ดูดวงรายเดือน กรกฎาคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)

dg52

ดูดวงรายเดือน กรกฎาคม 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in July 2016 predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

เว็บนี้ทายใครบ้าง? เนื่องจากคำพยากรณ์นี้เป็นแบบสาธารณะ ไม่ใช่การพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายบุคคล  ผู้เข้ามาอ่านในเว็บไซต์นี้มีหลากหลายกลุ่ม มีความแตกต่างกันในวัยวุฒิ วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติเผ่าพันธ์ุ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การงาน ฐานะการเงิน ผู้เขียนจำเป็นต้องเขียนคำพยากรณ์แบบเป็นกลางๆ กว้างๆ หลายทิศทาง เพื่อให้คำทำนายครอบคลุมเกิดประโยชน์กับผู้อ่านจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เน้นไปที่ผู้อ่านที่บังเอิญเข้ามาอ่าน หรือกำลังจะมีปัญหาชีวิต ต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ ทายไปตามตำรา… ตามครูบาอาจารย์สั่งสอนมา ตามสัมผัสที่หกในขณะที่เขียน

ท่านอยู่ราศีอะไร?…ถ้าไม่ทราบแน่ชัด ขอให้ไปค้นหาเดือนไทยจากปฏิทิน 100 ปี ถ้าท่านไม่รู้จักเดือนไทย ให้เปลี่ยนไปใช้วันที่เกิดของท่าน (ในวงเล็บ) เพื่ออ่านคำพยากรณ์ ถ้าไม่ตรงชีวิตจริง ให้อ่านราศีใกล้เคียง

สำหรับผู้อ่านรายใหม่ บางท่านอ่านคำพยากรณ์แล้วรู้สึกไม่คุ้นเคยกับสำนวนการเขียน ขอย้ำเน้นว่าผู้เขียนเจตนาจะให้คำพยากรณ์แบบสาธารณะ จึงพยากรณ์แบบหลากหลายทิศทาง ไม่ได้ทายท่านเพียงคนเดียว ไม่จำเป็นต้องตรงกับชีวิตจริงของท่าน ทุกตัวอักษร ทุกบรรทัด เมื่อเป็นคำพยากรณ์ที่อ่านได้ฟรี ขอให้ท่านลองทำใจกว้างๆ ว่างๆ ปราศจากกิเลส ไม่มีอคติทั้งปวงก่อน แล้วลองอ่านใหม่อีกครั้ง เพิ่มสติสมาธิศรัทธาให้มากขึ้น อาจทำให้ได้อรรถรส เข้าใจสำนวนนี้ได้มากขึ้น หรือจะลองอ่านคำพยากรณ์ในราศีอื่นๆ อ่านทั้ง 12 ราศีก็ได้ อาจพบว่ามีสัก 1 ราศี ที่พยากรณ์ดวงชะตาได้ตรงกับชีวิตจริงของท่าน ซึ่งอาจเป็นไปได้  ในกรณีนี้ อาจเป็นเพราะที่ตอนท่านเกิด พ่อแม่หรือเจ้าหน้าที่รัฐอาจบันทึกวันเกิดคลาดเคลื่อนจากความจริง (เคยพบปัญหานี้บ่อยครับ) หรือลองข้ามเดือนนี้ไปสักหนึ่งเดือน รออ่านในเดือนหน้า หรืออ่านถอยหลังไปในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อาจพบเห็นสิ่งที่ท่านต้องการอ่านครับ

………………………………….

(1)

ราศีเมษ-แกะ
เดือน ๕ ไทย (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)

Born in Aries.
(13 April – 13 May)

 1. อดีต  Past __ภาระกิจใหม่ เพิ่มเติม งานใหม่เข้ามา
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __พึ่งพาตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง ท่องเที่ยว จุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ มีความเสี่ยงภัยอันตราย
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ธาตุ4 ที่ดิน มรดก อัญมณี โชคชะตาพลิกผัน
  • หน้าที่การงาน  Work __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
  • การเงิน Finance __สิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__มอบหมาย หา ได้งานใหม่
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทาง ทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __งานเลี้ยง จัดตั้งหุ้นส่วน บริษัท
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__มองหาโอกาสที่ดีกว่า
 3. อนาคต Future __ยุ่ง ขัดแย้ง คิดไม่เหมือนกัน กับญาติกับงาน กับผู้ร่วมงาน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สร้่าง ซ่อมแซม ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ขจัดความตึงเครียด
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __รู่้ได้ด้วยตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เก็บเงินทองไว้ใช้ในสำรองยามจำเป็น

 

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว
เดือน ๖ ไทย  (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)

Born in Taurus.
( 14 May – 13 June)

 1. อดีต  Past __คิดจะปรับเปลี่ยนชีวิต หน้าที่การงาน อาชีพ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ต้องการความมั่นคงในชีวิต
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เจรจาต่อรอง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เพื่อนมิตรแท้ไม่แท้
  • หน้าที่การงาน  Work __พักงานระยะสั้นๆ
  • การเงิน Finance __เดินทาง ยานพาหนะใหม่
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากาการทำบุญให้ทาน
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สนใจแต่เงินทองความร่ำรวย
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทางท่องเที่ยว
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ค้าขาย
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__งานเลี้ยง ฉลองความสำเร็จ
 3. อนาคต Future __ต้องการขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้า พยายามจะทำให้ดีที่สุด
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานหนักเพื่อความมั่นคงชองชีวิต
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ขจัดความวิตกกังวล และมองโลกในแง่ร้าย
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เป็นคนเปิดเผย (ทำแต่ความดีงาม)
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __มองตนเอง ย้อนไปในอดีต เพื่อค้นหาต้นเหตุแห่งทุกข์ ความผิดพลาด และแก้ไขให้ถูกต้อง

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่
เดือน ๗ ไทย (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)

Born in Gemini.
(14 June – 14 July)

 1. อดีต  Past __ใช้ความรู้รอบตัว พึ่งพาตนเอง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __บวช เรียน ค้นหาสัจธรรม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงานแข่งกับเวลา
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ปลดปล่อย ให้มีอิสระ พ้นภัยอันตราย
  • หน้าที่การงาน  Work __ค้นหาสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  • การเงิน Finance __แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ขยันทำงานหาเงิน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __งานรัดตัว ไม่มีเวลาพักผ่อน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ต้องการความสงบ
 3. อนาคต Future __ติดตามข่าวสารที่กำลังสนใจ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปัญหาการเงิน การธนาคาร
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ยานพาหนะ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เส้นทางเศรษฐี
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู
เดือน ๘ ไทย (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)

Born in Cancer.
(15 July -16 August)

 1. อดีต  Past __อึดอัด ขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ติดภาระกิจ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __รักครอบครัว พร้อมหน้า แต่งงาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง ไปคนเดียว ทางสายกลาง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ทุนการศึกษา ช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่า
  • หน้าที่การงาน  Work __หยุด สะดุด เลิก ลาออก ว่างงาน
  • การเงิน Finance __กำลังมองหาหนทางใหม่
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง โรคหัวใจ
  • อุบัติเหตุ Accident __ระวังการเดินทางขณะฝนตก
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__งานใหม่
   • สามี/ภรรยา Lover-married __สลับซับซ้อน ชู้รัก มีเงื่อนไข
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ติดตาม ขอ ทวง คืน ให้ทาน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__คัด เลือก คบแต่คนที่เป็นมิตรแท้
 3. อนาคต Future __เข้าโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __เพื่อน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ความเจ็บป่วยสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ทำงานหลัก และมีงานสำรอง

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต
เดือน ๙ ไทย (17 สิงหาคม–16 กันยายน)

Born in Leo.
(17 August – 16 September)

 1. อดีต  Past __เดินทาง ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __บริหารจัดการมรดก ที่ดิน เครื่องจักรกล
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ถือศีล สมาธิ ปัญญา ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ค้าขาย
  • หน้าที่การงาน  Work __พักสักครู่
  • การเงิน Finance __สับสน ยุ่งๆวุ่นๆ มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายตลอดเวลา
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากเพื่อนฝูง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ไปงานเลี้ยงฉลอง แต่งงาน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __พบเรื่องไม่คาดคิด ตกใจ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ช้า แต่สำเร็จ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__วยเวียน ไปมาหาสู่
 3. อนาคต Future __งานใหม่
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ราชการ ตำแหน่ง ความมั่นคง
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __อุปสรรคเล็กน้อย
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __วางแผน ทำตามระเบียบแบบแผน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __โครงการดีๆมีมากมายคิดจะทำ ควรเริ่มลงมือทำในทันที

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว
เดือน ๑๐ ไทย (17 กันยายน–16 ตุลาคม)

Born in Virgo.
(17 September – 16 October)

 1. อดีต  Past __มีโครงการดีๆอีกมากมาย ที่อยากทำ และยังไม่ได้ทำ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่สบายใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ทำบุญให้ทาน
  • หน้าที่การงาน  Work __ได้งานใหม่ ภาระกิจใหม่ เพิ่มเติม
  • การเงิน Finance __ได้โบนัท กำไรงอกงามดีมาก
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ตึงเครียด นอนไม่ค่อยหลับ
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ค้าขาย
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __มีปัญหาภายในครอบครัวสลับซับซ้อน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__มีชื่อเสียงโด่งดัง
 3. อนาคต Future __ทำสัญญา ตรวจวัดสุขภาพ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานเร็ว แข่งกับเวลา แต่อย่าใจร้อน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __หมอดู
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ดอกเตอร์
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ พักงานระยะสั้นๆ หายเหนื่อยแล้วทำต่อไป

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง
เดือน ๑๑ ไทย (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)

Born in Libra.
(17 October – 15 November)

 1. อดีต  Past __เน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เร่งด่วน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __มีความมั่นใจในตนเองสูง สัมผัสที่หกสูง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • หน้าที่การงาน  Work __งานหลัก รอง เสริม ขยายกิจการ เปิดสาขา
  • การเงิน Finance __ทุ่มเทไปกับการสื่อสาร
  • โชคลาภ Fortune__ดี
  • สุขภาพ Health __แข็งแรง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__งีบ เหงา อยู่คนเดียว
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ไปๆมาๆ วนเวียน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เลือกทางสายกลาง
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ตึงเครียด
 3. อนาคต Future __บริหารจัดการมรดกที่ดิน พลิกผัน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สุขภาพ
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ลดความวิตกกังวล
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เชื่อในกฏแห่งกรรม
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง
เดือน ๑๒ ไทย (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)

Born in Scorpio.
(16 November – 15 December)

 1. อดีต  Past __ร่ำรวยเงินทอง บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ทรงพรหมวิหาร 4
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส
  • หน้าที่การงาน  Work __ก้าวหน้า
  • การเงิน Finance __ไม่แน่นอน วิตกกังวล
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากยานพาหนะ
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
   • สามี/ภรรยา Lover-married __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __บวชเรียน ศึกษาธรรมะ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__วางแผนชีวิต หงุดหงิด
 3. อนาคต Future __ต้องการความสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำชีวิตให้หายอึดอัดขัดข้อง
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ธุรกิจครบวงจร
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ขยันทำงานหาเงิน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ขยายกิจการ เพิ่มสาขา

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู
เดือน ๑ ไทย (16 ธันวาคม–14 มกราคม)

Born in Sagittarius.
(16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __ร่ำรวยเงินทอง บริหารจัดการเงินในธนาคาร
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เก็บเงินก้อนใหญ่ แล้วจำเป็นต้องใช้ออกไป
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ค้นหาความเป็นจริง สัจธรรม หนทางพ้นทุกข์
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __สัมผัสที่หก
  • หน้าที่การงาน  Work __ทำงานหนักเอาเบาสู้
  • การเงิน Finance __มีปัญหา ติดขัด
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง ห้ามประมาท
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ชาวต่างประเทศ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เจ้าสำอางค์
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__พูดขัดคอ ขัดใจ
 3. อนาคต Future __หาทุน การศึกษา บุตรหลาน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __พักงานระยะสั้นๆ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __โครงการดีๆคิดจะทำให้รีบทำ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __อยู่ในศีลธรรม

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล
เดือน ๒ ไทย (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)

Born in Capricorn.
(15 January – 12 February)

 1. อดีต  Past __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุระกิจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อสารอันทันสมัย
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __สร้างความก้าวหน้า
  • หน้าที่การงาน  Work __มีความหวัง เป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้า
  • การเงิน Finance __รายได้ดี
  • โชคลาภ Fortune__สมหวัง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__พบคนรักคนถูกใจ คุยถูกคอ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ทำบุญ สะเดาะเคราะห์
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เจรจาต่อรอง
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__อึดอดทน ฝึกสมาธิ
 3. อนาคต Future __แก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ลดความวิตกกังวล อยู่กับปัจจุบัน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ญาติ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ทำในสิ่งที่ตนเองคิดว่าทำได้ ในทันที
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ช่วยเหลือคนด้วยโอกาส

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ
เดือน ๓ ไทย (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)

Born in Aquarius.
(13 February – 13 March)

 1. อดีต  Past __เป็นไปตามกฎแห่งกรรม เข้าโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __สิ้นสุด และเริ่มต้นชีวิตใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้สื่อสารมือถือ อินเตอร์เน็ตมากขึ้น
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  • หน้าที่การงาน  Work __ใช้หลักพรหมวิหาร 4
  • การเงิน Finance __ส่งกลับบ้าน
  • โชคลาภ Fortune__ยานพาหนะใหม่
  • สุขภาพ Health __เจ็บป่วย กินยาหลายขนาน
  • อุบัติเหตุ Accident __ระวังอุบัติเหตุ
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__พบคนรักคนถูกใจ คุยถูกคอ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __คิดจะปรับเปลี่ยน ความสัมพันธ์ งาน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ปกป้องรักษาผลประโยชน์
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__แก้ไขปัญหาเก่า
 3. อนาคต Future __ดูแลญติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __มีความหวัง ต้องการความสงบ
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __พักงานระยะสั้นๆ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ความมั่นคงในชีวิตและครอบครัว

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา
เดือน ๔ ไทย (14 มีนาคม–12 เมษายน)

Born in Pisces.
(14 March – 12 April)

 1. อดีต  Past __ซ่อม ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __บริหารจัดการกับความหลายเห็นที่แตกต่างกัน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รอคอยโอกาสที่ดีกว่า มั่นใจ ใช้สัมผัสที่หก
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __การปกครอง การเกษตรแบบไร่นาสวนผสมผสาน พอเพียงแก่ฐานะตนเอง
  • หน้าที่การงาน  Work __แก้ไขปัญหาเก่าค้างคา
  • การเงิน Finance __อุดรูรั่วไหล ป้องกันทุจริต สินบน
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เก็บกักเงินทุน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ต้องการความยุติธรรม
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เจ็บป่วย
 3. อนาคต Future __สับสน ลังเล
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คัดเลือก
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __สุขสมหวัง ชื่อเสียงโด่งดัง
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ศูนย์รวมการบริหารจัดการ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เน้นไปที่เศรษฐกิจส่วนรวม

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียด  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้า ธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  ติดต่อสอบถาม โทร. Dtac 081-533-3529,   Ais 093-240-0151, | หน้าแรก | หมอแดง | คำทำนายดวงชะตา | บทความ | ดูดวงทางโทรศัพท์ | ปฏิทิน | เอกสาร |

vh50 4KBpatomtip_jpeg|WP3 50 2KB|FB3 50 1KB|Twitter3 50 1KB|line3 50 1KB|G+4 50 2KB|YouTube 1|RSS WP5 40|
QRwp5-1092https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2016/06/30/1092

มโนมยิทธิ

fh78

“มโนมยิทธิ” แปลว่าฤทธิ์ทางใจ เป็น “ญาณหยั่งรู้” สัจธรรมประเภทหนึ่ง ผู้ฝึกได้สำเร็จและเชี่ยวชาญในวิชานี้สามารถถอดกายทิพย์ออกไปจากร่างกายท่องเที่ยวไปได้ทั่วทั้งจักรวาลนี้ หยั่งรู้ความเป็นจริงที่ตาเปล่ามองไม่เห็นได้ถึงทุกส่วนของโลก นรก สวรรค์ บางท่านอาจหยั่งได้ถึงพระนิพพาน  วิชานี้สามารถแบ่งแยกกายทิพย์ของตนเองออกไปได้หลายร่าง ทำภาระกิจต่างๆได้ในเวลาเดียวกัน วิชานี้ติดตัวเหล่าพุทธภูมิมาแต่อดีตชาติ

“พุทธภูมิ” คือผู้ปรารถนาและอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต มักจะเริ่มตั้งต้นปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าในครั้งแรกเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหารเปิด 3 โลก ทำให้ทุกจิตวิญญาณในโลก สัตว์นรก เทพในสวรรคพรหมทุกชั้น มองเห็นกันและกันได้เหมือนเห็นด้วยตราเปล่า ในวันออกพรรษาวันที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ดาวดึงส์หลังเทศน์ธรรมสอนพระมารดาสำเร็จ (ตามภาระกิจขจองพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์) พุทธภูมินั้นบำเพ็ญเพียรทำความดีสะสมมามากมายยาวนาน แต่บุญบารมีนั้นสะสมมามากน้อยไม่เท่ากัน

ประโยชน์ของวิชามโนมยิทธิคือ ถ้าพุทธภูมิท่านนั้นสะสมบุญบารมีมาเต็มพิกัดไปแล้ว จะสามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิสิทธิ์ได้ในทุกระดับชั้น ถ้าเกิดปัญหาข้อสงสัยทั้งทางโลกทางธรรมใดๆ ติดขัดไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ก็ใช้วิชามโนมยิทธินี้ติดต่อสอบถามกับสิ่งศักดิสิทธิ์ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆได้โดยตรง จะได้คำตอบตามความเป็นจริงทุกประการ ชีวิตของท่านเหล่านี้มักจะสมถะเรียบง่ายไม่โดดเด่นในสังคม ยกเว้นบางท่านที่มีหน้าที่ภาระกิจจำเป็นต้องสั่งสอนธรรมแก่บรรดามิตรสหายสหชาติบริวารและเหล่าสานุศิษย์ที่ติดตามเคยช่วยเหลือกันและกันมานาน ก็จะเหน็ดเหนื่อยในภาระกิจและจำเป็นต้องเปิดช่องทางให้ญาติทางธรรมติดต่อเข้ามาหาสู่ให้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิต ชี้ทางหลุดพ้นทุกข์ สอนธรรมไปตามควรแก่ฐานะของแต่ละคน

สำหรับท่านที่สนใจจะศึกษาวิชามดนมยิทธินี้ สามารถค้นหาและฝึกปฏิบัติธรรมได้ตามสถานปฏิบัติธรรมในแนวทางของหลวงพ่อ “พระราชพรหมยาน” วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ในกรุงเทพฯมีสถานปฏิบัตธรรมอยู่ในซอยสายลม รายละเอียดโปรดใช้กำลังใจและศํทธาของท่านค้นหาได้จาก Google ไม่ยากเลย

สานุศิษย์ท่านหนึ่งที่รู้วิธีฝึกฝนวิชามโนมยิทธิ มีเมตตาเขียนบทความเกี่ยวกับ “มโนมยิทธ-ครึ่งกำลัง” ไว้ในเว็บเพจ https://www.facebook.com/MaNoMaYitTi  แนะนำเทคนิคขั้นพื้นฐานในการฝึกฝนวิชามโนมยิทธิ เพื่อเป็นธรรมทาน เป็นสาธารณะชนประโยชน์ ขอท่านที่สนใจฝึกฝนวิชานี้ลองเข้าไปอ่านและศึกษาค้นคว้าทดลองปฏิบัติธรรมเอาเอง  ให้เริ่มอ่านจากบทความเก่าที่อยู่ล่างสุดขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับ ก็จะพอเข้าใจเห็นโครงสร้างในวิชามโนมยิทธินี้ได้ ผู้เขียนท่านนี้ตั้งใจเขียนในแนวบันทึกช่วยจำการเรียนการสอนศิษย์รุ่นแรกๆ ช่วยนำทางไม่ศิษย์หลงทางไปสร้างปัญหาให้สังคม สำนวนเขียนเน้นให้ทุกคนอ่านเข้าใจได้ง่าย ไม่มีคำบาลีสันสกฤตให้ต้องแปลยุ่งยาก ไม่โอ้อวดอุตริตมนุษย์ธรรม (สอนเฉพาะธรรมที่ตนเองรู้แจ้งเห็นจริงพิสูจน์ทำได้มาแล้วเท่านั้น) เน้นเพื่อแก้ความสงสัย และช่วยแบ่งแยก “มโนมยิทธิ” (ฤทธิ์ทางใจ) ออกจาก “มโน” (คิดเอาเอง) สิ่งนี้กำลังท้าทายสังคมไทยที่ขาดเครื่องมือใช้แยกสองอย่างนี้ออกจากกัน ทำให้หลายคนหลงตัวเองไป แถมทำให้สานุศิษย์ของตนเองหลงตามไปด้วย อ่านแล้วทุกท่านจะเห็นทางแก้ไขปัญหาในสังคมชาวพุทธที่กำลังสับสนในเรื่องนี้อย่างหนักมากในปัจจุบัน

โปรดใช้วิจารณณาญ คืออย่าด่วนตัดสินใจวิภาควิจารณ์ใดๆ ตราบใดที่ท่านยังไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรม ยังรักษาศีล 5 ไม่ได้ไม่บริสุทธิ์ ยังใช้สมาธิในระดับฌานสมาบัติ 8 ไม่ได้ ยังไม่เคยได้มรรคผล ยังไม่เคยเห็นพระนิพพาน  จงเก็บความสงสัยไว้ไตร่ถามผู้รู้ในภายหลัง เพราะถ้าวิจารณ์ผู้เขียนไปก่อนจะพิสูจน์ความจริง ท่านจะตกเป็นผู้ผิด โทษคือเรียนรู้วิชานี้ไม่ได้ไปตลอดชีวิต แม้นท่านอาจมีวิชานี้ติดตัวมา ก็ไม่มีใครช่วยท่านได้ เพราะไปปรามาสผู้ทรงศีล เทวดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะโกรธ จะให้โทษ หรือวางอุเบกขาในตัวท่าน เมื่อท่านไม่มีสิ่งศักดิสิทธิ์คุ้มครอง ขอให้ระวังเรื่องนี้ไว้ก่อนจะเรียนรู้สิ่งที่ท่านยังไม่รู้แจ้งเห็นจริง

หมอแดงเห็นว่าสังคมไทยกำลังมีปัญหา กำลังสับสนในประเด็นนี้ จึงขอแนะนำชี้ทางไว้เพียงเท่านี้ หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ท่านที่สนใจนะครับ

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์ ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  ติดต่อสอบถาม โทร. Dtac 081-533-3529,   Ais 093-240-0151 | หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | อ่านคำพยากรณ์ | อ่านบทความ | บริการดูดวงทางโทรศัพท์ | ปฏิทิน | เอกสาร |

vh50 4KBpatomtip_jpeg|WP3 50 2KB|FB3 50 1KB|Twitter3 50 1KB|line3 50 1KB|G+4 50 2KB|YouTube 1|RSS WP5 40|
QRwp5-manomayiti
https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2016/06/21/manomayiti/

จิตวิญญาณมีจริงหรือไม่? คนตายแล้วไปที่ไหน?

dl93

จิตวิญญาณมีจริงหรือไม่? คนตายแล้วไปอยู่ที่ไหน?

     เรื่องจิตวิญญาณมีอยู่จริงหรือไม่? เป็นปัญหาถกเถียงกันมานาน ในสังคมยุคปัจจุบัน แต่ถ้ามองย้อนไปในอดีต คนทุกยุคสมัยทุกเผ่าพันธ์ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นว่าผีหรือจิตวิญญาณนั้นมีอยู่จริงแท้แน่นอน ไม่ใช่เพราะพวกเขาโง่ ไม่ใช่ไร้การศึกษา ไม่ใช่เชื่อง่ายงมงาย แต่เพราะพวกเขาคุ้นเคยและมีประสบการณ์ สัมผัสกับจิตวิญญาณได้ด้วยตนเอง คนส่วนใหญ่มีจิตที่สงบมีอานุภาพจิตสูง จึงสัมผัสกับจิตวิญญาณได้เป็นปกติ โดยเฉพาะช่องทางความฝัน (เหมือนการฝันอย่างนั้นอย่างนี้หรือเห็นเป็นตัวเลขเลย แล้วนำไปซื้อเลขหวยแล้วได้โชคลาภ) จึงมีจารีตธรรมเนียมประเพณีการกราบไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ภูติผีปีศาจเทวดาอารักษ์ ที่ปกป้องคุ้มครองพวกเขา ทำให้พวกเขาพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บปัญหาทั้งปวง นั้นรวมไปถึงไสยศาสตร์สักยันต์เพื่อให้หนังเหนียวยิงฟันไม่เข้า (แต่ในที่สุดพวกเขาก็ไม่พ้นความตายในที่สุด)

มาถึงในยุคปัจจุบัน ยุควิทยาศาสตร์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ ทุกคนถูกสอนว่าจะเชื่อเรื่องอะไรต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงก่อน แต่ด้วยวิถีชีวตที่เปลี่ยนไป ทำให้มีเวลาว่างน้อยลง หรือไม่มีเวลาว่างเลย มัวทำงานหาเงินให้ตัวเองรวยที่สุด ต้องการเป็นเศรษฐี มีฐานะทางสังคมสูง มีทุกอย่างที่ต้องการ แต่เรื่องจิตวิญญาณกลับไม่รู้อะไรเลย ทั้งที่จิตวิญญาณก็คือตัวตนของทุกคน ไม่รู้ความจริงว่าตัวเองคือจิตวิญญาณ ที่มาอาศัยร่างกายนี้อยู่เพียงชั่วคราว เมื่อไม่รู้รากฐานวงจรของชีวิต มีเกิดแก่เจ็บตาย เป็นวัฏฏะ เวียนว่ายตายเกิด

การไม่รู้ตามความเป็นจริง ไม่มีเวลาฝึกจิต ก็เป็นเหตุให้ไม่สามารถเอาชนะกิเลสของตัวเอง ทำทุกอย่างตามกิเลสของตนเองชักจูงไป เป็นเหตุให้ก่อเหตุ ก่อความทุกข์เดือดร้อนคนอื่น สังคมเดือดร้อน  แต่สุดท้ายกรรมนั้นก็วนกลับมาสร้างความทุกข์ให้ตนเอง ตามกฏแห่งกรรม

สำหรับผู้สามารถใช้ญาณหยั่งรู้ได้ มองเห็นว่าจิตวิญญาณได้ตามความเ็นจริง เห็นว่าจิตวิญญาณผี เป็นพลังงานอย่างหนึ่ง ที่สามารถสัมผัสได้ เห็นได้โดยตรงทางจิตเท่านั้น โดยจิตที่ฝึกฝนมาดีแล้ว โดยเข้าสมาธิในระดับฌานสมาบัติ 8  แล้วถอยไปอยู่อุปจาระสมาธิ  นักวิปัสสนากรรมฐานที่ใช้ “มโนมยิทธิ-ครึ่งกำลัง/เต็มกำลัง” ได้ ก็สามารถสื่อสารกับจิตวิญาณและเทพเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทั่วไปได้แบบไม่จำกัด แต่สำหรับคนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้ฝึกสมาธิ ไม่มีญาณหยั่งรู้ ใช้มโนมยิทธิไม่ได้ ก็คงต้องหาวิธีพิสูจน์ด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งหมอแดงจะบอกเล่ากล่าวไว้ในที่นี้ ในโอกาสต่อไป

QRwp5-1090

https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2016/06/13/1090/

ดูดวงรายเดือน มิถุนายน 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

df37

ดูดวงรายเดือน มิถุนายน 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly horoscope in JUNE 2016Predict from year of  birth. (12 fixed star)

………………………………

อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทย โหราศาสตร์ไทย เว็บไซต์แห่งนี้ ใช้ระบบ “จันทรคติ” เป็นหลักในการให้คำพยากรณ์ จะเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ต่อเมื่อถึงวันสงกรานต์ ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕  เท่านั้น ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยมาแต่โบราณ นักโหราศาสตร์ไทยยังจำเป็นต้องใช้ปฏิทินไทยจันทคตินี้อยู่
 2. ปฏิทินสากล ราชการไทย ในปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้ระบบสุริยะคติ” หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อใช้ติดต่อระหว่างประเทศให้เหมือนสากลโลก ใช้วันที่ 1 มกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่
 3. ***ดังนั้นผู้อ่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมเรื่อยไปถึงก่อนวันสงกรานต์ เมื่อจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากบทความนี้  ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรของก่อน 1 มกราคมปีเกิดท่าน จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชะตาปีเกิดท่านครับ
 4. ท่านที่เกิดตั้งแต่วันสงกรานต์ขึ้นไป อ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตร์ที่เปลี่ยนใหม่ครับ

………………………………

1
(1)
คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. อดีต  Past __ความไม่แน่นอน สัมผัสที่หกชัดเจน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __พักงานระยะสั้นๆ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงชีวิต
  • หน้าที่การงาน  Work __เสื้อผ้า น้ำหอม ยานพาหนะ ทันสมัย
  • การเงิน Finance __ได้จากงานใหม่
  • โชคลาภ Fortune__วนเวียน
  • สุขภาพ Health __ดี
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__รักแต่เงินทอง
   • สามี/ภรรยา Lover-married __รักใคร่กลมเกลียว
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เงียบสงบ เริ่มต้นรูปแบบชีวิตใหม่
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 3. อนาคต Future __บริหารจัดการหนี้สิน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานทุกอย่าง หนักเอาเบาสู้
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ฟื้นคืนชีพ ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ขยันทำงานหาเงิน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เก็บสะสม ทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมตนเอง*

……………………..

2
(2)
คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. อดีต  Past __พระ นักบวช ทรงศีล ค้นหาสัจธรรม ทางพ้นทุกข์ ละกิเลส
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เครียด นอนไม่ค่อยหลับ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ค้าขาย เดินทาง ยานพาหนะใหม่
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __การเมือง การปกครอง ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาชน
  • หน้าที่การงาน  Work __แก้ไขปัญหาเก่าค้างคา บริหารหนี้สิน
  • การเงิน Finance __ได้จากเพื่อนเก่า
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการปรับปรุงตัวเอง ธุรกิจ
  • สุขภาพ Health __เจ็บป่วย ผ่าตัด จงสะเดาะเคราะห์
  • อุบัติเหตุ Accident __ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__มรดก ที่ดิน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ปล่อยปลา สังฆทาน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เก็บเงินสะสม กองทุนกู้ยืมตนเอง*
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ นิ่งอยู่ในท่ามกลางความวุ่นวาย แพทย์แผนไทย
 3. อนาคต Future __สิ้นสุด พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ สูญเสียญาติ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __หุ้นส่วน บริษัท ความร่วมมือ
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __สัมผัสที่หก
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ทำงานไม่ท้อถอย หนักเอาเบาสู้
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ

……………………..

3
(3)
คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. อดีต  Past __CEO ศูนย์กลางบริหารจัดการ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ตั้งมั่นอยู่ในศีล 5 แล้วจะพ้นจากภัยและปัญหาทั้งปวงไปได้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มีความไม่แน่นอนสูง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __สุขภาพที่ดี
  • หน้าที่การงาน  Work __ลังเลการตัดสินใจ
  • การเงิน Finance __ร่ำรวย บริหารเงินในะนาคาร
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ฝึกสมาธิบำบัด
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สิ้นสุด พ่ายแพ้ ปวดหลัง
   • สามี/ภรรยา Lover-married __รอ คอยโอกาสที่ดีกว่า
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางไกล สู้เพื่อชีวิต แก้ไขปัญหาใหญ่
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เฉียดได้โชค
 3. อนาคต Future __ใช้พรหมวิหาร 4
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทรงศีลบริสุทธิ์
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __รักษาผลประโยชน์ของตนเอง

……………………..

4
(4)
คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. อดีต  Past __บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เป็นไปตามสังหรณ์ใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ฝึกสามาธิบำบัด ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บนบานศาลกล่าว
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ปล่อยปลาสังฆทาน
  • หน้าที่การงาน  Work __ตรวจดวงชะตา หมอดู
  • การเงิน Finance __ได้จากหญิงใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
  • โชคลาภ Fortune__เก็บของเก่ามาใช้งาน
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ได้งานใหม่
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ยุ่งกับญาติกับงาน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __โครงการมากมาย คิดจะทำ ยังไม่เคยได้ทำ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__อารมณ์ไม่แน่นอน
 3. อนาคต Future __เหตุทำให้ตกใจ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __วิตกกังวลในความไม่แน่นอน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ขยันทำงานหาเงิน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __โรงพยาบาล ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง สุสาน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ทางสายกลาง

……………………..

5
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. อดีต  Past __ร่ำรวยเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __หญิงใหญ่ สูงอายุอำนาจ ชอบช่วยคน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มีความไม่แน่นอน ความวิตกกังวล
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ควบคุมค่าใช้จ่าย
  • หน้าที่การงาน  Work __หุ้นส่วน กับเพื่อนๆ
  • การเงิน Finance __จุดเริ่มต้นของอนาคต
  • โชคลาภ Fortune__ดีมาก
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แม่สื่อ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ได้งานใหม่
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __อยู่ในศีล 5 จะปลอดภัย
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ลูกหลานให้โชค
 3. อนาคต Future __เน้นความสวย เจ้าสำอางค์ ยานพหนะใหม่
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ไม่แน่นอน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __อย่าลังเลการตัดสินใจ ทำให้ชัดเจน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ตั้งใจทำงาน

……………………..

6
(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. อดีต  Past __รักษา สุภาพที่ดีขึ้น
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข ตามอัตภาพ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ฟื้นฟู คืนชีพ มีชีวิตอีกครั้ง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __พระพุทธศาสนา
  • หน้าที่การงาน  Work __เก็บไว้ในใจ
  • การเงิน Finance __ติดตาม ทวงถาม บริจาค ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส
  • โชคลาภ Fortune__เด็กให้โชค
  • สุขภาพ Health __เจ็บป่วย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเส้นเอ็น กระดูกหลัง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เด็ก คนใหม่ ได้งาน ภาระกิจเพิ่มเติม
   • สามี/ภรรยา Lover-married __บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ยุ่งกับงาน กับญาติ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ทางสายกลาง
 3. อนาคต Future __ต้องการสร้างสมดุล ความยุติธรรม
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เศรษฐกิจในครัวเรือน ใช้หลักเศรษฐสาสตร์
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ช้าแต่สำเร็จ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เน้นทุกคนให้มองย้อนหลัง แก้ไขความบกพร่องในอดีต
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ความสุขุมเยือกเย็น สง่างาม มาจากใจที่สงบแล้ว ผลจากการฝึกสมาธิ

……………………..

7
(7)
คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. อดีต  Past __บริหารจัดการหนี้สิน แก้ปัญหาเก่า
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ได้งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม หัวหน้างาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาชน เจ้านายส่งเสริม รับตำแหน่งใหญ่
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ซ่อม ออกแบบ แก้ไขโครงสร้าง
  • หน้าที่การงาน  Work __โครงการมากมาย คิดจะทำ ส่วนใหญ่ยังไม่ไ้ทำ
  • การเงิน Finance __นิ่งไปสักระยะ
  • โชคลาภ Fortune__ห้ามเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __ปกป้องดูแลสุภาพตนเอง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__อดทน รอคอย โอกาสที่ดีกว่า
   • สามี/ภรรยา Lover-married __งานเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จ งานเข้าเป้าหมาย
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เจรจาต่อรอง
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
 3. อนาคต Future __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานหนัก
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __กำไร โชคลาภ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ตัดสินใดๆด้วยความยุติธรรม
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ใช้ญาณวิถีช่วยนำทางชีวิต

……………………..

8
(8)
คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. อดีต  Past __เศรษฐี ร่ำรวยเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เชื่อมั่นในตนเองสูง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ลูกหลานบริวาร
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ทำงานสุจริต
  • หน้าที่การงาน  Work __ต้องใช้ความสงบ สุข
  • การเงิน Finance __มีบางส่วนจัดแยกไปอีกทาง
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ควรทำบุญให้ทาน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__อกหักรักคุด ไม่สมหวัง บุคคลที่สาม
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เหมือนอยู่คนเดียว
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางโยกย้าย ซ่อมบ้าน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__อยู่ด้วยพรหมวิหาร 4
 3. อนาคต Future __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __วิตกกังวลในอนาคต
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __งานบุญกุศล
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เหตุทำให้เกิดผล สุขทุกข์ดีร้ายก็เกิดจากเราสร้างขึ้นมาเอง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เจรจาต่อรอง

……………………..

9
(9)
คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. อดีต  Past __ทำงานแข่งกับเวลา เหตุด่วน ไม่คาดคิด ทำให้ตกใจ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __พรหมวิหาร 4 ต้องมีอุเบกขาด้วยจึงมีความสงบสุข
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พึ่งพาตนเอง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ควบคุมจิตใจตนเอง
  • หน้าที่การงาน  Work __งานหลักรองเสริม
  • การเงิน Finance __จากชายสูงอายุ
  • โชคลาภ Fortune__สุขภาพที่ดี
  • สุขภาพ Health __เหนื่อยง่าย
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เจ้าอำนาจ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __พักผ่อน หยุดลาพักร้อน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เจ็บป่วย
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ตึงเครียด
 3. อนาคต Future __ลูกหลานบริวาร
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปกป้องตนเองมากเกินไป
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __สร้างความมั่นคงในชีวิต
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ความกล้าหาญสง่างามเกิดจากการรักษาศีลที่มั่นคง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ไม่มีใครพ้นความเจ็บตายไปได้ จงทำวันดีให้ดีที่สุด

……………………..

10
(10)
คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. อดีต  Past __บริหารเงินในธนาคาร ร่ำรวยเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ถูกขอกู้ยืมเงินทอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เจรจาต่อรอง ต้อนรับแขกต่างบ้านเมือง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __อุปสรรคเล็กน้อยต้องข้ามผ่านไปให้ได้
  • หน้าที่การงาน  Work __สำเร็จ สมหวัง งานเลี้ยงฉลอง
  • การเงิน Finance __ติดขัด
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนรัก
  • สุขภาพ Health __ไม่แน่นอน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__พัก ผ่อน นิ่ง รอดูใจ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ลังเลการตัดสินใจ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ผิดหวัง เงินรั่วไหล
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__มีความอดทนสูง ฝึกสมาธิ
 3. อนาคต Future __ได้รับงานใหม่
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สมุนไพร แพทย์แผนไทย สงบนิ่งท่ามกลางความวุ่นวาย
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __อึดอัดขัดข้อง ภาระกิจล้นมือ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่ ต่างประเทศ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เดินทาง โยกย้าย เปลี่นแปลง ซ่อมบ้านที่อยู่อาศัย

……………………..

11
(11)
คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. อดีต  Past __ถือศีล สวดมนต์ไหว้พระ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ตรวจเช็ค รักษาสุขภาพ เข้าออกโรงพยาบาล
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญให้ทาน
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __วางแผนงาน ชีวิต ครอบครัว
  • หน้าที่การงาน  Work __มีคนนำงานใหม่มาเสนอให้ทำ
  • การเงิน Finance __พัก ประหยัด ควบคุมค่าใช้จ่าย
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากเศรษฐีนี
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แอบ มีความลับ ซ่อนเก็บไว้
   • สามี/ภรรยา Lover-married __รักใคร่กลมเกลียว
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดิน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตนเอง
 3. อนาคต Future __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พบแพทย์ ผ่าตัด สิ้นสุด
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ได้ลาภลอย
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ศีลทำให้เป็นคนกล้าหาญและสง่างาม
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ทรงศีลบริสุทธิ์ ปลีกวิเวก

……………………..

12
(12)
คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. อดีต  Past __ได้โชคได้ลาภ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __หญิงใหญ่ใจบุญ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ำรวยเงินทอง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ทำงานแข่งกับเวลา
  • หน้าที่การงาน  Work __ทิ้งร้างห่างไกลคนในครอบครัว
  • การเงิน Finance __สมหวังเกือบทั้งหมด
  • โชคลาภ Fortune__มีความมั่นคงในชีวิต ราชการ จากธุรกิจส่วนตัว
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เด็กลูกหลานให้โชค
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ช้าแต่สำเร็จ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทาง โยกย้าย ปรับเปลี่ยน ซ่อมบ้าน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ความเห็นไม่ตรงกัน
 3. อนาคต Future __ยุ่งกับญาติ กับงาน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การพักผ่อน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ลังเลการตัดสินใจ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __การทรงศีล จะทำให้พ้นจากนรกและภัยอันตรายทั้งปวง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เก็บสะสม กองทุนกู้ยืมเงินตัวเอง*

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์ ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก  : วันเดือนปีเกิด+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้า เข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  ติดต่อสอบถาม โทร. Dtac_081-533-3529,   Ais_093-240-0151, | หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | อ่านคำพยากรณ์ | อ่านบทความ | ดูดวงทางโทรศัพท์ | ลูกค้า | ปฏิทิน | เอกสาร |

vh50 4KBpatomtip_jpeg|WP3 50 2KB|FB3 50 1KB|Twitter3 50 1KB|line3 50 1KB|G+4 50 2KB|YouTube 1|RSS WP5 40|
QRwp5-1089https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2016/06/06/1089/

กองทุนกู้ยืมเงินตนเอง (เงินออมทรัพย์)

lf83

กองทุนกู้ยืมเงินตนเอง (เงินออมทรัพย์)
Self Funding Fund. (Savings)

หลักวิชาเศรษฐศาสตร์

วิชาเศรษฐศาสตร์ สอนให้คิดและทำ ทำแล้วจะรวย หลักของวิชานี้ง่ายๆสั้นๆคือ จงใช้ทรัพยากรและต้นทุนชีวิตของตัวเราเอง ที่มีอยู่แล้ว ทุกอย่าง มาใช้ให้น้อยที่สุด แต่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สิ่งสำคัญอันดับแรกคือ เมื่อเรามองเห็นสิ่งใด ที่เป็นทรัพย์สมบัติของเรา หรือธรรมชาติให้เรามา เราต้องมองหาให้เห็นประโยชน์ของสิ่งนั้น ว่าทำประโยชน์อะไรได้บ้าง แล้วดึงเอาสิ่งนั้นมาทำประโยชน์ให้กับตนเอง โดยไม่ให้เกิดความสูญเปล่า

ยกตัวอย่างเช่น ปกติเมื่อเราต้มน้ำร้อนดื่ม/อาบ ต้มด้วยกาน้ำร้อน ก็จะมีไอน้ำพุ่งออกมา แล้วหายไปในอากาศ ถ้าเราคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์ เราต้องมองเห็นไอน้ำที่พุ่งออกมาว่า เราสามารถกลั่นไอน้ำให้กลับมาเป็นหยดน้ำอีกครั้งได้ โดยวิธีกลั่น ไม่ปล่อยไอน้ำทิ้งไปเสียเปล่า เราอาจทดลองนำแผ่นกระจกมากั้นไอน้ำ แล้วออกแบบให้หยดน้ำไหลไปรวมกันในอีกภาชนะหนึ่ง เราจะได้น้ำกลั่นบริสุทธิ์ นำไปดื่มหรือทำอะไรก็ได้ นี่เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆชัดเจน

ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง ที่กำลังมีปัญหา ทุกวันนี้เราทิ้งขยะไปในสิ่งแวดล้อม แอบฝังไว้ในดิน แอบทิ้งลงไปในแหล่งน้ำตามธรรมชาต ทั้งแม่น้ำลำคลองหนองบึง ในทะเล ทำให้เกิดมลพิษมหาศาล สักวันข้างหน้า ลูกหลานเรา (คือตัวเราที่ต้องกลับมาเกิดใหม่) คงจะอยู่ในโลกใบนี้ได้ยาก เพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยสารพิษและสะสมเชื้อโรคอันตรายไว้มากมาย ปัญหานี้เกิดขึ้นมาเพราะไม่ได้นำหลักการเศรษฐศาสตร์มาใช้ในทางปฏิบัติ ถ้าเรานำหลักเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกบ้านต้องคัดแยกขยะ แล้วแปรสภาพขยะ ให้หมุนเวียนกลับมาทำประโยชน์ให้เราเองใหม่อีกครั้ง รัฐต้องออกกฏหมายบังคับทุกบ้าน ให้ทำตามกฏระเบียบ เช่น เศษอาหารที่เป็นผักและเนื้อสัตว์ ให้นำมาทำเป็นปุ๋ย ส่วนขยะประเภทขวด/กระดาษ/หนังสือพิมพ์/พลาสติก/เศษเหล็กแยกไปรีไซเคิ้ล ขยะสารพิษคัดแยกไปทำลายให้เป็นกลางก่อนทิ้งลงดิน ห้ามทิ้งน้ำเสียลงในแหล่งน้ำอย่างเด็ดขาด ให้แหล่งน้ำทุกแห่งต้องสามารถเลี้ยงปลาได้ เพาะพันธ์ปล่อยปลาหลากหลายชนิดให้เป็นเกิดสมดุลตามธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งอาหารของคนยากจน ใครลำบากยากจนเพียงใดก็ไม่อดตาย (สมัยก่อนคนจนยังมีโอกาสหาอาหารจำพวกกุ้งหอยปูปลา จากแหล่งอาหารตามธรรมชาติได้ฟรี ชีวิตของคนสมัยก่อนน่าอิจฉามาก ไม่เคร่งเครียดรีบร้อนเหมือนคนสมัยนี้

สมัยนี้บางคนทั้งยากจน ไร้ปัญญา พ่อแม่ก็ไม่สอน จึงตัดสินใจผิดคิดสั้นไปหัดขโมยก่ออาชญากรรมด้วยไม่มีทางออกอื่น แล้วกลายมืออาชีพในที่สุด

ถ้าดูให้ลึกซึ้งอย่างนี้ ถ้าแก้ไขปัญหานี้ได้จริง จะช่วยผ่อนเบาปัญหาสังคมในด้านอื่นๆไปด้วยอีกหลายเรื่อง เช่นถ้าเราโยนเศษผักสดและเนื้อสดให้เป็นอาหารปลา ปลาก็มีจำนวนมากขึ้น ถ้าขยะสดนี้มีมากเกินไปจะเลี้ยงปลา เราก็นำไปหมักจุนลินทรีย์ EM ทำเป็นปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ หรือนำไปบำบัดน้ำเน่าเสีย ในแหล่งอื่นๆ ทำเป็นยาไล่แมลงก็ได้ เป็นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติฐโตของพืชสวนครัวก็ได้ เหลือก็ขายได้ อันสุดท้ายนี้แหละ ที่แปรจากขนะเป็นเงินได้จริง ส่วนทำเป็นปุ๋ย ทำให้เราไม่ต้องเสียเงิน ประหยัดเงินได้มากขึ้น มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ นี้คือหลักเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริง ถ้าใครทำได้จริงก็รวยได้จริง

ผมแสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถทำให้ทุกสิ่งแม้นเป็นขยะ ให้กลายเป็นเงินได้จริง ต่อไปนี้จะกล่าวถึงเงินทุน ที่จะทำให้เรารวยได้เร็วไว

ในบรรดาทุนทุกรูปแบบ “เงินสด” ถือว่าเป็นเงินทุนที่ใช้ได้คล่องตัวที่สุด เราจำเป็นต้องเก็บกักเงินสดมาเป็นเงินทุน แล้วนำไปลงทุน “ค้าขาย”  ก่อให้เกิด “กำไร”

ทุกครั้งที่หมุนเงิน ก็จะมีกำไร เงินกำไรนี้แหละที่จะทำให้ชีวิตทุกคนดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุข การค้าขายจะเริ่มต้นได้ จะต้องมีเงินทุนก่อนเสมอ ถ้าไม่มีเงินทุนก็ไม่มีการค้าขาย

เงินทุนปกติจะมาจากการอดออม เก็บเล็กผสมน้อยจนเป็นก้อนใหญ่ในที่สุด แล้วนำไปลงทุนค้าขายตามต้องการ ความยากลำบากจะอยู่ตรงจุดเริ่มต้นนี้แหละ ใครเก็บเงินทุนได้ก่อน ก็นำไปค้าขายได้ก่อน ก่อนคนอื่นที่เก็บเงินทุนไม่ได้ ถ้าจะเก็บเงินทุนให้ได้ จำเป็นต้องมีวินัยในตัวเองสูงมาก เพราะธรรมชาติคนเรามีเงินเท่านไหร่ก็ใช้เท่านั้นก็ใช้หมด ถ้าจะเก็บต้องฝืนใจและความรู้สึกของตัวเองพอสมควร

การกู้ยืมธนาคารมาลงทุน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักธุรกิจ แต่ถ้าเราไม่ต้องการเสี่ยงกับสภาวะไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก เราควรพึ่งพาตนเอง ไม่ด่วนไปสร้างหนี้สินก้อนใหญ่ ควรสร้างธุรกิจจากต้นทุนของเราเอง เพราะถ้าเกิดความผิดพลาด จะเดือดร้อนไม่มากนัก ไม่ถูกฟ้องล้มละลาย

วิธีที่เราจะเก็บเงินเป็นทุน ต้องปรับทัศนะคติตัวเราเอง ให้เราต้องพึ่งพาตนเองเป็นหลัก เราจำเป็นต้องเก็บเงินสักก้อนมาลงทุนทำธุรกิจที่อยากทำ ถ้าเรานำเงินออมไปใช้ทำธุรกิจ “เราต้องคืนเงินทุน พร้อมดอกเบี้ยให้ตัวเอง ตามระยะเวลาอันสมควร เหมือนไปกู้ยืมเงินในธนาคาร” เมื่อทำตามแผนนี้ไปได้สักระยะหนึ่ง เราจะพบว่า เรามีเงินกองทุนกู้ยืมตัวเอง  ทุกครั้งที่กู้ยืมและคืนทุนพร้อมดอกเบี้ย จะมีเงินทุนพอกพูนขึ้นมามากกว่าเดิม

เราจะเก็บเงินสดได้จากอะไรบ้าง

     หมอแดงเคยเห็นคนอื่นๆ แบ่งรายได้ของตนเอง ไปฝากสะสมทรัพย์ กับกองทุนประเภทสะสมทรัพย์เพื่อช่วยงานฌาปนกิจศพ หวังว่าถ้าตนเองตายก่อนคนอื่น ตัวเองจะได้กำไร จากเงินจ่ายชดเชยของกองทุนนั้นๆ ลูกหลานได้เงินเป็นแสนเพื่อนำไปทำศพ แต่ระหว่ายังไม่ตาย เขาต้องจ่ายเงินอย่างน้อยเดือนละ 100-200 บาท/เดือน เมื่อมีคนอื่นๆทะยอยเสียชีวิต

     สรุปว่าในปีหนึ่งๆที่ผ่านไปเรื่อยๆ สมาชิกกองทุนแบบนี้ ต้องเสียเงินสดไปให้กองทุนประเภทนี้ประมาณ 1,200 – 2,400 บาท/ปีขึ้นไป  ถ้ายังอยู่ครบ 10 ปี แสดงว่าเสียเงินไปให้กองทุนนี้ ประมาณ 12,000 – 24,000 บาท หลายคนแอบไปทำไว้หลายแห่ง เพื่อหวังผลว่าตัวเองตายจะได้เงินก้อนใหญ่ ลืมและเสี่ยงว่า เมื่อเขาตายไปแบบฉุกเฉิน ลูกหลานจะไม่รู้ว่าเขาไปแอบทำไว้ที่ใดบ้าง? มีโอกาสว่าจะไม่ได้เงินค่าฌาปนกิจศพ ถ้าผู้บริหารเงินทุนแอบโกงกินกันเอง หรือเบิกได้ยาก สารพัดปัญหา ลูกหลานบางคนไม่อยากเสียเวลาอารมณ์ยอมยกประโยชน์ให้ไปเลย ขี้เกียจฟ้องร้อง หรือไม่อยากฟ้องร้อง เกรงกลัวปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง

     สมมุติ (มักเรื่องจริง) ทำไว้ 3 แห่ง ก็เกิดมูลค่าสะสมรวมทั้วสิ้น 36,000 -72,000 บาท ให้สังเกตูว่าใกล้เคียงเงินแสนแล้ว  การเอาเงินไปทิ้งไว้กับคนอื่น เพียงเพื่อหวังได้เงินแสนยามตัวเองตาย เขาลืมไปว่าตัวเองไม่ได้ใช้อย่างแน่นอน

       หมอแดงมาคิดว่า การตั้งกองทุนให้ครอบครัวตัวเองน่าจะดีกว่า และดีที่สุด การได้บริหารเงินทุนเองน่าจะฉลาดกว่า ดีสำหรับคนฐานะยากจนและปานกลาง คนยากจนที่หาเช้ากินค่ำมีเงินพอดีใช้ ไม่ควรนำเงินไปให้คนอื่นเขาสะสมแทนตัวเอง เสี่ยงกับการล้มเหลว เพราะบางแห่งเป็นธุรกิจลักษณะ “งูกินหาง” เงินกองทุนนั้นไม่ได้นำไปหมุนเวียนค้าขาย ไม่มีดอกผล แถมยังพลาดเอาเงินไปจ่ายเงินเดือนให้ผู้บริหารงานจำนวนหลายคน (ถ้าไม่นำเงินทำการค้าหากำไร ก็ควรบริหารงานแบบไม่รับเงินเดือน เพราะกว่าจะกองทุนจะล้มก็คงอีกนาน) มองในแง่เศรษฐศาสตร์และนักธุรกิจ กองทุนใดทำอย่างนี้ กองทุนนั้นต้องขาดทุนล้มละลายในที่สุดอย่างแน่นอน (ชาวบ้านมักคิดไม่ลึกซึ้งถึงที่สุดอย่างนี้)

     หมอแดงจึงขอแนะนำคนที่ยากจน หรือลูกหลานที่เริ่มทำงาน เริ่มตั้งตัวว่า ให้ทดลองตั้งเงินกองทุนกู้ยืมให้ตนเอง เพียงหัดมีวินัยทางการเงิน เก็บกักเงินทุกวัน อย่างน้อยวันละ 10 -33 บาท จะได้เงินสะสม 300 – 1,000 บาท/เดือน นำเงินออมนี้ไปใส่ธนาคารไว้ทุกเดือน ครบปีก็จะมีเงินสะสมเป็นกองทุนสำหรับให้ตัวเองกู้ยืมไปทำมาค้าขาย 3,600 – 10,000 บาท/ปี อีกสิบปีข้างหน้าก็จะมีเงินทุนให้ตนเอง 36,000 – 108,000 บาท ดีกว่าไปให้กองทุนอื่น (ชาปณกิจ) ของคนอื่น แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ถ้าตายไปญาติคงไม่บ่นแล้ว


เงินที่ท่านเก็บสะสมได้นี้ สามารถใช้เป็นทุนสำรองเพื่อฉุกเฉินก็ได้ ถ้าฉุกเฉินท่านยืมตัวเองได้ และต้องจ่ายคืนตัวเองทันทีที่มีเงิน พร้อมดอกเบี้ยจำนวยหนึ่ง เหมือนกู้ยืมเงินคนอื่นนั้นแหละ

     กองทุนกู้ยืมตัวเองนี้ สามารถสร้างและพัฒนาสร้างความมั่นคงให้ชีวิตตนเองและทุกคนในครอบครัวได้ โดยต่อยอด ทำให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลาน ให้ลูกหลานเข้าร่วมกองทุนนี้ ก็จะกลายเป็นกองทุนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ยาวนานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ใช้หลักเกณฑ์เดียว คือใครกู้ยืมไป ต้องคืนทั้งต้นและดอก (ภายใน 1 ปี) ถ้าท่านฝึกวินัยแก่ลูกหลานทุกคนได้ ลูกหลานทุกคนจะมีชีวิตที่มั่นคงทางการเงินสูง

     แน่นอนว่ากองทุนในรูปแบบนี้ จะเติบโตไปเป็นกองทุนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ไม่เล็กลง ไม่มีที่สิ้นสุด ตราบเท่าท่านสั่งสอนลูกหลานให้มีวินัยทางการเงิน โมเดลกองทุนกู้ยืมตนเอง อาจกลายเป็นกองทุนเงินล้านได้ ในรุ่นลูกหลาน ไม่ต้องไปพึงพาเงินกองทุนจากรัฐบาลหรือนักการเมืองอีกต่อไป  เมื่อทุกบ้านมั่นคง เมืองก็มั่นคง ประเทศชาติก็มั่นคง นี่เป็นยุทธศาสตร์ด้านการเงินที่หมอแดงขอนำเสนอให้ผู้อ่านทุกท่านลองไปพิจารณา ถ้าเห็นว่าดีก็ลองก่อตั้ง “เงินกองทุนกู้ยืมเงินตัวเอง” ขึ้นมานะครับ

QR code บทความนี้
กองทุนกู้ยืมเงินตนเอง (เงินออมทรัพย์) Self Funding Fund. (Savings)
QRwp5-1088  https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2016/06/04/1088

……………………………………….

vh50 4KBWP3 50 2KBFB3 50 1KBTwitter3 50 1KBline3 50 1KBG+4 50 2KBYouTube 1RSS WP5 40
patomtip_jpeg

ป.ล. ผู้อ่านท่านใดอ่านคำพยากรณ์และบทความจากเว็บไซต์นี้แล้ว มีจิตศัทธาหรือมีความประสงค์จะตอบแทนบูชาครูบาอาจารย์ สามารถโอนเงินบริจาคมาได้ตามกำลังใจและศัทธา (X00 บาท+เศษ 9 บาท) ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร Adisorn Nittayajarn  เงินส่วนหนึ่งจะนำไปทำบุญ “ปล่อยปลา+สังฆทาน” ทุกเดือน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาอารักษ์ประจำตัวของผู้บริจาค  อีกส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ ส่วนที่เหลือจะนำไปสะสมเป็น “กองทุนกู้ยืมตนเอง” เพื่อเป็นทุนพัฒนาอาชีพและการศึกษาบุตรหลานบริวาร ที่กำลังขาดแคลนเงินทุนและโอกาส ผลบุญของผู้บริจาคคืออนาคตของตนเองและบุตรหลานจะไม่เป็นผู้ขาดแคลนเงินทุนการศึกษาและโอกาสเช่นเดียวกัน

วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์กับหมอแดง : บริการตรวจดวงชะตาทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ต) พยากรณ์จากวิชา : เลข7ตัว9ฐาน + ไพ่ยิปซี + สัมผัสที่หก  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/ชั่วโมง (คำถามละ 100 บาท)  โอนเงินล่วงหน้าเข้า ธนาคารกสิกรไทย-ออมทรัพย์ 233-228-6407 ในนาม อดิศร นิตยาจาร  ติดต่อสอบถามและจองคิวดูดวง โทร. 081-533-3529 ในเวลา 08.00 น.-20.00 น.  (สนง.ปฐมทิพย์ Dtac. 088-059-3992, Ais. 093-240-0151, True. 096-881-7811)

รับบทความที่โพสต์ใหม่ล่าสุดทางอีเมล์ (ฟรี) : ท่านใดต้องการให้หมอแดงส่งบทความใหม่ล่าสุดไปให้อ่านทางอีเมล์-ฟรี…..มองดูที่ด้านขวามือของเว็บไซต์นี้ คอลัมภ์ที่ 2 หัวข้อชื่อ “ติดตามทางอีเมล์ (ฟรี)” Follow Blog via Email (Free)”  กดปุ่ม “ติดตาม” Follow สำหรับท่านที่ลงทะเบียนกับ WordPress.com แล้ว / กรอกอีเมล์ของท่านลงในช่องว่างด้านล่าง สำหรับบุคคลทั่วไป

ให้กำลังใจ : เมื่อท่านอ่านบทความนี้แล้ว โปรดให้คะแนนความนิยม (Rate this 1-5 ดาว)   และแชร์บทความนี้ส่งต่อไปให้กับเพื่อนๆของท่าน ที่ยังไม่รู้จักเว็บเพจนี้ด้วยครับ

เอกสาร 954 .jpg คลิกที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร

……………………………………….

ดูดวงรายเดือน มิถุนายน 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)

bu74

ดูดวงรายเดือน มิถุนายน 2559 ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in JUNE 2016 predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

ทายไปตามตำรา… ตามครูบาอาจารย์สั่งสอนมา ตามสัมผัสที่หกในขณะที่เขียน  เนื่องจากคำพยากรณ์นี้เป็นแบบสาธารณะ ไม่ใช่การพยากรณ์ดวงชะตาแบบรายบุคคล  ผู้เข้ามาอ่านในเว็บไซต์นี้มีหลากหลายกลุ่ม มีความแตกต่างกันในวัยวุฒิ วันเดือนปีเกิด เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ การงาน ฐานะการเงิน ผู้เขียนจำเป็นต้องเขียนคำพยากรณ์แบบเป็นกลางๆ กว้างๆ ทายหลายประตู หลายทิศทาง เพื่อให้คำทำนายนี้ครอบคลุม เกิดประโยชน์กับผู้อ่านจำนวนมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ เน้นไปที่ผู้อ่านที่บังเอิญเข้ามาอ่าน กำลังจะมีปัญหาชีวิต ต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคน

ท่านอยู่ราศีอะไร?…ถ้าไม่ทราบแน่ชัด ขอให้ไปค้นหาเดือนไทยจากปฏิทิน 100 ปี ถ้าท่านไม่รู้จักเดือนไทย ให้เปลี่ยนไปใช้วันที่เกิดของท่าน (ในวงเล็บ) เพื่ออ่านคำพยากรณ์ ถ้าไม่ตรงชีวิตจริง ให้อ่านราศีใกล้เคียง

ผู้อ่านรายใหม่ บางท่านอ่านคำพยากรณ์แล้วรู้สึกไม่คุ้นเคยกับสำนวนการเขียน ขอย้ำเน้นว่าผู้เขียนเจตนาจะให้คำพยากรณ์แบบสาธารณะ จึงพยากรณ์แบบหลากหลายทิศทาง ไม่ได้ทายท่านเพียงคนเดียว ไม่จำเป็นต้องตรงกับชีวิตจริงของท่าน ทุกตัวอักษร ทุกบรรทัด เมื่อเป็นคำพยากรณ์ที่อ่านได้ฟรี ขอให้ท่านลองทำใจกว้างๆ ว่างๆ ปราศจากกิเลส ไม่มีอคติทั้งปวงก่อน แล้วลองอ่านใหม่อีกครั้ง เพิ่มสติสมาธิศรัทธาให้มากขึ้น อาจทำให้ได้อรรถรส เข้าใจสำนวนนี้ได้มากขึ้น หรือจะลองอ่านคำพยากรณ์ในราศีอื่นๆ อ่านทั้ง 12 ราศีก็ได้ อาจพบว่ามีสัก 1 ราศี ที่พยากรณ์ดวงชะตาได้ตรงกับชีวิตจริงของท่าน ซึ่งอาจเป็นไปได้  ในกรณีนี้ อาจเป็นเพราะที่ตอนท่านเกิด พ่อแม่หรือเจ้าหน้าที่รัฐอาจบันทึกวันเกิดคลาดเคลื่อนจากความจริง (เคยพบปัญหานี้บ่อยครับ) หรือลองข้ามเดือนนี้ไปสักหนึ่งเดือน รออ่านในเดือนหน้า หรืออ่านถอยหลังไปในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อาจพบเห็นสิ่งที่ท่านต้องการอ่านครับ

………………………………….

(1)

ราศีเมษ-แกะ
เดือน ๕ ไทย (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)

Born in Aries.
(13 April – 13 May)

 1. อดีต  Past __ดีเด่นการเงิน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __คิดจะปรับปรุงชีวิตกิจการ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พิทักษ์รักษา ฟื้นคืนชีพ
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ลดความเครียด
  • หน้าที่การงาน  Work __ยุ่ง ยาก ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
  • การเงิน Finance __ได้จากชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • โชคลาภ Fortune__ไม่ควรเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__หวังว่าพบคนร่ำรวย
   • สามี/ภรรยา Lover-married __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ต้องการความยุติธรรม
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __โครงการมากมายที่อยากทำ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__มีปัญหาสุขภาพ
 3. อนาคต Future __เจรจา ค้าขาย ต้อนรับคนเดินทางมาจากแดนไกล
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงาน กอบโกย
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __หญิงสูงอายุอุปถัมภ์
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ปลีกวิเวก นักบวช ค้นหาสัจธรรม
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __มีการเก็บออมเงิน ตั้งกองทุน ไว้กู้ยืมและคืนตนเอง*

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว
เดือน ๖ ไทย  (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)

Born in Taurus.
( 14 May – 13 June)

 1. อดีต  Past __ดูแลเยี่ยมเยือนญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ซื้อสินค้าเสื้อผ้าทันสมัยใส่น้ำหอม เดินทางระยะใกล้ ยานพาหนะใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มีคนนำงานใหม่มาให้ทำ
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __จิตใจทุกคนมีทั้งด้านมืดและสว่าง
  • หน้าที่การงาน  Work __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ค้าขายที่ดิน
  • การเงิน Finance __ธุรกิจต่างประเทศ เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากยานพาหนะ
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __โรคเก่ากำเริบ
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ต้องการความยุติธรรม
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ติดตามดูพฤติกรรม
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ภาระหนี้สิน กู้ยืมเงิน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__วิตกกังวล ความไม่แน่นอน
 3. อนาคต Future __ชีวิตมีความก้าวหน้า
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ต่อสู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคใหญ่
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ต้องการความมั่นคง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เหมือนอยู่ตัวคนเดียว ปลีกวิเวก

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่
เดือน ๗ ไทย (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)

Born in Gemini.
(14 June – 14 July)

 1. อดีต  Past __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รับราชการทหารตำรวจ อาชีพมั่นคง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน
  • หน้าที่การงาน  Work __กู้ยืม มีความเสี่ยง
  • การเงิน Finance __สำเร็จ ได้ตามเป้าหมาย จัดเลี้ยงฉลอง
  • โชคลาภ Fortune__ได้เงินก้อนใหญ่ แต่ต้องนำไปใช้จ่าย
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __มีเหตุให้ตกใจบ้าง เล็กน้อย
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สนใจแต่เงินๆทองๆ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทางไกล ทุ่มเททะเลาะ แตกหัก
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ร่ำรวยเงินทอง
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
 3. อนาคต Future __สมหวังทุกประการ ชื่อเสียงโด่งดัง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แพทย์แผนไทย
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __สัมผัสที่หกสูง ญาณหยั่งรู้
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __เลือกวิถีชีวิตตนเอง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __พักผ่อน เตรียมความพร้อมจะลุยงานหนัก

 

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู
เดือน ๘ ไทย (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)

Born in Cancer.
(15 July -16 August)

 1. อดีต  Past __เจ้าสำอางค์ ยานพาหนะใหม่
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ลังเลสับสนการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __วิธีแก้ไขปัญหาครอบครัว การทิ้งร้างห่างไกล
  • หน้าที่การงาน  Work __พักงาน ระยะสั้นๆ ว่างงาน
  • การเงิน Finance __ได้จากชายสูงอายุบุญบารมีอุปถัมภ์
  • โชคลาภ Fortune__นายหน้า ค้าขายที่ดิน
  • สุขภาพ Health __ดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ปากลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__พบรัก
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงบ้าน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __โรคหลอดเลือด หัวใจ ไขมัน ภูมิแพ้
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ฝึกสมาธิ
 3. อนาคต Future __ร่ำรวยเงินทอง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ชีวิตที่มั่นคง คือการที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ อยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นสุข ไม่ใช่การสร้างความร่ำรวย ถึงยากจนก็มั่นคงได้ครับ

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต
เดือน ๙ ไทย (17 สิงหาคม–16 กันยายน)

Born in Leo.
(17 August – 16 September)

 1. อดีต  Past __ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เจรจาต่อรอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เศรษฐศาสตร์ วิธีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
  • หน้าที่การงาน  Work __หุ้นส่วน บริษัท
  • การเงิน Finance __เงินก้อนใหญ่ ผ่านธนาคาร
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ก้าวหน้า
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ปรับตัว เปลี่ยนทัศนะคติ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __งานหลัก รอง เสริม
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ราชการ ตำรวจทหาร
 3. อนาคต Future __ให้ ขอ กู้ยืมเงินทอง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อารมณ์ตึงเครียด
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __งานใหม่
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ถือศีล ปฏิบัติธรรม

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว
เดือน ๑๐ ไทย (17 กันยายน–16 ตุลาคม)

Born in Virgo.
(17 September – 16 October)

 1. อดีต  Past __มีหุ้นส่วน บริษัท
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __รู้รอบตัว ชอบดูดวง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทรงศีลบริสุทธิ์
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __สมุนไพร การแพทย์แผนไทย
  • หน้าที่การงาน  Work __เดินทางไกล
  • การเงิน Finance __ยานพาหนะใหม่
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากความอดทน ขยันทำกิน
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__พักสักครู่
   • สามี/ภรรยา Lover-married __รักใคร่กลมเกลียว
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ได้งานใหม่ มาเพิ่มเติม
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ลังเลการตัดสินใจ
 3. อนาคต Future __ชีวิตส่วนใหญ่ก้าวหน้าดี
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปัญหาเร่งด่วน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __พึ่งพาตนเอง
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ปรับปรุงคุณภาพหน้าที่การงานและชีวิตให้ดีขึ้น

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง
เดือน ๑๑ ไทย (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)

Born in Libra.
(17 October – 15 November)

 1. อดีต  Past __โครงการมากมาย ที่ทำแล้วรวย
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เฉียดได้โชคชิ้นใหญ่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มีอุปสรรคเล็กน้อย
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __การเมืองการปกครอง
  • หน้าที่การงาน  Work __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า ค้าขายที่ดิน
  • การเงิน Finance __ติดขัด
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการทำสัญญา
  • สุขภาพ Health __กินยาหลายขนาน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เริ่มคบในฐานะเพื่อน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __กินแหนงแคลงใจ เจ้าชู้
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ได้งานใหม่มาเพิ่ม
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ทำงานหลักรองเสริม
 3. อนาคต Future __เดินทาง ยานพาหนะใหม่
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __วางแผนชีวิต
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __การพักผ่อน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ทางสายกลาง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่วุ่นวายกับใคร

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง
เดือน ๑๒ ไทย (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)

Born in Scorpio.
(16 November – 15 December)

 1. อดีต  Past __ลังเลการตัดสินใจ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ดีเด่นการค้าขาย
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __สัมผัสที่หก
  • หน้าที่การงาน  Work __มองย้อนไปในอดีตเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุง
  • การเงิน Finance __วางแผน นโยบาย โครงการ
  • โชคลาภ Fortune__อย่าทุ่มเทเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __ตึงเตรียด
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เจรจาต่อรอง
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้าน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ผิดหวัง
 3. อนาคต Future __ทำบุญเสริมดวงชะตาสะเดาะเคราะห์
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เครื่องมือสื่อสาร มือถือ คอมพิวเตอร์
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __การพักผ่อน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __พึ่งพาตนเอง
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ตรวจดวงชะตา หมอดู

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู
เดือน ๑ ไทย (16 ธันวาคม–14 มกราคม)

Born in Sagittarius.
(16 December -14 January)

 1. อดีต  Past __ สุขสมหวังชื่เสียงโด่งดัง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ภาระกิจรัดตัว
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ชีวิตก้าวหน้า
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __สัจธรรม ความจริง หนทางพ้นทุกข์
  • หน้าที่การงาน  Work __บริหารการเงิน
  • การเงิน Finance __ได้จากการเจรจาต่อรอง ต้อนรับแขกต่างบ้านต่างเมือง
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ระวังโรคความดัน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
   • สามี/ภรรยา Lover-married __มีความลึกลับซับซ้อน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__งานกินเลี้ยงฉลอง
 3. อนาคต Future __พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ธุรกิจครบวงจร เก่าสิ้นสุด ใหม่เริ่มต้น
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __อยู่ต่างประเทศ
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __แก้ไขในสิ่งผิด
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __วางแผนชีวิต

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล
เดือน ๒ ไทย (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)

Born in Capricorn.
(15 January – 12 February)

 1. อดีต  Past __มองกลับไปในอดีตที่ผ่านมา ค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __พ่อค้าคนกลางนายหน้าซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน ที่ทำกิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้นทุนสูง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __พึ่งพาตนเอง
  • หน้าที่การงาน  Work __เกี่ยวข้องกับน้ำ เพื่อสุขภาพ
  • การเงิน Finance __ฟื้นคืนชีพ
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากเศรษฐีนี
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ชอบอยู่คนเดียว นักบวช
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เข้มแข็ง
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เรียนเพิ่มเติมในระดับสูงขึ้น
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ชีวิตคู่ซับซ้อน
 3. อนาคต Future __วนเวียน เสี่ยง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เพื่อนๆ
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ทำให้ได้ตามเป้าหมาย
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ตรวจดวงชะตา หมอดู

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ
เดือน ๓ ไทย (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)

Born in Aquarius.
(13 February – 13 March)

 1. อดีต  Past __ธุรกิจขนาดใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ค้าขาย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กับมหาชน
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เสริมสวย สัมผัสที่หก
  • หน้าที่การงาน  Work __ทำงานหนัก แก้ไขปัญหาใหญ่
  • การเงิน Finance __จากพ่อค้าคนกลาง นายหน้า ค้าที่ดิน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนรัก
  • สุขภาพ Health __มีปัญหากระดูกกล้ามเนื้อ เข่า ข้อต่อ
  • อุบัติเหตุ Accident __ตรวจเช็คซ่อมสุขภาพ
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สิ้นสุด พ่ายแพ้
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ให้โชค
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ดีเด่นการเงิน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ต้อนรับคนเดินทางไกลมาหา
 3. อนาคต Future __งานเยอะ ญาติเยอะ คิดเห็นแตกต่างกัน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ยอมรับความจริงได้ ใจก็ทุกข์น้อยลง
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซ่อมบ้าน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ตั้งเงินกองทุน กู้ยืมตนเอง ให้เป็นมรดกถึงลูกหลาน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ทุกคนคืนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา
เดือน ๔ ไทย (14 มีนาคม–12 เมษายน)

Born in Pisces.
(14 March – 12 April)

 1. อดีต  Past __ค้นหาสัจธรรมและวิธีดับทุกข์
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __พิจารณาย้อนหลังไปในอดีต เพื่อปรับปรุงตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เลือกเดินทางสายกลาง ไม่ตึงหรือย่อหย่อนจนเกินไป
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __มั่นใจในตนเอง ใช้สัมผัสที่หกช่วย
  • หน้าที่การงาน  Work __แก้ไขความไม่แน่นอน ไปๆมาๆ ลดความเสี่ยง
  • การเงิน Finance __ร่ำรวยเงินทอง เศรษฐี
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากบ้าน
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง หวุดหงิดง่าย
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เครียด
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ติดตาม ดูสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __แพทย์แผนไทย
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เดินทางท่องเที่ยว
 3. อนาคต Future __แก้ไขปัญหาเก่า ภาระหนี้สิน
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ยอมรับกฏแห่งกรรมได้ ใจก็สบาย ไม่เครียด
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ญาณ หยั่งรู้
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป แล้วเกิดใหม่ วนเวียน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ทำให้เกิดภูมิปัญญา มองเห็นทางแก้ไขปัญหาทั้งปวง ด้วยตนเอง

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียด  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้า ธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  ติดต่อสอบถาม โทร. Dtac 081-533-3529,   Ais 093-240-0151, | หน้าแรก | ติดต่อสอบถาม | อ่านคำพยากรณ์ | อ่านบทความ | ใช้บริการ | ปฏิทิน | เอกสาร |

vh50 4KBpatomtip_jpeg

|WP3 50 2KB|FB3 50 1KB|Twitter3 50 1KB|line3 50 1KB|G+4 50 2KB|YouTube 1|

QRwp5-1087
QR code https://freecheckhoroscope.wordpress.com/2016/06/02/1087/

%d bloggers like this: