ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2558

kf65

ดวงชะตาเด็กเกิดใหม่ในเดือนมิถุนายน 2558
New born child horoscope in June 2015.

*อ่านตรงนี้ก่อน…

 • เด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงระหว่างเที่ยงคืน-เช้ามืด  (24.00 น. – 06.00 น.) ตามเวลาสากลทั่วโลก จะถูกปรับเปลี่ยนวันเกิด ให้เป็นวันใหม่  แต่ในทางวิชาโหราศาสตร์ไทย จะปรับเปลี่ยนเป็นวันใหม่ก็ต่อเมื่อเช้า ที่เรียกกันติดปากว่า “เช้าวันใหม่” แล้วเท่านั้น (06.00 น.)
 • สรุปว่าเด็กที่เกิดในเวลากลางคืน ช่วงหลังเที่ยงคืน-เช้ามืด ถ้าจะอ่านดวงชะตา ต้องอ่านจากวันเกิดก่อนเที่ยงคืน (ถอยหลังไป 1 วัน)

+

คำพยากรณ์พื้นฐานดวงชะตา เด็กเกิดใหม่ ในเดือนมิถุนายน ปี 2558 :

 1. เกิดวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558 (วันวิสาขบูชา)

  • จันทรคติ : วันจันทร์  ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  แก้มยุ้ยน่ารัก ยิ้มมีเสนห์ เฉลียวฉลาดแกมโกง ใจร้อน ชอบไหว้พระ ชอบให้อุ้มเดินเที่ยวหรือใส่รถเข่นไปนอกบ้าน
 2. เกิดวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันอังคาร  แรม ๑ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  วาสนาดีมาก ร่ำรวยเงินทอง ให้โชคลาภพ่อแม่-เลขที่บ้าน ชอบเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบมองรูปพระ
 3. เกิดวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันพุธ  แรม ๒ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _   ท้องเดินง่าย ให้โชคลาภแก่พ่อแม่อย่างไม่คาดฝัน-เลขที่บ้าน ชอบเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบมองรูปพระ ถ้าบวชเป็นพระจะเป็นพระที่คนนิยมมาก-เก่งทางปกป้องคุ้มครองอันตรายแคล้วคลาด
 4. เกิดวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี  แรม ๓ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _   คลอดโดยผ่าออกทางช่องท้อง โยกย้ายเดินทางใกล้ไกลบ่อยๆ  ชอบเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบมองรูปพระ
 5. เกิดวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันศุกร์  แรม ๔ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _   ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดูแล ใจร้อน ชอบมองรูปพระ เสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ
 6. เกิดวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันเสาร์  แรม ๕ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _   เค้าหน้าสวยหล่อเหมือนคนโบราณ มีเสนห์ แนะนำให้ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานสะเดาะเคราะห์ ชอบมองรูปพระ เสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ
 7. เกิดวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์  แรม ๖ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _   วาสนาบารมีสูง เดินทางบ่อย แนะนำให้ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานสะเดาะเคราะห์ ชอบมองรูปพระ เสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ
 8. เกิดวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันจันทร์  แรม ๗ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  แก้มยุ้ยน่ารัก ยิ้มมีเสนห์ เฉลียวฉลาดแกมโกง ใจร้อน ชอบไหว้พระ ชอบให้อุ้มเดินเที่ยวหรือใส่รถเข่นไปนอกบ้าน
 9. เกิดวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันอังคาร  แรม ๘ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  วาสนาดีมาก ร่ำรวยเงินทอง ให้โชคลาภพ่อแม่-เลขที่บ้าน ชอบเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบมองรูปพระ
 10. เกิดวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันพุธ  แรม ๙ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  ท้องเดินง่าย ให้โชคลาภแก่พ่อแม่อย่างไม่คาดฝัน-เลขที่บ้าน ชอบเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบมองรูปพระ ถ้าบวชเป็นพระจะเป็นพระที่คนนิยมมาก-เก่งทางปกป้องคุ้มครองอันตรายแคล้วคลาด
 11. เกิดวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี  แรม ๑๐ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  คลอดโดยผ่าออกทางช่องท้อง โยกย้ายเดินทางใกล้ไกลบ่อยๆ  ชอบเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบมองรูปพระ
 12. เกิดวันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันศุกร์   แรม ๑๑ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดูแล ใจร้อน ชอบมองรูปพระ เสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ
 13. เกิดวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันเสาร์  แรม ๑๒ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  เค้าหน้าสวยหล่อเหมือนคนโบราณ มีเสนห์ แนะนำให้ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานสะเดาะเคราะห์ ชอบมองรูปพระ เสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ
 14. เกิดวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์  แรม ๑๓ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  วาสนาบารมีสูง เดินทางบ่อย แนะนำให้ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานสะเดาะเคราะห์ ชอบมองรูปพระ เสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ
 15. เกิดวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันจันทร์  แรม ๑๔ ค่ำ  เดือน ๗  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  แก้มยุ้ยน่ารัก ยิ้มมีเสนห์ เฉลียวฉลาดแกมโกง ใจร้อน ชอบไหว้พระ ชอบให้อุ้มเดินเที่ยวหรือใส่รถเข่นไปนอกบ้าน
 16. เกิดวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันอังคาร  ขึ้น ๑ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  พูดจาฉะฉาน ไม่กลัวใคร คุ้มครองผู้อ่อนแอกว่า ใจบุญ วาสนาสูง ชอบเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบมองรูปพระ
 17. เกิดวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันพุธ  ขึ้น ๒ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  โยกย้ายเดินทางบ่อย เก่งในทางเจรจา ใจบุญชอบให้ทาน สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่
 18. เกิดวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี  ขึ้น ๓ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ใจบุญชอบให้ทาน ชอบช่วยเหลือนคนตกทุกข์ได้ยาก
 19. เกิดวันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันศุกร์   ขึ้น ๔ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _   เดินทางไกล สู้ชีวิตไม่ท้อถอย ชอบให้ทานแก่คนยากจน แนะนำให้ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานสะเดาะเคราะห์ ชอบมองรูปพระ เสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ
 20. เกิดวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันเสาร์  ขึ้น ๕ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  ชอบให้ทานแก่คนยากจน แนะนำให้ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานสะเดาะเคราะห์ ชอบมองรูปพระ เสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ
 21. เกิดวัน_ที่ 21 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์  ขึ้น ๖ ค่ำ  เดือน ๘   ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  เป็นผู้นำ มีความพากเพียรพยายามสูง ตั้งใจจะทำสิ่งใดต้องทำให้สำเร็จ มั่นใจในตัวเองสูงมาก ถ้าเป็นนักรบศัตรูจะเกรงกลัว ถ้าเป็นพระเกจิอาจารย์จะชื่อเสียงโด่งดังด้านโชคลาภการเงิน  อาจต้องผ่าออกช่องท้อง ให้พ่อแม่ทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้เด็กโดยการซื้อปลาตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป (เช่น ปลาดุก/ปลาช่อน/ปลาหมอ/ปลาทิบทิม) ไปปล่อยลงแม่น้ำ เพื่อให้เด็กคลอดสะดวกปลอดภัย เปิดเพลงบรรเลงเบาๆสบายๆให้ฟัง เด็กจะหลับง่ายยาวนาน
 22. เกิดวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันจันทร์  ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  เฉลียวฉลาด เก่งทางการวางแผนซับซ้อน การเกษตร แก้มยุ้ย น่ารัก ร่ำรวยเงินทอง มีอำนาจวาสนา
 23. เกิดวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันอังคาร  ขึ้น ๘ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  พูดจาฉะฉาน ไม่กลัวใคร คุ้มครองผู้อ่อนแอกว่า ใจบุญ วาสนาสูง ชอบเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบมองรูปพระ
 24. เกิดวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันพุธ  ขึ้น ๙ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  โยกย้ายเดินทางบ่อย เก่งในทางเจรจา ใจบุญชอบให้ทาน สัมผัสที่หกสูง ให้โชคลาภแก่พ่อแม่
 25. เกิดวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันพฤหัสบดี  ขึ้น ๑๐ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงดู ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ใจบุญชอบให้ทาน ชอบช่วยเหลือนคนตกทุกข์ได้ยาก
 26. เกิดวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558  (วันสุนทรภู่)

  • จันทรคติ : วันศุกร์  ขึ้น ๑๑ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  เดินทางไกล สู้ชีวิตไม่ท้อถอย ชอบให้ทานแก่คนยากจน แนะนำให้ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานสะเดาะเคราะห์ ชอบมองรูปพระ เสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ
 27. เกิดวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันเสาร์  ขึ้น ๑๒ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  ชอบให้ทานแก่คนยากจน แนะนำให้ทำบุญปล่อยปลาสังฆทานสะเดาะเคราะห์ ชอบมองรูปพระ เสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ
 28. เกิดวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันอาทิตย์  ขึ้น ๑๓ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  เป็นผู้นำ มีความพากเพียรพยายามสูง ตั้งใจจะทำสิ่งใดต้องทำให้สำเร็จ มั่นใจในตัวเองสูงมาก ถ้าเป็นนักรบศัตรูจะเกรงกลัว ถ้าเป็นพระเกจิอาจารย์จะชื่อเสียงโด่งดังด้านโชคลาภการเงิน  อาจต้องผ่าออกช่องท้อง ให้พ่อแม่ทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้เด็กโดยการซื้อปลาตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป (เช่น ปลาดุก/ปลาช่อน/ปลาหมอ/ปลาทิบทิม) ไปปล่อยลงแม่น้ำ เพื่อให้เด็กคลอดสะดวกปลอดภัย เปิดเพลงบรรเลงเบาๆสบายๆให้ฟัง เด็กจะหลับง่ายยาวนาน
 29. เกิดวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันจันทร์  ขึ้น ๑๔ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  เฉลียวฉลาด เก่งทางการวางแผนซับซ้อน การเกษตร แก้มยุ้ย น่ารัก ร่ำรวยเงินทอง มีอำนาจวาสนา
 30. เกิดวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558
  • จันทรคติ : วันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๘  ปีมะแม
  • พื้นดวงชะตา : _  พูดจาฉะฉาน ไม่กลัวใคร คุ้มครองผู้อ่อนแอกว่า ใจบุญ วาสนาสูง ชอบเสียงพ่อแม่สวดมนต์ไหว้พระ ชอบมองรูปพระ

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ
พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

 บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์(และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  DTAC_โทร. 081-533-3529,   AIS_โทร. 093-240-0151,   คลิกตรงนี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม-วิธีใช้บริการดูดวงทาโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ท

AN 50x50 (13KB)patomtip_jpeg| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ |

1005

%d bloggers like this: