สนทนาปัญหาบ้านเมือง-ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพนักการเมือง (ทางออกประเทศไทย)

สนทนาปัญหาบ้านเมือง
ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพนักการเมือง
(ทางออกประเทศไทย)
Discussion of the problem.
Licensed professional politician.
(Exit Thailand)

ถ้าอยากได้นักการเมืองที่มีคุณภาพสูงมาพัฒนาบ้านเมือง มีความรู้ความสามารถจริง พัฒนาบ้านเมืองได้จริง เราควรต้องตั้งกฏกติการเป็นกฏหมายเพิ่มเติมดังนี้

1) นักการเมืองทุกคน จะต้องมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพนักการเมือง

เริ่มจากต้องมีความรู้จริง อย่างน้อยควรจบปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์และวิชากฏหมายสำหรับสำหรับนักการเมือง เมื่อเรียบจบปริญญาตรีแล้ว ยังต้องขออนุญาติและสอบให้ได้ใบประกอบวิชาชีพเป็นนักการเมือง เหมือนวิชาชีพทั่วไป (ถูกยึดคืนได้ถ้าทำผิดจรรญาบรรณในวิชาชีพนักการเมือง-มีคณะกรรมการอิสระกำกับไว้) ก่อนจะมาสมัครรับการเลือกตั้ง มาเป็นนักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

 • ในฤดูกาลเลือกตั้ง…นอกจากผู้สมัครทุกคนต้องมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ยังต้องสมัครและเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการอีกครั้ง เพื่อแสดงให้คณะกรรมการและประชาชนเห็นชัดเจน ในความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประสบการณ์ ทักษะทางการเมือง โดยใช้ข้อสอบที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  เพื่อให้คณะกรรมการและประชาชนใช้ประเมิลผลทั่วไป ความรู้ทางกฏหมาย ความรู้ทางรัฐศาสตร์ ทักษะในการปกครองบ้านเมือง ทัศนะคติวิศัยทัศน์ แสดงจุดยืนของตนเอง นโยบาย-ทิศทางทำงานของตนเอง ทิศทางขอประเทศที่ตนเองต้องการพัฒนาให้เป็น ให้คำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร-สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะทำหน้าที่บริหารบ้านเมืออย่างดีที่สุด ถ้าทุจริตประพฤติมิชอบโกงกินบ้านเมืองขอให้มีอันเป็นไปโดยทันที ต่อหน้าพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเมือง
 • การประเมิลผลสอบ…ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง และประชาชน สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ประเมิลผลสอบนั้นได้ด้วยตนเอง แบบเป็นสาธารณะ (ดูคะแนนและผลสรุปได้ทางทีวีและอินเตอร์เน็ต) แต่ไม่ให้มีผลใดๆต่อการคะแนนเลือกตั้ง (เพื่อไม่ให้ผู้สมัครพยายามหาทางทุจริตเพิ่มคะแนนสอบแข่งขันให้ตนเอง)
 • การสุ่มเลือกข้อสอบ….ใช้วิธีเหมือนขั้นตอนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลล็อตตารี ใช้วิธีสุ่มคัดเลือกข้อสอบ หลังผู้สมัครทุกคนเริ่มเข้าห้องสอบแล้ว (มีเวลา 15 นาทก่อนเริ่มทำข้อสอบ เลือกมาเป็นชุดๆละ 10-20 ข้อ) สอบในห้องประชุมใหญ่ (ห้องเดียวกันหรือตึกที่เดียวกัน)
 • การประกาศผล…คะแนนของคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ประกาศให้ประชาชนรู้เห็นรายละเอียดอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนใช้วิจารณญาณของตนเองได้มากขึ้น เป็นพื้นฐานสำคัญในการคัดเลือกว่าจะไว้วางใจให้ใครเข้าไปในสภาแทนตนเอง
 • แนวข้อสอบ…..แน่นอนว่าแนวข้อสอบนั้นต้องออกแบบให้กว้างครอบคุมวิชาการ เป็นความลับ มีให้เลือกมากมาย ไม่ซ้ำข้อสอบเก่า ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการ และสามารถวัดผลในทางปฏิบัติได้จริงชัดเจน
 • การมีส่วนร่วมสังเกตุการ…เปิดโอกาศให้ประชาชนสังเกตุการณ์สดทางทีวีสดและทางอินเตอร์เน็ตได้ ใช้ข้อสอบทั้งอัตนัย ปรนัย สัมภาษณ์สด

ด้วยวิธีนี้ อย่างน้อยประชาชนก็จะอุ่นใจว่า ตนเองได้พยายามเลือกนักการเมืองที่มีคุณภาพตามที่ต้องการแล้ว  ไม่ใช่การถูกบังคับให้ไปเลือกตั้ง ทั้งที่ความเป็นจริงทุกคนไม่รู้คุณภาพของผู้สมัครแต่ละคนเลย เหมือนซื้อสินค้าในห่อปิดบังไว้ เหมือนคนตาบอดคลำช้าง เสี่ยงว่าเลือกไปแล้วปัญหาบ้านเมืองก็ตามมามากมาย

2) แก้ไขปัญหานายกรัฐมนตรีคนนอกสภาฯ

ก็ถ้ากฏหมายเปิดโอกาสให้นำบุคคลภายนอกมาช่วยแก้ไขปัญหาสูญญากาศทางการเมืองได้

 • ให้ประชาชนทุกคนเป็นคนเลือกสิ…..ทำไมไม่เปิดโอกาส เปิดช่องว่างให้ประชาชนเขียนไว้ในหมายเหตุท้ายใบเลือกตั้งทุกใบ ระบุบุคคลที่ตนรักชอบไว้ใจมากที่สุดเพียง 1-3 ชื่อตามลำดับความชอบ ต้อการให้นำมาเป็นนายกรัฐมนตรี ในกรณีต้องการคนนอกสภาฯ เป็นการเลือกไว้ล่วงหน้านั้นเอง (นายกรัฐมนตรีเงานี้ จะมีโอกาสเตรียมทีมงานของตนไว้ล่วงหน้าได้ ในกรณีฉุกเฉินเกิดสูญญากาศทางการเมือง-เสียงในสภาฯ แตกแยกกระทั้งไม่สามารถเลือกใครในสภาฯมาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนการเมืองให้พ้นสภาวะติดขัดชั่วราวนั้นไปได้ วิธีนี้จะได้เป็นกันชนใหญ่ ไม่ต้องมาทะเลาะแตกหักขั้นรบราฆ่าฟันแบ่งแยกประเทศ หรือยึดอำนาจการปกครองโดยทหาร เหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้ว)
 • ถือว่าเป็นการเลือกตั้งไว้ล่วงหน้านี้ จะมีผลตามกฏหมายทันทีที่การประชุมสภาฯตกลงกันไม่ได้ในการเลือกนายกรัฐมนตรี แน่นอนว่าทุกคนในประเทศจะต้องยอมรับความเสี่ยงและความเป็นจริงว่าคะแนนเสียงดิบๆนี้มาจากประชาชนที่แท้จริง โดยการนำบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้คะแนะสูงสุด 1-5-10 อันดับแรกนี้เก็บสำรองไว้ เผื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาจริงๆ นี้เหมือนการเขียนตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงานล่วงหน้า นี้อาจเป็นทางออกง่ายๆ แต่จะมีใครกล้าคิดกล้าทำหรือไม่เท่านั้นเอง

ถ้าประเทศใดในโลกนี้ สามารถทำอย่างนี้ได้ก่อน รับรองว่าจะเป็นประเทสที่จะมีความก้าวหน้ามั่นคงเจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับ เอาเวลาที่จะต้องทะเลาะขัดแย้งกันไปพัฒนาประเทศจะดีกว่านะครับ

นี้เป็นความคิดเห็นแบบเบาๆสบายๆสไตด์แบบหมอแดงนะครับ แต่ถ้าประเทศไทยจะทำอย่างนี้ได้จริง ผมก็เห็นว่าสมควรแล้วครับ นี่มันยุคคอมพิวเตอร์แล้ว จะให้ประชาชนทุกคนทดลองลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ก่อนเลือกตั้งจริงยังสามารถทำได้ (ประเทศอื่นทำแล้ว) ทางออกอย่างนี้ถ้าเป็นโยชน์กับทุกคน ทุกฝ่าย เป็นกลางๆ  ก็ฝากเอาไว้ให้ทุกคนช่วยคิดต่อยอดกันต่อไปนะครับ

ถ้ามีศัทธาในหมอแดง สามารถแชร์หรือก็อปปี้หรือดัดแปลงข้อความนี้ไปวางที่อื่นได้ แต่โปรดอย่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน อย่าเข้ามาโต้เถียงกันไปมาในเนื้อที่ของหมอแดง

ปกติหมอแดงช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าดูดวงทุกคน โดยยึดหลักสร้างความสุขจากสันติสงบ ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุด ดีที่สุด สมบูรณที่สุดแล้วครับ

 

QR code หน้านี้
politician
https://wp.me/p1TD9H-4vf
สนทนาปัญหาบ้านเมือง
ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพนักการเมือง
(ออกแบบอย่างนี้ดีไหม?)
Discussion of the proble.
Licensed professional politician.
(Is this design good?)

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40

patomtip 1

ป.ล. ผู้อ่านที่ต้องการโอนเงินมาให้กำลังใจผู้เขียน โปรดเพิ่มเศษ 9 บาท (ที่หลักหน่วย) ให้หมอแดงทราบว่าเป็นเงินกำนัลสำหรับเป็นกำลังใจให้กับผู้เขียน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับ

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

ดวงกรุงเทพฯและประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 ( กรุงเทพมหานครฯ ปีที่ 233 ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2557 – 21 เมษายน 2558)

ดวงกรุงเทพฯและประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557
กรุงเทพมหานครฯ ปีที่ 233
ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2557 – 21 เมษายน 2558

คำพยากรณ์เหตุการณ์บ้านเมืองในไทย ในปัจจุบัน

 1. ตามระบบสุริยะคติ__ขณะนี้กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) มีอายุเต็ม ๒๓๒ ปีไปแล้ว กำลังย่างเข้าสู่ปีที่ ๒๓๓  (21 เมษายน 2557-2558)
 2. ตามระบบจันทรคติ__ขณะนี้กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) มีอายุใกล้จะเต็ม ๒๓๒ ปี จะย่างเข้าสู่อายุ ๒๓๓ ในวันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเมีย ในปัจจุบัน (ตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 )
 3. ทายโดยย่อ__เป็นปีที่เด่นมากในการเปลี่ยนแปลง CHANGE เปลี่ยนไปจากเดิม เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนการกระทำ
 4. รายละเอียด__ว่ามีเหตุการณ์ดีร้ายปนกันไป มีเหตุการณ์ดีมากกว่าร้าย สรุปแล้วปานกลาง-ดี เรื่องเด่นที่สุดคือจะมีการเปลี่ยนแปลง (Change) ครั้งใหญ่ ผ่าตัดเจาะปรุงปรุงโครงสร้างของประเทศ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของประเทศไทย  จะปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำอาชีพไปในทางที่ดีขึ้น
 5. มากไปด้วยอุบัติเหตุทางคมนาคมขนส่ง__ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ แผ่นดินไหว น้ำท่วม (มาไวไปไว)
 6. เรื่องเลวร้าย__เกิดวิกฤติการเงิน การคลัง เศรษฐกิจ งบประมาณแผ่นดิน  เหตุมาจากการเมือง ปัญหาที่แก้ได้ยากตกค้างคาจากปีที่ผ่านมา ระบบบริหารงานประเทศถูกผ่าตัดเจาะ แก้ไขในเชิงลึก สายฟ้าแลบ เร่งด่วน เพื่อให้เมืองไทยรอดพ้นวิกฤติ
 7. เรื่องดีร้ายปานกลาง__เด่นการเดินทางเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ซ่อมแซมบ้านเมืองและระบบราชการส่วนที่ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ แบบยกเครื่องใหม่
 8. เรื่องที่ดี__ดีมากสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การทูต คมนาคม จัดสรรที่ดินทำกิน  จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ติดต่อเนื่องต่อไปในปีหน้าถัดไป มีแนวโน้มว่าจะใช้หลักธรรมศาสนามาใช้ในการออกแบบประเทศไทย
 9. (คำแนะนำ)__ควรวางแผนให้เกษตรกรมีน้ำกินใช้ตลอดปี  นำน้ำท่วมส่วนเกินนี้ไปใช้ในที่แห้งแล้ง ต้องการน้ำ ให้ได้น้ำอย่างทั่วถึง (ระบบท่อส่ง/ระบายน้ำ) ขุดคลอง/วางท่อน้ำ/อุโมงค์น้ำ/ตัดผ่านที่ดิน/รอบเมือง/ทั่วประเทศ ปีนี้จะทำได้ง่าย สำเร็จด้วยดี รวดเร็ว
 10. ส่วนราชการที่อยู่ในเกณฑ์จะถูกผ่าตัดยกเครื่องใหม่__ การเงินการคลัง การต่างประเทศ การศึกษา สื่อสารมวลชน ดาวเทียม ธุรกิจบันเทิง โทรทัศน์ โทรศัพท์  พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน คมนาคม การขนส่งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ จัดสรรที่ดินทำกิน สลากกินแบ่งรัฐบาล ส่งเสริมศาสนา สถาบันครอบครัวแม่เด็กคนชรา
 11. ในปีถัดไป__เด่นในเรื่องศีลธรรมประเพณีอันดีงามจะกลับมาอีกครั้ง  คนไทยใจดีจะกลับมา ประเทศชาติจะรุ่งเรืองอีกครั้ง
 12. ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า คนไทยส่วนใหญ่จะยกย่อง คนดีที่รักษาสัจจะวาจา พูดจริงทำได้จริง เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชื่อในกฎแห่งกรรม ว่ามีอยู่จริง นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะเข้าถึงแก่นแท้ธรรมกันมากเป็นพิเศษ
 13. ธรรมะจะชนะอธรรม

*โปรดใช้วิจารณะญาณ….คำพยากรณ์ดวงชะตาเมืองทายยาก ลำบากใจ ต้องไม่ให้กระทบกับเหตุทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  ขอทายไปตัวเลขตามตำราและข้อมูลที่ได้มา ผู้เขียนรู้ว่าอนาคตนั้นเต็มไปด้วยความไม่นอนสูงมาก ทุกคนสามารถเปลี่ยนทิศทางประเทศไทยได้เสมอ  ทั้งในทางดีและร้ายมากขึ้น บ้านเมืองจะสงบหรือวุ่นวายก็เป็นไปตามกระแสส่วนใหญ่ของพลเมืองส่วนใหญ่ ว่าเป็นคนดีหรือคนชั่ว ถ้าคนส่วนใหญ่เป็นคนดี บ้านเมืองก็สงบ มีความสุขดี

การดูดวงนั้นควรใช้ประโยชน์ในการวางแผนชีวิตการทำงาน เพื่อเตรียมตัวรับเหตุการณ์ดีร้ายล่วงหน้าเท่านั้น ถึงดวงเมืองช่วงไหนไม่ดี แต่ถ้าประชาชนยึดมั่นในการทำแต่ความดี งดเว้นทำความชั่วทุกชนิด ทำจิตให้แจ่มใส ทำบุญให้ทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์  หมั่นสวดมนต์ไหว้พระทุกวัน ก่อนนอนฝึกนั่งสมาธิ ศึกษาวิปัสสนากรรมฐานสักเล็กน้อย ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้เอง  ทุกคนจะมองเห็นทางออกได้ด้วยตนเอง โดยไม่ยากเลย ทุกคนสามารถทำได้ถ้าตั้งใจทำ

………………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ vb45(คลิกอ่านรายละเอียด)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (โปรโมชั่น : คำถามละ 100 บาท)
ใช้วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ.กสิกรไทย 233-228-6407
ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn
ให้บริการในเวลา 09.00 น.-21.00 น.
โทร. Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 096-881-7811
โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

vh50 4KBWP3 50 2KB FB3 50 1KB Twitter3 50 1KB line3 50 1KB G+4 50 2KB YouTube 1 RSS WP5 40
patomtip_jpegQRwp5-865
http://wp.me/s1TD9H-865
ดวงกรุงเทพฯและประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557

ป้องกัน: ทางออกประเทศไทย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

%d bloggers like this: