ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี) รายเดือนตุลาคม 2558

ei894

พยากรณ์ดวงชะตารายเดือนตุลาคม 2558
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)

Monthly horoscope in October 2015.
Predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

คำแนะนำเบื้องต้น…เนื่องจากเป็นคำพยากรณ์แบบสาธารณะ ย่อมมีผู้อ่านหลากหลายทั้ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ฐานะ ผู้เขียนจึงต้องเขียนคำพยากรณ์แบบกลางๆ กว้างๆ หลายทิศทาง ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ และความเป็นจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่านมากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้

สำหรับผู้อ่านรายใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้เป็นครั้งแรก อ่านแล้วยังไม่คุ้นเคยกับสำนวนของผู้เขียน ขอให้ลองทำใจให้กว้าง ว่างจากอคติทั้งปวงก่อน แล้วลองอ่านใหม่อีกครั้ง โดยเพิ่มทั้งสมาธิและศรัทธาให้มากขึ้น อาจทำให้ได้อรรถรส เข้าถึง เข้าใจได้มากขึ้น หรือจะลองอ่านคำพยากรณ์ในราศีอื่นๆ ทั้ง 12 ราศี ที่อาจสักหนึ่งราศีที่ทายได้ตรงกับชีวิตจริงของผู้อ่าน ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ (ในกรณีนี้ อาจใช้ได้กับบางคน เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ราชการการ อาจบันทึกวันเดือนปีเวลาเกิดคลาดเคลื่อนจากความจริง) หรือข้ามเดือนนั้นไปสักหนึ่งเดือน รออ่านในเดือนหน้า หรืออ่านถอยหลังไปในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อาจพบเห็นสิ่งที่ท่านต้องการอ่านครับ

………………………………….

(1)

ราศีเมษ-แกะ
เดือน ๕ ไทย (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)

Born in Aries.
(13 April – 13 May)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __นึกทบทวน ความหลัง เศร้าโศก เสียใจ
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __ใช้สื่อสารทางไกลอันทันสมัย มากขึ้น ซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มเติม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทน ทรมาร ฝึกสมาธิ บำเพ็ญเพียร ภาวนา
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สิ้นสุด และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
   • สามีภรรยา  Lover-married __ได้รับตำแหน่งใหม่ มีอำนาจในการปกครอง
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__รับการคัดเลือก
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะ
  • การงาน   Work __จัดตั้ง ห้างหุ้นส่วน บริษัท งานเลี้ยงฉลอง
  • การเงิน  Finance __ติดขัดนิดหน่อย แก้ไขได้
  • โชค ลาภ  Fortune __อย่าทุ่มเท อย่าโลบ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ตรวจดวงชะตา หมอดู
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ศึกษาธรรม หนทางพ้นทุกข์
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและหน้าที่การงาน
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ทำงานหนัก
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ระวังความเจ็บป่วย สูญเสียคนรัก-ญาติ

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว
เดือน ๖ ไทย  (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)

Born in Taurus.
( 14 May – 13 June)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __โครงการมากมายคิดจะทำ
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __คิดจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตและหน้าที่การงาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ให้เกิดความก้าวหน้า
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__บริหารจักการมรดกที่ดิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __วนเวียน แก้ไขปัญหาเก่า หนี้สิน
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __งานใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เพื่อสุขภาพ สัญญา หุ้นส่วน บริษัท
  • การงาน   Work __สมหวัง
  • การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ฟื้นฟูสุขภาพ
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทางท่องเที่ยว
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ยานพาหนะคันใหม่
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __จงอยู่ในศีล 5

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่
เดือน ๗ ไทย (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)

Born in Gemini.
(14 June – 14 July)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ร่ำรวยเงินทอง มหาศาล
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __มีโชคลาภเป็นพิเศษ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __จากเลขเบอร์มือถือ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ช่วงนี้ไม่สนใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทำงานสำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __ทำบุญให้ชีวิตทาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ร่ำรวยเงินทอง
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิชาเคมี โยกย้าย เปลี่ยนแปลง สลับ
  • การงาน   Work __บริหารจัดการมรดกที่ดิน
  • การเงิน  Finance __เก็บเงินก้อนใหญ่เป็นทุน
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากสัมผัสที่หก (มีโอกาสจะลุ้นรางวัลที่หนึ่ง)
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __เด่นการค้าขาย ยานพาหนะใหม่
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ค้นหาความจริง สัจธรรม หนทางพ้นจากทุกข์
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ฝึกสมาธิ สวดมนต์
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ปริญญาเอก ขยายกิจการสาขาอาชีพ
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __เศรษฐีนี

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู
เดือน ๘ ไทย (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)

Born in Cancer.
(15 July -16 August)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ฝึกสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สัมผัสที่หกสูง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ถกเถียง ทะเลาะ ต้องการเอาชนะ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __เหตุไม่คาดฝัน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ยุ่งกับญาติกับงาน
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __หยุดพัก เจ็บป่วย สาเหตุของความล้มเหลว
  • การงาน   Work __ค้นหาความจริง เผยแพร่ธรรมะ
  • การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี สมหวัง อย่างเงียบๆ ต้องไม่บอกใคร
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เครียด
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __อาหารเพื่อสุขภาพ ไปงานเลี้ยง เซนต์สัญญา
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ใช้บ้านเป็นสำนักงาน
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __สำเร็จตามเป้าหมาย
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ช้าแต่สำเร็จ
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __พบเพื่อนเก่าแก่

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต
เดือน ๙ ไทย (17 สิงหาคม–16 กันยายน)

Born in Leo.
(17 August – 16 September)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ทำบุญให้ชีวิตทาน
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาเศรษฐี
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แบกภาระหนัก
   • สามีภรรยา  Lover-married __พบเหตุไม่คาดคิด
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __บวช เรียน ค้นหาทางพ้นทุกข์
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__บริหารหนี้สิน
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เศรษฐศษสตร์ การใช้ทุนที่มีอยู่อันจำกัด
  • การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเก่าค้างคา
  • การเงิน  Finance __แลกเปลี่ยน ขึ้นลง ไม่แน่นอน
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงานภารกิจใหม่
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ตามลางสังหรณ์
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ช้าแต่สำเร็จ
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ระวังความเจ็บป่วย
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อน
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว
เดือน ๑๐ ไทย (17 กันยายน–16 ตุลาคม)

Born in Virgo.
(17 September – 16 October)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ทำบุญให้ทาน
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __งานภาระกิจใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ท่องเที่ยว
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ท มือถือ
   • สามีภรรยา  Lover-married __มีปัญหาชีวิตที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __พึ่งพาตนเอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แต่งตัวทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ไร่นาสวนผสม การปกครอง ธัญญาหาร
  • การงาน   Work __ต่อสู้กับคู่บแข่งขันทางการค้า ชิงตลาด
  • การเงิน  Finance __เป็นไปตามวัฏจักร มีขึ้นและลง ตามเศรษฐกิจส่วนรวม
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ได้จากคนรัก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __เดินทางไปคนเดียว
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ผิดหวัง อย่างแรง อกหักรักคุด
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ต้องการความสงบทางใจ
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ปรับตัว
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ตามตื้อ

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง
เดือน ๑๑ ไทย (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)

Born in Libra.
(17 October – 15 November)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __สัมผัสที่หกดี ฝันแม่น
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __ เก็บเงินทุนก้อนใหญ่ เตรียมใช้ลงทุน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __การเงิน การธนาคาร
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ความลับ แอบ ไม่บอกใคร ปิดบัง
   • สามีภรรยา  Lover-married __อึดอัดขัดข้อง
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แต่งตัวทันสมัย  ยานพาหนะคันใหม่
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เจรจาต่อรอง ประชาสัมพันธ์
  • การงาน   Work __มีความเสี่ยงภัย วนเวียน กู้ยืมเงินทุน บริหารหนี้สิน
  • การเงิน  Finance __ได้จากชายสูงอายุ
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากกาารซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __เดินทางไกล ท่องเที่ยว
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __รับเหมา ทำงานหนัก
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __งานภาระกิจใหม่
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __โครงการมากมายคิดจะทำ
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ติดตามสถานะการณ์

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง
เดือน ๑๒ ไทย (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)

Born in Scorpio.
(16 November – 15 December)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __รับงาน ภาระกิจใหม่
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __ภาระกิจสำเร็จ ตามเป้าหมาย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำไปพักไป เหนื่อยก็หยุดพัก
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __พบเจอปัญหาเก่า
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __ติดต่อสื่อสารทางมือถืออินเตอร์เน็ท
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความเจ็บป่วย และการแก้ไข นวดเพื่อสุขภาพ
  • การงาน   Work __ดีขึ้น ร่ำรวย
  • การเงิน  Finance __มีความมั่นคงสูงขึ้น
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อย่านอนดึก
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ใช้สัมผัสที่หก เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __วางแผนงานกฏเกณฑ์วิถีชีวิตไว้ล่วงหน้า
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ซ่อมแซมโยกย้ายดัดแปลงบ้านสำนักงาน
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ต้องการความสุขสงบ
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ชีวิตแบบที่เลือกวิถึชีวิตของตนเองได้

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู
เดือน ๑ ไทย (16 ธันวาคม–14 มกราคม)

Born in Sagittarius.
(16 December -14 January)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __งานภาระกิตใหม่ล่าสุด
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้สัมผัสที่หกช่วยในการตัดสินใจ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สมหวัง
   • สามีภรรยา  Lover-married __อดทน รอคอย ใช้สมาธิสูง
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __สับสน ทางเลือก
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เคมี พันธุกรรม เล่นแร่แปรธาตุ น้ำและการเปลี่ยนสถานะ ระบบปัสสาวะ
  • การงาน   Work __ติดต่อ บริหารเงินในธนาคาร
  • การเงิน  Finance __จัเตรียมไว้สำหรับโครงการมากมายที่อยากทำ
  • โชค ลาภ  Fortune __การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ร่างกายต้องการพักผ่อนกายใจมากขึ้น
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __อึดอัดขัดข้อง
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __พ่อค้า
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ค่าใช้จ่ายสูง
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ตรวจเช็ค รักษา พยาบาล ฟื้นฟูร่างกาย

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล
เดือน ๒ ไทย (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)

Born in Capricorn.
(15 January – 12 February)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ซื้อหาใช้มือถืออินเตอร์เน็ทมากขึ้น
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __เจรจาต่อรอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
   • สามีภรรยา  Lover-married __ค้นหาความจริง สัจธรรม ปฏิบัติธรรม
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ยานพาหนะ ภาษา ระหว่างประเทศ
  • การงาน   Work __ตึงเครียด
  • การเงิน  Finance __สับสน วุ่นวาย ไม่ตรงกับแผนที่วางไว้
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __รักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพ
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __เด่นการค้าขาย ยานพาหนะใหม่
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ช้า แต่สำเร็จ
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __สับสนการตัดสินใจ ลังเล ถ่วงเวลาการตัดสินใจ
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __นิ่ง เฉย ท่ามกลางความวุ่นวาย

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ
เดือน ๓ ไทย (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)

Born in Aquarius.
(13 February – 13 March)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __งานส่วนใหญ่ก้าวหน้าดี
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __บริหารจัดการปรับปรุงตกแต่งบ้านสำนักงาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ให้สวยงามมากขึ้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ไปเรื่อยๆ น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
   • สามีภรรยา  Lover-married __เจรจาต่อรอง
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __เสี่ยงภัยอันตราย บริหารจัดการหนี้สิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เชื่อในโหราศาสตร์
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สุภาพออ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า
  • การงาน   Work __ธุรกิจครอบครัว
  • การเงิน  Finance __ได้จากการทำบุญให้ทาน
  • โชค ลาภ  Fortune __โดยไม่คาดฝัน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สุขภาพที่ดีไม่มีขาย เราต้องควบคุมคุณภาพชีวิตด้วยตนเอง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ระวังโรคหัวใจ อกหักรักคุด ค่าใช้จ่ายสูง ฝนตกหนัก
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ต่างประเทศต่างจังหวัด
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __อึดอัดขัดข้อง
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __มีความหวัง
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ขยันทำงาน

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา
เดือน ๔ ไทย (14 มีนาคม–12 เมษายน)

Born in Pisces.
(14 March – 12 April)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __งานเลี้ยงฉลอง กับเพื่อนๆ
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __นักการปกครอง ผู้บริหาร มีภาระกิจอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผนงาน วิศวกร ผู้ชำนาญงานพิเศษ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__หญิงสูงอายุ มีอำนาจในตัว
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทิ้งร้างห่างไกลครอบครัว/จะกลับมาบ้าน
  • การงาน   Work __พักระยะสั้นๆ
  • การเงิน  Finance __ได้จากภาระกิจการงานใหม่ล่าสุด
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง พบเหตุไม่คาดคิด
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __บริหารจัดการปรับปรุงบ้านสำนักงาน
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ชีวิตต้องสู้  สู้มีโอกาสจะชนะ ไม่สู้แพ้อย่างเดียว
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __คนอยู่ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ทบทวนสิ่งที่เคยทำผิดพลาดมาแล้ว
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์ (และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  ติดต่อสอบถาม Dtac_โทร. 081-533-3529,   Ais_โทร. 093-240-0151,  (คลิกตรงนี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม-วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ท)

AN 50x50 (13KB)patomtip_jpeg| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ |

1029

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: