ปฏิทิน

weds

ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย และปฏิทินสากล
Thai Astrology Calendar and universal calendar

          ก่อนอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาในเว็บเพจนี้ ผู้อ่านทุกท่านจำเป็นต้องนำวันเดือนปีและเวลาเกิดของตนเองที่เป็นปฏิทินสากลโลก (สุริยะคติ) มาเทียบให้เป็นปฏิทินโหราศาสตร์ไทย (จันทรคติ) ก่อน จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับความเป็นจริง

+

ปฏิทินสุริยคติ
Solar calendar

         ระบบสากลโลกใช้ “ปฏิทินสุริยคติ” Solar calendar ในการนับวันเดือนปีเวลา  โดยสังเกตุจากเส้นตรงระหว่างดวงอาทิตย์มายังโลก (เที่ยงคืน) แล้วตรงไปที่ดวงดาวประจำเดือนและประจำปีในท้องฟ้า (ตรงหัว-จุดสูงสุดบนท้องฟ้าเวลาเที่ยงคืน) ว่าตรงกับกลุ่มดาวอะไร

+

ปฏิทินจันทรคติ
Lunar Calendar

         นักดาราศาสตร์ไทย นักโหราศาสตร์ไทย คนไทยแต่โบราณ ใช้ปฏิทินจันทรคติในการนับวันเดือนปีมานานหลายพันปี โดยการสังเกตุเส้นตรงระหว่างโลกไปดวงจันทร์แล้วเลยไปที่ดวงดาวในท้องฟ้า (ในเวลาเที่ยงคืน) ใช้ดวงจันทร์เป็นเหมือนปากกาลากเส้นบนท้องฟ้า ชี้ทิศทาง และบอกเวลา ใช้ดวงดาวในท้องฟ้าเหมือนแผนที่บอกตำแหน่งของตนเองในการเดินทางไกลในเวลากลางคืนได้โดยไม่หลงทิศทาง (เดินเรือในทะเล ในเวลากลางคืน)

+

12 ราศี
12 Zodiac

        นักเดินทางในเวลากลางคืน จะสังเกตุลักษณะของพระจันทร์เสี้ยวข้างขึ้นข้างแรม เต็มดวงหรือดับเต็มดวง จะสัมพันธ์กันและแต่ละเดือนก็จะเห็นกลุ่มดวงดาวแต่ต่างกัน แต่เมื่อครบรอบปี ก็จะเห็นว่าดวงดาวเมื่อ 12 เดือนที่ผ่านมาแล้วปรากฏขึ้นมาอีกที่เดิม เป็นวงรอบ จึงรู้ว่าครบรอบ 1 ปี (12 เดือน) แล้ว กลุ่มดวงดาวที่ใช้เป็นปฏิทิน 12 เดือนใน 1 ปีนี้เรียกว่า “กลุ่มดาว 12 ราศี”  คนโบราณใช้ปฏิทินจันทรคติในการบันทึกนับเวลาการเดินทางและบันทึกเดือนเกิดของทุกคนไว้นับรอบเดือน และอายุของทุกคนว่าเกิดมากี่ปีแล้ว

ในด้านของนักดาราศาสตร์ในอดีต เพื่อให้จดจำง่ายขึ้น จึงแบ่งท้องฟ้าทั้งหมดทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเป็น 12 ส่วนเท่าๆกัน คือ 12 เดือน หรือเรียกว่า 12 ราศี ดวงดาวที่อยู่ใกล้ๆ จะเห็นเป็นดวงดาวเกาะเป็นกลุ่ม ที่เห็นเป็นประจำในแต่ละเดือน นักดาราศาสตร์ในอดีตจึงวาดเส้นระหว่างดวงดาว ให้เห็นเป็นภาพโดยย่อและเรียกชื่อกลุ่มดวงดาวนั้นตามลักษณะคนสัตว์สิ่งของที่ทุกคนรู้จัก เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเป็นสาธารณะชนทุกคนเข้าใจได้ง่าย

ตารางจักรราศี และช่วงวันที่ครอบคลุม

ราศี สัญลักษณ์ วันที่ครอบคลุมของราศี (โดยประมาณ)
แบบสายนะ
Tropical Zodiac
แบบนิรายนะ
Sidereal Zodiac
เมษ แกะ 21 มีนาคม – 19 เมษายน 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม
พฤษภ วัว 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน
เมถุน คนคู่ 21 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม
กรกฎ ปู 21 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม
สิงห์ สิงโต 23 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 17 สิงหาคม – 16 กันยายน
กันย์ หญิงสาว 23 สิงหาคม – 22 กันยายน 17 กันยายน – 16 ตุลาคม
ตุลย์ คันชั่ง 23 กันยายน – 22 ตุลาคม 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน
พิจิก แมงป่อง 23 ตุลาคม – 21 พฤศจิกายน 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม
ธนู คนยิงธนู 22 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 16 ธันวาคม – 14 มกราคม
มังกร แพะทะเล 22 ธันวาคม – 19 มกราคม 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์
กุมภ์ คนแบก
หม้อน้ำ
20 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม
มีน ปลา 19 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 14 มีนาคม – 12 เมษายน

+

12 นักษัตร

ยังมีกลุ่มดาวอีก 12 กลุ่ม ที่เคลื่อนไหวช้ามาก สามารถมองเห็นได้ตลอดปี เมื่อครบรอบ 1 ปีก็จะเห็นดวงดวงชุดใหม่ แต่ละชุดมีวงรอบถึง 12 ปี จึงจะมองเห็นได้อีกครั้ง  เราเรียกกลุ่มดวงดาวนี้ว่า “กลุ่มดาว 12 นักษัตร” ใช้บันทึกการเดินทางไกล และบันทึกปีเกิดของทุกคน

 

ปีนักษัตรมีดังนี้

ปี ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน
สัตว์ หนู วัว เสือ กระต่าย งูใหญ่ งูเล็ก ม้า แพะ ลิง ไก่ สุนัข สุกร

 

ปีนักษัตรในภาษาต่าง ๆ

อักษรจีน จีน
กลาง
จีน
ฮาก
กา
จีน
ฮาก
กา
นักษัตร ไทย บาลี ไทย
วน
ไท
ลื้อ
ไท
ใหญ่
เวียด
นาม
สู่
(shu3)
ฉู่ ชู่ ชวด หนู มุสิก ใจ้ ใจ้ เจ้อ-อี Tí ตี๊
หนิว
(niu2)
แหง่ว แหงว ฉลู วัว อุสุภ,
อุสภ
เป้า เป้า เป้า Sửu
สือ-ว
หู่
(hu3)
ฝู่ ฟู่ ขาล เสือ พยาฆร, พยัฆะ,
วยาฆร, พยคฆ
ยี ยี ยี Dần
เหยิ่น
ทู่
(tu4)
ถู้ ถู้ เถาะ กระต่าย สะสะ, สัศ เม้า เหม้า เหม้า Mạo
หม่าว

/龙
หลง
(long2)
หลุง หลุง
/ลยุ๋ง
มะโรง งูใหญ่ มังกร, นาค,
สงกา
สี สี สี Thìn
ถิ่น
เสอ
(she2)
สา สา มะเส็ง งูเล็ก สัป, สปปก ไส้ ไส้ เส้อ-อื Tị
ติ

/马
หม่า
(ma3)
มา มา มะเมีย ม้า ดุรงค, อัสส,
อัสดร
สง้า สะงะ สีงะ Ngọ
หง่อ
หยาง
(yang2)
หยอง หยอง มะแม แพะ เอฬกะ, อัชฉะ เม็ด เม็ด โมด Mùi
หมุ่ย
โหว
(hou2)
แห็ว แห็ว วอก ลิง มกฎะ, กปิ สัน แสน สัน Thân
เทิน

/鸡
จี
(ji1)
แก
/ไก
แก ระกา ไก่ กุกกุฎ, กุกกุฏ เล้า เล้า เฮ้า Dậu
เหย่า
โก่ว
(gou3)
แกว แก้ว จอ หมา โสณ, สุนัข เส็ด เส็ด เม็ด Tuất
ต๊วด

/猪
จู
(zhu1)
จู จู กุน หมู สุกร, วราห,
กุญชร
ใก๊ ใก๊ เก้อ-อื Hợi
เห่ย

+

ปีนักษัตรประจำปีเกิดของท่าน

ก่อนผู้อ่านทุกท่านจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตารายปี-ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) ต้องรู้ว่าตนเองเกิดในปีนักษัตรใด  ขอให้ทราบตามความเป็นจริงว่า โหราศาสตร์ไทยและคนไทยแต่โบราณใช้ปฎิทินแบบจันทรคติเป็นปกติ จึงยึดหลักว่า ปีนักษัตรจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ เท่านั้น เรียกว่า “วันสงกรานต์” ซึ่งก็คือวันทำบุญขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจันทรคติ ตามประเพณีไทยแต่โบราณนั้นเอง  (การปรับเปลี่ยนปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปีนั้น เป็นไปตามปฎิทินสากลโลกที่ใช้ปฎิทินแบบสุริยะคติ)

 1. ปี พ.ศ. 2469    (ค.ศ. 1926)     ปีขาล       เริ่มวันที่ 14 มีนาคม 2469
 2. ปี พ.ศ. 2470    (ค.ศ. 1927)    ปีเถาะ        เริ่มวันที่ 2 เมษายน 2470
 3. ปี พ.ศ. 2471    (ค.ศ. 1928)     ปีมะโรง     เริ่มวันที่ 21 มีนาคม 2471
 4. ปี พ.ศ. 2472    (ค.ศ. 1929)     ปีมะเส็ง     เริ่มวันที่ 9 เมษายน 2472
 5. ปี พ.ศ. 2473    (ค.ศ. 1930)     ปีมะเมีย     เริ่มวันที่ 30 มีนาคม 2473
 6. ปี พ.ศ. 2474    (ค.ศ. 1931)     ปีมะแม      เริ่มวันที่ 19 มีนาคม 2474
 7. ปี พ.ศ. 2475    (ค.ศ. 1932)     ปีวอก        เริ่มวันที่ 6 เมษายน 2475
 8. ปี พ.ศ. 2476    (ค.ศ. 1933)     ปีระกา       เริ่มวันที่ 26 มีนาตม 2476
 9. ปี พ.ศ. 2477    (ค.ศ. 1934)     ปีจอ          เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2477
 10. ปี พ.ศ. 2478    (ค.ศ. 1935)     ปีกุน          เริ่มวันที่ 4 เมษายน 2478
 11. ปี พ.ศ. 2479    (ค.ศ. 1936)     ปีชวด        เริ่มวันที่ 23 มีนาคม 2479
 12. ปี พ.ศ. 2480    (ค.ศ. 1937)     ปีฉลู          เริ่มวันที่ 13 มีนาคม 2480
 13. ปี พ.ศ. 2481    (ค.ศ. 1938)      ปีขาล        เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2481
 14. ปี พ.ศ. 2482    (ค.ศ. 1939)      ปีเถาะ       เริ่มวันที่ 21 มีนาคม 2482
 15. ปี พ.ศ. 2483    (ค.ศ. 1940)     ปีมะโรง     เริ่มวันที่ 8 เมษายน 2483
 16. ปี พ.ศ. 2484    (ค.ศ. 1941)      ปีมะเส็ง    เริ่มวันที่ 28 มีนาคม 2484
 17. ปี พ.ศ. 2485    (ค.ศ. 1942)      ปีมะเมีย    เริ่มวันที่ 17 มีนาคม 2485
 18. ปี พ.ศ. 2486    (ค.ศ. 1943)      ปีมะแม     เริ่มวันที่ 5 เมษายน 2486
 19. ปี พ.ศ. 2487    (ค.ศ. 1944)      ปีวอก       เริ่มวันที่ 24 มีนาคม 2487
 20. ปี พ.ศ. 2488    (ค.ศ. 1945)      ปีระกา     เริ่มวันที่ 12 เมษายน 2488
 21. ปี พ.ศ. 2489    (ค.ศ. 1946)      ปีจอ         เริ่มวันที่ 2 เมษายน 2489
 22. ปี พ.ศ. 2490    (ค.ศ. 1947)      ปีกุน         เริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2490
 23. ปี พ.ศ. 2491    (ค.ศ. 1948)      ปีชวด       เริ่มวันที่ 9 เมษายน 2491
 24. ปี พ.ศ. 2492    (ค.ศ. 1949)      ปีฉลู        เริ่มวันที่ 29 มีนาคม 2492
 25. ปี พ.ศ. 2493    (ค.ศ. 1950)      ปีขาล       เริ่มวันที่ 19 มีนาคม 2493
 26. ปี พ.ศ. 2494    (ค.ศ. 1951)      ปีเถาะ       เริ่มวันที่ 7 เมษายน 2494
 27. ปี พ.ศ. 2495    (ค.ศ. 1952)      ปีมะโรง     เริ่มวันที่ 26 มีนาคม 2495
 28. ปี พ.ศ. 2496    (ค.ศ. 1953)      ปีมะเส็ง     เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2496
 29. ปี พ.ศ. 2497    (ค.ศ. 1954)     ปีมะเมีย      เริ่มวันที่ 4 เมษายน 2497
 30. ปี พ.ศ. 2498    (ค.ศ. 1955)      ปีมะแม      เริ่มวันที่ 24 มีนาคม 2498
 31. ปี พ.ศ. 2499    (ค.ศ. 1956)      ปีวอก       เริ่มวันที่ 12 มีนาคม 2499
 32. ปี พ.ศ. 2500    (ค.ศ. 1957)     ปีระกา      เริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2500
 33. ปี พ.ศ. 2501    (ค.ศ. 1958)      ปีจอ        เริ่มวันที่ 21 มีนาคม 2501
 34. ปี พ.ศ. 2502    (ค.ศ. 1959)      ปีกุน        เริ่มวันที่ 9 เมษายน 2502
 35. ปี พ.ศ. 2503    (ค.ศ. 1960)     ปีชวด       เริ่มวันที่ 28 มีนาคม 2503
 36. ปี พ.ศ. 2504    (ค.ศ. 1961)      ปีฉลู        เริ่มวันที่ 17 มีนาคม 2504
 37. ปี พ.ศ. 2505    (ค.ศ. 1962)      ปีขาล      เริ่มวันที่ 5 เมษายน 2505
 38. ปี พ.ศ. 2506    (ค.ศ. 1963)      ปีเถาะ     เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2506
 39. ปี พ.ศ. 2507    (ค.ศ. 1964)      ปีมะโรง   เริ่มวันที่ 14 มีนาคม 2507
 40. ปี พ.ศ. 2508    (ค.ศ. 1965)      ปีมะเส็ง   เริ่มวันที่ 2 เมษายน 2508
 41. ปี พ.ศ. 2509    (ค.ศ. 1966)     ปีมะเมีย     เริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2509
 42. ปี พ.ศ. 2510    (ค.ศ. 1967)     ปีมะแม     เริ่มวันที่ 10 เมษายน 2510
 43. ปี พ.ศ. 2511    (ค.ศ. 1968)      ปีวอก       เริ่มวันที่ 29 มีนาคม 2511
 44. ปี พ.ศ. 2512    (ค.ศ. 1969)      ปีระกา      เริ่มวันที่ 18 มีนาคม 2512
 45. ปี พ.ศ. 2513    (ค.ศ. 1970)     ปีจอ          เริ่มวันที่ 6 เมษายน 2513
 46. ปี พ.ศ. 2514    (ค.ศ. 1971)      ปีกุน         เริ่มวันที่ 27 มีนาคม 2514
 47. ปี พ.ศ. 2515    (ค.ศ. 1972)     ปีชวด        เริ่มวันที่ 15 มีนาคม 2515
 48. ปี พ.ศ. 2516    (ค.ศ. 1973)     ปีฉลู          เริ่มวันที่ 3 มีนาคม 2516
 49. ปี พ.ศ. 2517    (ค.ศ. 1974)     ปีขาล         เริ่มวันที่ 24 มีนาคม 2517
 50. ปี พ.ศ. 2518    (ค.ศ. 1975)     ปีเถาะ         เริ่มวันที่ 13 มีนาคม 2518
 51. ปี พ.ศ. 2519    (ค.ศ. 1976)     ปีมะโรง       เริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2519
 52. ปี พ.ศ. 2520    (ค.ศ. 1977)    ปีมะเส็ง         เริ่มวันที่ 20 มีนาคม 2520
 53. ปี พ.ศ. 2521    (ค.ศ. 1978)     ปีมะเมีย       เริ่มวันที่ 8 เมษายน 2521
 54. ปี พ.ศ. 2522    (ค.ศ. 1979)     ปีมะแม        เริ่มวันที่ 28 มีนาคม 2522
 55. ปี พ.ศ. 2523    (ค.ศ. 1980)     ปีวอก           เริ่มวันที่ 17 มีนาคม 2523
 56. ปี พ.ศ. 2524    (ค.ศ. 1981)     ปีระกา         เริ่มวันที่ 5 เมษายน 2524
 57. ปี พ.ศ. 2525    (ค.ศ. 1982)     ปีจอ            เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2525
 58. ปี พ.ศ. 2526    (ค.ศ. 1983)     ปีกุน            เริ่มวันที่ 14 มีนาคม 2526
 59. ปี พ.ศ. 2527    (ค.ศ. 1984)     ปีชวด          เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2527
 60. ปี พ.ศ. 2528    (ค.ศ. 1985)     ปีฉลู            เริ่มวันที่ 21 มีนาคม 2528
 61. ปี พ.ศ. 2529    (ค.ศ. 1986)     ปีขาล          เริ่มวันที่ 9 เมษายน 2529
 62. ปี พ.ศ. 2530    (ค.ศ. 1987)     ปีเถาะ          เริ่มวันที่ 29 มีนาคม 2530
 63. ปี พ.ศ. 2531    (ค.ศ. 1988)     ปีมะโรง        เริ่มวันที่ 18 มีนาคม 2531
 64. ปี พ.ศ. 2532    (ค.ศ. 1989)     ปีมะเส็ง        เริ่มวันที่ 6 เมษายน 2532
 65. ปี พ.ศ. 2533    (ค.ศ. 1990)     ปีมะเมีย       เริ่มวันที่ 26 มีนาคม 2533
 66. ปี พ.ศ. 2534    (ค.ศ. 1991)     ปีมะแม         เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2534
 67. ปี พ.ศ. 2535    (ค.ศ. 1992)     ปีวอก           เริ่มวันที่ 3 เมษายน 2535
 68. ปี พ.ศ. 2536    (ค.ศ. 1993)     ปีระกา          เริ่มวันที่ 23 มีนาคม 2536
 69. ปี พ.ศ. 2537    (ค.ศ. 1994)     ปีจอ             เริ่มวันที่ 11 เมษายน 2537
 70. ปี พ.ศ. 2538    (ค.ศ. 1995)     ปีกุน            เริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2538
 71. ปี พ.ศ. 2539    (ค.ศ. 1996)     ปีชวด          เริ่มวันที่ 19 มีนาคม 2539
 72. ปี พ.ศ. 2540    (ค.ศ. 1997)    ปีฉลู            เริ่มวันที่ 7 เมษายน 2540
 73. ปี พ.ศ. 2541    (ค.ศ. 1998)     ปีขาล          เริ่มวันที่ 28 มีนาคม 2541
 74. ปี พ.ศ. 2542    (ค.ศ. 1999)     ปีเถาะ         เริ่มวันที่ 17 มีนาคม 2542
 75. ปี พ.ศ. 2543    (ค.ศ. 2000)    ปีมะโรง        เริ่มวันที่ 4 เมษายน 2543
 76. ปี พ.ศ. 2544    (ค.ศ. 2001)    ปีมะเส็ง        เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2544
 77. ปี พ.ศ. 2545    (ค.ศ. 2002)    ปีมะเมีย        เริ่มวันที่ 14 มีนาคม 2545
 78. ปี พ.ศ. 2546    (ค.ศ. 2003)    ปีมะแม         เริ่มวันที่ 2 เมษายน 2546
 79. ปี พ.ศ. 2547    (ค.ศ. 2004)    ปีวอก           เริ่มวันที่ 21 มีนาคม 2547
 80. ปี พ.ศ. 2548    (ค.ศ. 2005)    ปีระกา         เริ่มวันที่ 9 เมษายน 2548
 81. ปี พ.ศ. 2549    (ค.ศ. 2006)    ปีจอ            เริ่มวันที่ 30 มีนาคม 2549
 82. ปี พ.ศ. 2550    (ค.ศ. 2007)   ปีกุน             เริ่มวันที่ 19 มีนาคม 2550
 83. ปี พ.ศ. 2551    (ค.ศ. 2008)    ปีชวด         เริ่มวันที่ 6 เมษายน 2551
 84. ปี พ.ศ. 2552    (ค.ศ. 2009)   ปีฉลู            เริ่มวันที่ 26 มีนาคม 2552
 85. ปี พ.ศ. 2553    (ค.ศ. 2010)   ปีขาล           เริ่มวันที่ 16 มีนาคม 2553
 86. ปี พ.ศ. 2554    (ค.ศ. 2011)    ปีเถาะ          เริ่มวันที่ 4 เมษายน 2554
 87. ปี พ.ศ. 2555    (ค.ศ. 2012)    ปีมะโรง        เริ่มวันที่ 23 มีนาคม 2555
 88. ปี พ.ศ. 2556    (ค.ศ. 2013)    ปีมะเส็ง        เริ่มวันที่ 11 เมษายน 2556
 89. ปี พ.ศ. 2557    (ค.ศ. 2014)   ปีมะเมีย         เริ่มวันที่ 31 มีนาคม 2557
 90. ปี พ.ศ. 2558    (ค.ศ. 2015)    ปีมะแม        เริ่มวันที่ 20 มีนาคม 2558
 91. ปี พ.ศ. 2559    (ค.ศ. 2016)    ปีวอก           เริ่มวันที่ 7 เมษายน 2559
 92. ปี พ.ศ. 2560    (ค.ศ. 2017)    ปีระกา          เริ่มวันที่ 28 มีนาคม 2560
 93. ปี พ.ศ. 2561    (ค.ศ. 2018)    ปีจอ            เริ่มวันที่ 17 มีนาคม 2561
 94. ปี พ.ศ. 2562    (ค.ศ. 2019)    ปีกุน             เริ่มวันที่ 5 เมษายน 2562
 95. ปี พ.ศ. 2563    (ค.ศ. 2020)    ปีชวด          เริ่มวันที่ 24 มีนาคม 2563
 96. ปี พ.ศ. 2564    (ค.ศ. 2021)    ปีฉลู             เริ่มวันที่ 14 มีนาคม 2564
 97. ปี พ.ศ. 2565    (ค.ศ. 2022)    ปีขาล          เริ่มวันที่ 2 เมษายน 2565
 98. ปี พ.ศ. 2566    (ค.ศ. 2023)    ปีเถาะ          เริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2566
 99. ปี พ.ศ. 2567    (ค.ศ. 2024)    ปีมะโรง        เริ่มวันที่ 9 เมษายน 2567
 100. ปี พ.ศ. 2568    (ค.ศ. 2025)    ปีมะเส็ง        เริ่มวันที่ 29 มีนาคม 2568

(ขออภัย…อยู่ระหว่างการสร้างและเชื่อมโยงลิงค์ครับ)

……………………………………….

บริการดูดวงทางโทรศัพท์ vb45(คลิกอ่านรายละเอียด) บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง ใช้วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธ.กสิกรไทย 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn ให้บริการในเวลา 09.00 น.-21.00 น.
โทร. Dtac 081-533-3529, Ais 093-240-0151, True 096-881-7811 โดยโหร.อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

vh50 4KBWP3 50 2KB FB3 50 1KB Twitter3 50 1KB line3 50 1KB G+4 50 2KB YouTube 1 RSS WP5 40
patomtip_jpeg

3 ความเห็น (+add yours?)

 1. Trackback: วิธีทำบุญเสริมดวงชะตาบารมี | พยากรณ์ดวงชะตา_อดิศร นิตยาจาร
 2. Trackback: ดูดวงรายสัปดาห์_ทายจากวันเกิด สัปดาห์ที่ 6/58 (2-8 ก.พ. 2558) | พยากรณ์ดวงชะตา_อดิศร นิตยาจาร
 3. Trackback: ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 | พยากรณ์ดวงชะตา_อดิศร นิตยาจาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: