ดูดวงจากเวลาเกิด รายเดือนเมษายน 2559

sfg
ดูดวงจากเวลาเกิด รายเดือนเมษายน 2559
Monthly horoscope.  APRIL 2016.  Forecast from the time of birth.

โหราศาสตร์และการดูดวง

 • เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์ทุกยุคสมัย
 • โหราศาสตร์ช่วยตรวจหาสิ่งที่เราต้องพบเจอในอนาคต
 • ทำให้สามารถบริหารจัดการชีวิตได้ล่วงหน้า
 • ขอเชิญพิสูจน์คำกล่าวนี้โดยการติดตามอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาและบทความจากเว็บเพจนี้ทางอีเมล์
 • ถ้าเป็นไปได้กรุณาส่งสัญญาณตอบกลับมาคุยกันบ้าง ว่าท่านได้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด
 • คำพยากรณ์นี้ใช้ประกอบคำพยากรณ์อื่นๆ เช่นดูดวงจากวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิด ทำให้ได้รายละเอียดมากขึ้น
 • เมื่ออ่านคำพยากรณ์ในเว็บเพจนี้แล้วตรงกับชีวิตจริงของท่าน แสดงว่าครูบาอาจารย์ของหมอแดงคัดเลือกท่านแล้ว พร้อมจะให้บริการตรวจดวงชะตาและให้การช่วยเหลือท่านแล้ว

ดูดวงจากเวลาเกิด (ยามไทย)

 1. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางวันที่ ๑ (06.00 น. – 07.29 น.)
  • อดีต…เฉียด ได้โชค
  • ต้นเดือน…พักงาน ระยะสั้นๆ
  • กลางเดือน…เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงบ้าน
  • ปลายเดือน…คัดเลือก จัดสรร โครงการที่เหมาะกับสถานะการณ์
  • คิดในใจ…บริหารจัดการทรัพย์สิน มรดก บ้าน ที่ดิน รถยนต์
  • คำแนะนำ…
   .
 2. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางวันที่ ๒ (07.30 น. – 08.59 น.)
  • อดีต…เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย นับพบแพทย์ ทำฟัน
  • ต้นเดือน…แก้ไขปัญหาเก่า หนี้สิน
  • กลางเดือน…ทำบุญให้ทาน ช่วยเหลือคนยากจน สะเดาะเคราะห์
  • ปลายเดือน…สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  • คิดในใจ…ค่าใช้จ่ายสูง เก็บเงินไม่อยู่
  • คำแนะนำ…ทำงานหนักเอาเบาสู้
   .
 3. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางวันที่ ๓ (09.00 น. – 10.29 น.)
  • อดีต…อดทนเพื่อสิ่งที่ต้องการ ฝึกสมาธิ ต้องการมรรคผล
  • ต้นเดือน…รอคอยโอกาสที่ดีกว่าเดิม
  • กลางเดือน…โชคดี ร่ำรวยเงินทอง
  • ปลายเดือน…ลาภลอย
  • คิดในใจ…ขยันทำงานเก็บเงิน
  • คำแนะนำ…พัฒนาชีวิต ทำให้เกิดความก้าวหน้า
   .
 4. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางวันที่ ๔ (10.30 น. – 11.59 น.)
  • อดีต…ทำงานหนักเอาเบาสู้
  • ต้นเดือน…พึ่งพาตนเอง ใช้ความรู้รอบตัวในการแก้ไขปัญหา
  • กลางเดือน…ลังเล สับสน ชลอการตัดสินใจ
  • ปลายเดือน..ปวดหัว เครียด นอนไม่ค่อยหลับ
  • คิดในใจ…บริหารจัดการทรัพย์สิน มรดก ที่ดิน
  • คำแนะนำ…เก็บออมเงินใส่ในธนาคาร
   .
 5. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางวันที่ ๕ (12.00 น. – 13.29 น.)
  • อดีต…เสื้อผ้าหน้าผมทันสมัยใหม่เสมอ เจ้าสำอางค์
  • ต้นเดือน…ยุ่งกับงาน กับญาติ ความเห็นไม่ตรงกัน
  • กลางเดือน…เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่ แก้ไขปัญหาหนักมาก
  • ปลายเดือน…ย้อนไปในอดีต ระลึกถึง อยากจะแก้ไขตัวเอง
  • คิดในใจ…มุ่งมั่นทำงานหาเงิน
  • คำแนะนำ…ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมดีและร้ายที่เราเคยทำสร้างมาเอง
   .
 6. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางวันที่ ๖  (13.30 น. – 14.59 น.)
  • อดีต…พยายามแก้ไขปัญหาค้างคา
  • ต้นเดือน…ให้เกิดความก้าวหน้า
  • กลางเดือน…โดยการเจรจาต่อรอง
  • ปลายเดือน…ใช้ช่องทางมือถือ อินเตอร์เน็ต
  • คิดในใจ…มีโอกาส50%
  • คำแนะนำ…บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกที่ดิน
   .
 7. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางวันที่ ๗ (15.00 น. – 16.29 น.)
  • อดีต…มีความลับ ซ่อนเร้น บอกใครไม่ได้
  • ต้นเดือน…คัดเลือก หา สิ่งที่กำลังต้องการ
  • กลางเดือน…ร่ำรวยเงินทอง
  • ปลายเดือน…ระวังเจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย นับพบหมอ ทำฟัน
  • คิดในใจ…บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกบ้านที่ดินรถยนต์
  • คำแนะนำ…สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวัน
   .
 8. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางวันที่ ๘ (16.30 น. – 17.59 น.)
  • อดีต…อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ระวังคดีความ
  • ต้นเดือน…ดีเด่นเรื่องการเงิน ร่ำรวย
  • กลางเดือน…งานกินเลี้ยง พบเพื่อนๆ หุ้นส่วน
  • ปลายเดือน…เดินทางใกล้ไกล ยานพาหนะคันใหม่
  • คิดในใจ…ลังเลการตัดสินใจ
  • คำแนะนำ…ระวังอุบัติเหตุ
   .
 9. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางคืนที่ ๑ (18.00 น. – 19.29 น.)
  • อดีต…วางแผนชีวิตการงานไว้ล่วงหน้า
  • ต้นเดือน…โยกย้าย เปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้าน
  • กลางเดือน…เครียด นอนไม่ค่อยหลับ
  • ปลายเดือน…ไปเยี่ยมคนป่วย โรงพยาบาล ฟื้นฟูร่างกาย
  • คิดในใจ…พ่อค้าคนกลาง ที่ดิน
  • คำแนะนำ…เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
   .
 10. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางคืนที่ ๒ (19.30 น. – 20.59 น.)
  • อดีต…เศรษฐีนี ร่ำรวย
  • ต้นเดือน…บริหารจัดการ เงินในธนาคาร
  • กลางเดือน…แอบ มีความลับ นอนดึก ขโมย
  • ปลายเดือน…เครียด นอนไม่ค่อยหลับ
  • คิดในใจ…ต่อสู้ เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล
  • คำแนะนำ…เมื่อเกิดเหตุด่วน ฉุกเฉิน ให้ตั้งสติ ซ้อม เตรียมวิธีแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า
   .
 11. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางคืนที่ ๓ (21.00 น. – 22.29 น.)
  • อดีต…ร่ำรวยเงินทอง มีโชคลาภ
  • ต้นเดือน…พักผ่อนระยะสั้นๆ
  • กลางเดือน…สิ้นสุด พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่
  • ปลายเดือน…อดทน รอคอยโอกาส ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • คิดในใจ…เก็บออมเงินทอง
  • คำแนะนำ…ปล่อยปลาสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ
   .
 12. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางคืนที่ ๔ (22.30 น. – 23.59 น.)
  • อดีต…กิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี
  • ต้นเดือน…ต้องการความเงียบสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่
  • กลางเดือน…แอบ มีความลับ ซ่อนเร้น บอกใครไม่ได้
  • ปลายเดือน…ลูกหลาน ให้โชคลาภ
  • คิดในใจ…ลังเลการตัดสินใจ
  • คำแนะนำ…รักษาศีล 5 หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกชนิด
   .
 13. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางคืนที่ ๕ (24.00 น. – 01.29 น.)
  • อดีต…เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้าน
  • ต้นเดือน…มองย้อนไปในอดีตที่ไม่สมหวัง คิดจะปรับปรุงชีวิต
  • กลางเดือน…นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  • ปลายเดือน…ร่ำรวยเงินทอง มีโชคลาภดี
  • คิดในใจ…ต้องการความมั่นคงในชีวิต
  • คำแนะนำ…งานใหม่
   .
 14. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางคืนที่ ๖ (01.30 น. – 02.59 น.)
  • อดีต…แอบ มีความลับ นอนดึก ขโมย ของหาย
  • ต้นเดือน…รอคอย การกลับมาอีกครั้ง
  • กลางเดือน…ทะเล เกาะ แหล่งน้ำ
  • ปลายเดือน…แก้ไขปัญหา เล็กน้อย
  • คิดในใจ…ระวังรอบคอบ อุบัติเหตุ นัดพบแพทย์
  • คำแนะนำ…ซื้อหาใช้มือถือ คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
   .
 15. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางคืนที่ ๗ (03.00 น. – 04.29 น.)
  • อดีต…เด่นในทางการค้าขาย การเดินทาง ซื้อยานพาหนะคันใหม่
  • ต้นเดือน…งานเลี้ยงฉลอง ชัยชนะ ความสำเร็จ
  • กลางเดือน…พักการทำงานระยะสั้นๆ
  • ปลายเดือน…เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  • คิดในใจ…ท่องเที่ยว
  • คำแนะนำ…ตรวจดวงชะตา
   .
 16. สำหรับท่านที่เกิดในยามกลางคืนที่ ๘ (04.30 น. – 05.59 น.)
  • อดีต…เดินทางใกล้ไกล ยานพาหนะใหม่
  • ต้นเดือน…ปลีกวิเวก นักบวช ครูบาอาจารย์
  • กลางเดือน…พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
  • ปลายเดือน…เดินทางไปคนเดียว
  • คิดในใจ…รับงานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม
  • คำแนะนำ…บริหารจัดการทรัพย์สินบ้านที่ดินรถยนต์
   .

 

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการ ตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์ (และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  ติดต่อสอบถาม Dtac_โทร. 081-533-3529,   Ais_โทร. 093-240-0151, คลิกที่นี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม | หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ลูกค้า | ปฏิทิน | เอกสาร |

vh50 4KBpatomtip_jpeg

|WP3 50 2KB|FB3 50 1KB|Twitter3 50 1KB|line3 50 1KB|G+4 50 2KB|YouTube 1|

1080

ดูดวงจากเวลาเกิด (24 ชั่วโมง) รายเดือนมีนาคม 2558

sfg

ดูดวงจากเวลาเกิด (24 ชั่วโมง) รายเดือนมีนาคม 2558
Monthly horoscope.  March 2015.  Forecast from time of birth. (24 hours)

การดูดวง….เป็นส่วนประกอบหนึ่ง ในการดำรงค์ชีวิตของคนในทุกยุคสมัย  เป็นเหมือนเครื่องช่วยนำทางชีวิตให้กับทุกคนให้สามารถหลบหลีกหนีภัยอันตรายใดๆได้ล่วงหน้า หรือรอรับโชคลาภได้ปริมาณมากกว่าปกติ

คำพยากรณ์นี้…ใช้อ่านประกอบคำพยากรณ์อื่นๆ เช่นดูดวงจากวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิดก็ย่อมได้ ทำให้ได้รายละเอียดมากขึ้น

สำหรับผู้อ่านที่ต้องการจะตรวจดวงชะตากับหมอแดงทางโทรศัพท์ เมื่ออ่านคำพยากรณ์ในเว็บเพจนี้แล้ว ถ้าคำพยากรณ์ในอดีตและปัจจุบันพยากรณ์ได้ตรงกับชีวิตจริงของท่าน แสดงว่าครูบาอาจารย์ของหมอแดงคัดเลือกท่านแล้ว หมอแดงก็พร้อมจะให้บริการตรวจดวงชะตาโดยละเอียดเช่นกัน

(หมายเหตุ*  เวลาเกิด-ใช้เวลาสากล คือเวลาท้องถิ่นบ้านของผู้อ่านทุกท่านเป็นหลัก)

 1. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 00.00 น. – 01.00 น. __
  อดีต…อึดอัดขัด้อง ไปไหนไม่สะดวก ภาระกิจมากมาย
  ต้นเดือน…ใช้ ฝึกสมาธิ อดทนรอคอยโอกาส การกลับมา เหตุไม่คาดคิด
  กลางเดือน…ต้องการความสุขสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่
  ปลายเดือน…มีสินค้าบริการให้เลือกมากมาย หลากหลายชนิดรูปแบบ
  คิดในใจ…อิกหักรักคุด ค่าใช้จ่ายสูง
  คำแนะนำ…เก็บของเก่ามาใช้งาน อย่าเครียด ขอร้อง ติดตามสถานการณ์
  .
 2. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 01.00 น. – 02.00 น. __
  อดีต…เสริมสวย ลางสังหรณ์แม่นยำ
  ต้นเดือน…โครงการมากมาย ทำไปแล้วก็มี แก้ไขปัญหาเร่งด่วน งานก้าวหน้า
  กลางเดือน…สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  ปลายเดือน…ทำงานหนัก
  คิดในใจ…งานใหม่
  คำแนะนำ…ปรับปรุงคุณภาพชีวิต เปลี่ยนแปลง แลก ซ่อม ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ไถ่ถอนชีวิตสัตว์ให้พ้นความตาย
  .
 3. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 02.00 น. – 03.00 น. __
  อดีต…บริหารหนี้สิน แก้ไขปัญหาเก่า
  ต้นเดือน…ปลีกวิเวก บวช  ค้นหาสัจธรรมความเป็นจริง ครูบาอาจารย์ อยู่คนเดียว รอคอยโอกาสสำคัญ ไสยศาสตร์
  กลางเดือน…เจ็บป่วย ปวดเหมื่อยกระดูกสันหลัง
  ปลายเดือน…รักษา ฟื้นฟู
  คิดในใจ…เครียด
  คำแนะนำ…บวช พระ พระธรรม เดินทางไกล เจรจาต่อรอง
  .
 4. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 03.00 น. – 04.00 น. __
  อดีต…ขยันทำงาน หาเงิน
  ต้นเดือน…วางแผนงาน งานใหม่ จัดหาเงินทุน
  กลางเดือน…เพือสุขภาพ
  ปลายเดือน…ค้นหาความจริง สัจธรรม ชี้นำ
  คิดในใจ…โดยสุภาพ
  คำแนะนำ…ใช้อำนาจในการปกครอง ก้าวหน้า บริหารจัดการมรกดกที่ดิน
  .
 5. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 04.00 น. – 05.00 น. __
  อดีต…รอคอย
  ต้นเดือน…เจรจาต่อรอง ดีเด่นการเงิน ใช้ลางสังหรณ์
  กลางเดือน…นิ่ง เฉย อยู่ท่ามกลางความสับสน
  ปลายเดือน…เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
  คิดในใจ…พึ่งพาตนเอง
  คำแนะนำ…เพื่อสุขภาพ โรคเก่ากำเริบ มีโชคลาภ เฉียด
  .
 6. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 05.00 น. – 06.00 น. __
  อดีต…ขยันทำงานเก็บเงิน
  ต้นเดือน…ซื่อมือถือ ใช้อินเตอร์เน็ทมากขึ้น บริหารการเงินธนาคาร
  กลางเดือน…สะเดาะเคราะห์
  ปลายเดือน…แก้ปัญหาเร่งด่วน
  คิดในใจ…บริหารมรดกที่ดิน
  คำแนะนำ…(อย่า)ตึงเครียด  ครอบครัวพร้อมหน้า เดินทางไกล ต่างประเทศ
  .
 7. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 06.00 น. – 07.00 น. __
  อดีต…ทำบุญ ปลดปล่อยชีวิตสัตว์ ให้พ้นความตาย
  ต้นเดือน…โดยสุภาพ ตามความเป็นจริง คัดเลือกให้เหมาะกัตนเอง
  กลางเดือน…มือถือคอมพิวเตอร์ใหม้
  ปลายเดือน…ตรวจสุขภาพ
  คิดในใจ…คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
  คำแนะนำ…เริ่มต้นชีวิตใหม่ สงบสุข นิ่ง อยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย มีโชคลาภลอย
  .
 8. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 07.00 น. – 08.00 น. __
  อดีต…ถูกติดตาม ขอยืมเงินทอง
  ต้นเดือน…อดทน รอคอย โอกาส หมอดู ซับซ้อน หลายรูปแบบ
  กลางเดือน…เดินทางท่องเที่ยว
  ปลายเดือน…คิดจะเปลี่ยนใจ
  คิดในใจ…ความหวัง
  คำแนะนำ…เจ็บป่วย ปวดหลัง บริหารเงินในธนาคาร บริหารมรดกที่ดิน
  .
 9. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 08.00 น. – 09.00 น. __
  อดีต…โชคลาภ
  ต้นเดือน…จากลางสังหรณ์ และทำงานหนัก สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  กลางเดือน…ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
  ปลายเดือน…ช่วยเหลือนคนยากจน
  คิดในใจ…ปัญหาซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
  คำแนะนำ…นิ่ง แก้ไขความสับสน
  .
 10. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 09.00 น. – 10.00 น. __
  อดีต…เหตุด่วน ฉุกเฉิน ไม่คาดคิด
  ต้นเดือน…ความคิดเห็นขัดแย้งกัน สมหวัง ทำบุญ ให้ทานแก่คนยากจน
  กลางเดือน…โยกย้ายเปลี่ยนแปลง เดินทางไกล
  ปลายเดือน…คนกลาง นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  คิดในใจ…ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  คำแนะนำ…เชื่อมั่นในลางสังหรณ์ของตนเอง
  .
 11. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 10.00 น. – 11.00 น. __
  อดีต…เด่นการค้าขาย ยานพาหนะคัรใหม่
  ต้นเดือน…เริ่มต้นชีวิตใหม่ อีกครั้ง สงบ ถูกขอร้องหยิบยืมเงินทอง
  กลางเดือน…ความขัดแย้ง สิ้นสุด เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
  ปลายเดือน…โชคดี ลาภลอย
  คิดในใจ…โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  คำแนะนำ…สู้ชีวิต แก้ไขปัญหาใหญ่ เจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  .
 12. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 11.00 น. – 12.00 น. __
  อดีต…งานกินเลี้ยง ฉลอง กับเพื่อน
  ต้นเดือน…เครียด ปัญหาที่แก้ไขยาก อดทน
  กลางเดือน…หงุดหงิด  ไม่แน่นอน ฝันแปลก ชายสูงอายุอุปถัมป์
  ปลายเดือน…ปลีกวิเวก กราบไหว้ครูบาอาจารย์ โดดเดี่ยว คนเดียว
  คิดในใจ…งานใหม่
  คำแนะนำ…นายหน้า ค้าที่ดิน ซื้อขายแลกเปลี่ยน ช้าแต่สำเร็จ เงินกู้ หนี้สิน
  .
 13. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 12.00 น. – 13.00 น. __
  อดีต…งานใหม่
  ต้นเดือน…ไม่ถูกใจ โครงการมากมาย
  กลางเดือน…เดินทางต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  ปลายเดือน…ติดขัดปัญหาเล็กน้อย เอกสาร
  คิดในใจ…มรดก ที่ดิน
  คำแนะนำ…เพื่อน เงินทุน โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  .
 14. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 13.00 น. – 14.00 น. __
  อดีต…คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
  ต้นเดือน…ระวัง อันตราย อยู่ในศีล 5 จะรอดปลอดภัย ทำบุญ ให้ทานแก่คนยากจน
  กลางเดือน…โครงการมากมาย ทำแล้วรวย
  ปลายเดือน…โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ต่อเติม ปรับปรุง งาน บ้าน
  คิดในใจ…ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  คำแนะนำ…ใช้การสื่อสารทันสมัยแทนการเดินทาง สวดมนต์ไหว้พระ เชื่อสัมผัสที่หกของตนเอง
  .
 15. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 14.00 น. – 15.00 น. __
  อดีต…พักงานระยะสั้น
  ต้นเดือน…ตรวจเช็คซ่อมสุขภาพ เสื้อผ้ายานพาหนะทันสมัย
  กลางเดือน…ธุรกิจเงินล้าน เดินทางไกล ต่างประเทศ การสู้รบ
  ปลายเดือน…เพื่อสุขภาพ
  คิดในใจ…เพื่อความมั่นคงของธุรกิจบ้านเมือง
  คำแนะนำ…พักผ่อนให้เพียงพอ รวดเร็วเหมือนสายฟ้า แข่งกับเวลา โครงการมากมายรอให้ทำ
  .
 16. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 15.00 น. – 16.00 น. __
  อดีต…เครียด
  ต้นเดือน…โยกย้ายเปลี่ยนแปลง กับเพื่อน
  กลางเดือน…โครงการมากมายรอให้ทำ ตรวจดวงชะตา
  ปลายเดือน…โชคลาภ พลิกผัน ร้ายกลายเป็นดี
  คิดในใจ…มรดก นายหน้า
  คำแนะนำ…งานใหม่ เดินทางไกล ต่สู้กับปัญหาใหญ่ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
  .
 17. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 16.00 น. – 17.00 น. __
  อดีต…ปัญหาสลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
  ต้นเดือน…ยานพาหนะคันใหม่ ซื้อใช้สื่อสารทันสมัยมากขึ้น
  กลางเดือน…ดีเด่นการค้า มีความหวัง เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใส
  ปลายเดือน…เอื้ออาทรแก่ผู้ด้อยโอกาส
  คิดในใจ…เดินทางไกล สู้รบ
  คำแนะนำ…สมหวัง หญิงสูงอายุมากด้วยอำนาจ ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  .
 18. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 17.00 น. – 18.00 น. __
  อดีต…รอคอยการกลับมา มีความหวัง
  ต้นเดือน…ถูกขอยืมเงินทอง เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  กลางเดือน…สิ้นสุด พร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง นิ่งเฉยไม่เข้าข้างใคร
  ปลายเดือน…คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม
  คิดในใจ…ฟื้นฟู รักษาสุขภาพ
  คำแนะนำ…ระหว่าการตัดสินใจ เจรจาต่อรอง ทำตามสัญญา
  .
 19. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 18.00 น. – 19.00 น. __
  อดีต…คิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้ว เศร้าเสียใจ
  ต้นเดือน…คิดจะปรับปรุงคุณภาพชีวิต วางแผน
  กลางเดือน…บริหารการเงินในธนาคาร งานใหม่
  ปลายเดือน…เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย สะเดาะเคราะห์
  คิดในใจ…การตัดสินใจของตนเอง
  คำแนะนำ…เหตุด่วน กระทันหัน ไม่คาดคิด หัวสายตากระเพาะอาหาร ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  .
 20. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 19.00 น. – 20.00 น. __
  อดีต…เด่นการค้าขาย
  ต้นเดือน…ร่ำรวยเงินทอง ธุระกิจเงินล้าน โครงการมากมายที่จะทำ
  กลางเดือน…มัชฌิมาปฏิปทา รับตำแหน่งใหม่ ชีวิตมั่่นคงมากขึ้น
  ปลายเดือน…เก็บความลับไว้
  คิดในใจ…ปกป้องรักษาผลประโยชน์
  คำแนะนำ…สมหวังปนผิดหวัง ยานพาหนะคันใหม่ทันสมัย รวดเร็ว ไม่ได้คิดล่วงหน้า
  .
 21. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 20.00 น. – 21.00 น. __
  อดีต…ฝันแม่น
  ต้นเดือน…เฉียดโชค แก้ปัญหาซับซ้อน
  กลางเดือน…งานใหม่ ขยายกิจการ
  ปลายเดือน…มีลางสังหรณ์ พระภูมิเจ้าที่เจ้าทาง
  คิดในใจ…แผ่เมตตา
  คำแนะนำ…ฝึกสมาธิ ท่องเที่ยว เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพหนะใหม่
  .
 22. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 21.00 น. – 22.00 น. __
  อดีต…ทบทวนความคิดการกระทำที่ผ่านมา
  ต้นเดือน…สินค้าบริการมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ ทำบุญให้ทาน
  กลางเดือน… มีความลับ ปรับปรุงต่อเติมสำนักงานบ้าน
  ปลายเดือน…ความคิดขัดแย้ง งาน ญาติ
  คิดในใจ…โชคลาภ
  คำแนะนำ…สำเร็จการเรียน งานเลี้ยงฉลอง ความมั่นคงในอาชีพการงาน ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  .
 23. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 22.00 น. – 23.00 น. __
  อดีต..ความรัก
  ต้นเดือน…อดทนรอคอย ติดตามสถานการณ์
  กลางเดือน…ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข แต่งงาน ลูกหลานบริวาร
  ปลายเดือน…สำเร็จ ช้ากว่ากำหนด
  คิดในใจ…ตรวจดวงชะตา
  คำแนะนำ…แก้ไขปัญหาใหญ่ยาก แข่งกับเวลา ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง
  .
 24. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 23.00 น. – 24.00 น. __
  อดีต…เจ็บป่วย กระดูกหลัง
  ต้นเดือน…คนรักทิ้ง ร้าง ห่างไกลกัน อดทนรอคอยโอกาส
  กลางเดือน…โครงการมากมายทำแล้วรวย โยกย้ายเปลี่ยนแปลง สารเคมี
  ปลายเดือน…ปกป้องรักษาผลประโยชน์
  คิดในใจ…ธุรกิจเงินล้าน
  คำแนะนำ…พึ่งพาตนเอง หน้าหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ขยายกิจการ
  .

 ……………………………………

หมอดูทายแม่นๆ

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |
| Home | About | Calendar | Oracle | Articles | Services | Tracking | Discussions |

N0. 983

ดูดวงจากเวลาเกิด (24 ชั่วโมง) รายเดือนกุมภาพันธ์ 2558

sfg

ดูดวงจากเวลาเกิด (24 ชั่วโมง) รายเดือนกุมภาพันธ์ 2558
Monthly horoscope.  Fabruary 2015.  Forecast from the time of birth. (24 hours)

การดูดวง….เป็นส่วนประกอบหนึ่ง ในการดำรงค์ชีวิตของคนในทุกยุคสมัย  เป็นเหมือนเครื่องช่วยนำทางชีวิตให้กับทุกคนให้สามารถหลบหลีกหนีภัยอันตรายใดๆได้ล่วงหน้า หรือรอรับโชคลาภได้ปริมาณมากกว่าปกติ  จริงเท็จอย่างไรขอเชิญพิสูจน์โดยการติดตามอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาและบทความจากเว็บเพจนี้ ถ้าเป็นไปได้กรุณาส่งสัญญาณตอบกลับมาคุยกันบ้าง ว่าท่านได้ประโยชน์จากเว็บบล็อกนี้มากน้อยเพียงใด

คำพยากรณ์นี้ ใช้ประกอบคำพยากรณ์อื่นๆ เช่นดูดวงจากวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิดก็ย่อมได้ ทำให้ได้รายละเอียดมากขึ้น สำหรับผู้อ่านต้องการจะตรวจดวงชะตากับหมอแดงทางโทรศัพท์ เมื่ออ่านคำพยากรณ์ในเว็บเพจนี้แล้วตรงกับชีวิตจริงของท่าน แสดงว่าครูบาอาจารย์ของหมอแดงคัดเลือกท่านแล้ว พร้อมจะให้บริการตรวจดวงชะตาและให้การช่วยเหลือท่านแล้ว

(หมายเหตุ*  เวลาเกิด-ใช้เวลาสากล คือเวลาท้องถิ่นบ้านของผู้อ่านทุกท่านเป็นหลัก)

 1. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 00.00 น. – 01.00 น. __
  อดีต…สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  ต้นเดือน…พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ รับตำแหน่งใหม่ เจรจาต่อรอง
  กลางเดือน…ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  ปลายเดือน…เดินทางไปคนเดียว
  คิดในใจ…โชคลาภ
  คำแนะนำ…ต้องการความสงบ รอคอย เพื่อนเก่า
  .
 2. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 01.00 น. – 02.00 น. __
  อดีต…กฏแห่งกรรม ฟื้นฟูสุภาพ
  ต้นเดือน…ดูแลเยี่ยมเยือนญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ วางแผนชีวิตธุรกิจครอบครัว
  กลางเดือน…คนรักทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว/กลับมา
  ปลายเดือน…คัดเลือกทำโครงการที่เป็นไปได้มากที่่สุด
  คิดในใจ…งานใหม่
  คำแนะนำ…ก้าวหน้า สื่อสารทันสมัย แก้ไขสิ่งที่บกพร่อง
  .
 3. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 02.00 น. – 03.00 น. __
  อดีต…เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  ต้นเดือน…บริหารจัดการบ้านสำนักงาน สวดมนต์ไหว้พระ บริหารเงินในธนาคาร
  กลางเดือน…ติดต่อธนาคาร
  ปลายเดือน…เจรจาต่อรอง
  คิดในใจ…สื่อสารทันสมัย
  คำแนะนำ…ตัดสินใจ ด้วยความยุติธรรม จะแก้ไขปัญหาได้ มีโชคลาภเป็นพิเศษ
  .
 4. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 03.00 น. – 04.00 น. __
  อดีต…เดินทางท่องเที่ยว
  ต้นเดือน…อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุภาพ หนี้สิน โครงการมากมายคิดจะทำ
  กลางเดือน…ตึงเครียด
  ปลายเดือน…ซื้อ/ใช้อุปกรณ์สื่อสารทันสมัยมาขึ้น
  คิดในใจ…เงินในธนาคาร
  คำแนะนำ…เจรจาต่อรอง โดยสงบเงียบ สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่
  .
 5. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 04.00 น. – 05.00 น. __
  อดีต…บริหารทรัพย์สินเงินทองของสะสม
  ต้นเดือน…เหตุทำให้ตกใจ คิดจะปรับปรุงชีวิต เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
  กลางเดือน…ภาระกิจใหม่
  ปลายเดือน…ร่างกายต้องการพักผ่อน
  คิดในใจ…การเมืองการปกครอง
  คำแนะนำ…แก้ไขปัญหาการเงิน เฉพาะหน้า พักงานช่วงสั้นๆ
  .
 6. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 05.00 น. – 06.00 น. __
  อดีต…ความรักความเมตตากรุณาปราณี
  ต้นเดือน…แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ใส่ศิลปะความสวยงามลงไปในสินค้าบริการ
  กลางเดือน…คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
  ปลายเดือน…สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง เสียงเพลง
  คิดในใจ…ขยันทำงาน
  คำแนะนำ…พึ่งพาความสามารถของตนเอง วางแผน รับงานใหม่
  .
 7. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 06.00 น. – 07.00 น. __
  อดีต…สงบ ท่ามกลางความวุ่นวายรอบด้าน
  ต้นเดือน…เดินทาง ท่องเที่ยว บวชเรียนพระธรรม นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  กลางเดือน…แบ่งบันแก่ผู้ทุกข์ยาก ไร้โอกาส
  ปลายเดือน…เครื่องมือสื่อสารทันสมัย
  คิดในใจ…งานใหม่
  คำแนะนำ…เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย ต่อสู้ แก้ไขปัญหาใหญ่ คิดในใจ อย่าทำผิดกฏหมายบ้านเมืองศีลธรรม
  .
 8. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 07.00 น. – 08.00 น. __
  อดีต…คนรักเดินทางไกลทิ้งร้างห่างกัน
  ต้นเดือน…ขยันทำงาน เดินทางท่องเที่ยว คิดจะปรับปรุงชีวิตธุรกิจ
  กลางเดือน…ขยายกิจการ
  ปลายเดือน…ภาระกิจล้นมือ
  คิดในใจ…ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ดิน
  คำแนะนำ…ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ให้ทานแก่คนยากจน ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  .
 9. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 08.00 น. – 09.00 น. __
  อดีต…เสื้อผ้า ยานพาหนะสวยทันสมัย
  ต้นเดือน…เดินทางท่องเที่ยว ยามราตรี บวชเรียนพระธรรม ครูบาอาจารย์
  กลางเดือน…สัมผัสที่หก ปรโลก
  ปลายเดือน…เพื่อสุขภาพ
  คิดในใจ…สู้ชนะปัญหา ไม่สู้แพ้ปัญหา
  คำแนะนำ…ช้าแต่สำเร็จ ขยันทำงาน รับฟังความคิดเห็นแตกต่าง
  .
 10. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 09.00 น. – 10.00 น. __
  อดีต…สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง เสียงเพลง
  ต้นเดือน…คัดเลือสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง ความรัก ทันสมัย
  กลางเดือน…งานใหม่
  ปลายเดือน…ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน ซ่อม
  คิดในใจ…เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  คำแนะนำ…เพื่อสุขภาพ โชคลาภลอย โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน
  .
 11. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 10.00 น. – 11.00 น. __
  อดีต…เสื้อผ้า ยานพาหนะสวยทันสมัย
  ต้นเดือน…ใช้สมาธิ รับตำแหน่งใหม่ ครอบครัวพร้อมหน้า แต่งงาน
  กลางเดือน…เลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  ปลายเดือน…พบเพื่อนเก่า
  คิดในใจ…อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  คำแนะนำ…บริหารเงินในธนาคาร ลดความเครียด อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  .
 12. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 11.00 น. – 12.00 น. __
  อดีต…ต้องการความยุติธรรม
  ต้นเดือน…บริหารหนี้สิน เงินกู้ ฝันแม่น ซื้อหาใช้อุปกรณ์สื่อสารทันสมัยมากขึ้น
  กลางเดือน…งานก้าวหน้า
  ปลายเดือน…เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  คิดในใจ…มีความหวัง
  คำแนะนำ…งานใหม่ ธนาคาร ทำบุญให้ทานคนยากจน
  .
 13. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 12.00 น. – 13.00 น. __
  อดีต…เก็บเกี่ยวผลผลิต ร่ำรวยเงินทอง
  ต้นเดือน…มีโชคลาภเป็นพิเศษ จากคนที่ตายไปแล้ว ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  กลางเดือน…ซื้อหาใช้มือถืออินเตอร์เน็ทมากขึ้น
  ปลายเดือน…ทำบุญให้ทานแก่คนยากจน
  คิดในใจ…เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
  คำแนะนำ…ค้าขาย ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  .
 14. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 13.00 น. – 14.00 น. __
  อดีต…บริหารหนี้สิน
  ต้นเดือน…เจ็บป่วย กินยาหลายขนาน เดินทางไกล
  กลางเดือน…ครอบครัวพร้อมหน้า
  ปลายเดือน…น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
  คิดในใจ…นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  คำแนะนำ…ชายสูงอายุ เหตุด่วน คาดไม่ถึง สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  .
 15. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 14.00 น. – 15.00 น. __
  อดีต…เดินทางไกล
  ต้นเดือน…โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้าน แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ท่องเที่ยว
  กลางเดือน…รอคอยโอกาส
  ปลายเดือน…ยังไม่ตัดสินใจ
  คิดในใจ…เพื่อน
  คำแนะนำ…ปรับปรุงคุณภาพชีวิต อยู่นิ่งสงบจะปลอดภัย ตรวจดวงชะตา
  .
 16. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 15.00 น. – 16.00 น. __
  อดีต…เดินทางไกล
  ต้นเดือน…ปรับปรุงบ้านสำนักงาน ยุ่งกับญาติกับงาน สู้เพื่อชีวิตแล้วชนะไม่สู้แพ้
  กลางเดือน…ฝันแม่น เสริมสวย
  ปลายเดือน…ฟื้นฟูสุขภาพ
  คิดในใจ…พึ่งพาตนเอง
  คำแนะนำ…ทำงานแข่งกับเวลา ทางสายกลาง งานใหม่
  .
 17. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 16.00 น. – 17.00 น. __
  อดีต…เด็กให้โชค
  ต้นเดือน…ตรวจดวงชะตา หมอดู ภาระกิจมากมายไม่มีเวลาส่วนตัว ปัญหาซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
  กลางเดือน…ขยายกิจการ
  ปลายเดือน…เพื่อนเก่า
  คิดในใจ…งานฉลองความสำเร็จ
  คำแนะนำ…เพิ่มความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ประกันภัย ทำบุญให้ทานแก่คนยากจน
  .
 18. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 17.00 น. – 18.00 น. __
  อดีต…งานใหม่
  ต้นเดือน…งานหนัก อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม ตรวจสุขภาพ
  กลางเดือน…ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  ปลายเดือน…โรคเก่ากำเริบ
  คิดในใจ…บวช ศึกษาพระธรรม
  คำแนะนำ…ปรับปรุงคุณภาพชีวิต ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ค้นหาความจริง ติดตาม
  .
 19. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 18.00 น. – 19.00 น. __
  อดีต…รอคอยการกลับมา
  ต้นเดือน…มีโชคลาภ ฝึกสมาธิ เพื่อสุขภาพ
  กลางเดือน…ตึงเครียด
  ปลายเดือน…ใช้บ้านเป็นที่ทำงาน ซ่อม
  คิดในใจ…ขยันทำงานหาเงิน
  คำแนะนำ…พักงานระยะสั้น งานกินเลี้ยงเพื่อน สัมผัสที่หกแม่นยำ
  .
 20. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 19.00 น. – 20.00 น. __
  อดีต…เก็บเกี่ยวผลผลิต
  ต้นเดือน…เก็บความลับ โยกย้ายเปลี่ยนแปลง กระทันหัน
  กลางเดือน…ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุผ่าตัดสูญเสีย
  ปลายเดือน…เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
  คิดในใจ…งานหนัก
  คำแนะนำ…สุขสมหวัง บันเทิง
  .
 21. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 20.00 น. – 21.00 น. __
  อดีต…ความลับคับอก
  ต้นเดือน…มีเกณฑ์เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ผ่าตัด สูญเสีย สะเดาะเคราะห์ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน บริหารหนี้สิน
  กลางเดือน…เจรจาต่อรอง
  ปลายเดือน…งานหนัก
  คิดในใจ…พระ บวช เรียน ครูบาอาจารย์
  คำแนะนำ…ตรวจดวงชะตา ปวดหัว สายตา กระเพาะอาหาร ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
  .
 22. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 21.00 น. – 22.00 น. __
  อดีต..เดินทางคนเดียว เป็นกลาง สมดุล
  ต้นเดือน…เพื่อสุขภาพ เพิ่มเติม รักษาโรค เจ็บป่วยอุบัติเหตุ คนใกล้ชิด
  กลางเดือน…สับสน
  ปลายเดือน…เศร้าโศกเสียใจ
  คิดในใจ…หนี้สิน
  คำแนะนำ…ทำงานดึก สื่อสารทางมือถืออินเตอร์เน็ท เพื่อนเก่า
  .
 23. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 22.00 น. – 23.00 น. __
  อดีต…ฉลองความสำเร็จ
  ต้นเดือน…ฝันแม่น พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวช แก้ปัญหาเร่งด่วน
  กลางเดือน…ชายสูงอายุ อุปถัมภ์
  ปลายเดือน…มีภาระกิจต้องรับผิดชอบสูง
  คิดในใจ…พักผ่อน
  คำแนะนำ…เลือกทางสายกลาง ถึงงานจะหนัก รีบเร่งแก้ไขปัญหา
  .
 24. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 23.00 น. – 24.00 น. __
  อดีต…ดูแลเยี่ยมเยือนญาติผู้หญิง ผู้ใหญ่ สูงอายุ
  ต้นเดือน…และชายสูงอายุ อุปถัมภ์ ซึมเศร้า ค้าขาย
  กลางเดือน…ทำบุญให้ทาน
  ปลายเดือน…สับสนการตัดสินใจ
  คิดในใจ…ตำแหน่งใหม่ ความมั่นคง
  คำแนะนำ…งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ พักผ่อนระยะสั้นๆ ยุ่งกับญาติกับงาน
  .

 

……………………………………

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  หมอดูทายแม่นๆ  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

N0. 976

ดูดวงรายเดือน 1-31ตุลาคม2557 พยากรณ์จากเวลาเกิด (24 ชั่วโมง)

sfg

พยากรณ์ดวงชะตารายเดือน 1-31 ตุลาคม2557  ทายจากเวลาเกิด (24 ชั่วโมง)
Monthly horoscope October 2014.  Forecast from the time of birth.

         การดูดวง….เป็นช่องทางหนึ่งที่ใช้กันมาแต่โบราณ เป็นเหมือนเครื่องช่วยนำทางชีวิตให้กับเราท่าน ให้สามารถหลบหลีกภัยอันตรายใดๆได้ล่วงหน้า หรือถ้าจะมีโชคดี ถ้ารู้ได้ล่วงหน้า เราท่านก็อาจคว้าสื่งนั้นไว้ในมือได้ปริมาณมากกว่าปกติ จริงเท็จอย่างไรขอเชิญพิสูจน์ทดลองติดตามอ่านบทความพยากรณ์ดวงชะตา จากเว็บบล็อกนี้ ถ้าเป็นไปได้กรุณาส่งสัญญาณตอบกลับมาคัยกันบ้าง ว่าท่านได้ประโยชน์จากเว็บบล็อกนี้บ้างหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

คำพยากรณ์นี้ใช้ประกอบคำพยากรณ์อื่นๆเช่นดูดวงจากวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิดก็ย่อมได้ ทำให้ได้รายละเอียดมากขึ้น สำหรับผู้ต้องการจะตรวจดวงชะตากับหมอแดงทางโทรศัพท์ เมื่ออ่านคำพยากรณ์แล้วตรงกับชีวิตจริงของท่าน แสดงว่าครูบาอาจารย์ของหมอแดงคัดเลือกและพร้อมจะช่วยเหลือท่านแล้ว ศัทธาที่เกิดขึ้นจะทำให้ท่านตัดสินใจได้ง่าย พบทางออกของชีวิตในที่สุด

ช่วงเดือนตุลาคมนี้ ในเมืองไทยเป็นช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว ผู้อ่านควรระวังสุขภาพ แนะนำให้ดื่มน้ำสมุนไพร “เครื่องต้มยำ” ข่า+ ตะไคร้ + ใบมะกรูด ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลในร่างกายได้มาก จะได้ไม่เป็นไข้หวัด (ดื่ม 1 แก้ว ปกป้องได้นาน 7 วัน) ลองดูนะครับ

(หมายเหตุ*  เวลาเกิด-ใช้เวลาสากล และเวลาท้องถิ่นของผู้อ่านทุกท่านเป็นหลัก)

 1. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 00.00 น. – 01.00 น. __
  อดีต__เฉียดได้โชคลาภ
  ปัจจุบัน__เจ็บป่วยล้มเหลวพ่ายแพ้ คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน โสด บวช
  อนาคต__ภาระกิจมากมาย ทำบุญให้ทาน
  แนะนำ__ชายสูงอายุอุปถัมภ์ ท่องเที่ยว ไปกับครอบครัว ทำในสิ่งที่อยากทำดีงาม
  .
 2. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 01.00 น. – 02.00 น. __
  อดีต__ภาระกิจรัดตัว
  ปัจจุบัน__ฝันแม่น ทำบุญให้ทาน เดินทางไกล สู้เพื่อชีวิต
  อนาคต__ทะเล มรดกบ้านที่ดินรถยนต์
  แนะนำ__ทำเพื่อครอบครัว หลีกเลี่ยงการปะทะอารมณืกับญาติ ใช้ธรรมะเป็นหลักดำเนินชีวิต
  .
 3. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 02.00 น. – 03.00 น. __
  อดีต__ต้องการความยุติธรรม
  ปัจจุบัน__การเมืองการปกครอง โครงการมากมาย งานใหม่
  อนาคต__ทำสัญญา ลังเลการตัดสินใจ
  แนะนำ__สมาธิ ปลดปล่อยสัตว์ให้พ้นความตาย เลือกสิ่งที่ทำให้เกิดความสงบสุข เดินทางไกล ไปต่างประเทศ
  .
 4. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 03.00 น. – 04.00 น. __
  อดีต__ฝึกสมาธิ
  ปัจจุบัน__อยู่นิ่งเฉย เลือกโครงการที่อยากทำ อยู่กับครอบครัว
  อนาคต__พักงานระยะสั้น ได้งานใหม่
  แนะนำ__ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุพบแพทย์ ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ขอให้มีสุขสมหวัง
  .
 5. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 04.00 น. – 05.00 น. __
  อดีต__ยานพาหนะคันใหม่ ทันสมัย
  ปัจจุบัน__เจรจาต่อรอง อุปสรรคเล็กน้อยขึ้นกับการตัดสินใจของตนเอง สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  อนาคต__ดูแลผู้สูงอายุ ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
  แนะนำ__นายหน้าพ่อค้าคนกลาง เดินทางไกลต่างประเทศ ซ่อมบ้าน เงินกู้
  .
 6. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 05.00 น. – 06.00 น. __
  อดีต__โครงการมากมายมีให้เลือกทำ
  ปัจจุบัน__ทำเพื่อสุขภาพที่ดี จำศีล อ่านตำราเก่าแก่โบราณ
  อนาคต__งานหนัก แลองความสำเร็จ
  แนะนำ__ทำบุญให้ชีวิตทาน พึ่งพาตนเอง เก็บสะสมเงินทุน แก้ไขปัญหาเร่งด่วนก่อน
 7. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 06.00 น. – 07.00 น. __
  อดีต__เด็กให้โชคลาภ
  ปัจจุบัน__ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง จากคู่แข่งขัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  อนาคต__ทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  แนะนำ__อยู่บ้าน ดูหนังฟังเพลงผ่อนคลายความตึงเครียด กับคนรัก
  .
 8. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 07.00 น. – 08.00 น. __
  อดีต__เดินทางไปคนเดียว
  ปัจจุบัน__ไป-มาหาครอบครัว ขยันทำงาน มีความก้าวหน้า
  อนาคต__ปรับปรุงตกแต่งบ้านสำนักงาน เร่งด่วน
  แนะนำ__ดีเด่นการค้าขาย มองโลกแง่ดี ท่องเที่ยว ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  .
 9. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 08.00 น. – 09.00 น. __
  อดีต__การเงินที่ดี
  ปัจจุบัน__เดินทางไกลเหน็ดเหนื่อยสู้เพื่อชีวิต บริหารจัดการหนี้สิน ทบทวนความรู้การกระทำ
  อนาคต__โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ งาน ที่นอน นายหน้าพ่อค้าคนกลาง
  แนะนำ__ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  .
 10. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 09.00 น. – 10.00 น. __
  อดีต__เจรจาต่อรอง
  ปัจจุบัน__ทบทวนชีวิต ทำงานต่อเนื่อง ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  อนาคต__งานใหม่ เศรษฐีนี
  แนะนำ__เก็บของเก่ามาใช้งาน บริษัทมหาชน ต่อสู้เพื่อชิงชัยชนะ แอบซ่อนการกระทำ
  .
 11. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 10.00 น. – 11.00 น. __
  อดีต__พบเพื่อนเก่า
  ปัจจุบัน__เตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยว อย่าด่วยตัดสินใจ โปรดรอดูสถานการณ์สักครู่ เมื่องหลวง
  อนาคต__ดูดวง เงินทอง มรดก
  แนะนำ__ทำเงียบๆ เดินทางไปคนเดียว มีเป้าหมายที่ชัดเจน ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  .
 12. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 11.00 น. – 12.00 น. __
  อดีต__วิตกกังวล
  ปัจจุบัน__ถูกตามตื้อรีดไถขอยืมเงินทอง อย่าด่วนตัดสินใจคิดให้รอบคอบรอดูสถานการณ์ สะเดาะเคราะห์
  อนาคต__ทบทวนความคิดการกระทำร่ำรวยเงินทอง
  แนะนำ__งานใหม่ อึกอัดภาระกิจมากมาย ขยันทำงานหาเงิน ทำให้เกิดความก้าวหน้า
  .
 13. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 12.00 น. – 13.00 น. __
  อดีต__ทำงานแข่งกับเวลา
  ปัจจุบัน__งานหนัก ดูแลผู้สูงอายุ เงินทุนมรดก
  อนาคต__เป็นกลางไม่เข้าข้างใคร งานกินเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนฝูง
  แนะนำ__สะเดาะเคราะห์ งานใหม่ เซนต์สัญญา ยานพาหนะคันใหม่
  .
 14. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 13.00 น. – 14.00 น. __
  อดีต__ยานพาหนะคันใหม่ เดินทางระยะใกลๆ
  ปัจจุบัน__หนี้สิน เงินกู้ ผู้นำ ทำบุญให้ทาน
  อนาคต__งานใหม่ ทางอินเตอร์เน็ท
  แนะนำ__ขยายตลาด โครงการใหม่ พักสักครู่ ทำงานหนัก
  .
 15. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 14.00 น. – 15.00 น. __
  อดีต__สิ้นสุด เริ่มใหม่
  ปัจจุบัน__ซื้อมือถือ คอมพิวเตอร์ รับตำแหน่งใหม่ คนในครอบครัวเจ็บป่วย
  อนาคต__โยกย้ายเปลี่ยนแปลง เหตุทางการเมืองการปกครอง
  แนะนำ__ทบทวนบทเรียนความคิดการกระทำ เก็บมาใช้อีกครั้ง  ปรึกษาญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์พระ
  .
 16. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 15.00 น. – 16.00 น. __
  อดีต__โยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านงานอาชีพ
  ปัจจุบัน__รักษาสุขภาพ โรคความดันเบาหวานไขมัน ฝึกสมาธิ
  อนาคต__ดูดวง มีโอกาสจะร่ำรวยเงินทองมากขึ้น
  แนะนำ__เก็บของเก่ามาใช้งาน เงินในธนาคาร มรดก สิ้นสุดแล้วเริ่มใหม่
  .
 17. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 16.00 น. – 17.00 น. __
  อดีต__ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  ปัจจุบัน__เดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่ เจรจาต่อรอง บวชเรียนปฏิบัตธรรม
  อนาคต__เพื่อนเก่า มีโชคลาภลอยตรงๆ
  แนะนำ__ในฝัน เงินล้าน ในเมืองใหญ่ ชายสูงอายุ
  .
 18. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 17.00 น. – 18.00 น. __
  อดีต__เศรษฐีนี
  ปัจจุบัน__วางแผนงาน-ครอบครัว ใช้สื่อสารทันสมัยมากขึ้น เงินทุนมหาศาล
  อนาคต__สะเดาะเคราะห์ ปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนตัว
  แนะนำ__ถูกติดตามทวงคืนขอยืมเงินทอง เจรจาต่อรอง กู้เงิน ไปคนเดียว
  .
 19. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 18.00 น. – 19.00 น. __
  อดีต__เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
  ปัจจุบัน__มีโชคลาภเป็นพิเศษ ทะเบียนยานพาหนะ ปรับปรุงวิธีทำงาน
  อนาคต__ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก เดินทางไกล
  แนะนำ__ธุรกิจครบวงจร ฉลองความสำเร็จ งานเร่งด่วน ความรัก
  .
 20. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 19.00 น. – 20.00 น. __
  อดีต__รวมอำนาจการบริหารงานไว้ในมือ
  ปัจจุบัน__งานก้าวหน้า มั่นคง ใช้การสื่อสารทางไกลอินเตอร์เน็ท
  อนาคต__อยู่ในศีลธรรม ยานพาหนะคันใหม่
  แนะนำ__เดินทางไกล ไป-มาจากต่างประเทศ รอคอย ความคิดที่แตกต่าง ภาระกิจ-งานใหม่
  .
 21. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 20.00 น. – 21.00 น. __
  อดีต__พึ่งพาตนเอง
  ปัจจุบัน__โยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานที่อยู่บ้านสำนักงาน งานใหม่ คนในครอบครัว
  อนาคต__ภาระใหม่ ค้นหาสัจธรรม
  แนะนำ__วางแผนชีวิตทรัพย์ เพื่อนร่วมงาน เรียนเพิ่มเติม ปัญหาซ้ำซ้อน
  .
 22. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 21.00 น. – 22.00 น. __
  อดีต__ปรับปรุงบ้านสำนักงาน
  ปัจจุบัน__งานกินเลี้ยงฉลอง กับเพื่อนฝูง ครอบครัว ขยันทำงานหาเงิน
  อนาคต__เร่งด่วน แข่งกับเวลา สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  แนะนำ__เงินกู้ ถูกทวงเงินยืมเงิน ชีวิตใหม่ ต้องการความสงบ วิตกกังวล
  .
 23. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 22.00 น. – 23.00 น. __
  อดีต__ยุ่งกับญาติกับงาน
  ปัจจุบัน__ดูดวง วางแผนครอบครัว
  อนาคต__ขึ้นอยู่กับการตัดสินใน อุปสรรคเล็กน้อย วิตกกังวล
  แนะนำ__ยอมรับกฏแห่งกรรม นายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินรถยนต์ ความตาย โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพงานที่อยู่ซ่อมบ้าน
  .
 24. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 23.00 น. – 24.00 น. __
  อดีต__สับสนการตัดสินใจ
  ปัจจุบัน__เด็กให้โชค เก็บสะสมเงินทุน ทำการค้า ยานพาหนะคันใหม่
  อนาคต__ฝึกสมาธิ คลายความตึงเครียด
  แนะนำ__โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาชีพงานที่อยู่ซ่อมบ้าน

Patomtip

ค้นหา : หน้าแรก  | เกี่ยวกับ | พยากรณ์ดวงชะตา | บทความ | บริการ | สมาชิก
ติดตามทาง : Facebook Twitter | Google+ | Line | Skype

ดวงชะตารายเดือนมีนาคม 2014 ทำนายจากข้อมูลวันเกิด (ย่อ)

ดวงชะตารายเดือนมีนาคม 2014 ทำนายจากข้อมูลวันเกิด (ย่อ)
Monthly horoscope March 2014 predict from birthday. (short)

 ๑.
พยากรณ์จากวันเกิด
Prediction from Day of born.

 1. วันอาทิตย์  Sunday__ยุ่งวุ่นวาย ความเห็นไม่ตรงกัน ทะเลาะถกเถียง
 2. วันจันทร์ Monday__ฝันที่เป็นจริงในภายหลัง
 3. วันอังคาร Tuesday__อกหัก เจ็บใจ มีค่าใช้จ่ายสูง
 4. วันพุธ Wednesday__บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
 5. วันพฤหัสบดี Thursday__เจ็บป่วยปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็น
 6. วันศุกร์ Friday__ฉลอง ความสำเร็จ
 7. วันเสาร์ Saturday__คิดมาก แก้ไขปัญหาที่ยาก ปวดหัว นอนไม่หลับ

๒.
พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)
Predict from Thai-Month of born. (12 Zodiac)

 1. เดือน๕=ราศีเมษ-แกะ-Aries __อดทน รอคอย ผลงาน
 2. เดือน๖=ราศีพฤษภ-วัว-Taurus __ระวังกิเลสครอบงำ อย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
 3. เดือน๗=ราศีเมถุน-คนคู่-Gemini __งานก้าวหน้า
 4. เดือน๘=ราศีกรกฎ-ปู-Cancer __สู้ชนะ ไม่สู้แพ้
 5. เดือน๙=ราศีสิงห์-สิงโต-Leo __ค้นหาความจริง สัจธรรม
 6. เดือน๑๐=ราศีกันย์-หญิงสาว-Virgo __ทำตัวสบายๆไม่เร่งรีบ
 7. เดือน๑๑=ราศีตุลย์-คันชั่ง-Libra __ต้องการความยุติธรรม
 8. เดือน๑๒=ราศีพิจิก-แมงป่อง-Scorpio __ทำตัวให้ทันยุคสมัย
 9. เดือน๑=ราศีธนู-คนยิงธนู-Sagittarius __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 10. เดือน๒=ราศีมกร-แพะทะเล-Capricorn __พิจารณาไตร่ตรอง ทบทวนชีวิต
 11. เดือน๓=ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ-Aquarius __คนเดียว เหงา เศร้า
 12. เดือน๔=ราศีมีน-ปลา-Pisces __ขยันทำงาน

๓.
ทายจากปีเกิด  (12 นักษัตรไทย)
Predict from Thai-Year of born.

 1. ปีชวด=หนู Rat __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 2. ปีฉลู=วัว Ox __เสื้อผ้าเครื่องใช้ทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
 3. ปีขาล=เสือ Tiger __ยอมรับ กฎแห่งกรรม
 4. ปีเถาะ=กระต่าย Rabbit __ดีเด่นการเงินการธนาคาร บริหารการเงิน
 5. ปีมะโรง=งูใหญ่ Dragon __เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย
 6. ปีมะเส็ง= งูเล็ก Snake __เด็กให้โชค
 7. ปีมะเมีย=ม้า Horse __ปัญหาเล็กน้อย เหนื่อยง่าย
 8. ปีมะแม=แพะ Goat __ตรวจสุขภาพ
 9. ปีวอก=ลิง Monkey __ความไม่แน่นอน
 10. ปีระกา=ไก่ Rooster __ทำบุญให้ทาน ปลดปล่อย ให้ผู้อื่นมีอิสระภาพ
 11. ปีจอ=หมา Dog __คิดจะปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 12. ปีกุน=หมู Pig __คัดเลือก ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ

๔.
ทำนายจากเวลาเกิด  (16 โมงยามของคนไทยโบราณ)
Predict of the time (16 hour in Thailand‘s ancient).

เกิดกลางวัน

 1. ยามที่๑ = 06.00 – 07.30 น. __ต่อสู้ เดินทางไกล ชายแดน
 2. ยามที่๒ = 07.30 – 09.00 น. __ทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ยอมรับตามความเป็นจริง
 3. ยามที่๓ = 09.00 – 10.30 น. __ทำงานหนัก
 4. ยามที่๔ = 10.30 – 12.00 น. __เจ็บป่วย พ่ายแพ้ ปวดหลัง ยินยอม
 5. ยามที่๕ = 12.00 – 13.30 น. __ไม่แน่นอน วิตกกังวล นอนไม่หลับ
 6. ยามที่๖ = 13.30 – 15.00 น. __ลางสังหรณ์แม่นยำ
 7. ยามที่๗ = 15.00 – 16.30 น. __โรงพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ
 8. ยามที่๘ = 16.30 – 18.00 น. __คนรักทิ้งร้างห่างไกล

เกิดกลางคืน

 1. ยามที่๑ = 18.00 – 19.30 น. __ขยายกิจการสาขา เรียนรู้เพิ่มเติม
 2. ยามที่๒ = 19.30 – 21.00 น. __ขยันทำงานหาเงิน
 3. ยามที่๓ = 21.00 – 22.30 น. __พบเพื่อน งานกินเลี้ยงฉลอง
 4. ยามที่๔ = 22.30 – 24.00 น. __มีความรัก ความผูกพัน
 5. ยามที่๕ = 24.00 – 01.30 น. __พยายามสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. ยามที่๖ = 01.30 – 03.00 น. __แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน สับสนวุ่นวาย
 7. ยามที่๗ = 03.00 – 04.30 น. __รอคอยโอกาสที่ดีกว่าเดิม
 8. ยามที่๘ = 04.30 – 06.00 น. __มีดีมีเสียปะปนกันไป

844

โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.
พยากรณ์จากวันเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก
ธ.กสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-2-28640-7
Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 082-512-9920

หน้าแรก  เกี่ยวกับเรา  อ่านคำทำนาย  บทความ  สินค้าและบริการ  สนทนา

พยากรณ์ดวงชะตา รายเดือนกุมภาพันธ์2557 ทายจากวันเดือนปีเวลาเกิด-โดยย่อ

พยากรณ์ดวงชะตา รายเดือนกุมภาพันธ์2557
ทายจากวันเดือนปีเวลาเกิด-โดยย่อ
Monthly horoscope Febuary 2014.
Predict from birthday.

________________

 ๑.
ทายจากวันเกิด
Prediction from Day of born.

 1. วันอาทิตย์ / Sunday__ รับส่งฝึกใช้สัมผัสที่หก รู้เหตุกาณณ์ล่วงหน้า
 2. วันจันทร์ / Monday__ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 3. วันอังคาร / Tuesday__ พบคนถูกใจคุยถูกคอ ความคิดเห็นคล้ายกัน
 4. วันพุธ / Wednesday__ บริหารจัดการบ้าน-สำนักงาน
 5. วันพฤหัสบดี / Thursday__ถูกติดตาม ขอยืม ทวงคืน หนี้สินเงินทองความช่วยเหลือ
 6. วันศุกร์ /  Friday__ ความดันโลหิต เบาหวาน ไขมันอุดตัน ภูมิแพ้ หลอดเลือด โรคหัวใจ
 7. วันเสาร์ / Saturday__ พบเยี่ยมเยือนดูแล ผู้สูงอายุมีอำนาจ ญาติผู้ใหญ่เจ้านายผู้หญิง

………………………………..

๒.
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Predict from Thai-Month of born.

 1. เดือนไทย ๕ / ราศีเมษ / แกะ / Aries __ วางแผนงาน กิจการ ชีวิต โดยรอบคอบ
 2. เดือนไทย ๖ / ราศีพฤษภ / วัว /  Taurus __ ย้อนระลึกอดีตกับเพื่อนเก่าๆ
 3. เดือนไทย ๗ / ราศีเมถุน / คนคู่ / Gemini __ ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุขสงบ งานแต่งงาน
 4. เดือนไทย ๘ / ราศีกรกฎ / ปู / Cancer __ ฝันที่เป็นไปได้ ศิลปที่งดงาม ความไม่แน่นอน
 5. เดือนไทย ๙ / ราศีสิงห์ / สิงโต / Leo __ สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง เสียงเพลง
 6. เดือนไทย ๑๐ / ราศีกันย์ / หญิงสาว / Virgo __ พักงานระยะสั้น
 7. เดือนไทย ๑๑ / ราศีตุลย์ / คันชั่ง / Libra __ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 8. เดือนไทย ๑๒ / ราศีพิจิก / แมงป่อง / Scorpio __ นิ่งสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายรอบด้าน
 9. เดือนไทย ๑ / ราศีธนู / คนยิงธนู / Sagittarius __ ดีเด่นการเงิน การธนาคาร ธุรกิจขนาดใหญ่
 10. เดือนไทย ๒ / ราศีมกร / แพะทะเล / Capricorn __ มีโครงการที่ดีๆมากมายที่ยังไม่ได้ทำเลย
 11. เดือนไทย ๓ / ราศีกุมภ์ / คนแบกหม้อน้ำ / Aquarius __ ทำสิ่งที่ต้องการเงียบๆไม่บอกใคร
 12. เดือนไทย ๔ / ราศีมีน / ปลา / Pisces __ มีงานใหม่เข้ามาให้ทำ

………………………………..

๓.
ทายจากปีเกิด  (12 นักษัตรไทย)
Predict from Thai-Year of born.

 1. ปีชวด / หนู / Rat __ ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
 2. ปีฉลู / วัว / Ox __ งานใหม่
 3. ปีขาล / เสือ / Tiger __ สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด กลับบ้าน
 4. ปีเถาะ / กระต่าย / Rabbit __ เจ้าของกิจการ ราชการ ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น
 5. ปีมะโรง / งูใหญ่ / Dragon __ ลังเลการตัดสินใจ
 6. ปีมะเส็ง / งูเล็ก / Snake __ เก็บเงินได้ก้อนใหญ่แล้วใช้หมด
 7. ปีมะเมีย / ม้า / Horse __ พ่อค้าคนกลางขายส่ง ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน
 8. ปีมะแม / แพะ / Goat __ เรียนต่อในระดับสูง ขยายกิจการสาขาอาชีพ
 9. ปีวอก / ลิง / Monkey __ดีเ่ด่นการเงิน
 10. ปีระกา / ไก่ / Rooster __อารมณ์ไม่แน่นอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
 11. ปีจอ / หมา / Dog __ สะเดาะเคราะห์
 12. ปีกุน / หมู / Pig __ ปรามปรามความดุร้ายป่าเถื่อนด้วยความสุภาพอ่อนโยน

………………………………..

๔.
ทายจากเวลาเกิด  (16 ยามไทย)
Predict from Thai-Time of born.

 1. 06.00 – 07.30 น. __ความดันโลหิต เบาหวาน ไขมันอุดตัน ภูมิแพ้ หลอดเลือด โรคหัวใจ
 2. 07.30 – 09.00 น. __อยู่คนเดียว เงียบเหงาเศร้าโศกเสียใจ
 3. 09.00 – 10.30 น. __ระวังอย่าคิดพูดทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
 4. 10.30 – 12.00 น. __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 5. 12.00 – 13.30 น. __ยานพาหนะคันใหม่ สินค้าเสื้อผ้าทันสมัย
 6. 13.30 – 15.00 น. __เจ็บป่วย พ่่ายแพ้ สิ้นสุด
 7. 15.00 – 16.30 น. __ถูกติดตาม ขอยืม ทวงคืน หนี้สินเงินทองความช่วยเหลือ
 8. 16.30 – 18.00 น. __นิ่งสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายรอบด้าน
 9. 18.00 – 19.30 น. __งานก้าวหน้า
 10. 19.30 – 21.00 น. __ทำงานแข่งกับเวลา
 11. 21.00 – 22.30 น. __พบเพื่อนเก่า
 12. 22.30 – 24.00 น. __ดีเด่นการเงิน ธนาคาร
 13. 24.00 – 01.30 น. __รับแขกต่างบ้านต่างเมือง เจรจาต่อรอง
 14. 01.30 – 03.00 น. __ตกหลุมรักชอบ…
 15. 03.00 – 04.30 น. __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
 16. 04.30 – 06.00 น. __จัดงานเลี้ยงงานฉลองความสำเร็จ

………………………………..

806

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
โทร. 081-533-3529
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม. 
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ  l สนทนา l ผู้สนับสนุน l

__________________

พยากรณ์ดวงชะตารายเดือน มกราคม2557 ทายจากข้อมูลวันเกิด

2562

พยากรณ์ดวงชะตา รายเดือนมกราคม2557 ทายจากข้อมูลวันเกิด
Monthly horoscopes January 2014 predict from birthday.

________________

 ๑.
ทายจากวันเกิด
Prediction from Day of born.

 1. วันอาทิตย์ / Sunday__ โชคลาภได้จากเด็ก ลูกหลาน
 2. วันจันทร์ / Monday__ ยุ่งกับญาติกับงาน
 3. วันอังคาร / Tuesday__ อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
 4. วันพุธ / Wednesday__ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 5. วันพฤหัสบดี / Thursday__ ดีเ่ดนการเงิน บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 6. วันศุกร์ /  Friday__ ระวังอย่าทำผิดศีลธรรมกฎหมาย
 7. วันเสาร์ / Saturday__ พักสักครู่ ร่างกายต้องการพักผ่อน

………………………………..

๒.
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Predict from Thai-Month of born.

 1. เดือนไทย ๕ / ราศีเมษ / แกะ / Aries __ ขยายกิจการ เรียนต่อในระดับสูง
 2. เดือนไทย ๖ / ราศีพฤษภ / วัว /  Taurus __ เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่ เดินทางไปเมืองหลวง ในเมืองใหญ่
 3. เดือนไทย ๗ / ราศีเมถุน / คนคู่ / Gemini __ พบเหตุด่วน ฉุกเฉิน ไม่คาดคิด ทำให้ตกใจ
 4. เดือนไทย ๘ / ราศีกรกฎ / ปู / Cancer __ ทำบุญ บริจาคเป็นทาน
 5. เดือนไทย ๙ / ราศีสิงห์ / สิงโต / Leo __ ขยันทำงานหาเงิน
 6. เดือนไทย ๑๐ / ราศีกันย์ / หญิงสาว / Virgo __ โครงการมากมาย ยังไม่ได้ทำ
 7. เดือนไทย ๑๑ / ราศีตุลย์ / คันชั่ง / Libra __ ดีเด่นการเงิน การธนาคาร
 8. เดือนไทย ๑๒ / ราศีพิจิก / แมงป่อง / Scorpio __ เด็กให้โชค
 9. เดือนไทย ๑ / ราศีธนู / คนยิงธนู / Sagittarius __ ยึดหลักมัชฉิมาปฎิปทา ทางสายกลาง
 10. เดือนไทย ๒ / ราศีมกร / แพะทะเล / Capricorn __ โรคเก่ากำเริบ บริหารจัดการหนี้สิน
 11. เดือนไทย ๓ / ราศีกุมภ์ / คนแบกหม้อน้ำ / Aquarius __ รอคอยการกลับมา
 12. เดือนไทย ๔ / ราศีมีน / ปลา / Pisces __ ดูดวง เรียนโหราศาสตร์สุโขทัย

………………………………..

๓.
ทายจากปีเกิด  (12 นักษัตรไทย)
Predict from Thai-Year of born.

 1. ปีชวด / หนู / Rat __ งานใหม่ ภาระกิจใหม่
 2. ปีฉลู / วัว / Ox __ ชีวิตมั่นคงมากขึ้น
 3. ปีขาล / เสือ / Tiger __ เรียนรู้ความจริง กฎแห่งกรรม
 4. ปีเถาะ / กระต่าย / Rabbit __ ต้องการความยุคิธรรม
 5. ปีมะโรง / งูใหญ่ / Dragon __ ค้นหาทางดับทุกข์
 6. ปีมะเส็ง e __ ดูดวง เรียนโหราศาสตร์สุโขทัย
 7. ปีมะเมีย / ม้า / Horse __ ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
 8. ปีมะแม / แพะ / Goat __ เดินทางไกล ไปคนเดียว
 9. ปีวอก / ลิง / Monkey __ คิดจะเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงาน
 10. ปีระกา / ไก่ / Rooster __ เหน็ดเหนื่อย แก้ไขอุปสรรค
 11. ปีจอ / หมา / Dog __ เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ซื้อยานพาหนะ
 12. ปีกุน / หมู / Pig __ บริหารจัดการเงิน ธนาคาร

………………………………..

๔.
ทายจากเวลาเกิด  (16 ยามไทย)
Predict from Thai-Time of born.

 1. 06.00 – 07.30 น. __พักงานระยะสั้น
 2. 07.30 – 09.00 น. __ เดินทางไกล
 3. 09.00 – 10.30 น. __ เดินทางท่องเที่ยว
 4. 10.30 – 12.00 น. __ เจ็บป่วย
 5. 12.00 – 13.30 น. __ สับสนการตัดสินใจ
 6. 13.30 – 15.00 น. __ วิตกกังวล รับสัมผัสที่หก
 7. 15.00 – 16.30 น. __ ฟื้นฟูชีวิตกิจการ
 8. 16.30 – 18.00 น. __ ต้อนรับแขกเดินจากแดนไกล
 9. 18.00 – 19.30 น. __ พบเพื่อนเก่า
 10. 19.30 – 21.00 น. __ อดทน รอคอย ใกล้จะได้รับความสำเร็จ
 11. 21.00 – 22.30 น. __ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 12. 22.30 – 24.00 น. __ ปัญหาซับซ้อน
 13. 24.00 – 01.30 น. __ บริหารจัดการหนี้สิน
 14. 01.30 – 03.00 น. __คิดจะเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาชีวิต ปรับปรุงธุรกิจ
 15. 03.00 – 04.30 น. __ ทำงานหนัก
 16. 04.30 – 06.00 น. __ ค่าใช้จ่ายสูง

………………………………..

761

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ l สนทนา l สปอนเซอร์ l

__________________

ดูดวงรายเดือนธันวาคม2556 ทายจากวันเดือนปีเวลาเกิดโดยย่อ

2562

ดูดวงรายเดือนธันวาคม2556  ทายจากข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดโดยย่อ
Monthly horoscopes December 2013 predict from birthday.

________________

 ๑.
ทายจากวันเกิด
Prediction from Day of born.

 1. วันอาทิตย์ / Sunday__ ยินดีต้อนรับ แขกต่างบ้านต่างเมือง เจรจาต่อรอง รับตำแหน่งใหม่
 2. วันจันทร์ / Monday__ บริหารจัดการผลผลิต การเงิน การธนาคาร
 3. วันอังคาร / Tuesday__ ฝึกสมาธิ ร่างกายต้องการพักผ่อน นอนน้อย พักงานระยะสั้น
 4. วันพุธ / Wednesday__ เดินทางระยะสั้น ซื้อยานพาหนะ เครื่องแต่งกายทันสมัย
 5. วันพฤหัสบดี / Thursday__ ระวังอย่าคิดพูดทำผิดศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง
 6. วันศุกร์ /  Friday__ ตัวแทนนายหน้า ประกันภัย ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
 7. วันเสาร์ / Saturday__ ติดภารกิจสำคัญ อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก

………………………………..

๒.
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Predict from Thai-Month of born.

 1. เดือนไทย ๕ / ราศีเมษ / แกะ / Aries __ พบเพื่อนเก่า ระลึกความหลัง งานดอกไม้
 2. เดือนไทย ๖ / ราศีพฤษภ / วัว /  Taurus __สินค้าหลายรูปแบบ กินยาแก้หลายโรค ปัญหาซับซ้อน
 3. เดือนไทย ๗ / ราศีเมถุน / คนคู่ / Gemini __ เดินทางไกล ท่องเที่ยว งานเสี่ยงภัย
 4. เดือนไทย ๘ / ราศีกรกฎ / ปู / Cancer __ ขยันทำงานหาเงิน เก็บเงิน
 5. เดือนไทย ๙ / ราศีสิงห์ / สิงโต / Leo __ เก็บของเก่ามาใช้งาน ปัญหาการเงิน หนี้สิน
 6. เดือนไทย ๑๐ / ราศีกันย์ / หญิงสาว / Virgo __ สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 7. เดือนไทย ๑๑ / ราศีตุลย์ / คันชั่ง / Libra __ ทำงานแข่งกับเวลา เหตุด่วนเหตุร้าย
 8. เดือนไทย ๑๒ / ราศีพิจิก / แมงป่อง / Scorpio __ ยินดีต้อนรับ แขกต่างบ้านต่างเมือง เจรจาต่อรอง รับตำแหน่งใหม่
 9. เดือนไทย ๑ / ราศีธนู / คนยิงธนู / Sagittarius __ ปัญหาเก่า วนเวียน เสี่ยงภัย กู้หนี้ยืมสิน
 10. เดือนไทย ๒ / ราศีมกร / แพะทะเล / Capricorn __ เสียสุขภาพ พบแพทย์ ผ่าตัดเจาะ ระวังอุบัติเหตุ สูญเสีย
 11. เดือนไทย ๓ / ราศีกุมภ์ / คนแบกหม้อน้ำ / Aquarius __ อยู่คนเดียว เหงา ปลีกวิเวก จำศีล
 12. เดือนไทย ๔ / ราศีมีน / ปลา / Pisces __ คัดเลือก ค้นหารูปแบบ ที่เหมาะสมกับตัวเอง

………………………………..

๓.
ทายจากปีเกิด  (12 นักษัตรไทย)
Predict from Thai-Year of born.

 1. ปีชวด / หนู / Rat __ สมหวังหลายอย่าง ชื่อเสียงโด่งดัง ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 2. ปีฉลู / วัว / Ox __ ทำตัวให้ว่างจากกิเลส จากภารกิจ ปรับปรุงวิถีชีวิต
 3. ปีขาล / เสือ / Tiger __ ค่าใช้จ่ายสูง โรคหัวใจ ไขมัน ภูมิแพ้ อกหัก
 4. ปีเถาะ / กระต่าย / Rabbit __ ตัวแทนนายหน้า ประกันภัย ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
 5. ปีมะโรง / งูใหญ่ / Dragon __ กล้าหาญ โสด พึ่งพาตนเอง สงบสยบเคลื่อนไหว สุภาพชนะรุนแรง
 6. ปีมะเส็ง e __ ซ่อมแซมสุขภาพ ดีขึ้น ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ยอมรับกฎแห่งกรรม
 7. ปีมะเมีย / ม้า / Horse __ ปัญหาเก่า วนเวียน เสี่ยงภัย กู้หนี้ยืมสิน
 8. ปีมะแม / แพะ / Goat __ เก็บของเก่ามาใช้งาน ปัญหาการเงิน หนี้สิน
 9. ปีวอก / ลิง / Monkey __ เดินทางไกล โยกย้าย เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงาน ซ่อมบ้านสำนักงาน
 10. ปีระกา / ไก่ / Rooster __ พบเพื่อน หุ้นส่วน กินเลี้ยงฉลอง
 11. ปีจอ / หมา / Dog __ คิดมาก ปวดหัว นอนไม่หลับ
 12. ปีกุน / หมู / Pig __ รับตำแหน่งสูงขึ้น บริหารการเงินการธนาคาร

………………………………..

๔.
ทายจากเวลาเกิด  (16 ยามไทย)
Predict from Thai-Time of born.

 1. 06.00 – 07.30 น. __ คิดจะปรับปรุงรูปแบบทำงานและวิถีชีวิต
 2. 07.30 – 09.00 น. __ ติดภารกิจสำคัญ อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
 3. 09.00 – 10.30 น. __ สมหวังหลายอย่าง ชื่อเสียงโด่งดัง ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 4. 10.30 – 12.00 น. __ สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 5. 12.00 – 13.30 น. __ ถูกตามขอยืมเงินทอง เดินหน้าไม่สะดวก
 6. 13.30 – 15.00 น. __ พบเพื่อน หุ้นส่วน กินเลี้ยงฉลอง
 7. 15.00 – 16.30 น. __ กล้าหาญ โสด พึ่งพาตนเอง สงบสยบเคลื่อนไหว สุภาพชนะรุนแรง
 8. 16.30 – 18.00 น. __ ฉลองความสำเร็จ แต่งงาน ทำบุญบ้าน
 9. 18.00 – 19.30 น. __ พบคู่ แต่งงาน ครอบครัวพร้อมหน้า
 10. 19.30 – 21.00 น. __ เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล  แก้ไขปัญหาใหญ่ ทะเลาะ สู้รบ
 11. 21.00 – 22.30 น. __ พ่ายแพ้ เจ็บป่วยหนัก มีเคราะห์หนัก โรคปวดจากกระดูกหลังเคลื่อน
 12. 22.30 – 24.00 น. __ ขยันทำงานหาเงิน เก็บเงิน
 13. 24.00 – 01.30 น. __ ค่าใช้จ่ายสูง โรคหัวใจ ไขมัน ภูมิแพ้ อกหัก
 14. 01.30 – 03.00 น. __ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ทะเลาะ
 15. 03.00 – 04.30 น. __ ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 16. 04.30 – 06.00 น. __ รับตำแหน่งใหญ่ เด่นการเมืองการปกครอง ชนะการเลือกตั้ง ปฏิวัติรูปแบบจากเก่าไปใหม่กว่า

………………………………..

754

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ : ดูดวง เรียน l สนทนา l สปอนเซอร์ l

__________________

ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน2556 ทายจากข้อมูลวันเกิด(โดยย่อ)

2562

ดูดวงรายเดือน พฤศจิกายน2556  ทายจากข้อมูลวันเกิด (โดยย่อ)
Monthly horoscopes November 2013 predict from birthday.

________________

๑.
ทายจากวันเกิด
Prediction from Day of  born.

 1. วันอาทิตย์ / Sunday__เริ่มต้น ชีวิตใหม่ ที่สดใสกว่าเดิม
 2. วันจันทร์ / Monday__สับสน ลังเลการตัดสินใจ ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
 3. วันอังคาร / Tuesday__มีโครงการจะทำอีกมากมาย ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เริ่มทำ
 4. วันพุธ / Wednesday__บริหารจัดการทรัพยากร ที่ดิน มรดก
 5. วันพฤหัสบดี / Thursday__เครื่องแต่กายชุดใหม่ ยานพาหนะคันใหม่ สวยงาม แฟชั่น ทันสมัย
 6. วันศุกร์ /  Friday__ศึกษาธรรมะ ค้นคว้าวิธีหลุดพ้นจากทุกข์
 7. วันเสาร์ / Saturday__กำลังจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต

๒.
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Predict from Thai-Month of born.

 1. เดือนไทย ๕ / ราศีเมษ (แกะ) / Aries __คัดเลือก มองหาบางอย่างที่เหมาะสม พอดีกับตัวเอง
 2. เดือนไทย ๖ / ราศีพฤษภ (วัว) /  Taurus __น้อยใจ ไปคนเดียว คนรักทิ้งร้างห่างไกล
 3. เดือนไทย ๗ / ราศีเมถุน (คนคู่) / Gemini __ธนาคาร สถาบันขนาดใหญ่ บริหารเงินก้อนใหญ่
 4. เดือนไทย ๘ / ราศีกรกฎ (ปู) / Cancer __บริหารเงินจัดการในธนาคาร
 5. เดือนไทย ๙ / ราศีสิงห์ (สิงโต) / Leo __น้ำท่วม กินดื่มยาสมุนไพร รักษาโรค
 6. เดือนไทย ๑๐ / ราศีกันย์ (หญิงสาว) / Virgo __กินยาหลายขนาน รักษาโรค
 7. เดือนไทย ๑๑ / ราศีตุลย์ (คันชั่ง) / Libra __โครงการที่ดีมีมากมายให้เลือก ทำแล้วรวย เริ่มทำไปบ้างแล้ว
 8. เดือนไทย ๑๒ / ราศีพิจิก (แมงป่อง) / Scorpio __บริหารทรัพยากรมนุษย์ เคลื่อนไหวผลักดันการเมืองการปกครอง เลื่อนตำแหน่ง
 9. เดือนไทย ๑ / ราศีธนู (คนยิงธนู) / Sagittarius __ถูกเรียกร้อง ขอหยิบยืมเงินทอง เดินไม่สะดวก
 10. เดือนไทย ๒ / ราศีมกร (แพะทะเล) / Capricorn __ใช้บ้าน/ค่าย/โรงแรมเป็นสำนักงาน
 11. เดือนไทย ๓ / ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ) / Aquarius __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ อีกครั้ง
 12. เดือนไทย ๔ / ราศีมีน (ปลา) / Pisces __ยุ่งกับญาติ กับงาน

๓.
ทายจากปีเกิด  (12 นักษัตรไทย)
Predict from Thai-Year of born.

 1. ปีชวด (หนู) / Rat __ลังเลการตัดสินใจ
 2. ปีฉลู (วัว) / Ox __พบเพื่อนเก่า ใช้ความสุภาพอ่อนโยนแก้ไขปัญหาความรุนแรง
 3. ปีขาล (เสือ) / Tiger __ปลดปล่อย ช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
 4. ปีเถาะ (กระต่าย) / Rabbit __การเมือง การปกครอง ใช้อำนาจสูงสุด ได้รับหน้าที่ตำแหน่งสำคัญ
 5. ปีมะโรง (งูใหญ่) / Dragon __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข แต่งงาน
 6. ปีมะเส็ง (งูเล็ก) / Snake __เด็กให้โชค ได้บริวารเพิ่ม
 7. ปีมะเมีย (ม้า) / Horse __คิดจะปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 8. ปีมะแม (แพะ) / Goat __แก้ปัญหาไม่ได้ คิดมากปวดหัว นอนไม่ค่อยหลับ
 9. ปีวอก (ลิง) / Monkey __บริหารจัดการเงินก้อนใหญ่ ติดต่อทำธุรกิจกับบริษัทการเงินขนาดใหญ่
 10. ปีระกา (ไก่) / Rooster __เลื่อนตำแหน่ง
 11. ปีจอ (หมา) / Dog __วิตกกังวล
 12. ปีกุน (หมู) / Pig __โรคเก่ากำเริบ

๔.
ทายจากเวลาเกิด  (16 ยามไทย)
Predict from Thai-Time of born.

 1. 06.00 น. – 07.30 น. __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 2. 07.30 น. – 09.00 น. __พักงานระยะสั้น
 3. 09.00 น. – 10.30 น. __ดูแล เยี่ยมเยือน ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ
 4. 10.30 น. – 12.00 น. __เก็บเงินก้อนใหญ่ เป็นทุน ไปในเมืองใหญ่
 5. 12.00 น. – 13.30 น. __ถูกติดตาม ทวงคืน ขอยืมเงินทอง
 6. 13.30 น. – 15.00 น. __วางแผนงาน ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น
 7. 15.00 น. – 16.30 น. __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ วนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
 8. 16.30 น. – 18.00 น. __ค้นหาสัจจะธรรม หนทางพ้นทุกข์
 9. 18.00 น. – 19.30 น. __ระวัง อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
 10. 19.30 น. – 21.00 น. __ลางสังหรณ์แม่นยำ
 11. 21.00 น. – 22.30 น. __ปัญหาใหญ่เครียด พยายามต่อสู้เอาชนะ
 12. 22.30 น. – 24.00 น. __ฟื้นฟูสุขภาพ ย่อมรับว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฏแห่งกรรม
 13. 24.00 น. – 01.30 น. __เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
 14. 01.30 น. – 03.00 น. __ทำบุญ ให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา
 15. 03.00 น. – 04.30 น. __อย่ามองโลกในแง่ร้ายฝ่ายเดียว จงมองแง่ดีทั้งสองด้านไปพร้อมกัน
 16. 04.30 น. – 06.00 น. __ดูดวง เรียนโหราศาสตร์

………………………………..

731

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ : ดูดวง เรียน l สนทนา l สปอนเซอร์ l

__________________

ดูดวงรายเดือน ตุลาคม2556 ทายจากวันเกิด (โดยย่อ)

ดูดวงรายเดือน ตุลาคม2556  ทายจากวันเกิด (โดยย่อ)
Monthly horoscopes October 2013 predict from birthday.

________________

๑.
ทายจากวันเกิด
Prediction from Day of  born.

 1. วันอาทิตย์ / Sunday__ดีเด่นการค้าขาย เดินทางใกล้ไกล ยานพาหนะคันใหม่
 2. วันจันทร์ / Monday__น้อยใจ เดินทาง ไปคนเดียว
 3. วันอังคาร / Tuesday__แต่งงาน รวมพลคนในครอบครัว
 4. วันพุธ / Wednesday__ดีเด่นกับราชการ-ได้เลือนขั้นยศ ชีวิตมั่นคงมากขึ้น
 5. วันพฤหัสบดี / Thursday__ดาวประดับ รับตำแหน่ง เลื่อนยศ สมหวัง
 6. วันศุกร์ /  Friday__อดทน รอคอย ฝึกสมาธิ
 7. วันเสาร์ / Saturday__ดีเด่นการเงินการธนาคาร

๒.
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศีไทย)
Predict from Thai-Month of born.

 1. เดือนไทย ๕ / ราศีเมษ (แกะ) / Aries __ได้งานใหม่
 2. เดือนไทย ๖ / ราศีพฤษภ (วัว) /  Taurus __เด็กให้โชค
 3. เดือนไทย ๗ / ราศีเมถุน (คนคู่) / Gemini __ถือศีลฟังธรรม ไปหาครูบาอาจารย์ สันโดษ ปลีกวิเวก
 4. เดือนไทย ๘ / ราศีกรกฎ (ปู) / Cancer __บริหารจัดการ : การเงิน การคลัง การธนาคาร
 5. เดือนไทย ๙ / ราศีสิงห์ (สิงโต) / Leo __เรียนใกล้จบ จัดงานฉลองความสำเร็จ
 6. เดือนไทย ๑๐ / ราศีกันย์ (หญิงสาว) / Virgo __พักงานหรือภาระกิจระยะสั้น
 7. เดือนไทย ๑๑ / ราศีตุลย์ (คันชั่ง) / Libra __เริ่มต้นชีวิตใหม่ สดใสมากขึ้น
 8. เดือนไทย ๑๒ / ราศีพิจิก (แมงป่อง) / Scorpio __ฟื้นฟูสุขภาพ
 9. เดือนไทย ๑ / ราศีธนู (คนยิงธนู) / Sagittarius __ระวังอย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
 10. เดือนไทย ๒ / ราศีมกร (แพะทะเล) / Capricorn __พบเห็นเหตุด่วนเหตุร้าย ทำให้ตกใจ
 11. เดือนไทย ๓ / ราศีกุมภ์ (คนแบกหม้อน้ำ) / Aquarius __(อย่า) มองโลกแง่ร้าย
 12. เดือนไทย ๔ / ราศีมีน (ปลา) / Pisces __ตกหลุมรัก

๓.
ทายจากปีเกิด  (12 นักษัตรไทย)
Predict from Thai-Year of born.

 1. ปีชวด (หนู) / Rat __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 2. ปีฉลู (วัว) / Ox __อุปสรรคเล็กน้อยผ่านไปได้
 3. ปีขาล (เสือ) / Tiger __ตรวจร่างกาย กินอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 4. ปีเถาะ (กระต่าย) / Rabbit __สะสมทรัพย์สิน มรดก
 5. ปีมะโรง (งูใหญ่) / Dragon __พักงานระยะสั้น
 6. ปีมะเส็ง (งูเล็ก) / Snake __มองหางานชิ้นใหม่
 7. ปีมะเมีย (ม้า) / Horse __ตรวจดวงชะตา
 8. ปีมะแม (แพะ) / Goat __จัดงานเลี้ยงงานฉลอง ความสำเร็จ ทำบุญบ้าน
 9. ปีวอก (ลิง) / Monkey __ซ่อมสุขภาพ
 10. ปีระกา (ไก่) / Rooster __ทำบุญ
 11. ปีจอ (หมา) / Dog __งานหนัก
 12. ปีกุน (หมู) / Pig __สัมผัสที่หก

๔.
ทายจากเวลาเกิด  (16 ยามไทย)
Predict from Thai-Time of born.

 1. 06.00 น. – 07.30 น. __ซื้อโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ทมากขึ้น
 2. 07.30 น. – 09.00 น. __ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 3. 09.00 น. – 10.30 น. __เดินทางท่องเที่ยว
 4. 10.30 น. – 12.00 น. __บริหารจัดการทรัพย์สิน เงินทอง มรดก
 5. 12.00 น. – 13.30 น. __เก็บเงินก้อนใหญ่
 6. 13.30 น. – 15.00 น. __น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
 7. 15.00 น. – 16.30 น. __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 8. 16.30 น. – 18.00 น. __โครงการมากมาย ทำไปบ้างแล้ว
 9. 18.00 น. – 19.30 น. __บริหารจัดการหนี้สิน
 10. 19.30 น. – 21.00 น. __ยุ่งกับญาติกับงาน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 11. 21.00 น. – 22.30 น. __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ที่อยู่อาศัยที่ทำงานที่นอน
 12. 22.30 น. – 24.00 น. __เดินทางไกล เหน็ดเหนื่อย
 13. 24.00 น. – 01.30 น. __เดินทางไกลมาก ต่างประเทศต่างจัวหวัด ยานพาหนะคันใหม่
 14. 01.30 น. – 03.00 น. __ทำบุญ
 15. 03.00 น. – 04.30 น. __พักงานระยะสั้นๆ
 16. 04.30 น. – 06.00 น. __มีเหตุให้ต้องตัดสินใจ แต่ยังลังเล สับสน

………………………………..

725

 
โหร. อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)
ดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5คำถาม/ชม.  โทร. 081-533-3529
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) 233-2-28640-7


l หน้าแรก l เกี่ยวกับ l คำพยากรณ์ l บทความ l บริการ : ดูดวง เรียน l สนทนา l สปอนเซอร์ l

__________________

Previous Older Entries

%d bloggers like this: