ดวงชะตารายวัน-เด็กเกิดใหม่ในเดือน มีนาคม 2561

kf65
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน มีนาคม  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in MARCH 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

 • ตามหลักสากลทั่วโลก  ซึ่งใช้ปฎิทิน “สุริยคติ”__เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิด ให้เป็นวันใหม่
 • แต่ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ซึ่งใช้ปฎิทิน “จันทรคติ”__ จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงรุ่งเช้า  (06.00 น.) แล้วเท่านั้น ที่เรียกกันติดปากคนไทยว่า “เช้าวันใหม่”
 • สรุปว่าถ้าจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะเด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด (24.00 น. – 06.00 น.) จะต้องอ่านคำพยากรณ์ของเด็กที่วันเกิดก่อนเที่ยงคืน (ถอยหลังไป 1 วันจากวันราชการ/สากลโลก)

+

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2561 (MARCH 2018) :

 1. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบพึ่งพาตนเอง จิตใจอ่อ่นโยน สัมผัสที่หกสูงมาก ทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จ เกิดมาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โลก ดีเด่นที่สุดในเรื่องเป็นผู้นำ เก่งในการปกครองคน ช่วยเหลือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า สอนให้อยู่ในศีล 5 พ่อแม่ต้องระวังไม่พูดโกหกกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดทุกกรณี
 2. เกิดวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง สัมผัสที่หกดีมาก อารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบฟังเสียงเพลงทั้งเพลงบรรเลงเบาๆและเพลงหนักแน่น รวมไปถึงเพลงบทสวดมนต์ เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน ชอบค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลกใหม่ลึกลับ เข้าถึงความสลับซับซ้อนได้
 3. เกิดวันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีโลกส่วนตัวสูง หวงของเล่นของตัวเอง ชอบช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อน ชี้นิ้วใช้งานคนอื่นทำโน้นนี้ มีอำนาจในตัวเอง มากไปด้วยที่ดิน พูดจาตรงไปตรงมา มีสัมผัสที่หกสูงมาก หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่ง มักอยู่ไกลจากพ่อ
 4. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบการต่อสู้แข่งขัน เป็นผู้นำ มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชอบดูหนังฟังเพลงแนวศาสนา บู้ อิทธิฤทธิ์ เหนือมนุษย์ รับราขการดีมาก สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 5. เกิดวันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน แก้มยุ้ยน่ารัก มีสัมผัสที่หกสูง ฝักใฝ่ในทางธรรม เก่งในทางศิลปะ ธุรกิจความสวยงาม ถ้ารับราขการจะดีมาก อาชีพผู้พิพากษา ครูบาอาจารย์ นักบวช
 6. เกิดวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  เฉลียวฉลาด ฟันขึ้นเร็วกว่าปกติ ถ้าโกรธเครียดใครอาจจะใช้ฟันกัดได้ รับราชการดีมาก เหมาะเป็นครูบาอาจารย์ นักบวช นักกีฬา
 7. เกิดวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ความจำและปัญญาดีมาก เดินเร็ว ดีเด่นในทางเงินทองร่ำรวย ให้โชคลาภพ่อแม่ ฝักใฝ่ในทางธรรม อาชีพวิศวกร เภสัชกร
 8. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบพึ่งพาตนเอง จิตใจอ่อ่นโยน สัมผัสที่หกสูงมาก ทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จ เกิดมาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โลก ดีเด่นที่สุดในเรื่องเป็นผู้นำ เก่งในการปกครองคน ช่วยเหลือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า สอนให้อยู่ในศีล 5 พ่อแม่ต้องระวังไม่พูดโกหกกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดทุกกรณี
 9. เกิดวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง สัมผัสที่หกดีมาก อารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบฟังเสียงเพลงทั้งเพลงบรรเลงเบาๆและเพลงหนักแน่น รวมไปถึงเพลงบทสวดมนต์ เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน ชอบค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลกใหม่ลึกลับ เข้าถึงความสลับซับซ้อนได้
 10. เกิดวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีโลกส่วนตัวสูง หวงของเล่นของตัวเอง ชอบช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อน ชี้นิ้วใช้งานคนอื่นทำโน้นนี้ มีอำนาจในตัวเอง มากไปด้วยที่ดิน พูดจาตรงไปตรงมา มีสัมผัสที่หกสูงมาก หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่ง มักอยู่ไกลจากพ่อ
 11. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบการต่อสู้แข่งขัน เป็นผู้นำ มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชอบดูหนังฟังเพลงแนวศาสนา บู้ อิทธิฤทธิ์ เหนือมนุษย์ รับราขการดีมาก สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 12. เกิดวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน แก้มยุ้ยน่ารัก มีสัมผัสที่หกสูง ฝักใฝ่ในทางธรรม เก่งในทางศิลปะ ธุรกิจความสวยงาม ถ้ารับราขการจะดีมาก อาชีพผู้พิพากษา ครูบาอาจารย์ นักบวช
 13. เกิดวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  เฉลียวฉลาด ฟันขึ้นเร็วกว่าปกติ ถ้าโกรธเครียดใครอาจจะใช้ฟันกัดได้ รับราชการดีมาก เหมาะเป็นครูบาอาจารย์ นักบวช นักกีฬา
 14. เกิดวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ความจำและปัญญาดีมาก เดินเร็ว ดีเด่นในทางเงินทองร่ำรวย ให้โชคลาภพ่อแม่ ฝักใฝ่ในทางธรรม อาชีพวิศวกร เภสัชกร
 15. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบพึ่งพาตนเอง จิตใจอ่อ่นโยน สัมผัสที่หกสูงมาก ทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จ เกิดมาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โลก ดีเด่นที่สุดในเรื่องเป็นผู้นำ เก่งในการปกครองคน ช่วยเหลือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า สอนให้อยู่ในศีล 5 พ่อแม่ต้องระวังไม่พูดโกหกกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดทุกกรณี
 16. เกิดวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง สัมผัสที่หกดีมาก อารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบฟังเสียงเพลงทั้งเพลงบรรเลงเบาๆและเพลงหนักแน่น รวมไปถึงเพลงบทสวดมนต์ เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน ชอบค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลกใหม่ลึกลับ เข้าถึงความสลับซับซ้อนได้
 17. เกิดวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 25ุ61 (วันนี้เป็นวันแรก ที่เริ่มเปลี่ยนปีนักษัตร จากปีระกา เป็นปีจอ เป็นวันขึ้นปีใหม่ ของระบบปฏิทินจันทรคติ/โหราศาตร์ไทย/และของคนไทยแต่โบราณ เคยเรียกขานวันที่เปลี่ยนปีนักษัตรว่า “วันสงกรานต์”)
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กมีฤทธิ์ ร้องเสียงดัง แรกเกิดตื่นมากลางดึกเล่นหรือพูดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ ให้โชคลาภแก่ทุกคนที่ใกล้ชิด ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ สัมผัสที่หกสูงมาก มีตำหนิเช่นปานที่บริเวณใบหน้าหรือช่องท้อง สอนให้ถือศีล 5 จะมีชีวิตที่มีความสุขสงบเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล พึ่งพาตนเองเป็นหลัก เหมาะเป็นผู้พิพากษา
 18. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ของเล่นที่เด็กวันนี้ชื่นชอบเป็นพิเศษคือเครื่องเสียงดนตรีทุกชนิด ชอบทำบุญให้ทาน เหมาะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรื่นเริงบันเทิงใจ ครูบาอาจารย์ นักบวช ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เงินเก่ง ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954  สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะดีกว่าดวงชะตาเดิม
 19. เกิดวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กแก้มโตยุ้ย ยิ้มแย้มน่ารัก  มีประสาทสัมผัสที่หกสูงมาก อารมณ์แปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภเงินทองแก่พ่อแม่และคนใกล้ชิด ชอบการเดินทางไกล ท่องเที่ยงค้าขาย ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุล เรียนได้ถึงระดับปริญญาเอก
 20. เกิดวันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ผู้คุ้มครองปกป้อง ชอบช่วยที่อ่อนแอด้อยโอกาส แม้นตนเองต้องลำบากมากขึ้น สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีิวิตจริงจะดีกว่าดวงชะตา เป็นผู้กลับมาเกิดใหม่ ถ้าอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์เป็นนักบวชจะดีมาก ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 21. เกิดวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชีวิตผูกพันกับการเดินทาง โยกย้ายบ้านที่ทำงานบ่อย อาชีพนายธนาคาร นักค้นคว้าทดลอง นักแสดง ครูบาอาจารย์ นักบวช ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 22. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีเสนห์ ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภกับพ่อแม่และคนใกล้ชิด ร่าเริงแจ่มใส ชองการแสดงออก ฝักใฝ่ทางธรรม ชอบการเดินทางท่องเที่ยว พึ่งพาตนเอง ทำงานหนักเอาเบาสู้ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์
 23. เกิดวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ชอบดูหนังฟังเพลงแสงสีเสียง คนเยอะๆ สัมผัสที่หกสูง อ่อนไหวง่าย มีเสนห์ ชอบการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำบุญให้ทาน ชอบการเดินทางและยานพาหนะเป็นพิเศษ อาจมีปัญหาที่หัวใจ  ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 24. เกิดวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กมีฤทธิ์ ร้องเสียงดัง แรกเกิดตื่นมากลางดึกเล่นหรือพูดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ ให้โชคลาภแก่ทุกคนที่ใกล้ชิด ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ สัมผัสที่หกสูงมาก มีตำหนิเช่นปานที่บริเวณใบหน้าหรือช่องท้อง สอนให้ถือศีล 5 จะมีชีวิตที่มีความสุขสงบเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล พึ่งพาตนเองเป็นหลัก เหมาะเป็นผู้พิพากษา
 25. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ของเล่นที่เด็กวันนี้ชื่นชอบเป็นพิเศษคือเครื่องเสียงดนตรีทุกชนิด ชอบทำบุญให้ทาน เหมาะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรื่นเริงบันเทิงใจ ครูบาอาจารย์ นักบวช ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เงินเก่ง ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954  สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะดีกว่าดวงชะตาเดิม
 26. เกิดวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กแก้มโตยุ้ย ยิ้มแย้มน่ารัก  มีประสาทสัมผัสที่หกสูงมาก อารมณ์แปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภเงินทองแก่พ่อแม่และคนใกล้ชิด ชอบการเดินทางไกล ท่องเที่ยงค้าขาย ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุล เรียนได้ถึงระดับปริญญาเอก
 27. เกิดวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ผู้คุ้มครองปกป้อง ชอบช่วยที่อ่อนแอด้อยโอกาส แม้นตนเองต้องลำบากมากขึ้น สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีิวิตจริงจะดีกว่าดวงชะตา เป็นผู้กลับมาเกิดใหม่ ถ้าอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์เป็นนักบวชจะดีมาก ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 28. เกิดวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชีวิตผูกพันกับการเดินทาง โยกย้ายบ้านที่ทำงานบ่อย อาชีพนายธนาคาร นักค้นคว้าทดลอง นักแสดง ครูบาอาจารย์ นักบวช ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 29. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีเสนห์ ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภกับพ่อแม่และคนใกล้ชิด ร่าเริงแจ่มใส ชองการแสดงออก ฝักใฝ่ทางธรรม ชอบการเดินทางท่องเที่ยว พึ่งพาตนเอง ทำงานหนักเอาเบาสู้ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์
 30. เกิดวันศุกร ที่ 30 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ชอบดูหนังฟังเพลงแสงสีเสียง คนเยอะๆ สัมผัสที่หกสูง อ่อนไหวง่าย มีเสนห์ ชอบการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำบุญให้ทาน ชอบการเดินทางและยานพาหนะเป็นพิเศษ อาจมีปัญหาที่หัวใจ  ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 31. เกิดวันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กมีฤทธิ์ ร้องเสียงดัง แรกเกิดตื่นมากลางดึกเล่นหรือพูดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ ให้โชคลาภแก่ทุกคนที่ใกล้ชิด ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ สัมผัสที่หกสูงมาก มีตำหนิเช่นปานที่บริเวณใบหน้าหรือช่องท้อง สอนให้ถือศีล 5 จะมีชีวิตที่มีความสุขสงบเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล พึ่งพาตนเองเป็นหลัก เหมาะเป็นผู้พิพากษา

.

QR code บทความนี้
https://goo.gl/Zc7BgS
https://wp.me/p1TD9H-4vZ
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/02/06/newbornchild2018march
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน มีนาคม  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in MARCH 2018.

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

Advertisements

ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน กุมภาพันธ์ 2561

kf65
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน กุมภาพันธ์  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in FEBRUARY 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

 • ตามหลักสากลทั่วโลก  ซึ่งใช้ปฎิทิน “สุริยคติ”__เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิด ให้เป็นวันใหม่
 • แต่ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ซึ่งใช้ปฎิทิน “จันทรคติ”__ จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงรุ่งเช้า  (06.00 น.) แล้วเท่านั้น ที่เรียกกันติดปากคนไทยว่า “เช้าวันใหม่”
 • สรุปว่าถ้าจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะเด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด (24.00 น. – 06.00 น.) จะต้องอ่านคำพยากรณ์ของเด็กที่วันเกิดก่อนเที่ยงคืน (ถอยหลังไป 1 วันจากวันราชการ/สากลโลก)

+

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 (FEBRUARY ค.ศ. 2018) :

 1. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีบุญวาสนาดี ให้โลภลาภแก่พ่อแม่ ทำให้ธุรกิจการงานฐานะการเงินดีขึ้น เดินทางไกล เป็นคนมีเสนห์ด้านคำพูดจาเสียงไพเราะ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ตื่นขึ้นมาเล่นคนเดียวกลางดึก สมบูรณ์พูนสุข สัมผัสที่หกสูง เรียนปริญญาตรีขึ้นไป เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม
 2. เกิดวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : จิตใจกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวใคร ชอบปกป้องคนอ่อนแอกว่า แรกเกิดมีญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยง เด่นในอาชีพการงาน ขยันทำกินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองดีมาก  ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 3. เกิดวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เมื่อแรกเกิดมักเดินโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่นอน ชอบให้อุ้มเดินออกไปเที่ยวนอนบ้าน สนใจทุกอย่างรอบๆตัวเอง ชอบเดินทางท่องเที่ยวค้นคว้าทดลองค้นหาสิ่งแปลกใหม่ ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระ ฝันแม่น มีสัมผัสที่หกสูง
 4. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : นอนนาน เดินทางไกลบ่อย มักเป็นผู้นำเจ้าคนนายคน มีนิสัยอดทนสูง ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 5. เกิดวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีทิธิมานะสูง ถ้าขยันทำงานจะร่ำรวย ถ้าต้องการสิ่งใดมักจะพยายามหามาไว้ในครอบครองให้ได้ในที่สุด พ่อแม่ต้องสอนให้อยู่ในศีล5 ชีวิตจึงจะดีกว่าดวงชะตาเดิม
 6. เกิดวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๖ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีความมั่นใจในตนเองสูง ถ้าใช้ไปในทางธรรมจะเป็นที่พึ่งทางใจแก่สังคมทั่วไป ดีเด่นในทางการงานการเงินโชคลาภ ชื่นชอบการสวดมนต์ไหว้พระ ควรสอนศีล 5 เพื่อให้มีชีวิตมีสมดุลมีความพอดี
 7. เกิดวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ให้โชคลาภใหญ่แก่พ่อแม่ ดีเด่นการงานการเงินการเรียน มากไปด้วยมรดกตกทอด มั่นคงอยู่ในศีลธรรมดีมาก
 8. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีบุญวาสนาดี ให้โลภลาภแก่พ่อแม่ ทำให้ธุรกิจการงานฐานะการเงินดีขึ้น เดินทางไกล เป็นคนมีเสนห์ด้านคำพูดจาเสียงไพเราะ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ตื่นขึ้นมาเล่นคนเดียวกลางดึก สมบูรณ์พูนสุข สัมผัสที่หกสูง เรียนปริญญาตรีขึ้นไป เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม
 9. เกิดวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : จิตใจกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวใคร ชอบปกป้องคนอ่อนแอกว่า แรกเกิดมีญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยง เด่นในอาชีพการงาน ขยันทำกินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองดีมาก  ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 10. เกิดวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เมื่อแรกเกิดมักเดินโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่นอน ชอบให้อุ้มเดินออกไปเที่ยวนอนบ้าน สนใจทุกอย่างรอบๆตัวเอง ชอบเดินทางท่องเที่ยวค้นคว้าทดลองค้นหาสิ่งแปลกใหม่ ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระ ฝันแม่น มีสัมผัสที่หกสูง
 11. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : นอนนาน เดินทางไกลบ่อย มักเป็นผู้นำเจ้าคนนายคน มีนิสัยอดทนสูง ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 12. เกิดวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีทิธิมานะสูง ถ้าขยันทำงานจะร่ำรวย ถ้าต้องการสิ่งใดมักจะพยายามหามาไว้ในครอบครองให้ได้ในที่สุด พ่อแม่ต้องสอนให้อยู่ในศีล5 ชีวิตจึงจะดีกว่าดวงชะตาเดิม
 13. เกิดวันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีความมั่นใจในตนเองสูง ถ้าใช้ไปในทางธรรมจะเป็นที่พึ่งทางใจแก่สังคมทั่วไป ดีเด่นในทางการงานการเงินโชคลาภ ชื่นชอบการสวดมนต์ไหว้พระ ควรสอนศีล 5 เพื่อให้มีชีวิตมีสมดุลมีความพอดี
 14. เกิดวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดีมาก ฉลาด ไม่จำเป็นไม่โกหก ดีเด่นในหน้าที่การงานการเงินโชคลาภร่ำรวยดี ถ้าจะมีทุกข์ก็เพราะตนเป็นผู้สร้างขึ้นมาเอง
 15. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ชอบพึ่งพาตนเอง จิตใจอ่อ่นโยน สัมผัสที่หกสูงมาก ทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จ เกิดมาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โลก ดีเด่นที่สุดในเรื่องเป็นผู้นำ เก่งในการปกครองคน ช่วยเหลือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า สอนให้อยู่ในศีล 5 พ่อแม่ต้องระวังไม่พูดโกหกกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดทุกกรณี
 16. เกิดวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง สัมผัสที่หกดีมาก อารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบฟังเสียงเพลงทั้งเพลงบรรเลงเบาๆและเพลงหนักแน่น รวมไปถึงเพลงบทสวดมนต์ เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน ชอบค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลกใหม่ลึกลับ เข้าถึงความสลับซับซ้อนได้
 17. เกิดวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีโลกส่วนตัวสูง หวงของเล่นของตัวเอง ชอบช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อน ชี้นิ้วใช้งานคนอื่นทำโน้นนี้ มีอำนาจในตัวเอง มากไปด้วยที่ดิน พูดจาตรงไปตรงมา มีสัมผัสที่หกสูงมาก หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่ง มักอยู่ไกลจากพ่อ
 18. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ชอบการต่อสู้แข่งขัน เป็นผู้นำ มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชอบดูหนังฟังเพลงแนวศาสนา บู้ อิทธิฤทธิ์ เหนือมนุษย์ รับราขการดีมาก
  • สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 19. เกิดวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน แก้มยุ้ยน่ารัก มีสัมผัสที่หกสูง ฝักใฝ่ในทางธรรม เก่งในทางศิลปะ ธุรกิจความสวยงาม ถ้ารับราขการจะดีมาก อาชีพผู้พิพากษา ครูบาอาจารย์ นักบวช
 20. เกิดวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เฉลียวฉลาด ฟันขึ้นเร็วกว่าปกติ ถ้าโกรธเครียดใครอาจจะใช้ฟันกัดได้ รับราชการดีมาก เหมาะเป็นครูบาอาจารย์ นักบวช  นักกีฬา
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 21. เกิดวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ความจำและปัญญาดีมาก เดินเร็ว ดีเด่นในทางเงินทองร่ำรวย ให้โชคลาภพ่อแม่ ฝักใฝ่ในทางธรรม  อาชีพวิศวกร เภสัชกร
 22. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ชอบพึ่งพาตนเอง จิตใจอ่อ่นโยน สัมผัสที่หกสูงมาก ทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จ เกิดมาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โลก ดีเด่นที่สุดในเรื่องเป็นผู้นำ เก่งในการปกครองคน ช่วยเหลือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า สอนให้อยู่ในศีล 5 พ่อแม่ต้องระวังไม่พูดโกหกกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดทุกกรณี
 23. เกิดวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง สัมผัสที่หกดีมาก อารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบฟังเสียงเพลงทั้งเพลงบรรเลงเบาๆและเพลงหนักแน่น รวมไปถึงเพลงบทสวดมนต์ เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน ชอบค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลกใหม่ลึกลับ เข้าถึงความสลับซับซ้อนได้
 24. เกิดวันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีโลกส่วนตัวสูง หวงของเล่นของตัวเอง ชอบช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อน ชี้นิ้วใช้งานคนอื่นทำโน้นนี้ มีอำนาจในตัวเอง มากไปด้วยที่ดิน พูดจาตรงไปตรงมา มีสัมผัสที่หกสูงมาก หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่ง มักอยู่ไกลจากพ่อ
 25. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :
  • ชอบการต่อสู้แข่งขัน เป็นผู้นำ มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชอบดูหนังฟังเพลงแนวศาสนา บู้ อิทธิฤทธิ์ เหนือมนุษย์ รับราขการดีมาก
  • สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 26. เกิดวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน แก้มยุ้ยน่ารัก มีสัมผัสที่หกสูง ฝักใฝ่ในทางธรรม เก่งในทางศิลปะ ธุรกิจความสวยงาม ถ้ารับราขการจะดีมาก อาชีพผู้พิพากษา ครูบาอาจารย์ นักบวช
 27. เกิดวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เฉลียวฉลาด ฟันขึ้นเร็วกว่าปกติ ถ้าโกรธเครียดใครอาจจะใช้ฟันกัดได้ รับราชการดีมาก เหมาะเป็นครูบาอาจารย์ นักบวช นักกีฬา
 28. เกิดวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ความจำและปัญญาดีมาก เดินเร็ว ดีเด่นในทางเงินทองร่ำรวย ให้โชคลาภพ่อแม่ ฝักใฝ่ในทางธรรม  อาชีพวิศวกร เภสัชกร

.

QR code บทความนี้
https://goo.gl/1wmfSP
(https://wp.me/p1TD9H-4vv)
(https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/01/30/2018feb-newbornchild)
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน กุมภาพันธ์  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in FEBRUARY 2018.

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ทายจากปีเกิด (รวมคำพยากรณ์ทั้ง 12 นักษัตร)

   
ดูดวงจากปีเกิด
(รวมคำพยากรณ์ทั้ง 12 นักษัตร)
รายเดือน กุมภาพันธ์ 2561
M
onthly horoscope in 2018 Fabruary.
Predict from year of  birth. (12 fixed star).

คำนำ

 1. เว็บไซต์นี้ใช้ปฏิทินจันทรคติไทย เป็นหลักในการทำนายดวงชะตา  วันขึ้นปีนักษัตรใหม่คือ วันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี คนไทยเรียกวันนี้ว่า “วันสงกรานต์”
 2. ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ไปถึงวันก่อนวันสงกรานต์ไทย 1 วัน  โปรดอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากปีนักษัตรเดิม เช่นเดียวกับคนเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีเกิดท่าน จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับดวงชะตาของท่าน

1

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. ตัวท่าน You __รับข้อเสนอ งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำอย่างดีที่สุดแล้วยอมรับผล ปล่อยวาง
 2. อดีต  Past __เดินทางไกล ต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สอบแข่งขันชิงรางวัล  ปกป้องผลประโยชน์
  • หน้าที่การงาน  Work __โยกย้าย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  • การเงิน Finance __มีพอดีใช้  กู้เงิน หมุนเงิน
  • โชคลาภ Fortune__อย่าเสี่ยงโชคแบบทุ่มเทเกินกำลังตนเอง
  • เลขนำโชค Lucky number__6, 5, 1
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ติดต่อสื่อสารทางไกล
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ต้องการพ้นไปจากความสับสนวุ่นวาย
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __คิดถึงเรืื่องเก่า แล้วเศร้าโศกเสียใจ
  • มิตรสหาย Friend__ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • เจ้านาย Boss__เดินทางไกล เจ้าสำอางค์
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ช่วยให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำให้สมหวัง บอกเรื่องราวในฝัน
 4. อนาคต Future __เดินทางไกล ไปคนเดียว ทางสายกลางท่ไม่ตึงหรือหย่อนมากเกินไป
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ทำบุญให้ทาน ช่วยเหลือคนกำลังต้องการความช่วยเหลือ
  • ผู้ช่วย Personal Support __พระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ์
  • ความคิดของท่าน In mind __ก้าวข้ามอุปสรรคเล็กน้อย
  • สรุป  Conclusion__เด่นในทางการค้าขาย

.

2

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. ตัวท่าน You __ทำงานหนัก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ผลักดันให้งานเกิดความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน
 2. อดีต  Past __ลังเลการตัดสินใจ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
  • หน้าที่การงาน  Work __ทำงานแข่งกับเวลา ล่วงเวลา
  • การเงิน Finance __ตึงเครียดบ้างเล็กน้อย
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากยานพาหนะ
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 0, 6
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ขยันทำงานหาเงินเก็บเป็นทุน
  • สามี/ภรรยา Lover-married __พึ่งพาตนเอง อยู่คนเดียว ทำงานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยตัวเอง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • มิตรสหาย Friend__ขยายกิจการ
  • เจ้านาย Boss__ยุ่งกับงาน ยุ่งกับญาติ
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__พระกาฬ ผู้นำวิญญาณของมนุษย์ผู้ทำบาปไปสู่ยมโลก
 4. อนาคต Future __ตรวจดวงชะตา นักโหราศาตร์
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ต้องการก่อตั้งธุรกิจใหม่
  • ผู้ช่วย Personal Support __เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
  • ความคิดของท่าน In mind __งานใหม่ ลูกค้าใหม่
  • สรุป  Conclusion__ดีเด่นในทางการเดินทาง ค้าขาย

.

3

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. ตัวท่าน You __ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รับตำแหน่งใหม่
 2. อดีต  Past __พักงานระยะสั้นๆ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __อาหารและเครื่องดื่มเพื่สุขภาพ โรงแรม
  • หน้าที่การงาน  Work __ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ประชาสงเคราะห์
  • การเงิน Finance __มีปัญหาหนัก ล้มเหลว
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากทางโทรศัพท์
  • เลขนำโชค Lucky number__8, 4, 1
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เลือกได้
  • สามี/ภรรยา Lover-married __มีความสุขสมหวัง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __นักการปกครอง ทรงไว้ซึ่งอำนาจ คุณธรรมสูง
  • มิตรสหาย Friend__มีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ เครียด
  • เจ้านาย Boss__เสมือนเพื่อน
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ช่วยปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น
 4. อนาคต Future __ปลีกวิเวก
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ฝึกสมาธิ
  • ผู้ช่วย Personal Support __รับงานใหม่
  • ความคิดของท่าน In mind __เป็นมหาเศรษฐี
  • สรุป  Conclusion__วิตกกังวล

.

4

(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. ตัวท่าน You __กินยารักษาหลายโรค ชีวิตครอบครัวมีปัญหาสลับซับซ้อน ทุกข์เพราะความเจ้าชู้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง เสื้อผ้าใหม่ ทันสมัย
 2. อดีต  Past __งานใหม่
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __งานผลิตสินค้าและบริการ
  • หน้าที่การงาน  Work __เก็บเงิน สะสม ระดมเงินทุน
  • การเงิน Finance __สมหวัง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากบ้าน สำนักงาน
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 8, 9
  • สุขภาพ Health __ซ่อมแซม ฟื้นฟูสุขภาพ
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนแดนไกลต่างประเทศ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __พยายามแก้ไขความผิดพลาดในอดีต
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • มิตรสหาย Friend__งานกินเลี้ยงฉลอง กับเพื่อนๆ
  • เจ้านาย Boss__บริหารจัดการภาระหนี้สิน
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__นางกวัก
 4. อนาคต Future __ตึงเครียด กับปัญหาที่แก้ไขได้ แต่ยาก
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __บริหารจัดการหนี้สิน เงินกู้ยืม
  • ผู้ช่วย Personal Support __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • ความคิดของท่าน In mind __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • สรุป  Conclusion สับสนการตัดสินใจ

.

5

(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. ตัวท่าน You __สมหวังเกือบทุกอย่าง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กินยารักษาหลายโรค ชีวิตครอบครัวมีปัญหาสลับซับซ้อน ทุกข์เพราะความเจ้าชู้
 2. อดีต  Past __เดินทางไกล อุบัติเหตุ พบแพทย์ สิ้นสุด สูญเสีย
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __มีโครงการมากมายอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำ
  • หน้าที่การงาน  Work __พักระยะสั้นๆ
  • การเงิน Finance __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • โชคลาภ Fortune__
  • เลขนำโชค Lucky number__5, 0, 7
  • สุขภาพ Health __ระวังโรคความดันเบาหวานไขมัน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เงียบๆ ไม่บอกใคร
  • สามี/ภรรยา Lover-married __อดทน อดกลั้น เรียกร้อง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __งานกินเลี้ยง พบเพื่อน
  • มิตรสหาย Friend__ตรวจดวงชะตา หมอดู
  • เจ้านาย Boss__เศรษฐีนี
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__เทพีแห่งความงาม
 4. อนาคต Future __ยุ่งกับงาน กับญาติ
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __บริหารจัดการบ้านและสำนักงาน
  • ผู้ช่วย Personal Support __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำนด
  • ความคิดของท่าน In mind __ตัดสินใจด้วยความเที่ยงธรรม
  • สรุป  Conclusion__ วิตกกังวลใจในอนาคตท่ไม่แน่นอน

.

6

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. ตัวท่าน You __กินยารักษาหลายโรค ชีวิตครอบครัวมีปัญหาสลับซับซ้อน ทุกข์เพราะความเจ้าชู้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อนๆ
 2. อดีต  Past __เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เจ็บป่วย รักษา นวดบำบัดโรค
  • หน้าที่การงาน  Work __รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ
  • การเงิน Finance __ช้าแต่สำเร็จในที่สุด
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากความยุติธรรม
  • เลขนำโชค Lucky number__7, 4, 1
  • สุขภาพ Health __สมบูรณ์ อ้วน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนเป็นม่าย
  • สามี/ภรรยา Lover-married __มีความลับ ซ่อนเร้น
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ติดตาม ขอความช่วยเหลือ
  • มิตรสหาย Friend__ยุ่งกับญาติกับงาน
  • เจ้านาย Boss__เดินทางไกล ต่อสู้กับปัญหาใหญ่
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ปรับเปลี่ยน ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม
 4. อนาคต Future __เชื่อมั่นในเรื่องกฏแห่งกรรม
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ขยายกิจการ สาขา
  • ผู้ช่วย Personal Support __โครงการที่อยากทำมีมากมาย แต่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำ
  • ความคิดของท่าน In mind __อาชีพสำรอง
  • สรุป  Conclusion__รักษาศีล 5 แล้วจะพ้นภัยอันตรายไปได้

.

7

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. ตัวท่าน You __ร่ำรวยเงินทอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อยู่ในศีล 5 จะปลอดภัยทุกอย่าง
 2. อดีต  Past __เจรจาต่อรอง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เด่นธุรกิจท่องเที่ยว ขนส่ง
  • หน้าที่การงาน  Work __อึดอัดข้องข้อง
  • การเงิน Finance __ไม่ค่อยก้าวหน้า
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากยานพาหนะ
  • เลขนำโชค Lucky number__6, 1, 0
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลางทิ้งร้างห่างไกลกัน
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__
  • สามี/ภรรยา Lover-married __นัดพบเพื่อนรุ่นเก่า
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __เฉียดจะได้โชคลาภใหญ่
  • มิตรสหาย Friend__นิ่งเงียบ อยู่ท่ามกลางเหตุสับสนวุ่นวาย
  • เจ้านาย Boss__ต้องการความยุติธรรม
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ ช่วยด้านสุขภาพ
 4. อนาคต Future __พักงานระยะสั้นๆ
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __พิสูจน์ เชื่อ และศัทธาในกรรมแห่งกรรมว่ามีอยู่จริง
  • ผู้ช่วย Personal Support __ธนาคาร
  • ความคิดของท่าน In mind __งานใหม่ล่าสุด
  • สรุป  Conclusion__สิ้นสุด เจ็บป่วย พ่ายแพ้ นวดแผนไทยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็น

.

8

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. ตัวท่าน You __เดินทางใกล้ไกล บริหารจัดการยานพาหนะใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วิตกกังลใจ
 2. อดีต  Past __ต้อนรับแขกจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ปลดปล่อยความสามารถที่มีอยู่แล้วในตัวเอง
  • หน้าที่การงาน  Work __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
  • การเงิน Finance __ต้องการความมั่นคง
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 9, 7
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ช่วยหาช่องทางได้อาชีพใหม่
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ร่ำรวยเงินทอง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __พบแพทย์ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย
  • มิตรสหาย Friend__ขยายกิจการ
  • เจ้านาย Boss__นักบวช ปลีกวิเวก
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__นางไม้
 4. อนาคต Future __ทำอย่างดที่สุดแล้ววางอุเบกขา
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ความมั่นคง ยั่งยืน ของชีวิต
  • ผู้ช่วย Personal Support __ธนาคาร
  • ความคิดของท่าน In mind __โชคลาภ
  • สรุป  Conclusion__อุปสรรคเล็กน้อย พอจะแก้ไขได้

.

9

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. ตัวท่าน You __เน้นวิถีชีวิตที่ควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ถวายแด่พระสงฆ์
 2. อดีต  Past __ต้อนรับ เจรจราต่อรอง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __แม้นจะมีเวลาว่างเหลือน้อย
  • หน้าที่การงาน  Work __ล่วงเกินเวลาปกติ
  • การเงิน Finance __บริหารจัดการภาระหนี้สิน
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • เลขนำโชค Lucky number__8, 1, 4
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยุ่งยาก ความคิดเห็นแตกต่างกัน
  • สามี/ภรรยา Lover-married __พยายามอยู่นิ่งเฉย ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ทำงานแข่งกับเวลา
  • มิตรสหาย Friend__เก็บความรู็สึกบางอย่างไว้ในใจ
  • เจ้านาย Boss__ชีวิตครอบครัวมีความสลับซับซ้อน
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ตักเตือนเหตุการณ์บางอย่างในนิมิตฝัน
 4. อนาคต Future __ปรับตัวให้เข้ากับสถานะการณ์
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __คัดเลือกทำทุกอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับตนเอง
  • ผู้ช่วย Personal Support __ถ้าใช้อำนาจในทางที่ผิดจะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรง
  • ความคิดของท่าน In mind __ทุนการศึกษา
  • สรุป  Conclusion__ความสงบคือความสุขที่แท้จริง

.

10

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. ตัวท่าน You __งานก้าวหน้าไปบางส่วน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ได้รับตำแหน่ง บริหารงาน สูงข้น
 2. อดีต  Past __ทำงานแข่งกับเวลา
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __มีแผนอยู่ในใจ ในเมืองใหญ่
  • หน้าที่การงาน  Work __เด่นในหน้าที่นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ทรัพย์สินที่ดิน
  • การเงิน Finance __ร่ำรวยเงินทองมากขึ้น
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการเจรจาต่อรอง
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 7, 5
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
  • สามี/ภรรยา Lover-married __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก มีภาระกิจล้นมือ
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __มีอุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
  • มิตรสหาย Friend__เดินทาง ยานพาหนะใหม่ ทันสมัย
  • เจ้านาย Boss__มีปัญหาสุขภาพ หัวใจ
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__พระกาฬ
 4. อนาคต Future __เดินทางไกล แก้ไขปัญหาใหญ่
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • ผู้ช่วยอยู่ไกล Personal Support __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
  • ความคิดของท่าน In mind __ปรับปรุงวิถีชีวิตตนเอง
  • สรุป  Conclusion__มองย้อนหลังไปแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาดในอดีต

.

11

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. ตัวท่าน You __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานหนัก มากมาย
 2. อดีต  Past __สัมผัสที่หกทำให้เกิดอารมณ์สองขั่ว ขึ้นๆลงๆ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __การประสานงาน
  • หน้าที่การงาน  Work __ธุรกิจครบวงจร
  • การเงิน Finance __ควบคุมไม่ได้ ไม่แน่นอน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนในครอบครัว
  • เลขนำโชค Lucky number__5, 1, 3
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สุภาพเรียบร้อย เจ้าสำอางค์
  • สามี/ภรรยา Lover-married __มีโครงการที่อยากทำ ลองทำไปบ้างแล้ว
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __พักงานระยะสั้นๆ
  • มิตรสหาย Friend__เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  • เจ้านาย Boss__ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ทำให้สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 4. อนาคต Future __พยายามผลักดันงานให้เกิดความก้าวหน้า
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ต้องการยศ ตำแหน่ง อำนาจในการบริหาร
  • ผู้ช่วย Personal Support __ใจรักชอบในสิ่งที่กำลังทำ
  • ความคิดของท่าน In mind __อึกอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
  • สรุป  Conclusion__มีอุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้

.

12

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. ตัวท่าน You __พบคนรักใหม่ คุยถูกใจถูกคอ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ำรวยเงินทอง
 2. อดีต  Past __รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ ร่างกายจิตใจ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __พักระยะสั้นๆ
  • หน้าที่การงาน  Work __สะสมเงินทุน บริหารการทรัพย์สินในกองมรดก
  • การเงิน Finance __ผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 3, 7
  • สุขภาพ Health __ดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วนเวียน ไปๆมาๆ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทาง โยกย้าย
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ได้งานใหม่
  • มิตรสหาย Friend__ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
  • เจ้านาย Boss__มีปัญหา หนักใจ
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ศัทธาเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก
 4. อนาคต Future __ไค้วคว้า ค้นหาสัจธรรม ความจริงที่ทำให้พ้นทุกข์ได้จริง
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ติดตาม ขอ/ให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
  • ผู้ช่วย Personal Support __สำเร็จ แต่ช้ากว่าเป้าหมาย นัดหมาย
  • ความคิดของท่าน In mind __ฝึกสมาธิ ควบคุมตัวเอง เข้าณาน
  • สรุป  Conclusion__และญาณหยั่งรู้

QR code บทความนี้
https://wp.me/p1TD9H-4rC
ดูดวงจากปีเกิด
(รวมคำพยากรณ์ทั้ง 12 นักษัตร)
รายเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Monthly horoscope in 2018 Fabruary.
Predict from year of  birth. (12 fixed star).

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน มกราคม 2561

kf65

ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน มกราคม  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in January 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

 • ตามหลักสากลทั่วโลก  ซึ่งใช้ปฎิทิน “สุริยคติ”__เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิด ให้เป็นวันใหม่
 • แต่ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ซึ่งใช้ปฎิทิน “จันทรคติ”__ จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงรุ่งเช้า  (06.00 น.) แล้วเท่านั้น ที่เรียกกันติดปากคนไทยว่า “เช้าวันใหม่”
 • สรุปว่าถ้าจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะเด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด (24.00 น. – 06.00 น.) จะต้องอ่านคำพยากรณ์ของเด็กที่วันเกิดก่อนเที่ยงคืน (ถอยหลังไป 1 วันจากวันราชการ/สากลโลก)

+

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2561 (January ค.ศ. 2018) :

 1. เกิดวันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ดีเด่นในเรื่องรักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูง สร้างชื่อเสียงเกียรติยศ มั่นใจในตนเองสูง เรียนเก่ง มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 2. เกิดวันอังคาร ที่ 2 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นผู้ฝักใฝ่ในทางธรรม ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ดีเด่นที่สุดในการงานโชคลาภ ชอบทำบุญให้ทาน
 3. เกิดวันพุธ ที่ 3 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นผู้มีความจำดี มีปัญญา ดีเด่นหน้าที่การงานการเงินโชคลาภบริวาร ร่ำรวยดีมาก ถ้ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 4. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ มีสติปัญญาสูง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม ร่ำรวยเงินทองและมากไปด้วยบุญบารมีที่สะสมมา ดีเด่นการเรียนการงานชื่อเสียง
 5. เกิดวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นผู้ชอบเสียสละ คุ้มครองผู้อ่อนแอกว่า ดีเด่นในทางการงานการเรียน สอนให้อยู่ในศีล 5 จะพ้นอันตรายไปได้เสมอ ถ้ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 6. เกิดวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ชอบนั่งรถ ดูหนังฟังเพลง เป็นนักค้นคว้าทดลองวิจัย เก่งทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจบันเทิง
 7. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ไม่ค่อยยอมใคร ต้องการความเป็นหนึ่งเดียว ชอบการแข่งขัน ดีเด่นในการเรียนการงานชื่อเสียง ถ้ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 8. เกิดวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ดีเด่นในเรื่องรักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูง สร้างชื่อเสียงเกียรติยศ มั่นใจในตนเองสูง เรียนเก่ง มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 9. เกิดวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นผู้ฝักใฝ่ในทางธรรม ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ดีเด่นที่สุดในการงานโชคลาภ ชอบทำบุญให้ทาน
 10. เกิดวันพุธ ที่ 10 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีสติปัญญาสูง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม ร่ำรวยเงินทองและมากไปด้วยบุญบารมีที่สะสมมา ดีเด่นการเรียนการงานชื่อเสียง
  • เป็นผู้มีความจำดี มีปัญญา ดีเด่นหน้าที่การงานการเงินโชคลาภบริวาร ร่ำรวยดีมาก ถ้ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 11. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ มีสติปัญญาสูง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม ร่ำรวยเงินทองและมากไปด้วยบุญบารมีที่สะสมมา ดีเด่นการเรียนการงานชื่อเสียง
 12. เกิดวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นผู้ชอบเสียสละ คุ้มครองผู้อ่อนแอกว่า ดีเด่นในทางการงานการเรียน สอนให้อยู่ในศีล 5 จะพ้นอันตรายไปได้เสมอ ถ้ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 13. เกิดวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ชอบนั่งรถ ดูหนังฟังเพลง เป็นนักค้นคว้าทดลองวิจัย เก่งทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจบันเทิง
 14. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ไม่ค่อยยอมใคร ต้องการความเป็นหนึ่งเดียว ชอบการแข่งขัน ดีเด่นในการเรียนการงานชื่อเสียง ถ้ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 15. เกิดวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ดีเด่นในเรื่องรักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูง สร้างชื่อเสียงเกียรติยศ มั่นใจในตนเองสูง เรียนเก่ง มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 16. เกิดวันอังคาร ที่ 16 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นผู้ฝักใฝ่ในทางธรรม ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ดีเด่นที่สุดในการงานโชคลาภ ชอบทำบุญให้ทาน
 17. เกิดวันพุธ ที่ 17 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ให้โชคลาภใหญ่แก่พ่อแม่ ดีเด่นการงานการเงินการเรียน มากไปด้วยมรดกตกทอด มั่นคงอยู่ในศีลธรรมดีมาก
 18. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นคนมีเสนห์ มั่นคงอยู่ในศีลธรรมดีมาก ดีเด่นในเรื่องการงานการเงินโชคลาภ สอนให้อยู่ในศีล 5 จะพ้นอันตรายไปได้เสมอ ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 19. เกิดวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ซุกซน โยกย้ายที่อยู่อาศัย ชอบการเดินทางไกล   ยึดมั่นในคำมั่นสัญญา ไม่ชอบคนผิดคำพูด ดีเด่นการเงิน มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 20. เกิดวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ชุบเลี้ยง ชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ดีเด่นการงานโชคลาภ ความจำดีมาก มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ชอบวางอำนาจชี้นิ้วใช้งานคนอื่นๆ
 21. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีความอึดอดทนสูง เจ้าของโรงงานใหญ่ ดีเด่นในเรื่องการเรียนการงานโชคลาภ มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 22. เกิดวันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีสัมผัสที่หกสูง ตื่นมากลางดึกหัวเราะกับใครก็ไม่รู้ ดีเด่นในเรื่องความจำดีการงานโชคลาภ
 23. เกิดวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตนเองสูง ดีเด่นการงานการเงินโชคลาภ ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 24. เกิดวันพุธ ที่ 24 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ให้โชคลาภใหญ่แก่พ่อแม่ ดีเด่นการงานการเงินการเรียน มากไปด้วยมรดกตกทอด มั่นคงอยู่ในศีลธรรมดีมาก
 25. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นคนมีเสนห์ มั่นคงอยู่ในศีลธรรมดีมาก ดีเด่นในเรื่องการงานการเงินโชคลาภ สอนให้อยู่ในศีล 5 จะพ้นอันตรายไปได้เสมอ ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 26. เกิดวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ซุกซน โยกย้ายที่อยู่อาศัย ชอบการเดินทางไกล   ยึดมั่นในคำมั่นสัญญา ไม่ชอบคนผิดคำพูด ดีเด่นการเงิน มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 27. เกิดวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ชุบเลี้ยง ชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ดีเด่นการงานโชคลาภ ความจำดีมาก มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ชอบวางอำนาจชี้นิ้วใช้งานคนอื่นๆ
 28. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีความอึดอดทนสูง เจ้าของโรงงานใหญ่ ดีเด่นในเรื่องการเรียนการงานโชคลาภ มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 29. เกิดวันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีสัมผัสที่หกสูง ตื่นมากลางดึกหัวเราะกับใครก็ไม่รู้ ดีเด่นในเรื่องความจำดีการงานโชคลาภ
 30. เกิดวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตนเองสูง ดีเด่นการงานการเงินโชคลาภ ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 31. เกิดวันพุธ ที่ 31 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ให้โชคลาภใหญ่แก่พ่อแม่ ดีเด่นการงานการเงินการเรียน มากไปด้วยมรดกตกทอด มั่นคงอยู่ในศีลธรรมดีมาก

.

QR code บทความนี้
https://wp.me/p1TD9H-4t2
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน มกราคม 2561
Daily horoscope. New born child horoscope in January 2018.

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

ดูดวงรายเดือน มกราคม 2561 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)


ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร)
รายเดือน มกราคม 2561
M
onthly horoscope in 2018 January.
Predict from year of  birth. (12 fixed star)

คำนำ

 1. เว็บไซต์นี้ใช้ปฏิทินจันทรคติไทย เป็นหลักในการทำนายดวงชะตา  วันขึ้นปีนักษัตรใหม่คือ วันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี คนไทยเรียกวันนี้ว่า “วันสงกรานต์”
 2. ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ไปถึงวันก่อนวันสงกรานต์ไทย 1 วัน  โปรดอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากปีนักษัตรเดิม เช่นเดียวกับคนเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีเกิดท่าน จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับดวงชะตาของท่าน

1

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. ตัวท่าน You __บริหารจัดการมรดก บ้าน ที่ดิน รถยนต์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สิ้นสุด แล้วเริ่มต้น(ปี)ใหม่ อ้วน สมบูรณ์พูนสุข
 2. อดีต  Past __พยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __มีค่าใช้จ่ายสูง
  • การงาน Work _พักระยะสั้นๆ |เจ้านาย _บริหารการเงินในธนาคาร |ลูกน้อง _ทำงานหนักเอาเบาสู้
  • การเงิน Finance __ดีเด่นการค้าขาย
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนในครอบครัว
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 7
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อดทน รอคอย
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ได้รับ ให้ของขวัญ ที่เหนือความคาดหมาย
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ติดต่อสื่อสารกันทางมือถือ อินเตอร์เน็ต
  • มิตรสหาย Friend__ชักชวนกันไปทำบุญให้ทาน
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ท่านจะปกป้องภัยอันตรายเฉพาะคนดีมีศีลธรรมเท่านั้น
 4. อนาคต Future __เดินทางไกล ท่องเที่ยว
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __พักงานระยะสั้นๆ พร้อมแล้วทำงานต่อ
  • ผู้ช่วย Personal Support __ศีล 5-8
  • ความคิดของท่าน In mind __ฝึกสมาธิ สร้างสัมผัสที่หก
  • สรุป  Conclusion__ งานใหม่ ภาระกิจใหม่

.

2

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. ตัวท่าน You __ยุ่งกับงานกับญาติ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เก็บสะสมเงินทุน การศึกษา ให้บุตรหลานบริวาร
 2. อดีต  Past __ครอบครัวมีปัญหาซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ใช้ความพยายามปานกลาง พอดี ไม่ตึงไม่หย่อน
  • การงาน Work _มีคู่แข่งขันทางการค้ามากมาย | เจ้านาย _มหาเศรษฐี ธนาคาร | บริวาร _เดินทาง ยานพาหนะใหม่
  • การเงิน Finance __ประหยัด ควบคุมรายจ่าย
  • โชคลาภ Fortune__เน้นใช้ในการรักษา อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  • เลขนำโชค Lucky number __2, 7
  • สุขภาพ Health __ทำบุญเสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์
  • อุบัติเหตุ Accident __ระวังโรคกระดูกหลังเคลื่อนทับเส้น
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สนใจแต่เก็บสะสมเงินทอง
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ให้ของขวัญ ได้รับรางวัล อันถูกใจ
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __พร้อมหน้า มีความสุข
  • มิตรสหาย Friend__เดินทาง ท่องเที่ยว
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__พร้อมจะช่วยเรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
 4. อนาคต Future __งานล้นมือ
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __งานสำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
  • ผู้ช่วย Personal Support __ทำงานแข่งกับเวลา
  • ความคิดของท่าน In mind __สะสมเงินทุนทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกหลาน
  • สรุป Conclusion__แก้ไขปัญหาเก่าให้หมดไป ใช้หนี้สิน

.

3

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. ตัวท่าน You __ร่างกายต้องการเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 2. อดีต  Past __ขยันทำงานหาเงิน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ธรรมะเพื่อความพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
  • การงาน Work _รั่วไหล | เจ้านาย _ปรับปรุงสุขภาพ | ลูกน้อง _แก้ไขปัญหา หนี้สิน
  • การเงิน Finance __ร่ำรวย
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการฝึกสมาธิ ท่องคาถาเงินล้าน
  • เลขนำโชค Lucky number__ 1, 5
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยานพาหนะใหม่ เดินทางไกล ชาวต่างประเทศ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ทำบุญเสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์
  • มิตรสหาย Friend__ร่ำรวยเงินทอง
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__พร้อมจะช่วยล้างหนี้สิน
 4. อนาคต Future __บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกบ้านที่ดิน
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __สิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่
  • ผู้ช่วย Personal Support __เดินทางไกล ท่องเที่ยว
  • ความคิดของท่าน In mind __วิตกกังวลเรื่องความตาย
  • สรุป Conclusion__ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก

.

4

(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. ตัวท่าน You __เหมือนอยู่คนเดียว บวชเรียน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการบ้าน ที่อยู่อาศัย สำนักงาน
 2. อดีต  Past __พบเรื่องไม่คาดคิด ทำงานแข่งกับเวลา
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __นิ่งสงบ ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  • การงาน Work _ใช้สัมผัสที่หกมากขึ้น | เจ้านาย _มีความอดทนสูง | ลูกน้อง _เดินทางท่องเที่ยว
  • การเงิน Finance __ร่ำรวย มหาเศรษฐี ได้จากบริษัทขนาดใหญ่ มหาชน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากครูบาอาจารย์
  • เลขนำโชค Lucky number__7, 1
  • สุขภาพ Health __ต้องการความเงียบสงบ
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น
  • สามี/ภรรยา Lover-married __สง่าในความดีงาม
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __มีค่าใช้จ่ายสูง
  • มิตรสหาย Friend__ช่าง วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ทำบุญเสริมดวงชะตาสะเดาะเคราะห์
 4. อนาคต Future __เจ็บป่วย พ่ายแพ้
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __มิตรภาพที่ดี การรักษาไว้ให้เหมือนเดิม
  • ผู้ช่วย Personal Support __แก้ไขปัญหาเก่า ไม่สร้างปัญหาใหม่
  • ความคิดของท่าน In mind __ทิ้งร้างห่างไกล บ้าน คนรัก
  • สรุป  Conclusion__งานเลี้ยง ฉลองความสำเร็จ แต่งงาน

.

5

(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. ตัวท่าน You __เริ่มต้นชีวิตรูปแบบใหม่ หลังจากเกิดปัญหา ล้มเหลว หยุดมานาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงานหนัก
 2. อดีต  Past __พึ่งพาตนเอง โดดเดี่ยว
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __การค้าขาย
  • การงาน Work _สร้างสัญญา ข้อตกลง|เจ้านาย _คัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน|ลูกน้อง_เดินทางไกล แก้ไขปัญหาใหญ่
  • การเงิน Finance __เลือกทางสายกลางไม่ตึงหรือหย่อยเกินไป
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากผู้ชาย วิศวกร นักวางแผนงาน
  • เลขนำโชค Lucky number__4, 0, 1
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ควรทำบุญเสริมดวงชะตาสะเดาะเคราะห์
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ใกล้จะสมหวัง
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ทำงานแข่งกับเวลา พบเห็นเรื่องที่คาดไม่ถึง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  • มิตรสหาย Friend__งานก้าวหน้า
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ มีศัทธา ช่วยให้ร่ำรวย
 4. อนาคต Future __ร่ำรวยเงินทอง ไปสู่มหาเศรษฐี
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __มีโชคลาภเป็นทุน
  • ผู้ช่วย Personal Support __ฝึกสมาธิ สวดมนต์ค์ไหว้พระ
  • ความคิดของท่าน In mind __ครอบครัวมีปัญหาซับซ้อน
  • สรุป  Conclusion__บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน

.

6

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. ตัวท่าน You __คิดจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตจากแบบเก่า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วิตกกังวลใจในอนาคตที่ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน
 2. อดีต  Past __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
  • การงาน Work _ธุรกิจครอบครัว|เจ้านาย _ให้คำมั่นสัญญา|ลูกน้อง _เดินทาง เก่งค้าขาย
  • การเงิน Finance __หาเงินได้ด้วยมือเปล่า
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากเพื่อนๆ
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 0
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่รวยระดับมหาเศรษฐีไม่สนใจ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ร่ำรวยเงินทอง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ติดขัดอุปสรรคเล็กน้อย
  • มิตรสหาย Friend__คุยขัดคอกัน
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ ปรับปรุงโยกย้ายตำแหน่งศาลพระภูมิตามตำรา
 4. อนาคต Future __ทำให้ตนเองทันยุคสมัย
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __แก้ไขปัญหาเก่า ภาระหนี้สิน
  • ผู้ช่วย Personal Support __มีความลับแอบซ่อนไว้
  • ความคิดของท่าน In mind __วางแผนงานล่วงหน้า
  • สรุป  Conclusion__ รอคอยบางอย่างอย่างมีความหวัง

.

7

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. ตัวท่าน You __นอนดึก มีเรื่องที่บอกใครไม่ได้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มีโครงการมากมายที่อยากทำ
 2. อดีต  Past __พยายามแก้ไขสิ่งที่ทำผิดพลาดไปแล้ว
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • การงาน Work _พักงานนระยะสั้นๆ |เจ้านาย _ร่ำรวยมหาเศรษฐี |ลูกน้อง _ชอบทำงานแบบคนเดียว
  • การเงิน Finance __ได้จากการงาน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากงานเลี้ยงฉลอง
  • เลขนำโชค Lucky number__ 9, 6
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน วิตกกังวล
  • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทาง ค้าขาย
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __งานเลี้ยงฉลอง
  • มิตรสหาย Friend__กำลังเหน็ดเหนื่อยกับคู่แข่งขัน
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ถูกทิ้งร้าง ห่างไกลจากศัทธา
 4. อนาคต Future __รอคอยการกลับมาของคนรัก
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
  • ผู้ช่วย Personal Support __บริหารจัดการหนี้สิน
  • ความคิดของท่าน In mind __กังวลกับเหตุไม่คาดคิด
  • สรุป  Conclusion__ยุ่งกับญาติ กับงาน

.

8

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. ตัวท่าน You __ทำงานอย่างดีที่สุด และพอใจกับผลงานของตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __การเดินทางไกล กับยานพาหนะใหม่ล่าสุด
 2. อดีต  Past __รอคอยการกลับมา ของคนรัก
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  • การงาน Work _พึ่งพาตนเอง | เจ้านาย _เจ็บป่วย | ลูกน้อง _ต้องจูงใจให้ขยันทำงาน
  • การเงิน Finance __มีค่าใช้จ่ายเร่งด่วน ที่ไม่คาดคิด
  • โชคลาภ Fortune__ดี
  • เลขนำโชค Lucky number__7, 1, 0
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แอบ ซ่อน เป็นความลับ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __มีความเห็นที่แตกต่าง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • มิตรสหาย Friend__วิตกกังวลในอนาคตของตนเอง
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__สัมผัสได้จากความฝัน ฝันแม่น
 4. อนาคต Future __พยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ค้าขาย
  • ผู้ช่วย Personal Support __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • ความคิดของท่าน In mind __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • สรุป  Conclusion__เสื้อผ้า แฟชั่น ยานพาหนะ ใหม่ทันสมัย

.

9

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. ตัวท่าน You __เดินทางำกล เจ็บป่วย พบแพทย์ อุบัติเหตุ สูญเสีย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __
 2. อดีต  Past __ช่วยเหลือผู้ยากจนด้อยโอกาส
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __มิตรภาพระหว่างเพื่อนๆ
  • การงาน Work _โรงพยาบาล ซ่อมรักษาสุขภาพ|เจ้านาย _ราชการตำรวจทหาร | ลูกน้อง _งานก้าวหน้า
  • การเงิน Finance __ได้จากการรักษาพยาบาล
  • โชคลาภ Fortune__สิ้นสุด และเริ่มต้นใมห่
  • เลขนำโชค Lucky number__5, 9
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต้องการความมีอิสระ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __พบเห็นเหตุด่วนเหตุร้าย
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ร่างกายต้องการเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น
  • มิตรสหาย Friend__ขยายกิจการ
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ได้เวลาจัดระเบียบ ทำความสะอาดบ้านเรือนครั้งใหญ่ ในช่วงปีใหม่ ให้ผลที่ดีต่อชีวิตและครอบครัว
 4. อนาคต Future __บริหารจัดการทรัพย์สิน นายหน้า ค้าขายที่ดิน
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __มีัอุปสรรคเล็กน้อย ที่พอจะแก้ไขได้
  • ผู้ช่วย Personal Support __คนในครอบครัว
  • ความคิดของท่าน In mind __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  • สรุป  Conclusion__ งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติมจากเดิม

.

10

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. ตัวท่าน You __ใช้เครื่อมือสื่อสารทางไกลมากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คัดเลือกใช้งานให้เหมาะกับตัวเอง
 2. อดีต  Past __บริหารจัดการทรัพย์สิน มรดก บ้าน ที่ดิน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  • การงาน Work _การบริหารจัดการบ้าน สำนักงาน|เจ้านาย _พักระยะสั้นๆ| ลูกน้อง _มีโชคทางการเงิน
  • การเงิน Finance __ได้จากการงาน เดินทางไกล
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากทะเบียนรถยนต์
  • เลขนำโชค Lucky number__0, 2, 1
  • สุขภาพ Health _ทำบุญเสริมดวงชะตาสะเดาะเคราะห์
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่หนักใจ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ต้องการความก้าวหน้า
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • มิตรสหาย Friend__มหาเศรษฐี
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__เคารพบูชาตามสมควร
 4. อนาคต Future __ได้รับช่วยเหลือ ช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  • ผู้ช่วย Personal Support __เงินทุนสนับสนุน
  • ความคิดของท่าน In mind __ขยายกิจการ เรียนต่อ ปริญญาโท เอก
  • สรุป  Conclusion__ร่างกายต้องการเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น

.

11

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. ตัวท่าน You __ยุ่งกับงาน กับญาติ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อนๆ
 2. อดีต  Past __ทำสัญญา
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ใกล้ประสบความสำเร็จ
  • การงาน Work _ใช้การคาดการณ์มากเป็นพิเศษ |เจ้านาย _มีผลประโยชน์ทับซ้อน| ลูกน้อง _ตึงเครียด
  • การเงิน Finance __ถูกขอความช่วยเหลือทางการเงิน
  • โชคลาภ Fortune__ห้ามเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • เลขนำโชค Lucky number__7
  • สุขภาพ Health __ระวังโรคภูมิแพ้ หัวใจ และหลอดเลือด
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ต่างประเทศ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __มีลูกหลานบริวารมาเพิ่มเติม
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __เจ็บป่วย
  • มิตรสหาย Friend__งานใหม่
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 4. อนาคต Future __ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ถ่ายทอดความรู้
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  • ผู้ช่วย Personal Support __หมอดู
  • ความคิดของท่าน In mind __สร้างความมั่นคง
  • สรุป  Conclusion__นัดพบแพทย์ ผ่าตัด สูญเสีย

.

12

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. ตัวท่าน You __พบเพื่อนเก่าๆ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผนงานปีหน้า
 2. อดีต  Past __ยุ่งกับงาน กับญาติ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เด่นในการท่องเที่ยว
  • การงาน Work _ดีในด้านแฟชั่น สินค้าทันสมัย|เจ้านาย _รอคอยโอกาส| ลูกน้อง _เจ็บป่วย
  • การเงิน Finance __แอบเก็บซ่อนไว้เป็นความลับ
  • โชคลาภ Fortune__ทะเบียนยานพาหนะ
  • เลขนำโชค Lucky number__0
  • สุขภาพ Health __ควรทำบุญเสริมดวงชะตาสะเดาะเคราะห์
  • อุบัติเหตุ Accident __เมื่อเดินทางไกล ระวังตามสมควร
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เริ่มต้น อย่างเงียบๆ ไม่เปิดเผย
  • สามี/ภรรยา Lover-married __นายหน้า บริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ดิน
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ทำดีที่สุด แล้วปล่อยว่าง
  • มิตรสหาย Friend__เดินทางไกล ต่างประเทศ
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ทิ้งร้างห้างไกล ไร้ศัทธา
 4. อนาคต Future __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ผู้ช่วย Personal Support __เก็บของเก่ามาใช้งาน
  • ความคิดของท่าน In mind __แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว
  • สรุป  Conclusion__ทำบุญด้วยศัทธาอย่างแท้จริง

QR code บทความนี้
https://wp.me/p1TD9H-4rB
ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร)
รายเดือน มกราคม 2561
Monthly horoscope in 2018 January.
Predict from year of  birth. (12 fixed star)

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

ดูดวงรายเดือนสิงหาคม 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

ดูดวงรายเดือนสิงหาคม 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
M
onthly horoscope in AUGUST 2017. Predict from year of  birth. (12 fixed star)

………………………………

อ่านตรงนี้ Read me

 1. ปฏิทินจันทรคติ  เว็บไซต์นี้ใช้ปฏิทิน “จันทรคติ เป็นหลักในการทำนายดวงชะตา ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร) วันขึ้นปีนักษัตรใหม่คือ วันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี คนไทยเรียกวันนี้ว่า “วันสงกรานต์” นั้นเอง
  “Lunar Calendar” This website, Thailand astrologers, Thailand in ancient time using “Lunar Calendar” is the core of prophetic horoscope. The new year day (New constellation) will start at “Songkran Day”.
 2. “ปฏิทินสุริยะคติ” เป็นปฏิทินสากล (ใช้ทั่วโลก) ใช้วันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่
  “Solar Calendar is the international calendar.
 3. ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงก่อนวันสงกรานต์ไทยตามข้อที่ 1 เมื่อท่านจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตานี้ โปรดอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากปีนักษัตรเดียวกับคนเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีเกิดท่าน จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับดวงชะตาของท่าน
  Those born between January and early the Songkran of each year. When you read this horoscopes. Please read the horoscopes of the fixed star prior to January 1 of the year you was born. It is a prophecy that matches your destiny.

1

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. ตัวท่าน You __อยู่ระหว่างการตัดสินใจครั้งใหญ่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 2. อดีต  Past __ปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัว
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __คัดเลือก จัดสรร แบ่งบัน ค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง
  • หน้าที่การงาน  Work __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • การเงิน Finance __นำไปเป็นทุนในการขยายกิจการสาขา
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ลดความอ้วน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พักการรัก
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ภาระกิจล้นมือ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเอง
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 4. อนาคต Future __สร้างความร่ำรวย
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ขยันทำงาน
  • ผู้ช่วย Personal Support __ค้นหาสัจธรรม
  • ความคิดของท่าน In mind __เว้นจากการผิดศีล
  • สรุป  Conclusion __มีเกณฑ์เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่

2

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. ตัวท่าน You __แก้ไขในสิ่งผิดพลาด
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พบเพื่อนเก่า
 2. อดีต  Past __อ้วน ปัญหาชีวิตซับซ้อน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ภาวนา
  • หน้าที่การงาน  Work __หมอ แพทย์ ลาออก สิ้นสุด ผ่าตัด
  • การเงิน Finance __ได้จากโครงการมากมาย
  • โชคลาภ Fortune__ลงทุนเพื่อสุขภาพ
  • สุขภาพ Health __ดี
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้งานใหม่
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ซ่อมบ้าน สำนักงาน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ดูแลผู้สูงอายุ
 4. อนาคต Future __อยู่อย่างสงบได้ ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __โชคลาภ
  • ผู้ช่วย Personal Support __เจรจาต่อรอง
  • ความคิดของท่าน In mind __สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่
  • สรุป  Conclusion __เครื่องมือสื่อสารใหม่ทันสมัย

 

3

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. ตัวท่าน You __ศีลเป็นเครื่องป้องกันคนไม่ให้ทำผิดแล้วตกนรก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่
 2. อดีต  Past __ทำงานหนัก
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เพื่อสุขภาพ
  • หน้าที่การงาน  Work __บวช ศึกษาธรรม ค้นหา ความจริง
  • การเงิน Finance __จับเสือมือเปล่า ขายประกัน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากโครงการมากมาย
  • สุขภาพ Health __รู้จักปล่อยวางได้จะดีที่สุด
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้บุตรหลานบริวารมาเพิ่มเติม
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ต้องการความสงบ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ขยันทำงาน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__นอนดึก
 4. อนาคต Future __ตามแฟชั่น ทันยุคสมัย
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ถูกรีดไถ่เงินทอง
  • ผู้ช่วย Personal Support __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง
  • ความคิดของท่าน In mind __ภาระกิจล้นมือ
  • สรุป  Conclusion __บริหารัดการมรดก ทรัพย์สิน ที่ดิน

 

4

(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. ตัวท่าน You __ค้าขาย เดินทางใกล้ไกลไปกลับ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญให้ทาน รักษาศีล
 2. อดีต  Past __พบเพื่อนเก่า
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ของชำ หลากหลายผลิตภัณ์ สลับ ซับซ้อน
  • หน้าที่การงาน  Work __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง ใช้สิทธิ์พิเศษ
  • การเงิน Finance __ได้จากคนในครอบครัว
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากความฝัน
  • สุขภาพ Health __ปรุงอาหารกินเอง ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รื้อฟื้น กลับคืน ได้รับโอกาสอีกครั้ง
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ยานพาหนะใหม่ เดินทางไกล ต่างประเทศ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แก้ไขเรื่องในอดีต
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ได้รับ/เฉียดได้โชคลราภ
 4. อนาคต Future __มัชฌิมาปฎิปทา  ทางสายกลาง
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • ผู้ช่วย Personal Support __บริการจัดการมรดก ที่ดิน ถมดิน
  • ความคิดของท่าน In mind __เงินตึงมือมีพอดีใช้
  • สรุป  Conclusion __ชีวิตมั่นคง

 

5

(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. ตัวท่าน You __เจ็บป่วย พ่าย แพ้ สิ้นสุด
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผน ดำเนินชีวิตใหม่
 2. อดีต  Past __เดินทางไกล กลับบ้านเกิด
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __แก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาด
  • หน้าที่การงาน  Work __เก็บเกี่ยวดอกผลกำไร
  • การเงิน Finance __ปกป้องรักษาไว้ให้มากที่สุด
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __เหน็ดเหนื่อยง่าย
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ลังเลการตัดสินใจ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เดินทาง โยกย้าย ซ่อมบ้าน
 4. อนาคต Future __เข้าโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพ
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __บริหารจัดการหนี้สิน
  • ผู้ช่วย Personal Support __ต้อนรับแขกต่างบ้านเมือง เจรจาต่อรอง
  • ความคิดของท่าน In mind __ติดตามสถานการณ์
  • สรุป  Conclusion __ร่ำรวย

6

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. ตัวท่าน You __อาชีพการงานก้าวหน้าดี สำเร็จลุล่วงเป็นส่วนใหญ่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง ใกล้ไกล ไปกลับ
 2. อดีต  Past __ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ภาษาต่างประเทศ
  • หน้าที่การงาน  Work __เดินทาง ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  • การเงิน Finance __หญิงสูงอายุอุปถัมภ์
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากงานใหม่
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ความคิดเห็นแตกต่าง
  • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทาง โยกย้าย ซ่อมบ้านสำนักงาน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทาง ไปคนเดียว ทางสายกลาง
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ได้รับงานภาระกิจใหม่เพิ่มเติม
 4. อนาคต Future __ดีเด่นการเงิน ร่ำรวย บริการเงินในธนาคาร
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ยอมรับว่าทุกอย่างย่อมมีสิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่
  • ผู้ช่วย Personal Support __คนในครอบครัว
  • ความคิดของท่าน In mind __ความเจ็บป่วย
  • สรุป  Conclusion __ความไม่สมหวังก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกัน

7

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. ตัวท่าน You __เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่
 2. อดีต  Past __หญิงสูงอายุอุปถัมภ์
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __แฟชั่น ทันสมัย ใหม่เสมอ
  • หน้าที่การงาน  Work _ขยันทำงานหาเงิน
  • การเงิน Finance __ได้จากการพัฒนาธุรกิจการงาน
  • โชคลาภ Fortune__หลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีแม่สื่อช่วยชักนำพาให้มาพบเจอกัน
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ได้โชคได้ลาภ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แก้ปัญหาเก่า บริหารหนี้สิน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__มีความลับ
 4. อนาคต Future __ต้องการความสงบ
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • ผู้ช่วย Personal Support __ต้องการสมหวัง ต้องมีความหวังก่อน
  • ความคิดของท่าน In mind __วิตกกังวลไปเอง
  • สรุป  Conclusion __รู้วิธีคลายความเครียด

8

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. ตัวท่าน You __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ตึงเครียด
 2. อดีต  Past __คิดจะปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีกว่าเดิม
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เดินทางไกล ทิ้งร้างห่างไกลจากครอบครัว
  • หน้าที่การงาน  Work __ฟื้นฟูให้ดีเหมือนเดิม
  • การเงิน Finance __ร่ำรวย
  • โชคลาภ Fortune__หลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เงินสำคัญกว่า
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ดีเด่นการเงิน ร่ำรวย
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __มีโชคลาภ เฉียดจะได้
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ปัญหาชีวิตซับซ้อน
 4. อนาคต Future __ควรทำบุญให้ทาน ถือศีล
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __วางแผนชีวิตและหน้าที่การงาน
  • ผู้ช่วย Personal Support __เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม อย่าละเมิดศีล
  • ความคิดของท่าน In mind __มีความหวัง
  • สรุป  Conclusion __เพื่อชีวิตที่มั่นคง

9

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. ตัวท่าน You __รื้อฟื้น แก้ไขปัญหาเก่า เก็บมาใช้อีกครั้ง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ความคิดเห็นแตกต่างกัน
 2. อดีต  Past __เจ็บป่วย พ่าย แพ้ สิ้นสุด โรคกระดูกหลังเคลื่อน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนดเดิม
  • หน้าที่การงาน  Work __ขยัน อดทน ขอความช่วยเหลือ
  • การเงิน Finance __ดี ปานกลาง
  • โชคลาภ Fortune__ดี ดีมาก
  • สุขภาพ Health __ขึ้นๆลงๆ ไม่แน่นอน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้ภาระกิจใหมม่
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ แต่งงาน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
 4. อนาคต Future __ลงทุนเพื่อสุขภาพ
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ฟื้นฟูสุขภาพ
  • ผู้ช่วย Personal Support __ตรวจเช็คดวงชะตา
  • ความคิดของท่าน In mind __สิ้นสุด เริ่มใหม่
  • สรุป  Conclusion __วิตกกังวลเล็กน้อย

10

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. ตัวท่าน You __เด็กให้โชค ได้รับทุนการศึกษา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทางสายกลาง ไปคนเดียว
 2. อดีต  Past __ปรับทัศนะคติใหม่
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __พระธรรม ยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริง
  • หน้าที่การงาน  Work __ไม่แน่นอน
  • การเงิน Finance __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • โชคลาภ Fortune__จากยานพาหนะ
  • สุขภาพ Health __ดี ดีมาก
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีมาให้เลือกมากมาย
  • สามี/ภรรยา Lover-married __รอคอย
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __จัดงานเลี้ยงฉลอง ชัยชนะ แต่งงาน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ได้งานใหม่ ลูกค้าใหม่
 4. อนาคต Future __อนาคตและทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเองเป็นหลัก
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __พบอะไรไม่ถูกใจ (ก็ต้องแผ่เมตตา วางอุเบกขา)
  • ผู้ช่วย Personal Support __ทำงานแข่งกับเวลา
  • ความคิดของท่าน In mind __พึ่งพาตนเอง
  • สรุป  Conclusion __อุปกรณ์สื่อสารใหม่ ทันสมัยมากขึ้น

11

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. ตัวท่าน You __ถูกรีดไถ่ ขอเงินทอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ญาติผู้ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 2. อดีต  Past __โครงการมีมากมายที่ยังไม่ได้ลองทำ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ไร่นาสวนผสม
  • หน้าที่การงาน  Work __รักษาโรค พักฟิ้น คืนสภาพ โรงพยาบาล
  • การเงิน Finance __จากค่านายหน้า
  • โชคลาภ Fortune__ได้ช้าแต่สำเร็จ
  • สุขภาพ Health __แข็งแรง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีบุคคลที่สามมาแทรกแซง
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ทิ้งร้างห่างไกลกัน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ตรวจดวงชะตา หมอดู
 4. อนาคต Future __ตึงเครียด
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ค้าขาย
  • ผู้ช่วย Personal Support __เงินในธนาคาร
  • ความคิดของท่าน In mind __เพื่อน
  • สรุป  Conclusion __ภาระกิจรัดตัว

 

12

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. ตัวท่าน You __ต้องการความเงียบ สงบทางใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่
 2. อดีต  Past __มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __โชคลาภนั้นหาได้เกิดเอง แต่เกิดจากเหตุและผล
  • หน้าที่การงาน  Work __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • การเงิน Finance __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า ค้าที่ดิน
  • สุขภาพ Health __ระวังโรคทางเดินปัสสาวะ
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยังเคยชินกับการอยู่อย่างเงียบๆคนเดียว
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ร่างหายต้องการพักผ่อน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ภาระกิจล้นมือ
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ทำงานหนัก
 4. อนาคต Future __ได้งานภาระกิจใหม่
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __บริหารจัดการทรัพย์สิน มรดก ที่ดิน
  • ผู้ช่วย Personal Support __จงทำแต่ความดี ทำอย่างดีที่สุด
  • ความคิดของท่าน In mind __เพื่อน
  • สรุป  Conclusion __เรียนต่อ ขยายกิจการสาขาอาชีพ

………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ vb45(คลิกอ่านรายละเอียด)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (โปรโมชั่น : คำถามละ 100 บาท)
ใช้วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ.กสิกรไทย 233-228-6407
ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn
ให้บริการในเวลา 08.00 น.-20.00 น. (หยุดวันพระ)
โทร. Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 096-881-7811
โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

vh50 4KBWP3 50 2KB FB3 50 1KB Twitter3 50 1KB line3 50 1KB G+4 50 2KB YouTube 1 RSS WP5 40
patomtip_jpeghttp://wp.me/p1TD9H-4jk
ดูดวงรายเดือนสิงหาคม 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

ดูดวงรายเดือน มิถุนายน 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

ดูดวงรายเดือน มิถุนายน 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly Horoscope
In JUNE 2017. Predict from year of  birth. (12 fixed star).

………………………………

อ่านตรงนี้ Read me

 1. ปฏิทินจันทรคติ  เว็บไซต์นี้ใช้ปฏิทิน “จันทรคติ เป็นหลักในการทำนายดวงชะตา ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร) วันขึ้นปีนักษัตรใหม่คือ วันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี คนไทยเคยเรียกวันนี้ว่า “วันสงกรานต์” นั้นเอง (ต่อมาราชการปรับมาอ้างอิงปฏิทินระบบ “สุริยะคติ” เปลี่ยนมาฉลองวันสงกรานต์ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี)
  “Lunar Calendar” This website, Thailand astrologers, Thailand in ancient time using “Lunar Calendar” is the core of prophetic horoscope. The new year day (New constellation) will start at “Songkran Day”. It first day of fifth month in every year of Thailand.
 2. “ปฏิทินสุริยะคติ” เป็นปฏิทินสากล (ใช้ทั่วโลก) ใช้วันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ รัฐบาลประเทศไทยประกาศให้ราชการไทยใช้ปฏิทินสากลหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  “Solar Calendar is the international calendar. Thailand government started using Solar Calendar since World War 2 ended.
 3. ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงก่อนวันสงกรานต์ไทยตามข้อที่ 1 เมื่อท่านจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตานี้ โปรดอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากปีนักษัตรเดียวกับคนเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีเกิดท่าน จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับดวงชะตาของท่าน
  Those born between January and early the Songkran of each year. When you read this horoscopes. Please read the horoscopes of the fixed star prior to January 1 of the year you was born. It is a prophecy that matches your destiny.

1

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. ตัวท่าน You __ได้งานใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ความสำเร็จ งานเลี้ยงฉลอง
 2. อดีต  Past __พักงานระยะสั้นๆ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __กฏหมาย ความยุติธรรม สมดุลของธรรมชาติ
  • หน้าที่การงาน  Work __เขียน เลือก โครงการมากมาย
  • การเงิน Finance __ได้จากงานใหม่
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการเดินทาง ยานพาหนะ
  • สุขภาพ Health __ขัดข้องเล็กน้อย
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด และ เริ่มต้นใหม่
  • สามี/ภรรยา Lover-married __หึงหวงห่วงใย
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ขยันทำงานหาเงิน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ร่ำรวย เศรษฐีนี
 4. อนาคต Future __ลงทุนในด้านสุขภาพ
 5. คำแนะนำ ในการพัฒนาชีวิต Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ตรวจดวงชะตา หมอดู
  • ผู้ช่วย Personal Support __ค้าขาย
  • ความคิดของท่าน In mind __เสริม สวย ญาณหยั่งรู้
  • ทิศทางที่ถูกต้อง  Conclusion __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน

2

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. ตัวท่าน You __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 2. อดีต  Past __ชะตาพลิกผัน ไปในทางที่ดีขึ้น รับมรดก บ้านที่ดินรถยนต์ ได้โชคลาภก้อนใหญ่
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ใช้พรหมวิหาร 4 เป้นหลักในการดำเนินชีวิต ทำดีที่สุดแล้วปล่อยวางในผลที่จะได้รับ
  • หน้าที่การงาน  Work __ควบคุมรายจ่าย จัดสรร งบประมาณ
  • การเงิน Finance __บริหารเงินในธนาคาร
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการเสี่ยงโชค
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบคนรักใหม่ คุยถูกใจ ถูกคอ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __พักรบ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ให้ก็ไม่เอา ช่างเลือก
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ได้โชคลาภลอย
 4. อนาคต Future __ทุ่มเทสนใจเรียนรู้ไปในด้านสุขภาพ
 5. คำแนะนำ ในการพัฒนาชีวิต Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ต้องการสร้างงานภาระกิจใหม่ล่าสุด
  • ผู้ช่วย Personal Support __เงินทุน ธนาคาร
  • ความคิดของท่าน In mind __สร้างความก้าวหน้าให้เป็นรูปธรรม
  • ทิศทางที่ถูกต้อง  Conclusion __ร่ำรวยเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีใหญ่

 

3

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. ตัวท่าน You __ใช้พรหมวิหาร 4 เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทำดีที่สุดแล้วปล่อยวางในผลที่จะได้รับ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงานหนัก
 2. อดีต  Past __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __กลับบ้านเกิดเมืองนอน
  • หน้าที่การงาน  Work __สำเร็จ ฉลองความสำเร็จ
  • การเงิน Finance __สิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการเจรจา ต่อรอง รับผู้มาเยือนจากแดนไกล
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ตรวจสุขภาพประจำปี
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางใกล้ไกล
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ถูกนินทากล่าวหาใส่ร้าย
 4. อนาคต Future __ร่ำรวยเงินทองมากขึ้น
 5. คำแนะนำ ในการพัฒนาชีวิต Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ขยัน ทำงานน้อยแต่ได้เงินมากขึ้น
  • ผู้ช่วย Personal Support __แอบทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง
  • ความคิดของท่าน In mind __ชีวิตมีปัญหาและความซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
  • ทิศทางที่ถูกต้อง  Conclusion _แก้ปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกัน โดยใช้ศีล 5 เป็นมาตรฐานกลาง

 

4

(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. ตัวท่าน You __พบเหตุไม่ตาดคิด ทำงานแข่งกับเวลา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
 2. อดีต  Past __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __แฟชั่น ทันสมัย
  • หน้าที่การงาน  Work __พักงานระยะสั้นๆ
  • การเงิน Finance __ดี ดีมาก
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตรวจดวงชะตา หมอดู
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ต้องการ เรียกร้องความยุติธรรม อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ปลีกวิเวก
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ญาติพี่น้อง
 4. อนาคต Future __เดินทาง ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 5. คำแนะนำ ในการพัฒนาชีวิต Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __เจ็งป่วย พ่ายแพ้ สิ้นสุด
  • ผู้ช่วย Personal Support __ร่ำรวย
  • ความคิดของท่าน In mind __งานใหม่
  • ทิศทางที่ถูกต้อง  Conclusion _ฟื้นฟูสุขภาพ

5

(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. ตัวท่าน You __สัมผัสที่หกสูง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พึ่งพาตนเอง
 2. อดีต  Past __ร่ำรวยเงินทอง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ค้าขาย
  • หน้าที่การงาน  Work __ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย
  • การเงิน Finance __เตรียมเงินทุนก้อนใหญ่
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากในฝัน
  • สุขภาพ Health __ดี ดีมาก
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยังไม่เลือกใคร
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ขยันทำงานหาเงิน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __บวช ปลีกวิเวก ครูบาอาจารย์
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__พักงานระยะสั้นๆ
 4. อนาคต Future __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
 5. คำแนะนำ ในการพัฒนาชีวิต Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ช้า แต่สำเร็จ
  • ผู้ช่วย Personal Support __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • ความคิดของท่าน In mind __สับสนการตัดสินใจ
  • ทิศทางที่ถูกต้อง  Conclusion _ทำบุญ สะเดาะเคราะห์

6

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. ตัวท่าน You __ถูกทดสอบจิตใจ โดยพญามารร้าย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ฝนตกชุกเป็นอุปสรรคสำคัญ
 2. อดีต  Past __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พบแพทย์
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ภาวะผู้นำ
  • หน้าที่การงาน  Work __งานใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสพภัย
  • การเงิน Finance __ดี ดีมาก
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากครูบาอาจารย์ หมอดู
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ลังเลการตัดสินใจ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __สัมผัสที่หกสูง
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ตรวจสุขภาพ
 4. อนาคต Future __ตึงเครียด
 5. คำแนะนำ ในการพัฒนาชีวิต Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ปัญหาซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
  • ผู้ช่วย Personal Support __ขยันทำงานหาเงิน
  • ความคิดของท่าน In mind __พึ่งพาตนเอง
  • ทิศทางที่ถูกต้อง  Conclusion _ยึดหลักสัจธรรม เชื่อแต่ความจริง ที่พิสูจน์แล้วเท่านั้น

7

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. ตัวท่าน You __ฝึกสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระ คาถาเงินล้าน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ำรวย
 2. อดีต  Past __สัมผัสที่หกสูง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __กฏหมาย ความวุติธรรม สมดุล ธรรมชาติ
  • หน้าที่การงาน  Work __ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก
  • การเงิน Finance __ยานพาหนะใหม่
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากเบอร์โทรศัพท์
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่เปิดเผย ไม่บอกใคร
  • สามี/ภรรยา Lover-married __พักงานระยะสั้นๆ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ทำงานแข่งกับเวลา
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ต้อนรับแขกต่างบ้านเมือง
 4. อนาคต Future __ต่อสู้ เหน็ดเหนื่อย แก้ไขปัญหาใหญ่
 5. คำแนะนำ ในการพัฒนาชีวิต Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ลดความตึงเครียด
  • ผู้ช่วย Personal Support __ทำบุญ สะเดาะเคราะห์
  • ความคิดของท่าน In mind __บริหารหนี้สินและความเสี่ยง
  • ทิศทางที่ถูกต้อง  Conclusion _นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายที่ดิน

8

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. ตัวท่าน You __เดินทางไกล แก้ไขปัญหาใหญ่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเอง
 2. อดีต  Past __ขยันทำงาน หาเงิน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เดินทาง ท่องเที่ยว ประกันชีวิต
  • หน้าที่การงาน  Work __ใช้ทรัพยากรอันจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • การเงิน Finance __พักการใช้เงินระยะสั้นๆ
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ระวังเจ็บป่วย
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีให้เลือกมากมาย
  • สามี/ภรรยา Lover-married __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __มีประสาทสัมผัสที่หกสูง
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__นายหน้า พ่อค้า คนกลาง
 4. อนาคต Future __ฝึกสมาธิ
 5. คำแนะนำ ในการพัฒนาชีวิต Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ใช้พรหมวิหาร 4 ในการดำเนินชีวิต
  • ผู้ช่วย Personal Support __ความสงบ คือความสุขที่แท้จริง
  • ความคิดของท่าน In mind __ความร่ำรวย
  • ทิศทางที่ถูกต้อง  Conclusion _ชีวิตที่มีความลับซับซ้อนเป็นทุกข์  อยู่ในศีล 5 เป็นสุข

9

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. ตัวท่าน You __ใช้พรหมวิหาร 4 คือ 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง
 2. อดีต  Past __บริการหนี้สิน ความเสี่ยง กู้เงิน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __มิตรสัมพันธ์ ประชาสงเคราะห์
  • หน้าที่การงาน  Work __สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
  • การเงิน Finance __ลงทุนปรับปรุงบ้าน สำนักงาน
  • โชคลาภ Fortune__ให้อิสระภาพ ได้อิสระภาพ
  • สุขภาพ Health __ระวังเจ็บป่วย  พบแพทย์ ผ่าตัด
  • อุบัติเหตุ Accident __สะเดาะเคราะห์
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ได้โชคลาถ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ไปเที่ยวทะเล
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ขอยืมเงินทุน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__แข่งขัน ชิงรางวัล วุ่นวาย
 4. อนาคต Future __สูญเสียญาติอยู่ห่างไกล
 5. คำแนะนำ ในการพัฒนาชีวิต Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __อึด อดทน ฝึกสมาธิ
  • ผู้ช่วย Personal Support __คัดเลือก สิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
  • ความคิดของท่าน In mind __อยากมีเวลาพักผ่อน
  • ทิศทางที่ถูกต้อง  Conclusion _เก็บของเก่ามาใช้อีกครั้ง

10

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. ตัวท่าน You __ชอบทำบุญ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คัมภีร์โบราณ ธุรกิจเสริมสวย
 2. อดีต  Past __สู้ชีวิต ไม่ท้อถอย
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __แฟชั่น ทันยุคสมัย
  • หน้าที่การงาน  Work __ทำให้นอนดึก
  • การเงิน Finance __กำลังคิดจะปรับเปลี่ยนให้ดีกว่าเดิม
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ดีมาก
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สนใจแต่เงินทอง
  • สามี/ภรรยา Lover-married __สุขสมหวัง  ชื่อเสียงโด่งดัง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ครูบาอาจารย์ ปลีกวิเวก
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__มีปัญหาหัวใจ
 4. อนาคต Future __เดินทางไปไกล จากบ้านเกิดเมืองนอน
 5. คำแนะนำ ในการพัฒนาชีวิต Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ใช้สัมผัสที่หก
  • ผู้ช่วย Personal Support __ทำงานหนัก
  • ความคิดของท่าน In mind __อยากมีเวลาพักผ่อนมากๆ
  • ทิศทางที่ถูกต้อง  Conclusion _เพื่อไม่ให้เจ็บป่วย นวดฟื้นฟูสุขภาพ

11

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. ตัวท่าน You __ถือศีล บวช
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __จันทร์เพ็ญ
 2. อดีต  Past __มองย้อนไปในอดีต เพื่อมองหาและแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิด
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __คัด เลือด จัดสรร แบ่งปัน งบประมาณ
  • หน้าที่การงาน  Work __เก็บสะสมเงินทุน
  • การเงิน Finance __ใช้ในด้านพัฒนาด้านสุขภาพ
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากงานใหม่
  • สุขภาพ Health __ตึงเครียด
  • อุบัติเหตุ Accident __อย่าประมาท
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่ภายใต้การปกครองของผู้หญิง
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ได้ลาภลอย
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ร่ำรวย มหาเศรษฐีใหญ่ บริษัทมหาชน
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ไม่แน่นอน
 4. อนาคต Future __คิดจะเปลี่ยนอาชีพการงานชีวิต
 5. คำแนะนำ ในการพัฒนาชีวิต Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
  • ผู้ช่วย Personal Support __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • ความคิดของท่าน In mind __ชีวิตที่สูงเลอค่า สง่างาม
  • ทิศทางที่ถูกต้อง  Conclusion _ไม่ให้ใครกู้ยืมเงินทอง

12

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. ตัวท่าน You __ประสาทสัมผัสที่หกสูง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อยู่ในศีล 5 จะปลอดภัย
 2. อดีต  Past __ฝึกสมาธิ ต้องการใช้ญาณหยั่งรู้
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ทำให้นอนดึก นอนน้อย
  • หน้าที่การงาน  Work __ดีเด่นฝ่ายผลิตสินค้าบริการ
  • การเงิน Finance __ติดขัด มีปัญหา
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากงานใหม่ ล่าสุด
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ช้า แต่สำเร็จ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทางกลับบ้านเกิดเมืองเคยนอน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เครียด
  • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เดินทาง ท่องเที่ยว
 4. อนาคต Future __ใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น
 5. คำแนะนำ ในการพัฒนาชีวิต Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __บริหารการเงินในธนาคาร
  • ผู้ช่วย Personal Support __บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
  • ความคิดของท่าน In mind __ร่ำรวยเงินทอง มหาเศรษฐี
  • ทิศทางที่ถูกต้อง  Conclusion _ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น

………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ vb45(คลิกอ่านรายละเอียด)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (โปรโมชั่น : คำถามละ 100 บาท)
ใช้วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ.กสิกรไทย 233-228-6407
ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn
ให้บริการในเวลา 08.00 น.-20.00 น. (หยุดวันพระ)
โทร. Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 096-881-7811
โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

vh50 4KBWP3 50 2KB FB3 50 1KB Twitter3 50 1KB line3 50 1KB G+4 50 2KB YouTube 1 RSS WP5 40
patomtip_jpeghttp://wp.me/p1TD9H-4dn
ดูดวงรายเดือน มิถุนายน 2560 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

Previous Older Entries

%d bloggers like this: