ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) เดือนพฤษภาคม 2558

xvea

พยากรณ์ดวงชะตาจากปีเกิด (12 นักษัตร)
1-31 พฤษภาคม
2558

Yearly horoscope in 1-31 May 2015.
Predict from year of birth. (12 fixed star)

………………………………

*อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย__นับวันเวลาตามระบบจันทรคติ  จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล-ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามการนับแบบระบบสุริยะคติ  ปฏิทินที่ธนาคารหรือร้านค้าแจกฟรีส่วนใหญ่พิมพ์ผิดพลาด ไปเปลี่ยนปีนักษัตรก่อนเวลาจริงหลายเดือน (ขอให้ผู้บริหารธนาคารและโรงพิมพ์โปรดแก้ไขด้วยครับ เพื่อมิให้เยาวชนไทยเข้าใจผิด ถามนักดาราศาสตร์ทุกท่านก็จะทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ)
 3. ถ้าท่านผู้อ่านเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปถึงก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันสงกรานต์) ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรเดียวกับก่อนวันที่ 1 มกราคม (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat fixed star.

 1. อดีต  Past __เจ็บป่วย พ่ายแพ้ กระดูกหลัง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ร่ำรวย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ถูกคิดคาม ขอยืมเงินทอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ปลดปล่อย ต้องการอิสระภาพ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ค่าใช้จ่ายสูง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัมผัสที่หก
  • การงาน   Work __ขยายกิจการ
  • การเงิน  Finance __จงอยู่ในศีลธรรม ห้ามเล่นการพนัน
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __แข็งแรง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __งานใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ต้องการควาสงย
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทางไกล
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ขยันทำงานเก็บเงินทุน
  • สรุป  Summarize __บ้าน สำนักงาน

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox fixed star.

 1. อดีต  Past __ขยายกิจการสาขา ปริญญาเอก
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__กำไร โบนัท เด็กให้โชคลาภ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญให้ทาน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เดินทางท่องเที่ยว
   • สามีภรรยา  Lover-married __โกหก หลอกลวง ผิดศีล 5
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __วิศวะกร วางแผนชีวิตการงานในอนาคต
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__โครงการมากมายที่จะทำ ทำแล้วรวย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • การงาน   Work __ไร่นาสวนผสม ธุรกิจครบวงจร
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __เฉียด
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สมาธิปำยัด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ร่างกายต้องการพักผ่อน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __พึ่งพาตนเอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สถาบันการเงิน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __โชคลาภ
  • สรุป  Summarize __ทางสายกลาง

 

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger fixed star.

 1. อดีต  Past __คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__สับสน ลังเลการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รอคอยโอกาสที่ดีกว่า
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__บ้าน สำนักงาน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทำบุญ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ความรัก
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ถกเถียง ปัญหาเล็กน้อย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โครงการ
  • การงาน   Work __เลี้ยง ดูแลเด็ก ลูกหลาน ให้โชค
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __เพื่อน เพื่อนบ้าน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __พึ่งพาตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สุขสมหวังตามความปรารถนา
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทบทวนความคิดการกระทำที่ผ่านมา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความยุติธรรม
  • สรุป  Summarize __อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม

 

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)

Born in Rabbit fixed star.

 1. อดีต  Past __งานส่วนใหญ่ก้าวหน้า บางส่วนไม่ก้าวหน้า
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__รักษาผลประโยชน์ของตนเองไว้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการมรดกที่ดิน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนรักทิ้งร้างห่างไกล
   • สามีภรรยา  Lover-married __คิดจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำบุญให้ทาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปานกลาง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ศีล ธรรม
  • การงาน   Work __เดินทาง โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __วางแผนงาน ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทมหาชน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ร่ำรวย มั่นคง ถาวร
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • สรุป  Summarize __สัมผัสที่หก

 

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon fixed star.

 1. อดีต  Past __โครงการมากมาย คิดจะทำ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__พักงานระยะสั้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ คดีความ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__หลงรัก
   • สามีภรรยา  Lover-married __เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สับสนยุ่งวุ่นวาย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สมหวัง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __หัวใจ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน
  • การงาน   Work __ชุดทำงานใหม่ ทันสมัย ยานพาหนะใหม่
  • การเงิน  Finance __บริหารจัดการบ้าน ใช้เป็นสำนักงาน
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ชายสูงอายุอุปถัมภ์
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทดลองทรงศีล
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ผู้บริหาร
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __งานใหม่
  • สรุป  Summarize __ฉลองความสำเร็จ

 

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake fixed star.

 1. อดีต  Past __เด็กให้โชคลาภ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__อึดอัดขัดข้อง จะไปไหนก็ไม่สะดวก ภาระกิจมากล้นมือ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทรัพยากรที่มีค่า ในทะเล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนรักทิ้งร้างห่างไกล
   • สามีภรรยา  Lover-married __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำงานหนัก
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทำบุญให้ทาน
  • การงาน   Work __ให้ศิลปความสวยงามเป็นองค์ประกอบสำคัญ
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __คนรัก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ดีเด่นการเงิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เพิ่อน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สุขภาพที่ดี
  • สรุป  Summarize __สำเร็จแต่ช้าหน่อย

 

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse fixed star.

 1. อดีต  Past __คัดเลือก รอคอยโอกาศที่ดีกว่า
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ฉลองความสำเร็จ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__วางแผนชีวิตในอนาคต
   • สามีภรรยา  Lover-married __วนเวียน เสี่ยงภัย เงินกู้
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __มีความรัก
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปัญหาซับซ้อน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การค้าขาย ยานพาหนะ
  • การงาน   Work __เดินทางไกล ห่างไกลจากครอบครัว
  • การเงิน  Finance __ซื้อขายแลกเปลี่ยน ขึ้นๆลงๆ ไม่แน่นอน
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เจ็บป่วย
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ขยายกิจการ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทบทวนความคิดการกระทำ ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ขอความช่วยเหลือ
  • สรุป  Summarize __อยู่คนเดียว เงียบเหงา เศร้าซึม ปลีกวิเวก

 

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

Born in Goat fixed star.

 1. อดีต  Past __คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เจ็บป่วย พ่ายแพ้ กระดูกหลัง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ไม่แน่นอน มีความเสี่ยง วนเวียน เงินกู้
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__หนักแน่น แบกภาระ
   • สามีภรรยา  Lover-married __บวชเรียนศึกษาธรรม ต้องการพ้นทุกข์
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขยันทำงาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เคมี
  • การงาน   Work __สิ้นสุด หยุด สะดุด
  • การเงิน  Finance __ระวัง ทบทวนความคิดการกระทำ ก่อนการตัดสินเรื่องใดๆ
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง เก็บของเก่ามาใช้
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เก็บเงินก้อนใหญ่เตรียมนำไปใช้
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สัมผัสที่หก
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โชคลาภ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สัญญา
  • สรุป  Summarize __ทำบุญให้ทาน

 

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey fixed star.

 1. อดีต  Past __รักษา สัญญา เพื่อสุขภาพ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__งานใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พบรักใหม่ คุยถูกใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __เก็บไว้ในใจ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อุปสรรคเล็กน้อย แก้ไขได้
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ เรียนหนักมาก
  • การงาน   Work __หลักการตัดสินใจ
  • การเงิน  Finance __ติดตาม ทวงหนี้สิน ยืมเงินทอง
  • โชค ลาภ  Fortune __จากคนรัก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ร่ำรวย มหาศาล มหาชน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำเพื่อครอบครัว
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __รอคอยโอกาสที่ดีที่สุด
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สิ้นสุด เริ่มใหม่ วัฏฏะ
  • สรุป  Summarize __ผลกำไร รับจ่ายโบนัท

 

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster fixed star.

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ครอบครัว พร้อมหน้า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รักษา พยาบาล พักฟื้นสุขภาพ โรงพยาบาล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เครียด
   • สามีภรรยา  Lover-married __รับตำแหน่งใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พบรักใหม่ถูกใจ รักษาสุขภาพ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางระยะใกล้
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คิดจะปรับปรุงคุณภาพชีวิต
  • การงาน   Work __อุปสรรคเล็กน้อยแก้ไขได้
  • การเงิน  Finance __บ้าน สำนักงาน
  • โชค ลาภ  Fortune __ไม่ควรเสี่ยงโชคเกินกำลังตนเอง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ความดันเบาหวานไขมันหัวใจ
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ติดตาม ขอยืมเงินทอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ช้า แต่สำเร็จ
  • สรุป  Summarize __ขยันทำงาน

 

……………………..

11 จอ(สุนัข)(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

Born in Dog fixed star.

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__อกหักรักคุดผิดหวังอย่างแรง ความดันเบาหวานไขมันหัวใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ทะเลาะถกเถียงอย่างหนัก
   • สามีภรรยา  Lover-married __โยกย้าย งานที่อยู่อาศัย ซ่อมบ้าน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แอบมีความลับ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ค้าขาย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  • การงาน   Work __การเงินการธนาคาร
  • การเงิน  Finance __ฟื้นคืนชีพ
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ต้องการความสงบ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจรจาต่อรอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สะเดาะเคราะห์
  • สรุป  Summarize __วางแผนชีวิตและงาน

 

……………………..

12 กุน(หมู)

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig fixed star.

 1. อดีต  Past __อกหักรักคุด โรคความดันเบาหวานไขมันหัวใจภูมิแพ้
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__อึดอัดขัดข้องไปไหนไม่สะดวก ภาระกิจมากล้น
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เก็บไว้ในใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __เหมือนอยู่คนเดียว
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เด็กให้โชค
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__กู้เงิน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คัดเลือก หาสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  • การงาน   Work __ซับซ้อน
  • การเงิน  Finance __รอคอยโอกาสที่ดีที่สุด
  • โชค ลาภ  Fortune __เครื่องมือสื่อสาร อินเตอร์เน็ท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __แข็งแรง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __โครงการมากมายรอทำ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เจรจาต่อรอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปรับปรุงวิถีชีวิต
  • สรุป  Summarize __อดทน ฝึกสมาธิ

…………………………………

พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

หมอดูทายแม่นๆ บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์(และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  DTAC_โทร. 081-533-3529,   AIS_โทร. 093-240-0151,  (คลิกตรงนี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม-วิธีใช้บริการดูดวงทาโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ท)

AN 50x50 (13KB)patomtip_jpeg| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ |

โฆษณา

%d bloggers like this: