ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี) รายเดือนพฤษภาคม 2558

17May2015

พยากรณ์ดวงชะตารายเดือน พฤษภาคม 2558
ทายจากเดือนเกิด (12 ราศี)

Monthly horoscope in May 2015.
Predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

(1)

ราศีเมษ-แกะ
(13 เมษายน–13 พฤษภาคม)

Born in Aries.
(13 April – 13 May)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __ทำงานแข่งกับเวลา แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เสริมสวย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พักงานระยะสั้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เตรียมตัวแต่งงาน
   • สามีภรรยา  Lover-married __บริหารจัดการระบบการเงินในครอบครัว
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __นิ่งเฉย มั่นคงมากขึ้น ไปเที่ยวทะเล
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คนรักเดินทางไกลไป/กลับมาหา
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ครู ความเชื่อ สัจธรรม ความจริง หนทางหลุดพ้นจากทุกข์
  • การงาน   Work __เจรจาต่อรอง
  • การเงิน  Finance __หญิงสูงอายุ
  • โชค ลาภ  Fortune __ของเก่า เลขเก่า
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เป็นไปตามลางสังหรณ์
 4. อนาคตไกล  Distant future __วิตกกังวลในอนาคตในบางเรื่อง
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สู้แล้วจะชนะ ไม่สู้แพ้
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • สรุป  Summarize __เหน็ดเหนื่อยเหมื่อยล้ากายใจ

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว
(14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)

Born in Taurus.
( 14 May – 13 June)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __เดินทางระยะสั้นๆ ค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เดินทางไกล ต่อสู้ เหน็ดเหนื่อย เหมื่อยล้า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทะเล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีแม่สื่อ-คนช่วยชักนำพาความรักมาให้  (matchmaker)
   • สามีภรรยา  Lover-married __อึดอันขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ฝึกสมาธิ ใช้อดทน บนบานศาลกล่าว บนบาลศาลกล่าว (vow)
  • การงาน   Work __ได้รับกำไร โบนัท
  • การเงิน  Finance __ได้จากงานชิ้นใหม่
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __โรคเก่ากำเริบ
 4. อนาคตไกล  Distant future __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ตรวจดวงชะตา
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __มรดกที่ดิน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เครียด นอนไม่ค่อยหลับ
  • สรุป  Summarize __อุบัติเหตุเล็กน้อย ทำให้ตกใจ

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่
(14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)

Born in Gemini.
(14 June – 14 July)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __ร่ำรวย บริหารการเงินในธนาคาร
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เสริมสวย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เจ็บป่วย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แต่งงาน
   • สามีภรรยา  Lover-married __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขยันทำงาน เก็บเงิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ผิดศีลธรรม
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การเงิน การธนาคาร มรดก
  • การงาน   Work __กำลังจะได้งานใหม่
  • การเงิน  Finance __หญิงสูงอายุ
  • โชค ลาภ  Fortune __งานใหม่
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตไกล  Distant future __อึดอัดขัดข้องบ้าง
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การเงิน ร่ารวย
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ตัดสินใจ ความยุติธรรม
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สิ้นสุดแล้วเริ่มต้นใหม่
  • สรุป  Summarize __เครียด

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู
(15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)

Born in Cancer.
(15 July -16 August)

 • อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __แก้ปัญหาเร่งด่วน
 • ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__วิตกกังวล
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่อสู้ปัญหาใหญ่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แบกรับภาระ
   • สามีภรรยา  Lover-married __สิ้นสุด สูญเสีย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ความเห็นไม่ตรงกัน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__บวช ศึกษาพระธรรม ค้นหาความจริง
 • อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __อุบัติภัยไม่คาดคิดและวิธีการแก้ไขปัญหา
  • การงาน   Work __ใช้หลักความยุติธรรม
  • การเงิน  Finance __สะเดาะเคราะห์
  • โชค ลาภ  Fortune __เบอรโทรศัพท์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __กินอยู่เพื่อสุขภาพ
 • อนาคตไกล  Distant future __เป็นไปตามลางสังหรณ์
 • คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __งานใหม่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เครียด
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง
  • สรุป  Summarize __เพื่อน

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต
(17 สิงหาคม–16 กันยายน)

Born in Leo.
(17 August – 16 September)

 • อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __วิตกกังวล
 • ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__พึ่งพาตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เจ็บป่วย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พักสักครู่
   • สามีภรรยา  Lover-married __ตึงเครียด
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
 • อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
  • การงาน   Work __ขยายงาน ใช้อินเตอร์เน็ทมากขึ้น
  • การเงิน  Finance __คัดเลือก จัดสรร
  • โชค ลาภ  Fortune __ร่ำรวย ธนาคาร
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • อนาคตไกล  Distant future __เด่นทางการค้าขาย ยานพาหนะคันใหม่
 • คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ควรสะเดาะเคราะห์
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ขยายกิจการ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อน หุ้นส่วน บริษัท
  • สรุป  Summarize __ทำสัญญาทางการค้า

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว
(17 กันยายน–16 ตุลาคม)

Born in Virgo.
(17 September – 16 October)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __วางแผนงาน/ชีวิต
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__รอคอยโอกาสที่ดีกว่า เชื่อในโชคลางสัมผัสที่หกของตัวเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ด้านมืดและสว่าง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คัดเลือก
   • สามีภรรยา  Lover-married __รักใครกลมเกียว
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ซื้อหาใช้อุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์มากขึ้น
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปัญหาซับซ้อน กินยาหลายขนาน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทดสอบ แข่งขัน ชิงรางวัล
  • การงาน   Work __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • การเงิน  Finance __อึดอัดขัดข้อง ไม่สะดวก
  • โชค ลาภ  Fortune __จากคนในครอบครัว
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เศร้าเหงาสะเทือนใจ
 4. อนาคตไกล  Distant future __ไม่แน่นอน วิตกกังวล
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หญิงแกร่ง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เจ็บป่วย ความตาย
  • สรุป  Summarize __ดีเด่นการเงินการธนาคาร

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง
(17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)

Born in Libra.
(17 October – 15 November)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __เหตุไม่คาดคิด
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ปัญหาเล็กน้อยแก้ไขได้ เหนื่อยหอบ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ขยายกิจการสาขา
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คิดมาก เครียด
   • สามีภรรยา  Lover-married __โรคหัวใจ ค่าใช้จ่ายสูง ภูมิแพ้
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__รอคอย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรตามธรรมชาติ
  • การงาน   Work __ขยันทำงานหาเงิน
  • การเงิน  Finance __ท่องเที่ยว
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตไกล  Distant future __สงบเงียบ สมหวังเงียบๆ
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __บริหารการเงินในธนาคาร
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปรับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่การงาน
  • สรุป  Summarize __ปัญหาซับซ้อน

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง
(16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)

Born in Scorpio.
(16 November – 15 December)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __งานมีทั้งก้าวหน้าและถอยหลัง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ร่ำรวย เงินล้าน มรดก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปกป้องรักษาสิ่งที่เป็นของตนเอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ให้สัญญา หมั่นหมาย
   • สามีภรรยา  Lover-married __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ปัญหาซับซ้อน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  • การงาน   Work __เดินทาง โยกย้าย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม
  • การเงิน  Finance __ชายสูงอายุ ธุรกิจขนาดใหญ่
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __โรคหัวใจ
 4. อนาคตไกล  Distant future __อึดอัดขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก ภารกิจมากมาย
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ครูบาอาจารย์ นักบวช ผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __โชคลาภก้อนใหญ่
  • สรุป  Summarize __หมอดู ตรวจดวงชะตา

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู
(16 ธันวาคม–14 มกราคม)

Born in Sagittarius.
(16 December -14 January)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __โชคลาภลอย
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ขอพร อธิฐาน สวดมนต์ ภาวนา ฝึกสมาธิ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เจ็บป่วย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีแม่สื่อ-คนช่วยชักนำพาความรักมาให้  (matchmaker)
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทะเลาะถกเถียงกันในเรื่องเล็กน้อยไร้สาระ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานก้าวหน้า สอบ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__คนรักทิ้งร้างห่างไกล/กลับมา
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • การงาน   Work __ทบทวน มองหาความผิดพลาด ปรับปรุงวิธีทำงาน
  • การเงิน  Finance __เงินด่วน ฉุกเฉิน
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สูงอายุ
 4. อนาคตไกล  Distant future __ทำบุญให้ทานสะเดาะเคราะห์
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ครอบครัวพร้อมหน้า
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ความรัก เมตตา กรุณา อุเบกขา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __พักสักครู่
  • สรุป  Summarize __ขยายกิจการ

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล
(15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)

Born in Capricorn.
(15 January – 12 February)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __งานก้าวหน้า สอบไล่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__บริหารจัดการบ้าน/สำนักงาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อดทนสูง ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สับสนการตัดสินใจ
   • สามีภรรยา  Lover-married __คิดทบทวน ความผิด พลาดที่ผ่านมาแล้ว
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คนรักทิ้งร้างห่างไกล/กลับมา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ผิดศีลธรรม
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สอบ ไล่ แข่งขัน ชิงรางวัล
  • การงาน   Work __เพื่อสุขภาพ
  • การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  • โชค ลาภ  Fortune __ดีมาก ดีที่สุด ได้รับมรดกตกทอด
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ดีมาก
 4. อนาคตไกล  Distant future __หมอดู ตรวจดวงชะตา
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ใช้สัมผัสที่หกช่วยในการทำงานตัดสินใจ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พึ่งพาตนเอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ถูกขอยืมเงินทอง
  • สรุป  Summarize __โรคเก่ากำเริบ ใช้หนี้สิน

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ
(13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)

Born in Aquarius.
(13 February – 13 March)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __แอบ มีความลับ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ครอบครัวพร้อมหน้า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระหันหัน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__พักสักครู่
   • สามีภรรยา  Lover-married __เก็บเงินมากมาย เป็นเงินทุน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__วิตกกังวลใจ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __หมอดู ตรวจดวงชะตา
  • การงาน   Work __เดินทางไกล ยานพาหนะ
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __เป็นกฏแห่งกรรม
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตไกล  Distant future __ติดต่อสื่่อทางด้วยอินเตอร์เร็ทมือถือมากขึ้น
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางท่องเที่ยว
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เศรษฐีนี
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __รอคอยโอกาสที่ดีกว่า
  • สรุป  Summarize __ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา
(14 มีนาคม–12 เมษายน)

Born in Pisces.
(14 March – 12 April)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __ดีเด่นนการเงินการธนาคาร
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__งานใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __บวชเรียนศึกษาธรรมะ ค้นหาความจริง หนทางพ้นจากทุกข์
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อกหักรักคุด
   • สามีภรรยา  Lover-married __อึดอัดขัดข้อง ภาระกิจรัดตัว
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วยอุบัติเหตุ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__หมอ สมุนไพร
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฏหมายมรดกที่ดิน
  • การงาน   Work __เจรจาต่อรอง
  • การเงิน  Finance __มีปัญหาใหญ่
  • โชค ลาภ  Fortune __เลขที่บ้าน/สำนักงาน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตไกล  Distant future __กินดื่มเพื่อสุขภาพ
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำงานหนัก
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __โรงพยาบาล
  • สรุป  Summarize __ทำบุญให้ทานสะเดาะเคราะห์

…………………………………

พยากรณ์โดย อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)

หมอดูทายแม่นๆ บริการตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดทางโทรศัพท์(และอินเตอร์เน็ท)  ค่าบริการดูดวงทางโทรศัพท์ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  DTAC_โทร. 081-533-3529,   AIS_โทร. 093-240-0151,  (คลิกตรงนี้เพื่ออ่านเพิ่มเติม-วิธีใช้บริการดูดวงทาโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ท)

AN 50x50 (13KB)patomtip_jpeg| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ |

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: