ดวงชะตาของท่านในเดือนมีนาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)

fh68

ดวงชะตาของท่านในเดือนมีนาคม 2559 ทายจากปีเกิด (12 นักษัตร)
Yearly horoscope in March 2016Predict from year of birth. (12 fixed star)

………………………………

อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ/ดาราศาสตร์ไทย/โหราศาสตร์ไทย/การทำนายดวงชะตาในเว็บไซต์นี้__ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการนับวันเดือนปี ระบบนี้จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่เมื่อถึงวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ไทย (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล/ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้ระบบ “สุริยะคติ” ในการวันเดือนปี จะเป็นวันขึ้นปีใหม่เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม
 3. ***ผู้อ่านที่เกิด 1 มกราคม ไปถึงก่อนวันวันสงกรานต์ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕) เมื่อจะอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากบทความนี้  ต้องอ่านคำพยากรณ์ดวงชะตาจากปีนักษัตรเดียวกับคนที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1
(1)
คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)
Born in Rat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. เหตุการณ์ในอดีต  Past __เสื้อผ้า น้ำหอม ยาพาหนะใหม่ อุปกรณ์สื่อสารทันสมัย
 2. เหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ Present :
  • สถานะภาพส่วนตัว (ผู้อ่าน) You __เดินทาง ติดตาม ขอ/ให้ความช่วยเหลือ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อนๆ
  • การเรียนรู้+พัฒนาตนเอง Education __ภาวะผู้นำ งานใหม่ ภาระกิจใหม่
  • การงาน  Work __ขยายกิจการสาขา
  • การเงิน Finance __ปานกลาง
  • โชคลาภ Fortune__ดี ดีมาก
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง ดีขึ้น
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ   Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เริ่มต้น
   • สามี/ภรรยา Lover-married __พักงาน พักผ่อนระยะสั้นๆ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ปริญญาโท อาชีพสำรอง
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__หญิงแกร่ง พึ่งพาตนเอง
 3. ทิศทางของชะตาชีวิต Future __เจ็บป่วย พ่ายแพ้ สิ้นสุด
 4. ปรับเปลี่ยนชีวิตของท่าน Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __งานใหม่
  • สิ่งที่อยู่ในใจ In mind __ค่าใช้จ่าย ลงทุนสูง
  • ทิศทางของชีวิตจริง  Conclusion __มีโอกาสจะประสบผลสำเร็จ

……………………..

2
(2)
คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)
Born in Ox fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. เหตุการณ์ในอดีต  Past __ใช้สมาธิ อดทน รอคอยโอกาส ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 2. เหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ Present :
  • สถานะภาพส่วนตัว (ผู้อ่าน) You __ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ได้รับผลกรรรมดีชั่วไปตามกฏแห่งกรรม ยอมรับการกระทำของตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วนเวียน เสี่ยงภัยอันตราย กู้ยืมเงินตัวเอง
  • การเรียนรู้+พัฒนาตนเอง Education __บริหารความเครียด ควบคุมอารมณ์ของตนเอง ไม่ให้ฟุ้งซ่าน นอนไม่ค่อยหลับ
  • การงาน  Work __มั่นคงดี
  • การเงิน Finance __เลือกทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปแ
  • โชคลาภ Fortune__ไม่ควรเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ Health __กินยาบำรุง แก้ไขโรคภัยไข้เจ็บ หลายขนาน
  • อุบัติเหตุ Accident __ระวังไสยศาสตร์
  • ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ   Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ว่างเปล่า ไม่รักใคร ชวนไปเที่ยวด้วยกัน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ร่ำรวย เศรษฐี มหาเศรษฐี
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __โชคดีสุดๆ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ติดภาระกิจส่วนตัว
 3. ทิศทางของชะตาชีวิต Future __มีค่าใช้จ่ายรออยู่ ลงทุนสูง
 4. ปรับเปลี่ยนชีวิตของท่าน Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __บริหารจัดการเงินในธนาคาร
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
  • สิ่งที่อยู่ในใจ In mind __ญาติเยอะวุ่นวายความคิดเห็นแตกต่างกัน เข้าใจผิด
  • ทิศทางของชีวิตจริง  Conclusion __ทำสัญญา หุ้นส่วนบริษัท ก่อตั้งกิจการขึ้นมาใหม่

……………………..

3
(3)
คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)
Born in Tiger fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. เหตุการณ์ในอดีต  Past __มีโครงการมากมายต้องการทำอยุ่ในใจ
 2. เหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ Present :
  • สถานะภาพส่วนตัว (ผู้อ่าน) You __ฐานะมั่นคงมากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รอคอยโอกาสที่ดีกว่าเดิม
  • การเรียนรู้+พัฒนาตนเอง Education __กฏแห่งกรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ชีวิตเป็นไปตามกรรมที่ตนเองทำไว้ในอดีต
  • การงาน  Work __ขอ/ให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากด้อยโอกาส
  • การเงิน Finance __สมหวัง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากความฝัน
  • สุขภาพ Health __ดีขึ้น ต้องการความสงบ
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ   Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ขยันทำงานหาเงินเก็บเป็นทุน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ได้/รับงานใหม่
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __พบเหตุที่ทำให้ตกใจ คาดไม่ถึง
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__บริหารจัดการที่ดิน
 3. ทิศทางของชะตาชีวิต Future __สับสนลังเลการตัดสินใจ ถูกปิกหูปิดตา มองไม่เห็นความเป็นจริง
 4. ปรับเปลี่ยนชีวิตของท่าน Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __ครอบครัวมีความสุข พร้อมหน้า
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านที่ดินทรัพย์สิน
  • สิ่งที่อยู่ในใจ In mind __อึดอัดขัดข้อง ติดภาระกิจส่วนตัว
  • ทิศทางของชีวิตจริง  Conclusion __เพื่อสุขภาพที่ดี

……………………..

4
(4)
คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)
Born in Rabbit fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. เหตุการณ์ในอดีต  Past __ทำบุญให้ทานสะเดาะเคราะห์
 2. เหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ Present :
  • สถานะภาพส่วนตัว (ผู้อ่าน) You __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล คนต่างประเทศ การต่อสู้แก้ไขปัญหา
  • การเรียนรู้+พัฒนาตนเอง Education __บริหารจัดการทรัพย์สินบ้านที่ดิน
  • การงาน  Work __พ่อค้า คนกลาง นายหน้า ซื้อขาย ที่ดิน
  • การเงิน Finance __อึกอัดขัดข้อง
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ดี ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ   Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เดินทางใกล้ไกล ทันสมัย
   • สามี/ภรรยา Lover-married __มัชฌิมาปฏิปทา เดินทางคนเดียว
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __เดินทาง ท่องเที่ยว จุดเริ่มต้น
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ครูบาอาจารย์ ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์
 3. ทิศทางของชะตาชีวิต Future __วิตกกังวล ไม่แน่ไม่นอน
 4. ปรับเปลี่ยนชีวิตของท่าน Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __ก้าวไปข้างหน้า คืบหน้า ข่าวสาร
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __ติดขัดปัญหาเล็กน้อย
  • สิ่งที่อยู่ในใจ In mind __ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
  • ทิศทางของชีวิตจริง  Conclusion __ค้าขาย ทวีปเอเซีย

……………………..

5
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)
Born in Dragon fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. เหตุการณ์ในอดีต  Past __สิ้นสุด และพร้อมจะเริ่มต้นใหม่
 2. เหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ Present :
  • สถานะภาพส่วนตัว (ผู้อ่าน) You __ร่ำรวยเงินทอง เศรษฐีนี
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ เข้าวัดปฏิบัติธรรม
  • การเรียนรู้+พัฒนาตนเอง Education __ขยันทำงานหา สะสมเงินทุน
  • การงาน  Work __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
  • การเงิน Finance __มีอุปสรรคเล็กน้อย
  • โชคลาภ Fortune__เพื่อนๆ
  • สุขภาพ Health __ค่อนข้างแข็งแรง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ   Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เหตุไม่คาดคิด ทำให้ตกใจ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __คิดจะเปลี่ยน ปรับตัว
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __พ่อค้านายหน้า คนกลาง
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__วนเวียนไปๆมาๆ
 3. ทิศทางของชะตาชีวิต Future __เก็บออมสะสมเงินทุนก้อนใหญ่
 4. ปรับเปลี่ยนชีวิตของท่าน Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __ควาก้าวหน้า
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __ทบทวนความคิดการกระทำของตนเอง
  • สิ่งที่อยู่ในใจ In mind __ฝึกสมาธิ ตั้งใจ ขอพร รอคอยโอกาส
  • ทิศทางของชีวิตจริง  Conclusion __กำไรชีวิต

……………………..

6
(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)
Born in Snake fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. เหตุการณ์ในอดีต  Past __มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 2. เหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ Present :
  • สถานะภาพส่วนตัว (ผู้อ่าน) You __งานเลี้ยงงานฉลอง พบปะสังสรรค์ ขอมือร่วมมือ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ยกระดับจิตใจ พระ วัด ศีลธรรม จรรยาบรรญ
  • การเรียนรู้+พัฒนาตนเอง Education __การแพทย์แผนไทย
  • การงาน  Work __คัดเลือกจัดสรร สิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  • การเงิน Finance __ยึดหลักทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง ซับซ้อน
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ   Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เจรจาต่อรอง
   • สามี/ภรรยา Lover-married __พบเหตุไม่คาดฝัน ทำให้ตกใจ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ความคิดเห็นแตกต่างกัน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เดินทาง ไปต่างประเทศ
 3. ทิศทางของชะตาชีวิต Future __ควบคุมรายจ่าย
 4. ปรับเปลี่ยนชีวิตของท่าน Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __ญาณหยั่งรู้ เชื่อมั่นในตนเอง
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __สู้ไม่ถอย
  • สิ่งที่อยู่ในใจ In mind __การบริหารการเงิน คลัง
  • ทิศทางของชีวิตจริง  Conclusion __หมอดู ตรวจดวงชะตา

 

……………………..

7
(7)
คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)
Born in Horse fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. เหตุการณ์ในอดีต  Past __เดินทาง ท่องเที่ยว
 2. เหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ Present :
  • สถานะภาพส่วนตัว (ผู้อ่าน) You __ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ วางแผนชีวิต
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เจ้านาย ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • การเรียนรู้+พัฒนาตนเอง Education __สมาธิ อดทน รอคอย ขอพร
  • การงาน  Work __วนเวียน เก่าไปใหม่มา มีความเสี่ยงเล็กน้อย
  • การเงิน Finance __ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากงานใหม่
  • สุขภาพ Health __เครียด
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ   Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
   • สามี/ภรรยา Lover-married __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ติดภาระกิจส่วนตัว
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __พึ่งพาตนเอง
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 3. ทิศทางของชะตาชีวิต Future __พักงานระยะสั้นๆ
 4. ปรับเปลี่ยนชีวิตของท่าน Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __หมอ แพทย์ ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
  • สิ่งที่อยู่ในใจ In mind __ต้องการความสงบสุข
  • ทิศทางของชีวิตจริง  Conclusion __ฟื้นฟูสุขภาพ ชีวิต

 

……………………..

8
(8)
คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)
Born in Goat fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. เหตุการณ์ในอดีต  Past __ขยายกิจการ
 2. เหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ Present :
  • สถานะภาพส่วนตัว (ผู้อ่าน) You __ช้าแต่สำเร็จ ได้โชคลาภ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทบทวนความคิดการกระทำที่ผ่านมา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
  • การเรียนรู้+พัฒนาตนเอง Education __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • การงาน  Work __เครียด
  • การเงิน Finance __เดินทางไกล ยานพาหนะ
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ไม่แน่นอน
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ   Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ติดต่อทางสื่อสารทันสมัยมือถืออินเตอร์เน็ต
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ร่ำรวย
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __พบเหตุไม่คาดคิด ทำให้ตกใจ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ได้งานใหม่
 3. ทิศทางของชะตาชีวิต Future __ฝึกสมาธิ อดทนรอคอยโอกาส ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 4. ปรับเปลี่ยนชีวิตของท่าน Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __ปัญหาชีวิตที่ซับซ้อน ซ้อนเงื่อนไข
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __หมอพื้นบ้าน สมุนไพร
  • สิ่งที่อยู่ในใจ In mind __ลังเลสับสนการตัดสินใจ
  • ทิศทางของชีวิตจริง  Conclusion __หมอดู ตรวจดวงชะตา

 

……………………..

9
(9)
คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)
Born in Monkey fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. เหตุการณ์ในอดีต  Past __ทำงาน นอนดึก เก็บรักษาความลับ
 2. เหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ Present :
  • สถานะภาพส่วนตัว (ผู้อ่าน) You __งานกินเลี้ยง กับเพื่อนๆ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ราชการ ตำรวจ ทหาร
  • การเรียนรู้+พัฒนาตนเอง Education __ชลอการตัดสินใจในภาวะไม่มีข้อมูลเพียงพอ
  • การงาน  Work __วางแผน
  • การเงิน Finance __ซ่อมบ้าน สำนักงาน
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ   Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แม่สื่อ
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ชักชวนไปทำบุญให้ทาน
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ช้าแต่สำเร็จ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เศรษฐีนี
 3. ทิศทางของชะตาชีวิต Future __สลับซับซ้อน มีเงื่อนไขมากมาย
 4. ปรับเปลี่ยนชีวิตของท่าน Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __การต่อสู้กับปัญหาใหญ่
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • สิ่งที่อยู่ในใจ In mind __สุขสมหวัง
  • ทิศทางของชีวิตจริง  Conclusion __ร่ำรวยเงินทอง มหาศาล

 

……………………..

10
(10)
คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)
Born in Rooster fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. เหตุการณ์ในอดีต  Past __พร้อมจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่
 2. เหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ Present :
  • สถานะภาพส่วนตัว (ผู้อ่าน) You __ระวังอย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ญาติเยอะยุงยาก คิดเห็นไม่ตรงกัน
  • การเรียนรู้+พัฒนาตนเอง Education __ปริญญาโท อาชีพเสริม
  • การงาน  Work __ทำงานไปท่องเที่ยวไป
  • การเงิน Finance __ให้โอกาส แก่ผู้ต้องการโอกาส
  • โชคลาภ Fortune__ปานกลาง
  • สุขภาพ Health __ปานกลาง
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ   Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__สร้างสัมพันธ์
   • สามี/ภรรยา Lover-married __ปรับวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __พักทำงานระยะสั้นๆ
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ดูแลลูกหลานบริวาร
 3. ทิศทางของชะตาชีวิต Future __ร่ำรวยมากขึ้น
 4. ปรับเปลี่ยนชีวิตของท่าน Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __บริหารจัดการเงินทองในธนาคาร
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
  • สิ่งที่อยู่ในใจ In mind __เสื้อผ้าทันสมัย ยานพาหนะใหม่
  • ทิศทางของชีวิตจริง  Conclusion __วางแผนชีวิต

 

……………………..

11
(11)
คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)
Born in Dog fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. เหตุการณ์ในอดีต  Past __ฝึกสมาธิ อดทน รอคอย ฉกฉวยโอกาส
 2. เหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ Present :
  • สถานะภาพส่วนตัว (ผู้อ่าน) You __งานกินเลี้ยง เพื่อน เตรียมก่อตั้งธุรกิจ หุ้นส่วนบริษัท
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ต้องการหยั่งรู้ สัมผัสที่หก
  • การเรียนรู้+พัฒนาตนเอง Education __พรหมวิหาร 4 : เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
  • การงาน  Work __มีอุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง
  • การเงิน Finance __มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ปานกลาง
  • โชคลาภ Fortune__สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • สุขภาพ Health __จิตใจสับสนวุ่นวาย
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ   Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__แต่งงาน
   • สามี/ภรรยา Lover-married __สมหวัง
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __ปรับปรุงแก้ไขตนเอง ทบทวนความคิดการกระทำของตนเอง
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__ทันสมัย ยานพาหนะใหม่
 3. ทิศทางของชะตาชีวิต Future __ขอ/ให้ความช่วยเหลือ คนยากจน ด้อยโอกาส
 4. ปรับเปลี่ยนชีวิตของท่าน Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __ความมั่นคงชีวิต ราชการ
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __เศรษฐีนี
  • สิ่งที่อยู่ในใจ In mind __ต้องการความสุขสงบ
  • ทิศทางของชีวิตจริง  Conclusion __เก่าสิ้นสุด ใหม่เริ่มต้น

……………………..

12
(12)
คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)
Born in Pig fixed star.

คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. เหตุการณ์ในอดีต  Past __ปลีกวิเวก ครูบาอาจารย์ ผู้ทรงศีล เศร้า เหงา โสด
 2. เหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้ Present :
  • สถานะภาพส่วนตัว (ผู้อ่าน) You __ก้าวหน้า พัฒนาตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เจ้านาย ชายสูงอายุอุปถัมภ์ ใช้อำนาจในทางที่ผิด
  • การเรียนรู้+พัฒนาตนเอง Education __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
  • การงาน  Work __สมหวัง ชื่เสียงโด่งดัง
  • การเงิน Finance __ได้จากการทำงานอย่างหนัก
  • โชคลาภ Fortune__ได้จากความฝัน เครื่องสำอางค์ เสริมสวย
  • สุขภาพ Health __โรคหัวใจ หลอดเลือด ไขมัน ภูมแพ้  เครียด
  • อุบัติเหตุ Accident __ปานกลาง
  • ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ   Relationship :
   • ความรักของคนโสด/ม่าย/หย่า/ร้าง  Lover-single__ชักชวนกันไปทำบุญ ให้ทานแก่คนยากจน ด้อยโอกาส
   • สามี/ภรรยา Lover-married __คัดเลือก จัดสรร สิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง ไม่พอใจ
   • คนในครอบครัว (ญาติพี่น้องลูกหลานบริวาร)  Family __บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
   • มิตร (เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน)  Friend__เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
 3. ทิศทางของชะตาชีวิต Future __บวช เรียน ศึกษาพระธรรม
 4. ปรับเปลี่ยนชีวิตของท่าน Modify your life.
  • ปัญหา+ทางแก้ไข  Solution __เศรษฐีนี ร่ำรวยเงินทอง
  • ผูัช่วยเหลือ  Personal Support __ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานสะเดาะเคราะห์
  • สิ่งที่อยู่ในใจ In mind __เดินทางท่องเที่ยว
  • ทิศทางของชีวิตจริง  Conclusion __โอบอ้อมอารีย์ ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์ (และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  ติดต่อสอบถาม Dtac_โทร. 081-533-3529,   Ais_โทร. 093-240-0151, คลิกที่นี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม | หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ลูกค้า | ปฏิทิน | เอกสาร |

1065
vh50 4KBpatomtip_jpeg

|WP3 50 2KB|FB3 50 1KB|Twitter3 50 1KB|line3 50 1KB|G+4 50 2KB|YouTube 1|

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: