ดูดวงจากเวลาเกิด (24 ชั่วโมง) รายเดือนมีนาคม 2558

sfg

ดูดวงจากเวลาเกิด (24 ชั่วโมง) รายเดือนมีนาคม 2558
Monthly horoscope.  March 2015.  Forecast from time of birth. (24 hours)

การดูดวง….เป็นส่วนประกอบหนึ่ง ในการดำรงค์ชีวิตของคนในทุกยุคสมัย  เป็นเหมือนเครื่องช่วยนำทางชีวิตให้กับทุกคนให้สามารถหลบหลีกหนีภัยอันตรายใดๆได้ล่วงหน้า หรือรอรับโชคลาภได้ปริมาณมากกว่าปกติ

คำพยากรณ์นี้…ใช้อ่านประกอบคำพยากรณ์อื่นๆ เช่นดูดวงจากวันเกิด เดือนเกิด ปีเกิดก็ย่อมได้ ทำให้ได้รายละเอียดมากขึ้น

สำหรับผู้อ่านที่ต้องการจะตรวจดวงชะตากับหมอแดงทางโทรศัพท์ เมื่ออ่านคำพยากรณ์ในเว็บเพจนี้แล้ว ถ้าคำพยากรณ์ในอดีตและปัจจุบันพยากรณ์ได้ตรงกับชีวิตจริงของท่าน แสดงว่าครูบาอาจารย์ของหมอแดงคัดเลือกท่านแล้ว หมอแดงก็พร้อมจะให้บริการตรวจดวงชะตาโดยละเอียดเช่นกัน

(หมายเหตุ*  เวลาเกิด-ใช้เวลาสากล คือเวลาท้องถิ่นบ้านของผู้อ่านทุกท่านเป็นหลัก)

 1. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 00.00 น. – 01.00 น. __
  อดีต…อึดอัดขัด้อง ไปไหนไม่สะดวก ภาระกิจมากมาย
  ต้นเดือน…ใช้ ฝึกสมาธิ อดทนรอคอยโอกาส การกลับมา เหตุไม่คาดคิด
  กลางเดือน…ต้องการความสุขสงบ เริ่มต้นชีวิตใหม่
  ปลายเดือน…มีสินค้าบริการให้เลือกมากมาย หลากหลายชนิดรูปแบบ
  คิดในใจ…อิกหักรักคุด ค่าใช้จ่ายสูง
  คำแนะนำ…เก็บของเก่ามาใช้งาน อย่าเครียด ขอร้อง ติดตามสถานการณ์
  .
 2. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 01.00 น. – 02.00 น. __
  อดีต…เสริมสวย ลางสังหรณ์แม่นยำ
  ต้นเดือน…โครงการมากมาย ทำไปแล้วก็มี แก้ไขปัญหาเร่งด่วน งานก้าวหน้า
  กลางเดือน…สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  ปลายเดือน…ทำงานหนัก
  คิดในใจ…งานใหม่
  คำแนะนำ…ปรับปรุงคุณภาพชีวิต เปลี่ยนแปลง แลก ซ่อม ทำบุญสะเดาะเคราะห์ ไถ่ถอนชีวิตสัตว์ให้พ้นความตาย
  .
 3. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 02.00 น. – 03.00 น. __
  อดีต…บริหารหนี้สิน แก้ไขปัญหาเก่า
  ต้นเดือน…ปลีกวิเวก บวช  ค้นหาสัจธรรมความเป็นจริง ครูบาอาจารย์ อยู่คนเดียว รอคอยโอกาสสำคัญ ไสยศาสตร์
  กลางเดือน…เจ็บป่วย ปวดเหมื่อยกระดูกสันหลัง
  ปลายเดือน…รักษา ฟื้นฟู
  คิดในใจ…เครียด
  คำแนะนำ…บวช พระ พระธรรม เดินทางไกล เจรจาต่อรอง
  .
 4. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 03.00 น. – 04.00 น. __
  อดีต…ขยันทำงาน หาเงิน
  ต้นเดือน…วางแผนงาน งานใหม่ จัดหาเงินทุน
  กลางเดือน…เพือสุขภาพ
  ปลายเดือน…ค้นหาความจริง สัจธรรม ชี้นำ
  คิดในใจ…โดยสุภาพ
  คำแนะนำ…ใช้อำนาจในการปกครอง ก้าวหน้า บริหารจัดการมรกดกที่ดิน
  .
 5. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 04.00 น. – 05.00 น. __
  อดีต…รอคอย
  ต้นเดือน…เจรจาต่อรอง ดีเด่นการเงิน ใช้ลางสังหรณ์
  กลางเดือน…นิ่ง เฉย อยู่ท่ามกลางความสับสน
  ปลายเดือน…เดินทางไกล ยานพาหนะใหม่
  คิดในใจ…พึ่งพาตนเอง
  คำแนะนำ…เพื่อสุขภาพ โรคเก่ากำเริบ มีโชคลาภ เฉียด
  .
 6. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 05.00 น. – 06.00 น. __
  อดีต…ขยันทำงานเก็บเงิน
  ต้นเดือน…ซื่อมือถือ ใช้อินเตอร์เน็ทมากขึ้น บริหารการเงินธนาคาร
  กลางเดือน…สะเดาะเคราะห์
  ปลายเดือน…แก้ปัญหาเร่งด่วน
  คิดในใจ…บริหารมรดกที่ดิน
  คำแนะนำ…(อย่า)ตึงเครียด  ครอบครัวพร้อมหน้า เดินทางไกล ต่างประเทศ
  .
 7. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 06.00 น. – 07.00 น. __
  อดีต…ทำบุญ ปลดปล่อยชีวิตสัตว์ ให้พ้นความตาย
  ต้นเดือน…โดยสุภาพ ตามความเป็นจริง คัดเลือกให้เหมาะกัตนเอง
  กลางเดือน…มือถือคอมพิวเตอร์ใหม้
  ปลายเดือน…ตรวจสุขภาพ
  คิดในใจ…คนรักทิ้งร้างห่างไกลกัน
  คำแนะนำ…เริ่มต้นชีวิตใหม่ สงบสุข นิ่ง อยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย มีโชคลาภลอย
  .
 8. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 07.00 น. – 08.00 น. __
  อดีต…ถูกติดตาม ขอยืมเงินทอง
  ต้นเดือน…อดทน รอคอย โอกาส หมอดู ซับซ้อน หลายรูปแบบ
  กลางเดือน…เดินทางท่องเที่ยว
  ปลายเดือน…คิดจะเปลี่ยนใจ
  คิดในใจ…ความหวัง
  คำแนะนำ…เจ็บป่วย ปวดหลัง บริหารเงินในธนาคาร บริหารมรดกที่ดิน
  .
 9. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 08.00 น. – 09.00 น. __
  อดีต…โชคลาภ
  ต้นเดือน…จากลางสังหรณ์ และทำงานหนัก สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  กลางเดือน…ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
  ปลายเดือน…ช่วยเหลือนคนยากจน
  คิดในใจ…ปัญหาซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
  คำแนะนำ…นิ่ง แก้ไขความสับสน
  .
 10. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 09.00 น. – 10.00 น. __
  อดีต…เหตุด่วน ฉุกเฉิน ไม่คาดคิด
  ต้นเดือน…ความคิดเห็นขัดแย้งกัน สมหวัง ทำบุญ ให้ทานแก่คนยากจน
  กลางเดือน…โยกย้ายเปลี่ยนแปลง เดินทางไกล
  ปลายเดือน…คนกลาง นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  คิดในใจ…ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  คำแนะนำ…เชื่อมั่นในลางสังหรณ์ของตนเอง
  .
 11. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 10.00 น. – 11.00 น. __
  อดีต…เด่นการค้าขาย ยานพาหนะคัรใหม่
  ต้นเดือน…เริ่มต้นชีวิตใหม่ อีกครั้ง สงบ ถูกขอร้องหยิบยืมเงินทอง
  กลางเดือน…ความขัดแย้ง สิ้นสุด เจ็บป่วย อุบัติเหตุ
  ปลายเดือน…โชคดี ลาภลอย
  คิดในใจ…โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  คำแนะนำ…สู้ชีวิต แก้ไขปัญหาใหญ่ เจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  .
 12. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 11.00 น. – 12.00 น. __
  อดีต…งานกินเลี้ยง ฉลอง กับเพื่อน
  ต้นเดือน…เครียด ปัญหาที่แก้ไขยาก อดทน
  กลางเดือน…หงุดหงิด  ไม่แน่นอน ฝันแปลก ชายสูงอายุอุปถัมป์
  ปลายเดือน…ปลีกวิเวก กราบไหว้ครูบาอาจารย์ โดดเดี่ยว คนเดียว
  คิดในใจ…งานใหม่
  คำแนะนำ…นายหน้า ค้าที่ดิน ซื้อขายแลกเปลี่ยน ช้าแต่สำเร็จ เงินกู้ หนี้สิน
  .
 13. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 12.00 น. – 13.00 น. __
  อดีต…งานใหม่
  ต้นเดือน…ไม่ถูกใจ โครงการมากมาย
  กลางเดือน…เดินทางต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  ปลายเดือน…ติดขัดปัญหาเล็กน้อย เอกสาร
  คิดในใจ…มรดก ที่ดิน
  คำแนะนำ…เพื่อน เงินทุน โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
  .
 14. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 13.00 น. – 14.00 น. __
  อดีต…คนรักทิ้งร้าง ห่างไกลกัน
  ต้นเดือน…ระวัง อันตราย อยู่ในศีล 5 จะรอดปลอดภัย ทำบุญ ให้ทานแก่คนยากจน
  กลางเดือน…โครงการมากมาย ทำแล้วรวย
  ปลายเดือน…โยกย้ายเปลี่ยนแปลง ต่อเติม ปรับปรุง งาน บ้าน
  คิดในใจ…ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  คำแนะนำ…ใช้การสื่อสารทันสมัยแทนการเดินทาง สวดมนต์ไหว้พระ เชื่อสัมผัสที่หกของตนเอง
  .
 15. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 14.00 น. – 15.00 น. __
  อดีต…พักงานระยะสั้น
  ต้นเดือน…ตรวจเช็คซ่อมสุขภาพ เสื้อผ้ายานพาหนะทันสมัย
  กลางเดือน…ธุรกิจเงินล้าน เดินทางไกล ต่างประเทศ การสู้รบ
  ปลายเดือน…เพื่อสุขภาพ
  คิดในใจ…เพื่อความมั่นคงของธุรกิจบ้านเมือง
  คำแนะนำ…พักผ่อนให้เพียงพอ รวดเร็วเหมือนสายฟ้า แข่งกับเวลา โครงการมากมายรอให้ทำ
  .
 16. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 15.00 น. – 16.00 น. __
  อดีต…เครียด
  ต้นเดือน…โยกย้ายเปลี่ยนแปลง กับเพื่อน
  กลางเดือน…โครงการมากมายรอให้ทำ ตรวจดวงชะตา
  ปลายเดือน…โชคลาภ พลิกผัน ร้ายกลายเป็นดี
  คิดในใจ…มรดก นายหน้า
  คำแนะนำ…งานใหม่ เดินทางไกล ต่สู้กับปัญหาใหญ่ ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
  .
 17. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 16.00 น. – 17.00 น. __
  อดีต…ปัญหาสลับซับซ้อน ซ่อนเงื่อนไข
  ต้นเดือน…ยานพาหนะคันใหม่ ซื้อใช้สื่อสารทันสมัยมากขึ้น
  กลางเดือน…ดีเด่นการค้า มีความหวัง เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใส
  ปลายเดือน…เอื้ออาทรแก่ผู้ด้อยโอกาส
  คิดในใจ…เดินทางไกล สู้รบ
  คำแนะนำ…สมหวัง หญิงสูงอายุมากด้วยอำนาจ ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  .
 18. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 17.00 น. – 18.00 น. __
  อดีต…รอคอยการกลับมา มีความหวัง
  ต้นเดือน…ถูกขอยืมเงินทอง เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพาหนะคันใหม่
  กลางเดือน…สิ้นสุด พร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง นิ่งเฉยไม่เข้าข้างใคร
  ปลายเดือน…คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม
  คิดในใจ…ฟื้นฟู รักษาสุขภาพ
  คำแนะนำ…ระหว่าการตัดสินใจ เจรจาต่อรอง ทำตามสัญญา
  .
 19. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 18.00 น. – 19.00 น. __
  อดีต…คิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้ว เศร้าเสียใจ
  ต้นเดือน…คิดจะปรับปรุงคุณภาพชีวิต วางแผน
  กลางเดือน…บริหารการเงินในธนาคาร งานใหม่
  ปลายเดือน…เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สูญเสีย สะเดาะเคราะห์
  คิดในใจ…การตัดสินใจของตนเอง
  คำแนะนำ…เหตุด่วน กระทันหัน ไม่คาดคิด หัวสายตากระเพาะอาหาร ซื้อขายแลกเปลี่ยน
  .
 20. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 19.00 น. – 20.00 น. __
  อดีต…เด่นการค้าขาย
  ต้นเดือน…ร่ำรวยเงินทอง ธุระกิจเงินล้าน โครงการมากมายที่จะทำ
  กลางเดือน…มัชฌิมาปฏิปทา รับตำแหน่งใหม่ ชีวิตมั่่นคงมากขึ้น
  ปลายเดือน…เก็บความลับไว้
  คิดในใจ…ปกป้องรักษาผลประโยชน์
  คำแนะนำ…สมหวังปนผิดหวัง ยานพาหนะคันใหม่ทันสมัย รวดเร็ว ไม่ได้คิดล่วงหน้า
  .
 21. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 20.00 น. – 21.00 น. __
  อดีต…ฝันแม่น
  ต้นเดือน…เฉียดโชค แก้ปัญหาซับซ้อน
  กลางเดือน…งานใหม่ ขยายกิจการ
  ปลายเดือน…มีลางสังหรณ์ พระภูมิเจ้าที่เจ้าทาง
  คิดในใจ…แผ่เมตตา
  คำแนะนำ…ฝึกสมาธิ ท่องเที่ยว เดินทางไกล ต่างประเทศ ยานพหนะใหม่
  .
 22. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 21.00 น. – 22.00 น. __
  อดีต…ทบทวนความคิดการกระทำที่ผ่านมา
  ต้นเดือน…สินค้าบริการมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ ทำบุญให้ทาน
  กลางเดือน… มีความลับ ปรับปรุงต่อเติมสำนักงานบ้าน
  ปลายเดือน…ความคิดขัดแย้ง งาน ญาติ
  คิดในใจ…โชคลาภ
  คำแนะนำ…สำเร็จการเรียน งานเลี้ยงฉลอง ความมั่นคงในอาชีพการงาน ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
  .
 23. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 22.00 น. – 23.00 น. __
  อดีต..ความรัก
  ต้นเดือน…อดทนรอคอย ติดตามสถานการณ์
  กลางเดือน…ครอบครัวพร้อมหน้า มีความสุข แต่งงาน ลูกหลานบริวาร
  ปลายเดือน…สำเร็จ ช้ากว่ากำหนด
  คิดในใจ…ตรวจดวงชะตา
  คำแนะนำ…แก้ไขปัญหาใหญ่ยาก แข่งกับเวลา ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง
  .
 24. สำหรับท่านที่เกิดในเวลา 23.00 น. – 24.00 น. __
  อดีต…เจ็บป่วย กระดูกหลัง
  ต้นเดือน…คนรักทิ้ง ร้าง ห่างไกลกัน อดทนรอคอยโอกาส
  กลางเดือน…โครงการมากมายทำแล้วรวย โยกย้ายเปลี่ยนแปลง สารเคมี
  ปลายเดือน…ปกป้องรักษาผลประโยชน์
  คิดในใจ…ธุรกิจเงินล้าน
  คำแนะนำ…พึ่งพาตนเอง หน้าหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ขยายกิจการ
  .

 ……………………………………

หมอดูทายแม่นๆ

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |
| Home | About | Calendar | Oracle | Articles | Services | Tracking | Discussions |

N0. 983

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: