วิธีพิจารณาในเวลาทำบุญให้ทาน

vj73

วิธีพิจารณาในเวลาทำบุญให้ทาน

  1. เวลาปล่อยปลา ให้ลูกค้าทุกคนพิจารณาว่าเราจะปล่อยให้ปลาพ้นจากความตาย
  2. เวลาทำสังฆทาน ให้ลูกค้าทุกคนพิจารณาว่าเราจะช่วยอุ้มชูช่วยให้พระศาสนาพุทธนี้อยู่ครบ 5,000 ปี
  3. ห้ามคิดว่าการทำบุญเป็นค่าจ้างให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมาทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้แก่เรา ถ้าคิดอย่างนั้นจะไม่ใช่่การทำบุญ จะกลายเป็นการปรามาส แทนที่จะได้บุญ อาจจะกลายเป็นบาปได้
  4. ขอให้ลูกค้าทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ มีศัทธาในกฏแห่งกรรมว่าทำดีได้ผที่ดีแน่นอน

 

%d bloggers like this: