ดูดวงรายเดือน มิถุนายน 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)

bu74

ดูดวงรายเดือน มิถุนายน 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in JUNE 2016 predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

ทายไปตามตำรา… ตามครูบาอาจารย์สั่งสอนมา ตามสัมผัสที่หกในขณะที่เขียน  เนื่องจากคำพยากรณ์นี้เป็นแบบสาธารณะ ไม่ใช่การพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายบุคคล  ผู้เข้ามาอ่านในเว็บไซต์นี้มีหลากหลายกลุ่ม มีความแตกต่างกันในวัยวุฒิ วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การงาน ฐานะการเงิน ผู้เขียนจำเป็นต้องเขียนคำพยากรณ์แบบเป็นกลางๆ กว้างๆ ทายหลายประตู หลายทิศทาง เพื่อให้คำทำนายนี้ครอบคลุม เกิดประโยชน์กับผู้อ่านจำนวนมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ เน้นไปที่ผู้อ่านที่บังเอิญเข้ามาอ่าน กำลังจะมีปัญหาชีวิต ต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคน

ท่านอยู่ราศีอะไร?…ถ้าไม่ทราบแน่ชัด ขอให้ไปค้นหาเดือนไทยจากปฏิทิน 100 ปี ถ้าท่านไม่รู้จักเดือนไทย ให้เปลี่ยนไปใช้วันที่เกิดของท่าน (ในวงเล็บ) เพื่ออ่านคำพยากรณ์ ถ้าไม่ตรงชีวิตจริง ให้อ่านราศีใกล้เคียง

ผู้อ่านรายใหม่ บางท่านอ่านคำพยากรณ์แล้วรู้สึกไม่คุ้นเคยกับสำนวนการเขียน ขอย้ำเน้นว่าผู้เขียนเจตนาจะให้คำพยากรณ์แบบสาธารณะ จึงพยากรณ์แบบหลากหลายทิศทาง ไม่ได้ทายท่านเพียงคนเดียว ไม่จำเป็นต้องตรงกับชีวิตจริงของท่าน ทุกตัวอักษร ทุกบรรทัด เมื่อเป็นคำพยากรณ์ที่อ่านได้ฟรี ขอให้ท่านลองทำใจกว้างๆ ว่างๆ ปราศจากกิเลส ไม่มีอคติทั้งปวงก่อน แล้วลองอ่านใหม่อีกครั้ง เพิ่มสติสมาธิศรัทธาให้มากขึ้น อาจทำให้ได้อรรถรส เข้าใจสำนวนนี้ได้มากขึ้น หรือจะลองอ่านคำพยากรณ์ในราศีอื่นๆ อ่านทั้ง 12 ราศีก็ได้ อาจพบว่ามีสัก 1 ราศี ที่พยากรณ์ดวงชะตาได้ตรงกับชีวิตจริงของท่าน ซึ่งอาจเป็นไปได้  ในกรณีนี้ อาจเป็นเพราะที่ตอนท่านเกิด พ่อแม่หรือเจ้าหน้าที่รัฐอาจบันทึกวันเกิดคลาดเคลื่อนจากความจริง (เคยพบปัญหานี้บ่อยครับ) หรือลองข้ามเดือนนี้ไปสักหนึ่งเดือน รออ่านในเดือนหน้า หรืออ่านถอยหลังไปในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อาจพบเห็นสิ่งที่ท่านต้องการอ่านครับ

………………………………….

(1)

ราศีเมษ-แกะ
เดือน ๕ ไทย (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)

Born in Aries.
(13 April – 13 May)

 1. อดีต  Past __ดีเด่นการเงิน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __คิดจะปรับปรุงชีวิตกิจการ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พิทักษ์รักษา ฟื้นคืนชีพ
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ลดความเครียด
  • หน้าที่การงาน  Work __ยุ่ง ยาก ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
  • การเงิน Finance __ได้จากชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • โชคลาภ Fortune__ไม่ควรเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__หวังว่าพบคนร่ำรวย
   • สามี/ภรรยา Lover-married __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ต้องการความยุติธรรม
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __โครงการมากมายที่อยากทำ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__มีปัญหาสุขภาพ
 3. อนาคต Future __เจรจา ค้าขาย ต้อนรับคนเดินทางมาจากแดนไกล
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงาน กอบโกย
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __หญิงสูงอายุอุปถัมภ์
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ปลีกวิเวก นักบวช ค้นหาสัจธรรม
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __มีการเก็บออมเงิน ตั้งกองทุน ไว้กู้ยืมและคืนตนเอง*

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว
เดือน ๖ ไทย  (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)

Born in Taurus.
( 14 May – 13 June)

 1. อดีต  Past __ดูแลเยี่ยมเยือนญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ซื้อสินค้าเสื้อผ้าทันสมัยใส่น้ำหอม เดินทางระยะใกล้ ยานพาหนะใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มีคนนำงานใหม่มาให้ทำ
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __จิตใจทุกคนมีทั้งด้านมืดและสว่าง
  • หน้าที่การงาน  Work __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ค้าขายที่ดิน
  • การเงิน Finance __ธุรกิจต่างประเทศ เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากยานพาหนะ
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __โรคเก่ากำเริบ
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ต้องการความยุติธรรม
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ติดตามดูพฤติกรรม
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ภาระหนี้สิน กู้ยืมเงิน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__วิตกกังวล ความไม่แน่นอน
 3. อนาคต Future __ชีวิตมีความก้าวหน้า
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ต่อสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคใหญ่
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ต้องการความมั่นคง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เหมือนอยู่ตัวคนเดียว ปลีกวิเวก

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่
เดือน ๗ ไทย (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)

Born in Gemini.
(14 June – 14 July)

 1. อดีต  Past __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รับราชการทหารตำรวจ อาชีพมั่นคง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
  • หน้าที่การงาน  Work __กู้ยืม มีความเสี่ยง
  • การเงิน Finance __สำเร็จ ได้ตามเป้าหมาย จัดเลี้ยงฉลอง
  • โชคลาภ Fortune__ได้เงินก้อนใหญ่ แต่ต้องนำไปใช้จ่าย
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __มีเหตุให้ตกใจบ้าง เล็กน้อย
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สนใจแต่เงินๆทองๆ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทางไกล ทุ่มเททะเลาะ แตกหัก
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ร่ำรวยเงินทอง
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 3. อนาคต Future __สมหวังทุกประการ ชื่อเสียงโด่งดัง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แพทย์แผนไทย
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __สัมผัสที่หกสูง ญาณหยั่งรู้
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เลือกวิถีชีวิตตนเอง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __พักผ่อน เตรียมความพร้อมจะลุยงานหนัก

 

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู
เดือน ๘ ไทย (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)

Born in Cancer.
(15 July -16 August)

 1. อดีต  Past __เจ้าสำอางค์ ยานพาหนะใหม่
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ลังเลสับสนการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __วิธีแก้ไขปัญหาครอบครัว การทิ้งร้างห่างไกล
  • หน้าที่การงาน  Work __พักงาน ระยะสั้นๆ ว่างงาน
  • การเงิน Finance __ได้จากชายสูงอายุบุญบารมีอุปถัมภ์
  • โชคลาภ Fortune__นายหน้า ค้าขายที่ดิน
  • สุขภาพ Health __ดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ปากลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__พบรัก
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงบ้าน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __โรคหลอดเลือด หัวใจ ไขมัน ภูมิแพ้
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ฝึกสมาธิ
 3. อนาคต Future __ร่ำรวยเงินทอง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ชีวิตที่มั่นคง คือการที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ อยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุข ไม่ใช่การสร้างความร่ำรวย ถึงยากจนก็มั่นคงได้ครับ

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต
เดือน ๙ ไทย (17 สิงหาคม–16 กันยายน)

Born in Leo.
(17 August – 16 September)

 1. อดีต  Past __ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เจรจาต่อรอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เศรษฐศาสตร์ วิธีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
  • หน้าที่การงาน  Work __หุ้นส่วน บริษัท
  • การเงิน Finance __เงินก้อนใหญ่ ผ่านธนาคาร
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ก้าวหน้า
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ปรับตัว เปลี่ยนทัศนะคติ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __งานหลัก รอง เสริม
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ราชการ ตำรวจทหาร
 3. อนาคต Future __ให้ ขอ กู้ยืมเงินทอง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อารมณ์ตึงเครียด
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __งานใหม่
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ถือศีล ปฏิบัติธรรม

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว
เดือน ๑๐ ไทย (17 กันยายน–16 ตุลาคม)

Born in Virgo.
(17 September – 16 October)

 1. อดีต  Past __มีหุ้นส่วน บริษัท
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __รู้รอบตัว ชอบดูดวง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทรงศีลบริสุทธิ์
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __สมุนไพร การแพทย์แผนไทย
  • หน้าที่การงาน  Work __เดินทางไกล
  • การเงิน Finance __ยานพาหนะใหม่
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากความอดทน ขยันทำกิน
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__พักสักครู่
   • สามี/ภรรยา Lover-married __รักใคร่กลมเกลียว
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ได้งานใหม่ มาเพิ่มเติม
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ลังเลการตัดสินใจ
 3. อนาคต Future __ชีวิตส่วนใหญ่ก้าวหน้าดี
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปัญหาเร่งด่วน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __พึ่งพาตนเอง
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ปรับปรุงคุณภาพหน้าที่การงานและชีวิตให้ดีขึ้น

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง
เดือน ๑๑ ไทย (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)

Born in Libra.
(17 October – 15 November)

 1. อดีต  Past __โครงการมากมาย ที่ทำแล้วรวย
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เฉียดได้โชคชิ้นใหญ่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มีอุปสรรคเล็กน้อย
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __การเมืองการปกครอง
  • หน้าที่การงาน  Work __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า ค้าขายที่ดิน
  • การเงิน Finance __ติดขัด
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการทำสัญญา
  • สุขภาพ Health __กินยาหลายขนาน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เริ่มคบในฐานะเพื่อน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __กินแหนงแคลงใจ เจ้าชู้
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ได้งานใหม่มาเพิ่ม
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ทำงานหลักรองเสริม
 3. อนาคต Future __เดินทาง ยานพาหนะใหม่
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __วางแผนชีวิต
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __การพักผ่อน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ทางสายกลาง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่วุ่นวายกับใคร

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง
เดือน ๑๒ ไทย (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)

Born in Scorpio.
(16 November – 15 December)

 1. อดีต  Past __ลังเลการตัดสินใจ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ดีเด่นการค้าขาย
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __สัมผัสที่หก
  • หน้าที่การงาน  Work __มองย้อนไปในอดีตเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุง
  • การเงิน Finance __วางแผน นโยบาย โครงการ
  • โชคลาภ Fortune__อย่าทุ่มเทเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __ตึงเตรียด
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เจรจาต่อรอง
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้าน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ผิดหวัง
 3. อนาคต Future __ทำบุญเสริมดวงชะตาสะเดาะเคราะห์
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เครื่องมือสื่อสาร มือถือ คอมพิวเตอร์
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __การพักผ่อน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __พึ่งพาตนเอง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ตรวจดวงชะตา หมอดู

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู
เดือน ๑ ไทย (16 ธันวาคม–14 มกราคม)

Born in Sagittarius.
(16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __ สุขสมหวังชื่เสียงโด่งดัง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ภาระกิจรัดตัว
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ชีวิตก้าวหน้า
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __สัจธรรม ความจริง หนทางพ้นทุกข์
  • หน้าที่การงาน  Work __บริหารการเงิน
  • การเงิน Finance __ได้จากการเจรจาต่อรอง ต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ระวังโรคความดัน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
   • สามี/ภรรยา Lover-married __มีความลึกลับซับซ้อน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__งานกินเลี้ยงฉลอง
 3. อนาคต Future __พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ธุรกิจครบวงจร เก่าสิ้นสุด ใหม่เริ่มต้น
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __อยู่ต่างประเทศ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __แก้ไขในสิ่งผิด
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __วางแผนชีวิต

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล
เดือน ๒ ไทย (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)

Born in Capricorn.
(15 January – 12 February)

 1. อดีต  Past __มองกลับไปในอดีตที่ผ่านมา ค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __พ่อค้าคนกลางนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน ที่ทำกิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้นทุนสูง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __พึ่งพาตนเอง
  • หน้าที่การงาน  Work __เกี่ยวข้องกับน้ำ เพื่อสุขภาพ
  • การเงิน Finance __ฟื้นคืนชีพ
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากเศรษฐีนี
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ชอบอยู่คนเดียว นักบวช
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เข้มแข็ง
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เรียนเพิ่มเติมในระดับสูงขึ้น
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ชีวิตคู่ซับซ้อน
 3. อนาคต Future __วนเวียน เสี่ยง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เพื่อนๆ
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ทำให้ได้ตามเป้าหมาย
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ตรวจดวงชะตา หมอดู

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ
เดือน ๓ ไทย (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)

Born in Aquarius.
(13 February – 13 March)

 1. อดีต  Past __ธุรกิจขนาดใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ค้าขาย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กับมหาชน
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เสริมสวย สัมผัสที่หก
  • หน้าที่การงาน  Work __ทำงานหนัก แก้ไขปัญหาใหญ่
  • การเงิน Finance __จากพ่อค้าคนกลาง นายหน้า ค้าที่ดิน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนรัก
  • สุขภาพ Health __มีปัญหากระดูกกล้ามเนื้อ เข่า ข้อต่อ
  • อุบัติเหตุ Accident __ตรวจเช็คซ่อมสุขภาพ
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สิ้นสุด พ่ายแพ้
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ให้โชค
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ดีเด่นการเงิน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ต้อนรับคนเดินทางไกลมาหา
 3. อนาคต Future __งานเยอะ ญาติเยอะ คิดเห็นแตกต่างกัน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ยอมรับความจริงได้ ใจก็ทุกข์น้อยลง
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้าน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ตั้งเงินกองทุน กู้ยืมตนเอง ให้เป็นมรดกถึงลูกหลาน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ทุกคนคืนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา
เดือน ๔ ไทย (14 มีนาคม–12 เมษายน)

Born in Pisces.
(14 March – 12 April)

 1. อดีต  Past __ค้นหาสัจธรรมและวิธีดับทุกข์
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __พิจารณาย้อนหลังไปในอดีต เพื่อปรับปรุงตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เลือกเดินทางสายกลาง ไม่ตึงหรือย่อหย่อนจนเกินไป
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __มั่นใจในตนเอง ใช้สัมผัสที่หกช่วย
  • หน้าที่การงาน  Work __แก้ไขความไม่แน่นอน ไปๆมาๆ ลดความเสี่ยง
  • การเงิน Finance __ร่ำรวยเงินทอง เศรษฐี
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากบ้าน
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง หวุดหงิดง่าย
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เครียด
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ติดตาม ดูสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แพทย์แผนไทย
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เดินทางท่องเที่ยว
 3. อนาคต Future __แก้ไขปัญหาเก่า ภาระหนี้สิน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ยอมรับกฏแห่งกรรมได้ ใจก็สบาย ไม่เครียด
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ญาณ หยั่งรู้
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป แล้วเกิดใหม่ วนเวียน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ทำให้เกิดภูมิปัญญา มองเห็นทางแก้ไขปัญหาทั้งปวง ด้วยตนเอง

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียด  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้า ธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  ติดต่อสอบถาม โทร. Dtac 081-533-3529,   Ais 093-240-0151, | หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | อ่านคำพยากรณ์ | อ่านบทความ | ใช้บริการ | ปฏิทิน | เอกสาร |

vh50 4KBpatomtip_jpeg

|WP3 50 2KB|FB3 50 1KB|Twitter3 50 1KB|line3 50 1KB|G+4 50 2KB|YouTube 1|

QRwp5-1087
QR code https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2016/06/02/1087/

2 ความเห็น (+add yours?)

 1. Trackback: 100 โพสต์ย้อนหลัง Last Post | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 2. Trackback: สารบัญ | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: