ไหว้ครู

ไหว้ครู
Teachers

     ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ขอได้โปรดจงมาเป็นศิริมิ่งขวัญมงคลชัยแก่ข้าพเจ้าและทีมงาน ขอระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเทพเทวดาอารักษ์อินทร์พรหมยมยักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ขอได้โปรดจงมาเป็นพยานและโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าเคยสะสมบุญสร้างกุศลมาแล้วตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันและอนาคตกาล

     ข้าพเจ้าขออนุญาตินำความรู้ทางโหราศาสตร์ และทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นำมาเขียนคำพยากรณ์ดวงชะตาและบทความ เพื่อให้อ่านได้ฟรี เป็นวิทยาทานและสาธารณะประโยชน์ ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์นี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินโชคลาภสุขภาพจงมีแก่ข้าพเจ้าและทีมงานทุกท่าน

     ข้าพเจ้าขอพรเป็นพิเศษว่า “ผู้อ่านและลูกค้าท่านใด อยู่ในวิสัยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาอารักษ์ครูบาอาจารย์และข้าพเจ้าจะสามารถช่วยเหลือได้ เจ้ากรรมนายเวรพร้อมจะให้อภัยเป็นทาน ขอให้ผู้อ่านและลูกค้าสามารถติดต่อกับข้าพเจ้าได้สะดวกในทุกช่องทาง ขอมีศัทธา เป็นมิตรที่ดีต่อกัน ขอให้ข้าพเจ้าพยากรณ์ดวงชะตาได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ขอให้สามารถช่วยให้ผู้อ่านและลูกค้าทุกท่านพ้นจากปัญหาทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บโทษทั้งปวงได้โดยง่ายโดยไม่เหลือ เห็นผลใน 3 เดือน ขอความสุขสวัสดีโชคลาภร่ำรวย จงมีแก่ลูกค้าทุกคน”

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

ป.ล. ผู้อ่านท่านใดอ่านคำพยากรณ์และบทความจากเว็บไซต์นี้แล้ว มีจิตศัทธาหรือมีความประสงค์จะตอบแทนบูชาครูโดยไม่ประสงค์ออกนาม สามารถโอนเงินมาได้ตามกำลังใจและศัทธา (xxx+เศษ 9 บาท) ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn  เงินส่วนหนึ่งจะนำไปทำบุญ “ปล่อยปลา+สังฆทาน” ทุกเดือน  อีกส่วนหนึ่งจะนำไปก่อตั้งเป็น “กองทุนกู้ยืมตนเองเพื่อการศึกษาและอาชีพ” สำหรับให้บุตรหลานบริวารและทีมงานของหมอแดง กู้ยืมเป็นทุนการศึกษาและเป็นทุนเริ่มต้นทำอาชีพส่วนตัว โดยคิดดอกเบี้ย 1 % ปี  กองทุนนี้ตั้งค่าให้สามารถเติบโตได้มั่นคงอยู่ได้ตลอดไป (เหมือนกองทุน กยศ.และกองทุนหมู่บ้าน)

Advertisements
%d bloggers like this: