ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) เดือนมิถุนายน 2558

zdcv

พยากรณ์ดวงชะตาจากปีเกิด (12 นักษัตร)
1-30 มิถุนายน
2558

Yearly horoscope in 1-30 June 2015.
Predict from year of birth. (12 fixed star)

………………………………

*อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย__นับวันเวลาตามระบบจันทรคติ  จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล-ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามการนับแบบระบบสุริยะคติ  ปฏิทินที่ธนาคารหรือร้านค้าแจกฟรีส่วนใหญ่พิมพ์ผิดพลาด ไปเปลี่ยนปีนักษัตรก่อนเวลาจริงหลายเดือน (ขอให้ผู้บริหารธนาคารและโรงพิมพ์โปรดแก้ไขด้วยครับ เพื่อมิให้เยาวชนไทยเข้าใจผิด ถามนักดาราศาสตร์ทุกท่านก็จะทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ)
 3. ถ้าท่านผู้อ่านเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปถึงก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันสงกรานต์) ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรเดียวกับก่อนวันที่ 1 มกราคม (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551
Who was born in 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008.

 1. อดีต  Past __ตึงเครียด นอนไม่หลับ ม่าย
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ก้าวหน้า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อน งานกินเลี้ยง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สมหวัง เงียบๆ ไม่บอกใคร
   • สามีภรรยา  Lover-married __ท่องเที่ยว
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ซื้อ/ซ่อม บ้านสำนักงาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__บวช ศึกษาธรรม ต้องการหลุดพ้นจากทุกข์
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ต้นเหตุความเจ็บป่วย
  • การงาน   Work __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • การเงิน  Finance __ได้ตามเป้าหมาย
  • โชค ลาภ  Fortune __จากหน้าที่การงาน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สุขภาพ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อึดอัดขัดข้อง ภาระกิจล้นมือ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เร่ง ด่วน อุบัติเหตุเล็กน้อย
  • สรุป  Summarize __ลังเลการตัดสินใจ

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552
Who was born in 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009.

 1. อดีต  Past __บริหารหนี้สิน เงินกู้
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__วิตกกังวล
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญให้ทาน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__โยกย้ายเปลี่ยนแปลง สัมพันธ์ลึกซึ้ง
   • สามีภรรยา  Lover-married __อดทน อดกลั้น รอคอยโอกาส ใช้สมาธิสูง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เหน็ดเหนื่อย ต่อสู้ ชวนทะเลาะ ท้าทาย นินทา
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิธีสร้างรักษามิตรไมตรี การทูต
  • การงาน   Work __หยุด พัก เลิกทำ(บางอย่าง) ลาออก
  • การเงิน  Finance __ลงทุนเพื่อสุขภาพ
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ถ้ามีโอกาสควรไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจคลายเครียด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ให้ความรัก เมตตากรุณา มุทิตา อุเบกขา ต่อคนทั่วไป
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __โครงการมากมาย ทำแล้วรวย อยากทำอะไรให้รีบทำทันที
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ตำแหน่ง ความมั่นคงในชีวิต
  • สรุป  Summarize __ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553
Who was born in 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010.

 1. อดีต  Past __ใช้ความเมตตา แก้ไขปัญหา
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ค่าใช้จ่ายสูง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ให้/ต้องการปลดปล่อย มีอิสระ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดกฎหมายศีลธรรม
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานกินเลี้ยงฉลอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__โครงการมากมาย ยังไม่ได้ทำ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พระธรรม ความจริง ทางพ้นทุกข์
  • การงาน   Work __หมอดู ตรวจดวงชะตา ยารักษาโรค เภสัช
  • การเงิน  Finance __คิดจะปรับปรุงวิถีชีวิต
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ได้จาากความฝัน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง วางแผนไว้ล่วงหน้า
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __มรดก บ้าน ที่ดิน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ขโมย มีความลับ เก็บซ่อนบางอย่างไว้
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เศร้าโศรกเสียใจ ทบทวนความคิดการกระทำ
  • สรุป  Summarize __กฏแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)

Born in Rabbit fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554
Who was born in 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.

 1. อดีต  Past __ได้โชคได้ลาภ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ร่ำรวย เศรษฐีนี
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ารวย มหาเศรษฐี
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
   • สามีภรรยา  Lover-married __พึ่งพาตนเอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__บวช
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พ่อค้าคนกลาง นายหน้า ค้าขายที่ดิน
  • การงาน   Work __อึดอัดขัดข้อง
  • การเงิน  Finance __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้ให้มากที่สุด
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากพระ ครูบาอาจารย์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปวดหัว เครียด นอนไม่หลับ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้น
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ญาติ เพื่อนร่วมงาน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __งานใหม่
  • สรุป  Summarize __เก็บเงินก้อนใหญ่ไว้ทำทุน

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2495, 2507, 2519, 2531, 2543, 2555
Who was born in 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012.

 1. อดีต  Past __งานกินเลี้ยง กับเพื่อน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__บริหารจัดการหนี้สิน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ โยกย้ายที่อยู่ งาน ซ่อมแซมบ้านสำนักงาน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สมหวังปนผิดหวัง
   • สามีภรรยา  Lover-married __ได้งานใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ตรวจเช็คซ่อมรักษาสุขภาพ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สับสนการตัดสินใจ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความตาย รักษาโรค อุบัติเหตุ
  • การงาน   Work __โครงการมากมาย ทำแล้วรวย เริ่มทำไปบ้างแล้ว
  • การเงิน  Finance __ได้จากผลงาน
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ห้ามทุ่มเทเกินฐานะ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ต้องการความสงบ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เงียบ เหงา อยู่คนเดียว ปลีกวิเวก
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล แก้ไขปัญหาใหญ่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __แนะนำให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ในฝัน
  • สรุป  Summarize __ขยันทำงานหาเงิน

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556
Who was born in 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

 1. อดีต  Past __ทบทวนความคิดตัดสินใจการกระทำ ให้อยู่ในศีลในกฎหมาย
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ระวังเหตุด่วน กระทันหัน ที่ทำให้ตกใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เภสัช สมุนไพร
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เพื่อน
   • สามีภรรยา  Lover-married __วนเวียน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แอบมีความลับ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สวยเริด ทันสมัย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __วิธีแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  • การงาน   Work __พักสักครู่ ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา
  • การเงิน  Finance __ดี ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __บริหารจัดการเงิน ในธนาคาร
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สิ้นสุด เริ่มใหม่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ทบทวนอดีตที่ผ่านมา
  • สรุป  Summarize __ซื้อ สร้าง เสริม เพิ่ม ต่อ เติม อุปกรณ์สื่อสารทันสมัย

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557
Who was born in 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

 1. อดีต  Past __ตรวจเช็ครักษาสุขภาพ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__พบเหตุด่วน เหตุร้าย กระทันหัน ทำให้ตกใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พระ ครูบา อาจารย์ ผู้ทรงศีล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
   • สามีภรรยา  Lover-married __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ โครงการที่ดีมีมากมาย ยังไม่ได้ทำ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปกป้องผลประโยชน์ของตน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฎหมาย ความยุติธรรม พิพากษา
  • การงาน   Work __สำเร็จ ตามเป้าหมาย งานฉลอง
  • การเงิน  Finance __ซื้อขายแลกแเปลี่ยน นายหน้าค้าที่ดิน
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __คิดจะปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เก็บของเก่ามาใช้งาน บริหารหนี้สิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยายกิจการ เรียนต่อ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนในครอบครัว
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __โชคลาภ ทุนการศึกษา
  • สรุป  Summarize __ทำบุญให้ทาน

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

Born in Goat fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558
Who was born in 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

 1. อดีต  Past __เริ่มต้นชีวิตใหม่ ความสงบ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เดินทางท่องเที่ยว
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ฉลองความสำเร็จ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สนับสนุนเงินทุน
   • สามีภรรยา  Lover-married __คิดจะปรับปรุงความสัมพันธ์
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พบเพื่อนเก่า
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ขยับขยาย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักระยะสั้นๆ
  • การงาน   Work __ทบทวนให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
  • การเงิน  Finance __ค่าใช้จ่ายสูง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ซ่อม ฟื้นฟูสุขภาพ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ไม่แน่ไม่นอน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __นายนายพ่อค้าคนกลาง ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __กลับมาจากแดนไกล
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เจ็บป่วย
  • สรุป  Summarize __ทันสมัย ยานพาหนะคันใหม่

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559
Who was born in 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

 1. อดีต  Past __วางแผนดำเนินชีวิต-หน้าที่การงาน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ทำบุญให้ทานสะเดาะเคราะห์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คัดเลือกใช้สิ่งของและวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สมหวัง อย่างเงียบๆ เรียบง่าย
   • สามีภรรยา  Lover-married __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย แตกแยก พบแพทย์ ผ่าตัด
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ครู บวช ถือศีล ปลีกวิเวก
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เชื่อโชคลาง รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __แฟชั่น สวย ทันสมัย ใหม่เสมอ
  • การงาน   Work __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อึดอัด ขัดข้อง เข้าเฝือก
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ยุ่งกับญาติ กับงาน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปัญหาหัวใจ ค่าใช้จ่ายสูง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจ็บป่วย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  • สรุป  Summarize __สู้แล้วจะชนะ ไม่สู้แพ้

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548
Who was born in 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005.

 1. อดีต  Past __ลังเลการตัดสินใจ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__คัดเลือกใช้สิ่งของและวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ำรวยเงินทอง เศรษฐีนี
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แอบ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ชื่อเสียงโด่งดัง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __รับตำแหน่งใหม่ ชีวิตมั่นคงมากขึ้น
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ได้งานใหม่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ต้นทุนผลิต กำไร ขาดทุน โบนัท
  • การงาน   Work __ ธุรกิจขนาดใหญ่  มหาชน
  • การเงิน  Finance __ดีขึ้น ได้จากการปรับปรุงบ้าน สำนักงาน
  • โชค ลาภ  Fortune __ไม่ควรเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพที่ดี โรงพยาบาล
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำบุญให้ทาน สะเดาะห์เคราะห์ แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __งานมากมาย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความมยุติธรรม
  • สรุป  Summarize __บริหารจัดการมรดกที่ดิน

……………………..

11 จอ(สุนัข)(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

Born in Dog fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549
Who was born in 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006.

 1. อดีต  Past __บริหารจัดการมรดกที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ค้นหาสัจธรรม ความเป็นจริง ต้องการพ้นทุกข์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปรับปรุงบ้าน สำนักงาน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ฟื้นฟูสุขภาพ
   • สามีภรรยา  Lover-married __มีข้อตกลงแลกเปลี่ยน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __นิ่ง ท่ามกลางความวุ่นวาย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เหตุฉุกเฉิน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คิดทบทวนความคิดการกระทำในอดีต
  • การงาน   Work __ซับซ้อน ค้าปลีก
  • การเงิน  Finance __ขึ้นอยู่กับงานที่ทำ แบกภาระ
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ครอบครัวพร้อมหน้า
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจ็บป่วย
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ทุนดำเนินงาน
  • สรุป  Summarize __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง

……………………..

12 กุน(หมู)

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig fixed star.
คนที่เกิดปี พ.ศ. 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550
Who was born in 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007.

 1. อดีต  Past __ปัญหาใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__บริหารเงินในธนาคาร
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ชวนทะเลาะ
   • สามีภรรยา  Lover-married __หงุดหงิดง่าย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __โกรธง่าย โรคความดันโลหิตสูง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__โครงการมากมายที่อยากทำ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  • การงาน   Work __ควรทำบุญให้ทาน สะเดาะเคราะห์
  • การเงิน  Finance __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ไม่แน่นอน ขึ้นๆลงๆ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __งานหนัก สอบ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เหตุด่วน เหตุร้าย ฉุกเฉิน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อน หุ้นส่วน
  • สรุป  Summarize __พึ่งพาตนเอง

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ

 พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง) บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์(และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  DTAC_โทร. 081-533-3529,   AIS_โทร. 093-240-0151   คลิกที่นี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม-วิธีใช้บริการดูดวงทาโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ท

AN 50x50 (13KB)patomtip_jpeg| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ |

1004

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: