ทำอย่างไรจึงจะโชคดี ถูกล็อตตารี่รางวัลที่ 1

ทำอย่างไรจึงจะโชคดี ถูกล็อตตารี่รางวัลที่ 1
How to be lucky 1st prize in Lottery.

ต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ใครสักคนร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในชาตินี้ ย่อมมีต้นเหตุมาจากมีความขยันทำงานหาเงินเป็นหลัก องค์ประกอบอื่นๆก็มี ดังนี้ :

 • รู้จักคัดเลือกทำอาชีพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนเอง เลือกอาชีพที่ตนมีความถนัด ชอบทำ ทำได้ดีกว่าคนอื่น ทำแล้วมีความสุข  เมื่อตรวจดวงชะตาจะพบว่าตรงกับดวงชะตาบ่งบอก  ถ้าใครเลือกอาชีพเป็นเพียงลูกจ้างมีเงินเดือนประจำอาจร่ำรวยได้ยาก แต่ถ้าใครเลือกอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้า แถมเชี่ยวชาญในทางด้านการค้าขาย จะมีโอกาสร่ำรวยเงินทองได้มากกว่า อันนี้เกิดจากการตัดสินใจเลือกทางเดินของตนเองในชาตินี้ครับ
 • มีภูมิความรู้สูง สติปัญญาสูง มีความรอบรู้เชียวชาญในวิชาชีพที่ตนเองทำ
 • มีเงินทุนเป็นของตนเอง จากพ่อแม่ จากต้นตระกูล มีต้นทุนอื่นๆ เช่นบ้าน, ที่ดิน ที่สามารถจำนำจำนอง แปรเปลี่ยนให้กลายเป็นเงินทุนได้
 • เป็นคนสู้ชีวิต อดทนทำงานหนักเอาเบาสู้ พบปัญหาไม่ท้อถอย หาทางแก้ไขปัญหาจนกระทั้งผ่านปัญหานั้นไปได้ในที่สุด กล้าคิด-พูด-ทำในสิ่งที่ตนเองอยากเป็น
 • ดวงชะตากำหนดมาให้เป็นคนรวย แม้นเกิดมาในตระกูลยากจน แต่ก็มีช่องทางที่ทำให้ตนเองร่ำรวยได้ในที่สุด ต้นเหตุคือชาติก่อนทำบุญมาดีมาก อานิสงค์ของผลบุญทำให้ชาตินี้เป็นคนร่ำรวย ซึ่งถ้าชอบทำบุญใหญ่มากเป็นพิเศษ เป็นปกติ จะทำให้มักมีและได้โชคลาภลอยบ่อยๆ

ผู้ที่ถูกล็อตตารี่รางวัลที่ 1 นั้น เป็นเพราะในอดีตชาติมีนิสัยชอบทำบุญเป็นปกติ ชอบทำบุญเป็นเงินทองน้อยใหญ่ บางครั้งก็ทำบุญแบบหมดกระเป๋าตังค์ที่พกมาในวันทำบุญ (ไม่ใช่ทำบุญหมดตัวหมดบ้านที่ดินไม่เหลืออะไรนะครับ) สรุปว่าชอบทำบุญเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นๆทั่วไป การทำบุญใหญ่ที่เป็นต้นเหตุให้สามารถถูกล็อตตารี่รางวัลที่ 1 นั้น ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ :

 1. เป็นผู้ที่ทำบุญด้วยใจอันสบายๆ…..ไม่ได้ทำเพราะถูกบังคับ ไม่ทำบุญเพราะต้องการให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญเยินยอ หรือจำใจต้องทำ เหตุที่ทำบุญแล้วสบายใจ เพราะรู้อยู่แล้วว่าการทำบุญแต่ละครั้งจะได้อานิสงค์ผลบุญอะไรบ้างในอนาคต เป็นการทำบุญอย่างมีสติ
 2. เป็นผู้ที่ใช้ปัญญาในการทำบุญ…..เลือกทำบุญกับผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์ ตั่งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้า ทุกครั้งที่ทำบุญระบุว่าเป็น “สังฆทาน” เพราะการทำบุญเป็นสังฆทานจะได้อานิสงค์ผลบุญสูงที่สุด
 3. เป็นผู้ที่ทำบุญด้วยศัทธา….มีความเชื่อที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ว่าบุญคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของตนในปัจจุบันและอนาคตดีมากขึ้นกว่าเดิม ดีกว่าดวงชะตาเดิม (เหนือชะตา)
  1. ตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะสร้างและสะสมบุญกุศลไว้ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดผลเป็นพิเศษ เพื่อตนเองสำเร็จมรรคผลพระนิพพานได้โดยง่าย ทุกครั้งที่ทำบุญเป็น “สังฆทาน” ตั้งความปรารถนาว่าจะสนับสนุนส่งเสริมช่วยทำให้พระพุทธศาสนามั่นคงอยู่ต่อไปได้ยาวนานที่สุด
  2. การทำบุญให้ทาน เป็นการตัดกิเลสตัวแรกสุดให้หมดไปจากใจเราได้ กิดเลสนั้นคือ “ความโลภ” ความโลภทำให้เกิดความยึดมั่นในทรัพย์สินของตนเอง ความโลภทำให้เกิดความอยากได้ในทรัพย์สินของผู้อื่น  เราสามารถตัดกิเลสนี้ออกไปได้ด้วยการให้ “ทาน”
 4. เป็นผู้ตัดสินใจรวดเร็ว……เมื่อพบเห็นว่ามีที่ใดมีการระดมเงินทุนสร้างวัด ทอดผ้าป่า (สังฆทาน) สร้างพระพุทธรูป บูรณะซ่อมแซมวัดโบสถ์วิหารเพิ่มเติม  ผู้นั้นเกิดศัทธาและตัดสินใจบริจาคเงินให้เป็นทาน (สังฆทาน) ในทันที โดยไม่ได้ลังเล ทุ่มเทบริจาคเงินที่พกติดตัวมาทั้งหมด  (ต้องทำโดยไม่เดือดร้อนตัวเองและครอบครัว คือยังมีเงินคงเหลือเงินเป็นค่าเดินทางและค่าอาหารสำหรับทุกคนครอบครัวอยู่ ทำบุญอย่างมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษ)
 5. เป็นผู้ทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์….ไม่ขอพรใดๆเป็นการแลกเปลี่ยน ไม่กล่างบังคับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมาดลบันดาลให้ตนเองได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หลังทำบุญไปแล้ว เหตุที่ไม่ขอเพราะรู้อานิสงค์ผลบุญของการทำบุญอยู่แล้ว
 6. เป็นผู้บริสุทธิ์…..ประพฤติตนอยู่ในศีล 5 ขึ้นไปเป็นปกติ ตลอดชีวิต ทรัพย์สินเงินทองที่นำมาทำบุญ เป็นเงินทองอันบริสุทธิ์ ได้มาจากการทำงานที่บริสุทธิ์ ไม่ใช่เงินมาจากการพนัน ไม่ได้ลักขโมยหรือทุจริตเบียดบังใครมาทำบุญ
 7. เป็นผู้เสมอต้นปลาย…..ก่อนทำบุญ ขณะทำบุญ หลังจากทำบุญ ไม่วิตกกังวลใดๆ ไม่เสียดายทรัพย์สินที่ทำบุญไปแล้ว วางอุเบกขาในทรัพย์สินนั้นแล้วจริงๆ จิตใจยังมีความสุขสงบเหมือนเดิม

ลูกค้าที่หมอแดงทายว่ามีโอกาสจะถูกล็อตตารี่รางวัลที่ 1 ขอให้ทำตามคำแนะนำของหมอแดงอย่างเคร่งครัด  ลูกค้าท่านใดได้ทุกอย่างตามความปรารถนาแล้ว ขอให้กราบไหว้บูชาพระคุณครูบาอาจารย์ที่หยิบญื่นชี้ช่องทางให้ได้โชคลาภ บูชาครูไปตามสมควรแก่ฐานะ ตามกำลังและศัทธา ยิ่งถ้าให้สัจจะวาจากับครูบาอาจารย์และหมอแดงไว้อย่างไร (หมอแดงไม่มีนโยบายขอส่วนแบ่งโชคลาภจากใคร ยกเว้นลูกค้าให้สัญญาเอง พูดเพราะความอยากได้โชคลาภ พูดบนบานศาลกล่าว พูดให้คำมั่นสัญญาสาบานไปเอง) ก็ควรรับผิดชอบคำพูดของตนเอง ปฏิบัติไปตามสัจจะวาจาของตนเอง อย่าให้เกิดความโลภมาเกาะกินจิตใจกระทั้งยอมกลับกลืนคำพูดของตนเอง จะเกิดความเศร้าหมองได้ เพราะทำผิดศีลข้อมุสา ผู้ใดผิดศีลมุสาถึงจะมีเงินทองร่ำรวย แต่ก็จะหาความสุขไม่ได้ ทรัพย์สินเงินทองที่ครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้ ชี้ช่องทางให้ ก็จะเริ่มสลายตัวไปโดยทางใดทางหนึ่ง  จะไม่ได้โชคลาภจากครูบาอาจารย์อีกเลย

 

QR code บทความนี้

https://wp.me/p1TD9H-4rl
ทำอย่างไรจึงจะโชคดี ถูกล็อตตารี่รางวัลที่ 1

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้คะแนนชื่นชอบ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆของท่านที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

ทำบุญแล้วใบหน้าสวยสดใส

ทำบุญแล้วใบหน้าสวยสดใส

ลูกค้าหลายคน บอกต่อกันมาว่า ทำบุญสูตรหมอแดงแล้ว นอกจากจะแก้ไขปัญหาชีวิตได้ ร่ำรวย ใบหน้าก็สดใสมากขึ้น

 • เรื่องนี้เป็นความจริง สามารถสังเกตุเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ ชัดเจน
 • ไม่ต้องซื้อครีมหน้าเด้งราคาแพงมาทาหน้า
 • อันที่จริง ผิวพรรณทั้งตัวก็ควรจะสว่างขึ้น ใครเห็นก็รู้สึกได้ ทักทาย ถามถึงวิธีการทำให้หน้าใส
 • อันนี้เป็นของแถม ที่หมอแดงยังไม่ได้พิมพ์บอกไว้ในเอกสาร 971 เพราะเนื้อที่กระดาษ A4 มีจำกัด ไม่มากพอจะเขียนบอกสรรพคุณทั้งหมด ขอให้ลูกค้าสังเกตุเอาเองนะครับ

………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ vb45(คลิกอ่านรายละเอียด)
บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (โปรโมชั่น : คำถามละ 100 บาท)
ใช้วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ.กสิกรไทย 233-228-6407
ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn
ให้บริการในเวลา 08.00 น.-20.00 น. (หยุดวันพระ)
โทร. Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 096-881-7811
โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

vh50 4KBWP3 50 2KB FB3 50 1KB Twitter3 50 1KB line3 50 1KB G+4 50 2KB YouTube 1 RSS WP5 40
patomtip_jpeghttp://wp.me/p1TD9H-49y

“กองทุนเพื่อการศึกษาและอาชีพ” (รับบริจาคตามกำลังและศัทธา)

dgh56

“กองทุนเพื่อการศึกษาและอาชีพ”
(นิตยาจาร’๙)

     หมอแดงชอบช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากยากจนด้อยโอกาสตามกำลังของตัวเอง วันนี้หมอแดงอยากบอกให้ลูกค้า ผู้อ่าน สังคมไทย ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

หมอแดงเห็นลูกหลานบริวาร คนรู้จัก คนในชุมชน เด็กๆหลายคนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน พ่อแม่มีฐานะยากจน หรือมีปัญหาแตกแยก ขาดแคลนเงินทุน ขาดการสนับสนุนอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน เด็กบางคนเรียนจบมาแล้วแต่ต้องตกงาน เพราะไม่มีเส้นสาย จะทำธุรกิจอาชีพส่วนตัวก็ขาดแคลนเงินทุน บางคนมีทุนเป็นที่ดินที่พ่อแม่บรรพบุรุษตั้งใจจะแบ่งให้โดยยุติธรรมแต่ยังไม่ได้แบ่งโดยเด็ดขาด แต่ถูกญาติพี่น้องกีดกันไว้ไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ทั้งที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า บางคนเป็นผู้พิการ บางคนเจ็บป่วยจิตใจ บางคนเป็นเสมือนผู้พิการ หมอแดงเห็นความทุกข์ยากของแต่ละคน แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลย เพราะตนเองก็ไม่แตกต่างจากเขาเหล่านั้นเลย

วันนี้หมอแดงตัดสินใจจะหาเงินกองทุนจำนวน 100,000 บาทด้วยตัวเอง ช่องทางหลักมาจากรายได้การดูดวงจากผู้สมัครเป็นสมาชิกดูดวงรายปี 2560 (VIP2560)  และในโอกาสที่หมอแดงริเริ่มก่อตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา ขอบอกบุญกับลูกค้าและผู้อ่านทุกท่าน ท่านใดมีศัทธาความเชื่อมั่นในความคิดคำพูดการการกระทำของหมอแดง ปรารถนาจะช่วยหมอแดงก่อตั้งกองทุนนี้  โปรดสมัครเป็นสมาชิกดูดวงรายปี2560 กับหมอแดง หรือโอนเงินบริจาคแบบให้เปล่ามาที่ ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 233-228-6427 (ชื่อบัญชี อดิศร นิตยาจาร) ตามกำลังและศัทธา ขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีจิตศัทธาทุกท่านที่ตั้งใจบริจาคเข้ากองทุนนี้ ชาตินี้ชาติหน้าขอให้ได้พบกันอีกสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปทุกชาติจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

นโบายหลักของกองทุน

 1. ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและอาชีพ แก่เด็กนักเรียนและครอบครัวที่ยากจน ด้อยโอกาส ตกสำรวจจากหน่วยงานรัฐบาล
 2. ให้ทุนเรียนฟรีหรือกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อใช้ในด้านการเรียนและทำอาชีพ มีโครงการย่อยมารองรับดังนี้
  1. ทุนทำอาชีพตัดผม/เสริมสวย : ค่าเรียน (ฟรี/5,000-10,000 บาท) + ชุดเครื่องมือตัดผมชายครบเซต (5,000 บาท) เพื่อหารายได้เสริม พัฒนาไปเป็นอาชีพหลักได้
  2. ทุนทำอาชีพหมอดู : ค่าเรียน (ฟรี/10,000 บาท) + ตำราโหราศาสตร์เลข7ตัว9ฐาน+ตำราหมอดูไพ่ยิปซี (500 บาท) เพื่อเป็นหมอดูสมัครเล่น พัฒนาไปเป็นหมอดูมืออาชีพได้
 3. จัดตั้งสำนักงาน ถ้ามีโอกาสจะตั้งสนง.ขนาดเล็กๆ เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง มีหนังสือธรรมะให้อ่าน สอนให้เด็กเห็นความสำคัญของการปฎิบัติธรรม ที่ถูกต้อง ที่ดีงาม มีศีลสมาธิปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ไวไฟ  ให้เยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน สามารถเข้ามาพักผ่อน ใช้บริการได้ฟรี ค้นหาข้อมูลเพื่อทำการบ้าน มีครูสอนเรียนรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ถ้าเป็นครอบครัวชาวนาจะสอนการทำตลาดขายข้าวแบบครบวงจร มีเครื่องสีข้าวของชุมชน (เครื่องสีข้าวแบบหยอดเหรียญแบบชาวนาญี่ปุ่น) สร้างเว็บไซต์ และขายข้าวได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นสถานฝึกอบรมจิตใจเด็กและทุกคนในชุมชน ให้เป็นคนสุภาพอ่อนโยน แต่เข้มแข็งในการทำงานเลี้ยงชีพตน พึ่งพาตนเอง อาจมีที่ดินแปลงเล็กๆให้เด็กหัดปลูกผักสวนครัวปลอดสาร พัฒนาไปเป็นไร่นาสวนผสม ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัว เรียนรู้การอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างสันติสงบสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่า (อยู่แบบไทยแท้แต่โบราณ)
 4. เป็นกองทุนแบบหมุนเวียน คือใจดีให้ยืมเงินได้ แต่ทุกคนต้องคืนเงินทุน โดยการผ่อนชำระ ให้หมดในเวลาอันสมควร ตามที่ตกลงไว้  มีข้อตกลงเป็นหลักประกันว่า ทุกคนที่ต้องการยืมเงินทุนนี้ ต้องเลือกทำอาชีพเสริม 1 อย่าง เพื่อจะได้มีเงินมาคืนกองทุนได้จริง ไม่เลื่อนลอย)
 5. รับเงินบริจาคที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินกองทุน โดยไม่ความเครียดมากำหนดครอบงำ
 6. ผู้กุ้ยืมต้องเรียนรู้หลักการค้าขาย เพี่อแก้ไขช่องว่างในชนชั้นต่างๆสังคมไทย ที่ยังไม่ได้แก้ไขมานานแล้ว
  หลักการค้าขายที่คนไม่เคยค้าขายควรรู้ไว้มีดังนี้ :

  1. วันที่หนึ่ง ถ้าเรามีเงินทุนเริ่มต้นเพียง 100 บาท เราควรค้าขายอะไรก็ได้ ที่ขายง่ายรายได้ดี เพื่อให้ได้เงินกลับคืนมา 120 บาท (กำไรปกติคือ 20%) ปกติการค้าขายเป็นการหมุนเงิน การหมุนเงิน 100 บาทหนึ่งรอบจะได้เงินเพิ่มมา 20 บาท  ถ้าวันแรกนำเงิน 100 บาท ไปหมุนเวียนทำธุรกิจ 10 รอบ ก็จะได้กำไรรวม 200 บาท (กำไร 20 บาท x 10 รอบ = 200 บาท) สรุปว่าในวันต่อไป เราจะมีทุนเริ่มต้นทำธุรกิจ 100 บาท + กำไร 200 บาท =  300 บาท
  2. ในวันที่สอง เรานำเงินทุนทั้ง 300 บาท ไปหมุนทำการค้าขาย ได้กำไรรอบละ 60 บาท (300 บาท x 20% = 60 บาทต่อรอบ) ถ้าทำการค้าหมุนเวียนได้ 10 รอบเหมือนเดิม จะได้กำไรรวม 600 บาท สรุปว่ามีเงินทุน 300 บาท + กำไร 600 บาท =  900 บาท
  3. ในวันที่สาม เรานำเงินทุนทั้ง 900 บาท ไปทำการค้าขาย กำไรได้รอบละ 180 บาท (900 บาท x 20% = 180 บาทต่อรอบ) ถ้าทำการค้าหมุนเวียนได้ 10 รอบเหมือนเดิม จะได้กำไรรวม 1,800 บาท สรุปว่ามีเงินทุน 900 บาท + กำไร 1,800 บาท =  2,700 บาท
  4. ทำการค้าขายไปเรื่อยๆ จะมีเงินมากเท่าไหร่ลองคิดดูเอาเอง นี่เป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นจริงได้ถ้าทำการค้าจริง
  5. หลักการค้าขายนี้ จะเป็นจริงไม่ได้ถ้าไม่คิดจะลองหัดค้าขายเลย ถึงใครรู้เข้าใจแล้ว แต่ถ้าไม่มีใครให้เงินทุนเริ่มต้นทำธุรกิจ  ไม่มีเงินเริ่มต้น 100 บาท การค้าขายก็ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงอยู่ดี

หมอแดงขอยืนยันว่า ทุกการช่วยเหลือ ผู้ให้ทานจะได้รับผลบุญและประโยชน์ในทันที เมื่อใดที่ผู้ให้ตัดใจสละความตระหนี่ของตนเองได้ ชัยชนะใจตนเองได้ จะพบกับความเยือกเย็นเป็นสุขในทรัพย์สินของตนเอง แม้นท่านประสบพบปัญหาใดทางการเงินในอนาคต ก็จะมีคนมาพบและให้การช่วยเหลือท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้ เหมือนที่ท่านช่วยคนอื่นไว้เหมือนกัน บุญกุศลนี้จะติดตามท่านไปทุกชาติภพ พบเจอกันเมื่อใดจะต่างเกื้อหนุนกันและกันตลอดไป  ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่บรรดาผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนนี้ทุกท่าน (กองทุนในอนาคตจะใช้ชื่อกองทุนว่า “นิตยาจาร ๙” เมื่อที่มีเงินทุนสะสมตามกำหนดแล้ว)

.

*เพิ่มเติม

 1. ผู้บริจาคเงิน 1,000 บาท จะได้รับคูปองแลกบริการดูดวงฟรี 1 ใบ (มีมูลค่า 500 บาท)
 2. ผู้บริจาคเงิน 5,000 บาท จะได้รับคูปองแลกบริการดูดวง โปรโมชั่น สมาชิกพิเศษปี 2560 (VIP-2560) “ดูดวงตลอดปี 2560”  ฟรี 1 ใบ (มีมูลค่า 2,700 บาท)

.

นำเสนอโครงการที่ 1
เปิดคลินิคการแผนแผนไทย

     โครงการนี้หมอแดงจะใช้เงินส่วนตัว+เงินจากกองทุน “นิตยาจาร ๙” นี้เพื่อเปิด “คลินิคการแพทย์แผนไทย” ขึ้นมารองรับลูกหลานที่เรียนจบแพทย์แผนไทยประยุกต์มาแล้ว แต่ยังไม่มีงานทำ ให้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สร้างรายได้จากตัวเองจากธุรกิจส่วนตัว (วิธีพึ่งพาตนเอง บางครั้งก็ต้องพึ่งพาสังคมก่อน เมื่อแข็งแรงแล้วก็รู้จักคืนกำไรให้กับสังคมในภายหลัง)
ความสำคัญของโครงการนี้คือ

 1. แก้ไขปัญหาตกงาน เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการสร้างงานจากทุนเดิมที่ทุกคนมักมีอยู่แล้ว+โอกาสที่คนอื่นหยิบยื่นโอกาสให้
 2. ให้บริการทางเลือกใช้บริการด้านสุขภาพ วิชาการแพทย์แผนไทยเด่นในด้านรู้วิธีรักษาสมดุลของร่างกาย วิธีแก้ไข กำลังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีฐานะยากจนหรือปานกลาง ในบางครั้งก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ร่ำรวยแต่ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น
  • โรคริดสีดวงทวารหนัก  ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกทุกข์ทรมานกับโรคนี้มาตลอดชีวิต หมอแดงเคยทดลองให้แม่ของลูกค้าคนหนึ่งกินยาสมุนไพรเดี่ยวบางตัว (เคยเรียนแพทย์แผนไทยมา ใครอยากรู้โทร.มาถามหมอแดงส่วนตัว) เพียงเดือนแรกก็หายไปครึ่ง เดือนต่อมาหายเป็นปกติ เขาดีใจมาก คิดไม่ถึงว่าชีวิตนี้จะหนีโรคนี้ได้ เขาได้กล่าวคำขอบคุณ และเปิดใจยอมรับความสามารถของหมอแดงมากขึ้น (ปกติเขาไม่ชื่นชอบอาชีพหมอดู คงมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อน)
  • กระดูกหลังเคลื่อนทับเส้นเอ็น โรคนี้เป็นกันทุกคนมากบ้างน้อยบ้าง นักวิทยาศาสตร์กล่าว่าเป็นยุคที่คนเพิ่งปรับตัวจากคลานสี่ขามาเป็นยืนสองขา กระดูกข้อต่อบริเวณเอวจะบอบบางเสี่ยงต่อการรับน้ำหนักร่างกายท่อนบนทั้งหมด หลายคนเป็นแล้วทรมารรักษาก็ไม่หาย ผ่าตัดต้องใช้เงินทุนเกิน 2 แสนบาท หมอแดงเคยเป็นและเคยใช้วิธีการของแพทย์แผนไทยรักษาตัวเองให้พ้นการผ่าตัดมาได้ (ครูบาอาจารย์บอกวิธีแก้ไข แต่ขอร้องให้เก็บรักษาไว้เป็นความลับทางการค้า ถ้าหมอแดงได้เงินทุนมาคลินิคได้ หมอแดงจะเปิดให้บริการแก้ไขและให้คำปรึกษาอาการนี้เป็นหลัก ใครมีอาการนี้ยังแก้ไขไม่ได้ลองมาให้หมอแดงแก้ไขดูนะครับ แต่มีค่าไหว้ครู+เงินบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ตามแต่กำลังใจและศัทธา หรือจะจ่ายค่าบริการตามมาตรฐานทั่วไปที่สบายใจก็ได้ เอาตามสบายใจที่ตรงกันนะครับ)
  • มีสมุนไพรในครัวเรือนอย่างหนึ่ง ที่คนทั่วไปไม่ทราบว่าเป็นยาสมุนไพรที่ช่วยปรับธาตุในร่างกาย ไม่ให้เป็นไข้หวัดในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ช่วยให้เด็กๆและผู้ใหญ่ไม่ให้เป็นหวัดคัดจมูกในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง  (คนแก่บอกมา ใครอยากรู้โทร.มาถามหมอแดงส่วนตัวครับ)
  • นิ้วมือ/ข้อมือล็อค อาการนี้ญาติโยมเป็นกันเยอะมาก หมอแดงก็เคยเป็น ทำให้ต้องทิ้งอาชีพตัดผม ไปเรียนหมอดู คนส่วนใหญ่ที่มีเงินมากมักพากันไปผ่าตัด สำหรับคนยากจนและหมอแดงใช้วิธีนวดแผนไทย จับเส้นก็หายได้ครับ (ส่วนหนึ่งเรียนจากราชการตามตำรา อีกส่วนหนึ่งถามครูหมอดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ได้คำตอบที่ตรงกัน ทำตามครูสอนหายได้ครับ ใครอยากรู้โทร.มาถามหมอแดงส่วนตัวครับ)

………………………………….

vh50 4KB

บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์vb45 ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  ให้คำพยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  โทร.จองคิวดูดวงที่ : โทร. 081-533-3529  อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)vb45 ค้นหา : | หน้าแรก | หมอแดง | ดูดวง | บทความ | บริการ | ปฏิทิน | เอกสาร |  เอกสาร 971 : คลิกที่นี้เพื่อรับเอกสาร 971 vb45

 WP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40vb45
patomtip_jpeg

เงินบูชาครู

vh-600-50kb

เงินบูชาครู

ผู้อ่านท่านใดที่อ่านคำพยากรณ์และบทความจากเว็บไซต์นี้ แล้วเกิดความศัทธา มีความประสงค์จะส่งเงินมาถวายบูชาครู โดยไม่ประสงค์จะออกนาม
Any Readers who reads articles from this site. Who wish to transfer money come to worship the philistines by anonymous.

__ท่านสามารถโอนเงินมาเป็นค่าบูชาครูบาอาจารย์ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 233-228-6407 ชื่อบัญชี อดิศร นิตยาจาร (Adisorn Nittayajarn) จำนวนเงินตามกำลังใจและศัทธา+เศษเงินอีก 9 บาท (เพื่อระบุให้หมอแดงรู้ว่านี่เป็นเงินค่าบูชาครู)
You can transfer money for the worship of the philistines. At KASIKORNBANK the bank of Thailand account No. 233-228-6407. Account name “Adisorn Nittayajarn“.

__เงินบูชาครูนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปทำบุญ รวมกับเงินทำบุญของหมอแดง ที่ทำเป็นประจำทุกเดือน “ปล่อยปลา+สังฆทาน” ในวันพระ เพื่อเสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ และอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ครูบาอาจารย์ทั้งหมด เพื่อเป็นมิ่งขวัญชัยมงคลแก่ตัวหมอแดงเอง ผู้ใช้บริการดูดวงทุกท่าน ผู้โอนเงินบูชาครู อีกส่วนหนึ่งจะนำไปทำบุญหรือสาธารณะประโยชน์อื่นๆ ตามความโอกาสและความเหมาะสม
Worship money for teacher one part go to charity. The other will go to public benefits.

………………………………….

vh50 4KB

บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์vb45 ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  ให้คำพยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407
โทร.จองคิวดูดวงที่ : โทร. 081-533-3529  อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)vb45
ค้นหา : | หน้าแรก | หมอแดง | ดูดวง | บทความ | บริการ | ปฏิทิน | เอกสาร |vb45
เอกสาร 971 : คลิกที่นี้เพื่อรับเอกสาร 971vb45

 WP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40vb45
patomtip_jpeg

วิธีพิจารณาในเวลาทำบุญให้ทาน

vj73

วิธีพิจารณาในเวลาทำบุญให้ทาน

 1. เวลาปล่อยปลา ให้ลูกค้าทุกคนพิจารณาว่าเราจะปล่อยให้ปลาพ้นจากความตาย
 2. เวลาทำสังฆทาน ให้ลูกค้าทุกคนพิจารณาว่าเราจะช่วยอุ้มชูช่วยให้พระศาสนาพุทธนี้อยู่ครบ 5,000 ปี
 3. ห้ามคิดว่าการทำบุญเป็นค่าจ้างให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมาทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้แก่เรา ถ้าคิดอย่างนั้นจะไม่ใช่่การทำบุญ จะกลายเป็นการปรามาส แทนที่จะได้บุญ อาจจะกลายเป็นบาปได้
 4. ขอให้ลูกค้าทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ มีศัทธาในกฏแห่งกรรมว่าทำดีได้ผที่ดีแน่นอน

 

ทำบุญในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

sd45

ทำบุญในวันที่ 1 พฤศจิกายน 255

1 พฤศจิกายน 2559 หมอแดงทำบุญให้ทานสะเดาะเคราะห์ปล่อยปลา+สังฆทาน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรญษติที่ล่วงลับไปแล้ว จงมาเป็นพยานและโมทนาบุญ ขอให้ได้รับบุญกุศลเช่ยเดียวกัยหมอแดงได้รับ ขอให้ลูกหลานญาติพี่น้อง ลูกค้า ลูกศิษย์ ผู้มีจิตศัทธาจงโมทนาบุญนี้แล้วขอให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง มีโชคลาภเป็นพิเศษ ความเป็นอยู่คล่องตัวทุกประการ คิดสิ่งใดขอให้ความปรารถนา (ขอพรพิเศษให้ตัวเองได้ 1 ข้อ)

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

ทำบุญปล่อยปลา+สังฆทาน

ทำบุญปล่อยปลา+สังฆทาน

28 ตุลาคม 2558 (วันเทโว)

IMG_20151028_141500

………………………………………………………………..

27 ตุลาคม 2558 (วันออกพรรษา)

IMG_20150906_072814……………………………………………………………

23 ตุลาคม 2558 (วันปิยะมหาราช)

IMG_20151023_070044

 • วันนี้เป็นวันดี ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ และยังเป็นวันราชาโชค เหมาะสำหรับการทำบุญพิเศษ หมอแดงจึงทำบุญปล่อยปลา+สังฆทาน+ฯลฯ (เหมือนที่แนะนำให้ลูกค้าทุกคนไปลองทำ)
 • ช่วงนี้ตรวจดวงของตัวเอง ปรากฏว่าดวงของหมอแดงกำลังจะมีสิทธิ์จะได้รับโชคลาภลอยขนาดใหญ่สุดๆ อาจได้ลุ้นรางวัลที่ 1
 • ถ้าหมอแดงได้รางวัลที่ 1 ก็ไม่ตื่นเต้นหรือแปลกใจครับ เพราะหมอแดงทำบุญให้ทานไปเยอะพอสมควร และยังบอกทางให้ลูกค้าดูดวงร่ำรวยเงินทองไปเยอะแล้ว
 • บางคนหมอแดงทายว่าจะมีเงินเกิน 10 ล้านบาท เขาเถียงว่าเป็นไปไม่ได้ หมอแดงเลยบอกว่าดวงกำลังจะรวย ให้ทดลองทำตามคำแนะนำ ปรับปรุงกิจการตามที่หมอแดงเรียนมา (บริหารธุรกิจฯ) ไม่นานลูกค้าก็เริ่มร่ำรวยมากมาย มีเงินเกินกว่า 10 ล้าน มีแบบนี้หลายคน อยู่ในพื้นที่ใกล้สำนักงานของหมอแดง สามารถพิสูจน์ได้ แต่ขอสงวนนามไว้ก่อน เป็นจรรยาบรรณในวิชาชีพ (แต่หลายคนดูเหมือนว่าจะไม่ว่างกลับมาขอบคุณหมอแดง หรือลืมคำพูดของตัวเอง)
 • ลูกค้าเก่าๆที่มั่นใจในความสามารถของหมอแดง ขอเชิญช่วยยืนยันว่าหมอแดงสามารถตรวจดวงชะตาได้แม่นยำจริง ช่วยแนะนำชี้ทางแก้ไขปัญหาชีวิตได้ถูกต้องจริง ทำลูกค้าได้โชคลาภได้จริง
 • ใครกล้ายืนยันความจริงนี้ ขอให้ร่ำรวยสุดๆนะครับ โอมเพี้ยงๆๆๆ (เคยมีนิมิตฝันว่าตนเองและลูกค้าหลายคนร่ำรวย แต่ขอไม่บอกว่าใครบ้าง ใบ้ว่าเป็นลูกค้าแบบสมาชิกรายปีครับ)
 • ขอถือโอกาสนี้ประกาศรับสมัครสมาชิกรายปี 2559 (VIP) ค่าสมัครสมาชิก 1,600 บาท/ปี (ลดครึ่งราคา จากค่าบริการปกติ)
  • ตรวจดวงชะตาเดือนแรกหรือครั้งแรกด้วยเลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก มูลค่า 500 บาท
  • ส่วนที่เหลืออีก 11 เดือน ตรวจด้วยไพ่ยิปซีมูลค่าครั้งละ 200 บาท ลดครึ่งราคาเหลือเพียง 100 บาทต่อครั้ง มูลค่า 1,100 บาท
  • (1) + (2) รวมเป็น 1,600 บาท
  • ใครสมัครช่วงนี้ จะได้รับวัตถุมงคล ส่งให้ทางไปรษณีย์ตรงไปถึงบ้าน เป็นของขวัญพิเศษ แด่ลูกค้าพิเศษ
   …(1)…”ลูกแก้วสารพัดนึก” สรรพคุณนำโชคลาภ ปกป้องคุ้มครองภัยอันตราย (รับประกันผีร้ายทุกตัวไม่เข้าใกล้ในระยะ 10 เมตร)
   …(2)…”ดอกรักปลูกเสก” สรรพคุณเมตตา มหานิยม ร่ำรวยเงินทอง ผู้คนหลงรัก (ใช้ได้เฉพาะในทางที่ดีเท่านั้น)
  • ใครช่วยส่งเสริม ช่วยหาลูกค้าใหม่ ทางโทรศัพท์ ให้หมอแดง ครบ 10 คน จะได้รับสิทธิ์พิเศษ ยกให้เป็นลูกค้า VIP ทันทีครับ เวลาแนะนำเพื่อนโทร.มาดูดวง อย่าลืมบอกเพื่อนว่า “บอกหมอแดงด้วยว่าใครแนะนำมา” ครับ

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์ (และอินเตอร์เน็ท) ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  DTAC_โทร. 081-533-3529,   AIS_โทร. 093-240-0151   คลิกที่นี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม-วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ท)

AN 50x50 (13KB)patomtip_jpeg| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ |

1031

%d bloggers like this: