ดูดวงรายเดือน ตุลาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

ju76

ดูดวงรายเดือน ตุลาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly horoscope in OCTOBER 2016Predict from year of  birth. (12 fixed star)

………………………………

อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินจันทรคติ  เว็บไซต์นี้ใช้ ปฏิทินจันทรคติ เป็นหลักในการทำนายดวงชะตารายปี-ทายจากปีเกิด วันขึ้นปีใหม่ (ปีนักษัตรใหม่) ของปฏิทินจันทรคติคือวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี คือ”วันสงกรานต์” นั้นเอง
  “Lunar Calendar” This website, Thailand astrologers, Thailand in ancient time using “Lunar Calendar” is the core of prophetic horoscope. The new year day (New constellation) will start at “Songkran Day”. It first day of fifth month in every year of Thailand.
 2. “ปฏิทินสุริยะคติ” เป็นปฏิทินสากล (ใช้ทั่วโลก) ใช้วันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ รัฐบาลประเทศไทยประกาศให้ราชการไทยใช้ปฏิทินสากลหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
  “Solar Calendar is the international calendar. Thailand government started using Solar Calendar since World War 2 ended.
 3. ผู้ที่เกิดระหว่างเดือนมกราคมถึงก่อนวันสงกรานต์ของทุกปี เมื่อท่านจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตานี้ โปรดอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากนักษัตรก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีเกิดท่าน จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับดวงชะตาของท่าน
  Those born between January and early the Songkran of each year. When you read this horoscopes. Please read the horoscopes of the fixed star prior to January 1 of the year you was born. It is a prophecy that matches your destiny.

.

……………………………….…………..

.

1
(1)
คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. อดีต  Past __อยู่ในศีล 5 จะปลอดภัย ไปจาก/กลับบ้านเกิด งานแต่งงาน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ครอบครัวพร้อมหน้า ค้นหาแหล่งเงินทุน คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง ในเมืองหลวง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เคร่งเครียด นอนดึก ภาระหนี้สิน
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ใกล้สอบ แข่งขัน การอยู่แบบเกื้อกูลกันและกัน
  • การงาน  Work __อึดอัด ขัดข้อง ภาระกิจมากเกินไป แก้ไขปัญหาเก่าอีกครั้ง
  • การเงิน Finance __สับสน ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็นไปตามแผน สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากบ้าน เลขที่ นอนภาวนา
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว มีรักสำรอง
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ปัญหาเก่า บริหารการเงิน หนี้สิน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ดูแลผู้สูงอายุ ต้อนรับแขกมาเยือน เจ้ายาย ต่างบ้านต่างเมือง ธุรกิจขนาดใหญ่
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เดินทางไกล เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พบแพทย์ ช่างวิศวกร
 3. อนาคต Future __ขยันทำงาน สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __คิดจะเปลี่ยนงานอาชีพปรับปรุงชีวิต ต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่
  • สิ่งช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ Personal Support __พักงานระยะสั้นๆ ผ่อนคลาย  จากความวิตกกังวล
  • ทัศนวิสัย ที่ดีงาม In mind __ใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย ปรับตัว
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __รวยแล้ว ช่วยเหลือเงินทุนการศึกษาเด็กที่ยากจน ชาติหน้าก็มีทุนจะรวยได้อีก

.

……………………………….…………..

.

2
(2)
คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. อดีต  Past __ทำบุญสะเดาะเคราะห์  ใช้ศิลปะตกแต่งชิ้นงาน ทำให้สวยงามมากขึ้น ร่ำรวยมหาศาล
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เจรจาต่อรอง เดินทางไกล ต้อนรับแขก มาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด  สุขสมหวัง ยานพาหนะใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อดทน ใช้สมาธิ ขอความช่วยเหลือ การเงิน กู้ธนาคาร
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สนันสนุนสังคมให้อยู่แบบเกื้อกูลกันและกัน ปกป้องรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมไว้ได้
  • การงาน  Work __หาเงินทุน ด้วยตนเอง
  • การเงิน Finance __ได้จากหมอดู ครูบาอาจารย์ การปลดปล่อยหนี้สิน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากเลขทะเบียนยานพาหนะ ที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน
  • สุขภาพ Health __ค่อนข้างแข็งแรง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แค่เพื่อน มากมาย
   • สามี/ภรรยา Lover-married __โยกย้ายปรับปรุงที่อยู่อาศัย สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่ อ้วนขึ้น
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทาง ระยะใกล้ๆ ดูแลผู้สูงอายุ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เครียด สับสน
 3. อนาคต Future __แก้ไขปัญหาเก่า บริหารหนี้สิน แอบเก็บเป็นความลับ
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงานหาเงิน ภาระกิจมากเกินไป ล้นตารางงาน
  • สิ่งช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ Personal Support __กู้ยืมธนาคาร ยังลังเล
  • ทัศนวิสัย ที่ดีงาม In mind __ขจัดอุปสรรคเล็กน้อยออกไป อยู่ในศีล 5
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ทำงานเต็มความสามารถ ใช้สัมผัสที่หกช่วยทำงานให้ง่ายขึ้น

 

.

……………………………….…………..

.

3
(3)
คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. อดีต  Past __ขยันทำงาน อาหารเครื่องดืมเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่ วางแผน บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __นายหน้า ค้าขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน เงินล้าน
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __การสอบ ขยายกิจการ ลังเลการตัดสินใจ
  • การงาน  Work __หยุด สิ้นสุด ลา ออก หาเงินลงทุนเพิ่มเติม
  • การเงิน Finance __ร่ำรวย อย่างเงียบๆ
  • โชคลาภ Fortune__ปจับเสือมือเปล่า งานหนัก
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ทะเลาะ แตกแยก คิดจะเปลี่ยนใจ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __อาการอึดอัดขัดข้อง บวชเรียนรู้ปฏิบัติธรรม
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ได้โชคลาภ จากคนที่ตายไปแล้ว โลงศพ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เคร่งเครียด ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
 3. อนาคต Future __โครงการมากมาย คิดจะทำ บริหารหนี้สิน
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __ทำบุญสะเดาะเคราะห์ปล่อยปลาสังฆทาน เดินทาง ซ่อมยานพาหนะ
  • สิ่งช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ Personal Support __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง เลือกวิถีชีวิตที่เหมาะกับตนเอง
  • ทัศนวิสัย ที่ดีงาม In mind __นิ่งสงบสงบความเคลื่อนไหว เหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นขัดแย้งกับคนอื่นๆ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ฝึกสมาธิ ก่อนนอน

 

.

……………………………….…………..

.

4
(4)
คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. อดีต  Past __ถูกติดตามถามหาตัว ทำสัญญา กับบริษัทขนาดใหญ่ มหาชน ร่ำรวยมหาศาล
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ดูแลผู้สูงอายุ ขยายกิจการสาขา ด็อกเตอร์ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พบแพทย์ สูญเสีย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คนรวย ลูกหลานบริวาร
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __กฏหมาย  การตัดสินใจ ด้วยความยุติธรรม
  • การงาน  Work __ฉลองความสำเร็จ  ตามเป้าหมาย ทำอย่างเงียบๆ
  • การเงิน Finance __เพื่อการท่องเที่ยว ปานกลาง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากเบอร์โทรศัพท์ เศรษฐีนี
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__พบเรื่องไม่คาดคิด เจรจาต่อรอง
   • สามี/ภรรยา Lover-married __แก้ปัญหาเก่า หนี้สิน ด้วยเงินที่เพิ่งเก็บไว้ได้
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __อึดอัดขัดข้อง นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ทำบุญสะเดาะเคราะห์ พบเพื่อนเก่า
 3. อนาคต Future __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่  สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __ห้ามผิดศีลธรรม เสนห์ เล่ห์กล ทำชีวิตให้มีความมั่นคง
  • สิ่งช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ Personal Support __แม้นจะเคยผิดหวังพ่ายแพ้ แต่ถ้าไม่ท้อถอย ชีวิตก็ก้าวไปข้างหน้าได้
  • ทัศนวิสัย ที่ดีงาม In mind __พบเจอสิ่งใดที่ไม่ถูกใจ  ให้พิจารณาด้วยสติ “อัตตา” ความยึกมั่นใจกายเรากายเขา ทำให้เราทุกคนมีตัวตน เป็นเหตุผลทำให้เกิดทุกข์ เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่พึงพอใจ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __การปรับปรุงตัวเองได้ เปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง เป็นคุณสมบัติของคนดี

.

……………………………….…………..

.

5
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุขตามอัตภาพ ทำงานหนัก ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ช่าง วางแผนงาน วิตกกังวล แก้ไขด้วยวางใจเป็นอุเบกขา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เลือกทางสายกลางไม่ตึงหย่อนเกินไป เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะ
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __การสื่อสารทางมือถือคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • การงาน  Work __ทำงานหนัก กลับบ้านเกิด
  • การเงิน Finance __มีความลับ แอบเก็บกักกันไว้ ไม่บอกใคร ระวังคดีความ
  • โชคลาภ Fortune__อย่าเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__อกหักรักคุด เหลือแต่เพื่อน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ความคิดสับสน ไปตามญาติชี้นำ ทำบุญสะเดาะเคราะห์
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เครียด นอนไม่หลับ ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เจ็บป่วยลาออก พึ่งพาตนเอง
 3. อนาคต Future __ร่ำรวยเงินทอง
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __การเงินธนาคาร บริหารจัดการ เป็นความลับ
  • สิ่งช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ Personal Support __ลูกหลานบริวาร ปรับตัว
  • ทัศนวิสัย ที่ดีงาม In mind __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ  ทำงานแข่งกับเวลา
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เสื้อผ้าใหม่ ทันสมัย ขยายกิจการ

.

……………………………….…………..

.

6
(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. อดีต  Past __ฝึกสมาธิ ศึกษาพระธรรม ค้นหาความพ้นทุกข์ กับผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __สัมผัสที่หกสูง คิดจะปรับเปลี่ยวิถีชีวิต นอนภาวนา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วนเวียนกับปัญหาเดิมๆ บริหารหนี้สิน โครงการมากมายคิดจะทำ
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __แพทย์แผนไทย ทรัพยากรในทะเล หยุดนิ่งเฉย อารมณ์ว่าง ต้นทุน
  • การงาน  Work __ก้าวหน้า สัญญา โรงพยาบาล เพื่อสุขภาพ
  • การเงิน Finance __ย่ำแย่ ใช้อย่างประหยัด
  • โชคลาภ Fortune__ท่องคาถาเงินล้าน (ในเอกสาร 971) ลังเล
  • สุขภาพ Health __ดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ชายสูงอายุ เก็บไว้ในใจ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ถกเถียงเล็กน้อย ขัดคอ ทิ้งร้างห่างไกลกันระยะหนึ่ง
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ต้องการความยุติธรรม ขยายกิจการสาขา ด็อกเตอร์
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ชักชวนไปทำบุญให้ทานถือศีลปฏิบัติธรรม ได้งานใหม่
 3. อนาคต Future __งานแต่งงาน พบกับคนรัก
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __เดินทาง ท่องเที่ยว ขยันทำงานหาเงิน
  • สิ่งช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ Personal Support __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง สัมผัสที่หกสูง ความหวัง
  • ทัศนวิสัย ที่ดีงาม In mind __สิ้นสุด จบ เก็บออมเงิน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ราชการ ตำรวจทหาร ทำงานหนัก สู้ชีวิต ไม่ท้องถอย

……………………………….…………..

.

7
(7)
คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. อดีต  Past __พบคนรักคนถูกใจคุยถูกคอ ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้านสำนักงาน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เดินทางท่องเที่ยว รับตำแหน่ง โทรศัพท์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้องการความสงบ และควมยุติธรรม
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __รอบค่ำ นอนดึก บริหารหนี้สินความเสี่ยงภัย
  • การงาน  Work __ศีล สมาธิ ปัญญา เผยแผ่ศาสนา
  • การเงิน Finance __เก็บเงินก้อนใหญ่ เพื่อเตรียมเป็นทุน คัดเลือกโครงการที่ทำกำไรสูงสุด
  • โชคลาภ Fortune__ปากลาง ได้จากงานบุญ เลี้ยงฉลอง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เกิดขึ้นมาแบบช้าๆ แต่มั่นคง
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ถือศีล ปฏิบัติธรรม ทำงานหนักเอาเบาสู้
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __กลับบ้านเกิด ได้งานใหม่
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__มีปัญหาครอบครัวซับซ้อน เคยสิ้นสุดกันไป แล้วกลับมาคุยกันอีก
 3. อนาคต Future __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน สัมผัสที่หกสูง ฝันแม่น
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __เสื้อผ้า ยานพาหนะใหม่  รอคอยโอกาสที่เหมาะสม
  • สิ่งช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ Personal Support __เชื่อในกฏแห่งกรรม ทำบุญเสริมดวง (ทำตามเอกสาร 971)
  • ทัศนวิสัย ที่ดีงาม In mind __ทำบุญ ตามกำลังศัทธา ทำงานแข่งกับเวลา
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ภาระกิจเสริม เน้นโฆษณาประชาสัมพันธ์

……………………………….…………..

.

8
(8)
คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. อดีต  Past __นักการปกครอง โครงการมากมายที่อยากทำ ทำบุญสะเดาพะเคราะห์
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __สัมผัสที่หกสูง คัดเลือกจัดงานที่เหมาะกับตนเอง ดูแลหญิงสูงอายุ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง ท่องเที่ยว อึดอัดขัดข้อง ภาระกิจล้นมือ
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ภาษาต่างประเทส พึ่งพาตนเอง เดินทางไกล
  • การงาน  Work __บริหารจัดการน้ำ ท่วมขัง ใช้สมาธิและความอดทน
  • การเงิน Finance __เจรจาต่อรอง ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนตายไปแล้ว
  • สุขภาพ Health __ระวังระบบปัสสาวะ อย่ากลั้นไว้
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง ซ่อมสุขภาพ
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__มีเงินก็มีรัก เงียบๆไม่บอกใคร
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ขยันทำงาน นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ทำงานแข่งกับเวลา กลับบ้านนอนดึก
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ปรับปรุงความสัมพันธ์ รับตำแหน่งใหม่
 3. อนาคต Future __ขยายกิจการสาขา ปริญญาเอก เศร้า เหงา คิดถึงอดีตอันเจ็บปวด
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __ครอบครัวพร้อมหน้า บริหารเงินในธนาคาร
  • สิ่งช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ Personal Support __อยู่ในศีล 5-8 จะปลอดภัย นายหน้า
  • ทัศนวิสัย ที่ดีงาม In mind __ตัดสินด้วยความยุติธรรม ตารางทำงานพักผ่อนที่มีสมดุลชีวิต
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เพื่อสุขภาพที่ดี เลือทางสายกลาง ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป

.

……………………………….…………..

.

9
(9)
คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. อดีต  Past __ได้โชคลาภ แต่ใช้หมด อึดอักขัดข้อง ภาระกิจมากเกินไป
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ครอบครัวมีปัญหาซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข มีบริวารมาเพิ่มเติม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อดทน ก้าวไปข้างหน้า ฝึกสมาธิ
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ไร่นาสวนผสม ต่างประเทศ ดูแลผู้สูงอายุ
  • การงาน  Work __ค้นหาสิ่งผิดปกติ ย้อนหลัง หนี้สิน
  • การเงิน Finance __ลงทุนด้านสุขภาพ การเดินทาง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากผู้ทรงศีล  ญาติ
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__มีรักสำรอง ราชการ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __งานเลี้ยงฉลอง ทำบุญบ้าน แต่งงาน  ช้ากว่ากำหนด เลื่อนออกไป
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ซ่อมบ้าน ทำเป็นสำนักงาน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เกิดเหตุไม่คาดคิด ที่ทำให้ตกใจ วิตกกังวล
 3. อนาคต Future __เดินทาง ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่ นัดพบเพื่อนเก่า
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __พักงานระยะสั้น รวบรวมภาระกิจทั้งหมดมาสั่งการคนเดียว
  • สิ่งช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ Personal Support __งานใหม่ รอความชัดเจน
  • ทัศนวิสัย ที่ดีงาม In mind __มุ่งมั่นทำให้ถึงเป้าหมาย และความสำเร็จ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว ใจยังสู้แม้นจะทำอะไรไม่ได้

.

……………………………….…………..

.

10
(10)
คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. อดีต  Past _งานเลี้ยงฉลอง ที่เป็นความลับ โรงพยาบาล
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เศรษฐีนี ร่ำรวย ติดตาม ช่วยเหลือคนพิการ  เด่นการค้า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รวบรวมงาน ฉลองความสำเร็จ
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ศีล ธรรม สมาธิ ปัญญา วิปัสนากรรมฐาน ครอบครัว
  • การงาน  Work __ได้รับทุนการศึกษา จากผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
  • การเงิน Finance __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ได้อย่างไม่คาดฝัน
  • โชคลาภ Fortune__กลับบ้านเกิด เรียนต่อ ขยายกิจการ
  • สุขภาพ Health __ระวังระบบปัสสาวะ ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__อึดอัด ขัดข้อง ยังไม่เลือกใคร
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ปกป้อง รักษา ห่วงใย ต้องการความยุติธรรม
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __หมอดู ตรวจดวงชะตา สิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ต้อนรับแขกต่างบ้านเมือง เจ็บป่วย
 3. อนาคต Future __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __รองานใหม่ ยานพาหนะใหม่
  • สิ่งช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ Personal Support __เปลี่ยนอาชีพ ตำรวจทหาร
  • ทัศนวิสัย ที่ดีงาม In mind __ทำบุญ แก้ไขปัญหาได้ ทันต่อเหตุการณ์
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __รักสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่ พักสักครู่

.

……………………………….…………..

.

11
(11)
คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. อดีต  Past __เดินทางระยะใกล้ ขยันทำงานหาเงิน ลังเลสับสนการตัดสินใจ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สอน หากินด้วยมือเปล่า ร่างกายต้องการพักผ่อน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __โครงการเก่าใหม่ นายหน้า ค้าขาย ที่ดิน
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เก็บสะสมเงินทุน เตรียมลงทุน ประกันชีวิต
  • การงาน  Work __สำเร็จด้วยดี ฉลอง วิตกกังวล
  • การเงิน Finance __ถอยหลังเพื่อก้าวหน้า ปกป้องรักษาผลประโยชน์ กีดกัน
  • โชคลาภ Fortune__บริษัทมหาชน ไม่คาดคิด
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ติดต่อมาทางมือถืออินเตอร์เน็ต สามทางเลือก
   • สามี/ภรรยา Lover-married __งานใหม่ คัดเลือก
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __รอคอยการอนุมัติ บริหารเงินในบัญชีธนาคาร
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ไม่เข้าใจกัน ซ่อมบ้าน
 3. อนาคต Future __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่ ใช้ความอดทนพากเพียรพยายามสูง
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย สิ้นสุด เดินทางไปคนเดียว
  • สิ่งช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ Personal Support __แพทย์แผนโบราณ สมุนไพร เศรษฐีนี
  • ทัศนวิสัย ที่ดีงาม In mind __ปริญญาเอก ขยายกิจการ สาขา ส่งเสริมให้เกิดมีความก้าวหน้า
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __บริษัท มหาชน การปกครอง

……………………………….…………..

.

12
(12)
คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. อดีต  Past __เจ็บป่วย โยกย้ายเปลี่ยนแปลง งานกินเลี้ยงพบเพื่อน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ขยายกิจการ ดอกเตอร์ วิศวกร  นายธนาคาร
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เครียด หมอดู
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __การค้าขาย การผลิต
  • การงาน  Work __หุ้นส่วน โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • การเงิน Finance __ร่ำรวย กิจการในครอบครัว โรงงานขนาดเล็ก
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการทำบุญ สัมผัสที่หก
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แค่เพื่อน หึงหวงห่วงใย
   • สามี/ภรรยา Lover-married __งานใหม่ ภาระกิจผู้นำ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __งานเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จ ขยายกิจการสาขา
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ปรับเปลี่ยนอาชีพการงาน งานเลี้ยง ฉลองความสำเร็จ
 3. อนาคต Future __ยุ่งกับญาติกับงาน ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __ต้องการความสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่ เพื่อนร่วมงาน โชคลาภ
  • สิ่งช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ Personal Support __โยกย้านเปลี่ยนแปลง รับตำแหน่ง
  • ทัศนวิสัย ที่ดีงาม In mind __ทางสายกลาง แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ภาษา เดินทางต่างประเทศ อุปสรรคแรกคือตัวเราเองเสมอ

.

…………………………………

.

vh50 4KB

บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์vb45 : ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  ให้คำพยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  จองคิวดูดวงที่โทร. 081-533-3529  อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)vb45

WP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40vb45
patomtip_jpeg
|หน้าแรก | หมอแดง | ดูดวง | บทความ | บริการ | ปฏิทิน |vb45
เอกสาร 971 : คลิ๊กที่นี้เพื่อรับเอกสาร 971vb45

2 ความเห็น (+add yours?)

 1. Trackback: อ่านบทความเก่า Last Post | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 2. Trackback: ค้นหา | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: