ดูดวงรายเดือนตุลาคม 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

ดูดวงรายเดือนตุลาคม 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
M
onthly horoscope in 2017 OCTOBER.
Predict from year of  birth. (12 fixed star)

………………………………

อ่านตรงนี้ Read me

 1. ปฏิทินจันทรคติ  เว็บไซต์นี้ใช้ปฏิทิน “จันทรคติ-ไทย เป็นหลักในการทำนายดวงชะตา  วันขึ้นปีใหม่และเปลี่ยนปีนักษัตรคือ วันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี คนไทยเรียกวันนี้ว่า “วันสงกรานต์” นั้นเอง
  “Lunar Calendar” This website, Thailand astrologers, Thailand in ancient time using “Lunar Calendar” is the core of prophetic horoscope. The new year day (New constellation) will start at “Songkran Day”.
 2. ตรวจสอบปีนักษัตรของคุณ ถ้าท่านเกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม ไปถึงก่อนวันสงกรานต์ไทยตามข้อที่ 1 ให้อ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากปีนักษัตรของคนที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีเกิดท่าน จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับดวงชะตาของท่าน
  Those born between January and early the Songkran of each year. When you read this horoscopes. Please read the horoscopes of the fixed star prior to January 1 of the year you was born. It is a prophecy that matches your destiny.

.

1

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. ตัวท่าน You __ประสบความสำเร็จ จัดงานเลี้ยง ฉลองชัยขนะ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ได้รับเงินทุน
 2. อดีต  Past __สิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง สมบูรณ์พูนสุข
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สัมผัสที่หก บริหารจัดการความเสี่ยง
  • หน้าที่การงาน  Work __ดูแลช่วยเหลือ ผู้อ่อนแอ ด้อยโอกาส
  • การเงิน Finance __ได้จากผู้บริหารระดับสูง ชายสูงอายุอุปถัมป์
  • โชคลาภ Fortune__ดี ดีมาก ดีที่สุด
  • สุขภาพ Health __โรคเก่ากำเริบ
  • อุบัติเหตุ Accident __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พลัดตกหกล้มสะดุดหนามตำ เหตุทำตกใจ พบโดยบังเอิญ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ขอยืมเงิน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ขยันทำงานหาเงิน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ยุ่งกับญาติ งาน บริวาร
 4. อนาคต Future __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข นัดเจอกัน
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __น้ำท่วม เที่ยวทะเล
  • ผู้ช่วย Personal Support __กำลังเครียด
  • ความคิดของท่าน In mind __บริหารเงินในธนาคาร
  • สรุป  Conclusion __รับแขกจากแดนไกล เจรจาการค้า ต่อรอง

.

2

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. ตัวท่าน You __สุขสมหวัง ชื่อเสีียงโด่งดัง ดูหนังฟังเพลง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ตัดสินใจ ด้วยความยุติธรรม
 2. อดีต  Past __พบเห็น งานกินเลี้ยงกับเพื่อนเก่า
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __โยกย้าย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง
  • หน้าที่การงาน  Work __สิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่ ธุรกิจครบวงจร
  • การเงิน Finance __ยานพาหนะคันใหม่ เสื้อผ้าชุดใหม่
  • โชคลาภ Fortune__ได้มา แต่ช้ากว่าที่คิดไว้
  • สุขภาพ Health __ระวังความดันโลหิต
  • อุบัติเหตุ Accident __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อนาคตมีความก้าวหน้าไปบางส่วน
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ความคิดเห็น มีความแตกต่างกันอย่างมากมาย
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
 4. อนาคต Future __หาเงินไม่ต้องลงทุนเอง พึ่งพาตนเอง
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาชน
  • ผู้ช่วย Personal Support __เริ่มต้นชีวิตใหม่ สดใสกว่าเก่า
  • ความคิดของท่าน In mind __ช่วยเหลือนคนที่ยากจนด้อยโอกาส
  • สรุป  Conclusion __แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า

.

3

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. ตัวท่าน You __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ต้องการความยุติธรรม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ตึงเครียด
 2. อดีต  Past __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สอบ มีความก้าวหน้า
  • หน้าที่การงาน  Work __เก็บรักษาความลับ ปกปิด
  • การเงิน Finance __ได้จากช่องทางและเครื่องมือสื่อสารทางไกล
  • โชคลาภ Fortune__ดี ดีมาก
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่เปิดใจ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ต้องการขยายกิจการ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
 4. อนาคต Future __ใช้พรหมวิหาร 4
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __วางแผนตารางทำงาน
  • ผู้ช่วย Personal Support __ตารางทำงาน
  • ความคิดของท่าน In mind __ช่วยเหลือคนยากจน
  • สรุป  Conclusion __หาเงินด้วยมือเปล่า พึ่งพาตนเอง

.

4

(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. ตัวท่าน You __ทำงานหนักเอาเบาสู้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แอบทำสิ่งที่บอกใครไม่ได้
 2. อดีต  Past __ได้โชคลาภก้อนใหญ่
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ร่าเริงสุขสดใส ใจมีอิสระจากกิเลส
  • หน้าที่การงาน  Work __บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
  • การเงิน Finance __ซับซ้อน แอบซ่อน
  • โชคลาภ Fortune__เก็บไว้เป็นเงินทุน
  • สุขภาพ Health __สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ สุขภาพจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน
  • อุบัติเหตุ Accident __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีให้เลือกหลายคน
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ทำงานก้าวหน้าไปมาก เกือบทั้งหมด
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __พักงานระยะสั้นๆ
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม้
 4. อนาคต Future __ปกป้องรักษาสิ่งที่มีค่าของตนเองไว้
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __หนี้สินเก่า เงินกู้ยืม
  • ผู้ช่วย Personal Support __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ความคิดของท่าน In mind __เดินทางท่องเที่ยว
  • สรุป  Conclusion __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข

.

5

(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. ตัวท่าน You __ฟื้นฟูร่างกาย หน้าที่การงาน ให้แข็งแรงเหมือนเดิม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้เครื่องสื่อสารทันสมัย
 2. อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __โครงการมากมายท่คิดว่าจะทำ แต่ก็ยังไม่ได้ทำ
  • หน้าที่การงาน  Work __บริหารความเสี่ยง ทางการเงิน
  • การเงิน Finance __ดี ดีมาก
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการเจรจาต่อรอง
  • สุขภาพ Health __ตึงเครียดจากปัญหา ที่แก้ไขยังไม่ได้
  • อุบัติเหตุ Accident __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ ยังไม่บอกใคร
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ระวังบุคคลที่สามเข้ามาแทรก
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __สับสนลังเลในการตัดสินใจ
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ค้นหาสัจธรรม ความจริง
 4. อนาคต Future __ร่ำรวย เศรษฐี ติดต่อสิื่อสารกับธุรกิจขนาดใหญ่
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ออกแบบ กลไก วางแผนงานไว้หน้าหน้า
  • ผู้ช่วย Personal Support __ธนาคาร
  • ความคิดของท่าน In mind __ต้องการงานใหม่ ช่องทางหาเงินใหม่
  • สรุป  Conclusion __แอบทำบางสิ่งที่เป็นความลับ

.

6

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. ตัวท่าน You __ครองครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ ทำบุญบ้าน
 2. อดีต  Past __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __แข่งกับเวลา ทำให้เร็วขึ้น
  • หน้าที่การงาน  Work __ซื้อหาใช้เครืื่องมือสื่อสารทางไกลอันทันสมัย
  • การเงิน Finance __พักเหนื่อยเพื่อชื่นชมผลงานของตนเอง พยายามเก็บเงินทุนเอาไว้ให้นานที่สุด
  • โชคลาภ Fortune__ได้ แต่ช้าหรือน้อยกว่าที่คิดไว้
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พาไปเที่ยวบ้าน สำนักงาน
  • สามี/ภรรยา Lover-married __มีบุคคลที่สามเข้ามาทำให้เกิดความแตกร้าว
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ยุให้สู้แตกหัก
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ให้ข้อคิดว่าควรตั้งสติและหนักแน่น
 4. อนาคต Future __มีเกณฑ์โยกย้าย เดินทางไกล ซ่อมบ้าน
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ทางสายกลาง
  • ผู้ช่วย Personal Support __นำเสนอ ไกล่เขี่ย ปองดอง
  • ความคิดของท่าน In mind __ตรวจดูดวงชะตา
  • สรุป  Conclusion __ร่ำรวยเงินทองมากมาย

.

7

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. ตัวท่าน You __ตึงเครียด
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พึ่งพาตนเอง หากินด้วยมือเปล่า
 2. อดีต  Past __รักษาศีล บวช เรียน ศึกษาพระธรรม
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สร้างความมั่นคงให้ชีวิต
  • หน้าที่การงาน  Work __เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคลาภ
  • การเงิน Finance __สะดุด หยุด มีปัญหาหนัก
  • โชคลาภ Fortune__รอคอย ได้จากสัมผัสที่หก
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • สามี/ภรรยา Lover-married __เก็บเงินเป็นทุน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ทำบุญ สะเดาะเคราะห์
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 4. อนาคต Future __ใช้หนี้สิน
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __บริหารเงินในธนาคาร
  • ผู้ช่วย Personal Support __เศรษฐีนี
  • ความคิดของท่าน In mind __ขยันทำงานหาเงินให้มากที่สุด
  • สรุป  Conclusion __ทำงานหนัก

.

8

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. ตัวท่าน You __ขอ บริจาค ให้ความช่วยเหลือ ช่วยคนยากจน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ำรวย เงินทอง
 2. อดีต  Past __ทำงานทั้งหนักและเบา
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สอบ มีความก้าวหน้า
  • หน้าที่การงาน  Work __ตึงเครียด
  • การเงิน Finance __ค่าใช้จ่ายสูง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนรัก
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สุขสมหวัง
  • สามี/ภรรยา Lover-married __หาซื้อ ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันใหม่
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__นักวางแผน วิศวกร
 4. อนาคต Future __ชีวิตมีความซับซ้อน
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __บริหารจัดการทรัพย์สินเงินทอง
  • ผู้ช่วย Personal Support __แก้ไขความผิดพลาดในอดีต
  • ความคิดของท่าน In mind __หนทางพ้นจากความทุกข์
  • สรุป  Conclusion __ฝึกสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้ได้ญาณหยั่งรู้

.

9

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. ตัวท่าน You __สิ้นสุดสิ่งเก่า เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ ครบรอบ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สำเร็จ แต่ช้ากว่าที่คาดหวัง
 2. อดีต  Past __เดินทางท่องเที่ยว
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ข่าวสด ทันสมัย ใหม่เสมอ แฟชั่น ทำตามยุคสมัย
  • หน้าที่การงาน  Work __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • การเงิน Finance __ค่าใช้จ่ายมากมาย ควบคุมรายจ่าย
  • โชคลาภ Fortune__ได้ในช่วงพักงานสั้นๆ
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ลังเลการตัดสินใจ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __อดทน ฝึกสมาธิ ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ตรวจดวงชะตา
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ร่ำรวยเงินทอง บริหารการเงิน
 4. อนาคต Future __ฟื้นฟูร่างกาย หน้าที่การงาน
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __เลือกทางสายกลาง  ที่ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป
  • ผู้ช่วย Personal Support __มีงานใหม่ ติดต่อ เข้ามาหา
  • ความคิดของท่าน In mind __วิตกกังวล
  • สรุป  Conclusion __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน

.

10

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. ตัวท่าน You __ เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คิดจะปรับเปลี่ยนความตั้งใจจากเดิม
 2. อดีต  Past __ทำบุญ สะเดาะเคราะห์
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ น้ำหอม เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
  • หน้าที่การงาน  Work __ทำด้วยใจรักชอบ
  • การเงิน Finance __เก็บเงียบ ได้จากครูบาอาจารย์
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  • สามี/ภรรยา Lover-married __วนเวียน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เครียด
 4. อนาคต Future __เดินทางใกล้ๆ ยานพาหนะใหม่
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __สับสนการนัดสินใจ รอดูเหตุการณ์
  • ผู้ช่วย Personal Support __ปกป้องรักษาผลลประโยชน์ส่วนตัวและหน่วยงาน
  • ความคิดของท่าน In mind __แขกสำคัญมาเยี่ยมเยือน เจรจาต่อรอง
  • สรุป  Conclusion __ขยายกิจการ สาขา มุ่งเรียนให้ถึงปริญญาเอก

.

11

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. ตัวท่าน You __ยอมรับกฏแห่งกรรมว่ามีอยู่จริง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __นายหน้า พ่อค้า คนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
 2. อดีต  Past __บริหารจัดการมรดกที่ดิน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สร้างความมั่นคง ให้ตนเอง
  • หน้าที่การงาน  Work __บริหารจัดการทรัพยากร-น้ำ ธุรกิจอาหาร น้ำดื่ม เพื่อสุขภาพ
  • การเงิน Finance __การสวดมนต์ไหว้พระมีผลดีต่อการเงิน
  • โชคลาภ Fortune__จากคนรัก
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ร่ำรวย
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ช่วยเหลือคนยากจน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family _ค้าขาย
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ต้องการเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น
 4. อนาคต Future __ติดต่อกับธุรกิจขนาดใหญ่
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ไม่ก้าวหน้า ติดขัด
  • ผู้ช่วย Personal Support __ทำบุญ สะเดาะเคราะห์
  • ความคิดของท่าน In mind __เหนือฟ้ายังมีฟ้า จงเปิดฟังความเห็นทัศนะคนอื่นบ้าง เอามาพิจารณา เพื่อปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
  • สรุป  Conclusion __ขอ/ให้ความช่วยเหลือ จากคนอื่น

.

12

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. ตัวท่าน You __เศรษฐีนี
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้หนี้เก่า
 2. อดีต  Past __ร่ำรวยเงินทอง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __การเงิน การธนาคาร
  • หน้าที่การงาน  Work __มีอุปสรรค ข้อขัดข้อง เล็กน้อย พกแก้ไขได้
  • การเงิน Finance __ควบคุม ค่าใช้จ่ายสูง มากมาย
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __รอด
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แอบซ่อนไว้ บอกใครไม่ได้
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ปลดปล่อย ให้มีอิสระภาพ ปลง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เจ็บป่วยหนัก
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__พ่อค้าคนกลาง ที่ดิน
 4. อนาคต Future __วนเวียน ปัญหาเก่า หนี้เก่า
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • ผู้ช่วย Personal Support __ตรวจดวงชะตา
  • ความคิดของท่าน In mind __รักครอบครัว
  • สรุป  Conclusion __อยู่คนเดียว ครู ถือศีล 8

………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ vb45(คลิกอ่านรายละเอียด)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (โปรโมชั่น : คำถามละ 100 บาท)
ใช้วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ.กสิกรไทย 233-228-6407
ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn
ให้บริการในเวลา 08.00 น.-20.00 น. (หยุดวันพระ)
โทร. Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 096-881-7811
โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

vh50 4KBWP3 50 2KB FB3 50 1KB Twitter3 50 1KB line3 50 1KB G+4 50 2KB YouTube 1 RSS WP5 40
patomtip_jpeghttp://wp.me/p1TD9H-4kh
ดูดวงรายเดือน ตุลาคม 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

Advertisements

ดูดวงรายเดือนกันยายน 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

ดูดวงรายเดือนกันยายน 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Yearly horoscope in 2017 September.
Predict from year of  birth. (12 fixed star)

………………………………

อ่านตรงนี้ Read me

 1. เว็บไซต์นี้ใช้ปฏิทิน “จันทรคติ เป็นหลักในการทำนายดวงชะตา 
 2. ปีนักษัตรใหม่จะปรับเปลี่ยนเมื่อถึง วันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี คนไทยเรียกวันนี้ว่า “วันสงกรานต์” นั้นเอง
 3. ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงก่อนวันสงกรานต์ ถือว่ายังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร

1

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. ตัวท่าน __ทำงานแข่งกับเวลา
  • สิ่งแวดล้อม __ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย
 2. อดีต __เดินทางใกล้ไกล ยานพาหนะใหม่
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __ทำบุญให้ทาน
  • หน้าที่การงาน __ปรับเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิม
  • การเงิน  __ไม่แน่นอน
  • โชคลาภ __ได้จากหญิงสูงอายุ
  • สุขภาพ __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
  • สามี/ภรรยา  __ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __เดินทางไกล
 4. อนาคต __ค่าใช้จ่ายสูง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __บริหารการเงินในธนาคาร
  • ผู้ช่วย  __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  • ความคิดของท่าน __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
  • สรุป __พักงานระยะๆสั้นๆ

2

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. ตัวท่าน __ทบทวนหาข้อบกพร่องของตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม __พึ่งพาตนเอง
 2. อดีต __วางแผนงานล่วงหน้า
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __ธุรกิจครอบครัว
  • หน้าที่การงาน __วนเวียน สลับ
  • การเงิน  __คัดเลือกวิธีการที่เหมาะกับตนเอง
  • โชคลาภ __ได้จากหญิงสูงอายุอุปถัมภ์
  • สุขภาพ __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __บริหารการเงินในธนาคาร
  • สามี/ภรรยา  __ขยันทำงานหาเงิน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __เดินทางใกล้ไกล ยานพาหนะใหม่
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __เดินทาง ไปคนเดียว
 4. อนาคต __แก้ไขปัยหาเร่งด่วน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __พบแพทย์ ทำฟัน
  • ผู้ช่วย  __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  • ความคิดของท่าน __ฟื้นฟูสุขภาพ
  • สรุป __ร่ำรวย

 

3

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. ตัวท่าน __นอนน้อย
  • สิ่งแวดล้อม __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 2. อดีต __คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลครอบครัว
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __ขายสินค้าราคาถูก
  • หน้าที่การงาน __ดีเด่นการค้า
  • การเงิน  __ดี ดีมาก
  • โชคลาภ __กี ดีมาก
  • สุขภาพ __โรคเก่ากำเริบ
  • อุบัติเหตุ __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __ตรวจดวงชะตา
  • สามี/ภรรยา  __ทำงานหนักเอาเบาสู้
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __แก้ไขปัยหาเร่งด่วน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __ต้องการความยุติธรรม
 4. อนาคต __เดินทางใกล้ไกล
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
  • ผู้ช่วย  __วางแผนงานล่วงหน้า
  • ความคิดของท่าน __โยกย้าย ซ่อมแซม
  • สรุป __อยู่มนศีล 5 จะปลอดภัย

 

4

(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. ตัวท่าน __ฝึกสมาธิ
  • สิ่งแวดล้อม __เดินทาง ท่องเที่ยว
 2. อดีต __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __พักการทำงานระยะสั้นๆ
  • หน้าที่การงาน __เริ่มต้นชีวิตใหม่
  • การเงิน  __ได้จากการทำงานหนัก
  • โชคลาภ __จากคนรัก
  • สุขภาพ __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __เจ็บป่วย
  • สามี/ภรรยา  __โครงการมากมายอยากทำ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __วางแผนงานล่วงหน้า
 4. อนาคต __งานเลี้ยงฉลองชัยชนะ ทำบุญบ้าน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __เด็กให้โชค
  • ผู้ช่วย  __ฝันแม่น
  • ความคิดของท่าน __ปัญหาชีวิตซับซ้อน
  • สรุป __ชายสูงอายุอุปถัมภ์

 

5

(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. ตัวท่าน __เก็บเงินก้อนใหญ่ ไว้เป็นทุนหมุนเวียน
  • สิ่งแวดล้อม __คนเจ็บป่วย
 2. อดีต __รักษาศีล 5 ไว้จะปลอดภัย
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __ประโยชน์ของการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
  • หน้าที่การงาน __เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
  • การเงิน  __ดี
  • โชคลาภ __ได้จากธุรกิจเพื่อสุขภาพ
  • สุขภาพ __ทำบุญ สะเดาะเคราะห์
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __ฟื้นฟูสุขภาพ
  • สามี/ภรรยา  __คัดเลือกใช้สิ่งที่เหมาะกับวิถีชีวิตตัวเอง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ทำบุญให้ทาน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __รอคอยการกลับมา
 4. อนาคต __ช่วยเหลือคนยากจน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __ความไม่แน่นอน
  • ผู้ช่วย  __เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล
  • ความคิดของท่าน __ขยายกิจการสาขา
  • สรุป __ค้นหาสัจธรรม ความเป็นจริง

6

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. ตัวท่าน __ได้งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม
  • สิ่งแวดล้อม __ยึดหลักตามความเป็นจริง
 2. อดีต __เดินทางใกล้ไกล ยายพาหนะใหม่
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __ธุรกิจสีเทา
  • หน้าที่การงาน __ราชการ รับตำแหน่งใหม่
  • การเงิน  __เคลื่อนไหวตลอดเวลา
  • โชคลาภ __ได้ หรือเฉียดจะได้
  • สุขภาพ __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __ขึ้นอยู่กับญาติ ผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
  • สามี/ภรรยา  __รอคอย การกลับมา
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ช่างเลือก
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __นิ่งสงบ อยู่ใกล้ทะเล
 4. อนาคต __เจ็บป่วย
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __วางแผนทำงานไว้ล่วงหน้า
  • ผู้ช่วย  __เพื่อนๆ
  • ความคิดของท่าน __ครูบาอาจารย์ นักบวช
  • สรุป __บริหารจัดการภาระหนี้สิน

7

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. ตัวท่าน __พบเพื่อนเก่าๆ
  • สิ่งแวดล้อม __ซ่อมซื้อบ้าน สำนักงาน
 2. อดีต __แอบมีความลับ
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __ปลีกวิเวก
  • หน้าที่การงาน __วิตกกังวลในความไม่แน่นอน
  • การเงิน  __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • โชคลาภ __ลังเลการตัดสินใจ
  • สุขภาพ __ดี
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __ได้งานใหม่
  • สามี/ภรรยา  __เก็บเงินก้อนใหญ่ เป็นทุนสำรอง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ช้า แต่สำเร็จ
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __โครงการมากยมายที่อยากทำ
 4. อนาคต __บริหารการกู้ยืม หนี้สิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __สิ้นสุดและเริ่มใหม่
  • ผู้ช่วย  __ล้างหนี้
  • ความคิดของท่าน __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • สรุป __แก้ไขปัญหาเก่า ที่ค้างคา

8

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. ตัวท่าน __ทำบุญให้ทาน ช่วยคนยากจน
  • สิ่งแวดล้อม __ทางสายกลาง
 2. อดีต __เดินทาง ยานพาหนะใหม่
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __พึ่งพาตนเอง
  • หน้าที่การงาน __เสริมด้วยความงามและศิลปะ
  • การเงิน  __ลังเลการตัดสินใจ
  • โชคลาภ __ปานกลาง
  • สุขภาพ __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __เจรจา ต่อรอง
  • สามี/ภรรยา  __เจ็บป่วย
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __สิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __รอคอย การกลับมา
 4. อนาคต __ร่ำรวย
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __ทำบุญให้ทาน
  • ผู้ช่วย  __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • ความคิดของท่าน __โครงการมากมายที่อยากทำ
  • สรุป __ประสพความสำเร็จด้วยดี

9

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. ตัวท่าน __ปัญหาชีวิตซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
  • สิ่งแวดล้อม __ฟื้นฟูสุขภาพ
 2. อดีต __รอคอย การกลับมาหา
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __อึดอัดขัดข้อง  ภาระกิจล้นมือ
  • หน้าที่การงาน __เหน็ดเหนื่อย จากการเดินทางไกล
  • การเงิน  __ใช้ไปในการท่องเที่ยว เสี่ยงโชค
  • โชคลาภ __ปานกลาง
  • สุขภาพ __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __มีทางให้เลือก
  • สามี/ภรรยา  __คัดเลือกใช้สิ่งที่เหมาะกับชีวิตตนเอง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __คิดจะปรับเปลี่ยนชีวิต
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __ขาดอุเบกขา
 4. อนาคต __ต้องการโชคลาภก้อนใหญ่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __จากหญิงสูงอายุ
  • ผู้ช่วย  __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  • ความคิดของท่าน __รักษาศีล 5 จะปลอดภัย
  • สรุป __สร้างความก้าวหน้า

10

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. ตัวท่าน __นวดแผนไทย
  • สิ่งแวดล้อม __ทางสมายกลาง
 2. อดีต __รับราชการ รับตำแหน่งใหม่
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __พัฒนาชุมชนเมือง
  • หน้าที่การงาน __งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  • การเงิน  __ดีมาก
  • โชคลาภ __ปานกลาง
  • สุขภาพ __ดี ดีมาก
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __พึ่งพาตนเอง เคยชินกับการอยู่คนเดียว
  • สามี/ภรรยา  __มองหาข้อบกพร่องของตนเอง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากชึ้น
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
 4. อนาคต __มีอุปสรรคเล็กน้อยที่แก้ไขได้ง่ายๆ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __ขอทุนการศึกษา
  • ผู้ช่วย  __งานใหม่
  • ความคิดของท่าน __ขยายกิจการสาขา
  • สรุป __แพทย์แผนไทย

11

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. ตัวท่าน __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  • สิ่งแวดล้อม __งานเลี้ยงฉลอง ชััยชนะ ความสำเร็จ
 2. อดีต __ปรับตัวให้เข้ากับสถานะการณ์
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __เริ่มต้นใหม่ ชีวิตที่สงบสุข
  • หน้าที่การงาน __ดีเด่นการค้าขาย
  • การเงิน  __ดี ดีมาก
  • โชคลาภ __ได้จากงานใหม่
  • สุขภาพ __ดี
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __งานใหม่
  • สามี/ภรรยา  __ลงทุนในด้านสุขภาพ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __รอคอยการกลับมา
 4. อนาคต __ร่ำรวย
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __เดินทาง ช้าแต่สำเร็จ
  • ผู้ช่วย  __พึ่งพาตนเอง
  • ความคิดของท่าน __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ้าน
  • สรุป __สร้างความก้าวหน้า

 

12

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. ตัวท่าน __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  • สิ่งแวดล้อม __ครอบครัวพร้อมหน้า
 2. อดีต __ร่ำรวย
 3. ปัจจุบัน :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง  __รักษาศีล 5 จะปลอดภัย
  • หน้าที่การงาน __ต้องการความยุติธรรม
  • การเงิน  __พึ่งพาตนเอง
  • โชคลาภ __ได้จากการงาน ความก้าวหน้า
  • สุขภาพ __นอนน้อย
  • อุบัติเหตุ __
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง __ทางสายกลาง
  • สามี/ภรรยา  __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร) __ทำงานแข่งกับเวลา
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  __งานใหม่
 4. อนาคต __ปรับปรุงตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) __ทำบุญให้ทาน
  • ผู้ช่วย  __เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
  • ความคิดของท่าน __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • สรุป __ร่ำรวย

………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ vb45(คลิกอ่านรายละเอียด)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (โปรโมชั่น : คำถามละ 100 บาท)
ใช้วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ.กสิกรไทย 233-228-6407
ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn
ให้บริการในเวลา 08.00 น.-20.00 น. (หยุดวันพระ)
โทร. Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 096-881-7811
โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

vh50 4KBWP3 50 2KB FB3 50 1KB Twitter3 50 1KB line3 50 1KB G+4 50 2KB YouTube 1 RSS WP5 40
patomtip_jpeghttp://wp.me/p1TD9H-4jq
ดูดวงรายเดือน กันยายน 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

ดูดวงรายเดือนสิงหาคม 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

ดูดวงรายเดือนสิงหาคม 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
M
onthly horoscope in AUGUST 2017. Predict from year of  birth. (12 fixed star)

………………………………

อ่านตรงนี้ Read me

 1. ปฏิทินจันทรคติ  เว็บไซต์นี้ใช้ปฏิทิน “จันทรคติ เป็นหลักในการทำนายดวงชะตา ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร) วันขึ้นปีนักษัตรใหม่คือ วันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี คนไทยเรียกวันนี้ว่า “วันสงกรานต์” นั้นเอง
  “Lunar Calendar” This website, Thailand astrologers, Thailand in ancient time using “Lunar Calendar” is the core of prophetic horoscope. The new year day (New constellation) will start at “Songkran Day”.
 2. “ปฏิทินสุริยะคติ” เป็นปฏิทินสากล (ใช้ทั่วโลก) ใช้วันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่
  “Solar Calendar is the international calendar.
 3. ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงก่อนวันสงกรานต์ไทยตามข้อที่ 1 เมื่อท่านจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตานี้ โปรดอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากปีนักษัตรเดียวกับคนเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีเกิดท่าน จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับดวงชะตาของท่าน
  Those born between January and early the Songkran of each year. When you read this horoscopes. Please read the horoscopes of the fixed star prior to January 1 of the year you was born. It is a prophecy that matches your destiny.

1

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. ตัวท่าน You __อยู่ระหว่างการตัดสินใจครั้งใหญ่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 2. อดีต  Past __ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __คัดเลือก จัดสรร แบ่งบัน ค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง
  • หน้าที่การงาน  Work __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • การเงิน Finance __นำไปเป็นทุนในการขยายกิจการสาขา
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ลดความอ้วน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พักการรัก
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ภาระกิจล้นมือ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเอง
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 4. อนาคต Future __สร้างความร่ำรวย
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ขยันทำงาน
  • ผู้ช่วย Personal Support __ค้นหาสัจธรรม
  • ความคิดของท่าน In mind __เว้นจากการผิดศีล
  • สรุป  Conclusion __มีเกณฑ์เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่

2

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. ตัวท่าน You __แก้ไขในสิ่งผิดพลาด
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พบเพื่อนเก่า
 2. อดีต  Past __อ้วน ปัญหาชีวิตซับซ้อน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ภาวนา
  • หน้าที่การงาน  Work __หมอ แพทย์ ลาออก สิ้นสุด ผ่าตัด
  • การเงิน Finance __ได้จากโครงการมากมาย
  • โชคลาภ Fortune__ลงทุนเพื่อสุขภาพ
  • สุขภาพ Health __ดี
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้งานใหม่
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ซ่อมบ้าน สำนักงาน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ดูแลผู้สูงอายุ
 4. อนาคต Future __อยู่อย่างสงบได้ ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __โชคลาภ
  • ผู้ช่วย Personal Support __เจรจาต่อรอง
  • ความคิดของท่าน In mind __สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่
  • สรุป  Conclusion __เครื่องมือสื่อสารใหม่ทันสมัย

 

3

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. ตัวท่าน You __ศีลเป็นเครื่องป้องกันคนไม่ให้ทำผิดแล้วตกนรก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่
 2. อดีต  Past __ทำงานหนัก
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เพื่อสุขภาพ
  • หน้าที่การงาน  Work __บวช ศึกษาธรรม ค้นหา ความจริง
  • การเงิน Finance __จับเสือมือเปล่า ขายประกัน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากโครงการมากมาย
  • สุขภาพ Health __รู้จักปล่อยวางได้จะดีที่สุด
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้บุตรหลานบริวารมาเพิ่มเติม
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ต้องการความสงบ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ขยันทำงาน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__นอนดึก
 4. อนาคต Future __ตามแฟชั่น ทันยุคสมัย
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ถูกรีดไถ่เงินทอง
  • ผู้ช่วย Personal Support __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง
  • ความคิดของท่าน In mind __ภาระกิจล้นมือ
  • สรุป  Conclusion __บริหารัดการมรดก ทรัพย์สิน ที่ดิน

 

4

(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. ตัวท่าน You __ค้าขาย เดินทางใกล้ไกลไปกลับ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญให้ทาน รักษาศีล
 2. อดีต  Past __พบเพื่อนเก่า
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ของชำ หลากหลายผลิตภัณ์ สลับ ซับซ้อน
  • หน้าที่การงาน  Work __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ใช้สิทธิ์พิเศษ
  • การเงิน Finance __ได้จากคนในครอบครัว
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากความฝัน
  • สุขภาพ Health __ปรุงอาหารกินเอง ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รื้อฟื้น กลับคืน ได้รับโอกาสอีกครั้ง
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ยานพาหนะใหม่ เดินทางไกล ต่างประเทศ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แก้ไขเรื่องในอดีต
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ได้รับ/เฉียดได้โชคลราภ
 4. อนาคต Future __มัชฌิมาปฎิปทา  ทางสายกลาง
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • ผู้ช่วย Personal Support __บริการจัดการมรดก ที่ดิน ถมดิน
  • ความคิดของท่าน In mind __เงินตึงมือมีพอดีใช้
  • สรุป  Conclusion __ชีวิตมั่นคง

 

5

(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. ตัวท่าน You __เจ็บป่วย พ่าย แพ้ สิ้นสุด
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผน ดำเนินชีวิตใหม่
 2. อดีต  Past __เดินทางไกล กลับบ้านเกิด
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __แก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาด
  • หน้าที่การงาน  Work __เก็บเกี่ยวดอกผลกำไร
  • การเงิน Finance __ปกป้องรักษาไว้ให้มากที่สุด
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __เหน็ดเหนื่อยง่าย
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ลังเลการตัดสินใจ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เดินทาง โยกย้าย ซ่อมบ้าน
 4. อนาคต Future __เข้าโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพ
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __บริหารจัดการหนี้สิน
  • ผู้ช่วย Personal Support __ต้อนรับแขกต่างบ้านเมือง เจรจาต่อรอง
  • ความคิดของท่าน In mind __ติดตามสถานการณ์
  • สรุป  Conclusion __ร่ำรวย

6

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. ตัวท่าน You __อาชีพการงานก้าวหน้าดี สำเร็จลุล่วงเป็นส่วนใหญ่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง ใกล้ไกล ไปกลับ
 2. อดีต  Past __ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ภาษาต่างประเทศ
  • หน้าที่การงาน  Work __เดินทาง ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  • การเงิน Finance __หญิงสูงอายุอุปถัมภ์
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากงานใหม่
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ความคิดเห็นแตกต่าง
  • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทาง โยกย้าย ซ่อมบ้านสำนักงาน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทาง ไปคนเดียว ทางสายกลาง
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ได้รับงานภาระกิจใหม่เพิ่มเติม
 4. อนาคต Future __ดีเด่นการเงิน ร่ำรวย บริการเงินในธนาคาร
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ยอมรับว่าทุกอย่างย่อมมีสิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่
  • ผู้ช่วย Personal Support __คนในครอบครัว
  • ความคิดของท่าน In mind __ความเจ็บป่วย
  • สรุป  Conclusion __ความไม่สมหวังก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกัน

7

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. ตัวท่าน You __เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่
 2. อดีต  Past __หญิงสูงอายุอุปถัมภ์
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __แฟชั่น ทันสมัย ใหม่เสมอ
  • หน้าที่การงาน  Work _ขยันทำงานหาเงิน
  • การเงิน Finance __ได้จากการพัฒนาธุรกิจการงาน
  • โชคลาภ Fortune__หลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีแม่สื่อช่วยชักนำพาให้มาพบเจอกัน
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ได้โชคได้ลาภ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แก้ปัญหาเก่า บริหารหนี้สิน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__มีความลับ
 4. อนาคต Future __ต้องการความสงบ
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • ผู้ช่วย Personal Support __ต้องการสมหวัง ต้องมีความหวังก่อน
  • ความคิดของท่าน In mind __วิตกกังวลไปเอง
  • สรุป  Conclusion __รู้วิธีคลายความเครียด

8

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. ตัวท่าน You __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ตึงเครียด
 2. อดีต  Past __คิดจะปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เดินทางไกล ทิ้งร้างห่างไกลจากครอบครัว
  • หน้าที่การงาน  Work __ฟื้นฟูให้ดีเหมือนเดิม
  • การเงิน Finance __ร่ำรวย
  • โชคลาภ Fortune__หลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เงินสำคัญกว่า
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ดีเด่นการเงิน ร่ำรวย
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __มีโชคลาภ เฉียดจะได้
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ปัญหาชีวิตซับซ้อน
 4. อนาคต Future __ควรทำบุญให้ทาน ถือศีล
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __วางแผนชีวิตและหน้าที่การงาน
  • ผู้ช่วย Personal Support __เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม อย่าละเมิดศีล
  • ความคิดของท่าน In mind __มีความหวัง
  • สรุป  Conclusion __เพื่อชีวิตที่มั่นคง

9

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. ตัวท่าน You __รื้อฟื้น แก้ไขปัญหาเก่า เก็บมาใช้อีกครั้ง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ความคิดเห็นแตกต่างกัน
 2. อดีต  Past __เจ็บป่วย พ่าย แพ้ สิ้นสุด โรคกระดูกหลังเคลื่อน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนดเดิม
  • หน้าที่การงาน  Work __ขยัน อดทน ขอความช่วยเหลือ
  • การเงิน Finance __ดี ปานกลาง
  • โชคลาภ Fortune__ดี ดีมาก
  • สุขภาพ Health __ขึ้นๆลงๆ ไม่แน่นอน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้ภาระกิจใหมม่
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ แต่งงาน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
 4. อนาคต Future __ลงทุนเพื่อสุขภาพ
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ฟื้นฟูสุขภาพ
  • ผู้ช่วย Personal Support __ตรวจเช็คดวงชะตา
  • ความคิดของท่าน In mind __สิ้นสุด เริ่มใหม่
  • สรุป  Conclusion __วิตกกังวลเล็กน้อย

10

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. ตัวท่าน You __เด็กให้โชค ได้รับทุนการศึกษา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทางสายกลาง ไปคนเดียว
 2. อดีต  Past __ปรับทัศนะคติใหม่
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __พระธรรม ยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริง
  • หน้าที่การงาน  Work __ไม่แน่นอน
  • การเงิน Finance __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • โชคลาภ Fortune__จากยานพาหนะ
  • สุขภาพ Health __ดี ดีมาก
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีมาให้เลือกมากมาย
  • สามี/ภรรยา Lover-married __รอคอย
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __จัดงานเลี้ยงฉลอง ชัยชนะ แต่งงาน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ได้งานใหม่ ลูกค้าใหม่
 4. อนาคต Future __อนาคตและทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเองเป็นหลัก
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __พบอะไรไม่ถูกใจ (ก็ต้องแผ่เมตตา วางอุเบกขา)
  • ผู้ช่วย Personal Support __ทำงานแข่งกับเวลา
  • ความคิดของท่าน In mind __พึ่งพาตนเอง
  • สรุป  Conclusion __อุปกรณ์สื่อสารใหม่ ทันสมัยมากขึ้น

11

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. ตัวท่าน You __ถูกรีดไถ่ ขอเงินทอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ญาติผู้ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 2. อดีต  Past __โครงการมีมากมายที่ยังไม่ได้ลองทำ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ไร่นาสวนผสม
  • หน้าที่การงาน  Work __รักษาโรค พักฟิ้น คืนสภาพ โรงพยาบาล
  • การเงิน Finance __จากค่านายหน้า
  • โชคลาภ Fortune__ได้ช้าแต่สำเร็จ
  • สุขภาพ Health __แข็งแรง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีบุคคลที่สามมาแทรกแซง
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ทิ้งร้างห่างไกลกัน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ตรวจดวงชะตา หมอดู
 4. อนาคต Future __ตึงเครียด
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ค้าขาย
  • ผู้ช่วย Personal Support __เงินในธนาคาร
  • ความคิดของท่าน In mind __เพื่อน
  • สรุป  Conclusion __ภาระกิจรัดตัว

 

12

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. ตัวท่าน You __ต้องการความเงียบ สงบทางใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่
 2. อดีต  Past __มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __โชคลาภนั้นหาได้เกิดเอง แต่เกิดจากเหตุและผล
  • หน้าที่การงาน  Work __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • การเงิน Finance __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า ค้าที่ดิน
  • สุขภาพ Health __ระวังโรคทางเดินปัสสาวะ
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยังเคยชินกับการอยู่อย่างเงียบๆคนเดียว
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ร่างหายต้องการพักผ่อน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ภาระกิจล้นมือ
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ทำงานหนัก
 4. อนาคต Future __ได้งานภาระกิจใหม่
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __บริหารจัดการทรัพย์สิน มรดก ที่ดิน
  • ผู้ช่วย Personal Support __จงทำแต่ความดี ทำอย่างดีที่สุด
  • ความคิดของท่าน In mind __เพื่อน
  • สรุป  Conclusion __เรียนต่อ ขยายกิจการสาขาอาชีพ

………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ vb45(คลิกอ่านรายละเอียด)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (โปรโมชั่น : คำถามละ 100 บาท)
ใช้วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ.กสิกรไทย 233-228-6407
ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn
ให้บริการในเวลา 08.00 น.-20.00 น. (หยุดวันพระ)
โทร. Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 096-881-7811
โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

vh50 4KBWP3 50 2KB FB3 50 1KB Twitter3 50 1KB line3 50 1KB G+4 50 2KB YouTube 1 RSS WP5 40
patomtip_jpeghttp://wp.me/p1TD9H-4jk
ดูดวงรายเดือนสิงหาคม 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

ดูดวงรายปี2557 เดือนกรกฎาคม ทายจากปีเกิด(12นักษัตร)

we43

ดูดวงรายปี 2557 เดือนกรกฎาคม ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

Yearly horoscope in July 2014 prediction from birth year. (12 constellation)
………………………………

*สำคัญมาก

 1. ตามปฏิทินไทย-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย  ปีนักษัตรจะเปลี่ยนเมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี
 2. ตามปฏิทินสากล-ราชการไทยปัจจุบัน ปีนักษัตรจะเปลี่ยนเมื่อถึงวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __อึดอัดขัดข้อง
 2. ปัจจุบัน Present __ ใช้สัมผัสที่หก
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่างประเทศ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โยกย้าย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
  – การงาน   Work __ใช้ต้นทุนสูง
  – การเงิน  Finance __รวบรวมเงินทุน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สมุนไพร
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีให้เลือกมากมาย
  – สามีภรรยา  Lover-married __สื่อสารทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สำเร็จ ช้ากว่ากำหนด
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อยู่อย่างเงียบๆ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ปกป้องรักษาผลประโยชน์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __บริวาร
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หมอดู
 10. สรุป  Summarize __พบคนรัก คุยถูกใจ

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __ดูดวง เรียน สอน งานโหราศาสตร์
 2. ปัจจุบัน Present __คัดเลือก ค้นหา สิ่งที่ตรงกับความชอบของตนเอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __หญิงสูงอายุอุปถัมภ์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เดินทางไกล ต่างประเทศ ใช้ภาษา
  – การงาน   Work __เพื่อน หุ้นส่วน
  – การเงิน  Finance __ได้จากครูบาอาจารย์
  – โชค ลาภ  Fortune __มรดกที่ดิน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้งานใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __บวชเรียน ศึกษาธรรมะ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดูแล พึ่งพา ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำบุญสร้างกุศล สะเดาะเคราะห์
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สับสนการตัดสินใจ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ครอบครัว
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางท่องเที่ยว
 10. สรุป  Summarize __ดีเด่นการเงิน ในธนาคาร

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __รักสงบ
 2. ปัจจุบัน Present __แก้ปัญหาเก่า
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เจรจาต่อรอง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พืชพันธ์ ดอกไม้ ของขวัญ ของฝาก
  – การงาน   Work __มั่นคง ได้รับตำแหน่งใหม่
  – การเงิน  Finance __เงินด่วน ฉุกเฉิน เหตุไม่คาดคิด
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทำบุญให้ทาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __ไปไหนไม่สะดวก ติดภารกิจ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__รบกวน ขอยืม
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ต้องการความยุติธรรม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เงินทุน โชคลาภ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __รวบรวมอำนาจในการบริหารงาน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __โทรศัพท์ มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

 

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 2. ปัจจุบัน Present __ทำงานแข่งขันกับเวลา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาเก่า ใช้หนี้สิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ดูดวง เรียน สอน โหราศาสตร์
  – การงาน   Work __ได้รับตำแหน่ง มั่นคง
  – การเงิน  Finance __สะดุด หยุด มีปัญหา
  – โชค ลาภ  Fortune __จากนักบวช สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __น้ำหนักเพิ่มขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางไกล ทะเลาะ ถกเถียง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __รอคอย การกลับมา
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ขยับขยายกิจการ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พบเพื่อนเก่า
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การเงิน ในธนาคาร
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ปัญหาซับซ้อน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เก็บเงินก้อนใหญ่
 10. สรุป  Summarize __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __เดินทางท่องเที่ยว
 2. ปัจจุบัน Present __ได้บริวารมาเพิ่ม
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สินค้ารุ่นใหม่ ทันสมัย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ห้าง หุ้นส่วน บริษัท
  – การงาน   Work __อดทน รอคอยโอกาส
  – การเงิน  Finance __ขอทุนเพิ่มเติม
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต่างประเทศ
  – สามีภรรยา  Lover-married __โครงการที่ดีมีให้เลือกมากมาย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เก็บเงินก้อนใหญ่ ไปในเมืองใหญ่
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทาง ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ชายทะเล
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พึ่งพาตนเอง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __งานใหม่
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อน
 10. สรุป  Summarize __บริหารการเงินในธนาคาร

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __เคร่งเครียด
 2. ปัจจุบัน Present __ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ขยายกิจการ เรียนต่อ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สถิติ ประวัติศาสตร์
  – การงาน   Work __สำเร็จ ตามเป้าหมาย
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก ซื้อที่ดิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการให้ทาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __มีสองอารมณ์
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __หญิงใหญ่ ชี้นิ่วใช้งาน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ดี ร่ำรวย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความรัก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ต่างประเทศ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 10. สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พบแพทย์ สูญเสีย
 2. ปัจจุบัน Present __งานใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ต่อสู้ ชิงชัย แข่งขัน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ประวัติศาสตร์ สถิติ
  – การงาน   Work __ค้นหาความจริง ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา
  – การเงิน  Finance __จัดทำงบประมาณ
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ตรวจเช็ค ซ่อมสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่ผิดศีลธรรมเลยจะดีที่สุด
  – สามีภรรยา  Lover-married __รับตำแหน่งหน้าที่ใหม่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เงียบ เหงา อยู่คนเดียว
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ท่องเที่ยว
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __แอบ นอนดึก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำตามที่เคยสัญญาไว้
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ซับซ้อน
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __โยกย้าย เปลี่ยนแปลง
 10. สรุป  Summarize __ภาระกิจรัดตัวไปไหนไม่ค่อยได้

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __อดทน รอคอย ฝึกสมาธิ
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย นัดพบแพทย์
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทบทวน
  – การงาน   Work __วางแผน จุดประสงค์ นโยบาย
  – การเงิน  Finance __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทำบุญ
  – สามีภรรยา  Lover-married __งานใหม่ ลูกค้ารายใหม่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บริหารการเงิน ในธนาคาร
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทาง ค้าขาย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พบญาติ ผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ใช้สัญชาติญาณในการตัดสินใจ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หมอดู
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __พึ่งพาตนเอง
 10. สรุป  Summarize __ค่าใช้จ่ายสูง

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __รถยนต์คันใหม่ เสื้อผ้าทันสมัย
 2. ปัจจุบัน Present __อยู่ในศีล 5 พ้นอันตราย เหลีกเลี่ยงอบายมุข
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ไม่แน่นอน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วัฐจักร
  – การงาน   Work __สัมผัสที่หก
  – การเงิน  Finance __ดี
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงานใหม่ ลูกค้าใหม่
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เริ่มต้น
  – สามีภรรยา  Lover-married __มีความสุข นัดมาพบกัน
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีการเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คิดจะเปลี่ยนงานอาชีพ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไปคนเดียว
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานหนัก
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ปัญหาซับซ้อน
 10. สรุป  Summarize __ลังเลการตัดสินใจ

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __กลับบ้าน
 2. ปัจจุบัน Present __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พักงานระยะสั้น
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด
  – การงาน   Work __สมุนไพร
  – การเงิน  Finance __มีทั้งได้และเสีย
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบคนรักเก่า
  – สามีภรรยา  Lover-married __ขยายกิจการ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขอยืมเงินทุน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ให้เงินทุน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ความฝัน ไม่แน่นอน ยังไม่ชัดเจน
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พ่อค้าคนกลาง  ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน ที่ทำกิน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 10. สรุป  Summarize __สิ้นสุด เริ่มใหม่

……………………..

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 2. ปัจจุบัน Present __เลือกสิ่งที่ต้องการ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ภาระกิจมาก เวลาส่วนตัวน้อย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โครงการใหม่
  – การงาน   Work __ยุ่งยาก ความคิดเห็นแตกต่าง
  – การเงิน  Finance __ฉลองความสำเร็จ
  – โชค ลาภ  Fortune __เด็กให้โชค
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด เริ่มใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __เที่ยวทะเล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ถกเถียงเล็กน้อย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ค้าขาย เดินทาง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ลาภลอย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __นวดบำบัด
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หญิงแกร่ง
 10. สรุป  Summarize __พบเพื่อนเก่า

……………………..

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __เจรจาต่อรอง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ปัญหาเร่งด่วน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คัมภีร์ ของโบราณ วิชาเก่าแก่ ลึกลับ
  – การงาน   Work __เซนต์สัญญา ทำตามสัญญา หุ้นส่วน
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รอคอยยาวนาน
  – สามีภรรยา  Lover-married __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิต
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทาง ท่องเที่ยว
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __สุขสงบ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
 10. สรุป  Summarize __บริวารคนใหม่

………………………………..

893

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
พยากรณ์จากศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ. กสิกรไทย 233-2-28640-7   

Patomtip

หน้าแรก| เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ| สมาชิก

เนื้อเรื่องย่อ

ตรวจดวงชะตาในเดือนเมษายน2557 ทายจากปีเกิด(12 นักษัตร)

ตรวจดวงชะตาในเดือนเมษายน 2557 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly horoscope in April 2014.
Predict from Year of born. (12 constellation)
________________

(หมายเหตุ…ก่อนจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากปีเกิด ขอให้ตรวจทานปีนักษัตรของตนเองก่อน…การเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ เปลี่ยนเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี)

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ติดตามสถานการณ์บ้านเมือง
 2. ปัจจุบัน Present __ความว่างจากกิเลส ฝึกใช้สัมผัสที่หก สนใจญาณหยั่งรู้
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปรับปรุงชีวิตและงาน
  – การงาน   Work __สะสม เพิ่มทุนดำเนินงาน
  – การเงิน  Finance __ผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการเดินทางไกล ยานพาหนะ
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พักสักครู่
  – สามีภรรยา  Lover-married __ญาติเยอะ คิดเห็นแตกต่าง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__บริหารงานบ้านสำนักงาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __อ้วน สมบูรณ์ จบ สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ก้าวไปข้างหน้า ต่อไป
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทนลำบาก ทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __นายหน้า คนกลาง แลกเปลี่ยนกัน
 10. สรุป  Summarize __ครอบครัวพร้อมหน้า

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __เหนื่อยง่าย เอาชนะปัญหาได้โดยง่าย
 2. ปัจจุบัน Present __ซื้อขายแลกเปลี่นทรัพย์สิน ที่ดิน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ อ้วนขึ้น อาหารล้นตู้เย็น
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ผู้นำ การมอบหมายให้คนอื่นช่วยทำแทน
  – การงาน   Work __รักเสียงเพลง เด่น ชื่อเสียงโด่งดัง
  – การเงิน  Finance __ดี
  – โชค ลาภ  Fortune __นอนภาวนา
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดูดวง
  – สามีภรรยา  Lover-married __เด่นการค้าขาย ยานพาหนะ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ตรวจสุขภาพ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__หญิงใหญ่
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ตึงเครียด
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ธนาคาร
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อน
 10. สรุป  Summarize __เก็บเกี่ยวผลประโยชน์

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __จำศีล ปลีกวิเวก หาความสงบ
 2. ปัจจุบัน Present __โครงการมากมาย เริ่มทำไปบ้างแล้ว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อความมั่นคง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __รวบรวม ให้กำลังใจ
  – การงาน   Work __เสี่ยง กู้ยืม ภาระหนี้สิน
  – การเงิน  Finance __นิ่ง
  – โชค ลาภ  Fortune __จับเสื่อมือเปล่า
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เจ็บป่วย
  – สามีภรรยา  Lover-married __ตรวจรักษาสุขภาพ โรงพยาบาล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า ที่ดิน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เก็บสะะสมเงินก้อนใหญ่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ขยายกิจการสาขา
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __อดทน
 10. สรุป  Summarize __วางแผน สร้างความมั่นคง

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __สิ้นสุด เริ่มใหม่ อีกครั้ง
 2. ปัจจุบัน Present __ทำบุญให้ทาน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงาน เก็บเงิน
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัจจะธรรม
  – การงาน   Work __ติดขัด ดำเนินงานไม่สะดวก
  – การเงิน  Finance __เก็บเพื่อจ่าย
  – โชค ลาภ  Fortune __ชายสูงอายุ จากความฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รอคอย
  – สามีภรรยา  Lover-married __ฝันแม่น สัมผัสที่หกสูง
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __มีโชคลาภ เฉียดได้
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เฉียดได้โชคลาภ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไปคนเดียว
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __มีความลับ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ธนาคาร
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานใหม่
 10. สรุป  Summarize __คนรักมีอิทธิพลต่องานและชีวิต

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __มีความลับ ไม่เปิดเผย
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางท่องเที่ยว
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ก้าวไปข้างหน้า
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เพิ่มทุน เสี่ยง ประกันภัย
  – การงาน   Work __คัดเลือก ความเหมาะสม
  – การเงิน  Finance __เงียบ
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทะเลาะ ชิงชัยชนะ
  – สามีภรรยา  Lover-married __งานสำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด กลับมา
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางใกล้ๆ ยานพาหนะ
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ว่าง ฝันแม่น กลับมา
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ใช้พรหมวิหาร ๔
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ใจที่นิ่งสงบได้ ในท่ามกลางความสบสนวุ่นวาย
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __กฎแห่งกรรม
 10. สรุป  Summarize __โครงการที่ดี ยังไม่ได้ทำ

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เร่งด่วน
 2. ปัจจุบัน Present __ก้าวไปข้างหน้า
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ยึดหลักทางสายกลาง
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __อาหาร ยา เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ
  – การงาน   Work __ทบทวนบทบาท
  – การเงิน  Finance __แลกเลื่ยน ซื้อขาย นายหน้า ที่ดิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากเด็ก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต่อรอง
  – สามีภรรยา  Lover-married __อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ใช้ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ติดตาม ร้องเรียน ขอ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พักงานระยะสั้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บวชเรียนธรรมะ ค้นสัจจะธรรม พิจารณาความจริง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __แก้ไขปัญหาเก่าๆ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __งานใหม่
 10. สรุป  Summarize __เก็บสะสมเงินทุน เตรียมใช้เงินก้อนใหญ่

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __สัมผัสที่6  ฝันที่เป็นจริงในภายหลัง
 2. ปัจจุบัน Present __พบเหตุการณ์ด่วน ฉุกเฉิน ไม่คาดคิด
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่ ภาระกิจใหม่
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  – การงาน   Work __อดทนทำ รอคอย เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ใช้สมาธิ
  – การเงิน  Finance __ความต้องการที่ไม่ตรงกัน สับสนวุ่นวาย
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวัง อย่าทำผิดศีลธรรมและกฎหมาย อันตรายรออยู่
  – สามีภรรยา  Lover-married __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พลัดพราก หย่าร้าง สูญเสีย (ควรสะเดาะเคราะห์)
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พลัดพราก หย่าร้าง สูญเสีย (ควรสะเดาะเคราะห์)
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ดูดวง
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __ลังเลการตัดสินใจ
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เก็บบางอย่างไว้เป็นความลับ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ไม่สู้แพ้ สู้ชนะ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 10. สรุป  Summarize __ระวังคนมีเจ้าของแล้ว

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __ปกป้อง รักษา คุ้มครองทรัพย์สินผลประโยชน์
 2. ปัจจุบัน Present __ทำบุญ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ยานพาหนะ ต่างประเทศ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักระยะสั้น ฝึกสมาธิ ผ่อนคลายความเครียด
  – การงาน   Work __ชื่อเสียงโด่งดัง
  – การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ใช้ ได้จากสัมผัสที่หก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี พระคุ้มครอง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท
  – สามีภรรยา  Lover-married __เถียง ขัดคอในเรื่องเล็กน้อย
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานกินเลี้ยงฉลอง
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปลีกวิเวก ต้องการความสงบ สัจจะธรรม
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พักสักครู่
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน
 10. สรุป  Summarize __ต้องการ ใช้ ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __เด่นการเงิน ในธนาคาร
 2. ปัจจุบัน Present __ปัญหาเร่งด่วน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __พระ ครู ค้นหาความจริง สัจจะธรรม
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ห้าง หุ้นส่วน บริษัท สัญญา
  – การงาน   Work __ความมั่นคง ถาวร เลื่อน รับตำแหน่ง
  – การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดี
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ถกเถียง เรื่องไร้สาระ
  – สามีภรรยา  Lover-married __ระวัง ทบทวนความคิด การกระทำ อย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมาย อันตรายรออยู่
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ซื้อหาใช้ มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ตรวจซ่อมเช็คสุขภาพ
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __งานหนัก
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เก็บสะสมเงินทุนก้อนใหญ่ เตรียมไว้ใช้
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ช้า แต่สำเร็จ
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล ยานพาหนะ การรบ
 10. สรุป  Summarize __งานใหม่

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __ความหลง รัก
 2. ปัจจุบัน Present __ขยันทำงาน หาเงิน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ชายสูงอายุช่วยเหลือ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ยุ่ง วุ่นวาย สับสน สอบ
  – การงาน   Work __ลังเล ยังไม่เลือก
  – การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง เสื้อผ้าชุดใหม่
  – โชค ลาภ  Fortune __จากความฝัน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__งานใหม่
  – สามีภรรยา  Lover-married __ค้าขาย เดินทาง ยานพาหนะ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ค่าใช้จ่ายสูง ไม่ถูกใจ ป่วย
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __งานใหม่
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ดูดวง
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนในครองครัว
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ปริญญาเอก
 10. สรุป  Summarize __เศรษฐีนี

……………………..

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __ถูกขอยืมเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present __เจ็บป่วย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สับสน วุ่นวาย
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทางเลือก วิถีชีวิต
  – การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเก่า
  – การเงิน  Finance __สำเร็จ เลี่้ยงฉลอง
  – โชค ลาภ  Fortune __มรดก
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
  – สามีภรรยา  Lover-married __หงุดหงิด วิตกกังวล
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __รอคอย การกลับมา
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญ ให้ทาน
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __เหนื่อยง่าย
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ชายสูงอายุอุปถัมภ์ เจ้าของธุรกิจ
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ได้บ้าง เสียบ้าง
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __ทำงานแข่งกับเวลา
 10. สรุป  Summarize __ฝึกสมาธิ

……………………..

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __สร้างความมั่นคง รับเลื่อนตำแหน่ง
 2. ปัจจุบัน Present __คิดจะเปลี่ยนงาน วิถีชีวิต
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เด็กๆ
 4. อนาคตอันใกล้  Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ แข่งขัน ชิงรางวัล
  – การงาน   Work __อึดอัด ขัดข้อง
  – การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง การเดินทาง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงาน
  – สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี อาหารยา บำรุงสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด
  – สามีภรรยา  Lover-married __ขยับขยายกิจการ
  – ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __วิตกกังวล
  – มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สวดมนต์ไหว้พระ  ค้นหาสัจธรรม
 6. อนาคตอันไกล  Distant future __พักงานระยะสั้น
 7. ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __วางแผน
 8. ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หาหมอ เจ็บป่วย ผ่าตัด
 9. คิดอยู่ในใจ  In mind __หญิงใหญ่
 10. สรุป  Summarize __ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์

860

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  อ่านคำทำนาย  บทความ  สินค้าและบริการ  สนทนา

 

ดูดวงรายเดือน มีนาคม2557 ทายจากปีเกิด (รวม12นักษัตร)

ดูดวงรายเดือน มีนาคม 2557 ทายจากปีเกิด
(รวมคำทำนายครบทั้ง 12 ปีนักษัตรไทย)
Monthly horoscope in March 2014.
Predict from Year of born. (Total 12 constellation.)
________________

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __ทบทวนการกระทำและผลในอดีต
 2. ปัจจุบัน Present __เจรจาต่อรอง ต้อนรับแขกจากแดนไกล
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฎแห่งกรรม
  – การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเล็กน้อย
  – การเงิน  Finance __พี่งพาตนเอง
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คัดเลือก
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __อารมณ์แปรปรวน
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ทำงานหนัก
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __คิดจะเปลี่ยนอาชีพ
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ยุ่งยากกับความเห็นแตกต่างกัน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__เลือกทำเพื่อความสงบ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ความพอดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ใช้อำนาจเหนือกว่าในทางผิด
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __มีโชคลาภ เฉียด
 2. ปัจจุบัน Present __โกรธง่าย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่อาศัย งาน เดินทางไกล
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การค้าขาย
  – การงาน   Work __ลูกค้าห่างหาย
  – การเงิน  Finance __มีค่าใช้จ่ายมารออยู่ล่วงหน้า
  – โชค ลาภ  Fortune __ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดิน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เหนื่อยเดินทาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ความเห็นไม่ตรงกัน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ทำบุญ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ใช้อำนาจในทางมิชอบ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __เจ็บป่วยสูญเสีย พบแพทย์
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __พบญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ฉลองความสำเร็จ ทำสัญญาการค้าขายบริการ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ราชการ ตำรวจทหาร
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __เก็บของเก่ามาใช้ประโยชน์

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __บริหารจัดการมรดกบานที่ดินทรัพย์สิน
 2. ปัจจุบัน Present __คิดมาก ปวดหัว นอนไม่ค่อยหลับ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อน
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา
  – การงาน   Work __ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น
  – การเงิน  Finance __ไม่ค่อยดี ระวังความผิดพลาด
  – โชค ลาภ  Fortune __พอมีบ้าง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __พักผ่อน พักงานระยะสั้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เด็กกว่า
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __สุขสงบ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __นิ่งเฉยท่ามกลางความวุ่นวาย
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ทำบุญ
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ลางสังหรณ์แม่น
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__เดินทางไกล ยานพาหนะ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ธุรกิจสีเทา
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __กฎแห่งกรรม
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ถูกไถ่ขอยืมเงินทอง

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __ทำบุญ สะเดาะเคราะห์
 2. ปัจจุบัน Present __คิดจะเปลี่ยนอาชีพ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สิ้นสุด เพื่อเริ่มชีวิตใหม่อีกครั้ง
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เศรษฐศาสตร์
  – การงาน   Work __สมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  – การเงิน  Finance __ไม่แน่นอน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อึกอัดขัดข้องใจ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เป็นความลับ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __งานใหม่
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __โรครุมเร้า
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __สับสน ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __งานใหม่
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__อาชีพ ตรวจดวงชะตา
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ทำบุญ
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __สร้างความมั่นคงในชีวิต

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __มีความลับ
 2. ปัจจุบัน Present __ค้นหาความจริง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง ยานพาหนะ
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ
  – การงาน   Work __ทำงานคนเดียว
  – การเงิน  Finance __บริหารหนี้สิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยังรักความมีอิสระ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __หึงหวงห่วงใย
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __งานกินเลี้่ยงฉลอง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __อารมณ์หงุดหงิดง่าย
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ปัญหาที่แก้ยาก
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__โชคลาภ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ทบทวนความคิดการกระทำ
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __สะเดาะเคราะห์

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present __รอบคอบการตัดสินใจ อย่าใช้อำนาจหรือทำผิดกฎหมายศีลธรรม
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิศวกรรมศาสตร์
  – การงาน   Work __มีปัญหามาก
  – การเงิน  Finance __รอ
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คัดเลือก
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __วิตกกังวัลใจ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ตึงเครียด
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __เลือกทางสายกลาง
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __สมหวัง
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__เก็บเงินก้อนใหญ่ เตรียมใช้
 8. ผู้สนับสนุน  booster __โครงการมากมายให้เลือกทำ
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ครอบครัวพร้อมหน้า
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ขยายกิจการ เด่นการค้าขาย

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __มีความลับ เรื่องที่ไม่เปิดเผย
 2. ปัจจุบัน Present __เก็บของเก่ามาขาย ใช้ประโยชน์ อีกครั้งหนึ่ง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ดี
  – การงาน   Work __ไ้ด้กำไรดี
  – การเงิน  Finance __ใช้ในการเดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  – โชค ลาภ  Fortune __จากผู้หญิง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ฝึกสมาธิ โยคะ ฤๅษีดัดตน
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single_ยังชอบชีวิตที่จะเป็นโสด
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ทำบุญ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ชื่อเสียงโด่งดัง สมหวัง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __รักษาสุขภาพ
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ทุกข์ทางใจ
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__มุ่งมั่นสร้างความก้าวหน้า
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ขยายกิจการ เรียนต่อในระดับสูงขึ้น
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __พบแพทย์ ผ่าตัด
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __เอื้อเผื้อช่วยเหลือคนด้อยโอกาส

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล ยาพาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present __งานกินเลี้ยง พบเพื่อน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __การออกแบบ วางแผน นโยบาย สร้างความมั่นคง
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักสักระยะหนึ่ง
  – การงาน   Work __เด่นด้านส่งเสริมสุขภาพ
  – การเงิน  Finance __ได้จากการค้าขาย
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากความยุติธรรม
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ใจกว้างเหมือนทะเล
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __มองย้อนหลัง ทบทวนก่อนตัดสินใจ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __เดินทางท่องเที่ยว
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __กลับบ้าน ถิ่นฐานบ้านเกิด
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ใช้สัมผัสที่หกในใช้การตัดสินใจ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __มุ่งสู่ความสงบสุข
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __พ่อค้า คนกลาง
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ปรับปรุงบ้าน สำนักงาน

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __บริหารจัดการทรัพย์สินที่ดินมรดก
 2. ปัจจุบัน Present __น้ำและสมดุล
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __การเดินทางไกลมาก ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การทำให้เกิดความสงบสุข พระนิพพาน
  – การงาน   Work __ซับซ้อน ญาณหยั่งรู้
  – การเงิน  Finance __สับสน วุ่นวาย
  – โชค ลาภ  Fortune __0
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ฝึกสมาธิ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ติดต่อทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __นอนดึก
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __สับสนการตัดสินใจ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ครอบครัวพร้อมหน้า
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __รอบคอบการตัดสินใจ อย่าใช้อำนาจหรือทำผิดกฎหมายศีลธรรม
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ทำงานหนักขยันอดทน
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ปรับปรุงตนเอง
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __คัดเลือกสิ่งท่ีำในสิ่งที่ดี เหมาะกับชีิวิตตนเอง

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ทรัพย์สินที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present __โครงการมากมายมีให้เลือก ทำแล้วรวย
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความมั่นคงทางการเงิน
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สู้อาจชนะ ไม่สู้แพ้แน่นอน
  – การงาน   Work __อุปกรณ์สื่อสารทันสมัย ใช้มากขึ้น
  – การเงิน  Finance __ดี เด่น มรดก
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากยานพาหนะ  เดินทาง ต่างประเทศ
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง สับสน
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่คนเดียวดีกว่า
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ทบทวนความคิดก่อนกระทำ อย่าทำผิดกฎหมายศีลธรรม มีอันตรายรออยู่ข้างหน้า
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __คิดมาก ปวดหัว นอนไม่หลับ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ค้าขาย เดินทางระยะใกล้ๆ ยานพาหนะใหม่
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __แก้ไขปัญหาเล็กกน้อย
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ผ่อนคลาย สบายๆไม่เครียด
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ทบทวนชีวิตย้อยหลัง
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __เดินทางท่องเที่ยว
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ดีเด่นการเงิน รายได้สูงขึ้น เหลือกินเหลือใช้

……………………..

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __ทำสัญญา ผูกพัน ตรวจสุขภาพ
 2. ปัจจุบัน Present __โยกย้ายเปลี่ยนแปลงทางอยู่อาศัยที่ทำงานที่นอนซ่อมบ้าน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ปรับวิถีชีวิต
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดน้อยลง
  – การงาน   Work __เลือกอาชีพ โครงการ ที่เคยคิดไว้ว่าจะทำให้สำเร็จ
  – การเงิน  Finance __ดี เด่น
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากชายสูงอายุ เจ้านาย
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __คิดมากมายไปไกลเกินเหตุ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มากมาย พัฒนาดีขึ้ย
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ทำให้รู้สึกอึดอัดขัดข้อง
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ทางทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __เดินทางไกล ต่อสู้กับคู่แข่งขัน
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน ที่ทำกิน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน หนักเอาเบาสู้
 8. ผู้สนับสนุน  booster __งานใหม่
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ทบทวนความคิดก่อนกระทำ อย่าทำผิดกฎหมายศีลธรรม มีอันตรายรออยู่ข้างหน้า
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __เพื่อนบ้านคือรั้วบ้านที่ดีที่สุด จงเป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน

……………………..

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __ปัญหาซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
 2. ปัจจุบัน Present __รอคอย การกลับมา
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เลือกทางสายกลาง พอดี ไม่มากไปไม่น้อยไป สมดุล
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เดินทางไกล ต่างประเทศ
  – การงาน   Work __ บัญชี  ธนาคาร สถาบันการเงิน
  – การเงิน  Finance __เจรจาต่อรอง ผ่อนผัน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำงาน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สุข สมหวัง
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ตรวจดวงชะตา
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ติดต่อสื่อสารทางมือถือ อินเตอร์เน็ท
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเมืองการปกครอง
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __พ่อค้าคนกลาง นายหน้า ค้าขายที่ดิน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ทบทวนความคิดก่อนกระทำ อย่าทำผิดกฎหมายศีลธรรม มีอันตรายรออยู่ข้างหน้า
 8. ผู้สนับสนุน  booster __งานใหม่
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ลูกหลานบริวาร
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __การให้ทาน เป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวย มรรคผลนิพพาน

847

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  อ่านคำทำนาย  บทความ  สินค้าและบริการ  สนทนา

ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์2557 ทายจากปีเกิด (รวมทั้ง12นักษัตร)

ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ทายจากปีเกิด
(รวมคำทำนายครบทั้ง 12 ปีนักษัตรไทย)
Monthly horoscope in February 2014.
Predict from Year of born. (Total 12 Thai-constellation.)
________________

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat year.

 1. อดีต  Past __เลือกทางสายกลาง ไม่ตึง ไม่หย่อนจนเกินไป
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คิดมาก ปวดหัว นอนไม่หลับ
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กินดื่มเพื่อสุขภาพ
  – การงาน   Work __ควบคุมค่าใช้จ่าย น้ำ ฝน
  – การเงิน  Finance __ใช้หนี้สิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ได้จากงาน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ผู้ใหญ่ สูงอายุ เจ้านาย
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ถกเถียงกันในเรื่องไร้สาระ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ปัญหาซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ทบทวนตนเอง อย่าคิด-พูด-ทำที่ต้องผิดศีลธรรมกฎหมาย
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ใช้หนี้
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __สับสนการตัดสินใจ
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ร่างกายต้องการพักผ่อน

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox year.

 1. อดีต  Past __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน ค่าความนิยม รางวัล
 2. ปัจจุบัน Present __เพิ่มหุ้นส่วน
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เพิ่มช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถืออินเตอร์เน็ท
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปรับปรุงกิจการ
  – การงาน   Work __อาหารเครื่องดื่มวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเดิม
  – การเงิน  Finance __ดีมาก บริหารการเงินในธนาคาร
  – โชค ลาภ  Fortune __ดีมาก สมความปรารถนา มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สุขสมหวัง อยู่อย่างสงบ
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เครียด
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __คิดมาก นอนไม่หลับ ปวดหัว
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพานะคันใหม่
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ทบทวนชีวิตตนเอง เล่าความหลังให้ฟัง
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ดีเด่นการเงิน เก็บเงินในธนาคาร
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__สิ้นสุดบางอย่าง เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้าค้าขายที่ดิน
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ว่างจากภาระกิจ ลดละกิเลสตัญหาอุปทาน
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ขยับขยายกิจการ

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger year.

 1. อดีต  Past __สิ้นสุด เริ่มต้ินใหม่ สมบูรณ์พูลสุข น้ำหนักมากขึ้น
 2. ปัจจุบัน Present __ดีเด่นการเงิน ติดต่อเกี่ยวข้อง บริหารเงินก้อนใหญ่มาก
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักสักครู่
  – การงาน   Work __ไม่แน่นอน ใช้สัมผัสที่หก
  – การเงิน  Finance __สิ้นสุด ล้มเหลว
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการซื้อขายโยกย้ายเปลี่่ยนแปลง
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี-ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทำบุญด้วยกัน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม กำลังจะเลิกลา
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __กินอยู่เพื่อสุขภาพ
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ดูแลผู้หญิง ผู้ใหญ่ สูงอายุ
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __พักงานสักระยะหนึ่ง
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 8. ผู้สนับสนุน  booster __พระ ครู อาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ครอบครัว
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ใช้สินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื้อผ้าทันสมัย

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit year.
 1. อดีต  Past __สวยทันสมัย ปล่อยวาง
 2. ปัจจุบัน Present __ชื่อเสียงโด่งดัง สุขสมหวัง
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้สัมผัสที่หก ฝันแม่น
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ภาษา เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
  – การงาน   Work __รับตำแหน่งใหม่ มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น
  – การเงิน  Finance __แย่
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้ อย่างเงียบๆ จากความฝัน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สมุนไพรช่วยได้
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แบกรัก
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ทำงานแข่งกับเวลา
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ตามตื้อของหยิบยืมเงินทอง
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __สับสนการตัดสินใจ ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไร
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __นิ่งเฉย วางตัวเป็นกลาง
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__คัดเลือกหาสิ่งที่เหมาะสมกับตนเองเท่านั้น
 8. ผู้สนับสนุน  booster __พึ่งพาตนเอง
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __วางแผนการ ถ่านทอดวิชาการ
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __งานใหม่

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon year.

 1. อดีต  Past __ เคร่งเครียด จริงจังกับชีวิต ตั้งเป้าหมายไว้สูง
 2. ปัจจุบัน Present __จำศีล เงียบเหงา อยู่คนเดียว เศร้าเสียใจ บริหารการเงินในธนาคาร
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ล้มเหลว แพ้แต่มีความสิ้นหวัง
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โครงการมีมากมายที่ทำแล้วรวย
  – การงาน   Work __ขยันทำงาน
  – การเงิน  Finance __ใช้ความรู้ทั้งหมด หมอดู มาช่วยแก้ไขปัญหา
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากคนตายไปแล้ว
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ยังคงมีความหวัง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เงินคือสิ่งที่ต้องการ
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __รื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆ ซ่อมแซมสุขภาพ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __งานมากมาย ก้าวหน้า
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __เก็บเงิน ไปเมืองใหญ่เมืองหลวง
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ไปตามความฝัน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__สุขภาพสำคัญที่่สุด
 8. ผู้สนับสนุน  booster __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __สัญญา ทำตามสัญญา
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์  อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake year.

 1. อดีต  Past __ตรวจดวงชะตา
 2. ปัจจุบัน Present __ดีเด่นการเงินดอกผลโชคลาภ
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ครอบครัว
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า ค้าขายที่ดิน
  – การงาน   Work __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  – การเงิน  Finance __ใช้หนี้สิน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงาน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รอคอย
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ไปเที่ยวทะเล นิ่งเฉยท่ามกลางความวุ่นวาย
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __เสี่ยงภัย หนี้สิน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ดีด้านการเงิน บริหารจัดการ
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __พี่งพาตนเอง
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ ขยันทำงาน
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __เก็บสะสมเงินทอง
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ในภาวะสงครามข่าวสาร ทุกคนต้องกลั่นกรองข่าวสารนั้น ด้วยหลักฐานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ เห็นกับตาตัวเอง พิสูจน์ถึงที่สุดแล้ว เราจะไม่ตกเป็นเหยื่ออันบริสุทธิ์ให้ใครหลอกใช้งานฟรีๆ ชีวิตไม่ล้มเหลว

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse year.

 1. อดีต  Past __บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present __และเงินสด ในธนาคาร
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __งานก้าวหน้า
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ซื้อขายแลกเปลี่ยนนนายหน้าพ่อค้าคนกลาง
  – การงาน   Work __ข่าวสด สินค้าทันสมัย ยานพาหนะรุ่นใหม่ล่าสุด
  – การเงิน  Finance __อึดอัดขัดข้อง ธุรกิจขาดเงินหมุนเวียนสภาพคล่อง
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการขยันทำงาน
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีป านกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีความคิดเห็นขัดแย้งกัน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __เก็บเกี่ยวดอกผล ได้กำไรดี
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ทบทวนนโยบาย
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __เจ็บป่วยสูญเสียพบแพทย์
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__แก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
 8. ผู้สนับสนุน  booster __มีต้นทุน ค่าใช้จ่ายสูง
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __เพื่อน
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __สัญญา เพื่อสุขภาพ

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

2012. Born in Goat year.

 1. อดีต  Past __กู้ยืมเงิน เสี่ยงภัย ประกันชีวิต
 2. ปัจจุบัน Present __เด็กบริวารให้โชค
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การดูแลแม่ เด็ก คนชรา
  – การงาน   Work __มีโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้อง
  – การเงิน  Finance __ดีมาก
  – โชค ลาภ  Fortune __ดีมากที่สุด
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เป็นไปตามตามกฎแห่งกรรม
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ซื้อเครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท ใช้มากขึ้น
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __แก้ปัญหาเร่งด่วน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __ดีเด่นการเงิน การธนาคาร
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __พึ่งพาตนเองมากขึ้น โสด อยู่คนเดียว
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ชายสูงอายุ เจ้านาย ญาติผู้ใหญ่ มีอำนาจ
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ขยายกิจการ
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __คิดมาก นอนไม่หลับ

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey year.

 1. อดีต  Past __แอบทำบางอย่างไม่บอกใคร ความลับ ลวง พราง
 2. ปัจจุบัน Present __ตัดสินใจ สู้ชนะ ไม่สู้แพ้
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้บริการตรวจดวงชะตา เรียนหมอดู
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทุนในการเรียน
  – การงาน   Work __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  – การเงิน  Finance __สิ้นสุด แย่
  – โชค ลาภ  Fortune __ไม่ควรเสี่ยงแบบทุ่มเท
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ปล่อยให้มีอิสระ ไม่กักขังหน่วงเหนี่ยว
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __เดินทาง ไม่ไกล ยานพาหนะคันใหม่
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __วางแผนงานชีวิต
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __สู้รบเพื่อชีวิตอย่างหนักหน่วง
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __ดูแล พบญาติ ผู้หญิง ผู้ใหญ่ ชี้นิ้วใช้งาน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ตัดสินใจด้วยใจที่กำลังว่างเปล่า งดใช้กิเลสตัญหาอุปทานช่วนการตัดสินใจ
 8. ผู้สนับสนุน  booster __อยู่ในเมืองใหญ่
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __ งานหนัก รวบรวมกำลังใจ
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ใช้สัมผัสที่หกช่วยในการตัดสินใจ

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster year.

 1. อดีต  Past __สับสน ลังเลการตัดสินใจ
 2. ปัจจุบัน Present __บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกที่ดิน ตัวแทนนายหน้า
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง เลือกทางสายกลาง ไม่ตึงหย่อนเกินไป
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทุนการศึกษา สอบ
  – การงาน   Work __ก้าวหน้า ตรวจสอบ
  – การเงิน  Finance __ด่วน
  – โชค ลาภ  Fortune __ได้จากฝันนิมิตลางสังหรณ์
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เป็นโสด
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __เดินทาง ท่องเที่ยว ไม่รับผิดชอบ
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ปวดหัว สายตา กระเพาะอาหาร
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __พึ่งพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลักธรรมะ
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ช้าแต่สำเร็จในที่สุด
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ขยัน
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __สิ้นสุด เจ็บป่วย
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __เมื่อมีความคิดที่ขัดแย้งกันมากมาย ศีล-สมาธิ-ปํญญา จะช่วยแก้ไขทุกปัญหาให้คลี่คลายได้อย่างง่ายๆ

……………………..

11 จอ(สุนัข)

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

2012. Born in Dog year.

 1. อดีต  Past __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 2. ปัจจุบัน Present __งานใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ก่อตั้ง หุ้นส่วน บริษัท
  – การงาน   Work __วางแผนจุดประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย
  – การเงิน  Finance __ปานกลาง
  – โชค ลาภ  Fortune __จับเสือมือเปล่า
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ ปานกลาง
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ติดต่อทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __ ตั้งครรภ์ ยึดอำนาจในการปกครอง
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ตรวจดวงชะตา
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __บริหารจัดการมรดกที่ดิน
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__เปิดธุรกิจส่วนตัว
 8. ผู้สนับสนุน  booster __ชำระหนี้สิน
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __ค้าขาย มอเตอร์ไซค์

……………………..

12 กุน(หมู).

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig year.

 1. อดีต  Past __รักโดยไม่มีเหตุผล
 2. ปัจจุบัน Present __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
 3. สิ่งแวดล้อม  Environment __เหนื่อยง่าย
 4. อนาคตอันใกล้ Near future :
  – การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ แข่งขัน ชิงรางวัล
  – การงาน   Work __ฝ่ายการเงิน บัญชี
  – การเงิน  Finance __ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น
  – โชค ลาภ  Fortune __จับเสือมือเปล่า
  – สุขภาพกายใจ อุบัติเหตุ  Health & Accident __มีผลตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
 5. ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
  – ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว ชายในฝัน
  – คู่สามีภรรยา  Lover-married __หึงหวงห่วงใย
  – ครอบครัว ญาติพี่น้อง  Family, Relatives __ทำบุญให้ทาน
  – เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน   Friend, Colleague __บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
 6. อนาคต-อันไกล  Distant future __รักษาซ่อมแซมสุภาพ
 7. ปัญหา/ทางแก้ไข Problem / solution__ครูบาอาจารย์ พระ รักษาศีล
 8. ผู้สนับสนุน  booster __สู้รบชิงชัยต้องการเอาชนะ
 9. สิ่งที่ท่านกำลังคิดในใจ What you are thinking. __การค้าขาย
 10. ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  Living modified __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ ทำบุญบ้านและญาติที่ล่วงลับไปแล้ว

……………………..

830

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.
โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7

l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ l สนทนา l ผู้สนับสนุน l

__________________

Previous Older Entries

%d bloggers like this: