ดูดวงรายเดือน ตุลาคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)

df67

ดูดวงรายเดือน ตุลาคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in October 2016. Predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

คำนำ
Read me

รูปแบบคำทำนายดวงชะตา__คำพยากรณ์ดวงชะตาในเว็บไซต์นี้ เป็นวิทยาทานและสาธารณะประโยชน์ ทำนายดวงชะตาให้คนอ่านเป็นจำนวนมาก ผู้อ่านมีความแตกต่างในเพศ, อายุ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, การศึกษา, อาชีพการงาน และฐานะทางการเงิน  ผู้เขียนจึงกำหนดนโยบายในการเขียนคำทำนายดวงชะตานี้ว่าจะต้องเขียนสั้นๆแต่กระชับ และครอบคลุมไปในหลายทิศทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านมากที่สุด  เหมาะสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาชีวิต ที่ต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคน ต้องการพ้นจากความทุกข์ทรมานของตัวเอง

Horoscopes format. __This format horoscopes is public. Horoscopes to many people in one message. For benefit of readers who was diversity differences in gender, age, date of birth, age, race, ethnic strains, education, career and financial position. The author determine policy in writing this horoscopes must write a brief but comprehensive and multi-direction. For benefit of readers. There are life issues who need help from someone. wish out of their own suffering.

ทายไปตาม__1) ตามตำรา  2) ตามครูบาอาจารย์สั่งสอนสืบทอดต่อกันมา  3) ตามสัมผัสที่หก(จิตสัมผัส)ในขณะที่กำลังเขียน

ท่านเกิดในราศีอะไร?__ผู้เขียนใช้เดือนไทยเป็นหลักในการทำนาย ท่านสามารถค้นหาเดือนไทยจากปฏิทินไทย 100 ปี (กำลังจะนำมาให้ผู้อ่านสามารถค้นหาได้ในเว็บ ในอนาคต)   แต่ถ้าท่านเป็นคนต่างประเทศ ไม่รู้จักเดือนไทย ให้เทียบจากวันที่เกิดของท่าน จากในวงเล็บ

สำหรับผู้อ่านรายใหม่__ผู้อ่านรายใหม่บางท่าน อ่านคำพยากรณ์นี้แล้วรู้สึกไม่คุ้นเคยกับสำนวนการเขียนของหมอแดง ขอย้ำเน้นว่าผู้เขียนมีเจตนาจะให้คำพยากรณ์แบบสาธารณะ จึงพยากรณ์แบบหลากหลายทิศทาง ไม่ได้ทายท่านเพียงคนเดียว คำพยากรณ์จึงไม่จำเป็นต้องตรงกับชีวิตจริงของท่าน ทุกตัวอักษร ทุกบรรทัด ทุกครั้ง เมื่อเป็นคำพยากรณ์ที่ท่านอ่านได้ฟรี ขอให้ท่านลองทำใจกว้างๆ ว่างๆ ปราศจากกิเลส ไม่มีอคติทั้งปวงก่อน แล้วลองอ่านใหม่อีกครั้ง เพิ่มสติสมาธิศรัทธาให้มากขึ้น อาจทำให้ได้อรรถรสมากขึ้น เข้าใจสำนวนนี้ได้มากขึ้น หรือจะลองอ่านคำพยากรณ์ในราศีอื่นๆเล่นๆ อ่านทั้ง 12 ราศีก็ได้ อาจพบว่ามีสัก 1 ราศี ที่พยากรณ์ดวงชะตาได้ตรงกับชีวิตจริงของท่าน ซึ่งอาจเป็นไปได้  ในกรณีนี้ อาจเป็นเพราะที่ตอนท่านเกิด พ่อแม่หรือเจ้าหน้าที่รัฐอาจบันทึกวันเกิดคลาดเคลื่อนจากความจริง (เคยพบปัญหาทำนองนี้ครับ) หรือลองข้ามเดือนนี้ไปสักหนึ่งเดือน รอไปอ่านในเดือนหน้า หรือถ้าใจร้อนก็อ่านถอยหลังไปในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อาจพบเห็นสิ่งที่ท่านกำลังต้องการอ่านครับ

………………………………….

(1)

1

ราศีเมษ-แกะ
เดือน ๕ ไทย (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)

Born in Aries.
(13 April – 13 May)

 1. อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข งานใหม่ ก้าวหน้า
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เวียนหัว เรื่องขอกู้ยืมเงิน จากธนาคาร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รอคอยการกลับมา ของสมาชิกในครอบครัว เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เสริมสวย การคัดเลือกสรรหา สิ่งที่เหมาะสมกับความฝันของตัวเอง
  • การงาน Work __เดินทางไกล ต่อสู้กับปัญหาใหญ่ แก้ไขปัญหา เดินหน้าไม่ถนัด ไม่เต็มกำลังความสามารถ
  • การเงิน Finance __ยังไม่นิ่ง ไม่แน่นอน จากชายสูงอายุ
  • โชคลาภ Fortune__ได้อย่างไม่คาดฝัน จากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน
  • สุขภาพ Health __ต้องการอยู่ความสงบ อย่างคนสูงอายุ
  • อุบัติเหตุ Accident __ห้ามประมาท
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แอบ ไม่บอกใคร บริหารจัดการมรดกที่ดิน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __กินยาหลายขนาน สมุนไพรไทย
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ยุ่งกับญาติ กับงาน กลับมาบ้านเกิด
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__กลับมาบ้านเกิด แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 3. อนาคต Future __ทำบุญให้ทาน ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ สะเดาะเคราะห์
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้ชีวิตจริงอยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __การเงินก้อนใหญ่ สิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  • สิ่งที่ช่วย ส่งเสริมอุปถัมภ์ค้ำชู  Support __ค้าขาย ขยายกิจการ
  • ทัศนวิสัย ที่ดีงาม In mind __วางแผนทำงาน ด้วยมือถือ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __พบแพทย์ ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสงบสุข คือกำไรชีวิต

 

……………………..

(2)

2

ราศีพฤษภ-วัว
เดือน ๖ ไทย  (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)

Born in Taurus.
( 14 May – 13 June)

 1. อดีต  Past __งานส่วนใหญ่ก้าวหน้าดี พักงานระยะสั้น ปรับแต่งบ้านสำนักงาน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ช่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อ้วน สมบูรณ์พูลสุข ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส สิ้นสุดพร้อมจะเริ่มต้นใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทะเล น้ำท่วม โดยรอบ ปริมาณมหาศาล
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __การรักษาชื่อเสียงเกียรติยศ ป้าย โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในเวลากลางคืน
  • การงาน หน้าที่  Work __ดีเด่นการเงิน ตกแต่ง เสริมสวย ความงาม
  • การเงิน Finance __อยู่ในมือผู้หญิง ผู้ใหญ่ สูงอายุ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนรัก ชดเชยกับความเสียหาย
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เด็ก บริวาร ช่วยเหลือเงินทุน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เจ็บป่วย อุบัติเหต พบแพทย์ สูญเสีย เลิกลาหย่าร้าง พูดตอกย้ำซ้ำๆ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เสียใจ เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เจ้าสำอางค์
 3. อนาคต Future __ถูกขอ กู้ยืมเงินทอง จากเพื่อนๆ หุ่นส่วน
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้ชิวิตจริงอยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __ศีล ธรรม บวช
  • สิ่งที่ช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ค้ำชู  Support __ทำให้ได้ผล ตรวจสุขภาพ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ละเว้นไม่วนเวียนไปในทางมิชอบ ห่างไกลจากสถานที่อโคจร
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ยุติธรรม ทำงานหนักเอาเบาสู้

……………………..

(3)

3

ราศีเมถุน-คนคู่
เดือน ๗ ไทย (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)

Born in Gemini.
(14 June – 14 July)

 1. อดีต  Past __งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม ลังเลกรตัดสินใจ วิตกกังวล
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ทำงานแข่งกับเวลา รอคอยโอกาส  วนเวียน ปัญหาเก่า หนี้สิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พบเพื่อนเก่า สิ้นสุด เริ่มใหม่
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __แก้ไขต้นเหตุในอดีต ที่ผ่านมาแล้ว ทำให้ชีวิตมั่นคง ราชการ ทหาร
  • การงาน  Work __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะ ความยุติธรรม
  • การเงิน Finance __มีอุปสรรคเล็กน้อย พอจะแก้ไขได้  สู้ไม่ท้อถอย
  • โชคลาภ Fortune__สมหวัง จากการคัดเลือก ด้วยตนเอง
  • สุขภาพ Health __โรคเก่ากำเริบ สับสน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  กับคนใกล้ชิด Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ผิดหวัง เสียใจ มีกาวใจ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __โครงการภาระกิจมากมายรอให้ทำ คิดจะปรับปรุงชีวิต
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ร่ำรวย เจ้าสำอางค์ เดินทางระยะใกล้ไกล
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ตรวจดวงชะตา หมอดู อยู่คนเดียว
 3. อนาคต Future __เจ้าเสนห์ บวช เรียนธรรมะ
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้ชีวิตจริงอยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __บวช ปลีกวิเวก ผดุงคุณธรรม กลับบ้าน
  • สิ่งที่ช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ค้ำชู  Support __ท่องเที่ยว ทัวส์ทางจิตวิญญาณ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ ร่ำรวย ทุกอย่างเป็นไปตามชะตา ตามกรรมที่ทำมา
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ธุรกิจเพื่อสุขภาพ ทำกำไรได้ดีมาก

……………………..

(4)

4

ราศีกรกฎ-ปู
เดือน ๘ ไทย (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)

Born in Cancer.
(15 July -16 August)

 1. อดีต  Past __เจ้าสำอางค์ แอบ มีความลับ ขยายกิจการ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __สิ้นสุด พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่ก้าวหน้า ใช้โทรศัพท์อินเตอร์เน็ตมากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่ ภาระกิจใหม่ พักเหนื่อยพร้อมจะทำงานต่อ
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาชน ราชการ
  • การงาน  Work __ทางเลือก สายกลาง เพิ่มทุน บริหารบุคคล
  • การเงิน Finance __ช้าแต่สำเร็จ ได้จากงานใหม่
  • โชคลาภ Fortune__จากโครงการใหม่ สมหวัง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ทำบุญสะเดาะเคราะห์
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ฉลาดวางแผน ในใจ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ทำงานหนัก เพื่อรายได้สูง ความร่ำรวย
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ตรวจดวงชะตา หมอดู มีชื่อเสียงโด่งดัง
 3. อนาคต Future __วิตกกังวลในอนาคต เจ็บป่วย ปวดหลัง สิ้นหวัง พ่ายแพ้
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้ชีิวตจริงอยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
  • สิ่งที่ช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ค้ำชู  Support __ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในหลายมิติ หลายวิธี
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เอาใจเขามาใส่ใจเรา เรารักสุข-เกียจทุกข์อย่างไร คนอื่นก็เช่นเดียวกัน อย่าทำให้คนอื่นมีทุกข์
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __หุ้นส่วน ทำสัญญา เดินทาง ต่างประเทศ ต่างจังหวัด

……………………..

(5)

5

ราศีสิงห์-สิงโต
เดือน ๙ ไทย (17 สิงหาคม–16 กันยายน)

Born in Leo.
(17 August – 16 September)

 1. อดีต  Past __สูญเสียสมดุล ขาดความมั่นใจ ขาดอำนาจ ขาดการการติดต่อสื่สาร
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เจ้าสำอางค์ เดินทาง ไปคนเดียว ต้องการความสำเร็จ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้องการทางพ้นทุกข์ และความไม่แน่อน
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __พึ่งพาตนเอง บริหารมรดกตกทอด
  • การงาน  Work __เด่นหน้าที่การเงิน เก็บรวบรวมเงินทุน
  • การเงิน Finance __ต้องแก้ปัญหาใหญ่ เหน็ดเหนื่อยกับการแก้ไขปัญหา ตึงเครียด
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากบุตรหลานบริวาร หมอดู
  • สุขภาพ Health __ปากลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เจ็บป่วย พ่ายแพ้ ทรยศ กลับบ้าน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __งานกินเลี้ยงฉลอง กับเพื่อน พร่องในศีล
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ทำงานหนัก-เบา แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__มีปัญหาน้ำฝนท่วมขัง
 3. อนาคต Future __บริหารจัดการที่ดิน ราคาแพง มหาศาล
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้ชีวิตจริงอยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __สิ้นสุด สูญเสีย พบแพทย์ ฟื้นฟูสุขภาพ
  • สิ่งที่ช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ค้ำชู  Support __ครูบาอาจารย์ อยู่นิ่งๆ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __มี ยึดหลักความยุติธรรม เหมาะสมกับตนเอง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ปทำบุญสะเดาะเคราะห์ กับเพื่อนๆ

……………………..

(6)

8

ราศีกันย์-หญิงสาว
เดือน ๑๐ ไทย (17 กันยายน–16 ตุลาคม)

Born in Virgo.
(17 September – 16 October)

 1. อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข เด่นการค้า เดินทาง ท่องเที่ยว
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ทำสัญญาการค้า หุ้นส่วน พึ่งพาตนเอง ชีวิตมั่นคง ราชการ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ รักษาศีล ปฏิบัติธรรม
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา ปกป้องผลประโยชน์
  • การงาน  Work __โครงการมากมายทำแล้วรวย ตรวจดวงชะตา ครู หมอดู
  • การเงิน Finance __แก้ไขปัญหาหนี้สิน เลือกใช้ช่องทางที่ดีที่สุด
  • โชคลาภ Fortune__จากในฝัน เบอร์โทรศัพท์
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ไม่บอกใคร จบ สิ้นสุด เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย เงียบหายไป
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ขอกู้ยืมเงิน ช้าแต่สำเร็จ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เคร่งเครียด ลังเลสับสนการตัดสินใจ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ซ่อมบ้านสำนักงาน แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 3. อนาคต Future __รอคอยโอกาสที่เหมาะสม การกลับมา บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้ชีวิตจริงอยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานหนัก พักผ่อนเมื่อเหนื่อยล้าหมดกำลัง มีแรงก็ทำต่อไป
  • สิ่งที่ช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ค้ำชู  Support __ กลับบ้านเกิดเมืองนอน ขยายกิจการ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ทันสมัย หลีกเลี่ยงแสดงความคิดเห็นการขัดแย้งกับญาติ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ทำบุญสม่ำเสมอ มองให้ไกลไปให้ถึง

……………………..

(7)

7

ราศีตุลย์-คันชั่ง
เดือน ๑๑ ไทย (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)

Born in Libra.
(17 October – 15 November)

 1. อดีต  Past __ภาระกิจเต็ม ล้น งานก้าวหน้า ขยับขยายกิจการสาขาพื้นที่สร้างรายได้ คะแนะค่าความนิยมสูงขึ้น
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ ชีวิตมั่นคงมากขึ้น ไม่มีความลับ ไม่มีความเป้นส่วนตัว
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เจ็บป่วย อดทน ฝึกใช้สมาธิเพื่อสุขภาพและให้เกิดภูมิปัญญาสูง
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ติดตามสถานะการณ์ ประมวลผล จับทิศทาง ของความไม่แน่นอน
  • การงาน  Work __ดีเด่นอาชีพการปกครอง และค้าขาย
  • การเงิน Finance __ใช้หนักมากไปในการทำงาน เดินทาง ท่องเที่ยว
  • โชคลาภ Fortune__มีความหวัง ได้จากความยุติธรรม นักโหราศาสตร์
  • สุขภาพ Health __กินยาหลายขนาน สมุนไพร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสพการณ์ งดอาหารไขมัน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เคยชินกับการอยู่คนเดียวแล้ว ปรับตัวได้
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ชักชวนกันไปทำบุญ ช่วยเหลือคนกำลังเดือดร้อน ด้อยโอกาส
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ร่ำรวยเงินทอง เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__แก้ไขปัญหาเดิมๆ หนี้สิน โรคหัวใจ
 3. อนาคต Future __ชูนโยบาย ให้การสนับสนุน สร้างความสงบในสังคม
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้ชีวิตจริงอยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __คัดเลือกทำในสิ่งที่ตนเองถนัด เชี่ยวชาญ เพื่อสุขภาพ
  • สิ่งที่ช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ค้ำชู  Support __แพทย์  นักเศรษฐศาสตร์
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เพื่อนร่วมอุดมการณ์ ที่ยึดหลักคุณธรรม ช่วยคนให้พ้นทุกข์
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ฟื้นฟูสุขภาพ ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ทำตามเอกสาร 971vb45

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง
เดือน ๑๒ ไทย (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)

Born in Scorpio.
(16 November – 15 December)

 1. อดีต  Past __บวชเรียนปฏิบัติธรรมะ ปลีกวิเวก ฝึกใช้ญาณหยั่งรู้ ค้นหาสัจธรรม ร่ำรวยเงินทอง คาถาเงินล้าน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข ทำงานดึก แอบเก็บมีความลับ พัฒนางาน ชีวิต
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พักงานระยะสั้น เก็บออมเงินทุน ให้คนครอบครัว
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เส้นทาง การเดินทาง ขับขี่ใช้ ยานพาหนะ ธุรกิจเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่ม
  • การงาน  Work __ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเกินคาด
  • การเงิน Finance __ติดขัดเล็กน้อย สับสน สับเปลี่ยนทิศทาง ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการความว่าง พักผ่อน สวดมนต์ ภาวนา ทำตามตารางงาน
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แม้นจะผิดหวังเสียใจกับคนที่ไม่มีความจริงใจ แต่ก็สมหวังกับสิ่งที่ตนเองเคยตั้งความปรารถนาไว้
   • สามี/ภรรยา Lover-married __แม้นต้องการความยุติธรรมให้กับตนเอง แต่ก็ต้องรักษาสมดุลที่ถูกต้องไว้ ถนุถนอม รักษาน้ำใจกันและกัน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ซ่อมซื้อเช่าบ้านสำนักงาน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง มีภาระกิจมากเกินกำลังตนเอง
 3. อนาคต Future __เคร่งเครียดกับการเตรียมตัวขยายกิจการสาขาอาชีพ
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้ชีวิตจริงอยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __โครงการมากมายที่ทำแล้วรวย ทำในทันทีที่พร้อม ช้าแต่สำเร็จ
  • สิ่งที่ช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ค้ำชู  Support __ตรวจดวชะตา หมอดู นิ่งสงบสยบเคลื่อนไหว
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __พึ่งพาตนเอง ก่อนจะไปพึ่งพาคนอื่น คิดก่อนให้สัญญาใคร
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __พรหมวิหาร 4 ใช้แก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ ทำอย่างดีที่สุด แล้วยอมรับผลลัพท์ที่จะตามมา

……………………..

(9)

9

ราศีธนู-คนยิงธนู
เดือน ๑ ไทย (16 ธันวาคม–14 มกราคม)

Born in Sagittarius.
(16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง อยากขอพรให้ได้งานใหม่
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน การเงิน หนี้สิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ำรวย ความสงบ
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ปรับปรุงตนเองให้ดูทันสมัย ใหม่เสมอ
  • การงาน  Work __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง โดยไม่ทำให้ผู้อ่นเดือดร้อน ยึดหลักความยุติธรรม
  • การเงิน Finance __ได้จากการทำงาน พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน ทรัพย์สิน ที่ดิน
  • โชคลาภ Fortune__ขอจากชายสูงอายุ
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว เพศเดียวกัน พูดถึงบ้านที่อยู่อาศัย รังรัก
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เหน็ดเหนื่อย อ่อ่นล้า ซ่อมบ้านสำนักงาน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __บริหารจัดการมรดก ที่ดิน เพื่อนบ้าน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__พักงานระยะสั้น สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
 3. อนาคต Future __ตรวจสุขภาพ พบเพื่อนเก่า
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้ชีวิตจริงอยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  • สิ่งที่ช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ค้ำชู  Support __ยอมรับความไม่แน่นอน พ่ายแพ้ ญาณหยั่งรู้
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ไม่เป็นหนี้ใคร ทำบุญกุศลเป็นประจำสม่ำเสมอ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ที่นอน ซ่อมบ้าน บวชเรียนปฏิบัติธรรม

……………………..

(10)

10

ราศีมกร-แพะทะเล
เดือน ๒ ไทย (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)

Born in Capricorn.
(15 January – 12 February)

 1. อดีต  Past __ชีวิตครอบครัวซับซ้อน เดินทางใกล้ไกล ยานพาหนะใหม่ ของบุตรหลานบริวาร
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __พักงานระยะสั้นๆ พึ่งพานตนเอง นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินที่ดิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คนรักทิ้งร้างห่างไกล สิ้นสุด ความสูญเสีย
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __แก้ไขปัญหาทุกเรื่องที่ตนเองก่อนจะคิดไปเปลี่ยนคนอื่น สับสนการตัดสินใจ
  • การงาน  Work __เดินทาง ปรับปรุง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง ซ่อมสำนักงาน งานเลี้ยงฉลอง
  • การเงิน Finance __ต้องการความยุติธรรม ภายในครอบครัว
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการทำบุญให้ทาน ช่วยคนยากจนด้อยโอกาส
  • สุขภาพ Health __ฝึกสมาธิเพือ่สุขภาพ ลดอาการวิตกกังวล
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ถูกติดตามตื้อ พักรัก
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เคร่งเครียด มีโครงการมากมายที่อยากทำ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เก็บเงินก้อนใหญ่ เป็นทุนเตรียมไปใช้
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ต้อนรับแขกจากแดนไกลมาเยือน ของหาย
 3. อนาคต Future __ยุ่งกับญาติกับงาน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ปวดหลัง
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้ชีวิตจริงอยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __บัญชีการเงิน ในธนาคาร อำนาจและการปกครอง
  • สิ่งที่ช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ค้ำชู  Support __ธนาคาร ควบคุมรายจ่าย
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __รักษาศีล 5 ทำจิตใจให้เยือกเย็นแจ่มใส
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __รักสงบ อาหารเพื่อสุขภาพ

……………………..

(11)

11

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ
เดือน ๓ ไทย (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)

Born in Aquarius.
(13 February – 13 March)

 1. อดีต  Past __ต้องการความยุติธรรม ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ บวชเรียนค้นหาสัจธรรม ปฏิบัติธรรม
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __สิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่ พึ่งพาตนเอง เก็บเงินก้อนใหญ่ เตรียมไว้ใช้งาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เครียด โครงการมากมาย
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __ปกป้องตนเอง ให้พ้นจากความวนเวียน วัฎฎะ กฏแห่งกรรม
  • การงาน  Work __เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างเงียบๆ ใช้เงินทุนก้อนใหญ่
  • การเงิน Finance __สมหวัง เดินทาง กลับบ้าน ยานพาหนะใหม่
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว ติดตามสังเกตุดูพฤติกรรม มึนเมา สิ่งเสพติด
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ปัญหาครอบครัวซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข กินยาหลายขนาน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ซ่อมบ้าน สำนักงาน มือถือคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ครอบครัวพร้อมหน้า แกไขสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไปแล้วในอดีต
 3. อนาคต Future __ตั้งสติ ร่ำรวย มหาศาล
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้ชีวิตจริงอยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่ โชคลาภ
  • สิ่งที่ช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ค้ำชู  Support __ทำบุญสะเดาะเคราะห์ (ตามเอกสาร 971)
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ถึงพ่ายแพ้ ท้อแต่อย่าถอยหลัง เก็บของเก่ามาใช้งาน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __อยู่กับปัจจุบัน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

……………………..

(12)

12

ราศีมีน-ปลา
เดือน ๔ ไทย (14 มีนาคม–12 เมษายน)

Born in Pisces.
(14 March – 12 April)

 1. อดีต  Past __ปัญหาที่แก้ยาก การค้าขาย นายหน้า เจ็บป่วย กระดูกหลัง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน พึ่งพาตนเอง รอคอยโอกาส
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __การเมือง การปกครอง งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  • การเรียน พัฒนาตนเอง Education __เจรจาต่อรอง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง
  • การงาน  Work __ปลดล็อค ให้เกิดอิสระภาพ ในภาวะไม่แน่นอน
  • การเงิน Finance __ใช้เงินทุนในโครงการต่างๆมากมาย
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากยานพาหนะ
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์ กับคนใกล้ชิด Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ผิดหวัง กับคนที่ไม่รู้จักพอ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __นอนดึก เดินทางใกล้ไกล
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ปลีกวิเวก บวชเรียนธรรมะปฏิบัติธรรม
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ผู้พิพากษา หญิงสูงอายุ
 3. อนาคต Future __รับจ่ายกำไรโบนัท งานใหม่
 4. พัฒนาชีวิต ทำให้ชีวิตจริงอยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหา และทางแก้ไข  Solution __ราชการ ความมั่นคง พรหมวิหาร 4
  • สิ่งที่ช่วยส่งเสริม อุปถัมภ์ค้ำชู  Support __ข้าราชการเกษียณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ช่วยวางแผน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __อัพเดท ปรับปรุงตัวเอง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เก็บความไม่พอใจไว้ นิ่งสงบ-สยบความเคลื่อนไหว

.

QR โค็ดบทความนี้
http://wp.me/s1TD9H-1106
qrwp5-1106ดูดวงรายเดือน ตุลาคม 2559  ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in October 2016. Predict from month of born. (12 Zodiac)

.

…………………………………

vh50 4KB

หมอดูทายแม่นๆ  : อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)vb45 บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์vb45 ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  ให้คำพยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  จองคิวดูดวงที่โทร. Dtac 081-533-3529,   Ais 093-240-0151,  True 096-881-7811

WP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40vb45
patomtip_jpeg
|หน้าแรก | หมอแดง | ดูดวง | บทความ | บริการ | ปฏิทิน |vb45
เอกสาร 971 : คลิ๊กที่นี้เพื่อรับเอกสาร 971vb45

2 ความเห็น (+add yours?)

 1. Trackback: อ่านบทความเก่า Last Post | Horoscope อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 2. Trackback: หน้าแรก | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: