ถ้าท่านถูกเบียดเบียนโดยญาติพี่น้อง ถูกแย่งชิงทรัพย์สินมรดกไป ทำอย่างไรจึงจะดีที่สุด

fm84

ถ้าท่านถูกเบียดเบียนโดยญาติพี่น้อง ถูกแย่งชิงทรัพย์สินมรดกไป ทำอย่างไรจึงจะดีที่สุด
If you are being persecuted by relatives. To wrest the inheritance. What should I do.

     ตามธรรมดาประเพณีของคนในโลกนี้  ทรัพย์สินและมรดกที่พ่อแม่มีอยู่แล้ว จากการทำงานหามาได้เอง หรือเป็นมรดกตกทอด ได้รับต่อๆกันมาแต่บรรพบุรุษ  เมื่อถึงเวลาอันสมควร เช่น พ่อแม่เริ่มมีอายุมากแล้ว แก่เริ่มแก่เฒ่าชราภาพลง หรือลูกๆของตนเริ่มแต่งงานมีเย้าเรือนไปบ้างแล้ว ลูกๆเริ่มมีหลานๆเหลนๆ เกิดความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัวให้มั่นคงเหมือนพ่อแม่ ต้องการสร้างฐานะครอบครัวของตนเอง ต้องการมีที่ดินเป็นของตนเอง ต้องการเงินทุน ต้องการโอกาสจากพ่อแม่  มาถึงจุดนี้ พ่อแม่ก็ต้องตัดสินใจว่าจะต้องแบ่งมรดกให้แก่ลูกหลานอย่างไรจึงจะเหมาะสม

ถ้าพ่อแม่แบ่งมรดกให้ลูกหลานตามเวลาอันสมควร ให้ไปโดยเด็ดขาดตั้งแต่แรก (ไม่ควรรั้งรอเวลาจนเกิดปัญหาในภายหลัง) ลูกๆทุกคนได้รับเท่ากัน หรือมากน้อยตามความเหมาะสมในกาลเวลานั้น ลูกๆทุกคนก็จะไม่ขัดแย้งกันหรือแย้งกัน

ถ้าพ่อแม่รั้งรอเวลาไปนานเกินเหตุ ถึงแม้นจะมีพินัยกรรมกำหนดให้ลูกๆแบ่งโดยเท่าเทียมกัน แต่ยังไม่แบ่งให้โดยเด็ดขาด ให้ลูกไปแบ่งกันเอาเองหลังจากพ่อแม่ตายไปแล้ว ถึงเวลานั้นลูกๆทุกคนก็มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายไปล่วงหน้าแล้ว มีหนี้สินมากมายอยู่แล้ว เพราะไม่สามารถรอคอยโอกาสจากพ่อแม่ ต้องเสี่ยงไปกู้หนี้ยืมสินมาจากแหล่งๆต่างๆ ทั้งดีและร้าย เพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละครอบครัว และมักจะเกิดความด้อยการพัฒนาคุณภาพชีวิตมานาน ล้าหลังเกินกว่าครอบครัวอื่นที่พ่อแม่แบ่งทรัพย์สินให้ทุนดำเนินชีวิตแต่ตอนแต่สร้างครอบครัว

ในกรณีดังกล่าวมานี้ พอพ่อแม่ตายไป ก็มักเกิดการแย่งชิงมรดกอย่างแน่นอน ด้วยทุกคนก็ต้องการแก้ไขปัญหาของตัวเอง เพื่อเอาตัวรอดไป แม้นจะเกิดความอยุติธรรมต่อพี่น้องตนเอง ก็จำใจต้องทำ  ปัญหาฟ้องร้องคดีความแบ่งแยกมรดกก็เกิดขึ้นทันทีเพราะเหตุนี้ เพราะทุกคนเดือนร้อนโหยหิวมานาน ต้องแย่งมรดกกันเพื่อความอยู่่รอดของตนเองและครอบครัว  แต่การต่อสู้ในโรงศาล กลับกลายเป็นว่า ทำให้ทุกฝ่ายจะต้องเสียค่าทนายความไป รวมกันทั้งสองฝ่ายก็เท่ากับปริมาณทรัพย์สินมรดกทั้งหมดที่พ่อแม่ยกให้ หรือมากกว่านั้น สรุปว่าไม่เหลืออะไรให้ใครทั้งนั้น ไม่ว่าคนแพ้หรือชนะคดีความ

ถ้าพ่อแม่เป็นผู้ทรงความยุติธรรม และสั่งสอนลูกๆทุกคนให้เป็นคนดีไม่ละโมบอยากได้ในทรัพย์สินของในของผู้อื่น การจะตัดแบ่งบันมรดกย่อมเป็นไปโดยง่ายและไม่มีปัญหา แต่ถ้าพ่อแม่ขาดความยุติธรรม และไม่ได้สั่งสอนลูกหลานของตนตามสมควร ปัญหาในครอบครับก็จะบังเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งในที่สุด

ปัญหาแย่งชิงมรดกบ้านที่ดินจะเกิดแก่บ้านที่มีคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน ขาดหรือบกพร่องทางคุณธรรม มีภูมิทางธรรมน้อย จึงมีปัญญาน้อย ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาชีวิตตนเองโดยไม่กระทบกระเทือนชีวิตของคนอื่น ไม่สนใจเรื่องกฏแห่งกรรม ไม่เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม ไม่สามารถเข้าถึงพระธรรม  ก็จะคิดเพียงง่ายๆสั้นๆตื้นๆ คือถ้าต้องการสิ่งใดก็จะเอาสิ่งนั้นไปครอบครอง โดยไม่สนใจว่าสิ่งนั้นเดิมเป็นของใคร โดยไม่มีความละอายใจ ไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม บ้านนั้นครอบครัวนั้นก็จะพบกับความเดือดร้อน  ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดการแตกแยกสามัคคี ทะเลาะกันใหญ่โต ลุกลามไปถึงโรงศาล ส่วนใหญ่จะสู้ความกันแพ้ชนะจนถึงที่สุด เสียเวลา เสียเงินทองค่าจ้างทนายความไปมากกว่าปริมาณกองทรัพย์สินมรดก ก็เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาของทั้งสองฝ่าย เพียงต้องการเอาชัยชนะ โดยลืมไปว่าต้องกลืนกินเลือดเนื้อชีวิตตนเองไปพร้อมกับญาติพี่น้องนั้นแหละ สรุปว่าไม่มีใครได้ มีแต่เสียทุกฝ่าย ไม่มากก็น้อย เสียแม้นชื่อเสียงวงศ์ตระกูลที่บรรพบุรุษสร้างกันมา

ถ้าการแย่งชิงมรดกนั้นเกิดขึ้นเพราะมีคนไม่ดีเพียงคนเดียว ปัญหาจะน้อยกว่ามีมากว่าหนึ่งคน ปัญหาจะซับซ้อนขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆ

หมอแดงจึงขอแนะนำ ย้ำอีกครั้ง ไว้เพียงเตือนสติทุกคนว่า การต่อสู้ในโรงศาล กลับกลายเป็นว่า ทำให้ทุกฝ่ายจะต้องเสียค่าทนายความไป รวมกันทั้งสองฝ่ายก็เท่ากับปริมาณทรัพย์สินมรดกทั้งหมดที่พ่อแม่ยกให้ หรือมากกว่านั้น สรุปว่าไม่เหลืออะไรให้ใครทั้งนั้น ไม่ว่าคนแพ้หรือชนะคดีความ ผู้ใดเป็นบัญฑิต มีปัญญา มองเห็นเรือ่งนี้ทะลุแจ้งแทงตลอดแล้ว ขอให้ตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของตนเองในทางที่ชอบเถอด ขอให้หลีกเลี่ยงการสร้างเวรกรรมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะต่อพี่น้องท้องเดียวกัน จงสร้างแต่ความรักสามัคคี แบ่งบันสุขทุกข์ ไม่เบียดเบียนกัน แล้วทุกข์ทั้งหลายก็จะหายไปเองในที่สุด ถ้าเบียดเบียนกันถึงใครจะชนะคดีความก็ถือว่าแพ้ เพราะทำให้พี่น้องเกลียดชัง ไม่ได้รับความสุขไปตลอดชีวิต

สำหรับผู้ใด ที่ยอมเสียสละ เป็นผู้อโหสิกรรมต่อญาติพี่น้อง ที่หมายมุ่งเยื้อแย่งชิงเอาทรัพย์สินมรดกไป โดยไม่เอาความขึั้นโรงขึ้นศาล หมอแดงถือว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดในธรรมชั้นสูง จิตสะอาดแจ่มใส ใกล้ถึงพระนิพพาน คือเห็นภัยของการอาฆาตจองเวร (เหตุให้เกิดวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดชดใช้เวรกรรม) เป็นผู้ไม่มีภัยต่อผู้ใด เทวดาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ย่อมเล็งเห็นคุณงามความดี และยกย่อง ถึงชาวโลกบางส่วนจะกล่าวหานินทาว่าเป็นคนโง่ แต่ความจริงฉลาดล้ำลึก ไม่ยอมตกนรกไปกับญาติพี่น้องที่ก่อศึกแย่งชิงมรดกไป การให้อภัยทาน เป็นทานปกติของเหล่าพระอริยเจ้า-บุคคล ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์ ขอโมทนากับผู้อ่านทุกท่านที่เข้ามใจ และตั้งความปรารถนาไว้ว่า จะเลือกทางสายพระนิพพาน จะไม่แย่งชิงทรัพย์สินมรดกกับญาติพี่น้องของตนเอง ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ผู้ทรงความดีทุกท่าน ขอทุกท่านจงรักษาปกป้องคนดี ให้อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุข แล้วสังคมนี้ก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่ ทุกคนจะอยู่อย่างสงบสุข เพราะคนดีก็จะปกป้องคุ้มครองทุกคนในสังคมกลับคืนเช่นเดียวกัน

ด้วยความปรารถนาดีจาก…อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ

 พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์(และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  DTAC_โทร. 081-533-3529,   AIS_โทร. 093-240-0151   คลิกที่นี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม-วิธีใช้บริการดูดวงทาโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ท

AN 50x50 (13KB)patomtip_jpeg| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ |

1007

มรดก

dg67มรดก
Bequest

หน้าที่ผู้ถือมรดก

 1. พ่อแม่มีหน้าที่สำคัญที่รับมรดกตกทอด สร้างเพิ่มเติม และยกมรดกให้แก่ลูกหลานในเวลาอันสมควร ควรจัดสรรแบ่งบันมรดกด้วยความยุติธรรม ให้ลูกหลานทุกคนและเท่ากัน
 2. ลูกหลานเมื่อได้รับมรดกไปแล้วก็มีหน้าที่เก็บรักษามรดกไว้ ต่อเติม ส่งต่อให้ลูกหลานในรุ่นต่อไป ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินทรัพย์สินเงินทองของมีค่าอะไรก็ตาม มรดกเปรียบเหมือนน้ำในเขื่อน บางส่วนจำเป็นต้องกักกันไว้ใช้ในอนาคต บางส่วนจำเป็นต้องจ่ายออกมาใช้ทันที เพื่อนำมาลงทุนค้าขาย เพื่อให้เกิดผลกำไร มีประโยชน์เพิ่มเติม นำกำไรมาคืนทุนมรดกเดิม ต้องทำให้ทรัพย์สินเงินทุนในมรดกนั้นมีมากกว่าที่รับมาจากบรรพบุรุษ
 3. การที่ลูกหลานจะนำมรดกไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาอาชีพ พัฒนาชีวิตของตนเอง ให้เกิดความก้าวหน้า ชีวิตตนเองและครอบครัวมีความมั่นคงมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สมควรทำอย่างยิ่ง แต่ก็ควรรอบคอบในนำไปใช้ให้เกิดผลกำไรงอกงาม ให้แน่ใจว่าจะได้ทุนและกำไรกลับคืนมาอย่างแน่นอน ควรนำมาคืนกองทุนมรดกนั้น ให้มีมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม และส่งต่อให้ลูกหลานรุ่นต่อไปอีก
 4. เมื่อเราทุกคนตายไป มักกลับมาเกิดใหม่ต่อท้ายลูกหลานเหลนเราเอง มรดกที่เราส่งไปให้ลูกหลานเป็นทุนชีวิต จึงวนกลับมาใช้เองในที่สุด นี้เป็นเรื่องที่ทุกคนอาจคิดไม่ถึง

ลูกหลานรวยเร็วหรือช้า ขึ้นกับทัศนะคติของพ่อแม่

 1. สังเกตุหรือไม่ เพื่อนบางคนเรียนไม่เก่ง เรียนไม่จบ แต่พ่อแม่มีทุนให้ค้าขาย ก็สามารถร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ก่อนเพื่อนๆ
 2. เพื่อนบางคนเรียนดีเรียนเก่งแบบเอาเป็นเอาตาย สุดท้ายเรียนจบมา พ่อแม่ไม่มีมรดกเงินทุนค้าขายให้ ต้องไปเป็นลูกจ้างคนอื่น เงินเดืนน้อย ขยันเท่าไหร่ก็ไม่รวย อีกนานกว่าจะเก็บเงินทุนเปิดกิจการของตนเองได้ ยิ่งถ้าใครมีครอบครัวไปแล้ว ยิ่งมีภาระเลี้ยงลูกถ่วงน้ำหนัก ทำให้หมดโอกาสจะร่ำรวยไปเลย เพราะต้องหาเงินไปให้ลูกเรียน เงินทุนเพื่อค้าขายไม่ต้องคิดถึง เพราะลูกจำเป็นต้องใช้ในการเรียนมากกว่า มีรายได้เท่าไหร่ก็หมดเท่านั้น นำไปลงทุุนที่ลูกหลานหมด ถ้าลูกหลานตั้งใจเรียนทำงานดีเลี้ยงกลับคืนก็โชคดีไป ถ้าตรงข้ามก็ถือว่ามีกรรมเก่าเยอะไปหน่อย
 3. คนเป็นพ่อแม่จึงต้องพิจารณาให้ดีว่า จังหวะไหนที่ควรให้เงินทุนหรือมรดกแก่ลูกหลาน เพื่อให้เขานำไปพัฒนาชีวิตของตนเอง ถ้าให้เร็วเกินไปยังไม่ต้องการก็เปล่าประโยชน์ ถ้าให้ช้าเขาจะยากจนยาวนาน เวลาเราแก่เฒ่าเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เลย เพราะเขาไม่มีเงินทุนพัฒนาชีวิตพัฒนาอาชีพเขา สุดท้ายเราเองจะล้มลงไปโดยไม่มีอะไรมารองรับเราเลย เพราะคุมทรัพย์สินมรดกไว้แน่นมากไป ไม่ยอมปลดปล่อยวางภาระนี้ในเวลาอันสมควรนั้นเอง

ปัญหาในการแบ่งมรดก

 1. ลูกค้าหมอดูที่มาปรึกษาหมอแดงมักจะขอคำปรึกษาเรื่องการแบ่งมรดก ลูกค้าบางคนมีปัญญาดีเฉลียวฉลาด ฟังคำแนะนำครั้งเดียวก็คิดได้เองแบ่งมรดกให้พี่น้องในทันที บางคนปัญญาน้อยก็กำมรดกไว้ในมือตนเองไปจนวันตาย ตายแล้วปัญหาใหญ่ก็ตามมา ลูกหลานแบ่งมรดกไม่ลงตัว เพราะความโลภมีกันทุกคน จะมากน้อยก็โลภ ภาวะอดกลั่นอดทนของฝ่ายเสียเปรียบก็หมดพอดี ปัญหาก็มักจบด้วยการใช้ความรุนแรงพี่น้องฆ่ากันเอง หรือขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินให้ทนายความ หมดเงินรวมกันแล้วมากกว่ากองมรดกอีก ปัญหานี้สังคมไทยและคนไทยไม่เคยคาดคิดมาก่อน และนี้คือวัฏฏะอย่างหนึ่ง ที่เกิดเพราะพ่อแม่ไม่แบ่งมรดกให้ลูกหลานก่อนตัวเองจะตาย หรือแบ่งก็ไม่เท่ากัน
 2. ก็มีบ้างที่คนโลภเจอคนไม่โลภ แถมยอมให้อภัยเป็นทาน ไม่มีปัญหาใดๆ แต่ตามกฏแห่งกรรมแล้วใครทำอะไรต้องต้องชดใช้กรรมของตน พี่น้องคนใดโกงมรดก ก็จะมีอีกคนอื่นคดโกงไปอีกต่อหนึ่ง แถมถูกพี่น้องตัดสัมพันธ์พี่น้องทิ้งไปเลย ถึงใครจะฮุบมรดกไว้กินคนเดียวได้ แต่ก็ไม่มีความสุขเพราะผิดในศีล 5  รู้ตัวดีว่าทำกรรมอะไรกับพี่น้องไว้ ตายเมื่อไหร่ก็ไปอบายภูมิตามกฏแห่งกรรม เกิดมาใหม่ก็จะถูกคนอื่นโกงบ้าง
 3. บ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขสงบถ้าทุกคนแบ่งบันกัน ไม่โลภในทรัพย์สินมรดกของคนอื่น  เป็นสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้า ส่วนใครทำตรงข้ามก็ได้ผลตรงข้ามเหมือนกัน นี่เป็นสัจธรรม

ประโยชน์ของการแบ่งบันทรัพย์สินมรดกให้ลูกหรือพี่น้องในปริมาณที่เท่ากัน

 1. ได้รับความยุติธรรมสูงสุด…ถ้าทุกคนมีโอกาสจะได้รับเงินทุน ทรัพย์สิน มรดกที่เท่ากัน ทุกคนก็จะมีโอกาสจะนำไปใช้ประโยชน์พัฒนาชีวิตตนเองและครอบครัวเท่าๆกัน ถือว่าได้รับความยุติธรรมสูงสุด  ถ้าพ่อแม่หรือผู้จัดการมรดกเอนเอียงเกิดความไม่ยุติธรรมก็จะก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา
 2. ไม่ทะเลาะกัน…ลูก (พ่อแม่แบ่งมรดก) หรือพี่น้อง (ผู้จัดการมรดก) เมื่อได้รับความยุติธรรมก็จะไม่ทะเลาะกัน
 3. ได้รับโอกาสเท่ากัน…ทุกคนมีโอกาสพัฒนาชีวิตตนเองและครอบครัวของตนเองได้เท่ากัน ฐานะทางการเงินจะเท่าเทียมกัน ไม่มีใครยากจนหรือร่ำรวยไปคนเดียว
 4. ในระหว่างพี่น้องกัน ไม่มีใครต้องกู้เงินหรือขอยืมเงินไปใช้…เพราะต่างคนต่างก็มีฐานะทางการเงินมั่นคงดี สบายใจทุกฝ่าย ไม่มีใครต้องอึดอัดใจ  (ยกเว้ณกรณีบางคนนำมรดกทรัพย์สินไปใช้ในทางที่ผิด แล้วทรัพย์สินสาบสูญสิ้นไป)
 5. พี่น้องทุกคนร่ำรวย…ไม่มีใครต้องเกื้อหนุนใคร เพราะพี่น้องทุกคนร่ำรวยจากการได้รับมรดกแล้วนำไปพัฒนาชีวิตตนเองแล้ว
 6. เมื่อพี่น้องทุกคนมีฐานะมั่นคง…ถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดกับครอบครัวพี่น้องคนใด ครอบครัวนั้นก็จะยังยืนอยู่ได้ด้วยคนในครอบครัวนั้น  ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือทำให้ครองครัวพี่ๆน้องๆต้องเดือนร้อนตามไปด้วย
 7. สำหรับพ่อแม่หรือผู้จัดการมรดก…ขอให้คิดพิจารณาตามความเป็นจริงดังนี้ อย่าคิดว่าตัวเองจะร่ำรวยตลอดกาล กอบกำทรัพย์สินมรดกไว้ในมือคนเดียวไปจนวันตาย เพราะธรรมดาทุกดวงชะตาก็ย่อมมีโอกาสจะมีเคราะห์ร้ายมาทำให้สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไปได้ในวันใดวันหนึ่งได้เหมือนๆกันทุกคน (ถูกปล้นขโมย ฆาตกรรม อุบัติเหตุ เจ็บป่วย ภัยธรรมชาติ-ดินน้ำลมไฟ หมดอายุไขล้มตายเอง) เมื่อถึงเวลาอันควรแล้ว (ตัวเองแก่เฒ่า วัย 60-70 ปี พี่น้องมีลูกมีหลานในวัยเรียนต้องการเงินทุนการศึกษา ธุรกิจกำลังต้องการเงินทุนขยายธุรกิจ) ถ้าท่านไม่แบ่งมรดก ไม่แบ่งให้บุตรหลาน ไม่ทำพี่น้องตนเอง มีฐานะมั่นคง เมื่อภัยอันตรายใดมาถึงตัวเอง ทำให้สูญเสียความมั่นคงหรือล้มเหลวในชีวิต ลูกหลานหรือพี่น้องทั้งหลายนั้นก็ไม่อาจช่วยเหลือท่านได้ ท่านก็โกรธเขาไม่ได้ เพราะเขายังยากจนอยู่ แถมไม่มีเงินพัฒนาตนเอง เพราะเหตุใหญ่ที่ท่านยึดถือทรัพย์มรดก (ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของท่าน) เก็บกักไว้เพียงคนเดียวไม่แบ่งให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์เลย ท่านต้องโกรธตัวเองที่ไม่เคยแบ่งบันโอกาสที่ดีให้ผู้อื่น ถึงไม่มีใครฟ้องร้องท่าน แต่ผลกรรมนั้นก็อาจจะกลับมาตามสนองท่านในชาตินี้ก็เป็นไปได้ ท่านสมควรแก้ไขความคิดของตนเองให้รู้จักปล่อยวางในทรัพย์สินของผู้อื่น (เขาสมควรจะได้แล้วท่านไม่แบ่งให้ ถือว่าผิดทั้งในทางโลกและทางธรรม)

………………………………….

หมอดูทายแม่นๆ

WP6 adn 50x50 7kbโหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 600 บาท/ดวง/6 คำถาม/1 ชั่วโมง
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7
พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
DTAC_โทร. 081-533-3529
AIS___โทร. 093-240-0151
TRUE_โทร. 082-512-9920

WP-6

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | ติดตาม | ข่าว |
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype |

(No. 947)

การแบ่งมรดกที่ดินให้เกิดความยุติธรรม และไม่มีปัญหาในภายหลัง

dg57

การแบ่งมรดกที่ดิน ให้เกิดความยุติธรรม และไม่มีปัญหาในภายหลัง
Land inheritance.  How to divide the inheritance of justiceAnd no problems later

         ในบรรดาปัญหาข้อพิพาทที่ทำให้เกิดการทะเลาะแตกแยก ขาดความสามัคคี ในระดับครอบครัว ปัญหาการแบ่งมรดกที่ดิน เป็นปัญหาที่พบได้มากที่สุด เกิดขึ้นกับแทบจะทุกครอบครัว ส่วนใหญ่จะนำสู่การฟ้องร้องต่อศาล เพื่อให้ช่วยตัดสินคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้เรียกร้องขอความเป็นธรรม

สำนวนฟ้องมักจะเหมือนกันคือ พี่น้องพ่อแม่เดียวกันฟ้องร้องกันเอง ถ้าไปค้นดูสถิติและต้นเหตุ จะพบว่ามีสาเหตุมาจาก

 1. การที่พ่อแม่ไม่รู้ไม่เข้าใจวิธีการแบ่งมรดกที่ดีที่ถูกต้องที่สุด
 2. ขาดความยุติธรรม เพราะมีความรักลูกไม่เท่ากัน ลูกที่ทำไม่ถูกใจพ่อแม่ จะถูกกีดกันไว้ไม่ให้รับมรดกหรือให้เพียงน้อยนิด
 3. ปัญหาที่นำไปสู่การฟ้องร้องถึงโรงถึงศาล จะเริ่มต้นจากการที่พ่อแม่เรียกลูกคนใดคนหนึ่งที่ตนเองคิดว่าไว้ใจที่สุด มาปรึกษามอบอำนาจให้เป็นผู้จัดการมรดก ส่วนใหญ่มอบให้พี่คนโตที่สุด หรือลูกที่กำลังดูแลดูพ่อแม่ในขณะนั้น ดูแลบริหารจัดการผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ดินมรดกแทนพ่อแม่ชั่วคราว (แต่ความเป็นจริงมักจะยึดครองแบบตลอดไป)
 4. พ่อแม่ที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมที่ชัดเจน พูดต่อหน้าพยานหลายคนแต่นานไปพยานทยอยตายตามไปหรือทำเป็นลืมไม่รู้ไม่เห็น เขียนไว้ชัดเจนแต่ลูกคนใดคนหนึ่งเก็บรักษาไว้เป็นความลับ กระทั้งลูกคนอื่นก็ไม่ทราบว่ามรดกเขียนไว้ว่าอย่างไร ในระวังพ่อแม่เริ่มหลงๆลืมๆ คนเก็บรักษาโฉนดจึงใช้โอกาสนี้แสวงหาผลประโยชน์ไปเรื่อยๆ พยานสำคัญไม่กล้าตักเตือน
 5. เมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่แบ่งแยกที่ดินออกเป็นสัดส่วนโดยเด็ดขาด หรือบอกว่าแบ่งให้แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ออกใบโฉนดให้แก่ลูกๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง (ซึ่งทุกเหตุผลล้วนนำไปสู่การฟ้องร้องกันในหลัง หลังจากพ่อแม่ตายนั้นเอง)
 6. เมื่อลูกๆคนอื่นที่ไม่ได้ถือครองโฉนดที่ถูกค้องตามกฏหมาย จึงไม่สามารถทำประโยชน์ในที่ดินส่วนที่ตนควรจะได้  สรุปว่าไม่ได้เป็นเจ้าของโดยแท้จริง เท่ากับไม่ได้รับมรดกจากพ่อแม่นั้นเอง หลังพ่อแม่ตายไปหมด มรดกที่ไม่ชัดเจนล้วนกลายเป็นที่มาของการฟ้องร้อง ถ้าไม่ได้ความยุติธรรมอีก ก็กลายเป็นมรดกเลือด
 7. ลูกๆทุกคนมีความจำเป็นต้องใช้ประโชน์ในมรดกที่ดินเหมือนกัน คนที่ถือครองโฉนดที่ดินมรดกอยู่แล้วมักจะกีดกันเอาโฉนดไว้ใช้ประโยชน์แต่เพียงคนเดียว ปากก็จะพูดว่าจะแบ่งให้พี่น้องแน่นอน แต่ขอให้รอหน่อย ข้อสังเกตุคือจะไม่บอกวันที่นัดแบ่งมรดก อ้างความไม่พร้อมต่างๆนาๆ แต่ความเป็นจริงถูกความโลภครอบงำ ตั้งใจว่าจะไม่แบ่งให้ใคร คิดว่าคิดในใจคงไม่มีใครได้ยิน (คิดผิด-เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พ่อแม่ที่ตายไปแล้วรับรู้ได้ เทวดาทั้งหลายก็รู้ ผู้มีญาณหยั่งรู้ก็รู้ บัญฑิตพิจารณาแล้วก็รู้ หมอดูก็รู้ได้ ว่าใครคิดอะไร มีเจตนาจริงเป็นอย่างไร) ปล่อยให้พี่น้องรอแล้วรออีก พอใครทักทวงถาม ก็อ้างประโยคสุดยอดนิยมว่า “ยังไม่แบ่งให้ใคร เกรงว่าพี่น้องคนนั้นคนนี้จะนำมรดกไปขายสมบัติของพ่อแม่กิน”  สรุปว่าพี่น้องคนอื่นก็ทำประโยชน์ไม่ได้สักที เสียโอกาสพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ตนเองให้ดีขึ้น หมายความว่าชีวิตจะเสมอตัวหรือยากจนลงเรื่อยๆ เพราะไม่ได้รับมรดกสักที จึงไม่มีเงินทุนก้อนใหญ่สำหรับพัฒนาอาชีพ (ถ้าได้รับมรดกไปแล้ว ทุกคนก็สามารถนำโฉนดไปขอกู้เงินธนาคารได้ ได้ทุนมาพัฒนาอาชีพ)
 8. เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ พี่น้องคนอื่นๆอดทนรอคอยการแบ่งมรดกไปเรื่อยๆ กระทั้งมีลูกมีหลานครอบครัวขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ธรรมดาของเด็กที่กำลังเรียน  ก็ต้องใช้เงินทุนในเรียน เงินทุนสร้างบ้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรเป็นของตัวเอง ต้องการเงินทุนก้อนใหญ่สำหรับการเปิดกิจการค้าขายตนเองหรือให้ลูกหลาน ค้าขายเพื่อแสวงหากำไรร่ำรวยมีฐานะมั่นคง พอมาติดปัญหาพี่น้องผู้จัดการมรดกฮุบมรดกเอาไว้นานเกินเหตุ ไม่ยอมแบ่งสักที พี่น้องที่ยากจนเห็นว่าไม่ยุติธรรม ทนไม่ไหวก็ขอร้องผู้จัดการมรดกให้รีบแบ่งมรดก ถ้าไม่แบ่งให้โดยดีก็ต้องฟ้องร้องศาลให้ช่วยตัดสิน ส่วนใหญ่จะรอให้พ่อแม่ตายไปแล้วจึงฟ้อง ด้วยเกรงใจพ่อแม่
 9. ฝ่ายผู้ฮุบมรดกไว้เมื่อถูกพี่น้องขอร้องให้แบ่งมรดก ก็แบ่งให้ไม่ได้ เหตุเพราะตัวเองแอบนำโฉนดที่ดินนั้นไปใช้ประโยชน์ค้างคาอยู่ คือนำไปจำนองจำนำไว้กับธนาคารหรือเอกชน จึงแบ่งให้ในทันทีไม่ได้ ต้องรอการส่งต้นดอกให้ครบจึงไถ่ถอนออกมาได้  เพราะกำลังหมุนเงินไปใช้สร้างความร่ำรวยให้ตนเองอยู่ ยอมให้พี่น้องต่อว่า กล่าวหาว่าเบียดบังเอาผลประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว รู้แน่ชัดว่าว่าตัวเองผิดแต่ก็ไม่ยอมแก้ไข และมักทำเป็นโกรธโต้ตอบกล่าวอ้างว่าตนเองมีบุญคุญต่อญาติพี่น้องคนอื่นๆ เคยให้ความช่วยเหลือพี่ๆน้องๆเป็นปกติ (สัจจะธรรมความเป็นจริงคือ ถ้าแบ่งมรดกให้แก่พี่น้องตั้งแต่แรก พี่น้องทุกคนก็คงมีฐานะเท่่าเทียมกัน หรือมีฐานะร่ำรวยได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ฮุบมรดกเลย) ทำไม่ต้องฟ้องร้องกันด้วย ขอร้องดีๆไม่ได้หรือ แต่ข้อสรุปก็เหมือนเดิมคือก็ไม่มีกำหนดวันเวลาที่จะแบ่งบันสักที ดึงเวลาไปเรื่อยๆ เมื่อชัดเจนว่าจะฮุบไว้ใช้ประโยชน์คนเดียวนั้นแหละ เรื่องจึงมาจบที่ศาลสถิตย์ยุติธรรมในที่สุด
 10. แน่นอนว่าพอถึงโรงถึงศาล ศาลก็ต้องพิพากษาให้แบ่งตามพินัยกรรมระบุไว้ หรือแบ่งให้เท่ากันตามปกติของกฏหมาย ตามความยุติธรรมที่ลูกๆทุกคนจะมีสิทธิในมรดกและได้เท่ากันถ้าพ่อแม่ไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆเอาไว้
 11. (สำคัญ) ไม่ว่าอย่างไร เมื่อนำค่าจ้างทนายความของทั้งสองฝ่ายมารวมกัน บวกค่าเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาล บวกมูลค่าความเสียหายใดๆที่ตีราคาออกมาเป็นเงินได้ รวมสุทธิแล้วจะเท่ากับมูลค่าของมรดกที่ดินนั้นๆ หรือมากกว่า ถ้าสู้เพื่อศักดิ์ศรี ถ้าคดีความสู้กันไปถึง 3 ศาล จากศาลชั้นต้น ไปถึงศาลอุทธรณ์ ไปสิ้นสุดที่ศาลฎีกา อาจทำให้ทั้งสองฝ่ายหมดเนื้อหมดตัวได้
 12. ข้อสังเกตุ จะพบว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ จิตใจแปรเปลี่ยนตกต่ำไปมากขึ้นเรื่อยๆ ขาดความละอายใจต่อบาป เบียดบังผลประโยชน์ของพี่น้องท้องเดียวกันได้โดยไม่รู้สึกว่าตนเองกำลังทำผิดกฏหมายและศีลธรรม ผิดจากธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ที่พร้อมจะปกป้องและรักพี่น้องของตนเองเป็นอย่างยิ่ง นี้เป็นความเสื่อมที่เกิดจากความผิดพลาดล้มเหลวของพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ระบบการศึกษาของไทย ที่ไม่สามารถสั่งสอนให้ลูกหรือลูกศิษย์ของตนมี “หิริโอตัปปะ” ความละอายต่อบาป กลับไปสอนให้ลูกและลูกศิษย์เก่งการเรียนโดยไม่สอนคุณธรรมแนบไปด้วย คนไทยรุ่นนี้ก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะหาเงินมาอวดกัน อวดความรวย โดยไม่สนว่าจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือรู้สึกอย่างไร สุดท้ายเด็กไทยหรือคนไทยในปัจจุบันหรืออนาคต ที่พ่อแม่ปล่อยให้โตมาโดยไม่สั่งสอนให้เป็นคนดี ก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจที่ต่ำกว่าสัตว์เดียรฉาน เรื่องนี้ขอเก็บไปพูดขยายความหรือหาทางแก้ไขในโอกาสต่อไป

 

ถ้าถามว่าพ่อแม่หรือผู้จัการมรดกจะบริหารจัดการมรดกที่ดินอย่างไร จึงจะดีที่สุด ยุติธรรมต่อลูกๆพี่น้องทุกคน เพื่อมิให้มีปัญหาทะเลาะแตกแยกในครอบครัว หรือนำพาตนเองไปสู่ความอยุติธรรม ผมขอเสนอแนวทางการแบ่งมรดกที่ดีและยุติธรรมที่สุดไว้อย่างย่อๆง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้ตำรากฏหมายใดๆ แต่นำหลักการที่นำไปใช้เขียนเป็นกฏหมาย มาพูดแทน เพื่อมิให้สับสน และเข้าใจได้ง่าย

 1. เมื่อพ่อแม่คิดจะแบ่งมรดก ขอให้ตั้งค่ามาตรฐานว่า ลูกๆทุกคนพ่อแม่นั้นทำให้เกิดมาแล้วต้องรับผิดชอบที่ทำให้ลูกเกิดมา ไม่ว่าจะรักจะชังลูกไม่เท่ากัน แต่พ่อแม่สมควรแบ่งมรดกให้ลูกๆทุกคนได้ส่วนแบ่งโดยเท่าเทียมกัน ไม่ควรแบ่งตามอารมณ์-เลือกที่รักมักที่ชัง ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เกิดบัญหาพี่น้องและครอบครัวแตกแยกในภายหลัง
 2. แม้นรู้ว่าลูกคนใดจะนำมรดกไปขายเพื่อเหตุใดก็แล้วแต่ พ่อแม่ก็ควรยกให้ด้วยเป็นการแสดงความเมตตากรุณามุทิตาและวางอุเบกขาให้ได้ เพราะนี้คือหน้าที่สุดท้ายของพ่อแม่ทีพึ่งมีแก่ลูกทุกคน ถ้าลูกคนไหนร้ายกาจจงโทษตัวเองว่าอบรมสั่งสอนเขาน้อยเกินไป (เรื่องจริงคือไม่มีเวลาสอนให้ลูกเป็นคนดีเลย) ถ้าลูกคนไหนขายมรดกกินหรือแลกเป็นเงินทุนค้าขายก็ชอบแล้วที่เขาใช้สิทธิของเขา ถ้าหวงทรัพย์สินกำไว้ในมือกระทั้งตาย พ่อแม่จะมีความผิดอย่างหนึ่งคือเท่ากับสอนให้ลูกไม่ปล่อยวางในทรัพย์สินทั้งปวง ลูกๆเห็นตัวอย่างก็ทำตามพ่อแม่ ปัญหาก็ตกทอดไปสู่รุ่นต่อไป กลายเป็นมรดกของเหล่าคนบาปกิเลสหนา แม้นจะทำบุญเอาหน้าแสดงแก่สังคมว่าเป็นคนดีอย่างไร ถ้าใครตายไปทั้งมือยังกำโฉนดไว้ ก็ชัดเจนว่าไม่ได้ปลงในทรัพย์สินทั้งปวงก่อนตาย คติหลังความตายคือห่วงหวงสิ่งใดก็ต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่เพื่อสิ่งนั้น ต้องกลับมาเกิดในโลกที่วุ่นวายนี้อีกอย่างแน่นอน มาเกิดต่อท้ายลูกหลาน ถ้าลูกหลานไม่ยกมรดกให้ ก็อย่าว่ากัน เพราะท่านก็ไม่ได้ยกให้ลูกหลานไว้ก่อนตายเหมือนกัน
 3. ถ้าจำเป็นจะต้องแบ่งมรดกที่ดินให้ลูกแต่ละคนไม่เท่ากัน จะเพราะเหตุใดก็ตาม ต้องอธิบายให้ชัดเจน ให้ลูกทุกคนเข้าใจและยอมรับความจริงนั้นได้อย่างเป็นเอกฉันท์ ทุกคนยอมรับว่ายุติธรรมแล้ว
 4. พ่อแม่ที่อายุมากเกิน 60-70 ปีไปแล้ว ควรจะปลดปล่อยภาระทั้งปวงตามแบบชาวพุทธ ที่พระท่านสอนไว้ว่าเราทุกคนไม่ควรยึดติดกับทรัพย์สินทั้งปวง พ่อแม่จึงควรตัดใจแบ่งมรดกให้ลูกๆไปโดยเด็ดขาด ควรแบ่งเป็นส่วนโดยเท่ากัน แล้วมอบโฉนดที่ดินให้ลูกๆทุกคนเก็บรักษาของใครของมันในทันที ถ้าพ่อแม่กลัวว่าลูกทุกคนจะทิ้ง ไม่เลี้ยงดูยามชราภาพไปแล้ว ก็เก็บมรดกไว้ส่วนหนึ่ง สำหรับเก็บไว้ให้แก่ใครก็ได้ที่อาสาจะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ได้รับความสงบสุขอย่างแท้จริงๆ
 5. อย่าแบ่งมรดกแบบไม่ชัดเจน ยากจะตีความ
 6. การที่พ่อแม่เขียนมรดกว่าหลังจากข้าพเจ้าตายไปแล้ว…ให้แบ่งมรดกอย่างนั้นอย่างนี้ ถือว่าเป็นเพียงสัญญาว่าจะให้ แต่ยังไม่ได้ให้ ถ้าพ่อแม่แก่มากแล้ว เลอะเลือนแล้ว แต่ยังไม่ตาย  ลูกหลานคนไหนก็ทำประโยชน์ใดๆไม่ได้ นอกจากผู้ใดผู้หนึ่งเก็บโฉนดไว้ อาจหาวิธีทำให้ท่านมอบอำนาจให้เขา เป็นผู้จัดการมรดกแต่เพียงผู้เดียว ไม่นานผู้นั้นก็จะเกิดความโลภเข้าสิงใจ เอาโฉนดนั้นไปใช้ประโยชน์เพียงคนเดียวในที่สุด แล้วลูกหลานที่ท่านรักก็จะแตกความสามัคคี อาจกลายเป็นมรดกเลือด ฆ่าล้างผลาญกันเอง เพราะขาดความรู้ความรอบคอบ ที่เรียกว่ารู้ไม่เท่าถึงการณ์ของพ่อแม่ จะเรียกว่าเรียนมาน้อยก็ได้ จึงไม่รู้วิธีบริหารจัดการที่ดีที่สุด

บทความนี้เขียนมาให้ลูกค้าที่มักจะตั้งคำถามเหล่านี้บ่อยๆ ว่าทำไม่พี่น้องของตนจึงเปลี่ยนไป ฮุบมรดกไว้กินคนเดียว คำตอบคือ อันที่จริงเขาเป็นคนมากไปด้วยกิเลสคือความโลภกำลังเข้าครอบงำ กิเลสตัญหาอุปาทานก็ติดตัวมาด้วยกันทุกคน ไม่มียกเว้นใครเลย มันจะแสดงตัวเมื่อมีโอกาสเท่านั้น แต่สำหรับบัญฑิตทั้งหลายเป็นผู้มากไปด้วยมีสติปัญญา พิจารณาแล้วก็เห็นกฏแห่งกรรมว่าการก่อเวรย่อมได้รับผลอันนั้นกลับคืนอย่างแน่นอนในที่สุด จึงไม่กล้าทำความชั่วเลย เพราะเห็นว่าเป็นการทำการค้าที่ขาดทุนมากเกินไป กฏแห่งกรรมคือใครขโมยเงินคนอื่นไปได้ 1 บาท ชาตินี้ชาติหน้าต้องถูกขโมยไปบ้างครั้งละ 500 บาทจำนวน 500 ครั้ง แล้วอย่างนี้บัญฑิตทั้งหลายจะกล้าทำความชั่วหรือไม่

ขอให้ลูกหลานบริวารลูกค้าญาติสนิทมิตรสหาย จงพิจารณาตนให้พ้นภัยจากกิเลสตัญหาอุปทานคือรักโลภโกรธหลงเหล่านี้เถอะ จงหยึดหลักในศีล 5-8 และกรรมบท 10 ไว้เป็นเครื่องช่วยการตัดสินใจทุกเรื่อง คอยระวังกายวาจาใจไม่ให้ฟุ้งซ่าน ให้พ้นจากไฟแห่งกิเลสกามทั้งหลาย แม้นพลาดพลั้งทำไปบ้างแล้ว  ก็ให้เร่งรีบดับไฟคือกิเลสนั้นด้วยสติปัญญาโดยเร็ว อย่าให้ไฟคือกิเลสลุกลามสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นที่เรารักและตนเองได้ในภายหลัง ด้วยผลของกฏแห่งกรรม

……………………………………….

QR code บทความนี้
การแบ่งมรดกที่ดิน ให้เกิดความยุติธรรม และไม่มีปัญหาในภายหลัง
Land inheritance.  How to divide the inheritance of justiceAnd no problems later
918
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2014/09/21/918
(https://wp.me/s1TD9H-918)

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ : พยากรณ์จากวิชา : วันเดือนปีเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (หรือคำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ เลขบัญชี 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  โทร.จองคิวดูดวงเบอร์ โทร. 081-533-3529 ในเวลา 09.00 น.-21.00 น.

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ลงทะเบียนที่คอลัมภ์ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้วกดปุ่ม “ติดตาม Follow”  / สำหรับบุคคลทั่วไป กรอกอีเมล์ของท่านลงไปในช่องว่าง แล้วกด “ตกลง OK”

ให้กำลังใจผู้เขียน :  ให้คะแนน 1-5 ดาว และกดแชร์บทความนี้

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

__________________

ดูดวงรายเดือนกรกฎาคม2556 คนเกิดปีมะเส็ง

มะเส็ง

637
คำทำนายดวงชะตา รายเดือนกรกฎาคม2556
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from Year of born. (12 Constellation)

________________

6 มะเส็ง(งูเล็ก).

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ค่าใช้จ่ายสูง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __นึกทบทวนถึงความผิดพลาดที่ผ่านมา
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __ยานพาหนะ ติดต่อค้าขาย ภาษาต่างประเทศ
  – การงาน  Work __ดีเด่นธุรกิจครอบครัว
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ได้จากคนรัก
  – โชคลาภ  Fortune __จากคนรักนับถือ
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ถูกตามตื้อ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __เข้มแข็ง
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ความเห็นไม่ตรงกัน
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __มีปัญหาครอบครัว ซับซ้อน
 5. อดีต  Past __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 6. อนาคต Future __บริหารจัดการมรดกทรัพย์สินบ้านที่ดิน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __คิดมากแก้ไขปัญหาไม่ได้
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __ปรับเปรียนวิถีชีวิต
 9. คิดในใจ In mind. __พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __เป็นไปตามกฏแห่งกรรม

________________

637

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกอ่าน) ดูดวงทางโทรศัพท์ + สอนวิชาชีพหมอดู

ข้างเคียง

ดูดวงรายเดือนกรกฎาคม2556 คนเกิดปีมะโรง

มะโรง

636
คำทำนายดวงชะตา รายเดือนกรกฎาคม2556
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from Year of born. (12 Constellation)

________________

5 มะโรง(งูใหญ่)

.
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. ปัจจุบัน  Present __เก็บสะสมเงินทองก้อนใหญ่
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาชีวิตซับซ้อน มีเงื่อนไข
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __การตลาด
  – การงาน  Work __ดีเด่นด้านการค้าขาย เดินทางระยะใกล้ๆ
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ต้องการทุนขยายกิจการ
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากภาระกิจใหม่
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ดูแลผู้สูงอายุ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ดูแลลูกหลานบริวาร
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ได้หรือเฉียดได้โชคลาภ
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 5. อดีต  Past __ตรวจดูดวงชะตาพึ่งพาหมอดู
 6. อนาคต Future __เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __ลูกหลานบริวาร
 9. คิดในใจ In mind. __หนี้เก่า
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __ค่าใช้จ่ายสูง

________________

636

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกอ่าน) ดูดวงทางโทรศัพท์ + สอนวิชาชีพหมอดู

ข้างเคียง

ดูดวงรายเดือนกรกฎาคม2556 คนเกิดปีเถาะ

เถาะ

635
คำทำนายดวงชะตา รายเดือนกรกฎาคม2556
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from Year of born. (12 Constellation)

________________

4 เถาะ(กระต่าย)

.
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. ปัจจุบัน  Present __ระวังโรคความดันโลหิต อย่าผิดศีลธรรมกฎหมาย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ฐานะมั่นคงมากขึ้น
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __เพิ่มเติมต่อยอด
  – การงาน  Work __ได้จากคนรัก
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __สับเปลี่ยน โยกย้าย
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากทการทำบุญให้ทาน
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง บางโรคมีทั้งดีขึ้น บางโรคแย่ลง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ยังไม่เลือกใคร
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __สัญญาว่าจะให้ของขวัญ
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __ทิ้งร้างห่างไกล หรือจะกลับมา
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ตรวจดวงชะตา เรียนหมอดู
 5. อดีต  Past __พักงานระยะสั้นๆ
 6. อนาคต Future __ตัดสินใจเลือกวิถีชีวิต
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __เลือกหนทางที่ทำแล้วจะร่ำรวยได้จริง
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __โครงการมากมายทำแล้วรวย ยังไม่ได้เริ่มทำ
 9. คิดในใจ In mind. __งานใหม่
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __คิดมา ปวกหัว นอนไม่ค่อยหลับ

________________

635

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกอ่าน) ดูดวงทางโทรศัพท์ + สอนวิชาชีพหมอดู

ข้างเคียง

ดูดวงรายเดือนกรกฎาคม2556 คนเกิดปีขาล

ขาล

634
คำทำนายดวงชะตา รายเดือนกรกฎาคม2556
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from Year of born. (12 Constellation)

________________

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ระวังโรคความดันโลหิต อย่าผิดศีลธรรมกฎหมาย
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ไปไหนนอกบ้านไม่นานต้องรีบกลับ มีภาระกิจรออยู่
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __ความเชื่อมั่นใจในตัวเอง
  – การงาน  Work __แข่งกับเวลา
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ค่าใช้จ่ายสูง
  – โชคลาภ  Fortune __เลีกเลี่ยงการทุ่มเทเสี่ยงโขค
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__อยู่คนเดียว เงียบเหงา เศร้าซึม
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ยึดอำนาจ เอาแต่ใจตนเอง
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __เครื่องแต่งกายทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ฐานะดีขึ้น
 5. อดีต  Past __รักษาสุขภาพ
 6. อนาคต Future __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ขยายกิจการ เรียนเพิ่มเติม
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __กู้ยืมเงิน
 9. คิดในใจ In mind. __กฏแห่งกรรม
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __บวชเรียนศึกษาพระธรรมค้นหาควาามพ้นทุกข์

________________

634

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกอ่าน) ดูดวงทางโทรศัพท์ + สอนวิชาชีพหมอดู

ข้างเคียง

ดูดวงรายเดือนกรกฎาคม2556 คนเกิดปีฉลู

ฉลู

633
คำทำนายดวงชะตา รายเดือนกรกฎาคม2556
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from Year of born. (12 Constellation)

________________

2 ฉลู(วัว)

.

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. ปัจจุบัน  Present __วางเปล่า ศูนย์รวม ใช้อำนาจในการปกครอง ปฏิวัติรูปแบบลักษณะ
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __ถูกติดตามขอความช่วยเหลือ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __หนัก
  – การงาน  Work __ก้าวหน้า ป้องกันอุทกภัย
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ได้จากงาน
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากหมอดู เรียนสอนหมอดู
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __อาการไม่แน่นอนขึ้นๆลงๆ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__เป็นคนโสดดีกว่าเยอะ
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __อยู่กันเหมือนเพื่อน
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __เงียบเหงาเศร้าซึม
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฯ
 5. อดีต  Past __ทำบุญให้ทาน
 6. อนาคต Future __ขยายกิจการ เรียนเพิ่มเติม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __งานเร่งด่วน
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __เด็กลูกหลานลูกศิษย์
 9. คิดในใจ In mind. __คนที่อยู่ไกล ต่างประเทศ
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __เงินตึงมือ รายได้มีพอดีกับรายจ่าย

________________

633

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกอ่าน) ดูดวงทางโทรศัพท์ + สอนวิชาชีพหมอดู

ข้างเคียง

ดูดวงรายเดือนกรกฎาคม2556 คนเกิดปีชวด

ชวด

632
คำทำนายดวงชะตา รายเดือนกรกฎาคม2556
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from Year of born. (12 Constellation)

________________

.

1 ชวด(หนู)

.

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. ปัจจุบัน  Present __ค่าใช้จ่ายสูง
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __แต่ก็ยังคงอยู่ได้อย่างปกติ
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  – การงาน  Work __หุ้นส่วนเซนต์สัญญาให้ความร่วมมือเอื้อประโยชน์ต่อกัน
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ขยายทุน
  – โชคลาภ  Fortune __ได้จากครูบาอาจารย์
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __เหนื่อง่าย
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__ไม่แน่นอน วิตกกังวล
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __ทำบุญให้ทาน
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __หงุดหงิด
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __สิ้นสุด เริ่มใหม่ สมบูรณ์พูนสุข
 5. อดีต  Past __พบเพื่อนเก่า
 6. อนาคต Future __ฝันแปลก ใกล้เคียงความจริง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __ยึดหลักทางสายกลาง
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __เด็กลูกหลานบริวาร
 9. คิดในใจ In mind. __ความมั่นคงในชีวิต
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง

________________

632

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกอ่าน) ดูดวงทางโทรศัพท์ + สอนวิชาชีพหมอดู

ข้างเคียง

631_กรกฏาคม2556 ดูดวงคนเกิดราศีมีน

xcvhnh

631
คำทำนายดวงชะตารายเดือน กรกฏาคม 2556
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Monthly horoscopes in July 2013.
Prediction from month of  born.  (12 Zodiac Thailand.)

________________

12 ราศีมีน

(12)
คนเกิดเดือนสี่ไทย
ราศีมีน-ปลา (14มีนาคม–12เมษายน)
Born in Pisces. (14March-12April)

 1. ปัจจุบัน  Present __ฝันแปลกๆ  สัมผัสที่หก
 2. สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผนชีวิตและครอบครัว
 3. ทิศทางดวงชะตา Direction of horoscopes :
  – การเรียน ศีกษาเพิ่มเติม  Education __สอบ แข่งขัน ชิงรางวัล
  – การงาน  Work __ดีเด่นงานสาธารณะประโยชน์
  – การเงิน ทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน   Finance __ติดต่อธุระกิจขนาดใหญ่
  – โชคลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ เจ็บป่วยอุบัติเหตุ  Health & Accident __คิดมากปวดหัวนอนไม่หลับ
 4. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด Relationship :
  – ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง Lover (single)__งานใหม่ ลูกหลานบริวารเพิ่มเติม
  – สามีภรรยา (แต่งงานแล้ว) Husband & Wife (Married) __นิ่งๆเฉยๆ
  – คนในครอบครัว ญาติ  Family & Relatives __บริหารจัดการเงินทองในธนาคาร
  – มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend & Colleague __ดีเด่นการเงิน
 5. อดีต  Past __สุขสงบ
 6. อนาคต Future __แก้ไขปัญหาใหญ่ เฉพาะหน้า
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Problem & Solution __หมอดู  เรียนโหราศาสตร์
 8. ที่ปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา Helper __มรดกตกทอด
 9. คิดในใจ In mind. __คนรักใครนับถือ คุยไม่ขัดคอ
 10.  วิถีชีวิต Way of life. __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน

 ________________

631

8475

โหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
(คลิกอ่าน) ดูดวงทางโทรศัพท์-Skype + สอนวิชาชีพหมอดู

ข้างเคียง

Previous Older Entries

%d bloggers like this: