“กองทุนเพื่อการศึกษาและอาชีพ” รับบริจาคเศษเงิน 15 บาทต่อเดือน

dgh56

“กองทุนเพื่อการศึกษาและอาชีพ”
รับบริจาคเศษเงิน 15 บาทต่อเดือน

     มีหลายเรื่องที่หมอแดงอยากทำให้สังคมนี้สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน มีโครงการหนึ่งที่เป็นในเรื่องที่ใกล้ตัวมาก หมอแดงมองเห็นลูกหลานบริวารของตนเอง ในทีมงาน ในชุมชนของหมอแดง หลายคนกำลังอยู่ในวัยเรียน แต่ด้วยฐานะของพ่อแม่ยากจน เป็นชาวนา ประสพสภาวะอากาศแปรปรวนนาแล้งติดกัน 2 ปี ทำให้ขาดทุนจากการทำนา ขาดแคลนเงินสด ขาดเงินทุนสนับสนุนอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน เด็กบางคนเรียนจบแล้วแต่ต้องตกงานเพียงเพราะพ่อแม่ไม่มีเส้นสายจะชักนำพาเข้าทำงาน จะเลี่ยงไปทำเปิดกิจการอาชีพส่วนตัวก็ขาดแคลนเงินทุนเปิดธุรกิจส่วนตัว บางคนขาดเพียงโอกาส บางคนเป็นผู้พิการ บางคนเจ็บป่วยร่างกายจิตใจเป็นเสมือนผู้พิการ บางคนมีญาติพี่น้องร่ำรวยมากมีมรดกตกทอดแต่ก็ถูกญาติพี่น้องเบียดบังกักเก็บไว้ ไม่ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน  พี่น้องที่ร่ำรวยไม่เปิดโอกาสให้พี่น้องที่ยากจนเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินของพ่อแม่ตัวเอง ปล่อยให้ที่ดินนั้นรกร้างว่างเปล่าไป ไม่มีโอกาสจะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง ไม่มีใครให้โอกาสเขาเลย แถมเป็นคนที่ไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ปลีกวิเวก สังคมจึงไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ให้การช่วยเหลือ หมอแดงเห็นความทุกข์ยากของแต่ละคนแล้ว แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะตนเองก็ไม่แตกต่างจากเขาเหล่านั้นเลย

บุคคลเหล่านี้ ผู้ปกครองมักมีฐานะยากจน ยังไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากสังคม หมอแดงพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื้อที่ในเว็บไซต์ของหมอแดงอาจสามารถช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้ในบางประเด็น แต่หมอแดงเพียงคนเดียวก็ไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้ทั้งหมด จึงขออนุญาติบอกบุญกับผู้อ่านทุกท่าน โดยเฉพาะท่านที่มีจิตศัทธาในบุญกุศลเป็นปกติ ทำบุญเป็นประจำอยู่แล้ว มีความเชื่อมั่นในตัวหมอแดงแล้ว ปรารถนาจะช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้ได้รับโอกาสที่ดีๆจากสังคม

ความช่วยเหลือนี้ แม้นเพียงน้อยนิด แต่หลายๆคนรวมกัน อาจช่วยทำให้ชีวิตของบุคคลเหล่านี้ดีขึ้นได้จริง ท่านใดปรารถนาจะช่วยเหลือสนัยสนุนโครงการ “เงินกองทุนเพื่อการศึกษาและอาชีพ” ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดโทร. มาที่ 081-533-3529

สำหรับท่านที่ต้องการช่วยเหลือ แต่ไม่ประสงค์จะออกนาม สามารถสนับสนุนโครงการนี้ได้ โดยโอนเงินมาที่ ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ เลขบัญชี 233-228-6427 ชื่อบัญชี อดิศร นิตยาจาร ขอเชิญบริจาคได้ตามกำลังใจและศัทธา ด้วยจำนวนเงินจำนวนเต็มที่ท่านต้องการช่วย+เศษเงินอีก 15 บาท (เพื่อคัดแยกชัดเจนว่าโอนเงินมาเพื่อบริจาคในโครงการนี้)

นโบายหลักของโครงการนี้คือ ต้องการจัดหารวบรวมเงินทุนไว้สำหรับให้สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินไปใช้แบบฉุกเฉิน ต้องส่งคืนภายใน 1 ปี+ดอกเบี้ย (เพียง 1 % ต่อปี) เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการทุนศึกษาและอาชีพ หลักเกณฑ์คล้ายเงินกองทุนหมู่บ้าน แต่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยาก มีแต่สัญญาใจ เพราะต้องการช่วยเหลือเฉพาะบุคคลผู้ที่ด้อยโอกาสอยู่แล้ว สังคมยังไม่รู้ ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ แต่หมอแดงรู้เห็น และอยากให้การช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือนั้นมี 2 ทางคือ :

  1. ช่องทางแรก…เป็นการให้การช่วยเหลือที่ตัวเยาวชนเอง แบบฉุกเฉิน ตามสภาพ เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้น เน้นด้านการศึกษาและอาชีพ
  2. ช่องทางที่สอง…เป็นการสอนให้เยาวชนรู้จักการทำอาชีพ ที่ไม่ทำให้เสียการเรียน พึ่งพาตนเอง โดยให้เงินทุนก้อนเล็กๆไปหัดทำการเกษตรสวนครัวรอบๆบ้านตนเอง แบบง่ายๆย่อๆ หรือสอนทำอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินทุนมากมาย (เช่นอาชีพหมอดู ตัดผมเสริมสวย นวดแผนไทย) หมอแดงอาจต้องเอาตัวเข้าแลก สอนทำอาชีพด้วยตนเอง ค้นหาที่ดินที่ทำกิน เช่า/ซื้อ/ขอโอกาสทดลองทำการเกษตรฟรี ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ  เพาะเลี้ยงเห็ด ไร่นาสวนผสม สอนการทำการตลาดแบบขายโดยตรงสู่ผู้บริโภค ฯลฯ (วิธีพึ่งพาตนเองตามแบบที่ในหลวงทรงเคยแนะนำทำตัวอย่างมาแล้ว) เพื่อเป็นตัวอย่างนำร่องให้แก่ลูกหลานบริวารและชุมชน เมื่อทำสำเร็จแล้ว จะสอนให้เยาวชนเหล่านี้รู้จักแสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินของตัวเอง รู้จักวิธีพึ่งพาตนเอง แม้นเป็นเด็กแต่หมอแดงก็เชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนสามารถจะพึ่งพาตนเองได้ สร้างรายได้เงินทองจากที่ดินรกร้างว่างเปล่าของพ่อแม่ตนเองได้ หรือใช้ประโยชน์จากที่ดินรอบๆบ้านของตนเองนั้นแหละดีที่สุด

ทุกคนทุกช่องทางที่ให้การช่วยเหลือ จะไม่มีเงินสูญเปล่าหรือหดหายไป ผู้กู้ยืมเงินกองทุนนี้และหมอแดง จะพยายามรักษาต้นทุนเดิมไว้  เพื่อให้โอกาสแก่คนอื่นต่อไปในอนาคตแบบไม่มีที่สิ้นสุด ดอกเบี้ย 1% มีไว้เพื่อให้เงินกองทุนสามารถเติบโตขยับขยายได้ก้าวหน้าได้ ดอกเบี้ยจะสอนให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนนี้รู้ค่าที่แท้จริงของเงินว่า ธรรมชาติของเงินนั้นสามารถงอกเงยได้ ถ้ารู้จักนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจ จะมีเงินคืนทุนพร้อมผลกำไรงอกเงยขึ้นมา กำไรนี้จะมีจำนวนมากกว่าดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืม

กองทุนทำอาชีพ คือก้าวแรกของการฝึกหัดให้เยาวชน เป้าหมายคือสอนให้เยาวชน รู้จักวิธีสร้างฐานะตนเอง จากการพึ่งพาตนเอง สร้างความร่ำรวยในอนาคต จากการกล้าจะให้โอกาสแก่ตนเอง จะก็สามารถเปลี่ยนชีวิตตนเองได้จริง แต่ต้องมีวินัยในการใช้เงิน รู้จักหลักเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริง รู้จักวิธีการใช้ต้นทุนของตนเองที่มีอยู่แล้ว มาปรับปรุงทรัพยากรทุกอย่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ต้องเรียนรู้การทำธุรกิจว่าทำอย่างไรจึงจะใช้ทุนน้อยแต่ได้กำไรมาก เพียงพอแก่การเสี่ยงลงทุนกู้ยืมเงินมาทำธุรกิจ

หลักการค้าขาย ที่คนไม่เคยค้าขายควรรู้ไว้ มีดังนี้

  1. วันที่หนึ่ง ถ้าเรามีเงินทุนเริ่มต้นเพียง 100 บาท เราควรค้าขายอะไรก็ได้ ที่ขายง่ายรายได้ดี เพื่อให้ได้เงินกลับคืนมา 120 บาท (กำไรปกติคือ 20%) การทำการค้าเป็นการหมุนเงิน การหมุนหนึ่งรอบจะได้เงินเพิ่มมา 20 บาท  ถ้านำเงิน 100 บาท ไปหมุนเวียนทำธุรกิจ 10 รอบ ก็จะได้กำไรรวม 200 บาท (กำไร 20 บาท x 10 รอบ = 200 บาท) สรุปว่าในวันต่อไป เราจะมีทุนเริ่มต้นทำธุรกิจ 100 บาท + กำไร 200 บาท =  300 บาท
  2. ในวันที่สอง เรานำเงินทุนทั้ง 300 บาท ไปหมุนทำการค้าขาย ได้กำไรรอบละ 60 บาท (300 บาท x 20% = 60 บาทต่อรอบ) ถ้าทำการค้าหมุนเวียนได้ 10 รอบเหมือนเดิม จะได้กำไรรวม 600 บาท สรุปว่ามีเงินทุน 300 บาท + กำไร 600 บาท =  900 บาท
  3. ในวันที่สาม เรานำเงินทุนทั้ง 900 บาท ไปทำการค้าขาย กำไรได้รอบละ 180 บาท (900 บาท x 20% = 180 บาทต่อรอบ) ถ้าทำการค้าหมุนเวียนได้ 10 รอบเหมือนเดิม จะได้กำไรรวม 1,800 บาท สรุปว่ามีเงินทุน 900 บาท + กำไร 1,800 บาท =  2,700 บาท
  4. ทำการค้าขายไปเรื่อยๆ จะมีเงินมากเท่าไหร่ลองคิดดูเอาเอง นี่เป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นจริงได้ถ้าทำการค้าจริง

หลักการค้าขายนี้ จะเป็นจริงไม่ได้ถ้าไม่คิดจะลองหัดค้าขายเลย ถึงใครรู้เข้าใจแล้ว แต่ถ้าไม่มีใครให้เงินทุนเริ่มต้นทำธุรกิจ หรือไม่มีใครให้โอกาส ไม่มีเงินเริ่มต้น 100 บาท การค้าขายก็ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงอยู่ดี

หมอแดงขอยืนยันว่า ทุกการช่วยเหลือของทุกคน แม้นท่านจะให้เศษเงินเพียง 15 บาท แต่ประโยชน์ที่ได้ในทันที คือผู้ให้ตัดใจสละความตระหนี่ของตนเองได้ ชัยชนะใจตนเองได้ จะพบกับความเยือกเย็นเป็นสุขในทรัพย์สินของตนเอง แม้นท่านประสบพบปัญหาใดในอนาคต ก็จะมีคนมาพบและให้การช่วยเหลือท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้ เหมือนที่ท่านช่วยคนอื่นไว้เหมือนกัน จะเห็นว่าเงินเพียง 100 บาทของท่าน อาจทำให้คนฉลาดรอบรู้ในเศรษฐศาสตร์แต่ไร้โอกาส ไร้เงินทุน ให้สามารถร่ำรวยได้ในพริบตา บุญกุศลนี้จะติดตามท่านไปทุกชาติภพ พบเจอกันเมื่อใดจะต่างเกื้อหนุนกันและกันตลอดไป

ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่บรรดาผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุน “กองทุนเพื่อการศึกษาและอาชีพ” ทุกท่าน

………………………………….

vh50 4KB

บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์vb45 ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  ให้คำพยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  โทร.จองคิวดูดวงที่ : โทร. 081-533-3529  อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)vb45 ค้นหา : | หน้าแรก | หมอแดง | ดูดวง | บทความ | บริการ | ปฏิทิน | เอกสาร |  เอกสาร 971 : คลิกที่นี้เพื่อรับเอกสาร 971 vb45

 WP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40vb45
patomtip_jpeg

1 ความเห็น (+add yours?)

  1. Trackback: ค้นหา | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: