ดูดวงรายเดือน เมษายน 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

fh58

ดูดวงรายเดือน เมษายน 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Monthly horoscope in APRIL 2016Predict from year of  birth. (12 fixed star)

………………………………

อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ/ดาราศาสตร์ไทย/โหราศาสตร์ไทย/การทำนายดวงชะตาในเว็บไซต์นี้__ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการนับวันเดือนปี ระบบนี้จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่เมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ไทย (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล/ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้ระบบ “สุริยะคติ” ในการวันเดือนปี จะเป็นวันขึ้นปีใหม่เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม
 3. ***ผู้อ่านที่เกิด 1 มกราคม ไปถึงก่อนวันวันสงกรานต์ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕) เมื่อจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากบทความนี้  ต้องอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากปีนักษัตรเดียวกับคนที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1
(1)
คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. อดีต  Past __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ระวังคดีความ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __พ่อค้าคนกลาง นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ำรวยเงินทอง
  • การเรียน/พัฒนาตนเอง Education __ผู้บริหาร ราชการ
  • การงาน  Work __สะสมเงินทุน เก็บออม
  • การเงิน Finance __ในรูปทองคำ อัญมณี
  • โชคลาภ Fortune__โชคสองชั้น
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__มีฐานะร่ำรวย
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ได้ลูกหลานบริวารมาเพิ่มเติม
   • คนในครอบครัว Family __บริหารจัดการหนี้สิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend__พักงานระยะสั้น
 3. อนาคต Future __แก้ไขปัยหาเร่งด่วน
 4. เปลี่ยนชีวิตให้เหนือชะตา Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __สมหวัง ปนผิดหวัง
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อนๆ
  • ความคิด In mind __ยุ่งกับงานกับญาติ เยอะ
  • ทิศทางที่ถูกต้อง Conclusion __มองย้อนหลังไปหาต้นเหตุแห่งปัญหา

……………………..

2
(2)
คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. อดีต  Past __มหาเศรษฐีใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __กำลังเลือกชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเอง และดีที่สุด สมถะ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ตัดสินใจด้วยเที่ยงธรรม คดีความ
  • การเรียน/พัฒนาตนเอง Education __พักผ่อนเพื่อพัฒนา
  • การงาน  Work __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
  • การเงิน Finance __ร่ำรวยเงินทอง
  • โชคลาภ Fortune__ดี ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สิ้นสุด แตกหัก เลิกลาในที่สุด
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ถกเถียงในเรื่องไร้สาระ
   • คนในครอบครัว Family __น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
   • มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend__ได้งานใหม่
 3. อนาคต Future __ระวังเจ็บป่วยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกสันหลัง
 4. เปลี่ยนชีวิตให้เหนือชะตา Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __ขยายกิจการสาขา เรียนต่อ
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • ความคิด In mind __เดินทางท่องเที่ยว
  • ทิศทางที่ถูกต้อง Conclusion __ฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน

……………………..

3
(3)
คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. อดีต  Past __ร่ำรวยเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ได้งานใหม่ ภาระกิจเพิ่มเติม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ผู้นำ ความคิดก้าวหน้า
  • การเรียน/พัฒนาตนเอง Education __กลั่นกรองข่าวสาร
  • การงาน  Work __สิ้นสุด หยุด สะดุด
  • การเงิน Finance __ดี ดีมาก
  • โชคลาภ Fortune__ดี
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__พลิกผันไปในทางที่ดีขึ้น
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
   • คนในครอบครัว Family __ตึงเครียด
   • มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend__นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน บ้าน ที่ดิน
 3. อนาคต Future __เลื่อนขั้นยศตำแหน่ง ผู้บริหาร
 4. เปลี่ยนชีวิตให้เหนือชะตา Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ความคิด In mind __ฝึกสมาธิ
  • ทิศทางที่ถูกต้อง Conclusion __พึ่งพาตนเอง สร้างรายได้จากมือเปล่า

……………………..

4
(4)
คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. อดีต  Past __หยุดนิ่ง เจ็บป่วย ผ่าตัด นัดพบแพทย์ ทำฟัน
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เก็บเงินไม่ได้ ไม่นานก็มีค่าใช้จ่ายมารออยู่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ต่อสู้ ทะเลาะ ถกเถียง เหน็ดเหนื่อย
  • การเรียน/พัฒนาตนเอง Education __การเกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม
  • การงาน  Work __งานใหม่
  • การเงิน Finance __เงินทุน จากลูกหลาน
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ยุ่งกับญาติ กับงาน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __สับสน รอคอย
   • คนในครอบครัว Family __ต้องการความเงียบสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend__ทำบุญให้ทานสะเดาะเคราะห์
 3. อนาคต Future __ซื้อมือถือคอมพิวเตอร์ใหม่
 4. เปลี่ยนชีวิตให้เหนือชะตา Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __ปัญหาสลับ ซับซ้อน มีเงื่อนไข
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __การเงิน การธนาคาร
  • ความคิด In mind __พึ่งพาตนเอง
  • ทิศทางที่ถูกต้อง Conclusion __ดูแลสุขภาพกายใจให้มากขึ้น

……………………..

5
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. อดีต  Past __มั่นคงในสภาวะแวดล้อมที่สับสนวุ่นวาย
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ได้โชคลาภ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทาง ท่องเท่ยว
  • การเรียน/พัฒนาตนเอง Education __การต่อสู้ แก้ไขปัญหา เพื่อความมั่นคงในชีวิต ครอบครัว
  • การงาน  Work __เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
  • การเงิน Finance __ได้กำไรดีมาก จากการค้าขาย
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากคนในครอบครัว
  • สุขภาพ Health __อย่าทำงานหนักเกินกำลัง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__พบคนรักคนถูกใจ คุยถูกคอ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ได้งานใหม่
   • คนในครอบครัว Family __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend__ตรวจวัด ฟื้นฟู รักษาสุขภาพ
 3. อนาคต Future __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่ เจรจาต่อรอง
 4. เปลี่ยนชีวิตให้เหนือชะตา Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __พรหมวิหาร 4
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __กำลังเดินทางไกล อยู่ในต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  • ความคิด In mind __เศรษฐกิจระดับบ้าน เมือง ประเทศ
  • ทิศทางที่ถูกต้อง Conclusion __โครงการที่วางแผนไว้ ทำแล้วรวย

……………………..

6
(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. อดีต  Past __ปัญหาอุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ทำงานหนัก แบกภาระ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ดีเด่นส่งเสริมสุขภาพ
  • การเรียน/พัฒนาตนเอง Education __การเดินทาง-ท่องเที่ยว
  • การงาน  Work __ลูกหลานบริวารทำงานเข้มแข็งจริงจัง
  • การเงิน Finance __ลดราคา ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนส่ง โปรโมชั่น
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการงาน
  • สุขภาพ Health __ผู้นำปรับปรุงด้านสุขภาพ
  • อุบัติเหตุ Accident __เดินไม่ถนัด ข้อเข่าเสื่อม
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__พบคนรัดคนถูกใจ คุยถูกคอ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __มีความสุขดี
   • คนในครอบครัว Family __ตรวจวัดสุขภาพ
   • มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend__บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
 3. อนาคต Future __มีเรื่องรบกวนจิตใจ
 4. เปลี่ยนชีวิตให้เหนือชะตา Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __ค้นหาความจริง สัจธรรม ปลีกวิเวก บวชเรียน
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดมาจากยุคเก่าในอดีต
  • ความคิด In mind __ส่งเสริมการใช้งาน ระบบสื่อสารที่ทันสมัย อินเตอร์เน็ต
  • ทิศทางที่ถูกต้อง Conclusion __ฟรี เป็นของราชการ ชุมชนออนไลน์ สร้างเว็บไซต์

……………………..

7
(7)
คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. อดีต  Past __เดินทาง ท่องเที่ยว ตั้งต้นชีวิตใหม่
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __มีบุตรหลานบริวารมาใหม่ ภาระ เพิ่มเติม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เจ็บป่วย กระดูกหลัง
  • การเรียน/พัฒนาตนเอง Education __บวช ศึกษาพระธรรม ความจริง
  • การงาน  Work __ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว
  • การเงิน Finance __ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง
  • โชคลาภ Fortune__อย่าเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__พบคนรักคนถูกใจ เริ่มมีความผูกพันธ์ หมั่นหมาย
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ได้โชคลาภ
   • คนในครอบครัว Family __สงสัย สับสนการตัดสินใจ
   • มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend__ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 3. อนาคต Future __ดูแลชายสูงอายุ อุปถัมภ์กันมา ธุรกิจขนาดใหญ่
 4. เปลี่ยนชีวิตให้เหนือชะตา Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __งานใหม่
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __ศีล สมาธิ ปัญญา
  • ความคิด In mind __ปรับปรุงตนเอง
  • ทิศทางที่ถูกต้อง Conclusion __ครอบครัวมีความสุข แต่งงาน

 

……………………..

8
(8)
คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. อดีต  Past __บริหารทุนการศึกษาลูกหลาน เด็กดี ขยัน โชคดี เด็กให้โชค
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ฟื้นฟู รักษาสุขภาพ ไปโรงพยาบาล เชื่อในกฏแห่งกรรม ลุกขึ้นมาสู้ชีวิต
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงานหนัก สอบไล่
  • การเรียน/พัฒนาตนเอง Education __ติดตามสถานการณ์ พัฒนาตนเอง
  • การงาน  Work __เดินทาง ไปคนเดียว
  • การเงิน Finance __ได้จากการงาน ขยายกิจการ
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากความขยัน
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง สะเดาะเคราะห์
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__คนอยู่ไกล เดินทางไกล ต่างประเทศ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
   • คนในครอบครัว Family __พักทำงานระยะสั้นๆ
   • มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend__คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
 3. อนาคต Future __พระคุ้มครอง บวช ศึกษาธรรมะ
 4. เปลี่ยนชีวิตให้เหนือชะตา Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __ถ้าสิ้นสุด ก็พร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __สัมผัสที่หก ความรอบคอบ
  • ความคิด In mind __กู้ยืมเงิน บริหารหนี้สิน
  • ทิศทางที่ถูกต้อง Conclusion __ทำงานแข่งกัยเวลา พบเหตุเหตุเหนือความคาดหมาย

……………………..

9
(9)
คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. อดีต  Past __โสด บวชพระ ศึกษาธรรมะ ค้นหาความจริง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __สิ้นสุด หมอ แพทย์ อุบัติเหตุ สูญเสีย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานภาระกิจใหม่ เพิ่มเติม
  • การเรียน/พัฒนาตนเอง Education __ปัญหาที่แก้ไขยาก แก้ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
  • การงาน  Work __ก้าวหน้าไปกว่าครึ่ง
  • การเงิน Finance __นำไปทำบุญให้ทาน สังฆทาน สะเดาะเคราะห์
  • โชคลาภ Fortune__เฉียด ได้
  • สุขภาพ Health __สุขภาพที่ดีไม่มีขาย ต้องสร้างด้วยตนเอง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ไม่รวยไม่รัก
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ทำบุญ ให้ทาน ชีวิตทาน
   • คนในครอบครัว Family __ได้งาน อาชีพใหม่ หัวหน้างาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend__แม่บ้านแม่เรือน
 3. อนาคต Future __ตรวจดวงชะตา หมอดู
 4. เปลี่ยนชีวิตให้เหนือชะตา Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงานเก็บเงิน
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • ความคิด In mind __รื้อฟื้น ความหลัง แก้ไขให้ถูกต้อง
  • ทิศทางที่ถูกต้อง Conclusion __มั่นคง แม้นรอบๆตัวจะสับสนวุ่นวาย

……………………..

10
(10)
คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. อดีต  Past __แกร่ง กล้า สามารถ
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __ขยัน ทำงาน เก็บเงิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __หมอดู ตรวจดวงชะตา แพทย์แผนไทย
  • การเรียน/พัฒนาตนเอง Education __มองย้อนไปในอดีต เพื่อหาข้อบกพร่อง แก้ไขตนเอง
  • การงาน  Work __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
  • การเงิน Finance __วางแผน งบประมาณ
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากญาติพี่น้อง
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง ระวังกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นสันหลัง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แม่สื่อ หลงรัก
   • สามี/ภรรยา Lover-married __นายหน้า ซื่้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
   • คนในครอบครัว Family __ปรับปรุงงาน ชีวิต
   • มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend__งานใหม่ อาชีพเสริม
 3. อนาคต Future __ชีวิตครอบครัวซับซ้อน มีความลับ ซ่อนเงื่อนไข
 4. เปลี่ยนชีวิตให้เหนือชะตา Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __วิตกกังวล ไม่แน่นอน ไม่คงที่
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __กู้ยืมเงิน
  • ความคิด In mind __สุขภาพของคนรัก
  • ทิศทางที่ถูกต้อง Conclusion __ถ้านอนไม่หลับ ให้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก่อนนอน

……………………..

11
(11)
คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. อดีต  Past __ชีวิตมั่นคงในระดับหนึ่ง
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พบเพื่อนๆ
  • การเรียน/พัฒนาตนเอง Education __งานใหม่
  • การงาน  Work __งานอิสระ
  • การเงิน Finance __ได้จากการทำสัญญา เพื่อสุขภาพ
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากการทำงาน
  • สุขภาพ Health __ไม่แน่นอน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ชายสูงอายุ คนอุปถัมภ์
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ซับซ้อน
   • คนในครอบครัว Family __ซับซ้อน
   • มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend__มีความก้าวหน้า
 3. อนาคต Future __ผู้บริหาร มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น
 4. เปลี่ยนชีวิตให้เหนือชะตา Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __สู้ชีวิต เหน็ดเหนื่อย
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __ทำงานแข่งกับเวลา
  • ความคิด In mind __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  • ทิศทางที่ถูกต้อง Conclusion __ทิ้งร้างห่างไกลจากครอบครัว

……………………..

12
(12)
คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. อดีต  Past __ลึกลับ บอกใครไม่ได้
 2. ปัจจุบัน Present :
  • ตัวท่าน You __มีความรัก พรหมวิหาร 4
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  • การเรียน/พัฒนาตนเอง Education __พักผ่อน พักร้อน ปิดเทอม
  • การงาน Work __ธาตุ 4  ที่ดิน  อัญมณี มรดกตกทอด
  • การเงิน Finance __ประหยัดอดออม
  • โชคลาภ Fortune__ดี ดีมาก ร่ำรวย
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์  Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__อึดอัดขัดข้อง
   • สามี/ภรรยา Lover-married __เจ้าสำอางค์
   • คนในครอบครัว Family __สับสนการตัดสินใจ
   • มิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน Friend__ต้องการความสงบ
 3. อนาคต Future __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
 4. เปลี่ยนชีวิตให้เหนือชะตา Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __มองย้อนกลับไปในอดีต
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __สัมผัสที่หก ความมั่นใจ
  • ความคิด In mind __สุขสมหวัง
  • ทิศทางที่ถูกต้อง Conclusion __เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์ (และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  ติดต่อสอบถาม Dtac_โทร. 081-533-3529,   Ais_โทร. 093-240-0151, คลิกที่นี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม | หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ลูกค้า | ปฏิทิน | เอกสาร |

vh50 4KBpatomtip_jpeg

|WP3 50 2KB|FB3 50 1KB|Twitter3 50 1KB|line3 50 1KB|G+4 50 2KB|YouTube 1|

1078

2 ความเห็น (+add yours?)

 1. Trackback: 100 โพสต์ย้อนหลัง Last Post | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา
 2. Trackback: สารบัญ | อ.แดง พยากรณ์ดวงชะตา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: