ดวงชะตารายวัน-เด็กเกิดใหม่ในเดือน มีนาคม 2561

kf65
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน มีนาคม  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in MARCH 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

 • ตามหลักสากลทั่วโลก  ซึ่งใช้ปฎิทิน “สุริยคติ”__เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิด ให้เป็นวันใหม่
 • แต่ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ซึ่งใช้ปฎิทิน “จันทรคติ”__ จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงรุ่งเช้า  (06.00 น.) แล้วเท่านั้น ที่เรียกกันติดปากคนไทยว่า “เช้าวันใหม่”
 • สรุปว่าถ้าจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะเด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด (24.00 น. – 06.00 น.) จะต้องอ่านคำพยากรณ์ของเด็กที่วันเกิดก่อนเที่ยงคืน (ถอยหลังไป 1 วันจากวันราชการ/สากลโลก)

+

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2561 (MARCH 2018) :

 1. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบพึ่งพาตนเอง จิตใจอ่อ่นโยน สัมผัสที่หกสูงมาก ทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จ เกิดมาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โลก ดีเด่นที่สุดในเรื่องเป็นผู้นำ เก่งในการปกครองคน ช่วยเหลือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า สอนให้อยู่ในศีล 5 พ่อแม่ต้องระวังไม่พูดโกหกกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดทุกกรณี
 2. เกิดวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง สัมผัสที่หกดีมาก อารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบฟังเสียงเพลงทั้งเพลงบรรเลงเบาๆและเพลงหนักแน่น รวมไปถึงเพลงบทสวดมนต์ เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน ชอบค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลกใหม่ลึกลับ เข้าถึงความสลับซับซ้อนได้
 3. เกิดวันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีโลกส่วนตัวสูง หวงของเล่นของตัวเอง ชอบช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อน ชี้นิ้วใช้งานคนอื่นทำโน้นนี้ มีอำนาจในตัวเอง มากไปด้วยที่ดิน พูดจาตรงไปตรงมา มีสัมผัสที่หกสูงมาก หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่ง มักอยู่ไกลจากพ่อ
 4. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบการต่อสู้แข่งขัน เป็นผู้นำ มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชอบดูหนังฟังเพลงแนวศาสนา บู้ อิทธิฤทธิ์ เหนือมนุษย์ รับราขการดีมาก สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 5. เกิดวันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน แก้มยุ้ยน่ารัก มีสัมผัสที่หกสูง ฝักใฝ่ในทางธรรม เก่งในทางศิลปะ ธุรกิจความสวยงาม ถ้ารับราขการจะดีมาก อาชีพผู้พิพากษา ครูบาอาจารย์ นักบวช
 6. เกิดวันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  เฉลียวฉลาด ฟันขึ้นเร็วกว่าปกติ ถ้าโกรธเครียดใครอาจจะใช้ฟันกัดได้ รับราชการดีมาก เหมาะเป็นครูบาอาจารย์ นักบวช นักกีฬา
 7. เกิดวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ความจำและปัญญาดีมาก เดินเร็ว ดีเด่นในทางเงินทองร่ำรวย ให้โชคลาภพ่อแม่ ฝักใฝ่ในทางธรรม อาชีพวิศวกร เภสัชกร
 8. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๗ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบพึ่งพาตนเอง จิตใจอ่อ่นโยน สัมผัสที่หกสูงมาก ทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จ เกิดมาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โลก ดีเด่นที่สุดในเรื่องเป็นผู้นำ เก่งในการปกครองคน ช่วยเหลือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า สอนให้อยู่ในศีล 5 พ่อแม่ต้องระวังไม่พูดโกหกกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดทุกกรณี
 9. เกิดวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง สัมผัสที่หกดีมาก อารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบฟังเสียงเพลงทั้งเพลงบรรเลงเบาๆและเพลงหนักแน่น รวมไปถึงเพลงบทสวดมนต์ เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน ชอบค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลกใหม่ลึกลับ เข้าถึงความสลับซับซ้อนได้
 10. เกิดวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีโลกส่วนตัวสูง หวงของเล่นของตัวเอง ชอบช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อน ชี้นิ้วใช้งานคนอื่นทำโน้นนี้ มีอำนาจในตัวเอง มากไปด้วยที่ดิน พูดจาตรงไปตรงมา มีสัมผัสที่หกสูงมาก หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่ง มักอยู่ไกลจากพ่อ
 11. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบการต่อสู้แข่งขัน เป็นผู้นำ มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชอบดูหนังฟังเพลงแนวศาสนา บู้ อิทธิฤทธิ์ เหนือมนุษย์ รับราขการดีมาก สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 12. เกิดวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน แก้มยุ้ยน่ารัก มีสัมผัสที่หกสูง ฝักใฝ่ในทางธรรม เก่งในทางศิลปะ ธุรกิจความสวยงาม ถ้ารับราขการจะดีมาก อาชีพผู้พิพากษา ครูบาอาจารย์ นักบวช
 13. เกิดวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  เฉลียวฉลาด ฟันขึ้นเร็วกว่าปกติ ถ้าโกรธเครียดใครอาจจะใช้ฟันกัดได้ รับราชการดีมาก เหมาะเป็นครูบาอาจารย์ นักบวช นักกีฬา
 14. เกิดวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ความจำและปัญญาดีมาก เดินเร็ว ดีเด่นในทางเงินทองร่ำรวย ให้โชคลาภพ่อแม่ ฝักใฝ่ในทางธรรม อาชีพวิศวกร เภสัชกร
 15. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  ชอบพึ่งพาตนเอง จิตใจอ่อ่นโยน สัมผัสที่หกสูงมาก ทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จ เกิดมาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โลก ดีเด่นที่สุดในเรื่องเป็นผู้นำ เก่งในการปกครองคน ช่วยเหลือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า สอนให้อยู่ในศีล 5 พ่อแม่ต้องระวังไม่พูดโกหกกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดทุกกรณี
 16. เกิดวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :  มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง สัมผัสที่หกดีมาก อารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบฟังเสียงเพลงทั้งเพลงบรรเลงเบาๆและเพลงหนักแน่น รวมไปถึงเพลงบทสวดมนต์ เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน ชอบค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลกใหม่ลึกลับ เข้าถึงความสลับซับซ้อนได้
 17. เกิดวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 25ุ61 (วันนี้เป็นวันแรก ที่เริ่มเปลี่ยนปีนักษัตร จากปีระกา เป็นปีจอ เป็นวันขึ้นปีใหม่ ของระบบปฏิทินจันทรคติ/โหราศาตร์ไทย/และของคนไทยแต่โบราณ เคยเรียกขานวันที่เปลี่ยนปีนักษัตรว่า “วันสงกรานต์”)
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กมีฤทธิ์ ร้องเสียงดัง แรกเกิดตื่นมากลางดึกเล่นหรือพูดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ ให้โชคลาภแก่ทุกคนที่ใกล้ชิด ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ สัมผัสที่หกสูงมาก มีตำหนิเช่นปานที่บริเวณใบหน้าหรือช่องท้อง สอนให้ถือศีล 5 จะมีชีวิตที่มีความสุขสงบเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล พึ่งพาตนเองเป็นหลัก เหมาะเป็นผู้พิพากษา
 18. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ของเล่นที่เด็กวันนี้ชื่นชอบเป็นพิเศษคือเครื่องเสียงดนตรีทุกชนิด ชอบทำบุญให้ทาน เหมาะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรื่นเริงบันเทิงใจ ครูบาอาจารย์ นักบวช ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เงินเก่ง ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954  สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะดีกว่าดวงชะตาเดิม
 19. เกิดวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กแก้มโตยุ้ย ยิ้มแย้มน่ารัก  มีประสาทสัมผัสที่หกสูงมาก อารมณ์แปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภเงินทองแก่พ่อแม่และคนใกล้ชิด ชอบการเดินทางไกล ท่องเที่ยงค้าขาย ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุล เรียนได้ถึงระดับปริญญาเอก
 20. เกิดวันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ผู้คุ้มครองปกป้อง ชอบช่วยที่อ่อนแอด้อยโอกาส แม้นตนเองต้องลำบากมากขึ้น สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีิวิตจริงจะดีกว่าดวงชะตา เป็นผู้กลับมาเกิดใหม่ ถ้าอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์เป็นนักบวชจะดีมาก ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 21. เกิดวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชีวิตผูกพันกับการเดินทาง โยกย้ายบ้านที่ทำงานบ่อย อาชีพนายธนาคาร นักค้นคว้าทดลอง นักแสดง ครูบาอาจารย์ นักบวช ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 22. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีเสนห์ ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภกับพ่อแม่และคนใกล้ชิด ร่าเริงแจ่มใส ชองการแสดงออก ฝักใฝ่ทางธรรม ชอบการเดินทางท่องเที่ยว พึ่งพาตนเอง ทำงานหนักเอาเบาสู้ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์
 23. เกิดวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ชอบดูหนังฟังเพลงแสงสีเสียง คนเยอะๆ สัมผัสที่หกสูง อ่อนไหวง่าย มีเสนห์ ชอบการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำบุญให้ทาน ชอบการเดินทางและยานพาหนะเป็นพิเศษ อาจมีปัญหาที่หัวใจ  ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 24. เกิดวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กมีฤทธิ์ ร้องเสียงดัง แรกเกิดตื่นมากลางดึกเล่นหรือพูดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ ให้โชคลาภแก่ทุกคนที่ใกล้ชิด ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ สัมผัสที่หกสูงมาก มีตำหนิเช่นปานที่บริเวณใบหน้าหรือช่องท้อง สอนให้ถือศีล 5 จะมีชีวิตที่มีความสุขสงบเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล พึ่งพาตนเองเป็นหลัก เหมาะเป็นผู้พิพากษา
 25. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ของเล่นที่เด็กวันนี้ชื่นชอบเป็นพิเศษคือเครื่องเสียงดนตรีทุกชนิด ชอบทำบุญให้ทาน เหมาะทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรื่นเริงบันเทิงใจ ครูบาอาจารย์ นักบวช ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เงินเก่ง ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954  สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะดีกว่าดวงชะตาเดิม
 26. เกิดวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กแก้มโตยุ้ย ยิ้มแย้มน่ารัก  มีประสาทสัมผัสที่หกสูงมาก อารมณ์แปรเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภเงินทองแก่พ่อแม่และคนใกล้ชิด ชอบการเดินทางไกล ท่องเที่ยงค้าขาย ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์ค้ำจุล เรียนได้ถึงระดับปริญญาเอก
 27. เกิดวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ผู้คุ้มครองปกป้อง ชอบช่วยที่อ่อนแอด้อยโอกาส แม้นตนเองต้องลำบากมากขึ้น สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีิวิตจริงจะดีกว่าดวงชะตา เป็นผู้กลับมาเกิดใหม่ ถ้าอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์เป็นนักบวชจะดีมาก ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 28. เกิดวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชีวิตผูกพันกับการเดินทาง โยกย้ายบ้านที่ทำงานบ่อย อาชีพนายธนาคาร นักค้นคว้าทดลอง นักแสดง ครูบาอาจารย์ นักบวช ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 29. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีเสนห์ ชอบทำบุญให้ทาน ให้โชคลาภกับพ่อแม่และคนใกล้ชิด ร่าเริงแจ่มใส ชองการแสดงออก ฝักใฝ่ทางธรรม ชอบการเดินทางท่องเที่ยว พึ่งพาตนเอง ทำงานหนักเอาเบาสู้ ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแลอุปถัมภ์
 30. เกิดวันศุกร ที่ 30 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ชอบดูหนังฟังเพลงแสงสีเสียง คนเยอะๆ สัมผัสที่หกสูง อ่อนไหวง่าย มีเสนห์ ชอบการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำบุญให้ทาน ชอบการเดินทางและยานพาหนะเป็นพิเศษ อาจมีปัญหาที่หัวใจ  ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 31. เกิดวันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เด็กมีฤทธิ์ ร้องเสียงดัง แรกเกิดตื่นมากลางดึกเล่นหรือพูดคนเดียว ชอบความเงียบสงบ ให้โชคลาภแก่ทุกคนที่ใกล้ชิด ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ สัมผัสที่หกสูงมาก มีตำหนิเช่นปานที่บริเวณใบหน้าหรือช่องท้อง สอนให้ถือศีล 5 จะมีชีวิตที่มีความสุขสงบเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกล พึ่งพาตนเองเป็นหลัก เหมาะเป็นผู้พิพากษา

.

QR code บทความนี้
https://goo.gl/Zc7BgS
https://wp.me/p1TD9H-4vZ
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/02/06/newbornchild2018march
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน มีนาคม  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in MARCH 2018.

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

Advertisements

ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน กุมภาพันธ์ 2561

kf65
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน กุมภาพันธ์  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in FEBRUARY 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

 • ตามหลักสากลทั่วโลก  ซึ่งใช้ปฎิทิน “สุริยคติ”__เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิด ให้เป็นวันใหม่
 • แต่ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ซึ่งใช้ปฎิทิน “จันทรคติ”__ จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงรุ่งเช้า  (06.00 น.) แล้วเท่านั้น ที่เรียกกันติดปากคนไทยว่า “เช้าวันใหม่”
 • สรุปว่าถ้าจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะเด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด (24.00 น. – 06.00 น.) จะต้องอ่านคำพยากรณ์ของเด็กที่วันเกิดก่อนเที่ยงคืน (ถอยหลังไป 1 วันจากวันราชการ/สากลโลก)

+

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2561 (FEBRUARY ค.ศ. 2018) :

 1. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีบุญวาสนาดี ให้โลภลาภแก่พ่อแม่ ทำให้ธุรกิจการงานฐานะการเงินดีขึ้น เดินทางไกล เป็นคนมีเสนห์ด้านคำพูดจาเสียงไพเราะ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ตื่นขึ้นมาเล่นคนเดียวกลางดึก สมบูรณ์พูนสุข สัมผัสที่หกสูง เรียนปริญญาตรีขึ้นไป เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม
 2. เกิดวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : จิตใจกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวใคร ชอบปกป้องคนอ่อนแอกว่า แรกเกิดมีญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยง เด่นในอาชีพการงาน ขยันทำกินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองดีมาก  ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 3. เกิดวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เมื่อแรกเกิดมักเดินโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่นอน ชอบให้อุ้มเดินออกไปเที่ยวนอนบ้าน สนใจทุกอย่างรอบๆตัวเอง ชอบเดินทางท่องเที่ยวค้นคว้าทดลองค้นหาสิ่งแปลกใหม่ ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระ ฝันแม่น มีสัมผัสที่หกสูง
 4. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : นอนนาน เดินทางไกลบ่อย มักเป็นผู้นำเจ้าคนนายคน มีนิสัยอดทนสูง ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 5. เกิดวันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีทิธิมานะสูง ถ้าขยันทำงานจะร่ำรวย ถ้าต้องการสิ่งใดมักจะพยายามหามาไว้ในครอบครองให้ได้ในที่สุด พ่อแม่ต้องสอนให้อยู่ในศีล5 ชีวิตจึงจะดีกว่าดวงชะตาเดิม
 6. เกิดวันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๖ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีความมั่นใจในตนเองสูง ถ้าใช้ไปในทางธรรมจะเป็นที่พึ่งทางใจแก่สังคมทั่วไป ดีเด่นในทางการงานการเงินโชคลาภ ชื่นชอบการสวดมนต์ไหว้พระ ควรสอนศีล 5 เพื่อให้มีชีวิตมีสมดุลมีความพอดี
 7. เกิดวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ให้โชคลาภใหญ่แก่พ่อแม่ ดีเด่นการงานการเงินการเรียน มากไปด้วยมรดกตกทอด มั่นคงอยู่ในศีลธรรมดีมาก
 8. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีบุญวาสนาดี ให้โลภลาภแก่พ่อแม่ ทำให้ธุรกิจการงานฐานะการเงินดีขึ้น เดินทางไกล เป็นคนมีเสนห์ด้านคำพูดจาเสียงไพเราะ ชอบฟังเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ตื่นขึ้นมาเล่นคนเดียวกลางดึก สมบูรณ์พูนสุข สัมผัสที่หกสูง เรียนปริญญาตรีขึ้นไป เชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม
 9. เกิดวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : จิตใจกล้าหาญ ไม่เกรงกลัวใคร ชอบปกป้องคนอ่อนแอกว่า แรกเกิดมีญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยง เด่นในอาชีพการงาน ขยันทำกินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองดีมาก  ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 10. เกิดวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เมื่อแรกเกิดมักเดินโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่นอน ชอบให้อุ้มเดินออกไปเที่ยวนอนบ้าน สนใจทุกอย่างรอบๆตัวเอง ชอบเดินทางท่องเที่ยวค้นคว้าทดลองค้นหาสิ่งแปลกใหม่ ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระ ฝันแม่น มีสัมผัสที่หกสูง
 11. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : นอนนาน เดินทางไกลบ่อย มักเป็นผู้นำเจ้าคนนายคน มีนิสัยอดทนสูง ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 12. เกิดวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีทิธิมานะสูง ถ้าขยันทำงานจะร่ำรวย ถ้าต้องการสิ่งใดมักจะพยายามหามาไว้ในครอบครองให้ได้ในที่สุด พ่อแม่ต้องสอนให้อยู่ในศีล5 ชีวิตจึงจะดีกว่าดวงชะตาเดิม
 13. เกิดวันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีความมั่นใจในตนเองสูง ถ้าใช้ไปในทางธรรมจะเป็นที่พึ่งทางใจแก่สังคมทั่วไป ดีเด่นในทางการงานการเงินโชคลาภ ชื่นชอบการสวดมนต์ไหว้พระ ควรสอนศีล 5 เพื่อให้มีชีวิตมีสมดุลมีความพอดี
 14. เกิดวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ความจำดีมาก ฉลาด ไม่จำเป็นไม่โกหก ดีเด่นในหน้าที่การงานการเงินโชคลาภร่ำรวยดี ถ้าจะมีทุกข์ก็เพราะตนเป็นผู้สร้างขึ้นมาเอง
 15. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ชอบพึ่งพาตนเอง จิตใจอ่อ่นโยน สัมผัสที่หกสูงมาก ทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จ เกิดมาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โลก ดีเด่นที่สุดในเรื่องเป็นผู้นำ เก่งในการปกครองคน ช่วยเหลือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า สอนให้อยู่ในศีล 5 พ่อแม่ต้องระวังไม่พูดโกหกกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดทุกกรณี
 16. เกิดวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง สัมผัสที่หกดีมาก อารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบฟังเสียงเพลงทั้งเพลงบรรเลงเบาๆและเพลงหนักแน่น รวมไปถึงเพลงบทสวดมนต์ เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน ชอบค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลกใหม่ลึกลับ เข้าถึงความสลับซับซ้อนได้
 17. เกิดวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีโลกส่วนตัวสูง หวงของเล่นของตัวเอง ชอบช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อน ชี้นิ้วใช้งานคนอื่นทำโน้นนี้ มีอำนาจในตัวเอง มากไปด้วยที่ดิน พูดจาตรงไปตรงมา มีสัมผัสที่หกสูงมาก หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่ง มักอยู่ไกลจากพ่อ
 18. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ชอบการต่อสู้แข่งขัน เป็นผู้นำ มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชอบดูหนังฟังเพลงแนวศาสนา บู้ อิทธิฤทธิ์ เหนือมนุษย์ รับราขการดีมาก
  • สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 19. เกิดวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน แก้มยุ้ยน่ารัก มีสัมผัสที่หกสูง ฝักใฝ่ในทางธรรม เก่งในทางศิลปะ ธุรกิจความสวยงาม ถ้ารับราขการจะดีมาก อาชีพผู้พิพากษา ครูบาอาจารย์ นักบวช
 20. เกิดวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เฉลียวฉลาด ฟันขึ้นเร็วกว่าปกติ ถ้าโกรธเครียดใครอาจจะใช้ฟันกัดได้ รับราชการดีมาก เหมาะเป็นครูบาอาจารย์ นักบวช  นักกีฬา
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 21. เกิดวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ความจำและปัญญาดีมาก เดินเร็ว ดีเด่นในทางเงินทองร่ำรวย ให้โชคลาภพ่อแม่ ฝักใฝ่ในทางธรรม  อาชีพวิศวกร เภสัชกร
 22. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ชอบพึ่งพาตนเอง จิตใจอ่อ่นโยน สัมผัสที่หกสูงมาก ทำอาชีพอะไรก็ประสบความสำเร็จ เกิดมาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์โลก ดีเด่นที่สุดในเรื่องเป็นผู้นำ เก่งในการปกครองคน ช่วยเหลือปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า สอนให้อยู่ในศีล 5 พ่อแม่ต้องระวังไม่พูดโกหกกับเด็กคนนี้อย่างเด็ดขาดทุกกรณี
 23. เกิดวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง สัมผัสที่หกดีมาก อารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบฟังเสียงเพลงทั้งเพลงบรรเลงเบาๆและเพลงหนักแน่น รวมไปถึงเพลงบทสวดมนต์ เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน ชอบค้นคว้าทดลองหาสิ่งแปลกใหม่ลึกลับ เข้าถึงความสลับซับซ้อนได้
 24. เกิดวันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีโลกส่วนตัวสูง หวงของเล่นของตัวเอง ชอบช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อน ชี้นิ้วใช้งานคนอื่นทำโน้นนี้ มีอำนาจในตัวเอง มากไปด้วยที่ดิน พูดจาตรงไปตรงมา มีสัมผัสที่หกสูงมาก หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่ง มักอยู่ไกลจากพ่อ
 25. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา :
  • ชอบการต่อสู้แข่งขัน เป็นผู้นำ มีเกณฑ์ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง ชอบดูหนังฟังเพลงแนวศาสนา บู้ อิทธิฤทธิ์ เหนือมนุษย์ รับราขการดีมาก
  • สอนให้อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความสุข
  • ถ้ามีปัญหาสุขภาพให้ทำตามคำแนะนำใน เอกสาร 954
 26. เกิดวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นเด็กทารกที่ตื่นขึ้นมาพูดหรือเล่นคนเดียวในเวลากลางคืน แก้มยุ้ยน่ารัก มีสัมผัสที่หกสูง ฝักใฝ่ในทางธรรม เก่งในทางศิลปะ ธุรกิจความสวยงาม ถ้ารับราขการจะดีมาก อาชีพผู้พิพากษา ครูบาอาจารย์ นักบวช
 27. เกิดวันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เฉลียวฉลาด ฟันขึ้นเร็วกว่าปกติ ถ้าโกรธเครียดใครอาจจะใช้ฟันกัดได้ รับราชการดีมาก เหมาะเป็นครูบาอาจารย์ นักบวช นักกีฬา
 28. เกิดวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ความจำและปัญญาดีมาก เดินเร็ว ดีเด่นในทางเงินทองร่ำรวย ให้โชคลาภพ่อแม่ ฝักใฝ่ในทางธรรม  อาชีพวิศวกร เภสัชกร

.

QR code บทความนี้
https://goo.gl/1wmfSP
(https://wp.me/p1TD9H-4vv)
(https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/01/30/2018feb-newbornchild)
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน กุมภาพันธ์  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in FEBRUARY 2018.

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ทายจากปีเกิด (รวมคำพยากรณ์ทั้ง 12 นักษัตร)

   
ดูดวงจากปีเกิด
(รวมคำพยากรณ์ทั้ง 12 นักษัตร)
รายเดือน กุมภาพันธ์ 2561
M
onthly horoscope in 2018 Fabruary.
Predict from year of  birth. (12 fixed star).

คำนำ

 1. เว็บไซต์นี้ใช้ปฏิทินจันทรคติไทย เป็นหลักในการทำนายดวงชะตา  วันขึ้นปีนักษัตรใหม่คือ วันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี คนไทยเรียกวันนี้ว่า “วันสงกรานต์”
 2. ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ไปถึงวันก่อนวันสงกรานต์ไทย 1 วัน  โปรดอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากปีนักษัตรเดิม เช่นเดียวกับคนเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีเกิดท่าน จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับดวงชะตาของท่าน

1

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. ตัวท่าน You __รับข้อเสนอ งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำอย่างดีที่สุดแล้วยอมรับผล ปล่อยวาง
 2. อดีต  Past __เดินทางไกล ต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิม
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สอบแข่งขันชิงรางวัล  ปกป้องผลประโยชน์
  • หน้าที่การงาน  Work __โยกย้าย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  • การเงิน Finance __มีพอดีใช้  กู้เงิน หมุนเงิน
  • โชคลาภ Fortune__อย่าเสี่ยงโชคแบบทุ่มเทเกินกำลังตนเอง
  • เลขนำโชค Lucky number__6, 5, 1
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ติดต่อสื่อสารทางไกล
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ต้องการพ้นไปจากความสับสนวุ่นวาย
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __คิดถึงเรืื่องเก่า แล้วเศร้าโศกเสียใจ
  • มิตรสหาย Friend__ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • เจ้านาย Boss__เดินทางไกล เจ้าสำอางค์
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ช่วยให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำให้สมหวัง บอกเรื่องราวในฝัน
 4. อนาคต Future __เดินทางไกล ไปคนเดียว ทางสายกลางท่ไม่ตึงหรือหย่อนมากเกินไป
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ทำบุญให้ทาน ช่วยเหลือคนกำลังต้องการความช่วยเหลือ
  • ผู้ช่วย Personal Support __พระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ์
  • ความคิดของท่าน In mind __ก้าวข้ามอุปสรรคเล็กน้อย
  • สรุป  Conclusion__เด่นในทางการค้าขาย

.

2

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. ตัวท่าน You __ทำงานหนัก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ผลักดันให้งานเกิดความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจน
 2. อดีต  Past __ลังเลการตัดสินใจ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
  • หน้าที่การงาน  Work __ทำงานแข่งกับเวลา ล่วงเวลา
  • การเงิน Finance __ตึงเครียดบ้างเล็กน้อย
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากยานพาหนะ
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 0, 6
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ขยันทำงานหาเงินเก็บเป็นทุน
  • สามี/ภรรยา Lover-married __พึ่งพาตนเอง อยู่คนเดียว ทำงานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยตัวเอง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • มิตรสหาย Friend__ขยายกิจการ
  • เจ้านาย Boss__ยุ่งกับงาน ยุ่งกับญาติ
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__พระกาฬ ผู้นำวิญญาณของมนุษย์ผู้ทำบาปไปสู่ยมโลก
 4. อนาคต Future __ตรวจดวงชะตา นักโหราศาตร์
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ต้องการก่อตั้งธุรกิจใหม่
  • ผู้ช่วย Personal Support __เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
  • ความคิดของท่าน In mind __งานใหม่ ลูกค้าใหม่
  • สรุป  Conclusion__ดีเด่นในทางการเดินทาง ค้าขาย

.

3

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. ตัวท่าน You __ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รับตำแหน่งใหม่
 2. อดีต  Past __พักงานระยะสั้นๆ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __อาหารและเครื่องดื่มเพื่สุขภาพ โรงแรม
  • หน้าที่การงาน  Work __ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก ประชาสงเคราะห์
  • การเงิน Finance __มีปัญหาหนัก ล้มเหลว
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากทางโทรศัพท์
  • เลขนำโชค Lucky number__8, 4, 1
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เลือกได้
  • สามี/ภรรยา Lover-married __มีความสุขสมหวัง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __นักการปกครอง ทรงไว้ซึ่งอำนาจ คุณธรรมสูง
  • มิตรสหาย Friend__มีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ เครียด
  • เจ้านาย Boss__เสมือนเพื่อน
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ช่วยปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น
 4. อนาคต Future __ปลีกวิเวก
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ฝึกสมาธิ
  • ผู้ช่วย Personal Support __รับงานใหม่
  • ความคิดของท่าน In mind __เป็นมหาเศรษฐี
  • สรุป  Conclusion__วิตกกังวล

.

4

(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. ตัวท่าน You __กินยารักษาหลายโรค ชีวิตครอบครัวมีปัญหาสลับซับซ้อน ทุกข์เพราะความเจ้าชู้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง เสื้อผ้าใหม่ ทันสมัย
 2. อดีต  Past __งานใหม่
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __งานผลิตสินค้าและบริการ
  • หน้าที่การงาน  Work __เก็บเงิน สะสม ระดมเงินทุน
  • การเงิน Finance __สมหวัง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากบ้าน สำนักงาน
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 8, 9
  • สุขภาพ Health __ซ่อมแซม ฟื้นฟูสุขภาพ
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนแดนไกลต่างประเทศ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __พยายามแก้ไขความผิดพลาดในอดีต
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • มิตรสหาย Friend__งานกินเลี้ยงฉลอง กับเพื่อนๆ
  • เจ้านาย Boss__บริหารจัดการภาระหนี้สิน
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__นางกวัก
 4. อนาคต Future __ตึงเครียด กับปัญหาที่แก้ไขได้ แต่ยาก
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __บริหารจัดการหนี้สิน เงินกู้ยืม
  • ผู้ช่วย Personal Support __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • ความคิดของท่าน In mind __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • สรุป  Conclusion สับสนการตัดสินใจ

.

5

(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. ตัวท่าน You __สมหวังเกือบทุกอย่าง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กินยารักษาหลายโรค ชีวิตครอบครัวมีปัญหาสลับซับซ้อน ทุกข์เพราะความเจ้าชู้
 2. อดีต  Past __เดินทางไกล อุบัติเหตุ พบแพทย์ สิ้นสุด สูญเสีย
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __มีโครงการมากมายอยากทำแต่ยังไม่ได้ทำ
  • หน้าที่การงาน  Work __พักระยะสั้นๆ
  • การเงิน Finance __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • โชคลาภ Fortune__
  • เลขนำโชค Lucky number__5, 0, 7
  • สุขภาพ Health __ระวังโรคความดันเบาหวานไขมัน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เงียบๆ ไม่บอกใคร
  • สามี/ภรรยา Lover-married __อดทน อดกลั้น เรียกร้อง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __งานกินเลี้ยง พบเพื่อน
  • มิตรสหาย Friend__ตรวจดวงชะตา หมอดู
  • เจ้านาย Boss__เศรษฐีนี
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__เทพีแห่งความงาม
 4. อนาคต Future __ยุ่งกับงาน กับญาติ
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __บริหารจัดการบ้านและสำนักงาน
  • ผู้ช่วย Personal Support __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำนด
  • ความคิดของท่าน In mind __ตัดสินใจด้วยความเที่ยงธรรม
  • สรุป  Conclusion__ วิตกกังวลใจในอนาคตท่ไม่แน่นอน

.

6

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. ตัวท่าน You __กินยารักษาหลายโรค ชีวิตครอบครัวมีปัญหาสลับซับซ้อน ทุกข์เพราะความเจ้าชู้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อนๆ
 2. อดีต  Past __เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เจ็บป่วย รักษา นวดบำบัดโรค
  • หน้าที่การงาน  Work __รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ
  • การเงิน Finance __ช้าแต่สำเร็จในที่สุด
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากความยุติธรรม
  • เลขนำโชค Lucky number__7, 4, 1
  • สุขภาพ Health __สมบูรณ์ อ้วน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนเป็นม่าย
  • สามี/ภรรยา Lover-married __มีความลับ ซ่อนเร้น
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ติดตาม ขอความช่วยเหลือ
  • มิตรสหาย Friend__ยุ่งกับญาติกับงาน
  • เจ้านาย Boss__เดินทางไกล ต่อสู้กับปัญหาใหญ่
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ปรับเปลี่ยน ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม
 4. อนาคต Future __เชื่อมั่นในเรื่องกฏแห่งกรรม
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ขยายกิจการ สาขา
  • ผู้ช่วย Personal Support __โครงการที่อยากทำมีมากมาย แต่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำ
  • ความคิดของท่าน In mind __อาชีพสำรอง
  • สรุป  Conclusion__รักษาศีล 5 แล้วจะพ้นภัยอันตรายไปได้

.

7

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. ตัวท่าน You __ร่ำรวยเงินทอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อยู่ในศีล 5 จะปลอดภัยทุกอย่าง
 2. อดีต  Past __เจรจาต่อรอง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เด่นธุรกิจท่องเที่ยว ขนส่ง
  • หน้าที่การงาน  Work __อึดอัดข้องข้อง
  • การเงิน Finance __ไม่ค่อยก้าวหน้า
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากยานพาหนะ
  • เลขนำโชค Lucky number__6, 1, 0
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลางทิ้งร้างห่างไกลกัน
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__
  • สามี/ภรรยา Lover-married __นัดพบเพื่อนรุ่นเก่า
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __เฉียดจะได้โชคลาภใหญ่
  • มิตรสหาย Friend__นิ่งเงียบ อยู่ท่ามกลางเหตุสับสนวุ่นวาย
  • เจ้านาย Boss__ต้องการความยุติธรรม
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ ช่วยด้านสุขภาพ
 4. อนาคต Future __พักงานระยะสั้นๆ
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __พิสูจน์ เชื่อ และศัทธาในกรรมแห่งกรรมว่ามีอยู่จริง
  • ผู้ช่วย Personal Support __ธนาคาร
  • ความคิดของท่าน In mind __งานใหม่ล่าสุด
  • สรุป  Conclusion__สิ้นสุด เจ็บป่วย พ่ายแพ้ นวดแผนไทยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็น

.

8

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. ตัวท่าน You __เดินทางใกล้ไกล บริหารจัดการยานพาหนะใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วิตกกังลใจ
 2. อดีต  Past __ต้อนรับแขกจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ปลดปล่อยความสามารถที่มีอยู่แล้วในตัวเอง
  • หน้าที่การงาน  Work __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
  • การเงิน Finance __ต้องการความมั่นคง
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 9, 7
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ช่วยหาช่องทางได้อาชีพใหม่
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ร่ำรวยเงินทอง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __พบแพทย์ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย
  • มิตรสหาย Friend__ขยายกิจการ
  • เจ้านาย Boss__นักบวช ปลีกวิเวก
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__นางไม้
 4. อนาคต Future __ทำอย่างดที่สุดแล้ววางอุเบกขา
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ความมั่นคง ยั่งยืน ของชีวิต
  • ผู้ช่วย Personal Support __ธนาคาร
  • ความคิดของท่าน In mind __โชคลาภ
  • สรุป  Conclusion__อุปสรรคเล็กน้อย พอจะแก้ไขได้

.

9

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. ตัวท่าน You __เน้นวิถีชีวิตที่ควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ถวายแด่พระสงฆ์
 2. อดีต  Past __ต้อนรับ เจรจราต่อรอง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __แม้นจะมีเวลาว่างเหลือน้อย
  • หน้าที่การงาน  Work __ล่วงเกินเวลาปกติ
  • การเงิน Finance __บริหารจัดการภาระหนี้สิน
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • เลขนำโชค Lucky number__8, 1, 4
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยุ่งยาก ความคิดเห็นแตกต่างกัน
  • สามี/ภรรยา Lover-married __พยายามอยู่นิ่งเฉย ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ทำงานแข่งกับเวลา
  • มิตรสหาย Friend__เก็บความรู็สึกบางอย่างไว้ในใจ
  • เจ้านาย Boss__ชีวิตครอบครัวมีความสลับซับซ้อน
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ตักเตือนเหตุการณ์บางอย่างในนิมิตฝัน
 4. อนาคต Future __ปรับตัวให้เข้ากับสถานะการณ์
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __คัดเลือกทำทุกอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับตนเอง
  • ผู้ช่วย Personal Support __ถ้าใช้อำนาจในทางที่ผิดจะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรง
  • ความคิดของท่าน In mind __ทุนการศึกษา
  • สรุป  Conclusion__ความสงบคือความสุขที่แท้จริง

.

10

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. ตัวท่าน You __งานก้าวหน้าไปบางส่วน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ได้รับตำแหน่ง บริหารงาน สูงข้น
 2. อดีต  Past __ทำงานแข่งกับเวลา
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __มีแผนอยู่ในใจ ในเมืองใหญ่
  • หน้าที่การงาน  Work __เด่นในหน้าที่นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ทรัพย์สินที่ดิน
  • การเงิน Finance __ร่ำรวยเงินทองมากขึ้น
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการเจรจาต่อรอง
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 7, 5
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
  • สามี/ภรรยา Lover-married __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก มีภาระกิจล้นมือ
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __มีอุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
  • มิตรสหาย Friend__เดินทาง ยานพาหนะใหม่ ทันสมัย
  • เจ้านาย Boss__มีปัญหาสุขภาพ หัวใจ
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__พระกาฬ
 4. อนาคต Future __เดินทางไกล แก้ไขปัญหาใหญ่
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • ผู้ช่วยอยู่ไกล Personal Support __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
  • ความคิดของท่าน In mind __ปรับปรุงวิถีชีวิตตนเอง
  • สรุป  Conclusion__มองย้อนหลังไปแก้ไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาดในอดีต

.

11

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. ตัวท่าน You __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานหนัก มากมาย
 2. อดีต  Past __สัมผัสที่หกทำให้เกิดอารมณ์สองขั่ว ขึ้นๆลงๆ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __การประสานงาน
  • หน้าที่การงาน  Work __ธุรกิจครบวงจร
  • การเงิน Finance __ควบคุมไม่ได้ ไม่แน่นอน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนในครอบครัว
  • เลขนำโชค Lucky number__5, 1, 3
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สุภาพเรียบร้อย เจ้าสำอางค์
  • สามี/ภรรยา Lover-married __มีโครงการที่อยากทำ ลองทำไปบ้างแล้ว
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __พักงานระยะสั้นๆ
  • มิตรสหาย Friend__เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  • เจ้านาย Boss__ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ทำให้สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 4. อนาคต Future __พยายามผลักดันงานให้เกิดความก้าวหน้า
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ต้องการยศ ตำแหน่ง อำนาจในการบริหาร
  • ผู้ช่วย Personal Support __ใจรักชอบในสิ่งที่กำลังทำ
  • ความคิดของท่าน In mind __อึกอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
  • สรุป  Conclusion__มีอุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้

.

12

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. ตัวท่าน You __พบคนรักใหม่ คุยถูกใจถูกคอ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ำรวยเงินทอง
 2. อดีต  Past __รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ ร่างกายจิตใจ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __พักระยะสั้นๆ
  • หน้าที่การงาน  Work __สะสมเงินทุน บริหารการทรัพย์สินในกองมรดก
  • การเงิน Finance __ผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 3, 7
  • สุขภาพ Health __ดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วนเวียน ไปๆมาๆ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทาง โยกย้าย
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ได้งานใหม่
  • มิตรสหาย Friend__ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
  • เจ้านาย Boss__มีปัญหา หนักใจ
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ศัทธาเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก
 4. อนาคต Future __ไค้วคว้า ค้นหาสัจธรรม ความจริงที่ทำให้พ้นทุกข์ได้จริง
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ติดตาม ขอ/ให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
  • ผู้ช่วย Personal Support __สำเร็จ แต่ช้ากว่าเป้าหมาย นัดหมาย
  • ความคิดของท่าน In mind __ฝึกสมาธิ ควบคุมตัวเอง เข้าณาน
  • สรุป  Conclusion__และญาณหยั่งรู้

QR code บทความนี้
https://wp.me/p1TD9H-4rC
ดูดวงจากปีเกิด
(รวมคำพยากรณ์ทั้ง 12 นักษัตร)
รายเดือน กุมภาพันธ์ 2561
Monthly horoscope in 2018 Fabruary.
Predict from year of  birth. (12 fixed star).

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ทายจากเดือนเกิด รวมคำพยากรณ์ทั้ง 12 ราศี


ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ทาย
จากเดือนเกิด
รวมคำพยากรณ์ทั้ง 12 ราศี

Monthly horoscope in February 2018.
Predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

คำนำ

รูปแบบคำพยากรณ์ดวงชะตา

 • คำพยากรณ์ดวงชะตานี้ เขียนให้ผู้อ่านจำนวนมาก ผู้อ่านมีความแตกต่างใน : อายุ/เพศ/วันเดือนปีเกิด/เชื้อชาติ/ภาษา/การศึกษา/อาชีพการงาน/ฐานะทางการเงิน/ความเชื่อ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเขียนคำพยากรณ์ดวงชะตาแบบหลายทิศทางในหัวข้อเดียวกัน เพื่อให้ครอบคลุมผู้อ่านได้หลายคน
 • ถ้าท่านอ่านคำพยากรณ์จากเดือนเกิด(ราศี)ของท่านแล้ว ยังไม่ตรงกับชีวิตจริงของท่าน ท่านควรลองอ่านคำพยากรณ์จากราศีใกล้เคียง หรืออ่านทั้ง 12 ราศี ซึ่งอาจพบว่ามีสัก 1 ราศีที่พยากรณ์ดวงชะตาได้ตรงกับชีวิตจริงของท่าน หรือรอไปอ่านในเดือนหน้า หรืออ่านถอยหลังไปในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว อาจพบเห็นสิ่งที่ท่านกำลังต้องการอ่านครับ

 

(1)

1

ราศีเมษ-แกะ
เดือน ๕ ไทย (13 เมษายน–12 พฤษภาคม)

Born in Aries.
(13 April – 12 May)

 1. ท่าน You __เด่นในเรื่องการรักษาพบาบาล กินดื่มเพื่อสุขภาพ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กำลังพอดี ไม่ตึงหรือย่อหย่อนเกินไป
 2. อดีต  Past __ใช้อำนาจในทางที่มิชอบ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __โครงการเก็บสะสมเงินทุน ให้ตัวเองกู้ยืม
  • การงาน Work __ต้องการงานที่ทำง่าย รายได้สูง
  • การเงิน Finance __เก็บไว้ไม่ได้ มีค่าใช้จ่ายสูงมารออยู่
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการทำงานหนัก ขยายกิจการ เลขให้โชค 4, 1, 0
  • สุขภาพ Health __ อึดอัดขัดข้อง เดินไม่สะดวก
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__เตรียมตัวแต่งงาน
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __พยายามปรับปรุงตนเอง มองหาตัวอย่างที่ดี
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางไกลไปจาก/กลับบ้าน
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__พักงานระยะสั้นๆ
 4. อนาคต Future __วางแผนงานใหม่ให้ตนเองและครอบครัว
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ขายต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อนๆ ราคาไม่แพง
  • ตัวช่วย  Support __เดินทาง ใกล้ๆ สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนดการเดิม
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __โครงการดีๆมีมากมายคิดไว้นานแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำ
  • ข้อสรุป  conclusion __บริหารจัดการปัญหาเก่า ภาระหนี้สิน

 

(2)

2

ราศีพฤษภ-วัว
เดือน ๖ ไทย  (14 พฤษภาคม–12 มิถุนายน)

Born in Taurus.
( 13 May – 12 June)

 1. ท่าน You __ต้องการความมีอิสระเสรีภาพ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อยู่ท่ามกลางคนร่ำรวยเงินทอง
 2. อดีต  Past __แต่รู้สึกอึดอัด ขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวกสบาย ติดขัด
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __ศิลปะ ความงดงาม ไฟ กิเลสตัญหาอุปทาน
  • การงาน Work __โครงการดีๆมีมากมาย อยากจะทำมานานแล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำ
  • การเงิน Finance __นำเงินทองไปทำบุญ ช่วยเหลืองานบวช สร้างพระพระพุทธรูป
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากเพศหญิง การเจรจาต่อรอง เลขให้โชค  7, 1, 7
  • สุขภาพ Health __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__วนเวียน ไปๆมาๆ ไม่แน่นอน
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __ทำงานหลายอย่าง งานหนัก
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทาง น้อยใจ ไปคนเดียว
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__เดินทางไกล ไปต่างประเทศ
 4. อนาคต Future __พึี่งพาตัวเอง อยู่คนเดียว
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __แก้ไขปัญหาเก่า ภาระหนี้สิน
  • ตัวช่วย  Support __ชีวิตครอบครัวซับซ้อน
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __วิตกกังวลใจ ในอนาคตที่ไม่แน่นอน
  • ข้อสรุป  conclusion __ทำงานแข่งกับเวลา ระวังเหตุที่ไม่คาดคิด

 

(3)

3

ราศีเมถุน-คนคู่
เดือน ๗ ไทย (13 มิถุนายน–12 กรกฎาคม)

Born in Gemini.
(13 June – 12 July)

 1. ท่าน You __ริเริ่ม เตรียมตัว ก่อตั้งธุรกิจใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เสริมความงาม
 2. อดีต  Past __โดยใช้ตัวยาจากสมุนไพร
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __เก็บเงินเป็นทุนการศึกษาเพิ่มเติม
  • การงาน Work __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • การเงิน Finance __ปานกลาง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากยานพาหนะ เลขนำโชค  7, 1, 2
  • สุขภาพ Health __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__สนใจแต่เงินทอง คนร่ำรวย
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __ได้รับตำแหน่งที่สูงกว่าเเดิม
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__ทำบุญให้ทาน
 4. อนาคต Future __รักษา พยาบาล ตรวจสุขภาพ โรงพยายาล
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __สวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ ทุกวัน ก่อนเข้านอน
  • ตัวช่วย  Support __มีปัญหาสุขภาพ โรคปวดหลัง กดจุดคลายเส้น
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
  • ข้อสรุป conclusion __มีงานใหม่เข้ามา ภาระกิจใหม่

 

(4)

4

ราศีกรกฎ-ปู
เดือน ๘ ไทย (13 กรกฎาคม–12 สิงหาคม)

Born in Cancer.
(13 July -12 August)

 1. ท่าน You __ต้องการหนทางหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ เก็บเงินไม่ได้ ค่าใช้จ่ายสูง ผิดหวังอย่างแรง โรคหัวใจกำเริบ
 2. อดีต  Past __มีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ตึงเตรียด
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __สำเร็จ เสร็จสิ้น งานเลี้ยง ฉลองชัยชนะ
  • การงาน Work __รอคอย
  • การเงิน Finance __เก็บเป็นก้อนใหญ่ แล้วใช้หมด
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการนอนหลับ ความฝัน นิมิต เลขนำโชค 0, 1, 2
  • สุขภาพ Health __ ไม่แน่อน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __ร่ำรวยเงินทอง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แบกรับภาระ บริหารจัดการหนี้สิน กู้เงิน
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ทรัพย์สิน ที่ดิน รถยนต์
 4. อนาคต Future __บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __มีอุปสรรคเล็กน้อย
  • ตัวช่วย  Support __ขยายกิจการ
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ตรวจดวงชะตา หมอดู
  • ข้อสรุป  conclusion __งานก้าวหน้า

 

(5)

5

ราศีสิงห์-สิงโต
เดือน ๙ ไทย (13 สิงหาคม–12 กันยายน)

Born in Leo.
(13 August – 12 September)

 1. ท่าน You __อยากจะปลดปล่อย วางลง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อนเก่า หุ้นส่วน
 2. อดีต  Past __มหาเศรษฐี บริษัทขนาดใหญ่ มหาชน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • การงาน Work __ดีเด่นทางการค้าขาย
  • การเงิน Finance __ได้จากการเป็นนายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง เลขนำโชค 0, 1, 0
  • สุขภาพ Health __  ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__สุขสมหวังเกือบทั้หมด
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __เดินทาง สับเปลี่ยน โยกย้าย ต่อเติมบ้าน
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทาง สับเปลี่ยน โยกย้าย ต่อเติมบ้าน
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__บริหารจัดการปัญหาเก่า ภาระหนี้สิน
 4. อนาคต Future __ลังเลการตัดสินใจ
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ตัดสินใจด้วยความยุติธรรม
  • ตัวช่วย  Support __ขอความช่วยเหลือ
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __อุปสรรคเล็กน้อย พอจะแก้ไขได้
  • ข้อสรุป conclusion __เจรจาต่อรอง

 

(6)

8

ราศีกันย์-หญิงสาว
เดือน ๑๐ ไทย (13 กันยายน–12 ตุลาคม)

Born in Virgo.
(13 September – 12 October)

 1. ท่าน You __ได้บริวารใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 2. อดีต  Past __พึ่งพาตนเอง งานที่สร้างรายได้โดยไม่ต้องลงทุนเอง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __ท่อยู่อาศัย สำนักงาน อัญมณี ชิงรางวัล
  • การงาน Work __ใช้ยานพาหนะ ภาษา กับคนเดินทางไกล ต่างประเทศ
  • การเงิน Finance __ทำสัญญา
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากยานพาหนะ เลขนำโชค 1, 3, 1
  • สุขภาพ Health __ ระวังน้ำหนักเกินพิกัด
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__ตามตื้อ ก่อความรำคาญใจ
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __ติดต่อสื่อสาร ใช้อุปกรณ์ทันสมัย
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __มั่นคง
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__ทีอปสรรคข้อขัดข้อง
 4. อนาคต Future __มีเรื่องยุ่งยากกับงาน กับญาติ
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ยกเลิก สิ้นสุด ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้
  • ตัวช่วย  Support __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ทิ้งร้างห่างไกล จากครอบครัว เศร้าเสียใจ
  • ข้อสรุป  conclusion __แข็งกร้าวต่อความอยุติธรรม

 

(7)

7

ราศีตุลย์-คันชั่ง
เดือน ๑๑ ไทย (13 ตุลาคม–12 พฤศจิกายน)

Born in Libra.
(13 October – 12 November)

 1. ท่าน You __คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่ ต่างประเทศ
 2. อดีต  Past __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __แก้ไขข้อผิดพลาดในอดีต
  • การงาน Work __ยุ่งกับงาน กับญาติ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
  • การเงิน Finance __ได้ตากการเจรจา ต่อรอง ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล
  • โชคลาภ Fortune__เลขที่บ้าน เลขนำโชค  7, 8, 0, 1
  • สุขภาพ Health __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__เป็นเพื่อนกันจะดีกว่า
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __บริหารเงินกู้
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ขอ/ให้การช่วยเหลือ
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__บริหารจัดการทรัพย์สิน มรดก ที่ดิน
 4. อนาคต Future __วางอุเบกขาได้ชีวิตจะดีขึ้น
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __เคยร่ำรวยเงินทองมากมาย
  • ตัวช่วย  Support __เคยมีงานมากมาย
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ธุรกิจใหม่ กับเพื่อนๆ
  • ข้อสรุป  conclusion __เก็บเงินทุนสำรองไว้ได้

 

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง
เดือน ๑๒ ไทย (13 พฤศจิกายน–12 ธันวาคม)

Born in Scorpio.
(13 November – 12 December)

 1. ท่าน You __อยู่ในศีล 5 จะปลอดภัยจากภัยทั้งปวง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __หาซื้อ ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย
 2. อดีต  Past __เรียกร้อง ทวงความยุติธรรม
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  • การงาน Work __อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
  • การเงิน Finance __ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ แม้นจะเศรษฐกิจภาครวมจะมีความสับสนไม่แน่นอน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากความฝัน ตำราโบราณ เลขนำโชค 1, 0, 3
  • สุขภาพ Health __ ตรวจวัดซ่อมแซมสุขภาพ
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__สนใจแต่คนร่ำรวยเงินทอง
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __อดทน ฝึกสมาธิ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __วางแผนชีวิตใหม่
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__นักการเมือง
 4. อนาคต Future __งานก้าวหน้าชัดเจน
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่  ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  • ตัวช่วย  Support __ไม่ควรทำงานดึกเกินไป
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน ซ่อมแซม
  • ข้อสรุป conclusion __ได้รับงานภาระกิจใหม่

 

(9)

9

ราศีธนู-คนยิงธนู
เดือน ๑ ไทย (13 ธันวาคม–12 มกราคม)

Born in Sagittarius.
(13 December -12 January)

 1. ท่าน You __แข่งขัน ปกป้องรักษาผลประโยชน์ส่วนตน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาไม่ได้ ตึงเครียด
 2. อดีต  Past __เดินทาง ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __โหราศาสตร์ ดูดวง หมอดู
  • การงาน Work __แบ่งปันกำไร
  • การเงิน Finance __ร่ำรวยเงินทอง
  • โชคลาภ Fortune__ห้ามทุ่มเทเสี่ยงโชค เลขนำโชค 5, 0, 1
  • สุขภาพ Health __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__ทั้งรักทั้งหลง
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __มีเหตุให้ตกใจ
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ต้องการทางออกของชีวิต
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__ขยายกิจการ
 4. อนาคต Future __เด่นในเรื่องงานก้าวหน้า
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ทางสายกลาง เดินทาง น้อยใจ  ไปคนเดียว
  • ตัวช่วย  Support __ยุ่งกับญาติ ยุ่งกับงาน
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ฉลองชัยชนะ งานทำบุญบ้าน
  • ข้อสรุป conclusion __

 

(10)

10

ราศีมกร-แพะทะเล
เดือน ๒ ไทย (13 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)

Born in Capricorn.
(13 January – 12 February)

 1. ท่าน You __ร่ำรวย มหาเศรษฐี บริษัทมหาชน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เปิดธุรกิจใหม่
 2. อดีต  Past __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __ธุรกิจเกี่ยวกับทะเล
  • การงาน Work __เตรียมเงินทุน
  • การเงิน Finance __ห้ามเสี่ยงโชคหรือทำธุรกิจแบบทุ่มเทหมดตัว
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการทำงาน เลขนำโชค 5, 8, 3
  • สุขภาพ Health __ ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่คุยถูกใจ
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __งานไม่ก้าวหน้า
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __กู้เงิน หมุนเงิน บริหารจัดการหนี้สินเก่า
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__มีโชคลาภลอย
 4. อนาคต Future __พึ่งพาตนเองเป็นหลัก
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __เก็บเงินไม่อยู่ รั่วไหล มีค่าใช้จ่ายสูง
  • ตัวช่วย  Support __ปรับปรุงตนเอง
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __จัดการเงินทุนการศึกษา
  • ข้อสรุป conclusion __เก็บความลับไว้ในใจ

 

(11)

11

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ
เดือน ๓ ไทย (13 กุมภาพันธ์–12 มีนาคม)

Born in Aquarius.
(13 February – 12 March)

 1. ท่าน You __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก มีภาระกิจมากหลาย งานล้นมือ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงานแข่งกับเวลา มีเหตุทำให้ตกใจ
 2. อดีต  Past __แก้ไขปัญหาเก่า บริหารจัดการภาระหนี้สิน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __ธุรกิจครบวงจร
  • การงาน Work __เด่นในธุรกิจเสริมความงาม
  • การเงิน Finance __พยายามสร้างความมั่นคงในตนเอง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากญาติพี่น้อง เลขนำโชค 9, 2, 1, 7
  • สุขภาพ Health __ ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__ตึงเครียด
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __เหมือนอยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __มีภาระหนี้สิน
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__บริหารจัดการทรัพย์สิน มรดก ที่ดิน
 4. อนาคต Future __งานใหม่
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
  • ตัวช่วย  Support __สุขสมหวัง แต่ไม่ทั้งหมด
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ต้องการงานใหม่
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __พักงานระยะสั้นๆ

 

(12)

12

ราศีมีน-ปลา
เดือน ๔ ไทย (13 มีนาคม–12 เมษายน)

Born in Pisces.
(13 March – 12 April)

 1. ท่าน You __ปรารถนาความร่ำรวยเงินทอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการภาระหนี้สิน
 2. อดีต  Past __ต้องต่อสู้ชิงชัยกับศัตรูคู่แข่งขัน จำเป็นต้องชนะ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การศึกษา Education __เดินทาง ท่องเที่ยว ประกันชีวิต
  • การงาน Work __งานอิสระ
  • การเงิน Finance __เงินรางวัล ซ่อมแซมบ้าน สำนักงาน
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง เลขนำโชค 9, 1, 3
  • สุขภาพ Health __ ดีมาก
  • อุบัติเหตุ Accident __ ปานกลาง
  • ความรัก ของคนโสด/ม่าย/หย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
  • คนแต่งงานแล้ว สามี/ภรรยา  Lover-married __นายหน้า ค้าขายแลกเปลี่ยน พ่อค้าคนกลาง
  • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ต้องการใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย
  • เพื่อน (เรียน/บ้าน/ร่วมงาน)  Friend__ตึงเครียด
 4. อนาคต Future __่คัดเลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
 5. คำแนะนำ Advice :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข  Solution __ขยันทำงาน เร่งการผลิต
  • ตัวช่วย  Support __อยู่ในศีล 5 จะปลอดภัยจากภัยทั้งปวง
  • ความรู้สึกนึกคิด  Idea in mind __ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอนกว่า
  • ผลจากการแก้ไขปัญหา conclusion __มีเหตุทำให้ตกใจบ้างเล็กน้อย

QR code คำพยากรณ์ในหน้านี้
https://wp.me/p1TD9H-4qZ
ดูดวงรายเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ทาย
จากเดือนเกิด
รวมคำพยากรณ์ทั้ง 12 ราศี

Monthly horoscope in February 2018.
Predict from month of born. (12 Zodiac)

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจผู้เขียน : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้วรู้สึกชื่นชอบมีศัทธา โปรดกดให้คะแนนค่าความนิยม (Rate this) 1-5 ดาว และโปรดแชร์คำพยากรณ์นี้ให้กับเพื่อนๆของท่านที่ยังไม่ได้อ่านบทความนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954คลิกเพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

ทำนายฝัน+เลขนำโชค จากหมวดอักษร จ.

ทำนายฝัน+เลขนำโชค จากหมวดอักษร จ.
Interpretation of dreams. + Lucky number. From the letter จ.

 • จานชาม : ฝันเห็นจานชามถ้วยใส่อาหาร จับต้อง
  ทำนายฝันนี้ว่า : ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว หมายถึงจะได้จะมีบุตรหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเข้ามาเพิ่มเติมในบ้านเรือน ได้งาน ค้าขายดีมากขึ้น
  เลขนำโชค : 77, 71, 78, 79, 10, 899, 161, 175
 • จระเข้ :  ฝันเห็นจรเข้ หรือถูกจรเข้ทำร้าย
  ทำนายฝันนี้ว่า :  กำลังมีเคราะห์มาเยือน จะพบศัตรูคู่อริคิดร้ายทำลายล้าง จ้องลักขโมยเบียดบังเอาทรัพย์สินเงินทองของท่านไป
  เลขนำโชค : 41, 47, 33, 681, 07, 711, 109
 • จอมปลวก :  ฝันเห็นจอมปลวกภายในบ้าน
  ทำนายฝันนี้ว่า :  จะมีโชคลาภอย่างใหญ่หลวง ถ้าทำงานหรือเป็นข้าราชการจะได้เลื่อนขั้นยศ ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น ถ้าเป็นพ่อค้าการงานจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ถ้าเห็นกลางถนนจะได้เดินทางไกล ได้โชคลาภจากการเสี่ยง.โชค
  เลขนำโชค :  13, 79, 819, 61, 220, 213
 • จอบเสียม : ฝันเห็นจอบเสีียม เครื่องมือทำการเกษตร จับต้อง
  ทำนายฝันนี้ว่า : จะได้รับความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินค้าขาย
  เลขนำโชค : 34, 791, 75, 410, 901, 18, 721
 • จมน้ำ : ฝันเห็นคนตกน้ำ กำลังจะจมน้ำ ตนเองตกน้ำจมน้ำ
  ทำนายฝันนี้ว่า : จะมีเคราะห์หนักมาเยือน พ่ายแพ้คดีความ ต้องโทษ ค้าขายขาดทุน ควรทำบุญตามเอกสาร 954
  เลขนำโชค : 37, 109, 17, 12, 521, 691
 • จักรยาน : ฝันเห็นจักรยาน ขับขี่จักรยาน
  ทำนายฝันนี้ว่า : จะเได้เดินทางไกล โยกย้ายเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ทำงาน
  เลขนำโชค : 70, 77, 78, 276, 02, 201, 83, 715
 • จ : (อยู่ระหว่างเขียนเพิ่มเติม)
  ทำนายฝันนี้ว่า :
  เลขนำโชค :

QR code บทความนี้
ทำนายฝัน+เลขนำโชค จากหมวดอักษร จ.
Interpretation of dreams. + Lucky number. From the letter จ.
https://wp.me/p1TD9H-4tw

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

ป.ล. ผู้อ่านท่านใดอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาและบทความพิเศษจากเว็บไซต์นี้แล้วมีจิตศัทธา ต้องการไหว้ครูตามธรรมเนียม หรือบริจาคเงินมาให้กำลังใจผู้เขียน โปรดโอนเงิน (ที่มีเศษ xx9 บาท เพื่อให้ทราบว่าเป็นเงินไหว้ครูหรือบริจาค) มาที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn  โทร. 081-533-3529

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   ฝากแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน มกราคม 2561

kf65

ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน มกราคม  2561
Daily horoscope. New born child horoscope in January 2018.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

 • ตามหลักสากลทั่วโลก  ซึ่งใช้ปฎิทิน “สุริยคติ”__เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิด ให้เป็นวันใหม่
 • แต่ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย ซึ่งใช้ปฎิทิน “จันทรคติ”__ จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงรุ่งเช้า  (06.00 น.) แล้วเท่านั้น ที่เรียกกันติดปากคนไทยว่า “เช้าวันใหม่”
 • สรุปว่าถ้าจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กเกิดใหม่ โดยเฉพาะเด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด (24.00 น. – 06.00 น.) จะต้องอ่านคำพยากรณ์ของเด็กที่วันเกิดก่อนเที่ยงคืน (ถอยหลังไป 1 วันจากวันราชการ/สากลโลก)

+

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2561 (January ค.ศ. 2018) :

 1. เกิดวันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ดีเด่นในเรื่องรักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูง สร้างชื่อเสียงเกียรติยศ มั่นใจในตนเองสูง เรียนเก่ง มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 2. เกิดวันอังคาร ที่ 2 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นผู้ฝักใฝ่ในทางธรรม ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ดีเด่นที่สุดในการงานโชคลาภ ชอบทำบุญให้ทาน
 3. เกิดวันพุธ ที่ 3 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นผู้มีความจำดี มีปัญญา ดีเด่นหน้าที่การงานการเงินโชคลาภบริวาร ร่ำรวยดีมาก ถ้ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 4. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ มีสติปัญญาสูง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม ร่ำรวยเงินทองและมากไปด้วยบุญบารมีที่สะสมมา ดีเด่นการเรียนการงานชื่อเสียง
 5. เกิดวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นผู้ชอบเสียสละ คุ้มครองผู้อ่อนแอกว่า ดีเด่นในทางการงานการเรียน สอนให้อยู่ในศีล 5 จะพ้นอันตรายไปได้เสมอ ถ้ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 6. เกิดวันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ชอบนั่งรถ ดูหนังฟังเพลง เป็นนักค้นคว้าทดลองวิจัย เก่งทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจบันเทิง
 7. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ไม่ค่อยยอมใคร ต้องการความเป็นหนึ่งเดียว ชอบการแข่งขัน ดีเด่นในการเรียนการงานชื่อเสียง ถ้ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 8. เกิดวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ดีเด่นในเรื่องรักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูง สร้างชื่อเสียงเกียรติยศ มั่นใจในตนเองสูง เรียนเก่ง มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 9. เกิดวันอังคาร ที่ 9 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๘ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นผู้ฝักใฝ่ในทางธรรม ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ดีเด่นที่สุดในการงานโชคลาภ ชอบทำบุญให้ทาน
 10. เกิดวันพุธ ที่ 10 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีสติปัญญาสูง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม ร่ำรวยเงินทองและมากไปด้วยบุญบารมีที่สะสมมา ดีเด่นการเรียนการงานชื่อเสียง
  • เป็นผู้มีความจำดี มีปัญญา ดีเด่นหน้าที่การงานการเงินโชคลาภบริวาร ร่ำรวยดีมาก ถ้ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 11. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ มีสติปัญญาสูง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม ร่ำรวยเงินทองและมากไปด้วยบุญบารมีที่สะสมมา ดีเด่นการเรียนการงานชื่อเสียง
 12. เกิดวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นผู้ชอบเสียสละ คุ้มครองผู้อ่อนแอกว่า ดีเด่นในทางการงานการเรียน สอนให้อยู่ในศีล 5 จะพ้นอันตรายไปได้เสมอ ถ้ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 13. เกิดวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มักเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ชอบนั่งรถ ดูหนังฟังเพลง เป็นนักค้นคว้าทดลองวิจัย เก่งทางคอมพิวเตอร์ ธุรกิจบันเทิง
 14. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 14 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ไม่ค่อยยอมใคร ต้องการความเป็นหนึ่งเดียว ชอบการแข่งขัน ดีเด่นในการเรียนการงานชื่อเสียง ถ้ามีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 15. เกิดวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ดีเด่นในเรื่องรักพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูง สร้างชื่อเสียงเกียรติยศ มั่นใจในตนเองสูง เรียนเก่ง มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 16. เกิดวันอังคาร ที่ 16 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นผู้ฝักใฝ่ในทางธรรม ชอบเสียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ดีเด่นที่สุดในการงานโชคลาภ ชอบทำบุญให้ทาน
 17. เกิดวันพุธ ที่ 17 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ให้โชคลาภใหญ่แก่พ่อแม่ ดีเด่นการงานการเงินการเรียน มากไปด้วยมรดกตกทอด มั่นคงอยู่ในศีลธรรมดีมาก
 18. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นคนมีเสนห์ มั่นคงอยู่ในศีลธรรมดีมาก ดีเด่นในเรื่องการงานการเงินโชคลาภ สอนให้อยู่ในศีล 5 จะพ้นอันตรายไปได้เสมอ ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 19. เกิดวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ซุกซน โยกย้ายที่อยู่อาศัย ชอบการเดินทางไกล   ยึดมั่นในคำมั่นสัญญา ไม่ชอบคนผิดคำพูด ดีเด่นการเงิน มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 20. เกิดวันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ชุบเลี้ยง ชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ดีเด่นการงานโชคลาภ ความจำดีมาก มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ชอบวางอำนาจชี้นิ้วใช้งานคนอื่นๆ
 21. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีความอึดอดทนสูง เจ้าของโรงงานใหญ่ ดีเด่นในเรื่องการเรียนการงานโชคลาภ มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 22. เกิดวันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีสัมผัสที่หกสูง ตื่นมากลางดึกหัวเราะกับใครก็ไม่รู้ ดีเด่นในเรื่องความจำดีการงานโชคลาภ
 23. เกิดวันอังคาร ที่ 23 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตนเองสูง ดีเด่นการงานการเงินโชคลาภ ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 24. เกิดวันพุธ ที่ 24 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ให้โชคลาภใหญ่แก่พ่อแม่ ดีเด่นการงานการเงินการเรียน มากไปด้วยมรดกตกทอด มั่นคงอยู่ในศีลธรรมดีมาก
 25. เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เป็นคนมีเสนห์ มั่นคงอยู่ในศีลธรรมดีมาก ดีเด่นในเรื่องการงานการเงินโชคลาภ สอนให้อยู่ในศีล 5 จะพ้นอันตรายไปได้เสมอ ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 26. เกิดวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ซุกซน โยกย้ายที่อยู่อาศัย ชอบการเดินทางไกล   ยึดมั่นในคำมั่นสัญญา ไม่ชอบคนผิดคำพูด ดีเด่นการเงิน มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 27. เกิดวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ชุบเลี้ยง ชอบสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ดีเด่นการงานโชคลาภ ความจำดีมาก มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ชอบวางอำนาจชี้นิ้วใช้งานคนอื่นๆ
 28. เกิดวันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีความอึดอดทนสูง เจ้าของโรงงานใหญ่ ดีเด่นในเรื่องการเรียนการงานโชคลาภ มักจะคลอดโดยการผ่าตัดทางช่องท้อง ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 29. เกิดวันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : มีสัมผัสที่หกสูง ตื่นมากลางดึกหัวเราะกับใครก็ไม่รู้ ดีเด่นในเรื่องความจำดีการงานโชคลาภ
 30. เกิดวันอังคาร ที่ 30 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : เชื่อมั่นในตนเองสูง ดีเด่นการงานการเงินโชคลาภ ถ้ามีปัญหาสุขภาพ ให้พ่อแม่ทำบุญตาม เอกสาร 954
 31. เกิดวันพุธ ที่ 31 มกราคม 25ุ61
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกา
  • พื้นดวงชะตา : ให้โชคลาภใหญ่แก่พ่อแม่ ดีเด่นการงานการเงินการเรียน มากไปด้วยมรดกตกทอด มั่นคงอยู่ในศีลธรรมดีมาก

.

QR code บทความนี้
https://wp.me/p1TD9H-4t2
ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน มกราคม 2561
Daily horoscope. New born child horoscope in January 2018.

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

ดูดวงรายเดือน มกราคม 2561 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)


ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร)
รายเดือน มกราคม 2561
M
onthly horoscope in 2018 January.
Predict from year of  birth. (12 fixed star)

คำนำ

 1. เว็บไซต์นี้ใช้ปฏิทินจันทรคติไทย เป็นหลักในการทำนายดวงชะตา  วันขึ้นปีนักษัตรใหม่คือ วันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี คนไทยเรียกวันนี้ว่า “วันสงกรานต์”
 2. ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ไปถึงวันก่อนวันสงกรานต์ไทย 1 วัน  โปรดอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากปีนักษัตรเดิม เช่นเดียวกับคนเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีเกิดท่าน จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับดวงชะตาของท่าน

1

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. ตัวท่าน You __บริหารจัดการมรดก บ้าน ที่ดิน รถยนต์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สิ้นสุด แล้วเริ่มต้น(ปี)ใหม่ อ้วน สมบูรณ์พูนสุข
 2. อดีต  Past __พยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __มีค่าใช้จ่ายสูง
  • การงาน Work _พักระยะสั้นๆ |เจ้านาย _บริหารการเงินในธนาคาร |ลูกน้อง _ทำงานหนักเอาเบาสู้
  • การเงิน Finance __ดีเด่นการค้าขาย
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนในครอบครัว
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 7
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อดทน รอคอย
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ได้รับ ให้ของขวัญ ที่เหนือความคาดหมาย
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ติดต่อสื่อสารกันทางมือถือ อินเตอร์เน็ต
  • มิตรสหาย Friend__ชักชวนกันไปทำบุญให้ทาน
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ท่านจะปกป้องภัยอันตรายเฉพาะคนดีมีศีลธรรมเท่านั้น
 4. อนาคต Future __เดินทางไกล ท่องเที่ยว
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __พักงานระยะสั้นๆ พร้อมแล้วทำงานต่อ
  • ผู้ช่วย Personal Support __ศีล 5-8
  • ความคิดของท่าน In mind __ฝึกสมาธิ สร้างสัมผัสที่หก
  • สรุป  Conclusion__ งานใหม่ ภาระกิจใหม่

.

2

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. ตัวท่าน You __ยุ่งกับงานกับญาติ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เก็บสะสมเงินทุน การศึกษา ให้บุตรหลานบริวาร
 2. อดีต  Past __ครอบครัวมีปัญหาซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ใช้ความพยายามปานกลาง พอดี ไม่ตึงไม่หย่อน
  • การงาน Work _มีคู่แข่งขันทางการค้ามากมาย | เจ้านาย _มหาเศรษฐี ธนาคาร | บริวาร _เดินทาง ยานพาหนะใหม่
  • การเงิน Finance __ประหยัด ควบคุมรายจ่าย
  • โชคลาภ Fortune__เน้นใช้ในการรักษา อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  • เลขนำโชค Lucky number __2, 7
  • สุขภาพ Health __ทำบุญเสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์
  • อุบัติเหตุ Accident __ระวังโรคกระดูกหลังเคลื่อนทับเส้น
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สนใจแต่เก็บสะสมเงินทอง
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ให้ของขวัญ ได้รับรางวัล อันถูกใจ
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __พร้อมหน้า มีความสุข
  • มิตรสหาย Friend__เดินทาง ท่องเที่ยว
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__พร้อมจะช่วยเรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
 4. อนาคต Future __งานล้นมือ
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __งานสำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
  • ผู้ช่วย Personal Support __ทำงานแข่งกับเวลา
  • ความคิดของท่าน In mind __สะสมเงินทุนทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกหลาน
  • สรุป Conclusion__แก้ไขปัญหาเก่าให้หมดไป ใช้หนี้สิน

.

3

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. ตัวท่าน You __ร่างกายต้องการเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 2. อดีต  Past __ขยันทำงานหาเงิน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ธรรมะเพื่อความพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
  • การงาน Work _รั่วไหล | เจ้านาย _ปรับปรุงสุขภาพ | ลูกน้อง _แก้ไขปัญหา หนี้สิน
  • การเงิน Finance __ร่ำรวย
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการฝึกสมาธิ ท่องคาถาเงินล้าน
  • เลขนำโชค Lucky number__ 1, 5
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยานพาหนะใหม่ เดินทางไกล ชาวต่างประเทศ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ทำบุญเสริมดวงชะตา สะเดาะเคราะห์
  • มิตรสหาย Friend__ร่ำรวยเงินทอง
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__พร้อมจะช่วยล้างหนี้สิน
 4. อนาคต Future __บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกบ้านที่ดิน
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __สิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่
  • ผู้ช่วย Personal Support __เดินทางไกล ท่องเที่ยว
  • ความคิดของท่าน In mind __วิตกกังวลเรื่องความตาย
  • สรุป Conclusion__ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก

.

4

(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. ตัวท่าน You __เหมือนอยู่คนเดียว บวชเรียน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการบ้าน ที่อยู่อาศัย สำนักงาน
 2. อดีต  Past __พบเรื่องไม่คาดคิด ทำงานแข่งกับเวลา
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __นิ่งสงบ ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  • การงาน Work _ใช้สัมผัสที่หกมากขึ้น | เจ้านาย _มีความอดทนสูง | ลูกน้อง _เดินทางท่องเที่ยว
  • การเงิน Finance __ร่ำรวย มหาเศรษฐี ได้จากบริษัทขนาดใหญ่ มหาชน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากครูบาอาจารย์
  • เลขนำโชค Lucky number__7, 1
  • สุขภาพ Health __ต้องการความเงียบสงบ
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น
  • สามี/ภรรยา Lover-married __สง่าในความดีงาม
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __มีค่าใช้จ่ายสูง
  • มิตรสหาย Friend__ช่าง วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ทำบุญเสริมดวงชะตาสะเดาะเคราะห์
 4. อนาคต Future __เจ็บป่วย พ่ายแพ้
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __มิตรภาพที่ดี การรักษาไว้ให้เหมือนเดิม
  • ผู้ช่วย Personal Support __แก้ไขปัญหาเก่า ไม่สร้างปัญหาใหม่
  • ความคิดของท่าน In mind __ทิ้งร้างห่างไกล บ้าน คนรัก
  • สรุป  Conclusion__งานเลี้ยง ฉลองความสำเร็จ แต่งงาน

.

5

(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. ตัวท่าน You __เริ่มต้นชีวิตรูปแบบใหม่ หลังจากเกิดปัญหา ล้มเหลว หยุดมานาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงานหนัก
 2. อดีต  Past __พึ่งพาตนเอง โดดเดี่ยว
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __การค้าขาย
  • การงาน Work _สร้างสัญญา ข้อตกลง|เจ้านาย _คัดเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน|ลูกน้อง_เดินทางไกล แก้ไขปัญหาใหญ่
  • การเงิน Finance __เลือกทางสายกลางไม่ตึงหรือหย่อยเกินไป
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากผู้ชาย วิศวกร นักวางแผนงาน
  • เลขนำโชค Lucky number__4, 0, 1
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ควรทำบุญเสริมดวงชะตาสะเดาะเคราะห์
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ใกล้จะสมหวัง
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ทำงานแข่งกับเวลา พบเห็นเรื่องที่คาดไม่ถึง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  • มิตรสหาย Friend__งานก้าวหน้า
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ มีศัทธา ช่วยให้ร่ำรวย
 4. อนาคต Future __ร่ำรวยเงินทอง ไปสู่มหาเศรษฐี
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __มีโชคลาภเป็นทุน
  • ผู้ช่วย Personal Support __ฝึกสมาธิ สวดมนต์ค์ไหว้พระ
  • ความคิดของท่าน In mind __ครอบครัวมีปัญหาซับซ้อน
  • สรุป  Conclusion__บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน

.

6

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. ตัวท่าน You __คิดจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตจากแบบเก่า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วิตกกังวลใจในอนาคตที่ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน
 2. อดีต  Past __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
  • การงาน Work _ธุรกิจครอบครัว|เจ้านาย _ให้คำมั่นสัญญา|ลูกน้อง _เดินทาง เก่งค้าขาย
  • การเงิน Finance __หาเงินได้ด้วยมือเปล่า
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากเพื่อนๆ
  • เลขนำโชค Lucky number__1, 0
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่รวยระดับมหาเศรษฐีไม่สนใจ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ร่ำรวยเงินทอง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ติดขัดอุปสรรคเล็กน้อย
  • มิตรสหาย Friend__คุยขัดคอกัน
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ ปรับปรุงโยกย้ายตำแหน่งศาลพระภูมิตามตำรา
 4. อนาคต Future __ทำให้ตนเองทันยุคสมัย
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __แก้ไขปัญหาเก่า ภาระหนี้สิน
  • ผู้ช่วย Personal Support __มีความลับแอบซ่อนไว้
  • ความคิดของท่าน In mind __วางแผนงานล่วงหน้า
  • สรุป  Conclusion__ รอคอยบางอย่างอย่างมีความหวัง

.

7

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. ตัวท่าน You __นอนดึก มีเรื่องที่บอกใครไม่ได้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มีโครงการมากมายที่อยากทำ
 2. อดีต  Past __พยายามแก้ไขสิ่งที่ทำผิดพลาดไปแล้ว
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • การงาน Work _พักงานนระยะสั้นๆ |เจ้านาย _ร่ำรวยมหาเศรษฐี |ลูกน้อง _ชอบทำงานแบบคนเดียว
  • การเงิน Finance __ได้จากการงาน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากงานเลี้ยงฉลอง
  • เลขนำโชค Lucky number__ 9, 6
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน วิตกกังวล
  • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทาง ค้าขาย
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __งานเลี้ยงฉลอง
  • มิตรสหาย Friend__กำลังเหน็ดเหนื่อยกับคู่แข่งขัน
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ถูกทิ้งร้าง ห่างไกลจากศัทธา
 4. อนาคต Future __รอคอยการกลับมาของคนรัก
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
  • ผู้ช่วย Personal Support __บริหารจัดการหนี้สิน
  • ความคิดของท่าน In mind __กังวลกับเหตุไม่คาดคิด
  • สรุป  Conclusion__ยุ่งกับญาติ กับงาน

.

8

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. ตัวท่าน You __ทำงานอย่างดีที่สุด และพอใจกับผลงานของตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __การเดินทางไกล กับยานพาหนะใหม่ล่าสุด
 2. อดีต  Past __รอคอยการกลับมา ของคนรัก
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  • การงาน Work _พึ่งพาตนเอง | เจ้านาย _เจ็บป่วย | ลูกน้อง _ต้องจูงใจให้ขยันทำงาน
  • การเงิน Finance __มีค่าใช้จ่ายเร่งด่วน ที่ไม่คาดคิด
  • โชคลาภ Fortune__ดี
  • เลขนำโชค Lucky number__7, 1, 0
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แอบ ซ่อน เป็นความลับ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __มีความเห็นที่แตกต่าง
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • มิตรสหาย Friend__วิตกกังวลในอนาคตของตนเอง
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__สัมผัสได้จากความฝัน ฝันแม่น
 4. อนาคต Future __พยายามแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีต
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ค้าขาย
  • ผู้ช่วย Personal Support __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • ความคิดของท่าน In mind __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • สรุป  Conclusion__เสื้อผ้า แฟชั่น ยานพาหนะ ใหม่ทันสมัย

.

9

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. ตัวท่าน You __เดินทางำกล เจ็บป่วย พบแพทย์ อุบัติเหตุ สูญเสีย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __
 2. อดีต  Past __ช่วยเหลือผู้ยากจนด้อยโอกาส
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __มิตรภาพระหว่างเพื่อนๆ
  • การงาน Work _โรงพยาบาล ซ่อมรักษาสุขภาพ|เจ้านาย _ราชการตำรวจทหาร | ลูกน้อง _งานก้าวหน้า
  • การเงิน Finance __ได้จากการรักษาพยาบาล
  • โชคลาภ Fortune__สิ้นสุด และเริ่มต้นใมห่
  • เลขนำโชค Lucky number__5, 9
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต้องการความมีอิสระ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __พบเห็นเหตุด่วนเหตุร้าย
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ร่างกายต้องการเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น
  • มิตรสหาย Friend__ขยายกิจการ
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ได้เวลาจัดระเบียบ ทำความสะอาดบ้านเรือนครั้งใหญ่ ในช่วงปีใหม่ ให้ผลที่ดีต่อชีวิตและครอบครัว
 4. อนาคต Future __บริหารจัดการทรัพย์สิน นายหน้า ค้าขายที่ดิน
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __มีัอุปสรรคเล็กน้อย ที่พอจะแก้ไขได้
  • ผู้ช่วย Personal Support __คนในครอบครัว
  • ความคิดของท่าน In mind __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  • สรุป  Conclusion__ งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติมจากเดิม

.

10

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. ตัวท่าน You __ใช้เครื่อมือสื่อสารทางไกลมากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คัดเลือกใช้งานให้เหมาะกับตัวเอง
 2. อดีต  Past __บริหารจัดการทรัพย์สิน มรดก บ้าน ที่ดิน
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  • การงาน Work _การบริหารจัดการบ้าน สำนักงาน|เจ้านาย _พักระยะสั้นๆ| ลูกน้อง _มีโชคทางการเงิน
  • การเงิน Finance __ได้จากการงาน เดินทางไกล
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากทะเบียนรถยนต์
  • เลขนำโชค Lucky number__0, 2, 1
  • สุขภาพ Health _ทำบุญเสริมดวงชะตาสะเดาะเคราะห์
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไม่หนักใจ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __ต้องการความก้าวหน้า
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • มิตรสหาย Friend__มหาเศรษฐี
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__เคารพบูชาตามสมควร
 4. อนาคต Future __ได้รับช่วยเหลือ ช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  • ผู้ช่วย Personal Support __เงินทุนสนับสนุน
  • ความคิดของท่าน In mind __ขยายกิจการ เรียนต่อ ปริญญาโท เอก
  • สรุป  Conclusion__ร่างกายต้องการเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น

.

11

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. ตัวท่าน You __ยุ่งกับงาน กับญาติ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อนๆ
 2. อดีต  Past __ทำสัญญา
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ใกล้ประสบความสำเร็จ
  • การงาน Work _ใช้การคาดการณ์มากเป็นพิเศษ |เจ้านาย _มีผลประโยชน์ทับซ้อน| ลูกน้อง _ตึงเครียด
  • การเงิน Finance __ถูกขอความช่วยเหลือทางการเงิน
  • โชคลาภ Fortune__ห้ามเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • เลขนำโชค Lucky number__7
  • สุขภาพ Health __ระวังโรคภูมิแพ้ หัวใจ และหลอดเลือด
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ต่างประเทศ
  • สามี/ภรรยา Lover-married __มีลูกหลานบริวารมาเพิ่มเติม
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __เจ็บป่วย
  • มิตรสหาย Friend__งานใหม่
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
 4. อนาคต Future __ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ถ่ายทอดความรู้
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  • ผู้ช่วย Personal Support __หมอดู
  • ความคิดของท่าน In mind __สร้างความมั่นคง
  • สรุป  Conclusion__นัดพบแพทย์ ผ่าตัด สูญเสีย

.

12

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. ตัวท่าน You __พบเพื่อนเก่าๆ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผนงานปีหน้า
 2. อดีต  Past __ยุ่งกับงาน กับญาติ
 3. ปัจจุบัน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เด่นในการท่องเที่ยว
  • การงาน Work _ดีในด้านแฟชั่น สินค้าทันสมัย|เจ้านาย _รอคอยโอกาส| ลูกน้อง _เจ็บป่วย
  • การเงิน Finance __แอบเก็บซ่อนไว้เป็นความลับ
  • โชคลาภ Fortune__ทะเบียนยานพาหนะ
  • เลขนำโชค Lucky number__0
  • สุขภาพ Health __ควรทำบุญเสริมดวงชะตาสะเดาะเคราะห์
  • อุบัติเหตุ Accident __เมื่อเดินทางไกล ระวังตามสมควร
  • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เริ่มต้น อย่างเงียบๆ ไม่เปิดเผย
  • สามี/ภรรยา Lover-married __นายหน้า บริหารจัดการทรัพย์สิน ที่ดิน
  • ทุกคนในครอบครัว  Family __ทำดีที่สุด แล้วปล่อยว่าง
  • มิตรสหาย Friend__เดินทางไกล ต่างประเทศ
  • เทวดาอารักษ์ Guardian Angel__ทิ้งร้างห้างไกล ไร้ศัทธา
 4. อนาคต Future __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 5. คำแนะนำ Modify your life.
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข)  Solution __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ผู้ช่วย Personal Support __เก็บของเก่ามาใช้งาน
  • ความคิดของท่าน In mind __แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้ว
  • สรุป  Conclusion__ทำบุญด้วยศัทธาอย่างแท้จริง

QR code บทความนี้
https://wp.me/p1TD9H-4rB
ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร)
รายเดือน มกราคม 2561
Monthly horoscope in 2018 January.
Predict from year of  birth. (12 fixed star)

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

 

Previous Older Entries

%d bloggers like this: