ปฏิทิน

weds

ปฏิทินประเทศไทย และสากลโลก
Calendar Thailand & Universal

          ก่อนอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาในเว็บเพจนี้ ผู้อ่านทุกท่านจำเป็นต้องนำวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของตนเอง ที่ระบบราชการไทยบันทึกไว้ในสูติบัตรเป็นระบบสากลโลก-สุริยะคติ ให้เป็นปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-จันทรคติ ก่อนจะอ่านคำพยากรณ์ของตนเองได้ตรงกับความเป็นจริง

+

ปฏิทินสุริยคติ
Solar calendar

         ระบบสากลโลกในปัจจุบันใช้ “ปฏิทินสุริยคติ” Solar calendar ในการนับวันเดือนปีเวลา  โดยสังเกตุจากเส้นตรงระหว่างดวงอาทิตย์มายังโลก (เที่ยงคืน) แล้วตรงไปที่ดวงดาวประจำเดือนและประจำปีในท้องฟ้า (ตรงหัว-จุดสูงสุดบนท้องฟ้าเวลาเที่ยงคืน) ว่าตรงกับกลุ่มดาวอะไร

+

ปฏิทินจันทรคติ
Lunar Calendar

         นักดาราศาสตร์ไทยแต่โบราณ นักโหราศาสตร์ไทย คนไทยแต่โบราณ ใช้ปฏิทินจันทรคติในการนับวันเดือนปีมานานหลายพันปี โดยการสังเกตุเส้นตรงระหว่างโลกไปดวงจันทร์แล้วเลยไปที่ดวงดาวในท้องฟ้า (ในเวลาเที่ยงคืน) ใช้ดวงจันทร์เป็นเหมือนปากกาลากเส้นบนท้องฟ้า ชี้ทิศทาง และบอกเวลา ใช้ดวงดาวในท้องฟ้าเหมือนแผนที่บอกตำแหน่งของตนเองในการเดินทางไกลในเวลากลางคืนได้โดยไม่หลงทิศทาง (เดินเรือในทะเล ในเวลากลางคืน)

+

12 ราศี
12 Zodiac

        นักเดินทางในเวลากลางคืน จะสังเกตุลักษณะของพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นข้างแรม เต็มดวงหรือดับเต็มดวง จะสัมพันธ์กันและแต่ละเดือนก็จะเห็นกลุ่มดวงดาวแต่ต่างกัน แต่เมื่อครบรอบปี ก็จะเห็นว่าดวงดาวเมื่อ 12 เดือนที่ผ่านมาแล้วปรากฏขึ้นมาอีกที่เดิม เป็นวงรอบ จึงรู้ว่าครบรอบ 1 ปี (12 เดือน) แล้ว กลุ่มดวงดาวที่ใช้เป็นปฏิทิน 12 เดือนใน 1 ปีนี้เรียกว่า “กลุ่มดาว 12 ราศี”  คนโบราณใช้จันทรคติในการบันทึกนับเวลาการเดินทางและบันทึกเดือนเกิดของทุกคนไว้นับรอบเดือน และอายุของทุกคนว่าเกิดมากี่ปีแล้ว

ในด้านของนักดาราศาสตร์ในอดีต เพื่อให้จดจำง่ายขึ้น จึงแบ่งท้องฟ้าทั้งหมดทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเป็น 12 ส่วนเท่าๆกัน คือ 12 เดือน หรือเรียกว่า 12 ราศี ดวงดาวที่อยู่ใกล้ๆ จะเห็นเป็นดวงดาวเกาะเป็นกลุ่ม ที่เห็นเป็นประจำในแต่ละเดือน นักดาราศาสตร์ในอดีตจึงวาดเส้นระหว่างดวงดาว ให้เห็นเป็นภาพโดยย่อและเรียกชื่อกลุ่มดวงดาวนั้นตามลักษณะคนสัตว์สิ่งของที่ทุกคนรู้จัก เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเป็นสาธารณะชนทุกคนเข้าใจได้ง่าย

ตารางจักรราศี และช่วงวันที่ครอบคลุม

ราศี สัญลักษณ์ วันที่ครอบคลุมของราศี (โดยประมาณ)
แบบสายนะ
Tropical Zodiac
แบบนิรายนะ
Sidereal Zodiac
เมษ แกะ 21 มีนาคม – 19 เมษายน 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม
พฤษภ วัว 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน
เมถุน คนคู่ 21 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม
กรกฎ ปู 21 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม
สิงห์ สิงโต 23 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 17 สิงหาคม – 16 กันยายน
กันย์ หญิงสาว 23 สิงหาคม – 22 กันยายน 17 กันยายน – 16 ตุลาคม
ตุลย์ คันชั่ง 23 กันยายน – 22 ตุลาคม 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน
พิจิก แมงป่อง 23 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม
ธนู คนยิงธนู 22 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 16 ธันวาคม – 14 มกราคม
มังกร แพะทะเล 22 ธันวาคม – 19 มกราคม 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์
กุมภ์ คนแบก
หม้อน้ำ
20 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม
มีน ปลา 19 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 14 มีนาคม – 12 เมษายน

+

12 นักษัตร

ยังมีกลุ่มดาวอีก 12 กลุ่ม ที่เคลื่อนไหวช้ามาก สามารถมองเห็นได้ตลอดปี เมื่อครบรอบ 1 ปีก็จะเห็นดวงดวงชุดใหม่ แต่ละชุดมีวงรอบถึง 12 ปี จึงจะมองเห็นได้อีกครั้ง  เราเรียกกลุ่มดวงดาวนี้ว่า “กลุ่มดาว 12 นักษัตร” ใช้บันทึกการเดินทางไกล และบันทึกปีเกิดของทุกคน

 

ปีนักษัตรมีดังนี้

ปี ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน
สัตว์ หนู วัว เสือ กระต่าย งูใหญ่ งูเล็ก ม้า แพะ ลิง ไก่ สุนัข สุกร

 

ปีนักษัตรในภาษาต่าง ๆ

อักษรจีน จีน
กลาง
จีน
ฮาก
กา
จีน
ฮาก
กา
นักษัตร ไทย บาลี ไทย
วน
ไท
ลื้อ
ไท
ใหญ่
เวียด
นาม
สู่
(shu3)
ฉู่ ชู่ ชวด หนู มุสิก ใจ้ ใจ้ เจ้อ-อี Tí ตี๊
หนิว
(niu2)
แหง่ว แหงว ฉลู วัว อุสุภ,
อุสภ
เป้า เป้า เป้า Sửu
สือ-ว
หู่
(hu3)
ฝู่ ฟู่ ขาล เสือ พยาฆร, พยัฆะ,
วยาฆร, พยคฆ
ยี ยี ยี Dần
เหยิ่น
ทู่
(tu4)
ถู้ ถู้ เถาะ กระต่าย สะสะ, สัศ เม้า เหม้า เหม้า Mạo
หม่าว

/龙
หลง
(long2)
หลุง หลุง
/ลยุ๋ง
มะโรง งูใหญ่ มังกร, นาค,
สงกา
สี สี สี Thìn
ถิ่น
เสอ
(she2)
สา สา มะเส็ง งูเล็ก สัป, สปปก ไส้ ไส้ เส้อ-อื Tị
ติ

/马
หม่า
(ma3)
มา มา มะเมีย ม้า ดุรงค, อัสส,
อัสดร
สง้า สะงะ สีงะ Ngọ
หง่อ
หยาง
(yang2)
หยอง หยอง มะแม แพะ เอฬกะ, อัชฉะ เม็ด เม็ด โมด Mùi
หมุ่ย
โหว
(hou2)
แห็ว แห็ว วอก ลิง มกฎะ, กปิ สัน แสน สัน Thân
เทิน

/鸡
จี
(ji1)
แก
/ไก
แก ระกา ไก่ กุกกุฎ, กุกกุฏ เล้า เล้า เฮ้า Dậu
เหย่า
โก่ว
(gou3)
แกว แก้ว จอ หมา โสณ, สุนัข เส็ด เส็ด เม็ด Tuất
ต๊วด

/猪
จู
(zhu1)
จู จู กุน หมู สุกร, วราห,
กุญชร
ใก๊ ใก๊ เก้อ-อื Hợi
เห่ย

+

ปีนักษัตรประจำปีเกิดของท่าน

ก่อนผู้อ่านทุกท่านจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตารายปี-ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) ต้องรู้ว่าตนเองเกิดในปีนักษัตรใด  ขอให้ทราบตามความเป็นจริงว่า โหราศาสตร์ไทยและคนไทยแต่โบราณใช้ปฎิทินแบบจันทรคติเป็นปกติ จึงยึดหลักว่า ปีนักษัตรจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ เท่านั้น เรียกว่า “วันสงกรานต์” ซึ่งก็คือวันทำบุญขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจันทรคติ ตามประเพณีไทยแต่โบราณนั้นเอง  (การปรับเปลี่ยนปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปีนั้น เป็นไปตามปฎิทินสากลโลกที่ใช้ปฎิทินแบบสุริยะคติ)

 1. ปี พ.ศ. 2469    (ค.ศ. 1926)     ปีขาล        เริ่มเปลี่ยนเป็นปีนักษัตรขาลเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2569
 2. ปี พ.ศ. 2470    (ค.ศ. 1927)    ปีเถาะ         เริ่มเปลี่ยนเป็นปีนักษัตรเถาะเมื่อวันพุธที่ 2 เมษายน 2570
 3. ปี พ.ศ. 2471    (ค.ศ. 1928)     ปีมะโรง      เริ่มเปลี่ยนเป็นปีนักษัตรมะโรงเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2571
 4. ปี พ.ศ. 2472    (ค.ศ. 1929)     ปีมะเส็ง      เริ่มเปลี่ยนเป็นปีนักษัตรมะเส็งเมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2572
 5. ปี พ.ศ. 2473    (ค.ศ. 1930)     ปีมะเมีย     เริ่มเปลี่ยนเป็นปีนักษัตรมะเมียเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2573
 6. ปี พ.ศ. 2474    (ค.ศ. 1931)     ปีมะแม
 7. ปี พ.ศ. 2475    (ค.ศ. 1932)     ปีวอก
 8. ปี พ.ศ. 2476    (ค.ศ. 1933)     ปีระกา
 9. ปี พ.ศ. 2477    (ค.ศ. 1934)     ปีจอ
 10. ปี พ.ศ. 2478    (ค.ศ. 1935)     ปีกุน
 11. ปี พ.ศ. 2479    (ค.ศ. 1936)     ปีชวด 
 12. ปี พ.ศ. 2480    (ค.ศ. 1937)     ปีฉลู
 13. ปี พ.ศ. 2481    (ค.ศ. 1938)      ปีขาล
 14. ปี พ.ศ. 2482    (ค.ศ. 1939)      ปีเถาะ
 15. ปี พ.ศ. 2483    (ค.ศ. 1940)     ปีมะโรง
 16. ปี พ.ศ. 2484    (ค.ศ. 1941)      ปีมะเส็ง
 17. ปี พ.ศ. 2485    (ค.ศ. 1942)      ปีมะเมีย
 18. ปี พ.ศ. 2486    (ค.ศ. 1943)      ปีมะแม
 19. ปี พ.ศ. 2487    (ค.ศ. 1944)      ปีวอก
 20. ปี พ.ศ. 2488    (ค.ศ. 1945)      ปีระกา
 21. ปี พ.ศ. 2489    (ค.ศ. 1946)      ปีจอ
 22. ปี พ.ศ. 2490    (ค.ศ. 1947)      ปีกุน
 23. ปี พ.ศ. 2491    (ค.ศ. 1948)      ปีชวด
 24. ปี พ.ศ. 2492    (ค.ศ. 1949)      ปีฉลู
 25. ปี พ.ศ. 2493    (ค.ศ. 1950)      ปีขาล
 26. ปี พ.ศ. 2494    (ค.ศ. 1951)      ปีเถาะ
 27. ปี พ.ศ. 2495    (ค.ศ. 1952)      ปีมะโรง
 28. ปี พ.ศ. 2496    (ค.ศ. 1953)      ปีมะเส็ง
 29. ปี พ.ศ. 2497    (ค.ศ. 1954)     ปีมะเมีย
 30. ปี พ.ศ. 2498    (ค.ศ. 1955)      ปีมะแม
 31. ปี พ.ศ. 2499    (ค.ศ. 1956)      ปีวอก
 32. ปี พ.ศ. 2500    (ค.ศ. 1957)     ปีระกา
 33. ปี พ.ศ. 2501    (ค.ศ. 1958)      ปีจอ
 34. ปี พ.ศ. 2502    (ค.ศ. 1959)      ปีกุน
 35. ปี พ.ศ. 2503    (ค.ศ. 1960)     ปีชวด
 36. ปี พ.ศ. 2504    (ค.ศ. 1961)      ปีฉลู
 37. ปี พ.ศ. 2505    (ค.ศ. 1962)      ปีขาล
 38. ปี พ.ศ. 2506    (ค.ศ. 1963)      ปีเถาะ
 39. ปี พ.ศ. 2507    (ค.ศ. 1964)      ปีมะโรง
 40. ปี พ.ศ. 2508    (ค.ศ. 1965)      ปีมะเส็ง
 41. ปี พ.ศ. 2509    (ค.ศ. 1966)     ปีมะเมีย
 42. ปี พ.ศ. 2510    (ค.ศ. 1967)     ปีมะแม
 43. ปี พ.ศ. 2511    (ค.ศ. 1968)      ปีวอก
 44. ปี พ.ศ. 2512    (ค.ศ. 1969)      ปีระกา
 45. ปี พ.ศ. 2513    (ค.ศ. 1970)     ปีจอ
 46. ปี พ.ศ. 2514    (ค.ศ. 1971)      ปีกุน
 47. ปี พ.ศ. 2515    (ค.ศ. 1972)     ปีชวด
 48. ปี พ.ศ. 2516    (ค.ศ. 1973)     ปีฉลู
 49. ปี พ.ศ. 2517    (ค.ศ. 1974)     ปีขาล
 50. ปี พ.ศ. 2518    (ค.ศ. 1975)     ปีเถาะ
 51. ปี พ.ศ. 2519    (ค.ศ. 1976)     ปีมะโรง
 52. ปี พ.ศ. 2520    (ค.ศ. 1977)    ปีมะเส็ง
 53. ปี พ.ศ. 2521    (ค.ศ. 1978)     ปีมะเมีย
 54. ปี พ.ศ. 2522    (ค.ศ. 1979)     ปีมะแม
 55. ปี พ.ศ. 2523    (ค.ศ. 1980)     ปีวอก
 56. ปี พ.ศ. 2524    (ค.ศ. 1981)     ปีระกา
 57. ปี พ.ศ. 2525    (ค.ศ. 1982)     ปีจอ
 58. ปี พ.ศ. 2526    (ค.ศ. 1983)     ปีกุน
 59. ปี พ.ศ. 2527    (ค.ศ. 1984)     ปีชวด
 60. ปี พ.ศ. 2528    (ค.ศ. 1985)     ปีฉลู
 61. ปี พ.ศ. 2529    (ค.ศ. 1986)     ปีขาล
 62. ปี พ.ศ. 2530    (ค.ศ. 1987)     ปีเถาะ
 63. ปี พ.ศ. 2531    (ค.ศ. 1988)     ปีมะโรง
 64. ปี พ.ศ. 2532    (ค.ศ. 1989)     ปีมะเส็ง
 65. ปี พ.ศ. 2533    (ค.ศ. 1990)     ปีมะเมีย
 66. ปี พ.ศ. 2534    (ค.ศ. 1991)     ปีมะแม
 67. ปี พ.ศ. 2535    (ค.ศ. 1992)     ปีวอก
 68. ปี พ.ศ. 2536    (ค.ศ. 1993)     ปีระกา
 69. ปี พ.ศ. 2537    (ค.ศ. 1994)     ปีจอ
 70. ปี พ.ศ. 2538    (ค.ศ. 1995)     ปีกุน
 71. ปี พ.ศ. 2539    (ค.ศ. 1996)     ปีชวด
 72. ปี พ.ศ. 2540    (ค.ศ. 1997)    ปีฉลู
 73. ปี พ.ศ. 2541    (ค.ศ. 1998)     ปีขาล
 74. ปี พ.ศ. 2542    (ค.ศ. 1999)     ปีเถาะ
 75. ปี พ.ศ. 2543    (ค.ศ. 2000)    ปีมะโรง
 76. ปี พ.ศ. 2544    (ค.ศ. 2001)    ปีมะเส็ง
 77. ปี พ.ศ. 2545    (ค.ศ. 2002)    ปีมะเมีย
 78. ปี พ.ศ. 2546    (ค.ศ. 2003)    ปีมะแม
 79. ปี พ.ศ. 2547    (ค.ศ. 2004)    ปีวอก
 80. ปี พ.ศ. 2548    (ค.ศ. 2005)    ปีระกา
 81. ปี พ.ศ. 2549    (ค.ศ. 2006)    ปีจอ
 82. ปี พ.ศ. 2550    (ค.ศ. 2007)   ปีกุน
 83. ปี พ.ศ. 2551    (ค.ศ. 2008)    ปีชวด
 84. ปี พ.ศ. 2552    (ค.ศ. 2009)   ปีฉลู
 85. ปี พ.ศ. 2553    (ค.ศ. 2010)   ปีขาล
 86. ปี พ.ศ. 2554    (ค.ศ. 2011)    ปีเถาะ
 87. ปี พ.ศ. 2555    (ค.ศ. 2012)    ปีมะโรง
 88. ปี พ.ศ. 2556    (ค.ศ. 2013)    ปีมะเส็ง
 89. ปี พ.ศ. 2557    (ค.ศ. 2014)   ปีมะเมีย (ปีปัจจุบัน)
 90. ปี พ.ศ. 2558    (ค.ศ. 2015)    ปีมะแม
 91. ปี พ.ศ. 2559    (ค.ศ. 2016)    ปีวอก
 92. ปี พ.ศ. 2560    (ค.ศ. 2017)    ปีระกา
 93. ปี พ.ศ. 2561    (ค.ศ. 2018)    ปีจอ
 94. ปี พ.ศ. 2562    (ค.ศ. 2019)    ปีกุน
 95. ปี พ.ศ. 2563    (ค.ศ. 2020)    ปีชวด
 96. ปี พ.ศ. 2564    (ค.ศ. 2021)    ปีฉลู
 97. ปี พ.ศ. 2565    (ค.ศ. 2022)    ปีขาล
 98. ปี พ.ศ. 2566    (ค.ศ. 2023)    ปีเถาะ
 99. ปี พ.ศ. 2567    (ค.ศ. 2024)    ปีมะโรง
 100. ปี พ.ศ. 2568    (ค.ศ. 2025)    ปีมะเส็ง

(ขออภัย…อยู่ระหว่างการสร้างและเชื่อมโยงลิงค์ครับ)

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์ (และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  ติดต่อสอบถาม Dtac_โทร. 081-533-3529,   Ais_โทร. 093-240-0151,  (คลิกตรงนี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม-วิธีใช้บริการดูดวงทาโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ท)

AN 50x50 (13KB)patomtip_jpeg| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ |

|WP3 50 2KB|FB3 50 1KB|Twitter3 50 1KB|line3 50 1KB|G+4 50 2KB|YouTube 1|

P.3.9

3 ความเห็น (+add yours?)

 1. Trackback: วิธีทำบุญเสริมดวงชะตาบารมี | พยากรณ์ดวงชะตา_อดิศร นิตยาจาร
 2. Trackback: ดูดวงรายสัปดาห์_ทายจากวันเกิด สัปดาห์ที่ 6/58 (2-8 ก.พ. 2558) | พยากรณ์ดวงชะตา_อดิศร นิตยาจาร
 3. Trackback: ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 | พยากรณ์ดวงชะตา_อดิศร นิตยาจาร

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: