ให้ทาน สร้างบุญบารมีเพิ่มเติม

………………………………..

(6)
คนเกิดวันวันศุกร์
Born on Friday.

 1. อดีต  Past __ งานใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __ดีเด่นการเงิน บริหหารเงินในธนาคาร
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ขยายงานกิจการ
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ยา เภสัช สมุนไพร ทะเล
  – การงาน   Work __แก้ไขปัญหายังไม่ได้
  – การเงิน  Finance __ดีเด่น
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากบ้านเรือน ที่อยู่ สำนักงาน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทะเลาะถกเถียง
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร   Family, Relatives __ คิดจะปรับปรุงวิถีชีวิตการงาน
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__อึดอัดขัดข้อง ติดภารกิจ
 6. อนาคต  Future __ซื้อใช้เครื่องมือสื่อสารทันสมัยมากขึ้น อินเตอร์เน็ท
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Solution __ลังเลการตัดสินใจ
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __เงินทุน ดอกผล โชคลาภ
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ เดินทางสาบกาลาง
 10. เส้นทางชีวิต Way of  life. __ ขยันทำงานเก็บเงิน

………………………………..

(7)
คนเกิดวันเสาร์
Born on Saturday.

 1. อดีต  Past __ ขยันทำงานหาเงิน
 2. ปัจจุบัน Present __ แอบทำบางอย่างไม่บอกใคร ใช้นี้สิน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ เจ็บป่วย ปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อหลังไหล่คอ
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ ความยุติธรรม
  – การงาน   Work __ หุ้นส่วน
  – การเงิน  Finance __บริหารจัดการซ้ำซ้อน
  – โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากโทรศัพท์
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ ทะเลาะในเรื่องไร้สาระ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ รับทำงานใหม่
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร   Family, Relatives __ โดดเดียว อยู่คนเดียว เงียบสงบ
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__ ซื้อขายสินค้าทันสมัย
 6. อนาคต  Future __ สื้นสุดและเริ่มต้นใหม่
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข  Solution __ ขยายกิจการ อาชีพสำรองเสริม
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ ควรสะเดาะเคราะห์
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ฝันแม่น
 10. เส้นทางชีวิต Way of  life. __ เด็กให้โชค

………………………………..

807

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม. 
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ  l สนทนา l ผู้สนับสนุน l

__________________

ดูดวงรายเดือน มกราคม2557 ทายจากวันเกิด7วัน

ดูดวงรายเดือน มกราคม 2557 ทายจากวันเกิด 7 วัน
Monthly horoscopes January 2014  predict from Day of  born.

………………………………..

(1)
คนเกิดวันอาทิตย์
Born on Sunday

 1. ปัจจุบัน Present __ เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่ ต่อสู้
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ใช้มือถือ คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ท มากขึ้น
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การรบ เอาชนะ ปกป้องแผ่นดิน
  – การงาน   Work __ ดีเด่น
  – การเงิน  Finance __ ถูกขอ หยิบยืม บริหารจัดการหนี้สิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง ดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ แต่งงาน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ ทบทวน คิดถึงอดีตที่ผ่านมา
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร   Family, Relatives __ สิ้นสุด เริ่มใหม่ อ้วน
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__  เก็บเงิน เงียบๆ
 5. อดีต  Past __ มี พบเหตุด่วน ทำให้ตกใจ
 6. อนาคต  Future __ พบเพื่อนเก่าแก่ในสมัยวัยเด็ก
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __  เดินทาง ท่องเที่ยว  ประกาศอิสระภาพ
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ ปลดปล่อยสัตว์ให้พ้นความตาย
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ บ้าน สำนักงาน อาหารอร่อย
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง

………………………………..

(2)
คนเกิดวันจันทร์
Born on Monday.

 1. ปัจจุบัน Present __ ขยันทำเงินหาเงิน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เสื้อผ้าทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ สอบ ทดสอบตรวจวัดปริมาณคุณภาพ สรุปผลดำเนินงาน
  – การงาน   Work __ เดินทางไกล ต่างประเทศ  ยานพาหนะ
  – การเงิน  Finance __ เครียด  ปิดบัญชี ทำงบการเงิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ ยังไม่แน่นอน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ อยุ่กันอย่างเพื่อน
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร   Family, Relatives __ ดีเด่นการเงิน
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__ ดูแลเยี่ยมเยือนญาติผู้สูงอายุ
 5. อดีต  Past __  อยุ่คนเดียว พึ่งพาตนเอง สุภาพเอาชนะดุร้าย
 6. อนาคต  Future __ พักสักครู่ แต่ก็พร้อมจะทำงานต่อไป
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ รักษาศีล สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ พิจารณาธรรม จะเกิดปัญญามองเห็นทางแก้ไขปัญหาทั้งปวง
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ สถานที่ที่มีความสงบเงียบ
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ความขัดแย้งในใจ
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ ค้นหา พบสัจจะธรรม

………………………………..

(3)
คนเกิดวันอังคาร
Born on Tuesday.

 1. ปัจจุบัน Present __ เดินทางไกล ต่างปรเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ค้นหาสัจจะธรรม ความจริง เผยแพร่
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ อึดอัดขัดข้อง กับการการทำเป็นไม่รู้เห็น
  – การงาน   Work __ ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน บริหารเงินในธนาคาร
  – การเงิน  Finance __ วิตกกังวล ไม่แน่นอน
  – โชค ลาภ  Fortune __  วางแผนการใช้เงิน งบประมาณ
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ดี ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ หนักใจ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ ทะเลาะ ขัดแย้ง
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร  Family, Relatives __ มีภาระหนี้สิน
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__ ต้องการความสงบ
 5. อดีต  Past __ น้อยใจ เดิน ทางไปคนเดียว
 6. อนาคต  Future __ ปกป้องรักษาผลประโยชน์
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ ปฏิเสธการขอยืมเงิน
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ นิ่งเฉย ในภาวะวุ่นวาย
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ อย่าทำผิดหน้าที่ กฎหมาย ศีลธรรม
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ มีโครงการดีๆมากมายที่ยังตกค้างไม่ได้ทำ

………………………………..

(4)
คนเกิดวันพุธ
Born on Wednesday.

 1. ปัจจุบัน Present __ อดทน  รอคอย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ค่าใช้จ่ายสูง
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ เดินทางไกล ยานพาหนะ ค้าขาย
  – การงาน   Work __ ทำด้วยใจรัก
  – การเงิน  Finance __ ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ จับเสือมือเปล่า
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ ทะเลาะเรื่องเล้กน้อยไร้สาระ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ เดินทาง เสื่อผ้าชุดใหม่ ทันสมัย
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร   Family, Relatives __ ดีเด่นการเงิน
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__ แก้ไขปัญหาเร่างด่วน
 5. อดีต  Past __ เจ็บป่วย
 6. อนาคต  Future __ พบเพื่อนเก่า
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ ทบทวนบทเรียนชีวิต
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ เดินทางท่องเที่ยว
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ ทำงานดึก มีความลับ ไม่บอกใคร

………………………………..

(5)
คนเกิดวันวันพฤหัสบดี
Born on Thursday.

 1. ปัจจุบัน Present __ ฝันแม่น
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ วางแผนชีวิตการงาน
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ บริหารจัดการความลับ
  – การงาน   Work __ ขยันมากขึ้น
  – การเงิน  Finance __ มีปัญหาเล็กน้อย
  – โชค ลาภ  Fortune __ ดี  ได้จากยานพาหนะ
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ดี เลือกการกินการอยู่
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ เป็นเพื่อนกันไปก่อน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ แก้ปัญหาเร่งด่วน
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร   Family, Relatives __ สนใจรักษาสุขภาพ
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__ ได้งานภาระกิจใหม่
 5. อดีต  Past __ พบเพื่อเก่า
 6. อนาคต  Future __ สำเร็จตามเป้าหมาย
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ ไม่หนีปัญหา
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ สำเร็จ สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ความสงบสุข
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ ระวังความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ พบแพทย์ ทำฟัน

………………………………..

(6)
คนเกิดวันวันศุกร์
Born on Friday.

 1. ปัจจุบัน Present __ งานใหม่ ตั้งศาลพระภูมิ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ลางสังหรณ์แม่น
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __  ภาษา เดินทางไกล ยานพาหนะ
  – การงาน   Work __ โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  – การเงิน  Finance __ พอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้ว ประหยัดรายจ่าย
  – โชค ลาภ  Fortune __ ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ดี
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ สมหวัง
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ มีปัญหาซับซ้อน ซุกซ่อน มีเงื่อนไข
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร   Family, Relatives __ พบเหตุการณ์แปลก หาเหตุผลไม่ได้
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__ ต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง มาจากแดนไกล
 5. อดีต  Past __ บริหารจัดการหนี้สิน ค่าใช้จ่ายสูง
 6. อนาคต  Future __ ดีเด่นการเงิน ผลผลิต
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ เก็บเงินทุน
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ นิ่งท่ามกลางความวุ่นวาย
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ปรับปรุงบ้าน สำนักงาน
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ ระวังความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ พบแพทย์ ทำฟัน

………………………………..

(7)
คนเกิดวันเสาร์
Born on Saturday.

 1. ปัจจุบัน Present __ระวังเจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย พบแพทย์ ทำฟัน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ชีวิตการงาน
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ สร้างชื่อเสียง ความสำเร็จ
  – การงาน   Work __ ดีมาก เด่นด้านการเมืองปกครอง ยึดอำนาจ บริษัทขนาดใหญ่
  – การเงิน  Finance __ หมดตัว สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  – โชค ลาภ  Fortune __ ปานกลาง งดเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ มองเห็นว่าเป็นสิ่งสวยงาม ตามยุคสมัย
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ เหมือนคนโสด คู่จำศีลในระดับสูง
  – ครอบครัวญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร   Family, Relatives __ โรคเก่ากำเริบ
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__ คุยขัดคอ
 5. อดีต  Past __ ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ให้พ้นความตาย
 6. อนาคต  Future __ พบปะติดต่อญาติผู้หญิงผู้ใหญ่
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ ทุนการศึกษา เด็กให้โชค
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ เศารษฐี
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ เศรษฐีนี

………………………………..

762

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ l สนทนา l สปอนเซอร์ l

__________________

ดูดวงรายเดือนธันวาคม2556 ทายจากวันเกิด7วัน

ดูดวงรายเดือนธันวาคม2556  ทายจากวันเกิด7 วัน
Monthly horoscopes December 2013 predict from Day of  born.

………………………………..

(1)
คนเกิดวันอาทิตย์
Born on Sunday

 1. ปัจจุบัน Present __  สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __  ครอบครัวมีความสุข
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ โครงการที่ดีทำแล้วรวย
  – การงาน   Work __ การปกครอง หญิงใหญ่ชี้นิ้วใช้งาน โรงงานขนาดกลาง ไร่นาสวนผสม
  – การเงิน  Finance __ ได้เลื่อนตำแหน่ง ยึดอำนาจในการบริหาร
  – โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากคนที่ตายไปแล้ว
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ระวังโรคความดันโลหิต ความโกรธ ไฟ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ วนเวียน ไปๆมาๆ ไม่แน่น่นอน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  แบกภาระหนัก
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ เดินทางไกล ไป/มาจากต่างประเทศ มาเยี่ยมเยือน
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน  Friend, Colleague__ รักษาสุขภาพเป็นพิเศษ
 5. อดีต  Past __ เดินทางไกลเหน็ดเหนื่อย ต่อสู้
 6. อนาคต  Future __ เก็บของเก่ามาใช้งานใหม่
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ ฝึกสมาธิ อดทนเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ สิ้นสุดเพื่อเริ่้มต้นใหม่
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ค้าขาย จักรยานยนต์
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ งานใหม่

………………………………..

(2)
คนเกิดวันจันทร์
Born on Monday.

 1. ปัจจุบัน Present __  รวมอำนาจในการปกครอง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __   ฟื้นฟู ธุรกิจหน้าที่การงาน ร่างกาย
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ การค้าขาย
  – การงาน   Work __ ขยันทำงานหาเงิน
  – การเงิน  Finance __ ดี
  – โชค ลาภ  Fortune __  ได้จากการทำบุญปลดปล่อยชีวิตสัตว์ให้พ้นความตาย
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ดี
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ แม่ซื่อ มีคนกลางชักนำให้รู้จัก
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  อยู่บ้าน สำนักงาน
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ ร่ำรวยเงินทอง ทำงานติดต่อกับบริษัทขนาดใหญ่
 5. อดีต  Past __ ปัญหายุ่งยากซับซ้อน หลายโรค
 6. อนาคต  Future __ กู้ยืมเงิน ภาระหนี้สิน เสี่ยงภัย
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ ปกป้องตนเองจากภัยอันตราย
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ งานใหม่
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ผู้สูงอายุ
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ อดทน ฝึกสมาธิ ให้ได้ปัญญาญาณหยั่งรู้

………………………………..

(3)
คนเกิดวันอังคาร
Born on Tuesday.

 1. ปัจจุบัน Present __  ตัวแทนนายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ทรัพย์สินที่ดินมรดก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __   อย่าคิดพูดทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทางสายกลาง ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป
  – การงาน   Work __ธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน  Finance __ ทุนขายกิจการ
  – โชค ลาภ  Fortune __ เด็กให้โชค  กำไร
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  อย่านอนดึก
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ อยู่คนเดียวดีกว่า
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  นิ่งเฉย น้ำท่วม
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ ปกป้องตนเองจากการรุกราน
 5. อดีต  Past __ คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 6. อนาคต  Future __ เดินทางไกล ซื้อยานพาหนะคันใหม่
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ เพื่อน ความจริงใจ
 8.  ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ ติดต่อทางโทรศัพท์  อินเตอร์เน็ท
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ สัมผัสที่หก
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ เลื่อนตำแหน่ง ใช้อำนาจในการปกครอง

………………………………..

(4)
คนเกิดวันพุธ
Born on Wednesday.

 1. ปัจจุบัน Present __  ทำบุญปลดปล่อยชีวิตสัตว์ให้พ้นความตาย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ พักงานระยะสั้น
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ ทำงานกลางคืน นอนดึก
  – การงาน   Work __ ศึกษาธรรมมะ
  – การเงิน  Finance __ ปัญหาซับซ้อน
  – โชค ลาภ  Fortune __  ได้จากความฝัน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ทำบุญสุขภาพแล้วจะดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ ถูกตามขอยืมเงินทองทรัพย์สิน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  คิดเห็นไม่เหมือนกัน ทะเลาะ
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ เก็บเงิน แล้วใช้หมด
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ เงียบเหงา อยู่คนเดียว
 5. อดีต  Past __ ปกป้องตัวเองจากอันตราย
 6. อนาคต  Future __ ขยันทำงานหาเงิน
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ ปรับปรุงชีวิต
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ สู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ ดูแลห่วงใยหญิงสูงอายุ

………………………………..

(5)
คนเกิดวันวันพฤหัสบดี
Born on Thursday.

 1. ปัจจุบัน Present __  ยอมรับกฎแห่งกรม
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __   งานใหม่
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ มีการแอบขโมยข้อมูลส่านตัว
  – การงาน   Work __ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
  – การเงิน  Finance __ ว่างเปล่า แม้นจะทำงานอย่างหนัก
  – โชค ลาภ  Fortune __ ได้จากครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 3. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ ใจร้อน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  คิดมาก ปวดหัว นอนไม่ค่อยจะหลับ
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ ต่อสู้เอาชนะ รับตำแหน่ง
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ ใช้โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท มากขึ้น
 4. อดีต  Past __ เดินทางท่องเที่ยว พบเพื่อนเก่า
 5. อนาคต  Future __ ค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง
 6. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ ขยายกิจการออกไป
 7. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ ออกวางแผนงานล่วงหน้า
 8. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ล้มเลิก(กิจการ)
 9. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ ดีเด่นการเงิน การธนาคาร

………………………………..

(6)
คนเกิดวันวันศุกร์
Born on Friday.

 1. ปัจจุบัน Present __  เจ็บป่วย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __   ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล
 3. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ โรคเก่ากำเริบ ใช้หนี้สิน
  – การงาน   Work __ ปิดบัญชี งบการเงิน กำไรขาดทุน
  – การเงิน  Finance __ ได้จากหมอด
  – โชค ลาภ  Fortune __  ปานกลาง ไม่โลภลาภไม่หาย
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ดีขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ หึงหวงห่วงใย
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  สุขสมหวัง ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ กินยาสมุนไพร น้ำท่วม
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 5. อดีต  Past __ อารมณ์แปรปรวน
 6. อนาคต  Future __ บริหารจักการบ้านสำนักงาน
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ งานใหม่
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ คนรัก
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ พักระยะสั้น
 10. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ บริหารจัดการ ติดต่อสื่อสาร ธุรกิจการเงินขนาดใหญ่

………………………………..

(7)
คนเกิดวันเสาร์
Born on Saturday.

 1. ปัจจุบัน Present __  เดินทางท่องเที่ยว เสี่ยงโชค
 2. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscopes. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ การเพาะปลูก ไร่นาสวนผสม
  – การงาน   Work __ ได้จากคนรัก
  – การเงิน  Finance __ แก้ไขอุปสรรค์เร่งด่วน
  – โชค ลาภ  Fortune __  ได้จากการทำบุญ
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __  ดีขึ้น
 3. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ อยู่ไม่ไกลกัน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __  คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
  – ครอบครัวญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ ดีเด่นการเงิน
  – เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ เด็กให้โชค
 4. อดีต  Past __ กินยาหลายขนาน รักษาหลายโรค
 5. อนาคต  Future __ เจ็บป่วย ปวดหลัง
 6. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 7. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ โชคลาภลอย
 8. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ทำบุญบ้าน แต่งงาน ฉลองความสำเร็จ
 9. ทิศทางชีวิตที่แก้ไขแล้ว   Way of good life. __ ใช้สัมผัสที่หก

………………………………..

755

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ : ดูดวง เรียน l สนทนา l สปอนเซอร์ l

__________________

ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน2556 คนเกิดวันศุกร์

ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน2556  ทายจากวันเกิด (7 วัน)
Monthly horoscopes November 2013 predict from Day of  born.

………………………………..

(6)
คนเกิดวันวันศุกร์
Born on Friday.

 1. ปัจจุบัน Present __ งานภาระกิจใหม่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ ต่อสู้ปัญหา เหน็ดเหนื่อยกายใจ
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียนรู้เพิ่มเติม ค้นคว้าทดลองวิจัย  Education __ โชคลาภ ผลกำไร
  หน้าที่ การงาน ภาระกิจสำคัญ Work __ บริหารเงินในธนาคาร  
  – บริหารการเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน กำไรขาดทุน  Finance __ เด่นในด้านการค้าขาย เดินทาง 
  โชค ลาภ  Fortune __ เก็บของเก่ามาใช้ รถมอเตอร์ไซค์
  สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ ปลดปล่อย ทำให้ตัวเองและคนรักมีอิสระภาพ
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  – ทุกคนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ เดินทางไกล ต่างประเทศ ซื้อยานพาหนะ
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ ทำงานหนัก
 5. อดีต  Past __ น้อยใจ ไปคนเดียว
 6. อนาคต   Future __ แก้ไขปัญหายุ่งยาก เครียด นอนไม่ค่อยหลับ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ ฝึกใช้สัมผัสที่หก 
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ ฝึกสมาธิ
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ วนเวียน หนี้สินเก่า
 10. วิถีชีวิตโดยรวม   Way of life. __ กินยาสมุนไพร

………………………………..

739

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ : ดูดวง เรียน l สนทนา l

__________________

ดูดวงรายเดือนสิงหาคม2556 คนเกิดวันวันศุกร์

บัว 1604

ดูดวงรายเดือนสิงหาคม2556 ทายจากวันเกิด (7 วัน)
Monthly horoscopes August 2013 predict from Day of  born.

________________

(6)
คนเกิดวันวันศุกร์
Born on Friday.

 1. ปัจจุบัน Present __ ดีเด่นเรื่องการเงิน ร่ำรวย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ กินอาหารเพื่อสุขภาพ
 3. ทิศทางดวงชะตา   Direction of horoscopes :
  การเรียน วิจัย ค้นคว้า เพิ่มเติม  Education __ มีเป้าหมายเรียนปริญญาเอก
  หน้าที่ การงาน  Work __ ได้งานใหม่ ตำแหน่งหัวหน้างาน
  การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ มีอุปสรรคเล็กน้อยแก้ไขได้
  โชคลาภ  Fortune __ ได้จากครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ดี ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  ความรัก โสดม่ายหย่าร้าง  Lover (single)__ ระวังคนโกหกหลอกลวง มีเจ้าของแล้ว
  คู่ สามีภรรยา  Husband & Wife (Married) __ แก้ปัญหาเร่งด่วน
  ครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ ทำงานหนักเอาเบาสู้
  มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend & Colleague __ เจ็บป่วย
 5. อดีต  Past __ ร่างกายต้องการพักผ่อน ฟื้นฟูสุขภาพ
 6. อนาคต   Future __ อารมณ์แปรปรวนขึ้นๆลงๆ
 7. ปัญหา ทางแก้ไข  Problem & Solution __ เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน ที่นอน ปรับปรุงบ้าน
 8. ที่ปรึกษา  Helper __ กู้หนี้ยืมสิน
 9. ความคิดในใจ  In mind. __ ความรัก
 10. วิถีชีวิต   Way of life. __ พักงานระยะสั้น

________________

652

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกที่นี้เพื่ออ่าน) วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์  เรียนหมอดู

เนื้อเรื่องย่อ

544_รวมคำทำนายดวงชะตารายเดือน เมษายน2556 ทำนายจากวันเกิด(7วัน)

huiy

รวมคำทำนายดวงชะตารายเดือน เมษายน2556 ทำนายจากวันเกิด (7 วัน)
Total monthly horoscopes in April 2013. Prediction from Day of born.

________________

(1)

คนเกิดวันอาทิตย์
Born on Sunday

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ซื้อหาใช้ติดตั้งคอมพิวเตอร์มือถือ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เสื้อผ้า เครื่องประดับ ยานพาหะนคันใหม่
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __รีไซเคิล
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __สู้ชนะไม่สู้แพ้
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ซื้อหาสิ่งมีค่า สวยงาม ศิลปะ ทองคำ
  – โชคลาภ  Fortune __ยิ่งใหญ่ มากมาย
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ต้องการสถานที่สงบเงียบ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__เด็กให้โชค
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เหมือนอยู่คนเดียว
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ปกป้องผลปประโยชน์ตนเอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __พบเหตุด่วนเหตุร้ายทำให้ตกใจ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __เศรษฐีนี
 6. อนาคต Future __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __พบเพื่อนที่ไม่ได้พบเจอนานแล้ว
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __เก็บเงินได้แต่ต้องใช้ไป
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __เงินกู้ยืม
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __สู้เดินทางท่องเที่ยวทางไกล

________________

(2)

คนเกิดวันจันทร์
Born on Monday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ความรักซับซ้อน
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เจ็บป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ความยุติธรรม
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ติดตามผู้นำ
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __มีความเสี่ยงภัยสูง
  – โชคลาภ  Fortune __ดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ไม่แน่นอน
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ชักชวนไปทำบุญ
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ดรคเก่ากำเริบ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __อย่าทำผิดศีลธรรม
 6. อนาคต Future __อดทนรอคอย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __เจรจาต่อรอง
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __บริหารทรัพย์สินบ้านที่ดินรถยนต์
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __รักใหม่
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอน

________________

(3)

คนเกิดวันอังคาร
Born on Tuesday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __บริหารการเงินในธนาคาร
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานกินเลี้ยงฉลอง กับเพื่อนเก่า
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __พระธรรม หนทางพ้นทุกข์
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __การตัดสิน กระบวนความยุติธรรม
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __นิ่ง
  – โชคลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ระวังอย่าทำผิดศีลธรรมกฏหมาย
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ความรักซับซ้อน
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __คิดเห็นไม่ตรงกัน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ได้งานใหม่
 6. อนาคต Future __ยอมรับกฏแห่งกรรม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __น้อยใจไปคนเดียว
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __เศรษฐีนี
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __เด็กให้โชค
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __พบเพื่อเก่าแก่

 ________________

(4)

คนเกิดวันพุธ
Born on Wednesday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __คิดจะปรุงปรุงคุณภาพชีิวิต
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __เกี่ยวข้องกับธุระกิจขนาดใหญ่ เด่นการเงินธนาคาร
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ขยันทำงานหาเงิน
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ธุรกิจสีเทา
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ไม่แน่นอน
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ตามตื้อ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เก็บความรู้สึกไว้ในใจ
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __บริหารจัดการมรดกบ้านที่ดิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __เหงาเศร้าเสียใจ
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __จัดการเงินในธนาคาร
 6. อนาคต Future __พบเพื่อนเก่า
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __งานใหม่
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ครอบครัวพร้อมหน้า
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __อารมณ์ไม่แน่นอน
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __เจ็บป่วย

 ________________

(5)

คนเกิดวันวันพฤหัสบดี
Born on Thursday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __ฐานะการเงินมั่นคงขึ้น
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __สุขสมบูรณ์พูลสุขสมปรารถนา
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ช่องทางการหาเงิน
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ติดต่อสือสารกับชาวต่างประเทศ
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __ซื้อขายแลกเปลี่ยนยักย้ายถ่ายเท
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากการให้ทานผู้ยากไร้
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ดีมากขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__เป็นโสดดีกว่า ตัดรักเข้าทางธรรม
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __พักงานระยะสั้น
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ เดินทางท่องเที่ยว
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __เกือบได้รับโชคลาภ
 6. อนาคต Future __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ใช้สัมผัสที่หก
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __พบเพื่อนเก่า
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __คิดถึงเรื่องราวในอดีตที่เศร้าเสียใจ
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __บริหารจัดการเงินในธนาคาร

 ________________

(6)

คนเกิดวันวันศุกร์
Born on Friday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __อนาคตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในวันนี้
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __บรรจุหีบห่อ ตรา สัญลักษณ์ โลโก้ ตั้งชื่อสินค้า
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __ปลดปล่อยให้ทุกชีวิตได้รับอิสระภาพ
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __วางแผน งบประมาณ
  – โชคลาภ  Fortune __ ได้จากญาติพี่น้อง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__เรื่อยๆ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __อยู่บ้าน
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ต้องการความยุติธรรม
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ้าน
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __เดินทางไปเพียงคนเดียว
 6. อนาคต Future __เด่นการค้าขาย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ใช้สื่อสารทันสมัย
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ตรวจวัดสุขภาพ
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __ต้อนรับแขกต่างบ้านเมือง
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __ชาวต่างประเทศ

 ________________

(7)

คนเกิดวันเสาร์
Born on Saturday.

 1. เรื่องเด่นในรอบเดือน  Status __เดินทางไกล ชีวิตมีปัญหาอย่างหนัก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __หงุดหงิด
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน รู้เพิ่มเติม  Education __ธรรมะ ความเป็นจริง อันบริสุทธิ์
  – การงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ  Work __คัเลือกสิ่งที่เมาะกับชีวิตตนเอง
  – การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน  Finance __อยู่ได้โดยไม่ใช้เงินของตัวเอง
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากคนรัก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ดีมากขึ้น
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__หล่อเลี้ยงด้วยเงินทอง
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
  – ลูกหลานบริวารญาติ  Family & Relatives __ฝันแม่น
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ได้งานใหม่
 5. อดีตผ่านมาแล้ว Past __ไปไหนไม่ได้ไกลนาน ติดภาระกิจ
 6. อนาคต Future __สิ้นสุดและเริ่มใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอนบ้าน
 8. ที่ปรึกษาส่งเสริมช่วยเหลือ helper __ซื้อหายานพาหนะคันใหม่
 9. สิ่งที่กำลังคิดถึงอยู่ในใจ In mind. __คิดถึงเรื่องเก่าๆ
 10. ผลจากการแก้ไข คำแนะนำทั่วไป Conclusion __อยู่ได้อย่างสงบท่ามกลางปัญหาความวุ่นวาย

  ________________

544

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
ดูดวงทางโทรศัพท์ ทายจากเลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ 233-2-28640-7

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดวิธีใช้บริการ

เนื้อเรื่องย่อ

%d bloggers like this: