เด็กที่เกิดในวันนี้ พฤษภาคม 2562

ด็กที่เกิดในวันนี้
Children born today.

ในปัจจุบันทุกประเทศใช้ “ปฎิทินสุริยคติ” เป็นปฎิทินสากล เด็กที่เกิดใหม่ในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างหลังเที่ยงคืนไปถึงเช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.)  จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิดให้เป็นวันใหม่
แต่บทความนี้ ให้คำพยากรณ์ดวงชะตาไปตามตำราโบราณของโหราศาสตร์ไทย ซึ่งใช้ “ปฎิทินจันทรคติ” ปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อถึงเวลาเช้าสว่างแล้ว (รุ่งอรุณ) พระอาทิตย์เริ่มทอแสงสว่างกระทั้งเริ่มเห็นลายมือ (06.00 น.) เรียกกันติดปากคนไทยมาทุกวันนี้ว่า “รุ่งเช้าวันใหม่”
สรุปว่า เด็กที่เกิดหลังเที่ยงคืน ต้องย้อนไปอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาของเด็กที่เกิดก่อนเที่ยงคืน

ดูดวงรายวัน
ดวงชะตาเด็กที่เกิดในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
Daily horoscope.
Children horoscope born in May 2019.

 1. เกิดวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (วันแรงงาน)
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำจุน ชอบช่วยเหลือคนลำบากยากจนด้อยโอกาส มักเดินทางไกล โยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ่อย สืบทอดอาชีพจากพ่อและบรรพบุรุษ รักครอบครัว ค้าขายสินค้าที่ทำจากเงินทองอัญมณี นักบวช ครู ผู้พิพากษา ทนาย ทหาร ตำรวจ โชคลาภมรดกได้จากแม่และญาติ โรคประจำตัวหลอดเลือดหัวใจ อวัยวะสืบพันธ์ุ
 2. เกิดวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน
  • ดวงชะตา : เป็นคนมีเมตตาสูง เจ้าเสน่ห์ ใครเห็นก็หลงรัก สัมผัสที่หกสูง หัวก้าวหน้า ชอบทำบุญให้ทาน และโชคลาภแก่คนทั่วไป นักบวช ครูบาอาจารย์ ผู้พิพากษา เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นมิตรกับทุกคน โรคประจำตัว
 3. เกิดวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ชอบศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ที่ลึกลับ ค้นหาสัจธรรมความจริง ชีวิตหลังความตาย จิตวิญญาณ กฏแห่งกรรม อาชีพวิศวะกร เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่
 4. เกิดวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ทำงานหนักเอาเบาสู้ อาชีพนักการปกครอง ครูบาอาจารย์ ช่าง วิศวกร ผู้บริหารระดับสูง ค้าขาย ตำรวจทหาร ร่ำรวยเงินทอง
 5. เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผู้พิทักษ์รักษาประจำท้องถิ่น อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวย สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ช่วยเลี้ยงดู อาชีพนักบวช นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษณ์ มักเดินทางไกลห่างจากครอบครัว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู รักครอบครัว โรคประจำตัวหัวใจและหลอดเลือด
 6. เกิดวันที่ 6 พฤษภาคมพ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ชอบเดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย อาชีพผู้พิพากษา แพทย์พยาบาล เรียนสูง รักอิสระ เก่งในทางเจรจา มีโลกส่วนตัวสูง
 7. เกิดวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : แข็บแรง คล่องแคล้วว่องไว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล มีเสนห์ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล ฝักใฝ่ในทางธรรม รักสงบ เก่งภาษาต่างประเทศ อาชีพค้าขาย
 8. เกิดวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : สวยหล่อมีเสน่ห์และสัมผัสที่หกสูง เรียนเก่ง ขยันทำงานหาเงินร่ำรวยเงินทอง มากไปด้วยทรัพย์สินบ้านที่ดิน รักครอบครัว โรคประจำตัวเต้านมมดลูกต้อมลูกหมาก หลอดเลือดหัวใจ ชอบทำบุญให้ทาน อาชีพผู้บริหาร โรงงานขนาดใหญ่
 9. เกิดวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  (วันพืชมงคล)
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผิวขาวเหลือง พูดจาตรงไปตรงมา มักเดินทางไกล ไปถึงต่างประเทศ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล นอนน้อย ต้องการห้องส่วนตัว อาชีพครูบาอาจารย์
 10. เกิดวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก รักการเรียน ค้นหาสัจธรรม อาชีพค้าขาย แพทย์ พยาบาล อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะรุ่งเรือง รักความสงบ
 11. เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ทำงานหนักเอาเบาสู้ ครูบาอาจารย์ ช่าง วิศวกร ผู้บริหารระดับสูง ค้าขาย ตำรวจทหาร ร่ำรวยเงินทอง
 12. เกิดวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  •  ดวงชะตา : ผู้พิทักษ์รักษาประจำท้องถิ่น อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวย สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ช่วยเลี้ยงดู อาชีพนักบวช นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษณ์ มักเดินทางไกลห่างจากครอบครัว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู รักครอบครัว โรคประจำตัวหัวใจและหลอดเลือด
 13. เกิดวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันจันทร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ชอบเดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย อาชีพผู้พิพากษา แพทย์พยาบาล เรียนสูง รักอิสระ เก่งในทางเจรจา มีโลกส่วนตัวสูง
 14. เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ๓๖๕/๑๔ แข็งแรงคล่องแคล้วว่องไว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล มีเสนห์ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล ฝักใฝ่ในทางธรรม รักสงบ เก่งภาษาต่างประเทศ อาชีพค้าขาย  นักกีฬา เจ้าของธุรกิจส่วนตัว โรงงานขนาดใหญ่
 15. เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพุธ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : สวยหล่อมีเสน่ห์และสัมผัสที่หกสูง เรียนเก่ง ขยันทำงานหาเงินร่ำรวยเงินทอง มากไปด้วยทรัพย์สินบ้านที่ดิน รักครอบครัว โรคประจำตัวเต้านมมดลูกต้อมลูกหมาก หลอดเลือดหัวใจ ชอบทำบุญให้ทาน อาชีพผู้บริหาร โรงงานขนาดใหญ่
 16. เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผิวขาวเหลือง พูดจาตรงไปตรงมา มักเดินทางไกล ไปถึงต่างประเทศ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล นอนน้อย ต้องการห้องส่วนตัว อาชีพครูบาอาจารย์
 17. เกิดวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก รักการเรียน ค้นหาสัจธรรม อาชีพค้าขาย แพทย์ พยาบาล อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะรุ่งเรือง รักความสงบ 
 18. เกิดวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันเสาร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ทำงานหนักเอาเบาสู้ ครูบาอาจารย์ ช่าง วิศวกร ผู้บริหารระดับสูง ค้าขาย ตำรวจทหาร ร่ำรวยเงินทอง
 19. เกิดวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผู้พิทักษ์รักษาประจำท้องถิ่น อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวย สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ช่วยเลี้ยงดู อาชีพนักบวช นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษณ์ มักเดินทางไกลห่างจากครอบครัว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู รักครอบครัว โรคประจำตัวหัวใจและหลอดเลือด
 20. เกิดวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ชอบเดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย อาชีพผู้พิพากษา แพทย์พยาบาล เรียนสูง รักอิสระ เก่งในทางเจรจา มีโลกส่วนตัวสูง
 21. เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : แข็บแรง คล่องแคล้วว่องไว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล มีเสนห์ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล ฝักใฝ่ในทางธรรม รักสงบ เก่งภาษาต่างประเทศ อาชีพค้าขาย 
 22. เกิดวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : สวยหล่อมีเสน่ห์และสัมผัสที่หกสูง เรียนเก่ง ขยันทำงานหาเงินร่ำรวยเงินทอง มากไปด้วยทรัพย์สินบ้านที่ดิน รักครอบครัว โรคประจำตัวเต้านมมดลูกต้อมลูกหมาก หลอดเลือดหัวใจ ชอบทำบุญให้ทาน อาชีพผู้บริหาร โรงงานขนาดใหญ่
 23. เกิดวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผิวขาวเหลือง พูดจาตรงไปตรงมา มักเดินทางไกล ไปถึงต่างประเทศ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล นอนน้อย ต้องการห้องส่วนตัว อาชีพครูบาอาจารย์
 24. เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก รักการเรียน ค้นหาสัจธรรม อาชีพค้าขาย แพทย์ พยาบาล อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะรุ่งเรือง รักความสงบ 
 25. เกิดวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันเสาร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ทำงานหนักเอาเบาสู้ ครูบาอาจารย์ ช่าง วิศวกร ผู้บริหารระดับสูง ค้าขาย ตำรวจทหาร ร่ำรวยเงินทอง
 26. เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผู้พิทักษ์รักษาประจำท้องถิ่น อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองร่ำรวย สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่ผู้ช่วยเลี้ยงดู อาชีพนักบวช นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษณ์ มักเดินทางไกลห่างจากครอบครัว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู รักครอบครัว โรคประจำตัวหัวใจและหลอดเลือด
 27. เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันจันทร์ แรม ๙ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผ่าตัด คลอดทางช่องท้อง เดินทางโยกย้ายที่อยู่ที่นอนบ่อย ชอบทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก สัมผัสที่หกสูง ชอบเดินทางท่องเที่ยว ผจญภัย อาชีพผู้พิพากษา แพทย์พยาบาล เรียนสูง รักอิสระ เก่งในทางเจรจา มีโลกส่วนตัวสูง
 28. เกิดวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันอังคาร แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : แข็บแรง คล่องแคล้วว่องไว ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุช่วยเลี้ยงดูแล มีเสนห์ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล ฝักใฝ่ในทางธรรม รักสงบ เก่งภาษาต่างประเทศ อาชีพค้าขาย 
 29. เกิดวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพุธ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : สวยหล่อมีเสน่ห์และสัมผัสที่หกสูง เรียนเก่ง ขยันทำงานหาเงินร่ำรวยเงินทอง มากไปด้วยทรัพย์สินบ้านที่ดิน รักครอบครัว โรคประจำตัวเต้านมมดลูกต้อมลูกหมาก หลอดเลือดหัวใจ ชอบทำบุญให้ทาน อาชีพผู้บริหาร โรงงานขนาดใหญ่
 30. เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ผิวขาวเหลือง พูดจาตรงไปตรงมา มักเดินทางไกล ไปถึงต่างประเทศ ให้โชคลาภแก่คนเลี้ยงดูแล นอนน้อย ต้องการห้องส่วนตัว อาชีพครูบาอาจารย์
 31. เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
  • จันทรคติ : วันศุกร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
  • ดวงชะตา : ความจำดีมาก รักการเรียน ค้นหาสัจธรรม อาชีพค้าขาย แพทย์ พยาบาล อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะรุ่งเรือง รักความสงบ 

QR code บทความนี้
ด็กที่เกิดในวันนี้
เด็กที่เกิดในเดือน MM พ.ศ. 2562
ลิงค์ถาวร https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2019/05/01/childrenborn2019may/
ลิงค์ย่อ https://wp.me/p1TD9H-4Xs

………………………………………..

vh50 4KB

บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท
พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+จิตสัมผัส 
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (หรือคำถามละ 100 บาท) 
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร 
ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง ในเวลา 09.00 น.-21.00 น.
Line ID : moredang โทร. 081-533-3529
เอกสาร 954 วิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์ https://freecheckhoroscope.files.wordpress.com/2017/12/paper954jpg.jpg

patomtip_jpeg
โฆษณา

ดูดวง 12 นักษัตร รายปี 2562 เดือนพฤษภาคม

ดูดวงรายปี 2562 ในเดือนพฤษภาคม
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Yearly horoscope in 2019 May.
Predict from year of  birth. (12 fixed star)
.

คำถาม…ฉันเกิดในปีนักษัตรอะไร?
เพราะเหตุที่เว็บไซต์แห่งนี้ ใช้ปฏิทินไทย-โบราณ (จันทรคติ) เป็นหลักในการทำนายดวงชะตา ทายจากปีเกิด ตามตำราโหราศาสตร์ไทย ระบุไว้ว่า “วันขึ้นปีใหม่” ของทุกปีนักษัตรใหม่ คือวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี คนไทยเรียกวันนี้ว่า “วันสงกรานต์”
ด้วยเหตุนี้ ผู้อ่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม (ของปีที่ท่านเกิด) ถึงวันก่อนวันสงกรานต์ (ของปีที่ท่านเกิด)  ให้ถือว่าท่านเกิดในปีนักษัตรเดียวกับคนที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม (ของปีที่ท่านเกิด)
สำหรับชาวต่างประเทศที่ไม่รู้จักปฏิทินไทย และคนไทยที่ไม่รู้วันเดือนปีเวลาเกิดที่แน่นอนของตัวเอง เมื่อจะอ่านคำพยากรณ์รายเดือนนี้ในครั้งแรก ให้ทดลองอ่านย้อนหลังในเดือนที่ผ่านไปแล้ว ไล่อ่านทุกคำพยากรณ์ ทั้ง 12 นักษัตร เมื่อพบว่ามีคำพยากรณ์ปีนักษัตรใดตรงกับชีวิตจริงของตนเอง ให้ติดตามอ่านคำพยากรณ์ปีนักษัตรนั้นตลอดไป

.

1

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. เจ้าชะตา ที่หมอแดงจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __นายหน้า พ่อค้าคนกลง ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ ทำบุญปล่อยปลาสังฆทาน อาชีพอิสระ
 2. อดีต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว Past _หญิงใหญ่ สูงอายุ อุปถัมภ์
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __อึดอัดขัดข้อง
  • หน้าที่การงาน Work __เส้นทางเศรษฐี
  • การเงิน Finance __เดินทาง ค้าขายสินค้าต่างประเทศ
  • โชคลาภ Lucky number __ดี ดีมาก
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง ไม่มีอุบัติเหตุ
  • ความรัก คนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__มีมาให้เลือกมากมาย ยังไม่เลือกใคร
  • คู่ครอง คนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __รักสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ เครียด เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ้านสำนักงาน
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนอื่นๆ Future __ควบคุมรายจ่ายอย่างเข้มงวด สิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) Solution __เดินทางระยะใกล้
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้__เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
   • อยู่ไกล__เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __ความตาย
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ รือฟื้นโครงการเก่ามาทำใหม่อีกครั้ง

.

2

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. เจ้าชะตา ที่หมอแดงจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ เครียด วิตกกังวล นอนหลับๆตื่นๆตลอดคืน
 2. อดีต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว Past _ตรวจดวงชะตา
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ค้าขาย
  • หน้าที่การงาน Work __คัดเลือก จัดสรร แบ่งปัน กำหนดมาตรฐานสินค้าและบริการของตนเอง
  • การเงิน Finance __ได้จากลูกค้าที่อยู่ไกล ยานพาหนะใหม่ ต่างประเทศ
  • โชคลาภ Lucky number __อย่าทุ่มเทเกินฐานะ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ Health __ดีขึ้น ดีมาก ไม่มีอุบัติเหตุ
  • ความรัก คนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แค่เพื่อน
  • คู่ครอง คนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __ขยับขยายธุรกิจ
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนอื่นๆ Future __ต้อนรับแขกผู้อยู่ไกลมาเยือน
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) Solution __ชีวิตครอบครัวซับซ้อน
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้__ชายสูงอายุส่งเสริมสนับสนุน
   • อยู่ไกล__ แก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ตนเอง
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __เดินทางท่องเที่ยว
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ เด็กให้โชค หาทุนการศึกษาให้บุตรหลาน

.

3

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. เจ้าชะตา ที่หมอแดงจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __ยึดอำนาจในการปกครอง
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ วิตกกังวล
 2. อดีต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว Past _รอคอยการตัดสินใจ คดีความ
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __งานใหม่ ภาวะผู้นำ
  • หน้าที่การงาน Work __แก้ไขปัญหาที่คนอื่นแก้ไขไม่ได้
  • การเงิน Finance __เงียบเหงา ไม่เคลื่อนไหว นิ่ง
  • โชคลาภ Lucky number __อย่าทุ่มเทเกินฐานะตนเอง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ Health __ดีขึ้น ไมมีอุบัติเหตุ
  • ความรัก คนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สลับซับซ้อน
  • คู่ครอง คนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __รอคอยโอกาส ฝึกสมาธิ
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __เรียนต่อ ขยายกิจการสาขาอาชีพ
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนอื่นๆ Future __งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) Solution __ลังเลการตัดสินใจ
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้__นิ่งสงบสงบเคลื่อนไหว
   • อยู่ไกล__ ฝึกสมาธิ
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __พักงานระยะสั้นๆ

.

4

(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. เจ้าชะตา ที่หมอแดงจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลก บริหารจัดการเปลี่ยนที่ดิน
  • สิ่งแวดล้อม Environment __ลังเลการตัดสินใจ
 2. อดีต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว Past __พรหมวิหาร 4
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะปลอดภัย
  • หน้าที่การงาน Work __งานอิสระ
  • การเงิน Finance __เก็บสะสมเงินทุนก้อนใหญ่
  • โชคลาภ Lucky number __ได้จากคนรัก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ Health __ค้าขาย
  • ความรัก คนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะ
  • คู่ครอง คนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ร่างกายต้องการพักผ่อน
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนอื่นๆ Future __วางแผนครอบครัว
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) Solution __ใช้สัมผัสที่หกแก้ไขปัญหา
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้__คัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเอง
   • อยู่ไกล__ร่างกายต้องการพักผ่อน
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __สร้างความมั่นคงให้ตนเอง
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ดูแล ผู้สูงอายุอุปถัมภ์

.

5

(5)

คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. เจ้าชะตา ที่หมอแดงจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __เงียบสงบ ท่ามกลางความวุ่นวาย
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ วางแผนงานในอนาคต
 2. อดีต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว Past _ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __พัฒนาสถาบันครอบครัว
  • หน้าที่การงาน Work __อึดอัดขัดข้อง
  • การเงิน Finance __มีอิสระในการใช้จ่ายมากขึ้น ผ่อนคลาย
  • โชคลาภ Lucky number __อย่าทุ่มเทเสี่ยงโชคเกินฐานะ เ้กินกำลังของตนเอง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ Health __ระวังโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ความรัก คนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__อึดอดทน
  • คู่ครอง คนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ ได้งานใหม่ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนอื่นๆ Future __คัดเลือกจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) Solution __วางอุเบกขา
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้__อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะดีขึ้น
   • อยู่ไกล__ ผ่าตัด สูญเสีย พิจารณาว่าอันความตายเป็นเรื่องธรรมดา
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __เดินทางไกล สู้ไม่ท้อถอย
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ แก้ไขข้อบกพร่องในอดีต

.

6

(6)

คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. เจ้าชะตา ที่หมอแดงจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __เดินทางไกล ไปคนเดียว เส้นทางสายกลาง
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ รอคอย อย่างมีความหวัง
 2. อดีต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว Past _ประสบความสำเร็จ งานเลี้ยงฉลอง
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่
  • หน้าที่การงาน Work __บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน มรดก
  • การเงิน Finance __จากคนรักใคร่นับถือ
  • โชคลาภ Lucky number __ยานพาหนะ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ Health __ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ไม่มีอุบัติเหตุ แต่อย่าประมาท
  • ความรัก คนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ รับตำแหน่งใหม่
  • คู่ครอง คนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __มองหาช่องทางสร้างรายได้อื่นๆ
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ อยู่ในโรงพยาบาล เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนอื่นๆ Future __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) Solution __เครียด
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้__ได้โชคลาภ
   • อยู่ไกล__ ยานพาหนะใหม่
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __เก็บของเก่ามาใช้งาน บริหารหนี้สิน
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ แก้ไขความผิดพลาดในอดีต

.

7

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. เจ้าชะตา ที่หมอแดงจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __ร่ำรวยเงินทอง บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ เพื่อนๆ
 2. อดีต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว Past _พักงานระยะสั้นๆ
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __พฤษศาตร์ เคมี โหราศาสตร์
  • หน้าที่การงาน Work __คัดเลือกคุณภาพสินค้าและบริการ
  • การเงิน Finance __อึดอัดขัดข้อง ภาระกิจล้นมือ
  • โชคลาภ Lucky number __ไม่ควรเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ Health __ดี ดีมาก ไม่มีอุบัติเหตุ
  • ความรัก คนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__วิตกกังวลในความไม่แน่นอน
  • คู่ครอง คนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __ครอบครัวมีปัญหาสลับซับซ้อน
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ ปลีกวิเวก นักปฏิบัติธรรม
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนอื่นๆ Future __ฟื้นฟูสุขภาพ
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) Solution __ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน ที่ทำกิน
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้__สิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่
   • อยู่ไกล__ ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __ทำบุญให้ทานรักษาศีล
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่

.

8

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. เจ้าชะตา ที่หมอแดงจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __เด่นในเรื่องโชคลาภ เฉียด
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ มหาเศรษฐี
 2. อดีต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว Past _ผ่าตัด สิ้นสุด สูญเสีย นัดพบแพทย์
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เก็บสะสมเงินทุน
  • หน้าที่การงาน Work __ยุ่งยากสลับซับซ้อน มีสินค้าบริการให้ลูกค้าเลือกมากมาย
  • การเงิน Finance __ดีมาก บริวารนำพามา
  • โชคลาภ Lucky number __อย่าทุ่มเทเสี่ยงโชคเกินฐานะตนเอง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ Health __ปานกลาง ไม่มีอุบัติเหตุ
  • ความรัก คนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
  • คู่ครอง คนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __ยุ่งกับญาติกับงาน
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ พักงานระยะสั้นๆ
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนอื่นๆ Future __เด่นในทางค้าขาย
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) Solution __กับเพื่อนๆ
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้__ ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
   • อยู่ไกล__ นอนดึก แอบช่วยเหลือ
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมบ้านสำนักงาน
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ พบคนรักใหม่

.

9

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. เจ้าชะตา ที่หมอแดงจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ ไปตามคำแนะนำของนักโหราศาตร์
 2. อดีต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว Past __บริหารหนี้สิน ความเสี่ยง
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __การเงินการธนาคาร
  • หน้าที่การงาน Work __ตัดสินปัญหาด้วยความเที่ยงธรรม
  • การเงิน Finance __เงินชดเชย ฟื้นฟูเพื่อสุขภาพ
  • โชคลาภ Lucky number __เครียด
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ Health __ควรพักผ่อนให้เต็มที่
  • ความรัก คนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__รอคอยโอกาส
  • คู่ครอง คนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __ได้งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ พร้อมหน้า
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนอื่นๆ Future __เซนสัญญา ควบคุมอาหารเครื่องดื่ม
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) Solution __เด่นในการค้าขาย
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้__พักงานระยะสั้นๆ
   • อยู่ไกล__ อึดอัดขัดข้อง ทำงานเกินกำลัง
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __ลังเลในการตัดสินใจ
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง

.

10

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. เจ้าชะตา ที่หมอแดงจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __ทำบุญให้ทาน สะเดาะเคราะห์
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ ควบคุมรายจ่าย
 2. อดีต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว Past __สุขสมหวัง ชื่เสียงโด่งดัง
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ปริญญาตรี
  • หน้าที่การงาน Work __สร้างกำลังใจให้ตนเอง
  • การเงิน Finance __ก้าวหน้า
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ Health __ดี ดีมาก
  • ความรัก คนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ปานกลาง ไม่มีอุบัติเหตุ
  • คู่ครอง คนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ อยู่ในโรงพยาบาล นัดพบแพทย์
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนอื่นๆ Future __บวช ศึกษาธรรมะ ลงลึก
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) Solution __นิ่งสงบ สงบความเคลื่อนไหว
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้__ช่วยเหลือนคนยากจน
   • อยู่ไกล__ คัดเลือกใช้วิธีที่ตนเองรักชอบ
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ ทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรม

.

11

(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. เจ้าชะตา ที่หมอแดงจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __โครงการมากมายที่อยากทำ
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ เส้นทางเศรษฐี
 2. อดีต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว Past _สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ประสาทสัมผัสที่หก
  • หน้าที่การงาน Work __ยุ่งยาก ความคิดเห็นขัดแย้งกัน
  • การเงิน Finance __ระวังการใช้จ่าย ด้านอบายมข
  • โชคลาภ Lucky number __ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ Health __ดี
  • ความรัก คนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__อยู่คนเดียวก็ดีอยู่แล้ว
  • คู่ครอง คนที่แต่งงานแล้ว Lover-married สูญเสีย
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ เครียด
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนอื่นๆ Future __วิตกกังวลใจ
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) Solution __การเงิน
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้__เดินทางไกล
   • อยู่ไกล__ แก้ไขปัญหาด่วนก่อน
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __เหตุไม่คาดฝัน
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ เดินทางท่องเที่ยว

.

12

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. เจ้าชะตา ที่หมอแดงจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ผ่าตัด สูญเสีย
 2. อดีต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว Past _เดินทางไปเพียงคนเดียว
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน Present :
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __พึ่งพาตนเอง
  • หน้าที่การงาน Work __ปรับปรุงบ้าน สำนักงาน
  • การเงิน Finance __ดีมาก
  • โชคลาภ Lucky number __ไม่แน่นอน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ Health __คิดจะปรับความเป็นอยู่ของตนเอง
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนอื่นๆ Future __โครงการมากมายที่รอทำ
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา (และวิธีแก้ไข) Solution __งานใหม่
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้__บริหารจัดการความเสี่ยง
   • อยู่ไกล__ ใช้หนี้เก่า
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __บ่งบอกถึงผล
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ วางแผนดำเนินงาน

.

QR code บทความนี้
ดูดวงรายปี 2562 ในเดือนพฤษภาคม
ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Yearly horoscope in 2019 May.
Predict from year of  birth. (12 fixed star)
ลิงค์ถาวร https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2019/04/27/12fixedstar2019may
ลิงค์ย่อ https://wp.me/p1TD9H-4Xl

……………………………………….

vh50 4KB

บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท
พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+จิตสัมผัส 
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (หรือคำถามละ 100 บาท) 
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร 
ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 09.00 น.-21.00 น.
Line ID : moredang
เอกสาร 954 : วิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์

patomtip_jpeg

ดูดวง 12 ราศี รายเดือน พฤษภาคม 2562

ดูดวง 12 ราศี รายเดือน พฤษภาคม 2562
Monthly horoscope in May 2019.
Predict from month of born. (12 Zodiac)

คำถาม…..ฉันเกิดในราศีใด?
คำตอบ…ผู้อ่านที่เป็นคนไทย สามารถค้นหาราศีของตนเองได้จากตำราปฏิทินไทยจีนสากล 100 ปี เปิดดูวันเกิดของตนเอง จะพบว่าปีปฏิทินไทย มีเดือน ๑ – ๑๒ ตามลำดับ ให้ใช้เดือนไทยเป็นหลักในการอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตา สำหรับผู้อ่านที่อยู่ต่างประเทศ หรือไม่มีปฏิทิน 100 ปีให้ดู ให้ใช้วันเกิดของตนเอง (ในวงเล็บ) ในการเปรียบเทียบหาราศีของตนเอง

คำถาม…แต่ละคำพยากรณ์บางครั้งมีหลายทิศทาง บางครั้งแม่น บางครั้งไม่แม่น
คำตอบ…เนื่องจากคำพยากรณ์นี้เขียนให้ผู้อ่านแบบเป็นสาธารณะ จึงเขียนคำพยากรณ์ดวงชะตาแบบครอบคลุมถึงผู้อ่านได้หลายคน
 
สำหรับท่านที่ไม่รู้แน่นอนในวันเดือนปีเกิดของตนเอง หรืออ่านคำพยากรณ์จากเดือนเกิด(ราศี)ของท่านแล้ว คำพยากรณ์ยังไม่ตรงกับชีวิตจริงของท่าน ท่านควรลองอ่านคำพยากรณ์จากราศีอื่นๆ ใกล้เคียง หรืออ่านทั้ง 12 ราศี ซึ่งอาจพบว่ามีสัก 1 ราศีที่คำพยากรณ์ดวงชะตาทายได้ตรงกับชีวิตจริงของท่าน หรือรอไปอ่านในเดือนหน้า หรืออ่านถอยหลังไปในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว อาจพบเห็นสิ่งที่ท่านกำลังต้องการอ่านครับ

.

1

(1)
เดือน ๕ ไทย
ราศีเมษ (14 เมษายน–13 พฤษภาคม)
Born in Aries. (14 April – 13 May)

 1. เจ้าชะตา ที่หมอดูจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __สัมผัสที่หกสูง วิตกกังวล
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ ทันยุคสมัย เจ้าสำอางค์ เดินทางระยะใกล้ไกล
 2. อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Past _อึดอัดขัดข้อง ภาระกิจล้นมือ
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนนี้ Present :
  • การเรียน ใช้พัฒนาตนเอง Education __เสริมสวย เหล้า ของหมักดองมึนเมา อบายมุข
  • หน้าที่ การงาน Work __สลับซับซ้อน เลห์กล มีสินค้าบริการให้เลือกมากมาย
  • การเงิน Finance __ได้จากงาน ขยายกิจการสาขากอาชีพ
  • โชคลาภ __ปานกลาง Lucky number __
  • สุขภาพ Health __ ปานกลาง อุบัติเหตุ Accident __ไม่มี
  • ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีอุปสรรคเล็กน้อย
  • คู่ครอง ของคนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __เดินทางใกล้ไกล ค้าขาย
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ เดินทางไกล ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนข้างหน้า Future __สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข Solution __หนี้สิน เครียด
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้ Close __เศรษฐี
   • อยู่ไกล Far away __ อยู่ใกล้ชายทะเล
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __ เด็กลูกหลานให้โชค
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ เดินทาง ทิ้งร้างห่างไกล ไปจากครอบครัวกำลังจะกลับบ้าน

.

2

(2)
เดือน ๖ ไทย
ราศีพฤษภ (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)
Born in Taurus.( 14 May – 13 June)

 1. เจ้าชะตา ที่หมอดูจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __สวย เจ้าเสนห์ สัมผัสที่หกสูง
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ ลังเลการตัดสินใจ
 2. อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Past _ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนนี้ Present :
  • การเรียน ใช้พัฒนาตนเอง Education __สังคมสงเคราะห์
  • หน้าที่ การงาน Work __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • การเงิน Finance __ดีมาก
  • โชคลาภ __ปานกลาง Lucky number __
  • สุขภาพ Health __ดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ไม่มี
  • ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ พบคนโสดม่าย
  • คู่ครอง ของคนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __ ชาย คนสูงอายุอุปถัมภ์
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ ค่าใช้จ่ายสูง รอคอยโอกาสอย่างความหวัง
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนข้างหน้า Future __ หญิง คนสูงอายุอุปถัมภ์
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข Solution __ วิตกกังวลในความไม่แน่นอนของชีวิต
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้ Close __ ญาติ
   • อยู่ไกล Far away __ อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะร่ำรวยมั่นคงมากขึ้น
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __ ความร่ำรวย
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ มีสินค้าให้ลูกค้าเลือกมากมาย

.

3

(3)
เดือน ๗ ไทย
ราศีเมถุน (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14 June – 14 July)

 1. เจ้าชะตา ที่หมอดูจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __ร่ำรวยเงินทอง
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขที่ตนเอง
 2. อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Past _พยายามแก้ไขความผิดพลาดในอดีต
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนนี้ Present :
  • การเรียน ใช้พัฒนาตนเอง Education __ราชการ ผู้บริหารจัดการ ความมั่นคง
  • หน้าที่ การงาน Work __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง
  • การเงิน Finance __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
  • โชคลาภ __ได้จากเพศหญิงที่เดินทางมาจากแดนไกล Lucky number __
  • สุขภาพ Health __ เครียด
  • อุบัติเหตุ Accident __ไม่มี
  • ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ช้าแต่สำเร็จ
  • คู่ครอง ของคนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __เครื่องมือติดต่อสื่อสารอันใหม่
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนข้างหน้า Future __วิตกกังวลใจ ในอนาคตของตนเอง
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข Solution __พึ่งพาตนเอง
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้ Close __เดินทางไกล สู้ชีวิต
   • อยู่ไกล Far away __สิ้นสุด และเริ่มต้นชีวิตใหม่
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __งานใหม่
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ เดินทาง ท่องเที่ยว

.

4

(4)
เดือน ๘ ไทย
ราศีกรกฎ (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)
Born in Cancer. (15 July -16 August)

 1. เจ้าชะตา ที่หมอดูจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ วิตกกังลใจ ในอนคตที่ไม่แน่นอน ของตนเอง หรือผู้อื่น
 2. อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Past _งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนนี้ Present :
  • การเรียน ใช้พัฒนาตนเอง Education __พึ่งพาตนเอง
  • หน้าที่ การงาน Work __เศรษฐศาสตร์
  • การเงิน Finance __สังคมสงเคราะห์
  • โชคลาภ __ได้จากญาติ Lucky number __
  • สุขภาพ Health __ ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ ไม่มี
  • ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตกหลุมรัก
  • คู่ครอง ของคนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __ทำงานหนัก
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ บริหารจัดการเงินก้อนใหญ่ มีอุปสรรคเล็กน้อย
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนข้างหน้า Future __สูญเสียญษติที่อยู่ห่างไกล
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข Solution __ขยายกิจการ
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้ Close __งานก้าวหน้า
   • อยู่ไกล Far away __ อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __วนเวียน หนี้สิน
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ เดินทางใกล้ไกล

.

5

(5)
เดือน ๙ ไทย
ราศีสิงห์ (17 สิงหาคม–16 กันยายน)
Born in Leo.(17 August – 16 September)

 1. เจ้าชะตา ที่หมอดูจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 2. อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Past _ชายสูงอายุุอุปถัมภ์
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนนี้ Present :
  • การเรียน ใช้พัฒนาตนเอง Education __ต่อสู้ชีวิต ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา เดินทางไกล
  • หน้าที่ การงาน Work __อาหารและยา ดีต่อสุขภาพ
  • การเงิน Finance __แก้ไขปัญหาด่วน
  • โชคลาภ __คัดเลือก จัดสรร สิ่งที่ดีที่สุด สำหรับตนเอง Lucky number __
  • สุขภาพ Health __ ตรวจ ซ่อม ฟื้นฟู บำบัด รักษา พยาบาล
  • อุบัติเหตุ Accident __ ไม่มี
  • ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แต่งงาน
  • คู่ครอง ของคนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __รักใคร่กลมเกลียว
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ มีโชคลาภดีมาก
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนข้างหน้า Future __เดินทาง ระยะใกล้ เสื้อผ้าใหม่ ทันสมัย
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข Solution __ตึงเครียดเกินไป
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้ Close __ครูบาอาจารย์
   • อยู่ไกล Far away __ ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __เดินทาง โยกย้าย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ พึ่งพาตนเอง

.

8

(6)
เดือน ๑๐ ไทย
ราศีกันย์ (17 กันยายน–16 ตุลาคม)
Born in Virgo. (17 September – 16 October)

 1. เจ้าชะตา ที่หมอดูจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมบ้าน
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ พักงานระยะสั้นๆ
 2. อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Past _ร่ำรวยเงินทอง เศรษฐี
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนนี้ Present :
  • การเรียน ใช้พัฒนาตนเอง Education _ควบคุมค่าใช้จ่าย
  • หน้าที่ การงาน Work __ผลิตภัณฑ์สินค้าจากท้องทะเล
  • การเงิน Finance __ได้จากคนครอบครัว
  • โชคลาภ __ชายในเครื่องแบบ Lucky number __
  • สุขภาพ Health __ ร่างกายปานกลาง แต่จิตใจย่ำแย่ อยากจะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาแล้วให้ถูกต้อง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ไม่มี
  • ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__หึงหวง ห่วงใย
  • คู่ครอง ของคนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __แอบซ่อน มีความลับ
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ สัมผัสที่หกสูง อยู่ในศีล 5 ชีวิตจะปลอดภัยและดีขึ้น
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนข้างหน้า Future __งานใหม่
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข Solution __ทางมือถือ อินเตอร์เน็ต
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้ Close __เศรษฐนี
   • อยู่ไกล Far away __ ทำงานหนัก
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __เชื่อในเรื่องกฏแห่งกรรม
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ ช้าแต่สำเร็จ

.

7

(7)
เดือน ๑๑ ไทย
ราศีตุล (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)
Born in Libra.(17 October – 15 November)

 1. เจ้าชะตา ที่หมอดูจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __โสด พึ่งพาตนเอง นายหน้า
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ กำลังสร้างความมั่นคงชีวิตให้ตนเอง
 2. อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Past _ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์ส่งเสริม
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนนี้ Present :
  • การเรียน ใช้พัฒนาตนเอง Education __ปลีกวิเวก ศีลและอานิสงค์
  • หน้าที่ การงาน Work __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • การเงิน Finance __ร่ำรวยเงินทอง
  • โชคลาภ __ได้จากคนตายไปแล้ว Lucky number __
  • สุขภาพ Health __ อึดอัดขัดข้อง
  • อุบัติเหตุ Accident __ ไม่มี
  • ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีมาให้เลือกมากมาย ยังไม่ตกลงปลงใจกับใครสักคน
  • คู่ครอง ของคนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __มีอุบัติเหตุเล็กน้อย ฉุกเฉิน
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนข้างหน้า Future __แก้ไขสิ่งที่บกพร่องในอดีต
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข Solution __เจรจาต่อรอง โฆษณาประชาสัมพันธ์
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้ Close __ควบคุมอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
   • อยู่ไกล Far away __ สัมผัสที่หกสูง
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __ขอ/ให้ความช่วยเหลือคนด้อยโอกาสกว่าตนเอง
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ เด็กให้โชค เก็บกักเงินทุนให้ตนเอง

.

(8)
เดือน ๑๒ ไทย
ราศีพิจิก (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)
Born in Scorpio.(16 November – 15 December)

 1. เจ้าชะตา ที่หมอดูจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __ขอ/ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ พักงานระยะสั้นๆ
 2. อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Past _ชีวิตซับซ้อน
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนนี้ Present :
  • การเรียน ใช้พัฒนาตนเอง Education __ร่ายกายต้องการเวลาในการพักผ่อนมากขึ้น
  • หน้าที่ การงาน Work __ตรวจดวงชะตา แก้ไขปัญหาชีวิต หมอดู
  • การเงิน Finance __ห่างไกลจากอบายมุข
  • โชคลาภ __ได้จากคนในครอบครัว Lucky number __
  • สุขภาพ Health __ ดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ ไม่มี
  • ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทะเลาะ ใช้ความรุนแรง
  • คู่ครอง ของคนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __ร่ำรวยมหาศาล
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนข้างหน้า Future __เดินทางไกล ไปเพียงคนเดียว
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข Solution __เดินทางท่องเที่ยว
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้ Close __ฝึกสมาธิ
   • อยู่ไกล Far away __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __พิจารณาความตายว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด

.

9

(9)
เดือน ๑ ไทย
ราศีธนู (16 ธันวาคม–14 มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. เจ้าชะตา ที่หมอดูจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __ชีวิตมีปัญหาครอบครัวที่ซับซ้อน
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ โครงการมากมายที่อยากทำ ทำแล้วรวย
 2. อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Past _เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมบ้านสำนักงาน
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนนี้ Present :
  • การเรียน ใช้พัฒนาตนเอง Education __เศรษฐศาสตร์ ใช้ทรัพยากรน้อยแต่ได้ผลผลิตมาก
  • หน้าที่ การงาน Work __บริหารการเงิน ในธนาคาร
  • การเงิน Finance __ทางมือถือ อินเตอร์เน็ต
  • โชคลาภ __หญิงสูงอายุ Lucky number __
  • สุขภาพ Health __ ดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ ไม่มี
  • ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เครียด ยังหาทางแก้ไขปัญหาเดิมไม่ได้
  • คู่ครอง ของคนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __ค้นหาสัจธรรม
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ ต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนจากแดนไกล พึ่งพาตนเอง
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนข้างหน้า Future __เินทางไกล ท่องเที่ยว
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข Solution __พักงานระยะสั้นๆ
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้ Close __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง
   • อยู่ไกล Far away __ เก็บของเก่ามาใช้งาน โครงการเก่า
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __งานใหม่
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ วางแผนชีวิต

.

10

(10)
เดือน ๒ ไทย
ราศีมกร (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn.(15 January – 12 February)

 1. เจ้าชะตา ที่หมอดูจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __งานใหม่
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ ทำบุญให้ทาน สะเดาะเคราะห์
 2. อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Past _ครอบครัวพร้อมหน้า
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนนี้ Present :
  • การเรียน ใช้พัฒนาตนเอง Education __ความตาย สูญเสีย เป็นเรื่องปกติธรรมดา ที่ทุกคนต้องพบเจอ
  • หน้าที่ การงาน Work __ประสบความสำเร็จ
  • การเงิน Finance __รั่วไหล
  • โชคลาภ __ร่ำรวย Lucky number __
  • สุขภาพ Health __ดีมาก
  • อุบัติเหตุ Accident __ ไม่มี
  • ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบคนรักเก่า ย้อนกลับมา
  • คู่ครอง ของคนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __วิตกกังวล ในความไม่แน่นอน
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ ช่าง วิศวกร ผู้บริหารระดับสูง ควบคุมระบบการเงิน
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนข้างหน้า Future __พึ่งพาตนเอง อยู่คนเดียว
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข Solution __บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้ Close __สิ้นสุดชีวิตแบบเก่า และเริ่มต้นชีวิตใหม่
   • อยู่ไกล Far away __ เลือกปฏิบัติ
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __ค้องการความสงบ
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ ลังเลในการตัดสินใจ

.

11

(11)
เดือน ๓ ไทย
ราศีกุมภ์ (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)
Born in Aquarius.(13 February – 13 March)

 1. เจ้าชะตา ที่หมอดูจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __งานใหม่ล่าสุด กำลังจะมา
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย ไฮเทค
 2. อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Past _งานใหม่
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนนี้ Present :
  • การเรียน ใช้พัฒนาตนเอง Education __ยานพาหนะรุ่นใหม่
  • หน้าที่ การงาน Work __สำรวจ ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องในอดีต
  • การเงิน Finance __ได้จากการกระบวนความยุติธรรม
  • โชคลาภ __ได้จากหมอดู Lucky number __
  • สุขภาพ Health __ ดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ ไม่มี
  • ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สูญเสีย สิ้นสุด แตกแยก หย่าร้าง
  • คู่ครอง ของคนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __หึงหวงห่วงใย
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ ทำบุญให้ทานรักษาศีล อุบัติเหตุเล็กน้อย
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนข้างหน้า Future __วิตกกังวลในอนาคตของตนเอง ใช้สัมผัสที่หกแก้ไขปัญหา
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข Solution __ทิ้งร้างห่างไกล ไปจากครอบครัว
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้ Close __อยู่ใกล้ชายทะเล
   • อยู่ไกล Far away __ ลังเลในการตัดสินใจ
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __เพื่อน เปืดธุรกิจใหม่
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ พักสักครู่ หายเหนื่อยแล้วทำงานต่อไป

.

12

(12)
เดือน ๔ ไทย
ราศีมีน (14 มีนาคม–12 เมษายน)
Born in Pisces. (14 March – 12 April)

 1. เจ้าชะตา ที่หมอดูจะให้คำพยากรณ์ :
  • ลักษณะบุคคล You __สิ้นสุดกับงานเก่า เริ่มต้นงานใหม่
  • สิ่งแวดล้อม Environment ___ ช่วงกำไรของชีวิต
 2. อดีต เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Past _วางแผน
 3. ปัจจุบัน เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนนี้ Present :
  • การเรียน ใช้พัฒนาตนเอง Education __ควบคุมรายจ่าย รั่วไหล
  • หน้าที่ การงาน Work __ส่งเสริม ขยายกิจการสาขาอาชีพ
  • การเงิน Finance __สำเร็จด้วยดี
  • โชคลาภ __ได้จากคนรักใคร่นับถือิ Lucky number __
  • สุขภาพ Health __ ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
  • อุบัติเหตุ Accident __ ไม่มี
  • ความรัก ของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สานสัมพันธ์ลึกซึ้ง
  • คู่ครอง ของคนที่แต่งงานแล้ว Lover-married __สิ้นสุด สูญเสีย อุบัติเหตุ
  • คนในครอบครัว ญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานบริวาร Family __ แก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง
 4. อนาคต เหตุการณ์เด่นในรอบเดือนข้างหน้า Future __ทำบุญให้ทานรักษาศีล
 5. คำแนะนำ :
  • ปัญหา และวิธีแก้ไข Solution __เก็บของเก่ามาใช้งาน
  • ผู้ช่วย Personal Support :
   • อยู่ใกล้ Close __อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขที่ตนเอง
   • อยู่ไกล Far away __ พักผ่อนให้หายเหนื่อย แล้วทำงานต่อไป
  • ความคิด อยู่ในใจ In mind __สัมผัสที่หกสูง
  • บทสรุป หมายเหตุ Conclusion __ นายหน้า พ่อค้าคนกลาง

QR code บทความนี้
(ชื่อบทความ)
(รูป)
ลิงค์ถาวร https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2019/04/26/12zodiac2019may
ลิงค์ย่อ https://wp.me/p1TD9H-4X5

………………………………………..

บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท
พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+จิตสัมผัส 
ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (หรือคำถามละ 100 บาท) 
โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร 
ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง ในเวลา 09.00 น.-21.00 น.
Line ID : moredang โทร. 081-533-3529
เอกสาร 954 วิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์ https://freecheckhoroscope.files.wordpress.com/2017/12/paper954jpg.jpg

vh50 4KB
patomtip_jpeg

%d bloggers like this: