ดูดวงจากเดือนเกิด (12 ราศี) รายเดือนเมษายน 2558

dk59

ดวงชะตารายเดือน เมษายน 2558  พยากรณ์จากเดือนเกิด (12 ราศี)
Monthly horoscope in April 2015.  Predict from month of born. (12 Zodiac)

…………………………..

(1)

ราศีเมษ-แกะ  (13 เมษายน–13 พฤษภาคม)
Born in Aries. (13 April – 13 May)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __ขยายกิจการ เพิ่มทุนทรัพย์ เน้นการเรียนให้สูงขึ้น
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__อากาศร้อนจัด ระวังโรคความดัน จงอยู่ในศีล 5 และกฏหมาย จึงจะพ้นภัยอันตรายไปได้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __บริหารจัดการมรดกบ้านที่ดินรถยนต์
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ น้อยใจ ไปคนเดียว แสนงอน
   • สามีภรรยา  Lover-married __งาน/ภาระกิจใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางไกล ไป/กลับ  ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ลังเลการตัดสินใจ ชลอการตัดสินใจ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัจธรรม ความเป็นจริง นักบวช
  • การงาน   Work __เก็บของเก่ามาใช้ ทบทวนโครงการเก่า
  • การเงิน  Finance __รอคอย
  • โชค ลาภ  Fortune __วนเวียน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปวดหัว เครียด
 4. อนาคตไกล  Distant future __สมหวัง ปนผิดหวัง
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __รักษาฟื้นฟูสุขภาพ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนรักทิ้งร้างห่างไกล/กลับมา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __คนรักใคร่นับถือ
  • สรุป  Summarize __ติดตาม ขอยืมเงินทอง

……………………..

(2)

ราศีพฤษภ-วัว (14 พฤษภาคม–13 มิถุนายน)
Born in Taurus. ( 14 May – 13 June)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __เดินทางไกล ไป/กลับ ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ครอบครัวพร้อมหน้า แต่งงาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พึ่งพาตนเอง เหมือนอยู่คนเดียว
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต้องการความยุติธรรม
   • สามีภรรยา  Lover-married __บริหารจัดการบ้านสำนักงานต่อเติมซ่อมแซม
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __รอคอย การกลับมา เยี่ยมเยือน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__อารมณ์ไม่แน่นอน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การบริหารจัดการความเสี่ยง หนี้สิน กู้เงิน
  • การงาน   Work __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงคุณภาพ
  • การเงิน  Finance __สมหวังปนผิดหวัง
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากครูบาอาจารย์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตไกล  Distant future __ขยายกิจการ เรียนต่อ
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เก็บเกี่ยวผลผลิต มรรคผล
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สมาธิ อดทน รอคอย
  • สรุป  Summarize __ใช้การสื่อสารทันสมัยมากขึ้น มือถือเครื่องใหม่ ติดตั้งอินเตอร์เน็ท

……………………..

(3)

ราศีเมถุน-คนคู่ (14 มิถุนายน–14 กรกฎาคม)
Born in Gemini. (14 June – 14 July)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __ต้องการความสงบ เงียบ มีความหวัง เริ่มชีวิตใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ถูกติดตาม ขอยืมเงินทอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนดเดิม
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แม่สื่อชักนำพาไปสู่
   • สามีภรรยา  Lover-married __ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น เงินเดือนสูงขึ้น
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ตรวจดวงชะตา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทุนการศึกษา
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ลังเลการตัดสินใจ
  • การงาน   Work __เจ้านาย ชายสูงอายุอุปถัมป์
  • การเงิน  Finance __ภาวะสมดุล
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง ดี
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตไกล  Distant future __ไปโรงพยาบาล ตรวจซ่อมฟื้นฟูสุขภาพ
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารจัดกาารมรดกบ้านที่ดินรถยนต์
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนในครอบครัว
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ทะเล
  • สรุป  Summarize __เงินทุน ธนาคาร

……………………..

(4)

ราศีกรกฎ-ปู (15 กรกฎาคม–16 สิงหาคม)
Born in Cancer. (15 July -16 August)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __ตรวจเช็ครักษาเพื่อสุขภาพ ทำตามสัญญา สาบาน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ทำบุญสะเดาะเคราะห์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __วางแผนงาน รับตำแหน่งใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ถูกตามตื้อ
   • สามีภรรยา  Lover-married __คนรักทิ้งร้างห่างไกล/กลับมาหา
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แก้ไขปัญหาเก่า โรคเก่ากำเริบ จ่ายคืนหนี้สิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ไม่แน่นอน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัมผัสที่หก ความฝัน ศิลป
  • การงาน   Work __ธุรกิจขนาดใหญ่ มหาชน
  • การเงิน  Finance __เก็บเงินก้อนใหญ่ นำไปใช้เป็นเงินทุน
  • โชค ลาภ  Fortune __เฉียดโชคก้อนใหญ่
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ระวังโรควูบ-พักผ่อนไม่เพียงพอ
 4. อนาคตไกล  Distant future __พบเพื่อนร่วมรุ่น สมัยเก่าแก่
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เงินล้าน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โชคลาภ ดอกผล
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปัญหาผลประโยชน์ลึกลับทับซ้อน
  • สรุป  Summarize __เสียประโยชน์บางส่วนให้คู่แข่งขัน

 ……………………..

(5)

ราศีสิงห์-สิงโต (17 สิงหาคม–16 กันยายน)
Born in Leo. (17 August – 16 September)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __งานเสริม ใช้มือถืออินเตอร์เน็ทมากขึ้น
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__แก้ไขปัญหาเล็กน้อย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __บวชเรียน พิจารณาตามความเป็นจริง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เจ็บป่วย สิ้นสุด
   • สามีภรรยา  Lover-married __คนรักทิ้งร้างห่างไกล/กลับมา
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แก้ไขปัญหาเก่า
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำให้รู้สึกอึดอัดขัดข้อง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารจัดการเด็กและครอบครัว
  • การงาน   Work __เดินทาง ท่องเที่ยว
  • การเงิน  Finance __สำเร็จ ช้ากว่ากำหนด
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 4. อนาคตไกล  Distant future __รอคอย/การกลับมา
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำสัญญา ตรวจสุขภาพ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __แก้ปัญหาเร่งด่วน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __โชคลาภ
  • สรุป  Summarize __เสื้อผ้า/ยานพาหนะใหม่

……………………..

(6)

ราศีกันย์-หญิงสาว (17 กันยายน–16 ตุลาคม)
Born in Virgo. (17 September – 16 October)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __งานภาระกิจใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__อยู่เป็นโสดดีกว่า
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทะเลาะเรื่องเล็กน้อย ไร้สาระ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บริหารจัดการบ้าน สำนักงาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ธุรกิจขนาดใหญ่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทบทวนความรู้เก่า
  • การงาน   Work __รับตำแหน่งใหม่
  • การเงิน  Finance __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี
 4. อนาคตไกล  Distant future __พบเพื่อนเก่า
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ตำแหน่งงาน บริหารกิจการ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เจ็บป่วย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __บวช เรียนพระธรรม
  • สรุป  Summarize __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น

……………………..

(7)

ราศีตุลย์-คันชั่ง (17 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน)
Born in Libra. (17 October – 15 November)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __บวช ไหว้ครู เป็นโสด
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__บริษัทขนาดใหญ่ มหาชน ร่ำรวยเงินทอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พักผ่อน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คิดจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
   • สามีภรรยา  Lover-married __เดอนทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คัดเลือก จัดสรร หาสิ่งที่เหมาะสม
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ค้าขาย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การเงิน การธนาคาร
  • การงาน   Work __เจรจาต่อรอง
  • การเงิน  Finance __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนดเดิม
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตไกล  Distant future __
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนรัก
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ยุ่งกับญาติ กับงาน
  • สรุป  Summarize __เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล

……………………..

(8)

ราศีพิจิก-แมงป่อง (16 พฤศจิกายน–15 ธันวาคม)
Born in Scorpio. (16 November – 15 December)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __คัดเลือก จัดสรร ค้นหา สิ่งที่ดีที่สุด
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เพื่อน หุ้นส่วน เข้ามาเพิ่มเติม
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __คนรัก
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตึงเครียด
   • สามีภรรยา  Lover-married __พักงานระยะสั้น
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำให้รู้สึกอึดอัด
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ท่างเลือกที่ดีที่สุด กำไรสูงสุด
  • การงาน   Work __อย่าทำผิดกฏหมายศีลธรรม
  • การเงิน  Finance __เงินด่วน
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมาธิ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตไกล  Distant future __เดินทางไกลไป/กลับ ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สมุนไพร
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __โชคลาภ
  • สรุป  Summarize __สุขสมหวังชื่อเสียงโด่งดัง

  ……………………..

(9)

ราศีธนู-คนยิงธนู (16 ธันวาคม–14 มกราคม)
Born in Sagittarius. (16 December -14 January)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __ขาดความมั่นคงในชีวิต
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__อกหักรักคุด ค่าใช้จ่ายสูง ภูมิแพ้
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ตัดสินใจ ด้วยความยุติธรรม
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เหนื่อย หนัก
   • สามีภรรยา  Lover-married __บริหารเงินในธนาคาร
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บริหารจัดการบ้านสำนักงาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ความเห็นไม่ตรงกัน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สมาธิขั้นสูง
  • การงาน   Work __พักผ่อนระยะสั้นๆ
  • การเงิน  Finance __ไม่แน่นอน ได้จากศิลป ความสวยงาม
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตไกล  Distant future __ประกวด แข่งขัน ชิงรางวัล
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ ฉลองชัยชนะความสำเร็จ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คัดเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุด
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกลไป/กลับ ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • สรุป  Summarize __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น

……………………..

(10)

ราศีมกร-แพะทะเล (15 มกราคม–12 กุมภาพันธ์)
Born in Capricorn. (15 January – 12 February)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __สำเร็จ แต่ช้ากว่ากำหนด
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__งานหนัก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่างประเทศ ต่างจังหวัด ยานพาหนะคันใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คัดเลือก
   • สามีภรรยา  Lover-married __งานกินเลี้ยงฉลอง กับเพื่อน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บริหารบ้านสำนักงาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สมหวัง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฏแห่งกรรม
  • การงาน   Work __ลังเลการตัดสินนใจ
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการฝึกสมาธิ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง เดินไม่ถนัด
 4. อนาคตไกล  Distant future __มีความลับ
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปัญหาเล็กน้อย แก้ไขได้
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ปัญหาชีวิตซับซ้อน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __โชคลาภ
  • สรุป  Summarize __สิ้นสุด เริ่มใหม่

……………………..

(11)

ราศีกุมภ์-คนแบกหม้อน้ำ (13 กุมภาพันธ์–13 มีนาคม)
Born in Aquarius. (13 February – 13 March)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __พักงานระยะสั้นๆ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ลังเลการตัดสินใจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __อกหักรักคุด ควบคุมค่าใช้จ่าย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เริ่มต้นชีวิตใหม่ ต้องการความสงบ
   • สามีภรรยา  Lover-married __เหตุด่วนเหตุร้าย ทำให้ตกใจ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พ่อค้าคนกลาง นายหน้า ประกันภัยชีวิตทรัพย์สิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__โสด อยู่คนเดียว เงียบ เหงา
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เศรษฐกิจ
  • การงาน   Work __เด่นภาระกิจงานใหม่
  • การเงิน  Finance __กำไร ดอกเบี้ย เงินทุน
  • โชค ลาภ  Fortune __นอนภาวนา
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตไกล  Distant future __ดีเด่นการเงิน
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำบุญไถ่ถอนชีวิตสัตว์ ให้พ้นความตาย รอดไปได้
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __วางแผน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สัมผัสที่หก ฝันแม่น
  • สรุป  Summarize __กฏแห่งกรรม

……………………..

(12)

ราศีมีน-ปลา (14 มีนาคม–12 เมษายน)
Born in Pisces. (14 March – 12 April)

 1. อดีต ผ่านมาแล้ว  Past __เจ็บป่วย ปวดหลัง คอ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__บริหารจัดการมรดกที่ดินบ้านรถยนต์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เพื่อสุขภาพ เซนต์สัญญา
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__แม่สื่อ
   • สามีภรรยา  Lover-married __งานภาระกิจใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เดินทางโยกย้ายปรับเปลี่ยนแปลงพัฒนา
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เหตุด่วนเหตุร้าย ทำให้ตกใจ ทำงานแข่งกับเวลา
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การค้า พานิช
  • การงาน   Work __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • การเงิน  Finance __เงียบเหงา
  • โชค ลาภ  Fortune __ผลประโยชน์ทับซ่อน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตไกล  Distant future __เศรษฐกิจ ร่ำรวย เงินทอง มหาชน
 5. คำแนะนำ advice
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คัดเลือกจัดสรร สิ่งที่ดีที่สุด
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทบทวน ค้นหาความผิดพลาดจากอดีต
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ญาติ
  • สรุป  Summarize __โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ท การสื่อสารอันทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: