ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) เดือนมีนาคม 2558

dg577

พยากรณ์ดวงชะตาจากปีเกิด (12 นักษัตร)
1-31 มีนาคม
2558

Yearly horoscope in 1-31 March 2015.
Predict from year of birth. (12 fixed star)

………………………………

*อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย__นับวันเวลาตามระบบจันทรคติ  จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล-ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามการนับแบบระบบสุริยะคติ  ปฏิทินที่ธนาคารหรือร้านค้าแจกฟรีส่วนใหญ่พิมพ์ผิดพลาด ไปเปลี่ยนปีนักษัตรก่อนเวลาจริงหลายเดือน (ขอให้ผู้บริหารธนาคารและโรงพิมพ์โปรดแก้ไขด้วยครับ เพื่อมิให้เยาวชนไทยเข้าใจผิด ถามนักดาราศาสตร์ทุกท่านก็จะทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ)
 3. ถ้าท่านผู้อ่านเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปถึงก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันสงกรานต์) ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรเดียวกับก่อนวันที่ 1 มกราคม (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat fixed star.

 1. อดีต  Past __ปลีกวิเวก โดดเดียว
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่ำรวย ดีเด่นการเงิน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__งานใหม่
   • สามีภรรยา  Lover-married __เจ็บป่วย แตกแยก พ่ายแพ้ กระดูกสันหลัง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ต้อนรับแขกเดินทางมาจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญ ให้ทาน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ใช้สื่อสารทันสมัย เรียนต่อ ปริญญาโท
  • การงาน   Work __เสริม สวย งาม ศิลปะ ความฝัน
  • การเงิน  Finance __มี เก็บเป็นความลับ
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __งานเลี้ยง ฉลอง ความสำเร็จ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำตามข้อตกลงสัญญา เพื่อสุขภาพ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __โชคลาภ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เดินทางไกล ยานพาหนะคันใหม่
  • สรุป  Summarize __ทบทวนตนเอง ปรับปรุงกิจการ

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox fixed star.

 1. อดีต  Past __ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__งานใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตามตื้อ
   • สามีภรรยา  Lover-married __งานใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พร้อมหน้า งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ แต่งงาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารการเงิน ลงทุน ธนาคาร
  • การงาน   Work __ไม่แน่นอน
  • การเงิน  Finance __สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __เวียนหัว
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __มี เก็บความลับ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __งานเร่งด่วน แข่งกับเวลา เหตุไม่คาดคิด
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __มัชฌิมาปฏิปทา
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ขยันทำงานเก็บเงิน
  • สรุป  Summarize __ฟื้นคืนชีพ

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger fixed star.

 1. อดีต  Past __คงทน ทรมาน สมาธิ ขอ รอโอกาส
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เพื่อสุขภาพ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สื่อสารทันสมัย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คิดจะปรับปรุงความสัมพันธ์
   • สามีภรรยา  Lover-married __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ งานบุญ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานใหม่
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำงานแข่งกับเวลา
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัมผัสที่หก
  • การงาน   Work __เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
  • การเงิน  Finance __ดี
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดีขึ้น
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __มัชฌิมาปฏิปทา เดินทางคนเดียว
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทางไกลไป/มาหา ยานพหนะใหม่
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ขยายกิจการ
  • สรุป  Summarize __บริหารจัดการมรดกที่ดิน

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)

Born in Rabbit fixed star.

 1. อดีต  Past __ขยันทำงานหาเงิน ตักตวง สะสมทุนทรัพย์
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ยุ่งกับญาติ กับงาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ดีเด่นการค้า ยานพาหนะใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ดีเด่นการเงิน ธนาคาร
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__สื่อสารทันสมัย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ปรับปรุงกิจการ
  • การงาน   Work __พักงานระยะสั้น
  • การเงิน  Finance __นิ่ง ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ซ่อมสุขภาพ ฟื้นฟู
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __โรคเก่ากำเริบ ปัญหาเก่า
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __บริหารความไม่แน่นอน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปัญหาที่พอแก้ไขได้
  • สรุป  Summarize __งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon fixed star.

 1. อดีต  Past __เด็กให้โชค
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เก็บเป็นความลับ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ใช้เครื่องมือสื่อสารทันสมัย มากขึ้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__นิ่ง เฉย
   • สามีภรรยา  Lover-married __เจ็บป่วยอุบัติเหตุ สิ้นสุด หย่าร้าง สูญเสีย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __โชคลาภลอย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ร่ำรวย
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ธัญญาหาร ไร่นาสวนผสม ป่าไม้ โรงงาน
  • การงาน   Work __พักระยะเวลาสั้นๆ
  • การเงิน  Finance __มั่นคง บริษัทขนาดใหญ่ มหาชน
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง ดีขึ้น
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เจรจาต่อรอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __มหาเศรษฐี มหาชน ร่ำรวย
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __มีสินค้าและบริการมากมายให้ลูกค้าเลือก
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ไม่ทำผิดศีลธรรมกฎหมายบ้านเมือง
  • สรุป  Summarize __บริหารจัดการความไม่แน่นอน

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake fixed star.

 1. อดีต  Past __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เก็บของเก่ามาใช้งาน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอำนาจ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เสื้อผ้าชุดใหม่ ยาพาหนะ ทันสมัย
   • สามีภรรยา  Lover-married __งานใหม่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __โครงการมากมาย ทำแล้วรวย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พบคนรักใหม่ คุยถูกคอ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ศีล ธรรม ความจริง ความสงบ
  • การงาน   Work __ดอกเบี้ย ผลการดำเนินงาน
  • การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ทำงานแข่งกับเวลา
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อึดอัดขัดข้อง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __กฎแห่งกรรม
  • สรุป  Summarize __โยกย้ายเปลี่ยนแปลง

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse fixed star.

 1. อดีต  Past __ดีเด่นการค้าขาย
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำงานหนัก
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สมหวัง เริ่มต้นชีวิตใหม่
   • สามีภรรยา  Lover-married __เก็บสะสมเงินทุนก้อนใหญ่
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __พ่อค้า คนกลาง นายหน้า ค้าที่ดิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ซ่อมบ้าน สำนักงาน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เด็กและครอบครัว
  • การงาน   Work __งานอิสระ ส่วนตัว
  • การเงิน  Finance __ทำสัญญา
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากชายสูงอายุ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __กิจการขนาดใหญ่ ร่ำรวย มหาศาล มหาชน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ปรับปรุงกิจการ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เดินทางไกล มาจากต่างประเทศ ยานพานะใหม่
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __คัดเลือก
  • สรุป  Summarize __รอคอยโอกาส

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

Born in Goat fixed star.

 1. อดีต  Past __โครงการมากมายทำแล้วรวย
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เศรษฐีนี
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตามตื้อ
   • สามีภรรยา  Lover-married __อึดอัด ขัดข้อง ไปไหนไม่สะดวก
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __อยู่คนเดียว บวช ครู พระ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ฝึกสมาธิ
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฎแห่งกรรม
  • การงาน   Work __เดินทางไกล
  • การเงิน  Finance __เงินกู้
  • โชค ลาภ  Fortune __ทำบุญ ให้ทาน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ไม่แน่นอน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __หมอดู ตรวจดวงชะตา
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อยู่ระหว่างการตัดสินใจ ความยุติธรรม
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __วางแผนการณ์ล่วงหน้า
  • สรุป  Summarize __บ้าน สำนักงาน

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey fixed star.

 1. อดีต  Past __ตัดสินด้วยความยุติธรรม
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__การเมือง การปกครอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ลังเล
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__หลงรัก
   • สามีภรรยา  Lover-married __ปกป้องคุ้มครอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เก็บของเก่ามาใช้ใหม่อีกครั้ง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะใหม่
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โหราศาสตร์
  • การงาน   Work __ต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
  • การเงิน  Finance __สมหวังปนผิดหวัง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ความเห็นไม่ตรงกัน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ไม่ถูกใจ รั่วไหล ค่าใช้จ่ายสูง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เก็บความลับ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __อึดอัด ไม่เข้าข้างใคร
  • สรุป  Summarize __แสดงต่อสาธารณะ ทางสื่อสารทันสมัย

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster fixed star.

 1. อดีต  Past __บวช พระ สัจธรรม
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__อึดอัดขัดข้อง ไม่สะดวก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ไม่แน่นอน แปรผันได้ง่าย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ตามตื้อ
   • สามีภรรยา  Lover-married __เจ็บป่วย สิ้นสุด กระดูกหลัง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ธุรกิจขนาดใหญ่ ร่ำรวย เศรษฐี
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__พักงานระยะสั้น
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __คัดเลือก จัดสรร
  • การงาน   Work __สำเร็จการศึกษา ตามเป้าหมาย
  • การเงิน  Finance __ดี
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สมุนไพร
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __วางแผนชีวิต
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทุนการศึกษา
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทำบุญ ให้ทาน
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สุขภาพ โรงพยาบาล
  • สรุป  Summarize __ในเมืองใหญ่ เมืองหลวง

……………………..

11 จอ(สุนัข)(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

Born in Dog fixed star.

 1. อดีต  Past __เหตุด่วน เหตุร้าย ไม่คาดคิด
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__งานเลี้ยง ฉลองความสำเร็จ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ฝึกสมาธิ สติ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เป็นไปตามกรรมเก่า
   • สามีภรรยา  Lover-married __ช้าแต่สำเร็จ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขยันทำงานหาเงิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เครียด
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __พักผ่อน
  • การงาน   Work __ดอกไม้ เห็ด กำลังใจ
  • การเงิน  Finance __ถูกขอยืมเงินทอง
  • โชค ลาภ  Fortune __จากคนตาย
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อึดอัด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __โรคหัวใจกำเริบ ค่าใช้จ่ายสูง ควบคุมไม่ให้รั่วไหล
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ความลับ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ลางสังหรณ์ของตนเอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __งานใหม่
  • สรุป  Summarize __สื่อสารทันสมัย

……………………..

12 กุน(หมู)

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig fixed star.

 1. อดีต  Past __ปรับเปลี่ยนทัศนะคติ
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เครียด
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ถูกติดตาม ขอร้อง ยืมเงินทอง
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__งานใหม่
   • สามีภรรยา  Lover-married __บุคคลที่สาม
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __บวช พระ ค้นหา สัจธรรม
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางไกล
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __จบ สิ้นสุด ผ่าตัด ความตาย วิญญาณ
  • การงาน   Work __ใช้สมาธิ ความอดทนอดกลั้น ขั้นสูงสุด
  • การเงิน  Finance __ดี ดีมาก
  • โชค ลาภ  Fortune __ดี ดีมาก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __บ้าน สำนักงาน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __งา่นเลี้ยงฉลอง ความสำเร็จ แต่งงาน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ตัดสินใจ ด้วยความยุติธรรม
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปัญหาสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
  • สรุป  Summarize __คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน

…………………………………

หมอดูทายแม่นๆ

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท  ค่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม/1 ชั่วโมง  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์ : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407  DTAC_โทร. 081-533-3529,   AIS_โทร. 093-240-0151,  TRUE_โทร. 082-512-9920

AN 100x100 (21KB)

patomtip

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |
| Home | About | Calendar | Oracle | Articles | Services | Tracking | Discussions |

No. 987

%d bloggers like this: