สติ

jt89สติ
consciousness

     ถ้าท่านพบว่าตัวเองกำลังมีปัญหาใหญ่จู่โจมเข้ามาในชีวิตอย่างกระทันหัน แล้วท่านใช้ “อารมณ์” รัก-โลภ-โกรธ-หลง (กิเลสตัญหาอุปทาน) มาช่วยในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ผลออกมาจะทำให้ปัญหานั้นไม่หายไป แถมจะทำให้ลุกลามบานปลายใหญ่โตกว่าเดิมเสียอีก

 • ถ้าท่านมาถึงจุดนี้ ขอให้หยุดความคิด คำพูด การกระทำเดิมๆทุกอย่าง แล้วปลีกวิเวกหาความสงบสักวันหนึ่ง ทบทวนว่าเราทำอะไรผิดไปบ้าง จะแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างไรดี สิ่งนี้คือการตั้ง “สติ” ถ้าขาดสติ ก็ขาดปัญญา ขาดปัญญาก็มองไม่เห็นทางแก้ไขที่ถูกต้อง
 • การมีสติ คือการควบคุมความคิด-คำพูด-การกระทำของตัวเราเองได้ ชีวิตก็เกิดความสงบ ความสงบทำให้ก็เกิดสมาธิ สมาธิทำให้เกิดปัญญา ปัญญาทำให้มองเห็นกิเลสขอตัวเราเอง ของคนอื่น กิเลสเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงที่แท้จริง เมื่อเห็นต้นเหตุทุกข์ก็เห็นทางออกทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามปัญญาบอกก็ถึงความพ้นทุกข์ หมดทุกข์ก็หมดปัญหา ก็คือชัยชนะ ชนะตนเองได้ก่อน จึงจะชนะคนอื่นได้
 • สติคือการรู้ตัว รู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไร เพื่ออะไร ทำแล้วจะได้ผลอย่างไร
 • ควบคุมสติได้โดยการกำหนดจิตจับที่ลมหายใจเข้า-ออก ถ้าเป็นเวลาว่างให้ภาวนา พุธ-โธ ถ้ากำลังทำงานก็เพียงตั้งใจทำงาน ไม่คิดไปถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน เวลามีปัญหาชีวิตมากระทบ ก็เพียงแต่พิจารณาว่านี่เป็นธรรมดาของชีวิต ทุกคนต้องพบเจอ และมันเป็นกฎแห่งกรรมคือมีลักษณะวนเวียนผลัดกันกระทำ ถ้าเราอยากพ้นทุกข์ เราต้องไม่ทำโต้ตอบใดๆทั้งสิ้น กรรมจะสิ้นสุดที่ตัวเรา เมื่อเราให้อภัยเป็นทาน ความวนเวียนก็สลายตัวทันที เศษกรรมอาจทำให้เราต้องพบเจอกับปัญหา แต่สติปัญญาจะทำให้เห็นทางออกที่สวยงามเสมอ เราก็เลือกทางที่ทำให้เกิดความสงบสุข ปลีกวิเวกให้มากขึ้น แล้วเราก็จะพ้นทุกข์ในเรื่องนั้นได้
 • ใช้สติน้อย ก็มีปัญญาน้อย ก็พ้นทุกข์ได้ยากนาน และวนเวียนให้แก้ไขใหม่อีก
 • ใช้สติมาก ก็มีปัญญามาก ก็พ้นทุกข์เร็ว และตลอดไป
 • นี่คือหนทางแห่งการพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้จริง ลูกค้าของหมอแดงหลายคนพ้นทุกข์ได้โดยง่ายเพียงใช้ธรรมะข้อนี้เอง ไม่ต้องเสียเงินให้ใครช่วยแก้ไข แก้ไขเองดีที่สุด

vh50 4KBอดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. 081-533-3529

ชีวิตจริงสามารถอยู่เหนือดวงชะตาได้หรือไม่?

midv

ชีวิตจริงสามารถอยู่เหนือดวงชะตาได้หรือไม่?
Real life can transcend destiny or not?

ดวงชะตา__ที่ทุกคนได้มาตั้งแต่วันแรกเกิด ที่หมอดูนำมาคำนวณแล้วทายไปตามตำราและตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มา สามารถบอกได้ถึงบุญและบาปที่ทุกคนทำมาแล้วในอดีตชาติ และกำลังจะได้รับผลของบุญและบาปที่ทำมาในชาติปัจจุบัน พวกเราทุกคนล้วนต้องพบกับผลกรรมทั้งดีและชั่วที่เคยทำมาทุกคน ตามวันเวลาอันสมควร จะเห็นเด่นชัดได้จากการดูดวงในเรื่องนิสัยใจคอ การเรียน การงาน การเงิน ความรัก การแต่งงาน การหย่าร้าง การเจ็บป่วย ความตาย การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ทรัพย์สมบัติ ความร่ำรวยยากจน อำนาจวาสนาบารมี ปมเด่น ปมด้อย ฯลฯ เหตุการณ์ที่ท่านจะต้องได้พบเจอในแต่ละปี  เหล่านี้ล้วนบ่งบอกตารางเวลาของทุกคนอย่างหยาบๆ ความจริงหมอดูที่เชียวชาญสามารถอ่านดวงชะตาให้ละเอียดถึงที่สุดได้ แต่ด้วยจรรยาบรรณ ไม่ต้องการให้คนดูดวงหนักใจ เกิดความวิตกกังวลล่วงหน้าไปไกล จะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาก่อนเหตุการณ์จริง หมอดูจึงไม่นิยมให้คำพยากรณ์ดวงชะตาแบบละเอียดถึงที่สุด แค่เตือนให้ระวังเรื่องนั้นนี้ก็พอแก่การจะได้ประโยชน์ ไม่ประมาท หรือนำไปหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้ล่วงหน้า

วิธีแก้ไขปัญหาชีวิต__เราทุกคนแก้ไขปัญหาต่างๆที่ดวงชะตากำหนดมาแล้วได้ล่วงหน้าจริงหรือ? แก้ไขได้ครับ หมอแดงขอยืนยัน  ปกติถ้าหมอแดงพบว่าดวงชะตาใครจะมีปัญหาประการใดๆ ก็จะบอกกล่าวเล่าเตือนให้ลูกค้าระวังตัวระวังใจ พร้อมให้คำแนะนำบางอย่าง ที่เป็นสูตรทำบุญสะเดาะเคราะห์สูตรพิเศษ สูตรเฉพาะตัวของหมอแดง ที่ได้มาจากครูบาอาจารย์ ท่านประทานมา เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ล่วงหน้าทุกคน

ผลการทดลองแก้ไขปัญหา__จากประสพการณ์ตรงของลูกค้าหมอแดง เมื่อลูกค้าไปทำบุญตามคำแนะนำของหมอแดงแล้ว เกือบทั้งหมดก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น สงบร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้น ร่ำรวยมากขึ้น พ้นปัญหาอุปสรรค พ้นโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง มีโชคลาภเป็นพิเศษ ความเป็นอยู่คล่อยตัวทุกประการ สุดท้ายคือได้พรพิเศษตามความปรารถนา

ความคลาดเคลื่อน__อาจมีลูกค้าบางส่วน ที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ไม่เต็ม 100% เพราะปฏิบัติผิดพลาด ปฏิบัติไม่เหมือนคำแนะนำของหมอแดง ไปดัดแปลงสูตรบ้าง อันนี้ก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เปรียบเทียบเอาเอง

ชีวิตที่อยู่เหนือดวงชะตา มีอยู่จริงหรือไม่?__ ลูกค้าหมอแดงเกือบทุกคนตอบได้ เพราะทุกคนได้รับวิธีการทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา และทดลองทำดูแล้ว ตอบกลับมาว่าได้ผลดีมาก เป็นไปตามที่หมอแดงบอกทุกประการ  ส่วนท่านที่ยังไม่เคยดูดวงหรือยังไม่เคยทดลองทำตาม ก็จะยังไม่รู้ตามความเป็นจริง จะรู้ก็ต่อเมื่อพิสูจน์แล้วเท่านั้น หมอแดงขอสรุปจากผลการทดลองที่ได้ข้อมูลมาจากลูกค้าว่า เมื่อทำบุญด้วยสูตรพิเศษของหมอแดงแล้ว จะได้ผลตามที่ตนต้องการค่อนข้างแน่นอน ขอหักความคลาดเคลื่อนไว้นิดหนึ่ง เผื่อสำหรับคนที่ทำไม่เหมือนคำแนะนำครับ เมื่อผลออกมาเหมือนกัน

ผลสรุป__จึงสรุปผลต่อยอดได้อีกชั้นหนึ่งว่า แม้นดวงชะตากำหนดไว้อย่างไร เราก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้ชีวิตจริงดีขึ้นได้ แต่ต้องทำโดยมีความเข้าใจในเรื่องกฏแห่งกรรมเป็นอย่างดี จึงจะทำได้ถูกต้องและได้ผลดีมาก สามารถเปลี่ยนเรื่องร้ายๆให้เป็นกลางๆหรือดีขึ้นได้จริง สรุปว่าชีวิตที่อยู่เหนือดวงชะตามีอยู่จริงครับ

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์ (และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  ติดต่อสอบถาม Dtac_โทร. 081-533-3529,   Ais_โทร. 093-240-0151,  (คลิกตรงนี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม-วิธีใช้บริการดูดวงทาโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ท)

AN 50x50 (13KB)patomtip_jpeg| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ |

|WP3 50 2KB|FB3 50 1KB|Twitter3 50 1KB|line3 50 1KB|G+4 50 2KB|YouTube 1|

No. 1047

เหตที่ทำให้เกิดความทุกข์ และวิธีดับทุกข์

21

ต้นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์

 1. ความไม่รู้อริยะสัจ-ความเป็นจริง เป็นเหตุให้พอใจใน มนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก เพราะคิดเห็นว่ามีความสวยสดงดงาม เป็นเหตุให้จิตวิญญาณที่ตายดับไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ในครรภ์มารดาอีกครั้ง
 2. เมื่อเกิดมาแล้ว ก็มีรูปนาม-ร่างกาย  และมีอายตนะ-อวัยวะใช้สัมผัสรูปนามอื่นทั้ง ๖ คือ ตา-ใช้ดู หู-ใช้ฟัง จมูก-ใช้ดมกลิ่น ลิ้น-ใช้ชิม กาย-ใช้สัมผัส ใจ-ใช้รับรู้สุขทุกข์เฉย  เมื่อมีอายตนะก็เริ่มมีเวทนา-คือรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ เฉยๆ
 3. เมื่อเริ่มมีเวทนา-ความรู้สึกเป็นสุข เป็นทุกข์ เฉยๆ ก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดตัญหาอุปทาน-รักโลภโกรธหลง รักชอบและติดใจในสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขอยากพบเจอบ่อยๆ เกลียดสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ไม่อยากพบเจอเลย ไม่อยากให้ตัวเองเจ็บป่วยตายและไม่อยากให้คนที่เรารักเจ็บป่วยพลัดพรากตายจากไป แต่ธรรมชาติและกฏแห่งกรรมก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยพลัดพรากตายจากกันไปในที่สุด ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจร่ำไรรำพันใผ่ฝันหา คับแค้นใจที่ไม่สมความปรารถนา
 4. สรุปว่าทุกข์ก็มีต้นเหตุมาจากสิ่งแรกเริ่มที่สุดคือความไม่รู้ในอริยะสัจ-คือไม่รู้ความเป็นจริงทั้งหมดในเหตุและผลดังกล่าวมา ตั้งแต่ข้อที่ 1-3 นั้นเอง

+

ต้นเหตุที่ทำให้ทุกข์ดับไป

 1. เพราะคิดพิจารณาแล้ว ยอมรับตามความเป็นจริงแล้ว ว่ามนุษย์โลก เทวโลก และพรหมโลก เป็นอนิจจัง-ไม่แน่นอน ทุกขัง-ไม่พ้นทุกข์  อนัตตา-วนเวียนไม่มีที่สิ้นสุด จึงไม่อยากจะเกิดใหม่ในที่ใดอีก พอใจแต่พระนิพพานเพียงอย่างเดียว ตัดกิเลสได้โดยเด็ดขาดโดยไม่เหลือเชื้อ เมื่อจิตวิญญาณดับก็ไม่เกิดใหม่แล้ว ไม่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาอีกต่อไป
 2. เมื่อไม่เกิดใหม่จิตก็ไม่ต้องอาศัยกายคือธาตุ ๔  ไม่ต้องมีอายตนะ ๖ อีกต่อไป
 3. เมื่อไม่มีอายตนะก็ไม่มีสัมผัส ไม่ต้องมีเวทนา ไม่ต้องมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นความทุกข์หรือเฉยๆ
 4. เมื่อไม่มีเวทนาใดๆ ก็ไม่มีตัญหาอุปทานใดๆก็ไม่เกิดขึ้นมารบกวนจิตใจ ไม่ต้องการเกิดใหม่ ไม่ต้องการชาติภพภูมิ ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีความพลัดพรากจากคนที่รักใคร่ ไม่เศร้าโศกเสียใจร่ำพัน ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความคับแค้นใจอีกต่อไป
 5. ทุกข์ทั้งปวงก็ดับไปพร้อมกับการตัดสินใจที่ตั้งใจแน่วแน่ที่ไม่ต้องการเกิดใหม่ เหตุเพราะมีภูมิปัญญามองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริง เชื่อในกฏแห่งกรรมนั้นแล

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kb

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-228-6407
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

| หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว | ปฏิทิน |
ติดตาม Follow  : | Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

(No.943)

617_รับสอนวิชาชีพหมอดู

srer

รับสอนวิชาชีพหมอดู

ช่องทางการเรียน ติดต่อสื่อสาร

 1. ทางอินเตอร์เน็ท-Skype__ เป็นช่องทางหลักในการเรียนการสอน  สนทนาสด พร้อมไปด้วยภาพจากกล้องเว็บแคม ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์
 2. เว็บเพจ__ เป็นช่องทางเสริม สำหรับใช้ศึกษาตำราเรียน เขียน อ่าน สนทนา ฝากข้อความ กำหนดนัดหมายตารางเรียนการสอน  นับชั่วโมง  แสดงความก้าวหน้า
 3. Facebook__ สำหรับการสื่อสารข้อความสั้นๆ
 4. อีเมล์__ ใช้ส่งข้อความ ข้อมูลสำคัญ
 5. อื่นๆ

.

หลักสูตร

 1. “เลข7ตัว9ฐาน”  ดูดวงจากวันเดือนปีเวลาเกิด (กำลังเปิดรับสมัคร)
  • 1.1 หลักสูตรพื้นฐาน
   • เหมาะสำหรับผู้ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลย
   • เรียนรู้วิธีการทำงานหมอดูตามลำดับ ทั้งด้านวิชาการ ปฎิบัติ
   • เพื่อเป็นหมอดูมือสมัครเล่น-สร้างรายได้เสริม
   • ใช้เวลาเรียน 100 ชั่วโมง
   • ค่าเรียน  x0,000 บาท
  • 1.2 หลักสูตรเสริม
   • เหมาะสำหรับศิษย์เก่าที่่ต้องการเรียนต่อ
   • เรียนรู้วิธีการเร่งรัดพัฒนาตัวเอง
   • เพื่อเป็นหมอดูมืออาชีพ-สร้างรายได้หลัก
   • ใช้เวลาเรียน 100 ชั่วโมง
   • ค่าเรียน  x0,000 บาท
 2. “ไพ่ยิปซี”
  • 2.1 หลักสูตรพื้นฐาน
   • เหมาะสำหรับผู้ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลย
   • เรียนรู้วิธีการทำงานหมอดูตามลำดับ ทั้งด้านวิชาการ ปฎิบัติ
   • เพื่อเป็นหมอดูมือสมัครเล่น-สร้างรายได้เสริม
   • ใช้เวลาเรียน 100 ชั่วโมง
   • ค่าเรียน  x0,000 บาท
  • 2.2 หลักสูตรเสริม
   • เหมาะสำหรับศิษย์เก่าที่่ต้องการเรียนต่อ
   • เรียนรู้วิธีการเร่งรัดพัฒนาตัวเอง
   • เพื่อเป็นหมอดูมืออาชีพ-สร้างรายได้หลัก
   • ใช้เวลาเรียน 100 ชั่วโมง
   • ค่าเรียน  x0,000 บาท

.

617

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิก) ดูดวงทางโทรศัพท์และSkype+รับสอนวิชาชีพหมอดู

โลโก้ ปฐมทิพย์ 9

เนื้อเรื่องย่อ

%d bloggers like this: