แม่องุ่น นิตยาจาร

3448 3447 3442

แม่องุ่น นิตยาจาร

__แม่อายุเต็ม 86 ปี ย่างเข้าปีที่ 87 แล้ว มาเยี่ยมเยือนลูกหลาน ให้กำลังใจให้พรขอให้ลูกหลานหายจากเจ็บป่วย พร้อมกับยกบ้านของแม่ให้หมอแดงไว้สำหรับทำกินไปตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
__ในวันเดียวกัน หมอแดงก็สละสิทธิ์ในกองมรดกที่ดินบ้านเหนือมูลค่า 1 ล้านบาทคืนแม่ไป เพื่อตอบแทนพระคุณแม่ เพื่อเปิดทางให้พี่ชายคนที่สองสร้างบ้านตนเองและแบ่งให้แม่อยู่อาศัยด้วย
__กราบขอบคุณแม่ที่มีเมตตาต่อลูกหลาน ให้ทุนให้โอกาสลูกหลานพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม ขอให้คุณแม่องุ่น นิตยาจาร มีความสุข สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง อายุยืนยาว เป็นที่พึ่งแก่ลูกหลานต่อไป
__หมอแดงตัดซอยผมให้แม่แบบสุดฝีมือ ทำให้แม่ดูผ่องใสมีสง่าราศีมากขึ้น

1017

%d bloggers like this: