บริการดูดวง

vh300 19KB

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์
Horoscope service by phone.

 1. เพื่อความสะดวกรวดเร็ว : กรุณาอ่านวิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์จากหน้านี้โดยละเอียด  ก่อนตัดสินใจจะใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์
 2. จองคิวดูดวงทางโทรศัพท์ : โทร.มาที่เบอร์  Dtac 081-533-3529,  Ais 093-240-0151,  True 096-881-7811 นัดหมายวันเวลาโอนเงิน และวันเวลาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาทางโทรศัพท์
 3. หลักฐานในการโอนเงิน : เมื่อโอนเงินเสร็จแล้ว ต้องรีบโทรศัพท์ไปยืนยันวันเวลาในการโอนเงินในทันที (หมอแดงใช้วันเวลานาทีที่ท่านโอนเงิน  เป็นหลักฐานในการโอนเงิน ไม่ต้องส่ง SMS / MMS)
 4. ให้ข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ+นามสกุล+วันเดือนปีเวลาเกิด+ตั้งคำถามไว้ล่วงหน้า 5 คำถาม  สุดท้ายยืนยันเวลาที่จะฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาอีกครั้ง
 5. รับฟังคำพยากรณ์ : ตามวันเวลาที่นัดหมาย

.

รูปแบบบริการ
How to horoscopes.

ทายไปตามตำราและข้อมูลที่ลูกค้าให้มา  ให้คำพยากรณ์จาก 3 วิชาใช้ร่วมกันคือ

 1. เลข7ตัว9ฐาน (Calculated from the day of birth) : เป็นวิชาโหราศาสตร์ฉบับกรุงสุโขทัย ใช้ข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดของลูกค้า มาคิดคำนวณ แล้วทำนายไปตามตำรา และตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มา (ค่าบริการ 300 บาท)
 2. ไพ่ยิปซี  (ไพ่ทาโร่ Tarot Cards) : เป็นวิชาที่อาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหลัก เสี่ยงทายด้วยไพ่ยิปซี  ทายไปตามรูปภาพในหน้าไพ่ที่หยิบมาได้ และตามข้อมูลที่ลุกค้าให้มา (ค่าบริการ 300 บาท)
 3. สัมผัสที่6  (Sixth Sense) : เป็นวิชาที่ใช้พลังทางจิต (จิตสัมผัส) ใช้สมาธิช่วยพยากรณ์ดวงชะตา ให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น (ค่าบริการ 300 บาท)

.

ค่าบริการ
service charge

คิดค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ แยกตามวิชาที่ใช้ดูดวง

 1. ดูดวงวิชาเดียว วิชาๆละ 300 บาท
 2. ค่าบริการปกติ  900 บาท เหมารวมดูดวงจากทั้ง 3 วิชา
 3. โปรโมชั่น “ดูดวงตลอดปี 2560” (VIP2560) 4,200 บาท

.

คิดค่าบริการตามเวลาที่ใช้บริการ

 1. ช่วงเวลากลางวัน  (08.00 น. – 18.00 น.)
  1. ลูกค้าในประเทศไทย : ค่าบริการ 900 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
  2. ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ : ค่าบริการ 2,000 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
 2. ช่วงเวลากลางคืน (18.00 น. – 20.00 น.)

  1. ลูกค้าในประเทศไทย : ค่าบริการ 2,000 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง
  2. ลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ : ค่าบริการ 4,000 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง

.

วิธีจ่ายค่าบริการ

 • โอนเงินล่วงหน้า เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร (Adisorn Nittayajarn)

.

สำคัญ
Read me 

 1. การให้ข้อมูลส่วนตัว เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวลูกค้าเอง ลูกค้าจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคำถาม 5 ข้อนั้น ตามความจริง เพื่อหมอแดงจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้คิดคำนวณตามหลักโหราศาสตร์ ทำให้ได้ผลการพยากรณ์ที่เที่ยงตรงใกล้เคียงกับชีวิตจริงของลูกค้ามากที่สุด  ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพหมอดู
 2. ความแม่นยำ ทายไปตามตำรา ตามข้อมูลส่วนตัวที่ลูกค้าให้มา ตามสัมผัสที่หก ซึ่งอาจทายได้ตรงกับชีวิตจริงของลูกค้าในอนาคตหรือไม่ก็ได้  ถ้าลูกค้าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน คำพยากรณ์จะยังคงถูกต้องตามตำรา ตรงกับดวงชะตาที่ลูกค้าให้มา แต่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของลูกค้า 
 3. ชีวิตจริงในอนาคต   ยังสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ เปลี่ยนไปตามกระทำดีหรือร้ายของลูกค้าเองในปัจจุบัน

  1. ถ้าหมอแดงทายว่าจะดี แต่ลูกค้าไปทำไม่ดี ชีวิตจริงก็จะตกต่ำกว่าดวงชะตาเดิมที่ทายไป
  2. ถ้าทายว่าร้าย แต่ลูกค้าไปทำบุญเสริมดวงชะตาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ตามคำแนะนำของหมอแดง เร่งทำความดีมากขึ้น มีสติดีขึ้น ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท ชีวิตในอนาคตก็จะดีกว่าดวงชะตาเดิม อาจรอดปลอดภัย ไม่ร้ายไปตามดวงชะตาและคำพยากรณ์ดั้งเดิม
 4. หมอแดงเลือกทำอาชีพนี้  เพราะเห็นประโยชน์จากการที่คนเราสามาารถปรับเปลี่ยนให้มีชีวิตเหนือชะตาได้ อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น หลบหลีกหรือแก้ไขปัญหาชีวิตได้ถูกต้อง หมอแดงมีคำแนะนำให้ลูกค้าสามารถพ้นปัญหาทุกข์โทษภัยอันตรายต่างๆได้ สอนให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจตามความเป็นจริงใน “กฏแห่งกรรม” ว่าจริงๆแล้วเราทุกคนสร้างชะตากรรมขึ้นมาเอง สามารถแก้ไขอนาคตให้ดีกว่าเดิมได้ ด้วยการถือศีล 5 ปฏิบัติธรรม (ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้แจ่มใส)
 5. จงใช้วิจารณญาณก่อนจะเชื่อคำพยากรณ์ การใช้บริการตรวจดวงชะตากับหมอแดง ลูกค้าควรใช้ประโยชน์จากวิชาโหราศาสตร์ จากครูบาอาจารย์ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากหมอดู ดูให้เกิดปัญญา ฉลาดจะนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นกว่าดวงชะตาเดิม  แต่ก็ต้องระวังสำรวมความคิด คำพูด การกระทำ ตามสมควร อย่าด่วนปรามาสลบหลู่ในสิ่งที่ท่านไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคย เข้าไม่ถึง เพราะอาจต้องได้รับผลของการกระทำ เกิดทุกข์เภทภัยอันตรายในภายหลังได้  จึงควรรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงทั้งหมด
 6. ความถี่ในการดูดวงกับหมอแดง การตรวจดวงชะตา ก็เหมือนการตรวจสุภาพร่างกายประจำปี ลูกค้าควรตรวจดวงชะตาด้วยศาสตร์
  1. “เลข7ตัว9ฐาน” ดูดวงจากวันเดือนปีเกิดกับหมอแดง อย่างน้อยปีละครั้ง ในช่วงครบรอบวันเกิด
  2. ส่วน “ไพ่ยิปซี” ท่านสามารถดูได้ทุก 3 เดือนกำลังดี หรือตรวจเช็คอีกครั้ง หลังทำบุญตามคำแนะนำของหมอแดงเสร็จเรียบร้อยดีแล้ว เช็คว่าชีวิตจะเริ่มดีขึ้นหรือยัง?

.

เหตุผลที่ทุกคนควรดูดวง

 1. การเช็คดวงชะตาโดยละเอียด-ปีละครั้ง  ให้ผลที่ดีต่อการใช้ชีวิต ทำให้ท่านรู้ว่าจะมีเหตุดีร้ายปัญหาอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต  ถ้าเป็นการดูดวงล่วงหน้า ท่านจะมีเวลามากพอจะเตรียมตัวเตรียมใจหาทางแก้ไขปัญหานั้น  ถือเป็นการเตรียมตัวให้มีความพร้อมไว้สำหรับทุกสถานะการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น
 2. เมื่อเวลาและเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง  ท่านสามารถลดอัตราการเกิดอันตรายความสูญเสียทั้งด้านชีวิต สุขภาพ การเงิน ทรัพย์สิน ความสัมพันธ์ที่ดี ของทุกคนในครอบครัว ยังรวมไปถึงการคว้าโอกาสที่ดีไว้ได้เช่น โชคลาภ ฯลฯ
 3. การตรวจดวงชะตา  ยังเป็นการเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ทำให้รู้ว่าในโลกนี้มีหลายอย่างที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อน
 4. ผู้รับการตรวจดวงชะตา  ควรเปิดใจกว้างๆ พิจารณาไตร่ตรองทบทวนด้วยตนเองอีกครั้ง
 5. การลงทุน  เสียค่าบริการดูดวงอันเล็กน้อย นับคุ้มค่าได้กำไรชีวิตมากกว่าการไม่ดูดวงอย่างแน่นอน
 6. สรุปว่า  การตรวจดวงชะตาก็เพี่อความไม่ประมาทในชีวิต

.

คำถามยอดนิยม
Popular questions.

นี่เป็นตัวอย่างคำถาม เป็นแนวทางตั้งคำถาม สำหรับลูกค้าที่ไม่มีปัญหาชีวิต  แต่ต้องเช็คดวงชะตาทั่วไป

 1. การเรียนสอบแข่งขัน-แนวทางการเลือกอาชีพ/มหาวิทยาลัย/ตณะ/สาขา
 2. การเลือกอาชีพ-ทำอาชีพอะไรดีที่เหมาะกับดวงชะตา ทำแล้วรวย
 3. หน้าที่การงาน-ความก้าวหน้ามั่นคง/โยกย้ายเปลี่่ยนแปลง
 4. การเงิน-รายได้/ความเสี่ยงในการลงทุน/เปืดกิจการ/กู้ยืมเงิน/รวยจน
 5. โชคลาภ-มีหรือไม่/เสี่ยงโชค/ได้จากทางไหน
 6. ความรัก-เนื้อคู่/แต่งงาน/ใครคือคู่ครองที่ดีที่สุดของคุณ
 7. สุขภาพ/อุบัติเหตุ/โรคภัยไข้เจ็บ-ของคุณและทุกคนในครอบครัว
 8. คน/สิ่งของสูญหาย
 9. ทรัพย์สิน-ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้าน/ที่ดิน/รถยนต์
 10. เจ้าหนี้/ลูกหนี้
 11. มิตร/ศัตรู/เพื่อนร่วมงาน
 12. ปัญหาชีวิตครอยครัว-คู่ครองเจ้าชู้/นอกใจมีเมียน้อย/ทะเลาะ/แตกแยก
 13. บ้านที่อยู่อาศัย/ค้าขาย-ดูเจ้าที่่เจ้าทางให้คุณโทษหรือไม่อย่างไร
 14. ถูกคุณไสย-แก้ไขอย่างไร
 15. ทำนายความฝัน
 16. มรดก-ตัดแบ่งจัดสรร
 17. วิธีการทำบุญที่ถูกต้อง/สะเดาะเคราะห์/ต่อชะตา/แก้ไขปัญหา
 18. ฯลฯ (ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคุณ)

QR code หน้านี้
บริการดูดว
QRwp5-service
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/service

…………………………………

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40vb45

หมอดูทายแม่นๆ  : พยากรณ์ โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์vb45 ค่าบริการ 900 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  ให้คำพยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  จองคิวดูดวงที่โทร. Dtac 081-533-3529,   Ais 093-240-0151, True 096-881-7811
สารบัญ : | หน้าแรก | หมอแดง | ดูดวง | บทความ | บริการ | ปฏิทิน | เอกสาร |vb45
ติดตาม : |WordPress | Facebook | Twitter | Line | google+ | YouTube | Feed |vb45

patomtip_jpegเอกสาร 971 : คลิ๊กที่นี้เพื่อรับเอกสาร 971vb45

36 ความเห็น (+add yours?)

 1. Trackback: ดูดวงรายเดือน มกราคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร) | อ.อดิศร พยากรณ์ดวงชะตา
 2. Trackback: VIP2560-รช334 | อ.อดิศร พยากรณ์ดวงชะตา
 3. Trackback: ดูดวงรายเดือนมกราคม 2560 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี) | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 4. Trackback: “กองทุนเพื่อการศึกษาและอาชีพ” (รับบริจาคตามกำลังและศัทธา) | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 5. Trackback: โปรโมชั่นพิเศษ VIP-2560 (สมาชิกดูดวงรายปี 2,700 บาท/ปี) | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 6. Trackback: วิธีดับทุกข์ | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 7. Trackback: ดูดวงรายเดือน ธันวาคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี) | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 8. Trackback: ปัญหาชีวิตและวิธีแก้ไขด้วยตนเอง | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 9. Trackback: ดูดวงรายเดือน ธันวาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร) | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 10. Trackback: การทำบุญตามสูตรของหมอแดง ขอพรพิเศษได้กี่ข้อ? ขอเรื่องอะไรได้บ้าง? | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะต
 11. Trackback: “กองทุนเพื่อการศึกษาและอาชีพ” รับบริจาคเศษเงิน 15 บาทต่อเดือน | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 12. Trackback: เงินบูชาครู | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 13. Trackback: #วิธีแก้ไขปัญหาชีวิต | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 14. Trackback: ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร) | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 15. Trackback: ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี) | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 16. Trackback: ดูดวงรายเดือน ตุลาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร) | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 17. Trackback: ทำนายผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2559 | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 18. Trackback: ดูดวงรายวัน (คอลัมภ์ใหม่ล่าสุด) | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 19. Trackback: ดูดวงรายเดือน ตุลาคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี) | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 20. Trackback: สติ | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 21. Trackback: ดูดวงรายเดือน กันยายน 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร) | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 22. Trackback: 100 โพสต์ย้อนหลัง Last Post | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 23. Trackback: ความแม่นยำของการทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่ | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 24. Trackback: อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 25. Trackback: ดูดวงรายเดือน กันยายน 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี) | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 26. Trackback: สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริง | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 27. Trackback: เอกสาร 971 (วิธีทำบุญเสริมดวงชะตาบารมี) | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 28. Trackback: ดวงชะตาไม่ดีในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครอง มีวิธีแก้ไขหรือไม่? | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 29. Trackback: ทำอย่างไรเมื่อภรรยาจับได้ว่าสามีกำลังนอกใจ? | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 30. Trackback: ดูดวงรายเดือน สิงหาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร) | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 31. Trackback: ดูดวงรายเดือน สิงหาคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี) | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 32. Trackback: รับคำพยากรณ์ดวงชะตา ทางเว็บไซต์ สำหรับคุณอัศรา สxxxx | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 33. Trackback: สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริง | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 34. Trackback: ดูดวงรายเดือน กรกฎาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร) | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 35. Trackback: มโนมยิทธิ | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 36. Trackback: หน้าแรก | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: