ประกาศปรับปรุงค่าบริการ ในปี พ.ศ. 2561


ประกาศปรับปรุงค่าบริการดูดวง
ในปี พ.ศ. 2561

ประกาศปรับปรุงค่าบริการดูดวงในปี พ.ศ. 2561  หมอแดงได้ปรับปรุงการค่าบริการดูดวงใหม่ในปี พ.ศ. 2561 คิดค่าบริการดูดวงจากจำนวนคำถาม คำถามละ 100 บาท และระยะเวลาที่ลูกค้าเหมาใช้บริการ รายละเอียดมีดังต่อนี้ :

  • 100 บาท – 200 บาท : ถามได้ 1-2 คำถาม ในเวลา 15 นาที
  • 300 บาท – 400 บาท : ถามได้ 3-4 คำถาม ในเวลา 30 นาที
  • 500 บาท – 600 บาท : ถามได้ ุ5-6 คำถาม ในเวลา 45 นาที
  • 700 บาท – 1,000 บาท : ถามได้ 7-10 คำถาม ในเวลา 1 ชั่วโมง
  • 3,000 บาท : สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ ถามได้ 5-10 คำถาม ในเวลา 1 ชั่วโมง

โปรโมชั่นพิเศษ : ลดค่าบริการดูดวง 100 บาท : สำหรับลูกค้าที่โทร.เข้ามาขอจองคิวดูดวงและโอนเงินเข้ามาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

100 บาท : เหมาเวลาสนทนา 30 นาที เคยเป็นลูกค้าเก่าของหมอแดง เคยดูดวงไปแล้วไม่เกิน 1 ปี ขอคำปรึกษาเพิ่มเติม โดยไม่ต้องการดูดวง

ราคาใหม่นี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไปครับ

 

QR code หน้านี้
BH6r4Y.qr
https://goo.gl/BH6r4Y
https://wp.me/p1TD9H-4×8
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2018/02/18/service-charge

Advertisements

%d bloggers like this: