ดูดวงรายเดือน พฤษภาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

dh25

ดูดวงรายเดือน พฤษภาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly horoscope in May 2016Predict from year of  birth. (12 fixed star)

………………………………

อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทย โหราศาสตร์ไทย ว็บไซต์นี้_ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการให้คำพยากรณ์ดวงชะตา ระบบนี้จะเปลี่ยนปีนักษัตร (ขึ้นปีใหม่-วันสงกรานต์) เมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ไทย
 2. ปฏิทินสากล และราชการไทย ในปัจจุบัน ใช้ระบบ “สุริยะคติ” ในการวันเดือนปี จะเป็นวันขึ้นปีใหม่เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม
 3. ***ผู้อ่านที่เกิด 1 มกราคม ไปถึงก่อนวันวันสงกรานต์ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕) เมื่อจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากบทความนี้  ต้องอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากปีนักษัตรเดียวกับคนที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1
(1)
คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. อดีต  Past __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __มีสัมผัสที่หกสูง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการทรัพย์สินมรดกที่ดิน
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __การตัดสินใจในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
  • หน้าที่การงาน  Work __นายหน้า ค้าขายที่ดิน พ่อค้า คนกลาง
  • การเงิน Finance __ตึงมือ หมุนเวียน เสี่ยง กู้หนี้ยืมสิน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนรัก
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ รักษาไว้ ฟื้นคืนชีพ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __คิดมาก เครียด
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ได้งานใหม่
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ฝึกสมาธิ อดทนรอคอย ขอร้องให้ทำบางอย่าง
 3. อนาคต Future __ญาติที่อยู่ห่างไกลกันเจ็บป่วย พบแพทย์ สูญเสีย
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เก็บสะสมเงินทุนก้อนใหญ่
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ชื่อเสียงโด่งดัง
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __หัวก้าวหน้า ทันสมัย มีพลังในการขับเคลื่อน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __มีลูกหลานบริวารมาเพิ่มเติม

……………………..

2
(2)
คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. อดีต  Past __อดทน รอคอย ฝึกสมาธิ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You _เดินทางไกล ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ค้าขาย เดินทางใกล้ไกล ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __สุขสมหวัง โฆษณาประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงโด่งดัง
  • หน้าที่การงาน  Work __ต่อสู้ แก้ไขปัญหาสำคัญ
  • การเงิน Finance __รอคอยโอกาสที่ดีกว่า
  • โชคลาภ Fortune__ไม่ควรเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __เจ็บป่วย
  • อุบัติเหตุ Accident __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สมหวังอย่างเงียบๆ ไม่บอกใคร
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ขยายกิจการสาขา
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ทำงานหนัก
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 3. อนาคต Future __ยุ่งกับญาติ กับงาน มีเวลาส่วนตัวน้อย
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __บรรพบุรุษ มรดก เงินทุน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ใช้อุปกรณ์สื่อสารอันทันสมัยช่วยงานให้สำเร็จด้วยดี
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __อาชีพและความมั่นคงถาวรสืบถึงลูกหลานได้

……………………..

3
(3)
คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. อดีต  Past __ร่ำรวยเงินทอง เศรษฐีนี
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __พักทำงานระยะสั้นๆ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สับสนลังเลในการตัดสินใจ
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเองให้มากที่สุด
  • หน้าที่การงาน  Work __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน ซ่อม ซื้อ
  • การเงิน Finance __ได้จากคนรักนับถือ
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • สายสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__จุดเริ่มต้น เดินทางท่องเที่ยว
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ขัดคอ ถกเถียงในเรื่องไร้สาระ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ร่างกายต้องการพักผ่อน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ขยันอดทนรอคอยโอกาส
 3. อนาคต Future __เดินทางไกล ต่างจังหวัด ต่างประเทศ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยันอดทนเก็บออมเงินทุน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __โครงการดีๆมีมากมาย ที่ทำแล้วรวย
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __สุดท้ายทุกคนก็ต้องตายไปมือเปล่าๆ เวลาที่เหลืออยู่จงทำแต่ความดี

……………………..

4
(4)
คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. อดีต  Past __ร่ำรวยเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ใช้งานมือถืออินเตอร์เน็ตมากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทางสายกลาง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __นิ่ง สงบ ใช้สมาธิช่วยตัดสินใจในภาวะที่สับสน
  • หน้าที่การงาน  Work __พักงานระยะสั้น
  • การเงิน Finance __ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการงาน วิศวกรรม
  • สุขภาพ Health __ไม่แน่นอน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เริ่มต้น
   • สามี/ภรรยา Lover-married __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางท่องเที่ยว
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__คิดถึงเรื่องเก่าเศร้าเสียใจ
 3. อนาคต Future __เจรจาต่อรอง
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ยุ่งกับงานกับญาติ ความเห็นไม่ตรงกัน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ขยันทำงานหาเงิน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __บริหารจักการบ้าน สำนักงาน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้

……………………..

5
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. อดีต  Past __รักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __มั่นใจในตนเอง ใช้ประสาทสัมผัสที่หกมากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ต่อสู้ แก้ไขปัญหาอย่างหนัก
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ยึดหลักทางสายกลาง
  • หน้าที่การงาน  Work __ตึงเครียด
  • การเงิน Finance __ยังคงอยู่ได้ ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน
  • โชคลาภ Fortune__เลขทะเบียนรถยนต์
  • สุขภาพ Health __อ้วน สมบูรณ์มากขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สมหวังเงียบๆ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __อารมณ์ไม่ควที่ ไม่แน่นอน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__แอบมีความลับ บอกใครไม่ได้ ลับลมคมใน
 3. อนาคต Future __พบคนรักคนถูกใจคุยถูกคอ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คัพเลือกสรรหาสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __หญิงสูงอายุอุปถัมภ์
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __สิ้นสุด แต่ไม่ยอมพ่ายแพ้ อย่าหักพร้าด้วยเข่า

……………………..

6
(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. อดีต  Past __หาซื้อใช้เครื่องมือสื่อสารอันทันสมัย มือถือ คอมพิวเตอร์ใหม่ อินเตอร์เน็ต ในการทำงานของตน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __มีค่าใช้จ่ายสูง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทางสายกลาง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __งานภาระกิจใหม่
  • หน้าที่การงาน  Work __พักผ่อน คลายเครียด ระยะสั้นๆ
  • การเงิน Finance __ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆ
  • โชคลาภ Fortune__ดีมาก
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง กินยาสมุนไพรไทย
  • อุบัติเหตุ Accident __ระวังอุบัติเหตุ
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__หาคนที่เหมาะสมกับตนเอง
   • สามี/ภรรยา Lover-married __มีโชคลาภ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__โครงการมากมายคิดจะทำ
 3. อนาคต Future _เริ่มต้นฤดูฝน เริ่มชีวิตใหม่ สงบ ร่มเย็นเป็นสุข
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สัมผัสที่หก ฝันแม่น
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ทำงานหนัก
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ถ้ายังสับสน ก็ยังไม่ตัดสินใจ

……………………..

7
(7)
คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. อดีต  Past __อดทน รอคอย ฝึกสมาธิ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __มีโชคลาภ กำไรดีมาก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แต่ก็มีค่าใช้จ่ายรออยู่ เก็บเงินไม่ได้
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เศรษฐศาสตร์ วิธีทำความร่ำรวยจากทุนที่มีอยู่น้อย
  • หน้าที่การงาน  Work __บริหารธุรกิจส่วนตัว โรงงานขนาดใหญ่
  • การเงิน Finance __ บริหารจัดการเงินในธนาคาร เงินล้าน
  • โชคลาภ Fortune__นำโครงการเก่ามาปรับปรุงใช้งานอีกครั้ง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ไม่แน่นอน ไม่มั่นคง
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ใจร้อน ทำงานแข่งกับเวลา
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ขยันทำงานหาเงิน
 3. อนาคต Future __พักผ่อนระยะสั้นๆ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __วางแผนชีวิตครอบครัว
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __พรหมวิหาร 4
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน

……………………..

8
(8)
คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. อดีต  Past __สิ้นสุด แล้วตั้งต้นเริ่มใหม่อีกคร้ง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ำรวยเงินทอง
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เดินทางไปเพียงคนเดียว ความพอดี มัชฌิมาปฏิปทา
  • หน้าที่การงาน  Work __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
  • การเงิน Finance __บริหารจัดการหนี้สิน ความเสี่ยง แก้ไขปัญหาเก่า
  • โชคลาภ Fortune__ดีมาก มรดก ที่ดิน
  • สุขภาพ Health __ระวังโรคหัวใจ ความดันเบาหวานไขมัน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เด็กกว่า
   • สามี/ภรรยา Lover-married __หงุดหงิด ไม่ทันใจ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ค้าขาย
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__อึดอัด ขัดข้อง ไม่มีเวลาส่วนตัว
 3. อนาคต Future __ติดตาม สังเกตุ ดูสถานการณ์
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจรจาต่อรอง
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ทำบุญเสริมดวงชะตา
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __หญิงสูงอายุอุปถัมภ์
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __เดินทางท่องเที่ยว ไม่มีภาระผูกพันธ์

……………………..

9
(9)
คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. อดีต  Past __ซื้อหาใช้สื่อสารอันทันสมัย มากขึ้น
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เงินตึงมือ
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ความพอดี ทางสายกลาง
  • หน้าที่การงาน  Work __ทำให้ต้องทิ้งร้างห่างไกลจากคนรักครอบครัว
  • การเงิน Finance __ทองคำ ไม่แน่นอน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากยานพาหนะ
  • สุขภาพ Health __ปาปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ต่างประเทศ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เก็บสะสมเงินทุน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ลังเลการตัดสินใจ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__จากลา สิ้นสุด แล้วมาพบกันใหม่
 3. อนาคต Future __เหมือนตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พรหมวิหาร 4
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __ลูกหลานบริวาร
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __ขยันทำงานหาเงิน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ไม่มีความลับซับซ้อน สง่าผ่าเผย

……………………..

10
(10)
คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. อดีต  Past __ตึงเครียด
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ร่ำรวยเงินทอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ขยายกิจการ เรียนเพิ่ม
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
  • หน้าที่การงาน  Work __ค้นหาความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้ว เพื่อหาทางแก้ไข
  • การเงิน Finance __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แต่งงาน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เดินทางไกล ต่างประเทศ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ขัดคอ ขัดแย้ง ไร้สาระ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__อดทนรอคอยโอกาสที่ดีกว่า
 3. อนาคต Future __เดินทางไกล ท่องเที่ยว เริ่มต้นชีวิตใหม่
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __พระ นักบวช สัจธรรม
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __อยากช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อน
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __สู้ชีวิต ไม่ท้อถอย

……………………..

11
(11)
คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. อดีต  Past __แก้ไขปัญหาเก่า
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __แอบทำบางอย่าง เป็นความลับ บอกใครไม่ได้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __โครงการมากมายคิดอยากจะทำ
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __ค้าขาย
  • หน้าที่การงาน  Work __พืชสมุนไพร
  • การเงิน Finance __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ค้าขายที่ดิน
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากสมาธิ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • สุขภาพ Health __ระวังความดันโลหิต อารมณ์โกรธเกลียด ริษยาอาฆาต
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สิ้นสุด
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เรียนต่อ ขยายกิจการ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทางไกลื ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__พักฟื้น
 3. อนาคต Future __พบคนรักใคร่ นับถือ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สุข สมหวัง
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __วางแผนชีวิต
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __งานใหม่
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ความไม่แน่นอนเป็นเรื่องปกติ

……………………..

12
(12)
คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. อดีต  Past __เจ็บป่วย
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __งานกินเลี้ยง พบเพื่อนเก่า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ฝึกความอดทน สมาธิ
  • การเรียนรู้พัฒนาตนเอง Education __งานใหม่
  • หน้าที่การงาน  Work __เดินทางท่องเที่ยว
  • การเงิน Finance __ขยายกิจการ
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากประสาทสัมผัสที่หก
  • สุขภาพ Health __ไม่คงที่ ไม่แน่นอน ระบบทางเดินปัสสาวะ
  • อุบัติเหตุ Accident __อย่าทำอะไรที่เสี่ยงภัยอันตราย
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สมหวังเงียบๆ ไม่บอกใคร
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ได้รับภาระกิจเพิ่มเติม งานใหม่
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ค้าขาย ยานพาหนะใหม่
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__แต่งงาน
 3. อนาคต Future __เดินทางระยะใกล้ๆ
 4. พัฒนาชีวิตให้อยู่เหนือโชคชะตา Modify your life.
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ร่ำรวย เศรษฐีนี
  • ผู้ส่งเสริมอุปถัมภ์ Personal Support __คนรักทิ้งร้างห่าง ไกลครอบครัว
  • ทัศนวิสัยที่ดีงาม In mind __กำไร โชคลาภ
  • วิถีชีวิตที่ถูกต้อง  Conclusion __ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอ ที่ต้องการโอกาส

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์ (และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  ติดต่อสอบถาม Dtac_โทร. 081-533-3529,   Ais_โทร. 093-240-0151, คลิกที่นี้เพื่ออ่านเพิ่มเติมvb45

สารบัญ : | หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ลูกค้า | ปฏิทิน | เอกสาร |vb45

vh50 4KBpatomtip_jpeg

|WP3 50 2KB|FB3 50 1KB|Twitter3 50 1KB|line3 50 1KB|G+4 50 2KB|YouTube 1|vb45

1084

 

3 ความเห็น (+add yours?)

 1. Trackback: 100 โพสต์ย้อนหลัง Last Post | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 2. Trackback: สารบัญ | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 3. นิรนาม
  พ.ค. 09, 2016 @ 15:32:06

  อ่านทีไรมีกำลังทุกที (เดือนพฤษา ปีฉลู) ขอบคุณมากค่ะ อาแดง

  ปุ๋ม (Juree)

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: