“กองทุนเพื่อการศึกษาและอาชีพ” (รับบริจาคตามกำลังและศัทธา)

dgh56

“กองทุนเพื่อการศึกษาและอาชีพ”
(นิตยาจาร’๙)

     หมอแดงชอบช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากยากจนด้อยโอกาสตามกำลังของตัวเอง วันนี้หมอแดงอยากบอกให้ลูกค้า ผู้อ่าน สังคมไทย ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

หมอแดงเห็นลูกหลานบริวาร คนรู้จัก คนในชุมชน เด็กๆหลายคนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน พ่อแม่มีฐานะยากจน หรือมีปัญหาแตกแยก ขาดแคลนเงินทุน ขาดการสนับสนุนอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน เด็กบางคนเรียนจบมาแล้วแต่ต้องตกงาน เพราะไม่มีเส้นสาย จะทำธุรกิจอาชีพส่วนตัวก็ขาดแคลนเงินทุน บางคนมีทุนเป็นที่ดินที่พ่อแม่บรรพบุรุษตั้งใจจะแบ่งให้โดยยุติธรรมแต่ยังไม่ได้แบ่งโดยเด็ดขาด แต่ถูกญาติพี่น้องกีดกันไว้ไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ทั้งที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่า บางคนเป็นผู้พิการ บางคนเจ็บป่วยจิตใจ บางคนเป็นเสมือนผู้พิการ หมอแดงเห็นความทุกข์ยากของแต่ละคน แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลย เพราะตนเองก็ไม่แตกต่างจากเขาเหล่านั้นเลย

วันนี้หมอแดงตัดสินใจจะหาเงินกองทุนจำนวน 100,000 บาทด้วยตัวเอง ช่องทางหลักมาจากรายได้การดูดวงจากผู้สมัครเป็นสมาชิกดูดวงรายปี 2560 (VIP2560)  และในโอกาสที่หมอแดงริเริ่มก่อตั้งกองทุนนี้ขึ้นมา ขอบอกบุญกับลูกค้าและผู้อ่านทุกท่าน ท่านใดมีศัทธาความเชื่อมั่นในความคิดคำพูดการการกระทำของหมอแดง ปรารถนาจะช่วยหมอแดงก่อตั้งกองทุนนี้  โปรดสมัครเป็นสมาชิกดูดวงรายปี2560 กับหมอแดง หรือโอนเงินบริจาคแบบให้เปล่ามาที่ ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 233-228-6427 (ชื่อบัญชี อดิศร นิตยาจาร) ตามกำลังและศัทธา ขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีจิตศัทธาทุกท่านที่ตั้งใจบริจาคเข้ากองทุนนี้ ชาตินี้ชาติหน้าขอให้ได้พบกันอีกสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปทุกชาติจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

นโบายหลักของกองทุน

 1. ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาและอาชีพ แก่เด็กนักเรียนและครอบครัวที่ยากจน ด้อยโอกาส ตกสำรวจจากหน่วยงานรัฐบาล
 2. ให้ทุนเรียนฟรีหรือกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อใช้ในด้านการเรียนและทำอาชีพ มีโครงการย่อยมารองรับดังนี้
  1. ทุนทำอาชีพตัดผม/เสริมสวย : ค่าเรียน (ฟรี/5,000-10,000 บาท) + ชุดเครื่องมือตัดผมชายครบเซต (5,000 บาท) เพื่อหารายได้เสริม พัฒนาไปเป็นอาชีพหลักได้
  2. ทุนทำอาชีพหมอดู : ค่าเรียน (ฟรี/10,000 บาท) + ตำราโหราศาสตร์เลข7ตัว9ฐาน+ตำราหมอดูไพ่ยิปซี (500 บาท) เพื่อเป็นหมอดูสมัครเล่น พัฒนาไปเป็นหมอดูมืออาชีพได้
 3. จัดตั้งสำนักงาน ถ้ามีโอกาสจะตั้งสนง.ขนาดเล็กๆ เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง มีหนังสือธรรมะให้อ่าน สอนให้เด็กเห็นความสำคัญของการปฎิบัติธรรม ที่ถูกต้อง ที่ดีงาม มีศีลสมาธิปัญญาเป็นภูมิคุ้มกันตนเอง มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ไวไฟ  ให้เยาวชนและผู้ปกครองในชุมชน สามารถเข้ามาพักผ่อน ใช้บริการได้ฟรี ค้นหาข้อมูลเพื่อทำการบ้าน มีครูสอนเรียนรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ถ้าเป็นครอบครัวชาวนาจะสอนการทำตลาดขายข้าวแบบครบวงจร มีเครื่องสีข้าวของชุมชน (เครื่องสีข้าวแบบหยอดเหรียญแบบชาวนาญี่ปุ่น) สร้างเว็บไซต์ และขายข้าวได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นสถานฝึกอบรมจิตใจเด็กและทุกคนในชุมชน ให้เป็นคนสุภาพอ่อนโยน แต่เข้มแข็งในการทำงานเลี้ยงชีพตน พึ่งพาตนเอง อาจมีที่ดินแปลงเล็กๆให้เด็กหัดปลูกผักสวนครัวปลอดสาร พัฒนาไปเป็นไร่นาสวนผสม ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครอบครัว เรียนรู้การอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างสันติสงบสุข ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่า (อยู่แบบไทยแท้แต่โบราณ)
 4. เป็นกองทุนแบบหมุนเวียน คือใจดีให้ยืมเงินได้ แต่ทุกคนต้องคืนเงินทุน โดยการผ่อนชำระ ให้หมดในเวลาอันสมควร ตามที่ตกลงไว้  มีข้อตกลงเป็นหลักประกันว่า ทุกคนที่ต้องการยืมเงินทุนนี้ ต้องเลือกทำอาชีพเสริม 1 อย่าง เพื่อจะได้มีเงินมาคืนกองทุนได้จริง ไม่เลื่อนลอย)
 5. รับเงินบริจาคที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆ เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินกองทุน โดยไม่ความเครียดมากำหนดครอบงำ
 6. ผู้กุ้ยืมต้องเรียนรู้หลักการค้าขาย เพี่อแก้ไขช่องว่างในชนชั้นต่างๆสังคมไทย ที่ยังไม่ได้แก้ไขมานานแล้ว
  หลักการค้าขายที่คนไม่เคยค้าขายควรรู้ไว้มีดังนี้ :

  1. วันที่หนึ่ง ถ้าเรามีเงินทุนเริ่มต้นเพียง 100 บาท เราควรค้าขายอะไรก็ได้ ที่ขายง่ายรายได้ดี เพื่อให้ได้เงินกลับคืนมา 120 บาท (กำไรปกติคือ 20%) ปกติการค้าขายเป็นการหมุนเงิน การหมุนเงิน 100 บาทหนึ่งรอบจะได้เงินเพิ่มมา 20 บาท  ถ้าวันแรกนำเงิน 100 บาท ไปหมุนเวียนทำธุรกิจ 10 รอบ ก็จะได้กำไรรวม 200 บาท (กำไร 20 บาท x 10 รอบ = 200 บาท) สรุปว่าในวันต่อไป เราจะมีทุนเริ่มต้นทำธุรกิจ 100 บาท + กำไร 200 บาท =  300 บาท
  2. ในวันที่สอง เรานำเงินทุนทั้ง 300 บาท ไปหมุนทำการค้าขาย ได้กำไรรอบละ 60 บาท (300 บาท x 20% = 60 บาทต่อรอบ) ถ้าทำการค้าหมุนเวียนได้ 10 รอบเหมือนเดิม จะได้กำไรรวม 600 บาท สรุปว่ามีเงินทุน 300 บาท + กำไร 600 บาท =  900 บาท
  3. ในวันที่สาม เรานำเงินทุนทั้ง 900 บาท ไปทำการค้าขาย กำไรได้รอบละ 180 บาท (900 บาท x 20% = 180 บาทต่อรอบ) ถ้าทำการค้าหมุนเวียนได้ 10 รอบเหมือนเดิม จะได้กำไรรวม 1,800 บาท สรุปว่ามีเงินทุน 900 บาท + กำไร 1,800 บาท =  2,700 บาท
  4. ทำการค้าขายไปเรื่อยๆ จะมีเงินมากเท่าไหร่ลองคิดดูเอาเอง นี่เป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นจริงได้ถ้าทำการค้าจริง
  5. หลักการค้าขายนี้ จะเป็นจริงไม่ได้ถ้าไม่คิดจะลองหัดค้าขายเลย ถึงใครรู้เข้าใจแล้ว แต่ถ้าไม่มีใครให้เงินทุนเริ่มต้นทำธุรกิจ  ไม่มีเงินเริ่มต้น 100 บาท การค้าขายก็ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงอยู่ดี

หมอแดงขอยืนยันว่า ทุกการช่วยเหลือ ผู้ให้ทานจะได้รับผลบุญและประโยชน์ในทันที เมื่อใดที่ผู้ให้ตัดใจสละความตระหนี่ของตนเองได้ ชัยชนะใจตนเองได้ จะพบกับความเยือกเย็นเป็นสุขในทรัพย์สินของตนเอง แม้นท่านประสบพบปัญหาใดทางการเงินในอนาคต ก็จะมีคนมาพบและให้การช่วยเหลือท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้ เหมือนที่ท่านช่วยคนอื่นไว้เหมือนกัน บุญกุศลนี้จะติดตามท่านไปทุกชาติภพ พบเจอกันเมื่อใดจะต่างเกื้อหนุนกันและกันตลอดไป  ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่บรรดาผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนนี้ทุกท่าน (กองทุนในอนาคตจะใช้ชื่อกองทุนว่า “นิตยาจาร ๙” เมื่อที่มีเงินทุนสะสมตามกำหนดแล้ว)

.

*เพิ่มเติม

 1. ผู้บริจาคเงิน 1,000 บาท จะได้รับคูปองแลกบริการดูดวงฟรี 1 ใบ (มีมูลค่า 500 บาท)
 2. ผู้บริจาคเงิน 5,000 บาท จะได้รับคูปองแลกบริการดูดวง โปรโมชั่น สมาชิกพิเศษปี 2560 (VIP-2560) “ดูดวงตลอดปี 2560”  ฟรี 1 ใบ (มีมูลค่า 2,700 บาท)

.

นำเสนอโครงการที่ 1
เปิดคลินิคการแผนแผนไทย

     โครงการนี้หมอแดงจะใช้เงินส่วนตัว+เงินจากกองทุน “นิตยาจาร ๙” นี้เพื่อเปิด “คลินิคการแพทย์แผนไทย” ขึ้นมารองรับลูกหลานที่เรียนจบแพทย์แผนไทยประยุกต์มาแล้ว แต่ยังไม่มีงานทำ ให้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม สร้างรายได้จากตัวเองจากธุรกิจส่วนตัว (วิธีพึ่งพาตนเอง บางครั้งก็ต้องพึ่งพาสังคมก่อน เมื่อแข็งแรงแล้วก็รู้จักคืนกำไรให้กับสังคมในภายหลัง)
ความสำคัญของโครงการนี้คือ

 1. แก้ไขปัญหาตกงาน เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยการสร้างงานจากทุนเดิมที่ทุกคนมักมีอยู่แล้ว+โอกาสที่คนอื่นหยิบยื่นโอกาสให้
 2. ให้บริการทางเลือกใช้บริการด้านสุขภาพ วิชาการแพทย์แผนไทยเด่นในด้านรู้วิธีรักษาสมดุลของร่างกาย วิธีแก้ไข กำลังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่มีฐานะยากจนหรือปานกลาง ในบางครั้งก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ร่ำรวยแต่ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น
  • โรคริดสีดวงทวารหนัก  ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกทุกข์ทรมานกับโรคนี้มาตลอดชีวิต หมอแดงเคยทดลองให้แม่ของลูกค้าคนหนึ่งกินยาสมุนไพรเดี่ยวบางตัว (เคยเรียนแพทย์แผนไทยมา ใครอยากรู้โทร.มาถามหมอแดงส่วนตัว) เพียงเดือนแรกก็หายไปครึ่ง เดือนต่อมาหายเป็นปกติ เขาดีใจมาก คิดไม่ถึงว่าชีวิตนี้จะหนีโรคนี้ได้ เขาได้กล่าวคำขอบคุณ และเปิดใจยอมรับความสามารถของหมอแดงมากขึ้น (ปกติเขาไม่ชื่นชอบอาชีพหมอดู คงมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อน)
  • กระดูกหลังเคลื่อนทับเส้นเอ็น โรคนี้เป็นกันทุกคนมากบ้างน้อยบ้าง นักวิทยาศาสตร์กล่าว่าเป็นยุคที่คนเพิ่งปรับตัวจากคลานสี่ขามาเป็นยืนสองขา กระดูกข้อต่อบริเวณเอวจะบอบบางเสี่ยงต่อการรับน้ำหนักร่างกายท่อนบนทั้งหมด หลายคนเป็นแล้วทรมารรักษาก็ไม่หาย ผ่าตัดต้องใช้เงินทุนเกิน 2 แสนบาท หมอแดงเคยเป็นและเคยใช้วิธีการของแพทย์แผนไทยรักษาตัวเองให้พ้นการผ่าตัดมาได้ (ครูบาอาจารย์บอกวิธีแก้ไข แต่ขอร้องให้เก็บรักษาไว้เป็นความลับทางการค้า ถ้าหมอแดงได้เงินทุนมาคลินิคได้ หมอแดงจะเปิดให้บริการแก้ไขและให้คำปรึกษาอาการนี้เป็นหลัก ใครมีอาการนี้ยังแก้ไขไม่ได้ลองมาให้หมอแดงแก้ไขดูนะครับ แต่มีค่าไหว้ครู+เงินบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ตามแต่กำลังใจและศัทธา หรือจะจ่ายค่าบริการตามมาตรฐานทั่วไปที่สบายใจก็ได้ เอาตามสบายใจที่ตรงกันนะครับ)
  • มีสมุนไพรในครัวเรือนอย่างหนึ่ง ที่คนทั่วไปไม่ทราบว่าเป็นยาสมุนไพรที่ช่วยปรับธาตุในร่างกาย ไม่ให้เป็นไข้หวัดในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล ช่วยให้เด็กๆและผู้ใหญ่ไม่ให้เป็นหวัดคัดจมูกในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง  (คนแก่บอกมา ใครอยากรู้โทร.มาถามหมอแดงส่วนตัวครับ)
  • นิ้วมือ/ข้อมือล็อค อาการนี้ญาติโยมเป็นกันเยอะมาก หมอแดงก็เคยเป็น ทำให้ต้องทิ้งอาชีพตัดผม ไปเรียนหมอดู คนส่วนใหญ่ที่มีเงินมากมักพากันไปผ่าตัด สำหรับคนยากจนและหมอแดงใช้วิธีนวดแผนไทย จับเส้นก็หายได้ครับ (ส่วนหนึ่งเรียนจากราชการตามตำรา อีกส่วนหนึ่งถามครูหมอดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่ได้คำตอบที่ตรงกัน ทำตามครูสอนหายได้ครับ ใครอยากรู้โทร.มาถามหมอแดงส่วนตัวครับ)

………………………………….

vh50 4KB

บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์vb45 ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  ให้คำพยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  โทร.จองคิวดูดวงที่ : โทร. 081-533-3529  อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)vb45 ค้นหา : | หน้าแรก | หมอแดง | ดูดวง | บทความ | บริการ | ปฏิทิน | เอกสาร |  เอกสาร 971 : คลิกที่นี้เพื่อรับเอกสาร 971 vb45

 WP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40vb45
patomtip_jpeg

2 ความเห็น (+add yours?)

 1. Trackback: อ่านบทความเก่า Last Post | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 2. Trackback: ค้นหา | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: