วันมหาสงกรานต์ ในปี 2558

dbh56

วันมหาสงกรานต์ ในปี พ.ศ. 2558

  • ตามตำราโบราณ คนไทยในสมัยโบราณ โหราศาสตร์ไทย ใช้ระบบจันทรคติในการนับวันเดือนปี
  • ราศีเมษเป็นราศีแรกของทุกปีนักษัตร  เมื่อใดที่ดวงอาทิตย์เริ่มโคจรย่างเข้าสู่ราศีเมษเป็นวันแรก ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกปี และจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นปีนักษัตรใหม่ เรียกวันขึ้นปีนักษัตรใหม่นี้ว่า “วันมหาสงกรานต์”
  • สำหรับปี พ.ศ. 2558 นี้ วันมหาสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย คือวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะแม ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558
  • วันขึ้นปีใหม่ของทางราชการไทยในปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสากลนิยมทั่วโลก (ระบบสุริยะคติ) เป็นวันที่ 1 มกราคมของทุกปี และกำหนดวันสงกรานต์ให้เป็นวันที่ 13 เมษายน เป็นวันสงกรานต์ของทุกปี
  • วันสงกรานต์จึงคลาดเคลื่อนจากโบราณไปเล็กน้อย ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ คนไทยทุกคนจึงควรรู้ เข้าใจ และพิจารณาตามความเป็นจริง
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: