จิตวิญญาณมีจริงหรือไม่? คนตายแล้วไปที่ไหน?

dl93

จิตวิญญาณมีจริงหรือไม่? คนตายแล้วไปอยู่ที่ไหน?

     เรื่องจิตวิญญาณมีอยู่จริงหรือไม่? เป็นปัญหาถกเถียงกันมานาน ในสังคมยุคปัจจุบัน แต่ถ้ามองย้อนไปในอดีต คนทุกยุคสมัยทุกเผ่าพันธ์ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นว่าผีหรือจิตวิญญาณนั้นมีอยู่จริงแท้แน่นอน ไม่ใช่เพราะพวกเขาโง่ ไม่ใช่ไร้การศึกษา ไม่ใช่เชื่อง่ายงมงาย แต่เพราะพวกเขาคุ้นเคยและมีประสบการณ์ สัมผัสกับจิตวิญญาณได้ด้วยตนเอง คนส่วนใหญ่มีจิตที่สงบมีอานุภาพจิตสูง จึงสัมผัสกับจิตวิญญาณได้เป็นปกติ โดยเฉพาะช่องทางความฝัน (เหมือนการฝันอย่างนั้นอย่างนี้หรือเห็นเป็นตัวเลขเลย แล้วนำไปซื้อเลขหวยแล้วได้โชคลาภ) จึงมีจารีตธรรมเนียมประเพณีการกราบไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ภูติผีปีศาจเทวดาอารักษ์ ที่ปกป้องคุ้มครองพวกเขา ทำให้พวกเขาพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บปัญหาทั้งปวง นั้นรวมไปถึงไสยศาสตร์สักยันต์เพื่อให้หนังเหนียวยิงฟันไม่เข้า (แต่ในที่สุดพวกเขาก็ไม่พ้นความตายในที่สุด)

มาถึงในยุคปัจจุบัน ยุควิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ทุกคนถูกสอนว่าจะเชื่อเรื่องอะไรต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงก่อน แต่ด้วยวิถีชีวตที่เปลี่ยนไป ทำให้มีเวลาว่างน้อยลง หรือไม่มีเวลาว่างเลย มัวทำงานหาเงินให้ตัวเองรวยที่สุด ต้องการเป็นเศรษฐี มีฐานะทางสังคมสูง มีทุกอย่างที่ต้องการ แต่เรื่องจิตวิญญาณกลับไม่รู้อะไรเลย ทั้งที่จิตวิญญาณก็คือตัวตนของทุกคน ไม่รู้ความจริงว่าตัวเองคือจิตวิญญาณ ที่มาอาศัยร่างกายนี้อยู่เพียงชั่วคราว เมื่อไม่รู้รากฐานวงจรของชีวิต มีเกิดแก่เจ็บตาย เป็นวัฏฏะ เวียนว่ายตายเกิด

การไม่รู้ตามความเป็นจริง ไม่มีเวลาฝึกจิต ก็เป็นเหตุให้ไม่สามารถเอาชนะกิเลสของตัวเอง ทำทุกอย่างตามกิเลสของตนเองชักจูงไป เป็นเหตุให้ก่อเหตุ ก่อความทุกข์เดือดร้อนคนอื่น สังคมเดือดร้อน  แต่สุดท้ายกรรมนั้นก็วนกลับมาสร้างความทุกข์ให้ตนเอง ตามกฏแห่งกรรม

สำหรับผู้สามารถใช้ญาณหยั่งรู้ได้ มองเห็นว่าจิตวิญญาณได้ตามความเ็นจริง เห็นว่าจิตวิญญาณผี เป็นพลังงานอย่างหนึ่ง ที่สามารถสัมผัสได้ เห็นได้โดยตรงทางจิตเท่านั้น โดยจิตที่ฝึกฝนมาดีแล้ว โดยเข้าสมาธิในระดับฌานสมาบัติ 8  แล้วถอยไปอยู่อุปจาระสมาธิ  นักวิปัสสนากรรมฐานที่ใช้ “มโนมยิทธิ-ครึ่งกำลัง/เต็มกำลัง” ได้ ก็สามารถสื่อสารกับจิตวิญาณและเทพเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทั่วไปได้แบบไม่จำกัด แต่สำหรับคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้ฝึกสมาธิ ไม่มีญาณหยั่งรู้ ใช้มโนมยิทธิไม่ได้ ก็คงต้องหาวิธีพิสูจน์ด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งหมอแดงจะบอกเล่ากล่าวไว้ในที่นี้ ในโอกาสต่อไป

QRwp5-1090

https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2016/06/13/1090/

Advertisements

%d bloggers like this: