ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) เดือนกันยายน 2558

ddfg

พยากรณ์ดวงชะตาจากปีเกิด (12 นักษัตร)
1-30 กันยายน
2558

Yearly horoscope in 1-30 September 2015.
Predict from year of birth. (12 fixed star)

………………………………

*อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย (และเกือบทุกประเทศ) ในอดีตที่ผ่านมา__ใช้ระบบ “จันทรคติ” ในการนับวันเดือนปีเวลา ระบบนี้จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล-ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้ระบบ “สุริยะคติ” ในการวันเดือนปีเวลา ทุกวันที่ 1 มกราคม จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ ปฏิทินแจกฟรีที่ธนาคาร ร้านค้า ธุรกิจใหญ่น้อย สมุดไดอารี่ ส่วนใหญ่พิมพ์ผิดพลาด ไปเปลี่ยนปีนักษัตรก่อนเวลาจริงหลายเดือน (ขอให้ผู้บริหารธนาคารและโรงพิมพ์โปรดแก้ไขด้วยครับ เพื่อมิให้เยาวชนไทยเข้าใจผิด ถามนักดาราศาสตร์ทุกท่านก็จะทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ)
 3. ถ้าท่านผู้อ่านเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปถึงก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันสงกรานต์) ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรเดียวกับก่อนวันที่ 1 มกราคม (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. อดีต-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว  Past __ทำทุกอย่างเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเดิม
 2. ปัจจุบัน-เหตุการณ์เด่น Present
  • ตัวเอง-เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน oneself__อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ภาระกิจมากเกินกำลัง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กอบโกยเงินทอง ร่ำรวย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รักซ้อน ซ๋อนรัก
   • สามีภรรยา  Lover-married __เด็ก ลูกหลานบริวาร เข้ามาเพิ่มเติม
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อยู่นิ่งเฉยท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ภาวะผู้นำ
  • การงาน   Work __ใช้ทีมงานที่เข้มแข็ง
  • การเงิน  Finance __ดีมาก
  • โชค ลาภ  Fortune __ดีมาก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ทำบุญให้ทานสะเดาะเคราะห์
 3. อนาคตอันไกล-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนข้างหน้า  Distant future __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
 4. คำแนะนำทั่วไป
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แก้ไขปัญหาเก่า หนี้สิน
  • ผู้ช่วย สิ่งที่สนับสนุน  Personal Support __หมอดู ตรวจดวงชะตา
  • สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __โครงการมากมาย ที่คิดจะทำ
  • สรุป ทิศทางชีวิตของท่าน  Summarize __ระวังเจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. อดีต-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว  Past __ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
 2. ปัจจุบัน-เหตุการณ์เด่น Present
  • ตัวเอง-เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน oneself__หมอดู ตรวจเช็คดวงชะตา
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ความรัก สุภาพ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ อยู่ในเมืองใหญ่
   • สามีภรรยา  Lover-married __ติดต่อสื่อสาร ใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ทมากขึ้น
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ใช้อำนาจในทางที่ผิด
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปัญหาชีวิตซับซ้อน
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม__สร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ โฆษณาประชาสัมพันธ์
  • งาน   Work __วางแผนงานและชีวิตให้สอดคล้องตรงกัน
  • การเงิน  Finance __โชคดี ได้กำไรมากมาย ร่ำรวย มหาศาล
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากยานพาหนะ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __แข็งแรง ดีมากกว่าเดิม
 3. อนาคตอันไกล-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนข้างหน้า  Distant future __เดินทางไกล ไปคนเดียว ทางสายกลาง
 4. คำแนะนำทั่วไป
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พึ่งพาตนเอง ธุรกิจอิสระ
  • ผู้ช่วย สิ่งที่สนับสนุน  Personal Support __ธนาคาร สถาบันการเงิน
  • สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อนๆ
  • สรุป ทิศทางชีวิตของท่าน  Summarize __พักผ่อนระยะสั้นๆ

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. อดีต-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว  Past __งานก้าวหน้า
 2. ปัจจุบัน-เหตุการณ์เด่น Present
  • ตัวเอง-เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน oneself__ทำงานหนัก ภาระกิจมากขึ้น พึ่งพาตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ฉลองความสำเร็จ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีหลายคนให้เลือก
   • สามีภรรยา  Lover-married __ร่ำรวยเงินทองมากขึ้น
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขัดแย้ง ถกเถียง ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__น้อยใจ เดินทาง ไปคนเดียว
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความยุติธรรม
  • การงาน   Work __หยุด สะดุด ล้มเหลว ลาออก
  • การเงิน  Finance __ต้องต่อสู้ ติดขัด
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 3. อนาคตอันไกล-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนข้างหน้า  Distant future __เครียด
 4. คำแนะนำทั่วไป
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __กระดูกหลัง
  • ผู้ช่วย สิ่งที่สนับสนุน  Personal Support __โครงการมากมาย
  • สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ปรับเปลี่ยการกินอยู่
  • สรุป ทิศทางชีวิตของท่าน  Summarize __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)

Born in Rabbit fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. อดีต-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว  Past __แอบ มีความลับ
 2. ปัจจุบัน-เหตุการณ์เด่น Present
  • ตัวเอง-เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน oneself__บริหารจัดการมรดก ที่ดิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เซนสัญญาสำคัญ อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุุขภาพ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__โครงการมากมายอยากทำ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ติดต่อสื่อสาร ใช้อินเตอร์เน็ทมากขึ้น
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ร่ำรวยเงินทอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เงียบเหงา
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทำบุญให้ชีวิตทาน ปลดปล่อย อิสระภาพ
  • การงาน   Work __พักสักครู่ ร่างกายต้องการพักผ่อน
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __เจรจาต่อรอง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. อนาคตอันไกล-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนข้างหน้า  Distant future __เจ็บป่วย
 4. คำแนะนำทั่วไป
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เหน็ดเหนื่อยจากกาารเดินทางไกล ต่อสู้ชีวิต ปัญหาใหญ่
  • ผู้ช่วย สิ่งที่สนับสนุน  Personal Support __สมหวังแต่ไม่ทั้งหมด
  • สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ทบทวนความคิดการกระทำของตนเอง
  • สรุป ทิศทางชีวิตของท่าน  Summarize __ก้าวไปข้างหน้า ดีขึ้น

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. อดีต-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว  Past __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
 2. ปัจจุบัน-เหตุการณ์เด่น Present
  • ตัวเอง-เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน oneself__เจ็บป่วย กระดูกหลัง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เกร็งกำไร
   • สามีภรรยา  Lover-married __สับสนการตัดสินใจ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานภาระกิจใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิจัย เดินทาง ท่องเที่ยว พจญภัย เสี่ยงภัย ประกันชีวิต
  • การงาน   Work __บริหารหนี้สิน
  • การเงิน  Finance __ช้าแต่สำเร็จในที่สุด
  • โชค ลาภ  Fortune __จากเบอร์โทรศัพท์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ควรทำบุญเสริมดวงชะตา
 3. อนาคตอันไกล-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนข้างหน้า  Distant future __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า ที่ดิน
 4. คำแนะนำทั่วไป
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ยอมรับความแตกต่่าง
  • ผู้ช่วย สิ่งที่สนับสนุน  Personal Support __พักงานระยะสั้นๆ
  • สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อนเก่า
  • สรุป ทิศทางชีวิตของท่าน  Summarize __ขยายกิจการสาขา

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. อดีต-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว  Past __ภาระกิจเพื่อสุขภาพ
 2. ปัจจุบัน-เหตุการณ์เด่น Present
  • ตัวเอง-เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน oneself__ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเล็กน้อย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทำงานหนัก
   • สามีภรรยา  Lover-married __เสื้อผ้าทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากร
  • การงาน   Work __เดินทาง โยกย้าย เปลี่ยนแปลง
  • การเงิน  Finance __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เดินไม่สะดวก อาการติดขัดที่ข้อต่อ
 3. อนาคตอันไกล-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนข้างหน้า  Distant future __ดีด้านการเงิน
 4. คำแนะนำทั่วไป
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สับสนการตัดสินใจ เลือกทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสองทาง
  • ผู้ช่วย สิ่งที่สนับสนุน  Personal Support __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  • สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __โครงการมากมายอยากทำ
  • สรุป ทิศทางชีวิตของท่าน  Summarize __ขยันทำงานมากขึ้น

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. อดีต-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว  Past __เดินทาง ท่องเที่ยว
 2. ปัจจุบัน-เหตุการณ์เด่น นี้ Present
  • ตัวเอง-เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน oneself__ตึงเครียด นอนไม่ค่อยหลับ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __โรคความดันโลหิต
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีให้เลือกมากมาย
   • สามีภรรยา  Lover-married __เสื้อผ้า สินค้าทันสมัย ยานพาหนะใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ต้องการความยุติธรรม
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การเรียนสูงขึ้น
  • การงาน   Work __สังคมสงเคราะห์
  • การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เหนื่อยง่าย
 3. อนาคตอันไกล-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนข้างหน้า  Distant future __ปริญญาโท ขยายกิจการสาขา
 4. คำแนะนำทั่วไป
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ต่อสู้แก้ไขปัญหาใหญ่
  • ผู้ช่วย สิ่งที่สนับสนุน  Personal Support __ทบทวนความคิดการกระทำของตนเอง
  • สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ทำใจให้นิ่งสงบ วางเฉย
  • สรุป ทิศทางชีวิตของท่าน  Summarize __พักงานาะยะสั้นๆก

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

Born in Goat fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. อดีต-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว  Past __เดินทางไกล เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พบแพทย์
 2. ปัจจุบัน-เหตุการณ์เด่น Present
  • ตัวเอง-เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน oneself__บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ยุ่งยาก คิดเห็นแตกต่างกัน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ขยันทำงาน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ไม่แน่ไม่นอน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ตึงเครียด
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __มรดก ทุนทรัพย์ สถานบันการเงิน
  • การงาน   Work __มีความเสี่ยง
  • การเงิน  Finance __หักเห คาดเดาไม่ได้ เหตุร้าย
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ใช้สมุนไพรในการรักษา
 3. อนาคตอันไกล-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนข้างหน้า  Distant future __ขยายกิจการ
 4. คำแนะนำทั่วไป
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แก้ไขปัญหาเก่า
  • ผู้ช่วย สิ่งที่สนับสนุน  Personal Support __เพื่อน
  • สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไปคนเดียว
  • สรุป ทิศทางชีวิตของท่าน  Summarize __สิ้นสุด เริ่มต้นชีวิตใหม่

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. อดีต-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว  Past __ใช้อำนาจในทางที่ผิด
 2. ปัจจุบัน-เหตุการณ์เด่น Present
  • ตัวเอง-เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน oneself__สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อึดอัดขัดข้อง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พ่ายแพ้ สิ้นสุด
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทิ้งร้างห่างไกล
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ร่างกายต้องการพักผ่อน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ชื่อเสียงโด่งดัง
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทำบุญให้ทาน
  • การงาน   Work __บวช ศึกษาธรรมะ ค้นหาความจริง สัจจะธรรม
  • การเงิน  Finance __ถูกขอยืมเงินทอง
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. อนาคตอันไกล-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนข้างหน้า  Distant future __ทุกอย่างเป็นไปตามกฏแห่งกรรม
 4. คำแนะนำทั่วไป
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความก้าวหน้า
  • ผู้ช่วย สิ่งที่สนับสนุน  Personal Support __ทางสายกลาง ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป
  • สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __วางแผน
  • สรุป ทิศทางชีวิตของท่าน  Summarize __งานภาระกิจใหม่

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. อดีต-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว  Past __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
 2. ปัจจุบัน-เหตุการณ์เด่น Present
  • ตัวเอง-เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน oneself__เครื่องสำอางค์ เสริมสวย มีเสนห์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ดาวเด่น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สนใจแต่งานและเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __รักกันดี
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เป็นไปตามกฏแห่งกรรม
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทางสายกลาง ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป
  • การงาน   Work __โครงการมากมายที่ทำแล้วรวย
  • การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง เพื่อนช่วยได้
  • โชค ลาภ  Fortune __ดีมาก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปวดหัวสายตากระเพาะอาหาร
 3. อนาคตอันไกล-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนข้างหน้า  Distant future __เจ็บป่วย
 4. คำแนะนำทั่วไป
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สับสนการตัดสินใจ
  • ผู้ช่วย สิ่งที่สนับสนุน  Personal Support __เสื้อผ้าทันสมัย ยานพาหนะใหม่
  • สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __เหตุไม่คาดคิด ระแวง
  • สรุป ทิศทางชีวิตของท่าน  Summarize __ตึงเครียด

……………………..

11 จอ(สุนัข)(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

Born in Dog fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. อดีต-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว  Past __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 2. ปัจจุบัน-เหตุการณ์เด่น Present
  • ตัวเอง-เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน oneself__ยุ่งกับญาติกับงาน ความเห็นไม่ตรงกัน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สับสนการตัดสินใจ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แอบ เป็นความลับ
   • สามีภรรยา  Lover-married __บริหารเงินในธนาคาร
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เลือทางสายกลาง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ใช้อินเตอร์เน็ทในการติดต่อสื่อสาร
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทบทวนความคิดการกระทำของตนเอง
  • การงาน   Work __เด่นไม้ดอกไม้ประดับ
  • การเงิน  Finance __ทองคำ ขึ้นลงไม่แน่นอน
  • โชค ลาภ  Fortune __หญิงสูงอายุ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. อนาคตอันไกล-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนข้างหน้า  Distant future __สุดท้าย สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
 4. คำแนะนำทั่วไป
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __งานหนัก
  • ผู้ช่วย สิ่งที่สนับสนุน  Personal Support __แก้ปัญหาใหญ่
  • สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ครอบครัว
  • สรุป ทิศทางชีวิตของท่าน  Summarize __ความก้าวหน้า

……………………..

12 กุน(หมู)

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. อดีต-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนที่ผ่านมาแล้ว  Past __วนเวียน เงินกู้ยืม ความเสี่ยง
 2. ปัจจุบัน-เหตุการณ์เด่น Present
  • ตัวเอง-เหตุการณ์เด่นในรอบเดือน oneself__สับสนการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __โชคดี ให้โชค
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เดินทางไกล คนต่างประเทศ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ฉลองความสำเร็จ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วยอุบัติเหตุสูญเสีย พบแพทย์
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัมผัสที่หก
  • การงาน   Work __ก้าวหน้า
  • การเงิน  Finance __ได้จากธุรกิจครบวงจร
  • โชค ลาภ  Fortune __จากการค้าขาย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี
 3. อนาคตอันไกล-เหตุการณ์เด่นในหลายเดือนข้างหน้า  Distant future __สุขสมหวัง
 4. คำแนะนำทั่วไป
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __หมอดู ตรวจดวงชะตา
  • ผู้ช่วย สิ่งที่สนับสนุน  Personal Support __เศรษฐีนี
  • สิ่งที่ท่านกำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
  • สรุป ทิศทางชีวิตของท่าน  Summarize __ต้องการความสงบ

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์ (และอินเตอร์เน็ท) ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  DTAC_โทร. 081-533-3529,   AIS_โทร. 093-240-0151   คลิกที่นี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม-วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ท)

AN 50x50 (13KB)patomtip_jpeg| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ |

1025

%d bloggers like this: