ในหลวงสวรรคต

 

kv84

ข่าวในหลวงสวรรคต

ประกาศจากสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อเวลา ๑๕.๕๒ น. เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ.โรงพยาบาลศิริราช

k90

Comments are closed.