เอกสาร 954 (วิธีทำบุญใหญ่)

Paper954jpg

เอกสาร 954 (วิธีทำบุญใหญ่)
Paper 954

สำนักหมอดู “ปฐมทิพย์” ให้บริการตรวจดวงชะตา และให้คำพยากรณ์ไปตามตำราวิชาการ ตามจรรยาบรรณในวิชาชีพโหราศาสตร์ ตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มา เหตุนี้ลูกค้าจึงต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับคำถามของตนเองตามความเป็นจริง การปิดบังอำพรางโกหกหลอกลวงหมอดูจะทำให้ได้คำพยากรณ์ที่ผิดเพี้ยนไปตามข้อมูลที่ลูกค้าให้มา เพื่อประหยัดเวลาสนทนาไม่ควรตั้งคำถามที่ตนเองรู้อยู่แล้ว/รู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อลูกค้าพบปัญหาชีวิตครั้งใหญ่กำลังมีความทุกข์หนัก ให้ทดลองปฏิบัติตามคำแนะนำข้างล่างนี้อย่างเคร่งครัด เมื่อพ้นจากปัญหา/ได้ผลตามที่ขอพรไปแล้ว ควรขอบคุณครูบาอาจารย์ สมนาคุณหมอดูตามสมควรแก่ฐานะ

 

วิธีการทำบุญใหญ่

การทำบุญที่จะช่วยส่งเสริมดวงชะตา/สะเดาะเคราะห์/ต่อชะตาโดยตรง ที่ทำได้ง่าย ลงทุนน้อย แต่ต้องการอานิสงค์ผลบุญสูงมากเป็นพิเศษ ให้ทำดังต่อไปนี้…..

(1) ชีวิตทาน ซื้อปลาจากตลาดสดถุงละ 100 บาท+บอกแม่ค้าว่า “จะนำไปปล่อยเอาบุญ”+ท่องคาถาเงิน+อธิฐาน+ขอพร+แล้วปล่อยปลาลงแม่น้ำไป

1. คำอธิฐาน (บังคับ)  “ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย, เจ้ากรรมนายเวร,  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด, เทวดาอารักษ์ประจำตัวข้าพเจ้าและทุกคนในครอบครัว,  บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วทั้งหมด, เทวดาอารักษ์ประจำตัวทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ข้าพเจ้าจะขอพรเป็นพิเศษในเรื่อง…ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดมาเป็นพยานและร่วมโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าทำไปแล้วในอดีตและวันนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและทุกคนในครอบครัว (และผู้กำลังเจ็บป่วย) จงพ้นจากความทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บปัญหาทั้งปวง มีความเป็นอยู่คล่องตัวทุกประการ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเงิน โชคลาภ สุขภาพ เป็นพิเศษ คิดสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ”

2. คำขอพร (อิสระ)  “ขอให้……” ปลา 1 ถุง (100 บาท) ขอพรได้เพียง 1 ข้อเท่านั้น  ระบุเรื่องและรายละเอียดให้ชัดเจน (ความจริง+เป็นไปได้+ในศีล 5)

(2) สังฆทาน นำเงินสด 100 บาทใส่ซองขาวเขียนบนหน้าซองว่า “สังฆทาน-วิหารทาน-ธรรมทาน-ชำระหนี้สงฆ์-สร้างพระพุทธรูป-ภัตตาหารสงฆ์” ใส่ตู้รับบริจาคในวัดที่มีวิสุงคามสีมา (พระวิหารที่ผูกฝังลูกนิมิตแล้ว วัดที่บวชพระได้)

(3) ทำบุญกับพระอรหันต์ ให้พ่อแม่อยู่ดีมีสุขมีที่พักอันสบาย ทำอาหารอร่อยให้กิน ให้เงินไว้ใช้ ขอพรพิเศษจากพ่อแม่ (ท่านให้พรอะไรจะเป็นไปตามนั้น)

(4) ถือศีล การถือศีลบริสุทธิ์ เป็นเหตุปัจจัยให้สมาธิมั่นคง สมาธิที่มั่นคงทำให้เกิดปัญญาสูง ปัญญาใช้ในการตัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจโดยไม่เหลือ

    1. วันธรรมดา-ถือศีล 5…(1) เว้นจากการฆ่าสัตว์, (2) เว้นจากการลักทรัพย์, (3) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม, (4) เว้นจากการพูดปด, (5) เว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด

   2. วันพระ-ถือศีล 8…. (1) เว้นจากการฆ่าสัตว์, (2) เว้นจากการลักทรัพย์, (3) ประพฤติพรหมจรรย์ เว้นจากการร่วมประเวณี, (4) เว้นจากการพูดปด, (5) เว้นจากการดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด, (6) เว้นกินอาหารมื้อเย็น เริ่มจากเที่ยงวันถึงรุ่งเช้าวันใหม่,   (7) เว้นการเสพความบันเทิงเริงรมย์ทุกชนิดงดใส่น้ำหอม, (8) เว้นจากที่นั่งนอนอันสบายเกินไป (สูงใหญ่นุ่มหนาหรูหราฟุ่มเฟือย)

(5) ฝึกสมาธิ หาที่นั่งหรือเดินจงกลมอันสบายกายใจ เข้าฌานที่ 1 โดยหลับตา+นึกถึงภาพพระพุทธรูปไว้ในใจ+กำหนดลมหายใจเข้า/ออก 3 ฐาน (จมูก-หน้าอก-สะดือ)+ใช้คำภาวนา “พุท-โธ”+ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน, เข้าฌานที่ 2 โดยทิ้งการตรวจสอบออกไป, เข้าฌานที่ 3 โดยทิ้งคำภาวนาออกไป, เข้าฌานที่ 4 โดยการทิ้งการกำหนดลมหายใจเข้าออกไป กระทั้งเหลือเพียงภาพพระพุทธรูปที่กำหนดไว้ภายในใจ (เมื่อถึงจุดนี้ให้เริ่มท่อง “พระคาถาเงินล้าน”)

(6) พระคาถาเงินล้าน (ตั้งนะโมฯ 3 จบก่อน) แล้วท่องพระคาถา 1-9 จบ  ควรท่องควบคู่กับอานาปานุสติ หรือฌานที่ 1-4  จิตที่ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วจะได้ผลชัดเจนที่สุด

 1. สัมปะจิตฉามิ…..(คาถาป้องกันคุณไสย+สะท้อนกลับคืนผู้ว่าจ้างและผู้ทำ)
 2. นาสังสิโม…..(ยังไม่มีคำแปล)
 3. พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ….. (คาถาปัดอุปสรรค)
 4. พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม…..(คาถาเงินแสน)
 5. มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม…..(คาถาลาภไม่ขาดสาย)
 6. มิเตพาหุหะติ…..(คาถาเงินล้าน)
 7. พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย  วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะมานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม…..(คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
 8. สัมปะติจะฉามิ…..(คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
 9. เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤๅๆ…..(เป็นคาถามหาลาภ มีผลยิ่งใหญ่)

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (ฤๅษีลิงดำ) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี  ให้พระคาถานี้ไว้เพื่อใช้บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจการเงิน เพื่อเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยมีโชคลาภเป็นพิเศษ ทำให้มีความเป็นอยู่คล่องตัว แต่ผู้จะใช้พระคาถานี้ต้องรักษาศีล 5  ท่องพระคาถานี้ทุกวันๆละ 1-9 จบ จากน้อยไปหามาก ท่องก่อนนอน/ตื่นนอน/ระหว่างมีเวลาว่าง ควรหมั่นทำบุญตักบาตรพระตอนเช้าทุกวันหรือหยอดเงินไว้วันละ 1 บาทขึ้นไปสะสมไว้นำไปทำบุญเป็นภัตตาหารสงฆ์ในภายหลัง จะเห็นผลชัดเจน

(7) สร้างปัญญาญาณ ก่อนนอน ชาวพุทธทุกคนมีภารกิจสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตาจิตให้สัพสัตว์ทั้งหลาย ศึกษาใน “พระกรรมฐาน 40” เพื่อให้มองเห็นสัจธรรม ยอมรับตามความเป็นจริง ทำจิตใจผ่องใส ให้ว่างจากกิเลสทั้งปวง ฝึกใช้วิชา “มโนมยิทธิ” ในการตรวจสอบพิสูจน์ความเป็นจริงทั้ง 3 โลก ช่วยให้ตัดกิเลสและความสงสัยไม่รู้ให้หมดสิ้นไปจากจิตใจได้จริง วิชานี้สามารถใช้หยั่งรู้ได้ถึงบางส่วนของพระนิพพาน ผู้จะใช้วิชานี้ต้องถือศีล 5 บริสุทธิ์ไปตลอดชีวิต

คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร [เอกสาร 954 .jpg]

 

QR code หน้านี้
QRwp5-Paper954pdf
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2017/12/10/paper-954
เอกสาร 954 (วิธีทำบุญใหญ่)

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้คะแนนชื่นชอบ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆของท่านที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร [เอกสาร 954 .jpg]

……………………………………….

 

 

2 ความเห็น (+add yours?)

 1. Trackback: ดวงชะตารายวัน เด็กเกิดใหม่ในเดือน มกราคม 2561 | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 2. Trackback: ค้นหา | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: