ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) เดือนกรกฎาคม 2558

dfr23

พยากรณ์ดวงชะตาจากปีเกิด (12 นักษัตร)
1-31 กรกฎาคม
2558

Yearly horoscope in 1-30 July 2015.
Predict from year of birth. (12 fixed star)

………………………………

*อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย__นับวันเวลาตามระบบจันทรคติ  จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล-ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามการนับแบบระบบสุริยะคติ  ปฏิทินที่ธนาคารหรือร้านค้าแจกฟรีส่วนใหญ่พิมพ์ผิดพลาด ไปเปลี่ยนปีนักษัตรก่อนเวลาจริงหลายเดือน (ขอให้ผู้บริหารธนาคารและโรงพิมพ์โปรดแก้ไขด้วยครับ เพื่อมิให้เยาวชนไทยเข้าใจผิด ถามนักดาราศาสตร์ทุกท่านก็จะทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ)
 3. ถ้าท่านผู้อ่านเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปถึงก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันสงกรานต์) ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรเดียวกับก่อนวันที่ 1 มกราคม (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. อดีต  Past __ยารักษาโรค สงบ นิ่งอยู่ ท่ามกลางความวุ่นวาย
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__บริหารเงิน ในธนาคาร
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่อสู้ เหน็ดเหนื่อย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ด้วยความยุติธรรม
   • สามีภรรยา  Lover-married __ขยายกิจการ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ชายสูงอายุ อุปถัมภ์ กิจการขนาดใหญ่ การเมืองการปกครอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ พักทำงาน ระยะสั้นๆ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ร่างกายต้องการพักผ่อน
  • การงาน   Work __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ อีกครั้ง ธุรกิจครบวงจร
  • การเงิน  Finance __ระยะเศรษฐกิจซบเซา กำลังจะกลับมาเหมือนเดิม
  • โชค ลาภ  Fortune __จากยานพาหนะ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __มีปัญหาไขข้อ เดินไม่สะดวก
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ลังเลการตัดสินใจ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงานหาเงิน ตักตวง พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจ็บป่วย กระดูกหลัง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __หญิงสูงอายุ อุปถัมภ์
  • สรุป  Summarize __วิตกกังวล ในความไม่แน่นอน

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. อดีต  Past __โรคหัวใจ อกหักรักคุด ค่าใช้จ่ายสูง ผิดหวังอย่างแรง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__หนี้สิน โรคเก่ากำเริบ เก็บของเก่ามาใช้งาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ขยายกิจการ เรียนรู้เพิ่มเติม
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ ร่ำรวยเงินทอง
   • สามีภรรยา  Lover-married __งานเลี้ยงฉลอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่ อีกครั้ง อ้วน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบเพื่อนเก่า มิตรภาพที่ดี
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เพิ่ม/ใช้ช่องทางการสื่อสารทันสมัยมากขึ้น มือถือ อินเตอร์เน็ท
  • การงาน   Work __สำเร็จแน่ แต่ช้ากว่ากำหนดนิดหนึ่ง
  • การเงิน  Finance __โครงการมากมาย แต่ยังไม่ได้ทำ
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง อย่าทำงานเกินกำลังตนเอง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __วางแผนชีวิตการงานไว้ล่วงหน้า
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ชายสูงอายุ อุปถัมภ์
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __บริหารจัดการมรดกบ้านที่ดิน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  • สรุป  Summarize __ช่วงนี้เน้นการดูแลตนเอง สุขภาพที่ดี

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. อดีต  Past __ ขยายกิจการ เรียนต่อ เพิ่มพูลความรู้
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__แก้ไขปัญหาไม่ได้ ตึงเครียด นอนไม่ค่อยหลับ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาวนเวียน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แบกภาระ
   • สามีภรรยา  Lover-married __มีเหตุด่วนฉุกเฉิน ทำให้ตกใจ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คิดโครงการที่ดีไว้มากมาย ทำไปบ้างแล้ว
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แต่งตัวทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฏแห่งกรรม
  • การงาน   Work __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับงานของตนเอง
  • การเงิน  Finance __ดี
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญให้ทาน ปล่อยปลา
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __รอคอย โอกาสที่ดี
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แอบ ปิดปังความเป็นจริง ความลับ ความผิด
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ครูบาอาจารย์
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __พึงพาตนเอง
  • สรุป  Summarize __แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า

 

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)

Born in Rabbit fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. อดีต  Past __เยี่ยมเยือนญาติผู้หญิง สูงอายุ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__งานใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อสุขภาพ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ขัดแย้ง ขัดคอ
   • สามีภรรยา  Lover-married __บริหารจัดการมรดกบ้านที่ดิน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สงบ อยู่ท่ามกลางความสบสน วุ่นวาย ใกล้ทะเล
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ไป/กลับจากแดนไกล
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปรับปรุงคุณภาพชีวิต หน้าที่การงาน
  • การงาน   Work __บริการจัดการบ้าน สำนักงาน
  • การเงิน  Finance __สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
  • โชค ลาภ  Fortune __จากคนตายไปแล้ว
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความรัก คนรัก
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ปัญหาซับซ้อน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
  • สรุป  Summarize __ร่ำรวยเงินทอง

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. อดีต  Past __งานใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__สมบูรณ์พูนสุข น้ำหนักเพิ่ม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สับสน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ระวังคนมีเจ้าของแล้ว
   • สามีภรรยา  Lover-married __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เก็บของเก่ามาใช้งาน บริหารหนี้สิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ได้โชคลาภ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การบริหารงานปกครอง
  • การงาน   Work __เด่นด้านเพื่อสุขภาพ
  • การเงิน  Finance __ปัญหาซับซ้อน
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิม
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __วางแผนชีวิต
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อลูกหลาน
  • สรุป  Summarize __และให้เข้ากับยุคสมัย

 

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล แก้ไขปัญหาใหญ่ เหน็ดเนื่อย
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ฉลองความสำเร็จ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__โครงการมากมายคิดจะทำ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ขยันทำงานหาเงิน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ภาระกิจมากมาย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ชื่อเสียงโด่งดัง สมปรารถนา
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ไร่นาสาวผสม ธุรกิจครบวงจร
  • การงาน   Work __กับเพื่อน เพิ่มหุ้นส่วน งานกินเลี้ยง
  • การเงิน  Finance __เงียบเหงา นิ่ง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ตรวจดวงชะตา
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ติดตาม ขอ กู้ยืมเงินทอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปัญหาชีวิตครอบครัวซับซ้อน
  • สรุป  Summarize __นิ่ง ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายรอบด้าน

 

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. อดีต  Past __กินยาหลายขนาน ปัญหาชีวิตครอบครัวที่ซับซ้อน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ได้โชค ลาภลอย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __หญิงแกร่ง อยู่คนเดียว พึ่งพาตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คิดจะทำโน้นนี้นั้นมากมาย
   • สามีภรรยา  Lover-married __รักใคร่กลมเกลียว
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ช่างเจรจา เก่งต่อรอง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พัฒนาการ บริหารครอบครัว แม่ เด็ก คนชรา
  • การงาน   Work __ยุ่ง ยาก ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
  • การเงิน  Finance __มรดก บ้าน ที่ดิน
  • โชค ลาภ  Fortune __จากทะเบียนยานพาหนะ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __คนรัก ความรัก มีเมตตามหานิยม
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __นิ่ง เฉย อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจ็บป่วย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเอง
  • สรุป  Summarize __ได้รับตำแหน่งใหม่ ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น

 

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

Born in Goat fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. อดีต  Past __ปัญหาชีวิตที่ซับซ้อน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ต้อนรับแขกมาจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เศรษฐีนี นายธนาคาร
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่คนเดียวดีกว่า
   • สามีภรรยา  Lover-married __งานใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำบุญให้ทาน สะเดาะเคราะห์
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้นๆ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __แก้ไขปัญหาฉุกเฉิน เหตุไม่คาดคิด
  • การงาน   Work __เศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเงิน
  • การเงิน  Finance __อดทน หวังผล รอโอกาสที่ดีกว่าปัจจุบัน
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ภายในเวลาที่กำหนด
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __กับเพื่อนๆ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __นอบดึก มีความลับ ไม่บอกใคร
  • สรุป  Summarize __เก็บของเก่ามาใช้งานใหม่ บริหารหนี้สิน

 

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. อดีต  Past __เลือกการกินอยู่เพื่อสุขภาพที่ดี
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ยุ่งกับญาติกับงาน ความคิดเห็นแตกต่างกัน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เรียนเพิ่มเติม ขยายกิจการ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ขยันทำงานหาเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ได้รับตำแหน่งใหม่ ฐานะมั่นคงมากขึ้น
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ร่ำรวยเงินทอง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ยานพาหนะ การเดินทางไกล สู้รบ รุกทางการตลาด
  • การงาน   Work __ก้าวหน้า
  • การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __กินยาสมุนไพรจากธรรมชาติ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __สวย ทันสมัย ใหม่ ยานพาหนะคันใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำไปตามความใฝ่ฝัน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจ็บป่วย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความร่ำรวย
  • สรุป  Summarize __คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่

 

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. อดีต  Past __คนรัก ความรัก เมตตามหานิยม
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__กำลังจะเรียนจบ ปริญญาตรี ฉลองความสำเร็จ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ผ่านมาได้ด้วยความอดทน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พัก ผ่อน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ซ่อมแซมบ้านสำนักงาน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ยังคงตั้งมั่นอยู่ได้ อยู่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานใหม่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิถีคนรวย
  • การงาน   Work __เรียนรู้ธุรกิจในครอบครัว
  • การเงิน  Finance __พ่อค้าคนกลาง นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __พบครูบาอาจารย์ ปลีกวิเวก ค้นหาสัจธรรม
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __หางาน ความก้าวหน้า
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สับสน ลังเลการตัดสินใจ
  • สรุป  Summarize __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด

 

……………………..

11 จอ(สุนัข)(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

Born in Dog fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. อดีต  Past __ปัญหาครอบครัวซับซ้อน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__บริหารหนี้สิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __กินอยู่เพื่อสุขภาพที่ดี โรงพยาบาล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทบทวนความคิดการกระทำที่ผ่านมา
   • สามีภรรยา  Lover-married __ร่ำรวยเงินทอง ธนาคาร
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ต้องการความสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ใช้สื่อสารทันสมัย อินเตอร์เน็ท
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ศีล สมาธิ ปัญญา
  • การงาน   Work __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • การเงิน  Finance __ดีขึ้น ขยายการตลาด
  • โชค ลาภ  Fortune __ไม่ควรเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ ยุ่งกับงานกับญาติ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ พบแพทย์
  • สรุป  Summarize __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ

 

……………………..

12 กุน(หมู)

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. อดีต  Past __ขยันทำงานหาเงิน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__กำลังจะได้รับตำแหน่งใหม่ แต่ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างหนัก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อนรุ่นเก่า มิตรภาพที่ดี
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ปานกลาง มีโชคลาภ มรดกตกทอด
   • สามีภรรยา  Lover-married __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คนรัก ความรัก เมตตามหานิยม
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำให้รู้สึกอึดอัด ภาระกิจล้นมือ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กับเพื่อนๆ
  • การงาน   Work __ซื้อขายแลกเปลี่ยน นายหน้า ค้าที่ดิน
  • การเงิน  Finance __ทุนดำเนินงาน
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __วิตกกังวลเรื่องในอนาคต
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __แก้ไขปัญหาอุปสรรคติดขัดเร่งด่วน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำบุญให้ทาน สะเดาะเคราะห์
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
  • สรุป  Summarize __คนรักทิ้งร้างห่างไกล/กลับมาหา

พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ

 พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์(และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  DTAC_โทร. 081-533-3529,   AIS_โทร. 093-240-0151   คลิกที่นี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม-วิธีใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ (และทางอินเตอร์เน็ท)

AN 50x50 (13KB)patomtip_jpeg| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ |

1009

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: