เชิญชวนทุกท่านทำบุญปล่อยปลา+สังฆทาน

IMG_20150906_072814

  • 19-20 กรกฎาคม 2559 เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
  • หมอแดงขอเชิญลูกค้าและผู้อ่านทุกท่านทำความดี ไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านของท่าน ตามประเพณีชาวพุทธและชาวไทยแท้แต่โบราณ
  • ทุกท่านควรทำบุญ ให้ทาน ถือศีล ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ ศึกษาธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ในวิปัสสนากรรมฐาน 40 (เช่นอานาปานุสติกรรมฐาน)  เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เพื่อให้เกิดภูมิปัญญาญาณ เพื่อให้รู้เห็นเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน เพื่อประโยนช์สุขแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมบ้านเมือง (ถ้าท่านมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข สังคมรอบตัวท่านก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขตามท่านไปด้วย)
  • เมื่อทำบุญสำเร็จแล้ว ขอให้แผ่เมตตาจิตให้แก่เจ้ากรรมนายเวร เทวดาอารักษ์ทั้งหลาย ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน
  • พลังบุญที่พวกเราชาวพุทธทำไปพร้อมกันใน 2 วันนี้ จะมีผลให้พวกเราทุกคนได้พบเจอกันอีก ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีก ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า
  • ขอโมทนาบุญล่วงหน้าสำหรับทุกท่านที่จะไปทำบุญใน 2 วันดังกล่าวนะครับ

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

รูปภาพ

%d bloggers like this: