ดูดวงรายเดือน กันยายน 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

d45g

ดูดวงรายเดือน กันยายน 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly horoscope in SEPTEMBER 2016Predict from year of  birth. (12 fixed star)

………………………………

อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินจันทรคติ  เว็บไซต์นี้ใช้ ปฏิทินจันทรคติ เป็นหลักในการทำนายดวงชะตารายปี-ทายจากปีเกิด วันขึ้นปีใหม่ (ปีนักษัตรใหม่) ของปฏิทินจันทรคติคือวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี คือ”วันสงกรานต์” นั้นเอง
  “Lunar Calendar” This website, Thailand astrologers, Thailand in ancient time using “Lunar Calendar” is the core of prophetic horoscope. The new year day (New constellation) will start at “Songkran Day”. It first day of fifth month in every year of Thailand.
 2. “ปฏิทินสุริยะคติ” เป็นปฏิทินสากล (ใช้ทั่วโลก) ใช้วันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ รัฐบาลประเทศไทยประกาศให้ราชการไทยใช้ปฏิทินสากลหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  “Solar Calendar is the international calendar. Thailand government started using Solar Calendar since World War 2 ended.
 3. ผู้ที่เกิดระหว่างเดือนมกราคมถึงก่อนวันสงกรานต์ของทุกปี เมื่อท่านจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตานี้ โปรดอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากนักษัตรก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีเกิดท่าน จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับดวงชะตาของท่าน
  Those born between January and early the Songkran of each year. When you read this horoscopes. Please read the horoscopes of the fixed star prior to January 1 of the year you was born. It is a prophecy that matches your destiny.

………………………………

1
(1)
คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. อดีต  Past __ละเว้นวิถีชีวิตที่เสี่ยงต่อการละเมิดศีลธรรม พยายามแก้ไขในสิ่งบกพร่องหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้ว
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เลือกทางสายกลาง และร่ำรวย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ผลักดันให้งานเกิดก้าวหน้า ภาระกิจใหม่ล่าสุด
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ปลีกวิเวก ปรับปรุงชีวิตหน้าที่การงาน
  • หน้าที่การงาน  Work __เด่นธุรกิจเครื่องดื่ม รักษาสุขภาพ ห่างไกลโรค หัวใจ รั่วไหล ควบคุมค่าใช้จ่าย
  • การเงิน Finance __ได้จาการขยันทำงาน ทำต่อจนดึก อาชีพสีเทา แอบซ่อนไว้
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากยานพาหนะ สมหวัง อย่างเงียบๆ
  • สุขภาพ Health __ระวังเจ็บป่วย พบแพทย์ ระบบทางเดินปัสสาวะ อักเสบ
  • อุบัติเหตุ Accident __ระวังตามสมควร อย่าประมาท
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ก็เคยหลงรัก อยากพักรบ ไม่คบใคร
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ทำให้อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ติดภาระกิจ เลี้ยงดูลูกหลานบริวาร
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __วิศวะกร ช่าง หญิงแกร่ง อยู่คนเดียวได้
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__สัมผัสที่หกสูง ฝึกสมาธิ และญาณหยั่งรู้
 3. อนาคต Future __รอคอยโอกาที่ดีกว่าปัจจุบัน ชีวิตที่มีปัญหาซับซ้อน ยากจะแก้ไข
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แก้ไขที่ความมั่นคงชีวิตของตนเอง ด้วยโรคงการที่คิดไว้นานแล้ว ทำแล้วรวย
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __เศรษฐีนี ความยุติธรรม
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __คัดเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัดและเหมาะสมกับตนเอง หมอดู ช่วยชี้นำทาง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __อย่าลังเล กลับบ้านเกิด

……………………..

2
(2)
คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. อดีต  Past __ตรวจดวงชะตา หมอดู เจ็บป่วย พ่ายแพ้ ปวดหลัง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ มรดก ชีวิตพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้น  จากยากจนไปร่ำรวย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง ชอบช่วยเหลือนคนตกทุกข์ได้ยาก
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ทัวส์ เดินทาง ท่องเที่ยว โยกย้ายที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้านสำนักงาน
  • หน้าที่การงาน  Work __ศีลธรรมจรรณบรรณ ทำแล้วรวย
  • การเงิน Finance __ได้จากงานใหม่ ภาระกิจเสริม เริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆ
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการทำบุญให้ทาน และเลือกทำในช่องทางที่ตนเองคิดว่าดีที่สุด
  • สุขภาพ Health __มีปัญหาเล็กน้อย ปวดหัว สายตา กระเพาะอาหาร
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ลังเล ไม่แน่ใจ คิดจะปรับปรุงความสัมพันธ์
   • สามี/ภรรยา Lover-married __โรคเก่ากำเริบ ติดภาระกเลี่ยงดูลูกหลานบริวาร
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __รอต้อนรับแขกจากแดนไกล กลับบ้าน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องน้ำ ปุ๋ย ยา สุขภาพ รักษา
 3. อนาคต Future __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น ยังคงอยู่ได้อย่างสบาย ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สับสนวุ่นวาย
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ฝึกสมาธิ  สามารถช่วยพัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ชายสูงอายุอำนาจ อุปถัมภ์ ผู้ทรงคุณวุฒิคุณธรรม ฝ่ายการปกครอง
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __โครงการ ผลักดัน ให้สำเร็จการศึกษา ช้าแต่สำเร็จ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

……………………..

3
(3)
คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. อดีต  Past __เจรจาต่อรอง อุปสรรคเล็กน้อยพอแก้ไขได้ ทำบุญให้ทานแก้คนยากจนด้อยโอกาส
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ร่ำรวยเงินทอง ตึงเครีด นอยไม่ค่อยหลับ ฟื้นฟูสุขภาพ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ ต้องการความยุติธรรม ระวังการขึ้นโรงขึ้นศาล
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ปลีกวิเวก พรหมวิหาร 4  ศีล 5-8
  • หน้าที่การงาน  Work __มีัเกณฑ์เดินทาง ค้าขายใกล้ไกล ซ่อมแซมบ้าน ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • การเงิน Finance __บริหารจักการหนี้สิน เงินกู้  สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง เลขสลับตำแหน่ง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง เหนื่อยง่าย
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ซับซ้อน ทิ้งร้างห่างไกลกัน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __หงุดหงิดง่าย เดินทางใกล้ไกล
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ความคิดสับสน ลังเลการตัดสินใจ งานใหม่
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ร่ำรวยมหาศาล คนเก่ง พึ่งพาตนเอง
 3. อนาคต Future __จะมีลาภลอย จากเลขทะเบียน ยานพาหนะ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ฝันแม่น ขยันทำงานหาเงิน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __คนตายไปแล้ว มาเข้าฝัน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ไม่ประมาท ระวังวิกฤติน้ำท่วม เก็บทรัพย์สินให้พ้นน้ำ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ใช้สัมผัสที่หก เป็นทางเลือก ช่วยในการตัดสินใจ

……………………..

4
(4)
คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. อดีต  Past __ค้าขาย คู่แข่งขันมากมาย วิตกกังวล มีความไม่แน่นอน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ปัญหาหัวใจ นอนน้อย ลังเลการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ฝึกสมาธิ ขอพรต่อศิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนเครื่องมือสื่อสาร ใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ เด่นการเมืองการปกครอง
  • หน้าที่การงาน  Work __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ด้อยโอกาส
  • การเงิน Finance __คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  เจรจาต่อรอง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากเลขทะเบียน ยานพาหนะ
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__รอคอย การกลับมา หงุดหงิด
   • สามี/ภรรยา Lover-married __โรคเก่ากำเริบ พบแพทย์ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __มีโชคลาภ หยุดพักงานระยะสั้นๆ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ยุ่งกับญาติ กับงาน กับลูกหลานบริวาร
 3. อนาคต Future __งานใหม่ จับเสือมือเปล่า พึ่งงพาตนเอง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำบุญปล่อยปลาสังฆทาน ขยันทำงาานหาเงิน งานง่ายรายได้ดี
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ระเบียบวินัย ปลีกวิเวก ถือศีลปฏิบัตธรรม
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เดินทางไกล ต่างประเทศ ทางสายกลาง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ค้นหาสัจธรรม ความเป็นจริง ไร่นาสวนผสม

……………………..

5
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล อึดอัดขัดข้อง ถูกรีดไถ่เงินทอง ช่วยเหลือคนยากจนด้อยโอกาส
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __มองย้อนหลัง ค้นหมสิ่งที่ผิดพลาด พึ่งพาตนเอง อยู่คนเดียว แก้ไขปัญหาเก่าค้างคา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ชีวิตครอบครัวมีปัญหาที่ซับซ้อน สาเหตุอันเนื่องมาจากสังคมออนไลน์
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __การเดินทางไกล ยานพาหนะ สิ้นสุด แล้วเริ่มต้นใหม่
  • หน้าที่การงาน  Work __ร่ำรวย ธนาคาร ต้องการความยุติธรรม
  • การเงิน Finance __ซื้อ ยานพาหนะ สูญเสีย
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนรัก
  • สุขภาพ Health __ยานสมุนไพร
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สิ้นสุด ล้มเลิก  พักใจ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __วนเวียน กู้ยืมเงินทอง
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __งานใหม่ แก้ไขปัญหาอุปสรรค
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__โยกย้าย ซ่อมบ้าน สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 3. อนาคต Future __ต้องการความสงบ ขยันทำงานหาเงิน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานต่อกลางคืน ที่บ้าน คิดจะปรับเปลี่ยน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มรดก ที่ดิน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ซื้อขายแลกเปลี่ยน ทันสมัย
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __วางแผนชีวิต กำไรชีวิต

……………………..

6
(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. อดีต  Past __งานใหม่ ความมั่นคง ความลับ ราชการ ทหารตำรวจ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __หัวหน้า คัดเลือก สรรหา ความเหมาะสม เก็บไว้ในใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ลูกหลาน บริวาร เพื่อน
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ทำงานหนักเอาเบาสู้ สื่อสารกับคนทั้งโลก เน้นสังคม อินเตอร์เน็ต
  • หน้าที่การงาน  Work __ฟื้นฟู ปลีกวิเวก ความสงบ ศีลธรรม ค้นหาความจริง
  • การเงิน Finance __เดินทาง ไปไกลบ้าน ลงทุน ตามแผน พัฒนา
  • โชคลาภ Fortune__ยานพาหนะ ผลประโยชน์ทับซ้อน
  • สุขภาพ Health __ดีขึ้น อ้วนขึั้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แก้ไขปัญหาเฉพาะกหน้า การเงิน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ร่ำรวยเงินทอง ค่าใช้จ่ายสูง
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ฝึกสมาธิ ค้นหาสัจธรรม
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ตัวแทน หนายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน สมหวังเงียบๆ
 3. อนาคต Future __อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้ พึ่งพาตนเอง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __วิตกกังวล การต่อสู้ แย่งชิงพื้นที่ ความไม่แน่นอน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __พรหมวิหาร 4  เศรษฐีนี
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ปล่อยปลาสังฆทาน ปรับปรุงเปลี่ยนแผลง โยกย้าย
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ต้นทุนที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินใคร ชะลอการตัดสินใจ

……………………..

7
(7)
คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. อดีต  Past __ฟื้นฟูสุขภาพ โรงพยายาล เดินไม่ถนัด เจรจาต่อรอง ต้อนรับคนจากแดนไกล
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ชีวิตมีปัญหาซับซ้อน เลิกลา เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย ผ่าตัด พบแพทย์ ปวดหลัง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องผลประโยชน์ ความไม่แน่นอน วิตกกังวล
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เก็บออม หาเงินทุน เพื่อธุรกิจส่วนตัว
  • หน้าที่การงาน  Work __เดินทางไกล จากบ้านเมือง ทำงานในสิ่งที่ตนเองรักชอบและมีศัทธา
  • การเงิน Finance __มีอุปสรรคเล็กน้อย พอจะแก้ไขได้ เตรียมขยายกิจการสาขา
  • โชคลาภ Fortune__ได้จาการให้โอกาสคนที่ยากจน ได้จากในฝัน
  • สุขภาพ Health __ร่างกายไม่พร้อมเหมือนจิตใจ
  • อุบัติเหตุ Accident __ห้ามประมาท ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์ (อ่านจากเอกสาร 971)
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ต้องการรักแท้แต่ก็ต้องมีเงิน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ร่ำรวย ตรวจเช็คดวงชะตา
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ทำงานหนักหักโหม ร่างกายต้องการพักผ่อน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__วนเวียน เดินทางไกล ท่อง
   • เที่ยว ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ทะเล
 3. อนาคต Future __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ ปลีกวิเวก
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เด่นการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน ลังเลการตัดสินใจ เลื่อนออกไป
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ชายสูงอายุอุปถัมภ์ แก้ไขปัญหาค้างคา
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __งานใหม่ ลูกค้าใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม การเดินทาง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ทำงานแข่งกับเวลา ปรับเปลี่ยนตารางงานชีวิตให้เข้ากันได้ดี

……………………..

8
(8)
คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. อดีต  Past __้เดินทาง ไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ทำงานหนักเพื่อหาเงินทุน การเรียน ขยายกิจการสาขา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __การเมือง การปกครอง ทำสัญญา ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __พึ่งพาตนเอง  การผิดศีลจะทำให้ตนเองเดือดร้อนในภายหลัง
  • หน้าที่การงาน  Work __สิ้นสุด พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ มีการเดินทางใกล้ไกล
  • การเงิน Finance __มีความสับสน ต้องวางแผนใหม่
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากงานใหม่ พักการลงทุนเสี่ยงภัย
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__มีให้เลือกมากมาย สมหวังอย่างเงียบๆ ไม่บอกใคร
   • สามี/ภรรยา Lover-married __แก้ไขปัญหาเก่า สำเร็จแต่ช้าไปกว่ากำหนด
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ตรวจดวงชะตา หมอดู ครู ฝึกสมาธิ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__โยกย้ายปรับเปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้าน หลังคา
 3. อนาคต Future __ในเมืองใหญ่ เจ้าของกิจการ ธุรกิจครอบครัว
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงาน เครียด
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ใกล้ทะเล ช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ เพือ่ให้เกิดความสำเร็จ งานเลี้ยงฉลอง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เชื่อในกฏแห่งกรรม เลือกทางสายกลาง

……………………..

9
(9)
คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. อดีต  Past __เด่นการค้าขาย เดินทาง ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่ ทันสมัย
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เครียด พยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต ซ่อมแซมปรับปรุงบ้านสำนักงาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ความร่ำรวย ไกลจากบ้าน กลับบ้าน
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __CEO ศูนย์รวมบริหารจัดการ การแพทย์ ตำรวจทหาร
  • หน้าที่การงาน  Work __ โรคภัย ความเจ็บป่วย ทำให้เกิดความล่าช้า แต่สำเร็จในที่สุด
  • การเงิน Finance __พึ่งพาตนเอง จำศีล พักการใช้เงินชั่วคราว
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนรัก
  • สุขภาพ Health __ยาสมุนไพร ฝึกสมาธิ
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ระวังคนที่มีเจ้าของแล้วมาเกี่ยวพัน งานแต่งงาน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __รักใคร่ ราบรื่น กลมเกลี่ยว
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ญาติเนำปัญหามาให้แก้ไข ต้องการความสุขสงบ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__งานใหม่ ฟื้นฟูสุขภาพ
 3. อนาคต Future __ฐานะดีขึ้น ห้ามเล่นการพนัน และอบายมุขทั้งปวง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงาน เก็บเงินเป็นทุนให้ลูกหลาน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ชายสูงอายุอุปถัมภ์ ทำบุญปล่อยปลาสังฆทาน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __งานใหม่ โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ให้รางวัลชีวิตแก่ตนเอง  ตรวจดวงชะตาเป้นระยะๆ

……………………..

10
(10)
คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. อดีต  Past __มีเกณฑ์เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่ เจรจาต่อรอง ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __แก้ไขปัญหาเก่า หนี้สิน ตรวจดวงชะตา หมอดู ช่วยเหลือนคนด้อยโอกาส
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เลือกชีวิตที่ตนเองชอบ สายสุขภาพ
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เรียนหนัก เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง
  • หน้าที่การงาน  Work __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน วนเวียน ปัญหาหนี้สิน
  • การเงิน Finance __จ่ายค่าเดินทาง ท่องเที่ยว พักผ่อน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากผู้ทรงศีล งานใหม่ ลูกค้าใหม่
  • สุขภาพ Health __ดี
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน เสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ยุ่งกับญาติกับงาน ดูแลผู้สูงอายุ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เจ็บป่วย กระดูกหลังมีปัญหา พักงานระยะสั้นๆ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ จริงจัง
 3. อนาคต Future __ฝึกสมาธิ ชีวิตใหม่อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ เลือกความทันยุคสมัย ควบคุมรายจ่าย
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง มองทุกอย่างตามความเป็นจริง
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ผ่อนคลายความตึงเครียด ด้วยการพักผ่อน เมื่อเก็บเกี่ยวเงินทองได้แล้วก็เก็บสำรองไว้มากๆ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __งานใหม่ โครงการมากมายทำแล้วรวย

……………………..

11
(11)
คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. อดีต  Past __ทำบุญให้ทาน ฝึกสมาธิ สะเดาะเคราะห์
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __สับสนการตัดสินใจ ต้อนรับแขกจากแดนไกล เจรจาต่อรอง เก็บเงินทุนก้อนใหญ่เตรียมทำธุรกิจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผนดำเนินงาน พักงานระยะสั้นๆ
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ห้างหุ้นส่วน บริษัท กับเพื่อน
  • หน้าที่การงาน  Work __หยุด เลิก ลา เลือกทางสายกลาง
  • การเงิน Finance __พยายามแก้ไขปัญหาเก่า มองหาความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้ว
  • โชคลาภ Fortune__เด็กให้โชค นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  • สุขภาพ Health __มีปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะให่
   • สามี/ภรรยา Lover-married __สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ร่ำรวยเงินทอง
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __มีปัญหาการปกครอง โรคหัวใจหลอดเลือด ความดันเบาหวานไขมัน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__อารมณ์ไม่แน่นอน ซ่อมบ้าน
 3. อนาคต Future __เครียด เรื่องที่ดิน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __มีความลับที่บอกใครไม่ได้ วิตกกังวล
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __โครงการใหม่ ประชุมติดต่อสื่อสารทางมือถือ อินเตอร์เน็ต
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __รวย ไม่โลภ เก็บของเก่ามาใช้งาน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ภาระกิจเป็นเรื่องปกติของทุกคน ปลีกวิเวก

……………………..

12
(12)
คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. อดีต  Past __สุขสมหวัง กับโครงการมากมายที่อยากทำ รู้ว่าทำแล้วดี ทำแล้วรวย
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __คิดจะเปลี่ยนอาชีพ ครู ไปทำงานที่รายได้ดีกว่า ตรวจเช็คดวงชะตา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ำรวยเงินทอง ห้าง หุ้นส่วน บริษัท
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __สอบ แข่งขัน ชิงรางวัล ฉลองสำเร็จ
  • หน้าที่การงาน  Work __ลา เลิก หยุด ผ่าตัด โครงสร้างใหม่ เด่นธุรกิจน้ำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  • การเงิน Finance __ตึงเครียด ทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวาง
  • โชคลาภ Fortune__ร่ำรวย ได้จากคนในครอบครัว
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__มีแม่สื่อแม่ชักนำพาแนะนำ อึดอัดขัดข้อง
   • สามี/ภรรยา Lover-married __งานใหม่ เดินทาง ท่องเที่ยว
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ค้าขาย สะเดาะเคราะห์
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ไม่แนนอน กลับบ้าน
 3. อนาคต Future __งานใหม่ เดินทางไกล ต่างประเทศ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สัจธรรม ค้นหาความจริง พิจารณาธรรม เลือกตามที่ตนเองชอบ
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __โชคลาภลอย มีกำไรดีจากสินค้าให้ลูกค้าเลือกมากมาย
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __พักระยะสั้นๆ ให้ร่างกายพักผ่อนบ้าง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __อย่าให้เจ็บป่วย หลีกเลี่ยงการยกของหนัก ดูแลผู้สูงอายุ

 

…………………………………

vh50 4KB|WP3 50 2KB|FB3 50 1KB|Twitter3 50 1KB|line3 50 1KB|G+4 50 2KB|YouTube 1|RSS WP5 40|vb45

หมอดูทายแม่นๆ  : พยากรณ์ โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์vb45 ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  ให้คำพยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  จองคิวดูดวงที่โทร. Dtac 081-533-3529,   Ais 093-240-0151
สารบัญ : | หน้าแรก | หมอแดง | ดูดวง | บทความ | บริการ | ปฏิทิน | เอกสาร |vb45
ติดตาม : |WordPress | Facebook | Twitter | Line | google+ | YouTube | Feed |vb45
สนทนา : ให้เขียนบทความอื่นๆ ต้องการสนทนา ฝากข้อความถึงผู้เขียน  กรุณาเขียนฝากข้อความไว้ที่ช่องว่างสำหรับ “ใส่ความคิดเห็น”
ให้กำลังใจ :
ท่านที่ต้องการให้กำลังใจหมอแดงและทีมงานผู้สร้างและเขียนเว็บไซต์แห่งนี้ โปรดเลือกให้คะแนน (Rate this) โดยสัมผัสที่  5S4  1-5 ดาวทอง ตามความชื่นชอบ และกดปุ่ม Like 2  ชื่นชอบ Liked ที่ด้านล่างของข้อความนี้   If you want to support Moredang and team. Creators and authors this website. Please choose a rating (Rate this) as a favorite. By touch at gold stars 1-5 and / or press the favorite (Liked) below this message.

patomtip_jpegเอกสาร 971 : คลิ๊กที่นี้เพื่อรับเอกสาร 971vb45

อ่านบทความเก่า Last Post

dg78อ่านบทความเก่า
Last post.
นี้เป็นรายชื่อบทความเก่าและลิงค์  คลิ๊กเพื่ออ่านในรายละเอียดเพิ่มเติม  This is a list of articles and links. Click to read more.

 1. ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนสิงหาคม 2561
 2. ข่าวเด่น-ทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย
 3. ดูดวง 12 ราศี รายเดือนกรกฏาคม 2561
 4. ดูดวงรายเดือน กรกฎาคม 2561 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 5. ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนกรกฏาคม 2561
 6. ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2561
 7. ดวงชะตา 12 ราศี รายเดือน มิถุนายน 2561
 8. ดวงชะตา 12 นักษัตร รายเดือนมิถุนายน 2561
 9. ทำนายฝัน+เลขนำโชค จากหมวดอักษร ซ. โซ่
 10. มูลค่าโดเมนเนมของเว็บไซต์นี้
 11. การแบ่งมรดกที่ดินให้เกิดความยุติธรรม และไม่มีปัญหาในภายหลัง
 12. ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน พฤษภาคม 2561
 13. ดูดวงรายเดือนพฤษภาคม 2561 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 14. ดูดวงรายเดือน พฤษภาคม 2561 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 15. เราเกิดมาเพื่อทำอะไร?
 16. ตำนานนางสงกรานต์
 17. ทำนายฝัน+เลขนำโชค จากหมวดอักษร ช.
 18. ดูดวงรายเดือนเมษายน 2561 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 19. ดูดวงรายเดือน เมษายน 2561 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 20. ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน เมษายน 2561
 21. ทำนายฝัน+เลขนำโชค จากหมวดอักษร ฉ.
 22. กฎข้อห้ามภรรยา 6 ข้อ (เมื่อได้ถ้าสามีกลับมาอยู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง)
 23. ดูดวงรายเดือน มีนาคม 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 24. วันนี้เป็นวันดี
 25. ดูดวงรายเดือน มีนาคม 2560 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 26. ความรักคือกิเลส
 27. ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 28. ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 29. ดูดวงรายเดือน มกราคม 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 30. ดูดวงรายเดือน มกราคม 2560 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 31. โปรโมชั่นพิเศษ VIP2560 (สมาชิกดูดวงรายปี)
 32. ป้องกัน: รชน V2560
 33. ป้องกัน: วดปน 600205
 34. ป้องกัน: ฐขม 600207
 35. วิธีดับทุกข์
 36. ดูดวงรายเดือน ธันวาคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 37. ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ทรงพระเจริญ
 38. ดูดวงรายวัน (คอลัมภ์ใหม่ล่าสุด)
 39. ปัญหาชีวิตและวิธีแก้ไขด้วยตนเอง
 40. ดูดวงรายเดือน ธันวาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 41. การทำบุญตามสูตรของหมอแดง ขอพรพิเศษได้กี่ข้อ? ขอเรื่องอะไรได้บ้าง?
 42. “กองทุนเพื่อการศึกษาและอาชีพ” (รับบริจาคตามกำลังและศัทธา)
 43. ขอโอกาส
 44. เงินบูชาครู
 45. วิธีพิจารณาในเวลาทำบุญให้ทาน
 46. #วิธีแก้ไขปัญหาชีวิต
 47. ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 48. ทำบุญในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
 49. ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 50. รูปภาพทำบุญ 23 ตุลาคม 2559
 51. ในหลวงสวรรคต
 52. ดูดวงรายเดือน ตุลาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 53. ทำนายผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2559
 54. ดูดวงรายเดือน ตุลาคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 55. สติ
 56. ปริมาณน้ำในปี 2559 (ปีวอก)
 57. ความแม่นยำของการทำนายโชคชะตาด้วยไพ่ทาโร่
 58. กำลังใจ
 59. ดูดวงรายเดือน กันยายน 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 60. ดวงชะตาไม่ดีในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครอง มีวิธีแก้ไขหรือไม่?
 61. ทำอย่างไรเมื่อภรรยาจับได้ว่าสามีกำลังนอกใจ?
 62. ดูดวงรายเดือน สิงหาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 63. ดูดวงรายเดือน สิงหาคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 64. ป้องกัน: พยากรณ์ดวงชะตาสำหรับคุณ อัศรา xxxxx
 65. เชิญชวนทุกท่านทำบุญปล่อยปลา+สังฆทาน
 66. สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริง
 67. ดูดวงรายเดือน กรกฎาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 68. ดูดวงรายเดือน กรกฎาคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 69. มโนมยิทธิ
 70. จิตวิญญาณมีจริงหรือไม่? คนตายแล้วไปที่ไหน?
 71. ดูดวงรายเดือน มิถุนายน 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 72. กองทุนกู้ยืมตนเอง
 73. ดูดวงรายเดือน มิถุนายน 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 74. ทำบุญ 20 พฤษภาคม 2559 (วันวิสาขบูชา)
 75. ทายถูกมีรางวัล (กิจกรรมพิเศษ)
 76. ดูดวงรายเดือน พฤษภาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 77. ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคม 2559
 78. ดูดวงรายเดือน พฤษภาคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 79. อาชีพที่ทำแล้วรวย
 80. หลากหลายวิธีคลายร้อน
 81. เล่นหุ้นดีหรือไม่?
 82. คนดี VS คนชั่ว
 83. ดูดวงจากเวลาเกิด รายเดือนเมษายน 2559
 84. ดูดวงกรุงเทพฯและประเทศไทย 21เมษา59-60
 85. ดูดวงรายเดือน เมษายน 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 86. ผลออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 เมษายน 59
 87. ภัยแล้ง
 88. ดูดวงรายเดือน เมษายน 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 89. ดูดวงจากวันเกิด สัปดาห์ที่ 14 (28 มีนาคม – 2 เมษายน 2559)
 90. ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนเมษายน 2559
 91. โพสต์ในเดือนเมษายน 2559
 92. ถาม/ตอบ__แอบดูดวงและความลับของอดีตสามีภรรยา ได้หรือไม่?
 93. หมอดูทายแม่น/ไม่แม่น ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง?
 94. ดวงชะตาของท่านในเดือนมีนาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 95. ดวงชะตาของท่านในเดือนมีนาคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 96. ค่าบริการดูดวง
 97. ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ในเดือนมีนาคม 2559
 98. วิธีลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
 99. หมอดู
 100. ดวงชะตารายเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 101. อภัยทาน-ทำไมเราจึงควรให้ยกโทษให้ศัตรู
 102. แต่งงานอยู่ด้วยกันมาหลายปี เขาเป็นเนื้อคู่ของเราหรือเปล่า?
 103. ชีวิตคู่ที่จะต้องสิ้นสุด! แล้วจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง?
 104. คู่ชีวิตในชาตินี้มีกี่คน? ดูจากดวงชะตาได้หรือไม่?
 105. แพแตก-ทะเลาะเลิกลาหย่าร้าง
 106. ความรักและพัฒนาการ
 107. ลักษณะของเนื้อคู่ที่ดีที่สุด (Number One)
 108. สามีภรรยาทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดา
 109. ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือนมกราคม 2559
 110. ดวงชะตารายเดือน มกราคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
 111. รายงานผลดำเนินงานประจำปี 2558 (2015 in review)
 112. ดวงชะตารายเดือน มกราคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
 113. ดวงชะตารายสัปดาห์ ทายจากวันเกิด (7 วันในสัปดาห์) สัปดาห์ที่ 1 ปี 2559 (28 ธันวาคม – 2 มกราคม 2559)
 114. เตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานะเป็นแม่ม่าย ลูกติด
 115. มีสติอยู่กับปัจจุบัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
 116. ชีวิตจริงสามารถอยู่เหนือดวงชะตาได้หรือไม่?
 117. วิธีทำให้การเดินทางปลอดภัยจากอุบัติเหตุ 100%
 118. ดูดวงจากวันเกิด(7วันในสัปดาห์) สัปดาห์ที่51ปี2558 (14-20ธันวาคม2558)
 119. ดูดวงจากเดือนเกิด(12ราศี) รายเดือนธันวาคม2558
 120. ดูดวงจากปีเกิด (12นักษัตร) สำหรับเดือนธันวาคม2558
 121. หน้าแรก
 122. ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
 123. “รางจืด” สมุนไพรเพื่อล้างพิษทั้งปวง
 124. เอกสารประกอบคำพยากรณ์ดวงชะตา
 125. ลักษณะเนื้อคู่ที่ดีที่สุด
 126. กำลังมีทุกข์เพราะความรัก ถูกคนรักทอดทิ้งไปมีชู้
 127. กฏ 6 ข้อที่ห้ามภรรยาทำ ในระหว่างกำลังแก้ไขปัญหาสามีมีเมียน้อย
 128. เมียหลวงเมียน้อย : มุมมองจากนักโหราศาสตร์และนักฏิบัติธรรม
 129. คนกำลังมีทุกข์มีเคราะห์หนัก ทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์พ้นเคราะห์ ?
 130. ป้องกัน: VIP ดวงเนตร (1064)
 131. ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) เดือนพฤศจิกายน 2558
 132. ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี) รายเดือนพฤศจิกายน 2558
 133. ดูดวงจากวันเกิด สัปดาห์ที่ 44 ในปี 2558 (26ตุลาคม-1พฤศจิกายน2558)
 134. ป้องกัน: VIP ซายด์ (1018 )
 135. กองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน และผู้ด้อยโอกาส
 136. ทำบุญปล่อยปลา+สังฆทาน
 137. ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) เดือนตุลาคม 2558
 138. ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี) รายเดือนตุลาคม 2558
 139. ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนตุลาคม 2558
 140. ความรัก : ใช้เงินซื้อความรักได้หรือไม่?
 141. ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) เดือนกันยายน 2558
 142. ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี) รายเดือนกันยายน 2558
 143. 6 กันยายน 2558 วันนี้เป็นวันพระ
 144. ดูดวงจากวันเกิด สัปดาห์ที่ 37 ในปี 2558 (7-13 กันยายน 2558)
 145. ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ในเดือนกันยายน 2558
 146. ผู้เข้าชมเว็บเพจนี้มากกว่า 1 ล้านวิวแล้วในวันนี้
 147. ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ในเดือนสิงหาคม 2558
 148. แม่องุ่น นิตยาจาร
 149. ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) เดือนสิงหาคม 2558
 150. ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี) รายเดือนสิงหาคม 2558
 151. อะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดมีโชคลาภ เจริญรุ่งเรือง มั่นคง ร่ำรวย
 152. ลักษณะเนื้อคู่
 153. ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี) รายเดือนกรกฎาคม 2558
 154. ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) เดือนกรกฎาคม 2558
 155. ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนกรกฎาคม 2558
 156. ถ้าท่านถูกเบียดเบียนโดยญาติพี่น้อง ถูกแย่งชิงทรัพย์สินมรดกไป ทำอย่างไรจึงจะดีที่สุด

QR code หน้านี้
QRwp5-last post
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2016/09/01/last-post

………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ vb45(คลิกอ่านรายละเอียด)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (โปรโมชั่น : คำถามละ 100 บาท)
ใช้วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ.กสิกรไทย 233-228-6407
ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn
ให้บริการในเวลา 08.00 น.-20.00 น. (หยุดวันพระ)
โทร. Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 096-881-7811
โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

vh50 4KBWP3 50 2KB FB3 50 1KB Twitter3 50 1KB line3 50 1KB G+4 50 2KB YouTube 1 RSS WP5 40
patomtip_jpeg

เอกสาร 971 vb45(คลิกเปิดเอกสาร)

 

ความแม่นยำของการทำนายโชคชะตาด้วยไพ่ทาโร่

er78

ความแม่นยำของการทำนายโชคชะตาด้วยไพ่ทาโร่
The accuracy of horoscopes by tarot.

 

ปกติธรรมชาติของไพ่ยิปซีสามารถดูดวงได้ค่อนข้างแม่นยำสูง แต่ยังมีปัจจัยย่อยๆดังต่อไปนี้ ที่มีผลต่อการให้คำพยากรณ์และความแม่นยำของไพ่ยิปซี

 1. สมาธิ สมาธิของหมอดูในวันนั้นขณะนั้น  สมาธิของคนดูในวันนั้นในขณะนั้น  ทั้งสองฝ่ายควรใช้สมาธิสูงสุดของตนเอง
 2. ศัทธา บางครั้งไพ่ยิปซีอาจจะไม่พยากรณ์ลูกค้าที่มีปัญหา โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าคนนั้นขาดศัทธาต่อหมอดูและครูบาอาจารย์ที่หมอดูคนนั้นเคารพนับถือ  ตั้งใจจะมาลองดูดวงเล่นๆชีวิตไม่ได้มีปัญหาใดๆ  ตั้งใจจะมาจับผิดสนุกๆ  ตั้งใจทำให้หมอดูทายผิดโดยการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง  หวังทำลายชื่อเสียงหมอดู (ลูกค้ากลุ่มนี้เสี่ยงจะได้รับอุบัติเหตุอาเพทภัยแปลกๆได้  อย่าทำนะครับ มีตัวอย่างให้หมอแดงเห็นมาหลายคนแล้ว มีทั้งชีวิตล้มเหลว บาดเจ็บ พิการ ตาย) ศัทธาอันบริสุทธิ์ทำให้คำพยากรณ์ดวงชะตา
 3. ครูไม่ทาย  ถ้าหมอดูไพ่ยิปซีทายเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันไม่ถูกหลายๆใบ หรือทั้ง 10 ใบ นั้นหมายความว่าท่านเป็นบุคคลพิเศษ ที่แม้นแต่ครูบาอาาจารย์ของหมอดูก็ไม่พยากรณ์ ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหมอแดงๆก็ต้องทำตามครูครับ ไม่เก่งเกินครูครับ
 4. ข้อมูลที่ลูกค้าให้มา  วิธีการถอดความหมายของไพ่ยิปซีเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ คือหมอดูต้องทายไปตามศาสตร์คือทายไปตามรูปลักษณ์ในหน้าไพ่ยิปซีนั้นๆ และตามศิลปะคือทายไปตามข้อมูลที่ลบูกค้าให้มา ยึดทิศทางตามความเป็นจริงของลูกค้า
  สมมุติว่าลูกค้าถามถึงความรัก และให้ข้อมูลมาว่าตนเองไม่เคยมีคนรัก ไม่เคยแต่งงาน ไม่เคยมีสามีภรรยา  ไม่เคยมีลูก การพยากรณ์และถอดความหมายของไพ่ยิปซี หมอดูก็ต้องแปลความหมายของไพ่ยิปซีทุกใบไปในทิศทางของคนเป็นโสดที่กำลังค้นหาเนื้อคู่ ต้องการแต่งงาน
  แต่ถ้าลูกค้าคนนั้นมีเจตนาไม่ดีแอบแฝง ให้ข้อมูลเป็นเท็จ หมอดูก็คงยังต้องทายไปในทิศทางของคนโสด (ซึ่งจะไม่ตรงกับความเป็นจริง) ลูกค้าก็ไม่มีสิทธิ์จะไปกล่าวหาว่าหมอดูคนนั้นคนนี้ทายไม่แม่นหรือหลอกลวงลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นคนกำหนดทิศทางการทำนายไพ่ยิปซีเอง
  อาจเป็นไปได้ว่าสำหรับหมอดูไพ่ยิปซีที่มีสัมผัสที่หกสูง อาจรู้ว่าลูกค้าโกหก แต่มีเมตตาสูงจึงปล่อยให้เวลาช่วงนั้นมันผ่านไปเฉยๆ โดยไม่พูดทักท้วงต่อว่าลูกค้าเพราะไม่เห็นประโยชน์อันใดเลยก็เป็นไปได้ครับ ถ้าเจอหมอดูอดทนเก่งแบบนี้ลูกค้าอย่าชะล่าใจรุกรานหมอดูนะครับ เพราะอาจทำลายมิตรภาพที่ดีไป  ในอนาคตหมอดูคนนั้นอาจเป็นคนที่คุณต้องการขอความช่วยเหลือก็ได้ หมอดูแบบนี้หายากครับ
 5. ถามซ้ำได้หรือไม่ กฏของไพ่ยิปซีคือถ้าถามไปแล้วทายไปแล้ว ห้ามถามซ้ำคำถามเดิมอีก เพราะจะเข้าข่ายข้อที่ (2) และ (3) คือครูไม่ทายซ้ำ ถ้าหมอดูยอมผิดกฏ ไพ่ยิปซีจะออกมาแปลกๆ  ทายไม่ได้ จับใจความไม่ได้ ทายไปตรงข้ามกับการทายครั้งแรก เริ่มมีไพ่อันตรายร้ายแรงปรากฏขึ้นมาแทน  ผลคือสับสนงงงวยมึนตึบทั้งหมอดูและคนดูครับ  สำหรับหมอดู-เสี่ยงกับการที่ครูจะทอดทิ้งหมอดูไปตลอดชีวิตครับ
 6. ถามคำถามเดิมได้เมื่อไหร่  ตามกฏคือต้องไม่ถามคำถามเดิมภายใน 3 เดือน เพราะจะเข้าข่ายข้อที่ (2) และ (3) คือครูไม่ทายซ้ำ ถ้าหมอดูยอมผิดกฏ ไพ่ยิปซีจะออกมาแปลกๆ  ทายไม่ได้ จับใจความไม่ได้ ทายไปตรงข้ามกับการทายครั้งแรก เริ่มมีไพ่อันตรายร้ายแรงปรากฏขึ้นมาแทน  ผลคือสับสนงงงวยมึนตึบทั้งหมอดูและคนดูครับ สำหรับหมอดู-เสี่ยงกับการที่ครูจะทอดทิ้งหมอดูไปตลอดชีวิตครับ

 

…………………………………

 

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40vb45

หมอดูทายแม่นๆ: พยากรณ์ โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์vb45 ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  ให้คำพยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  จองคิวดูดวงที่โทร. Dtac 081-533-3529,   Ais 093-240-0151
สารบัญ : | หน้าแรก | หมอแดง | ดูดวง | บทความ | บริการ | ปฏิทิน | เอกสาร |vb45
ติดตาม: |WordPress | Facebook | Twitter | Line | google+ | YouTube | Feed |vb45
สนทนา : หากท่านผู้อ่านอยากให้เขียนบทความอื่นๆ ต้องการสนทนา ฝากข้อความถึงผู้เขียน  กรุณาเขียนฝากข้อความไว้ที่ช่องว่างสำหรับ “ใส่ความคิดเห็น”
ให้กำลังใจ :
ต้องที่จะสนับสนุนให้กำลังใจหมอแดงและทีมงาน ผู้สร้างและเขียนเว็บไซต์แห่งนี้ โปรดเลือกให้คะแนน (Rate this) โดยสัมผัสที่  5S4  1-5 ดาวทอง ตามความชื่นชอบ และกดปุ่ม Like 2  ชื่นชอบ Liked ที่ด้านล่างของข้อความนี้   If you want to support Moredang and team. Creators and authors this website. Please choose a rating (Rate this) as a favorite. By touch at gold stars 1-5 and / or press the favorite (Liked) below this message.

patomtip_jpegเอกสาร 971 : คลิ๊กที่นี้เพื่อรับเอกสาร 971vb45

ดวงชะตารายเดือนมีนาคม 2014 ทำนายจากข้อมูลวันเกิด (ย่อ)

ดวงชะตารายเดือนมีนาคม 2014 ทำนายจากข้อมูลวันเกิด (ย่อ)
Monthly horoscope March 2014 predict from birthday. (short)

 ๑.
พยากรณ์จากวันเกิด
Prediction from Day of born.

 1. วันอาทิตย์  Sunday__ยุ่งวุ่นวาย ความเห็นไม่ตรงกัน ทะเลาะถกเถียง
 2. วันจันทร์ Monday__ฝันที่เป็นจริงในภายหลัง
 3. วันอังคาร Tuesday__อกหัก เจ็บใจ มีค่าใช้จ่ายสูง
 4. วันพุธ Wednesday__บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
 5. วันพฤหัสบดี Thursday__เจ็บป่วยปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
 6. วันศุกร์ Friday__ฉลอง ความสำเร็จ
 7. วันเสาร์ Saturday__คิดมาก แก้ไขปัญหาที่ยาก ปวดหัว นอนไม่หลับ

๒.
พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)
Predict from Thai-Month of born. (12 Zodiac)

 1. เดือน๕=ราศีเมษ-แกะ-Aries __อดทน รอคอย ผลงาน
 2. เดือน๖=ราศีพฤษภ-วัว-Taurus __ระวังกิเลสครอบงำ อย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
 3. เดือน๗=ราศีเมถุน-คนคู่-Gemini __งานก้าวหน้า
 4. เดือน๘=ราศีกรกฎ-ปู-Cancer __สู้ชนะ ไม่สู้แพ้
 5. เดือน๙=ราศีสิงห์-สิงโต-Leo __ค้นหาความจริง สัจธรรม
 6. เดือน๑๐=ราศีกันย์-หญิงสาว-Virgo __ทำตัวสบายๆไม่เร่งรีบ
 7. เดือน๑๑=ราศีตุลย์-คันชั่ง-Libra __ต้องการความยุติธรรม
 8. เดือน๑๒=ราศีพิจิก-แมงป่อง-Scorpio __ทำตัวให้ทันยุคสมัย
 9. เดือน๑=ราศีธนู-คนยิงธนู-Sagittarius __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 10. เดือน๒=ราศีมกร-แพะทะเล-Capricorn __พิจารณาไตร่ตรอง ทบทวนชีวิต
 11. เดือน๓=ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ-Aquarius __คนเดียว เหงา เศร้า
 12. เดือน๔=ราศีมีน-ปลา-Pisces __ขยันทำงาน

๓.
ทายจากปีเกิด  (12 นักษัตรไทย)
Predict from Thai-Year of born.

 1. ปีชวด=หนู Rat __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 2. ปีฉลู=วัว Ox __เสื้อผ้าเครื่องใช้ทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
 3. ปีขาล=เสือ Tiger __ยอมรับ กฎแห่งกรรม
 4. ปีเถาะ=กระต่าย Rabbit __ดีเด่นการเงินการธนาคาร บริหารการเงิน
 5. ปีมะโรง=งูใหญ่ Dragon __เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
 6. ปีมะเส็ง= งูเล็ก Snake __เด็กให้โชค
 7. ปีมะเมีย=ม้า Horse __ปัญหาเล็กน้อย เหนื่อยง่าย
 8. ปีมะแม=แพะ Goat __ตรวจสุขภาพ
 9. ปีวอก=ลิง Monkey __ความไม่แน่นอน
 10. ปีระกา=ไก่ Rooster __ทำบุญให้ทาน ปลดปล่อย ให้ผู้อื่นมีอิสระภาพ
 11. ปีจอ=หมา Dog __คิดจะปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 12. ปีกุน=หมู Pig __คัดเลือก ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ

๔.
ทำนายจากเวลาเกิด  (16 โมงยามของคนไทยโบราณ)
Predict of the time (16 hour in Thailand‘s ancient).

เกิดกลางวัน

 1. ยามที่๑ = 06.00 – 07.30 น. __ต่อสู้ เดินทางไกล ชายแดน
 2. ยามที่๒ = 07.30 – 09.00 น. __ทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ยอมรับตามความเป็นจริง
 3. ยามที่๓ = 09.00 – 10.30 น. __ทำงานหนัก
 4. ยามที่๔ = 10.30 – 12.00 น. __เจ็บป่วย พ่ายแพ้ ปวดหลัง ยินยอม
 5. ยามที่๕ = 12.00 – 13.30 น. __ไม่แน่นอน วิตกกังวล นอนไม่หลับ
 6. ยามที่๖ = 13.30 – 15.00 น. __ลางสังหรณ์แม่นยำ
 7. ยามที่๗ = 15.00 – 16.30 น. __โรงพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ
 8. ยามที่๘ = 16.30 – 18.00 น. __คนรักทิ้งร้างห่างไกล

เกิดกลางคืน

 1. ยามที่๑ = 18.00 – 19.30 น. __ขยายกิจการสาขา เรียนรู้เพิ่มเติม
 2. ยามที่๒ = 19.30 – 21.00 น. __ขยันทำงานหาเงิน
 3. ยามที่๓ = 21.00 – 22.30 น. __พบเพื่อน งานกินเลี้ยงฉลอง
 4. ยามที่๔ = 22.30 – 24.00 น. __มีความรัก ความผูกพัน
 5. ยามที่๕ = 24.00 – 01.30 น. __พยายามสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. ยามที่๖ = 01.30 – 03.00 น. __แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สับสนวุ่นวาย
 7. ยามที่๗ = 03.00 – 04.30 น. __รอคอยโอกาสที่ดีกว่าเดิม
 8. ยามที่๘ = 04.30 – 06.00 น. __มีดีมีเสียปะปนกันไป

844

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  อ่านคำทำนาย  บทความ  สินค้าและบริการ  สนทนา

พยากรณ์ดวงชะตา รายเดือนกุมภาพันธ์2557 ทายจากวันเดือนปีเวลาเกิด-โดยย่อ

พยากรณ์ดวงชะตา รายเดือนกุมภาพันธ์2557
ทายจากวันเดือนปีเวลาเกิด-โดยย่อ
Monthly horoscope Febuary 2014.
Predict from birthday.

________________

 ๑.
ทายจากวันเกิด
Prediction from Day of born.

 1. วันอาทิตย์ / Sunday__ รับส่งฝึกใช้สัมผัสที่หก รู้เหตุกาณณ์ล่วงหน้า
 2. วันจันทร์ / Monday__ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 3. วันอังคาร / Tuesday__ พบคนถูกใจคุยถูกคอ ความคิดเห็นคล้ายกัน
 4. วันพุธ / Wednesday__ บริหารจัดการบ้าน-สำนักงาน
 5. วันพฤหัสบดี / Thursday__ถูกติดตาม ขอยืม ทวงคืน หนี้สินเงินทองความช่วยเหลือ
 6. วันศุกร์ /  Friday__ ความดันโลหิต เบาหวาน ไขมันอุดตัน ภูมิแพ้ หลอดเลือด โรคหัวใจ
 7. วันเสาร์ / Saturday__ พบเยี่ยมเยือนดูแล ผู้สูงอายุมีอำนาจ ญาติผู้ใหญ่เจ้านายผู้หญิง

………………………………..

๒.
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Predict from Thai-Month of born.

 1. เดือนไทย ๕ / ราศีเมษ / แกะ / Aries __ วางแผนงาน กิจการ ชีวิต โดยรอบคอบ
 2. เดือนไทย ๖ / ราศีพฤษภ / วัว /  Taurus __ ย้อนระลึกอดีตกับเพื่อนเก่าๆ
 3. เดือนไทย ๗ / ราศีเมถุน / คนคู่ / Gemini __ ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุขสงบ งานแต่งงาน
 4. เดือนไทย ๘ / ราศีกรกฎ / ปู / Cancer __ ฝันที่เป็นไปได้ ศิลปที่งดงาม ความไม่แน่นอน
 5. เดือนไทย ๙ / ราศีสิงห์ / สิงโต / Leo __ สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง เสียงเพลง
 6. เดือนไทย ๑๐ / ราศีกันย์ / หญิงสาว / Virgo __ พักงานระยะสั้น
 7. เดือนไทย ๑๑ / ราศีตุลย์ / คันชั่ง / Libra __ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 8. เดือนไทย ๑๒ / ราศีพิจิก / แมงป่อง / Scorpio __ นิ่งสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายรอบด้าน
 9. เดือนไทย ๑ / ราศีธนู / คนยิงธนู / Sagittarius __ ดีเด่นการเงิน การธนาคาร ธุรกิจขนาดใหญ่
 10. เดือนไทย ๒ / ราศีมกร / แพะทะเล / Capricorn __ มีโครงการที่ดีๆมากมายที่ยังไม่ได้ทำเลย
 11. เดือนไทย ๓ / ราศีกุมภ์ / คนแบกหม้อน้ำ / Aquarius __ ทำสิ่งที่ต้องการเงียบๆไม่บอกใคร
 12. เดือนไทย ๔ / ราศีมีน / ปลา / Pisces __ มีงานใหม่เข้ามาให้ทำ

………………………………..

๓.
ทายจากปีเกิด  (12 นักษัตรไทย)
Predict from Thai-Year of born.

 1. ปีชวด / หนู / Rat __ ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 2. ปีฉลู / วัว / Ox __ งานใหม่
 3. ปีขาล / เสือ / Tiger __ สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด กลับบ้าน
 4. ปีเถาะ / กระต่าย / Rabbit __ เจ้าของกิจการ ราชการ ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น
 5. ปีมะโรง / งูใหญ่ / Dragon __ ลังเลการตัดสินใจ
 6. ปีมะเส็ง / งูเล็ก / Snake __ เก็บเงินได้ก้อนใหญ่แล้วใช้หมด
 7. ปีมะเมีย / ม้า / Horse __ พ่อค้าคนกลางขายส่ง ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน
 8. ปีมะแม / แพะ / Goat __ เรียนต่อในระดับสูง ขยายกิจการสาขาอาชีพ
 9. ปีวอก / ลิง / Monkey __ดีเ่ด่นการเงิน
 10. ปีระกา / ไก่ / Rooster __อารมณ์ไม่แน่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
 11. ปีจอ / หมา / Dog __ สะเดาะเคราะห์
 12. ปีกุน / หมู / Pig __ ปรามปรามความดุร้ายป่าเถื่อนด้วยความสุภาพอ่อนโยน

………………………………..

๔.
ทายจากเวลาเกิด  (16 ยามไทย)
Predict from Thai-Time of born.

 1. 06.00 – 07.30 น. __ความดันโลหิต เบาหวาน ไขมันอุดตัน ภูมิแพ้ หลอดเลือด โรคหัวใจ
 2. 07.30 – 09.00 น. __อยู่คนเดียว เงียบเหงาเศร้าโศกเสียใจ
 3. 09.00 – 10.30 น. __ระวังอย่าคิดพูดทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
 4. 10.30 – 12.00 น. __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 5. 12.00 – 13.30 น. __ยานพาหนะคันใหม่ สินค้าเสื้อผ้าทันสมัย
 6. 13.30 – 15.00 น. __เจ็บป่วย พ่่ายแพ้ สิ้นสุด
 7. 15.00 – 16.30 น. __ถูกติดตาม ขอยืม ทวงคืน หนี้สินเงินทองความช่วยเหลือ
 8. 16.30 – 18.00 น. __นิ่งสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายรอบด้าน
 9. 18.00 – 19.30 น. __งานก้าวหน้า
 10. 19.30 – 21.00 น. __ทำงานแข่งกับเวลา
 11. 21.00 – 22.30 น. __พบเพื่อนเก่า
 12. 22.30 – 24.00 น. __ดีเด่นการเงิน ธนาคาร
 13. 24.00 – 01.30 น. __รับแขกต่างบ้านต่างเมือง เจรจาต่อรอง
 14. 01.30 – 03.00 น. __ตกหลุมรักชอบ…
 15. 03.00 – 04.30 น. __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
 16. 04.30 – 06.00 น. __จัดงานเลี้ยงงานฉลองความสำเร็จ

………………………………..

806

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม. 
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ  l สนทนา l ผู้สนับสนุน l

__________________

ดูดวงรายเดือน มกราคม2557 เกิดปีนักษัตรฉลู

ดูดวงรายเดือน มกราคม 2557  ทายจากปีเกิด 12 นักษัตร
Monthly horoscopes in January 2014.
Predict from Year of born. (Total 12 Thailand-constellation.)

………………………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __งานหรือภาระกิจใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __ถูกขอยืมเงินทอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __มีโชคลาภเป็นพิเศษ
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ เป้าหมาย ช่องทางสู่ความสำเร็จ ชัยชนะ
  – การงาน   Work __เด่นค้าขาย ทั้งสินค้าและบริการ
  – การเงิน  Finance __พยายามแก้ไขปัญหาเก่าแก่
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากบุญเก่าที่เคยทำมา
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __แข็งแรงมากขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บสะสมเงินเตรียมสร้างครอบครัว
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ รักกันดี มีเมตตาปรารถนาดีต่อกัน
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __คัดเลือกสิ่งที่ได้มา
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __กินเลี้ยงสังสรรค์
 6. อนาคต  Future __โรคเก่ากำเริบบ้าง ใช้หนี้สิน
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ใช้สื่อสารทันสมัยมากขึ้น
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __ ค้นหาสัจจะธรรม
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life. __ บริหารจัดการมรดก ที่ดิน

………………………………..

785

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ  l สนทนา l ผู้สนับสนุน l

__________________

ดูดวงรายเดือน มกราคม2557 เกิดปีนักษัตรชวด

ดูดวงรายเดือน มกราคม 2557  ทายจากปีเกิด 12 นักษัตร
Monthly horoscopes in January 2014.
Predict from Year of born. (Total 12 Thailand-constellation.)
________________

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ดูดวง เรียนโหราศาสตร์
 2. ปัจจุบัน Present __คัดเลือกใช้สิ่งที่ดีที่สุด เหมาะกับตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ธุรกิจขนาดใหญ่
 4. ทิศทางของดวงชะตา   Way of horoscope. :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ บริหารการเงินการธนาคาร
  – การงาน   Work __ กู้ หนี้สิน ความเสี่ยงภัย
  – การเงิน  Finance __ ไม่ค่อยดี ล้มเหลว ไม่มีการเคลื่อนไหว
  – โชค ลาภ  Fortune __ สิ้นสุด เิริ่มใหม่
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แค่เพื่อน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ระวังรอบคอบในการติดต่อสื่อสาร
 6. อนาคต  Future __พบเจ้านาย ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 7. วิธีแก้ไขปัญหา  Solution __ควบคุมอารมณ์
 8. ผู้ช่วยเหลือ  Helper __ปกป้องรักษาผลประโยชน์
 9. สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind. __เดินทางไกล
 10. ทิศทางชีวิต   Way of  life. __ต้องการโชคลาภ

………………………………..

784

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ  l สนทนา l ผู้สนับสนุน l

__________________

พยากรณ์ดวงชะตารายเดือน มกราคม2557 ทายจากข้อมูลวันเกิด

2562

พยากรณ์ดวงชะตา รายเดือนมกราคม2557 ทายจากข้อมูลวันเกิด
Monthly horoscopes January 2014 predict from birthday.

________________

 ๑.
ทายจากวันเกิด
Prediction from Day of born.

 1. วันอาทิตย์ / Sunday__ โชคลาภได้จากเด็ก ลูกหลาน
 2. วันจันทร์ / Monday__ ยุ่งกับญาติกับงาน
 3. วันอังคาร / Tuesday__ อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
 4. วันพุธ / Wednesday__ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 5. วันพฤหัสบดี / Thursday__ ดีเ่ดนการเงิน บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 6. วันศุกร์ /  Friday__ ระวังอย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
 7. วันเสาร์ / Saturday__ พักสักครู่ ร่างกายต้องการพักผ่อน

………………………………..

๒.
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Predict from Thai-Month of born.

 1. เดือนไทย ๕ / ราศีเมษ / แกะ / Aries __ ขยายกิจการ เรียนต่อในระดับสูง
 2. เดือนไทย ๖ / ราศีพฤษภ / วัว /  Taurus __ เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่ เดินทางไปเมืองหลวง ในเมืองใหญ่
 3. เดือนไทย ๗ / ราศีเมถุน / คนคู่ / Gemini __ พบเหตุด่วน ฉุกเฉิน ไม่คาดคิด ทำให้ตกใจ
 4. เดือนไทย ๘ / ราศีกรกฎ / ปู / Cancer __ ทำบุญ บริจาคเป็นทาน
 5. เดือนไทย ๙ / ราศีสิงห์ / สิงโต / Leo __ ขยันทำงานหาเงิน
 6. เดือนไทย ๑๐ / ราศีกันย์ / หญิงสาว / Virgo __ โครงการมากมาย ยังไม่ได้ทำ
 7. เดือนไทย ๑๑ / ราศีตุลย์ / คันชั่ง / Libra __ ดีเด่นการเงิน การธนาคาร
 8. เดือนไทย ๑๒ / ราศีพิจิก / แมงป่อง / Scorpio __ เด็กให้โชค
 9. เดือนไทย ๑ / ราศีธนู / คนยิงธนู / Sagittarius __ ยึดหลักมัชฉิมาปฎิปทา ทางสายกลาง
 10. เดือนไทย ๒ / ราศีมกร / แพะทะเล / Capricorn __ โรคเก่ากำเริบ บริหารจัดการหนี้สิน
 11. เดือนไทย ๓ / ราศีกุมภ์ / คนแบกหม้อน้ำ / Aquarius __ รอคอยการกลับมา
 12. เดือนไทย ๔ / ราศีมีน / ปลา / Pisces __ ดูดวง เรียนโหราศาสตร์สุโขทัย

………………………………..

๓.
ทายจากปีเกิด  (12 นักษัตรไทย)
Predict from Thai-Year of born.

 1. ปีชวด / หนู / Rat __ งานใหม่ ภาระกิจใหม่
 2. ปีฉลู / วัว / Ox __ ชีวิตมั่นคงมากขึ้น
 3. ปีขาล / เสือ / Tiger __ เรียนรู้ความจริง กฎแห่งกรรม
 4. ปีเถาะ / กระต่าย / Rabbit __ ต้องการความยุคิธรรม
 5. ปีมะโรง / งูใหญ่ / Dragon __ ค้นหาทางดับทุกข์
 6. ปีมะเส็ง e __ ดูดวง เรียนโหราศาสตร์สุโขทัย
 7. ปีมะเมีย / ม้า / Horse __ ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
 8. ปีมะแม / แพะ / Goat __ เดินทางไกล ไปคนเดียว
 9. ปีวอก / ลิง / Monkey __ คิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงาน
 10. ปีระกา / ไก่ / Rooster __ เหน็ดเหนื่อย แก้ไขอุปสรรค
 11. ปีจอ / หมา / Dog __ เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ซื้อยานพาหนะ
 12. ปีกุน / หมู / Pig __ บริหารจัดการเงิน ธนาคาร

………………………………..

๔.
ทายจากเวลาเกิด  (16 ยามไทย)
Predict from Thai-Time of born.

 1. 06.00 – 07.30 น. __พักงานระยะสั้น
 2. 07.30 – 09.00 น. __ เดินทางไกล
 3. 09.00 – 10.30 น. __ เดินทางท่องเที่ยว
 4. 10.30 – 12.00 น. __ เจ็บป่วย
 5. 12.00 – 13.30 น. __ สับสนการตัดสินใจ
 6. 13.30 – 15.00 น. __ วิตกกังวล รับสัมผัสที่หก
 7. 15.00 – 16.30 น. __ ฟื้นฟูชีวิตกิจการ
 8. 16.30 – 18.00 น. __ ต้อนรับแขกเดินจากแดนไกล
 9. 18.00 – 19.30 น. __ พบเพื่อนเก่า
 10. 19.30 – 21.00 น. __ อดทน รอคอย ใกล้จะได้รับความสำเร็จ
 11. 21.00 – 22.30 น. __ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 12. 22.30 – 24.00 น. __ ปัญหาซับซ้อน
 13. 24.00 – 01.30 น. __ บริหารจัดการหนี้สิน
 14. 01.30 – 03.00 น. __คิดจะเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาชีวิต ปรับปรุงธุรกิจ
 15. 03.00 – 04.30 น. __ ทำงานหนัก
 16. 04.30 – 06.00 น. __ ค่าใช้จ่ายสูง

………………………………..

761

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ l สนทนา l สปอนเซอร์ l

__________________

ดูดวงรายเดือนธันวาคม2556 ทายจากวันเดือนปีเวลาเกิดโดยย่อ

2562

ดูดวงรายเดือนธันวาคม2556  ทายจากข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดโดยย่อ
Monthly horoscopes December 2013 predict from birthday.

________________

 ๑.
ทายจากวันเกิด
Prediction from Day of born.

 1. วันอาทิตย์ / Sunday__ ยินดีต้อนรับ แขกต่างบ้านต่างเมือง เจรจาต่อรอง รับตำแหน่งใหม่
 2. วันจันทร์ / Monday__ บริหารจัดการผลผลิต การเงิน การธนาคาร
 3. วันอังคาร / Tuesday__ ฝึกสมาธิ ร่างกายต้องการพักผ่อน นอนน้อย พักงานระยะสั้น
 4. วันพุธ / Wednesday__ เดินทางระยะสั้น ซื้อยานพาหนะ เครื่องแต่งกายทันสมัย
 5. วันพฤหัสบดี / Thursday__ ระวังอย่าคิดพูดทำผิดศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง
 6. วันศุกร์ /  Friday__ ตัวแทนนายหน้า ประกันภัย ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
 7. วันเสาร์ / Saturday__ ติดภารกิจสำคัญ อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก

………………………………..

๒.
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Predict from Thai-Month of born.

 1. เดือนไทย ๕ / ราศีเมษ / แกะ / Aries __ พบเพื่อนเก่า ระลึกความหลัง งานดอกไม้
 2. เดือนไทย ๖ / ราศีพฤษภ / วัว /  Taurus __สินค้าหลายรูปแบบ กินยาแก้หลายโรค ปัญหาซับซ้อน
 3. เดือนไทย ๗ / ราศีเมถุน / คนคู่ / Gemini __ เดินทางไกล ท่องเที่ยว งานเสี่ยงภัย
 4. เดือนไทย ๘ / ราศีกรกฎ / ปู / Cancer __ ขยันทำงานหาเงิน เก็บเงิน
 5. เดือนไทย ๙ / ราศีสิงห์ / สิงโต / Leo __ เก็บของเก่ามาใช้งาน ปัญหาการเงิน หนี้สิน
 6. เดือนไทย ๑๐ / ราศีกันย์ / หญิงสาว / Virgo __ สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 7. เดือนไทย ๑๑ / ราศีตุลย์ / คันชั่ง / Libra __ ทำงานแข่งกับเวลา เหตุด่วนเหตุร้าย
 8. เดือนไทย ๑๒ / ราศีพิจิก / แมงป่อง / Scorpio __ ยินดีต้อนรับ แขกต่างบ้านต่างเมือง เจรจาต่อรอง รับตำแหน่งใหม่
 9. เดือนไทย ๑ / ราศีธนู / คนยิงธนู / Sagittarius __ ปัญหาเก่า วนเวียน เสี่ยงภัย กู้หนี้ยืมสิน
 10. เดือนไทย ๒ / ราศีมกร / แพะทะเล / Capricorn __ เสียสุขภาพ พบแพทย์ ผ่าตัดเจาะ ระวังอุบัติเหตุ สูญเสีย
 11. เดือนไทย ๓ / ราศีกุมภ์ / คนแบกหม้อน้ำ / Aquarius __ อยู่คนเดียว เหงา ปลีกวิเวก จำศีล
 12. เดือนไทย ๔ / ราศีมีน / ปลา / Pisces __ คัดเลือก ค้นหารูปแบบ ที่เหมาะสมกับตัวเอง

………………………………..

๓.
ทายจากปีเกิด  (12 นักษัตรไทย)
Predict from Thai-Year of born.

 1. ปีชวด / หนู / Rat __ สมหวังหลายอย่าง ชื่อเสียงโด่งดัง ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 2. ปีฉลู / วัว / Ox __ ทำตัวให้ว่างจากกิเลส จากภารกิจ ปรับปรุงวิถีชีวิต
 3. ปีขาล / เสือ / Tiger __ ค่าใช้จ่ายสูง โรคหัวใจ ไขมัน ภูมิแพ้ อกหัก
 4. ปีเถาะ / กระต่าย / Rabbit __ ตัวแทนนายหน้า ประกันภัย ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
 5. ปีมะโรง / งูใหญ่ / Dragon __ กล้าหาญ โสด พึ่งพาตนเอง สงบสยบเคลื่อนไหว สุภาพชนะรุนแรง
 6. ปีมะเส็ง e __ ซ่อมแซมสุขภาพ ดีขึ้น ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ยอมรับกฎแห่งกรรม
 7. ปีมะเมีย / ม้า / Horse __ ปัญหาเก่า วนเวียน เสี่ยงภัย กู้หนี้ยืมสิน
 8. ปีมะแม / แพะ / Goat __ เก็บของเก่ามาใช้งาน ปัญหาการเงิน หนี้สิน
 9. ปีวอก / ลิง / Monkey __ เดินทางไกล โยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงาน ซ่อมบ้านสำนักงาน
 10. ปีระกา / ไก่ / Rooster __ พบเพื่อน หุ้นส่วน กินเลี้ยงฉลอง
 11. ปีจอ / หมา / Dog __ คิดมาก ปวดหัว นอนไม่หลับ
 12. ปีกุน / หมู / Pig __ รับตำแหน่งสูงขึ้น บริหารการเงินการธนาคาร

………………………………..

๔.
ทายจากเวลาเกิด  (16 ยามไทย)
Predict from Thai-Time of born.

 1. 06.00 – 07.30 น. __ คิดจะปรับปรุงรูปแบบทำงานและวิถีชีวิต
 2. 07.30 – 09.00 น. __ ติดภารกิจสำคัญ อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
 3. 09.00 – 10.30 น. __ สมหวังหลายอย่าง ชื่อเสียงโด่งดัง ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 4. 10.30 – 12.00 น. __ สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 5. 12.00 – 13.30 น. __ ถูกตามขอยืมเงินทอง เดินหน้าไม่สะดวก
 6. 13.30 – 15.00 น. __ พบเพื่อน หุ้นส่วน กินเลี้ยงฉลอง
 7. 15.00 – 16.30 น. __ กล้าหาญ โสด พึ่งพาตนเอง สงบสยบเคลื่อนไหว สุภาพชนะรุนแรง
 8. 16.30 – 18.00 น. __ ฉลองความสำเร็จ แต่งงาน ทำบุญบ้าน
 9. 18.00 – 19.30 น. __ พบคู่ แต่งงาน ครอบครัวพร้อมหน้า
 10. 19.30 – 21.00 น. __ เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล  แก้ไขปัญหาใหญ่ ทะเลาะ สู้รบ
 11. 21.00 – 22.30 น. __ พ่ายแพ้ เจ็บป่วยหนัก มีเคราะห์หนัก โรคปวดจากกระดูกหลังเคลื่อน
 12. 22.30 – 24.00 น. __ ขยันทำงานหาเงิน เก็บเงิน
 13. 24.00 – 01.30 น. __ ค่าใช้จ่ายสูง โรคหัวใจ ไขมัน ภูมิแพ้ อกหัก
 14. 01.30 – 03.00 น. __ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ทะเลาะ
 15. 03.00 – 04.30 น. __ ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 16. 04.30 – 06.00 น. __ รับตำแหน่งใหญ่ เด่นการเมืองการปกครอง ชนะการเลือกตั้ง ปฏิวัติรูปแบบจากเก่าไปใหม่กว่า

………………………………..

754

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ : ดูดวง เรียน l สนทนา l สปอนเซอร์ l

__________________

ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน2556 ทายจากข้อมูลวันเกิด(โดยย่อ)

2562

ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน2556  ทายจากข้อมูลวันเกิด (โดยย่อ)
Monthly horoscopes November 2013 predict from birthday.

________________

๑.
ทายจากวันเกิด
Prediction from Day of  born.

 1. วันอาทิตย์ / Sunday__เริ่มต้น ชีวิตใหม่ ที่สดใสกว่าเดิม
 2. วันจันทร์ / Monday__สับสน ลังเลการตัดสินใจ ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
 3. วันอังคาร / Tuesday__มีโครงการจะทำอีกมากมาย ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เริ่มทำ
 4. วันพุธ / Wednesday__บริหารจัดการทรัพยากร ที่ดิน มรดก
 5. วันพฤหัสบดี / Thursday__เครื่องแต่กายชุดใหม่ ยานพาหนะคันใหม่ สวยงาม แฟชั่น ทันสมัย
 6. วันศุกร์ /  Friday__ศึกษาธรรมะ ค้นคว้าวิธีหลุดพ้นจากทุกข์
 7. วันเสาร์ / Saturday__กำลังจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

๒.
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Predict from Thai-Month of born.

 1. เดือนไทย ๕ / ราศีเมษ (แกะ) / Aries __คัดเลือก มองหาบางอย่างที่เหมาะสม พอดีกับตัวเอง
 2. เดือนไทย ๖ / ราศีพฤษภ (วัว) /  Taurus __น้อยใจ ไปคนเดียว คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 3. เดือนไทย ๗ / ราศีเมถุน (คนคู่) / Gemini __ธนาคาร สถาบันขนาดใหญ่ บริหารเงินก้อนใหญ่
 4. เดือนไทย ๘ / ราศีกรกฎ (ปู) / Cancer __บริหารเงินจัดการในธนาคาร
 5. เดือนไทย ๙ / ราศีสิงห์ (สิงโต) / Leo __น้ำท่วม กินดื่มยาสมุนไพร รักษาโรค
 6. เดือนไทย ๑๐ / ราศีกันย์ (หญิงสาว) / Virgo __กินยาหลายขนาน รักษาโรค
 7. เดือนไทย ๑๑ / ราศีตุลย์ (คันชั่ง) / Libra __โครงการที่ดีมีมากมายให้เลือก ทำแล้วรวย เริ่มทำไปบ้างแล้ว
 8. เดือนไทย ๑๒ / ราศีพิจิก (แมงป่อง) / Scorpio __บริหารทรัพยากรมนุษย์ เคลื่อนไหวผลักดันการเมืองการปกครอง เลื่อนตำแหน่ง
 9. เดือนไทย ๑ / ราศีธนู (คนยิงธนู) / Sagittarius __ถูกเรียกร้อง ขอหยิบยืมเงินทอง เดินไม่สะดวก
 10. เดือนไทย ๒ / ราศีมกร (แพะทะเล) / Capricorn __ใช้บ้าน/ค่าย/โรงแรมเป็นสำนักงาน
 11. เดือนไทย ๓ / ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ) / Aquarius __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ อีกครั้ง
 12. เดือนไทย ๔ / ราศีมีน (ปลา) / Pisces __ยุ่งกับญาติ กับงาน

๓.
ทายจากปีเกิด  (12 นักษัตรไทย)
Predict from Thai-Year of born.

 1. ปีชวด (หนู) / Rat __ลังเลการตัดสินใจ
 2. ปีฉลู (วัว) / Ox __พบเพื่อนเก่า ใช้ความสุภาพอ่อนโยนแก้ไขปัญหาความรุนแรง
 3. ปีขาล (เสือ) / Tiger __ปลดปล่อย ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
 4. ปีเถาะ (กระต่าย) / Rabbit __การเมือง การปกครอง ใช้อำนาจสูงสุด ได้รับหน้าที่ตำแหน่งสำคัญ
 5. ปีมะโรง (งูใหญ่) / Dragon __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข แต่งงาน
 6. ปีมะเส็ง (งูเล็ก) / Snake __เด็กให้โชค ได้บริวารเพิ่ม
 7. ปีมะเมีย (ม้า) / Horse __คิดจะปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 8. ปีมะแม (แพะ) / Goat __แก้ปัญหาไม่ได้ คิดมากปวดหัว นอนไม่ค่อยหลับ
 9. ปีวอก (ลิง) / Monkey __บริหารจัดการเงินก้อนใหญ่ ติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทการเงินขนาดใหญ่
 10. ปีระกา (ไก่) / Rooster __เลื่อนตำแหน่ง
 11. ปีจอ (หมา) / Dog __วิตกกังวล
 12. ปีกุน (หมู) / Pig __โรคเก่ากำเริบ

๔.
ทายจากเวลาเกิด  (16 ยามไทย)
Predict from Thai-Time of born.

 1. 06.00 น. – 07.30 น. __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 2. 07.30 น. – 09.00 น. __พักงานระยะสั้น
 3. 09.00 น. – 10.30 น. __ดูแล เยี่ยมเยือน ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ
 4. 10.30 น. – 12.00 น. __เก็บเงินก้อนใหญ่ เป็นทุน ไปในเมืองใหญ่
 5. 12.00 น. – 13.30 น. __ถูกติดตาม ทวงคืน ขอยืมเงินทอง
 6. 13.30 น. – 15.00 น. __วางแผนงาน ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น
 7. 15.00 น. – 16.30 น. __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ วนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
 8. 16.30 น. – 18.00 น. __ค้นหาสัจจะธรรม หนทางพ้นทุกข์
 9. 18.00 น. – 19.30 น. __ระวัง อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
 10. 19.30 น. – 21.00 น. __ลางสังหรณ์แม่นยำ
 11. 21.00 น. – 22.30 น. __ปัญหาใหญ่เครียด พยายามต่อสู้เอาชนะ
 12. 22.30 น. – 24.00 น. __ฟื้นฟูสุขภาพ ย่อมรับว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฏแห่งกรรม
 13. 24.00 น. – 01.30 น. __เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
 14. 01.30 น. – 03.00 น. __ทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา
 15. 03.00 น. – 04.30 น. __อย่ามองโลกในแง่ร้ายฝ่ายเดียว จงมองแง่ดีทั้งสองด้านไปพร้อมกัน
 16. 04.30 น. – 06.00 น. __ดูดวง เรียนโหราศาสตร์

………………………………..

731

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ : ดูดวง เรียน l สนทนา l สปอนเซอร์ l

__________________

Previous Older Entries

%d bloggers like this: