เด็กที่เกิดในวันนี้ พฤษภาคม 2562

ด็กที่เกิดในวันนี้
Children born today.

ในปัจจุบันทุกประเทศใช้ “ปฎิทินสุริยคติ” เป็นปฎิทินสากล เด็กที่เกิดใหม่ในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืนไปถึงเช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิดให้เป็นวันใหม่
แต่บทความนี้ ให้คำพยากรณ์ดวงชะตาไปตามตำราโบราณของโหราศาสตร์ไทย ซึ่งใช้ “ปฎิทินจันทรคติ” ปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงเวลาเช้าสว่างแล้ว (รุ่งอรุณ) พระอาทิตย์เริ่มทอแสงสว่างกระทั้งเริ่มเห็นลายมือ (06.00 น.) เรียกกันติดปากคนไทยมาทุกวันนี้ว่า “รุ่งเช้าวันใหม่”
สรุปว่า เด็กที่เกิดหลังเที่ยงคืน ต้องย้อนไปอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กที่เกิดก่อนเที่ยงคืน

ดูดวงรายวัน
ดวงชะตาเด็กที่เกิดในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
Daily horoscope.
Children horoscope born in May 2019.

 1. เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (วันแรงงาน)
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำจุน ชอบช่วยเหลือคนลำบากยากจนด้อยโอกาส มักเดินทางไกล โยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ่อย สืบทอดอาชีพจากพ่อและบรรพบุรุษ รักครอบครัว ค้าขายสินค้าที่ทำจากเงินทองอัญมณี นักบวช ครู ผู้พิพากษา ทนาย ทหาร ตำรวจ โชคลาภมรดกได้จากแม่และญาติ โรคประจำตัวหลอดเลือดหัวใจ อวัยวะสืบพันธ์ุ
 2. เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน
  • ดวงชะตา : เป็นคนมีเมตตาสูง เจ้าเสน่ห์ ใครเห็นก็หลงรัก สัมผัสที่หกสูง หัวก้าวหน้า ชอบทำบุญให้ทาน และโชคลาภแก่คนทั่วไป นักบวช ครูบาอาจารย์ ผู้พิพากษา เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นมิตรกับทุกคน โรคประจำตัว
 3. เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ชอบศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ที่ลึกลับ ค้นหาสัจธรรมความจริง ชีวิตหลังความตาย จิตวิญญาณ กฏแห่งกรรม อาชีพวิศวะกร เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่
 4. เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ทำงานหนักเอาเบาสู้ อาชีพนักการปกครอง ครูบาอาจารย์ ช่าง วิศวกร ผู้บริหารระดับสูง ค้าขาย ตำรวจทหาร ร่ำรวยเงินทอง
 5. เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผู้พิทักษ์รักษาประจำท้องถิ่น อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวย สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ช่วยเลี้ยงดู อาชีพนักบวช นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษณ์ มักเดินทางไกลห่างจากครอบครัว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู รักครอบครัว โรคประจำตัวหัวใจและหลอดเลือด
 6. เกิดวันที่ 6 พฤษภาคมพ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ชอบเดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย อาชีพผู้พิพากษา แพทย์พยาบาล เรียนสูง รักอิสระ เก่งในทางเจรจา มีโลกส่วนตัวสูง
 7. เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : แข็บแรง คล่องแคล้วว่องไว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล มีเสนห์ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล ฝักใฝ่ในทางธรรม รักสงบ เก่งภาษาต่างประเทศ อาชีพค้าขาย
 8. เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : สวยหล่อมีเสน่ห์และสัมผัสที่หกสูง เรียนเก่ง ขยันทำงานหาเงินร่ำรวยเงินทอง มากไปด้วยทรัพย์สินบ้านที่ดิน รักครอบครัว โรคประจำตัวเต้านมมดลูกต้อมลูกหมาก หลอดเลือดหัวใจ ชอบทำบุญให้ทาน อาชีพผู้บริหาร โรงงานขนาดใหญ่
 9. เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (วันพืชมงคล)
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผิวขาวเหลือง พูดจาตรงไปตรงมา มักเดินทางไกล ไปถึงต่างประเทศ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล นอนน้อย ต้องการห้องส่วนตัว อาชีพครูบาอาจารย์
 10. เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก รักการเรียน ค้นหาสัจธรรม อาชีพค้าขาย แพทย์ พยาบาล อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะรุ่งเรือง รักความสงบ
 11. เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ทำงานหนักเอาเบาสู้ ครูบาอาจารย์ ช่าง วิศวกร ผู้บริหารระดับสูง ค้าขาย ตำรวจทหาร ร่ำรวยเงินทอง
 12. เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  •  ดวงชะตา : ผู้พิทักษ์รักษาประจำท้องถิ่น อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวย สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ช่วยเลี้ยงดู อาชีพนักบวช นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษณ์ มักเดินทางไกลห่างจากครอบครัว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู รักครอบครัว โรคประจำตัวหัวใจและหลอดเลือด
 13. เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ชอบเดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย อาชีพผู้พิพากษา แพทย์พยาบาล เรียนสูง รักอิสระ เก่งในทางเจรจา มีโลกส่วนตัวสูง
 14. เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ๓๖๕/๑๔ แข็งแรงคล่องแคล้วว่องไว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล มีเสนห์ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล ฝักใฝ่ในทางธรรม รักสงบ เก่งภาษาต่างประเทศ อาชีพค้าขาย  นักกีฬา เจ้าของธุรกิจส่วนตัว โรงงานขนาดใหญ่
 15. เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : สวยหล่อมีเสน่ห์และสัมผัสที่หกสูง เรียนเก่ง ขยันทำงานหาเงินร่ำรวยเงินทอง มากไปด้วยทรัพย์สินบ้านที่ดิน รักครอบครัว โรคประจำตัวเต้านมมดลูกต้อมลูกหมาก หลอดเลือดหัวใจ ชอบทำบุญให้ทาน อาชีพผู้บริหาร โรงงานขนาดใหญ่
 16. เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผิวขาวเหลือง พูดจาตรงไปตรงมา มักเดินทางไกล ไปถึงต่างประเทศ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล นอนน้อย ต้องการห้องส่วนตัว อาชีพครูบาอาจารย์
 17. เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก รักการเรียน ค้นหาสัจธรรม อาชีพค้าขาย แพทย์ พยาบาล อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะรุ่งเรือง รักความสงบ 
 18. เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ทำงานหนักเอาเบาสู้ ครูบาอาจารย์ ช่าง วิศวกร ผู้บริหารระดับสูง ค้าขาย ตำรวจทหาร ร่ำรวยเงินทอง
 19. เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผู้พิทักษ์รักษาประจำท้องถิ่น อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวย สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ช่วยเลี้ยงดู อาชีพนักบวช นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษณ์ มักเดินทางไกลห่างจากครอบครัว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู รักครอบครัว โรคประจำตัวหัวใจและหลอดเลือด
 20. เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ชอบเดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย อาชีพผู้พิพากษา แพทย์พยาบาล เรียนสูง รักอิสระ เก่งในทางเจรจา มีโลกส่วนตัวสูง
 21. เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : แข็บแรง คล่องแคล้วว่องไว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล มีเสนห์ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล ฝักใฝ่ในทางธรรม รักสงบ เก่งภาษาต่างประเทศ อาชีพค้าขาย 
 22. เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : สวยหล่อมีเสน่ห์และสัมผัสที่หกสูง เรียนเก่ง ขยันทำงานหาเงินร่ำรวยเงินทอง มากไปด้วยทรัพย์สินบ้านที่ดิน รักครอบครัว โรคประจำตัวเต้านมมดลูกต้อมลูกหมาก หลอดเลือดหัวใจ ชอบทำบุญให้ทาน อาชีพผู้บริหาร โรงงานขนาดใหญ่
 23. เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผิวขาวเหลือง พูดจาตรงไปตรงมา มักเดินทางไกล ไปถึงต่างประเทศ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล นอนน้อย ต้องการห้องส่วนตัว อาชีพครูบาอาจารย์
 24. เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก รักการเรียน ค้นหาสัจธรรม อาชีพค้าขาย แพทย์ พยาบาล อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะรุ่งเรือง รักความสงบ 
 25. เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ทำงานหนักเอาเบาสู้ ครูบาอาจารย์ ช่าง วิศวกร ผู้บริหารระดับสูง ค้าขาย ตำรวจทหาร ร่ำรวยเงินทอง
 26. เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผู้พิทักษ์รักษาประจำท้องถิ่น อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวย สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ช่วยเลี้ยงดู อาชีพนักบวช นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษณ์ มักเดินทางไกลห่างจากครอบครัว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู รักครอบครัว โรคประจำตัวหัวใจและหลอดเลือด
 27. เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ชอบเดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย อาชีพผู้พิพากษา แพทย์พยาบาล เรียนสูง รักอิสระ เก่งในทางเจรจา มีโลกส่วนตัวสูง
 28. เกิดวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : แข็บแรง คล่องแคล้วว่องไว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล มีเสนห์ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล ฝักใฝ่ในทางธรรม รักสงบ เก่งภาษาต่างประเทศ อาชีพค้าขาย 
 29. เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : สวยหล่อมีเสน่ห์และสัมผัสที่หกสูง เรียนเก่ง ขยันทำงานหาเงินร่ำรวยเงินทอง มากไปด้วยทรัพย์สินบ้านที่ดิน รักครอบครัว โรคประจำตัวเต้านมมดลูกต้อมลูกหมาก หลอดเลือดหัวใจ ชอบทำบุญให้ทาน อาชีพผู้บริหาร โรงงานขนาดใหญ่
 30. เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผิวขาวเหลือง พูดจาตรงไปตรงมา มักเดินทางไกล ไปถึงต่างประเทศ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล นอนน้อย ต้องการห้องส่วนตัว อาชีพครูบาอาจารย์
 31. เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก รักการเรียน ค้นหาสัจธรรม อาชีพค้าขาย แพทย์ พยาบาล อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะรุ่งเรือง รักความสงบ 

QR code บทความนี้
ด็กที่เกิดในวันนี้
เด็กที่เกิดในเดือน MM พ.ศ. 2562
ลิงค์ถาวร https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2019/05/01/childrenborn2019may/
ลิงค์ย่อ https://wp.me/p1TD9H-4Xs

………………………………………..

vh50 4KB

บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท
พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+จิตสัมผัส 
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (หรือคำถามละ 100 บาท) 
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร 
ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง ในเวลา 09.00 น.-21.00 น.
Line ID : moredang โทร. 081-533-3529
เอกสาร 954 วิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์ https://freecheckhoroscope.files.wordpress.com/2017/12/paper954jpg.jpg

patomtip_jpeg

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: