ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี) รายเดือนสิงหาคม 2558

jkl80

พยากรณ์ดวงชะตารายเดือนสิงหาคม 2558
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)

Monthly horoscope in August 2015.
Predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

คำแนะนำเบื้องต้น…เนื่องจากเป็นคำพยากรณ์แบบสาธารณะ มีผู้อ่านหลากหลายเพศอายุระดับการศึกษาและอาชีพ ผู้เขียนจึงต้องเขียนคำพยากรณ์แบบกลางๆ กว้างๆ หลายทิศทาง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่านทั้งหมด เท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าผู้อ่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอ่านบทความนี้เป็นครั้งแรก อ่านแล้วยังไม่คุ้นเคยกับสำนวนของผู้เขียน ขอให้ทำใจให้ว่าง แล้วลองอ่านใหม่อีกครั้งโดยเพิ่มทั้งสมาธิและศรัทธาให้มากขึ้น อาจทำให้ได้อรรถรสเข้าใจเข้าถึงได้มากขึ้น หรือจะลองอ่านคำพยากรณ์ในราศีอื่นๆที่ตรงกับชีวิตจริงของผู้อ่านก็ได้ (สำหรับบางคน เจ้าหน้าที่ราชการการอาจบันทึกวันเดือนปีเวลาเกิดคลาดเคลื่อนจากความจริง) หรือข้ามเดือนนั้นไปสักหนึ่งเดือน รออ่านในเดือนหน้า หรืออ่านเดือนที่ผ่านมาแล้ว อาจพบเห็นสิ่งที่ท่านต้องการอ่าน

………………………………….

(1)

ราศีเมษ-แกะ
เดือน ๕ ไทย (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)

Born in Aries.
(13 April – 13 May)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ขยันทำงาน เก็บสะสมเงินทุน
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __ลังเล สับสนการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ซื้อหา ใช้การสื่อสารทันสมัยมากขึ้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แต่งงาน
   • สามีภรรยา  Lover-married __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __ปัญหาสลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ โยกย้าย สารเคมี เล่นแร่แปรธาตุ
  • การงาน   Work __ได้งานใหม่ หัวหน้างาน ผู้นำ
  • การเงิน  Finance __ดี ดีมาก ได้จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินมีค่า
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากคนรัก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __อยู่คนเดียว เงียบเหงา ค้นหาสัจจะธรรม
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารหนี้สิน กู้เงิน
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __บน ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ความหวัง
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรม

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว
เดือน ๖ ไทย  (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)

Born in Taurus.
( 14 May – 13 June)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __โครงการมากมายที่รอให้ทำ
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __หงุดหงิดเล็กน้อย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข มีข้อต่อรอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แรกพบ ให้สัญญา
   • สามีภรรยา  Lover-married __รักใคร่กันดี
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __รักษา พยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกลไป/มาจากต่างประเทศ
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เดินทาง ท่องเที่ยว ผจญภัย ค้นหา
  • การงาน   Work __ปัญหาเยอะ งานหนัก
  • การเงิน  Finance __งานเลี้ยง ฉลอง ชัยชนะ
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เดินไม่ถนัด ขัดข้อง ไม่สะดวก
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ อีกครั้ง วนเวียน สูญเสียญาติ
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ค้าขาย
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ทบทวนความคิดคำพูดการกระทำของตนเอง ให้อยู่ในศีลธรรม แล้วจะพ้นภัยอันตรายไปได้
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ความตาย
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ปกป้องรักษาทรัพย์สิน/ชีวิตไว้อย่างดีที่สุด

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่
เดือน ๗ ไทย (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)

Born in Gemini.
(14 June – 14 July)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ฟื้นฟูสุขภาพให้ดีขึ้น
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทุกคนในครอบครัว มีความสุข
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตึงเครียด
   • สามีภรรยา  Lover-married __หงุดหงิด ไม่แน่นอน
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __โครงการมากมายคิดว่าจะทำ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ยุ่งกับงานกับญาติ
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สมหวัง ธุรกิจบันเทิง พลังงานแสงอาทิตย์
  • การงาน   Work __ธุรกิจครบวงจร พืชพรรณธัญญาหาร ไร่นาสวนผสม
  • การเงิน  Finance __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เร่งด่วน
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้ ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สู้แล้วชนะ ไม่สู้แพ้
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __เดินทางท่องเที่ยว
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ใช้สัมผัสที่หก
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทาง โยกย้าย สับเปลี่ยน
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ทำงานแข่งกับเวลา
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __พึ่งพาตนเอง

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู
เดือน ๘ ไทย (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)

Born in Cancer.
(15 July -16 August)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ลึกลับ สลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __ร่ำรวย มหาศาล บริษัทมหาชน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงานแข่งกับเวลา
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__รักแรกพบ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ยุ่งวุ่นวายกับญาติ กับงาน ความเห็นแตกต่างกัน
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เจ้าสำอางค์ ทันยุคสมัย ยานพาหนะใหม่
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เก็บเกี่ยว ผลกำไร ถนอมอาหาร เกษตรอินทรีย์
  • การงาน   Work __ควบคุ้มค่าใช้จ่าย
  • การเงิน  Finance __บริหารความเสี่ยงภัย
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก มรดก ที่ดิน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปรับปรุงวิถีชีวิต
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __เลือกทางสายกลาง ไม่ตึงหรือย่อหย่อนเกินไป
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำงานหนัก
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ข้าราชการ
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __โยกย้าย
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __บวช ค้นหาความจริง ปลีวิเวก

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต
เดือน ๙ ไทย (17 สิงหาคม–16 กันยายน)

Born in Leo.
(17 August – 16 September)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __สงบนิ่งท่ามกลางความวุ่นวายรอบด้าน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน เหตุที่ทำให้ตกใจ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แต่งงาน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ได้งานใหม่
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __คิดถึงเรื่องเก่า ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ไป/มาจากต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โรคหัวใจ ควบคุมค่าใช้จ่าย
  • การงาน   Work __บริหารการเงิน ติดต่อธนาคาร
  • การเงิน  Finance __สมหวัง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อย่านอนดึก
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารจัดการหนี้สิน ปัญหาเก่า รีไซเคิล
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __เชื่อในกฎแห่งกรรม
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว
เดือน ๑๐ ไทย (17 กันยายน–16 ตุลาคม)

Born in Virgo.
(17 September – 16 October)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ตรวจเช็ค รักษาสุขภาพ
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __หมอ เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เหตุด่วน เหตุร้าย ทำให้ตกใจ ทำงานแข่งกับเวลา
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สัมพันธ์ลึกซึ้ง
   • สามีภรรยา  Lover-married __ลังเลการตัดสินใจ
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __ถูกทวง/ขอยืมเงินทอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การพักผ่อน
  • การงาน   Work __ก้าวหน้า
  • การเงิน  Finance __ยานพาหนะใหม่ เพื่อความทันสมัย
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อาการไม่แน่นอน
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __เพิ่มบริวาร
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เพื่อน
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ครอบครัว
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __บ้าน สำนักงาน
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __สมหวัง

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง
เดือน ๑๑ ไทย (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)

Born in Libra.
(17 October – 15 November)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __เลือกทางสายกลาง ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานภาระกิจใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ประทับใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __วิตกกังวล
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __เดินทางไกล ไป/กลับจากต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำงานสำเร็จ ช้ากว่ากำหนด
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ผูกมิตร ทูต งานเลี้ยงฉลอง
  • การงาน   Work __ค้นหาความจริง ครู ชี้ทางที่ถูกต้อง
  • การเงิน  Finance __ได้จากหมอดู
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากบ้าน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน นายหน้า ค้าขายที่ดิน
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สมหวัง แต่ไม่ทั้งหมด
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __คนรัก สุขภาพ
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __อดทนรอคอยโอกาสที่ดีกว่า
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __สู้ชนะ ไม่สู้แพ้

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง
เดือน ๑๒ ไทย (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)

Born in Scorpio.
(16 November – 15 December)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __เก็บกักเงินก้อนใหญ่ ไว้เป็นเงินทุน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คนรัก
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__น้อยใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ได้งานใหม่
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __บริหารจัดการหนี้สิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มีโชคลาภ
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สุภาพอ่อนโยน
  • การงาน   Work __ดาวเด่น สงบเงียบ เริ่มต้นใหม่ มีความหวังมากขึ้น
  • การเงิน  Finance __ได้จากงานใหม่
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากความฝัน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ทำงานดึก
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คู่แข่งขันมากมาย
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ธนาคาร
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ทำบุญให้ทาน
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __อนาคตจะมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าเดิม สุขสมหวัง

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู
เดือน ๑ ไทย (16 ธันวาคม–14 มกราคม)

Born in Sagittarius.
(16 December -14 January)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ครอบครัวพร้อมหน้า
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __ดูแลญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ มากด้วยอำนาจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาใหญ่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่คนเดียวดีกว่า เป็นโสดต่อไป
   • สามีภรรยา  Lover-married __เดินทางท่องเที่ยว
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __ร่ำรวย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญให้ทานไถ่ถอนชีวิตสัตว์
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __แฟชั่น ทันสมัย
  • การงาน   Work __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
  • การเงิน  Finance __หยุดนิ่งไปสักระยะหนึ่ง
  • โชค ลาภ  Fortune __จากความฝัน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ห้ามทำผิดกฎหมายศีลธรรม
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความมั่นคงของธุรกิจและครอบครัว
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __โครงการ ช่องทางใหม่ๆ
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __บริหารการเงินในธนาคาร
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __เจ็บป่วยอย่างหนัก กระดูกสันหลัง

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล
เดือน ๒ ไทย (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)

Born in Capricorn.
(15 January – 12 February)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน นายหน้า ที่ดิน
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ครอบครัวพร้อมหน้า
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีโชคลาภ มรดก ที่ดิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __หาซื้อใช้สื่อสารทันสมัยมากขึ้น
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __กินยารักษาโรค สมุนไพร
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__มีโชคลาภ
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เรียนจบการศึกษา งานเลี้ยง ฉลองความสำเน็จ
  • การงาน   Work __มีงานภาระกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติม
  • การเงิน  Finance __ไม่แน่นอน
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __สุข สมหวัง แต่ไม่ทั้งหมด
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความไม่แน่นอน
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ทำสัญญา
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __ควบคุมรายจ่าย ระวังโรคหัวใจ ภูมิแพ้ อกหัก

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ
เดือน ๓ ไทย (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)

Born in Aquarius.
(13 February – 13 March)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __มีผลกำไรงดงามดีมาก โชคลาภมากเป็นพิเศษ
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __ร่ำรวย มหาศาล ติดต่อกับธนาคาร
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผนชีวิตครอบครัว
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เดินทางไกล ไป/กลับจากต่างประเทศ
   • สามีภรรยา  Lover-married __หมอดู ตรวจดวงชะตา
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __กินอยู่เพื่อสุขภาพ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานส่วยใหญ่ก้าวหน้าดี
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บ้าน สำนักงาน โรงแรม อัญมณี
  • การงาน   Work __ยานพาหนะ ต่างประเทศ ชิงชัยชนะ สู้รบ
  • การเงิน  Finance __มรดกที่ดิน
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากความฝัน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ความยุติธรรม
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __พ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน ทรัพย์สิน
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __เก็บสะสมเงินก้อนใหญ่ไว้เป็นทุน

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา
เดือน ๔ ไทย (14 มีนาคม–12 เมษายน)

Born in Pisces.
(14 March – 12 April)

 1. เหตุการณ์ในเดือนที่ผ่านมาแล้ว อดีต  Past __คิดถึงเรื่องเก่า ทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
 2. เหตุการณ์ในเดือนนี้ ปัจจุบัน Present
  • ตัวท่าน You __หยุด พักผ่อน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทันสมัย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่ระหว่างตัดสินใจ กำลังจะตัดรักทิ้งไป
   • สามีภรรยา  Lover-married __มีลูกหลานบริวารมาเพิ่ม
   • ครอบครัวญาติลูกหลานบริวาร  Family __วางแผนชีวิตครัวครัวธุรกิจ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ตรวจดวงชะตา
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิธีการต่อสู้ แก้ไขปัญหาใหญ่
  • การงาน   Work __เด่นการค้า
  • การเงิน  Finance __บริหารทรัพย์สินหมุนเวียน กู้เงิน เล่นหุ้น มีความเสี่ยงสูง ขึ้นๆลงๆไม่แน่นอน
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ตกใจ ระวังอุบัติเหตุเล็กน้อย พลัดตกหกล้มสะดุดเขี้ยวงาของมีคมบาด
 3. เหตุการณ์ในเดือนหน้า อนาคต Future __ชีวิตมั่นคงมากขึ้น ได้รับตำแหน่งใหม่
 4. คำแนะนำทั่วไป Suggestion
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยนทรัพย์สินของมีค่า ที่ดิน
  • ผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ  Personal Support __ผูกมัดรัดแน่น ทำให้รู้สึกอึดอัด
  • สิ่งที่กำลังคิดอยู่ในใจ  In mind __ระวังตนเอง กิเลสตัญหาอุปทานความใจร้อน
  • ทิศทางของชีวิต  Summarize __รวบรวมอำนาจในการปกครอง

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ  พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์ (และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  ติดต่อสอบถาม Dtac_โทร. 081-533-3529,   Ais_โทร. 093-240-0151,  (คลิกตรงนี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม-วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ท)

AN 50x50 (13KB)patomtip_jpeg| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ |

1015

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: