ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) รายปี 2558 เดือนกุมภาพันธ์

12 นักษัตร

ดูดวงจากปีเกิด (12 นักษัตร) รายปี 2558 เดือนกุมภาพันธ์

Yearly horoscope in February 2015.  Predict from year of birth. (12 fixed star)

………………………………

*อ่านตรงนี้ก่อน Read me first

 1. ปฏิทินไทยโบราณ-ดาราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทย__นับวันเวลาตามระบบจันทรคติ  จะเปลี่ยนปีนักษัตรและขึ้นปีใหม่ เมื่อถึงขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ ของทุกปี (วันสงกรานต์)
 2. ปฏิทินสากล-ราชการไทยในยุคปัจจุบัน ใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามการนับแบบระบบสุริยะคติ  ปฏิทินที่ธนาคารหรือร้านค้าแจกฟรีส่วนใหญ่พิมพ์ผิดพลาด ไปเปลี่ยนปีนักษัตรก่อนเวลาจริงหลายเดือน (ขอให้ผู้บริหารธนาคารและโรงพิมพ์โปรดแก้ไขด้วยครับ เพื่อมิให้เยาวชนไทยเข้าใจผิด ถามนักดาราศาสตร์ทุกท่านก็จะทราบความจริงในเรื่องนี้ครับ)
 3. ถ้าท่านผู้อ่านเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปถึงก่อนวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕ (วันสงกรานต์) ต้องอ่านคำพยากรณ์ของปีนักษัตรเดียวกับก่อนวันที่ 1 มกราคม (เพราะยังไม่เปลี่ยนปีนักษัตร) จึงจะได้คำพยากรณ์ที่ตรงกับชีวิตจริงครับ

………………………………

1 ชวด(หนู)

(1)

คนเกิดปีนักษัตรชวด (หนู)

Born in Rat fixed star.

 1. อดีต  Past __ยุ่งกับงานกับญาติ คิดเห็นแตกต่างกัน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ปกป้องตนเอง
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __รักษาความลับ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สำเร็จแต่ช้าหน่อย
   • สามีภรรยา  Lover-married __บวชเรียนค้นหาสัจธรรมความเป็นจริง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เจ็บป่วยอุบัติเหตุผ่าตัดสูญเสีย
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เดินทางท่องเที่ยว
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __บริหารธุรกิจ สำนักงาน บ้าน
  • การงาน   Work __ ศิลป ความสวยงาม อนุรักษ์
  • การเงิน  Finance __เดินทาง ยานพาหนะคันใหม่
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากการทำบุญให้ทาน
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ตามสภาพอากาศ แปรเปลี่ยนกระทันหัน
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ตกใจ เหตุไม่คาดคิด
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __วิตกกังวล ด้วยการยอมรับว่าทุกสิ่งเป็นไปตามปกติของธรรมชาติ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __อยู่นิ่งๆ ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สุนสุด เริ่มต้นใหม่
  • สรุป  Summarize __เดินทางไกล ต่างประเทศ ชายแดน รถยนต์คันใหม่

……………………..

2 ฉลู(วัว)

(2)

คนเกิดปีนักษัตรฉลู (วัว)

Born in Ox fixed star.

 1. อดีต  Past __โครงการมากมาย ทำได้จริงก็รวยจริง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__สิ่นสุด เริ่มต้นใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ทำบุญให้ทาน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ปลดปล่อยให้มีอิสระ
   • สามีภรรยา  Lover-married __บริหารงานบ้าน สำนักงาน ทำงานที่บ้าน
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __คนรักทิ้งร้างห่างไกล
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__น้อยใจ เดินทางไปคนเดียว
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ความมั่นคงในชีวิตครอบครัวธุรกิจ
  • การงาน   Work __งานใหม่
  • การเงิน  Finance __เก็บออมเงินทุนไว้ได้ก้อนใหญ่
  • โชค ลาภ  Fortune __ยานพาหนะ จักรยานยนต์
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ดี ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __พึ่งพาตนเอง
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __แก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ทุ่มเท ต่อสู้ เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __แก้ไขปัญหาที่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนไข
  • สรุป  Summarize __ใช้สมาธิชั้นสูงสุด

……………………..

3 ขาล(เสือ)

(3)

คนเกิดปีนักษัตรขาล (เสือ)

Born in Tiger fixed star.

 1. อดีต  Past __ยุ่งยากกับญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงาน ความเห็นแตกต่าง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__โครงการมากมายทำแล้วรวย อยากทำ ยังไม่ได้ทำ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ดูแลเยี่ยมเยือนญาติผู้หญิงผู้ใหญ่สูงอายุอุปถัมภ์
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเด่นการเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __เจ็บป่วย อุบัติเหตุ สิ้นสุด สูญเสีย
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ความรัก
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ แต่งงาน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การตัดสินใจ
  • การงาน   Work __เพื่อความมั่นคงในธุรกิจ
  • การเงิน  Finance __ติดต่อธนาคาร
  • โชค ลาภ  Fortune __คิดคำนวณ
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ขยายกิจการ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ขยันทำงาน เก็บสะสมเงินทุน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พักงานระยะสั้น
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ยานพาหนะคันใหม่
  • สรุป  Summarize __เหตุด่วน เหตุร้าย ทำให้ตกใจ

……………………..

4 เถาะ(กระต่าย)
(4)

คนเกิดปีนักษัตรเถาะ (กระต่าย)

Born in Rabbit fixed star.

 1. อดีต  Past __ปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__พักงานระยะสั้นๆ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ขยายกิจการ
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดูดวง หมอดู
   • สามีภรรยา  Lover-married __เก็บไว้ในใจ ไปเมืองใหญ่หลวง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ปองดอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__บวชเรียนธรรม สัจธรรม ค้นหาความจริง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทันสมัย
  • การงาน   Work __โชคลาภ
  • การเงิน  Finance __ได้บ้างเสียบ้าง
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้ตามสัญญา
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __สมาธิบำบัด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เดินทางท่องเที่ยว ปัญหาซับซ้อนซ้อนเงื่อนไข
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __ความหวัง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ความรัก
  • สรุป  Summarize __เหตุด่วน ทำให้ตกใจ

……………………..

5 มะโรง(งูใหญ่)
(5)
คนเกิดปีนักษัตรมะโรง (งูใหญ่)

Born in Dragon fixed star.

 1. อดีต  Past __ตรวจดวงชะตา หมอดู
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ครอบครัวพร้อมหน้า
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ปัญหาซับซ้อนในครอบครัว
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__เพื่อเงินทอง
   • สามีภรรยา  Lover-married __เก็บสะสมเงินทอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __สมหวัง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ปกป้องตนเอง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ทิ้งถิ่นฐานดั่งเดิม
  • การงาน   Work __เจ้านายผู้ใหญ่ผู้หญิงสูงอายุส่งเสริม
  • การเงิน  Finance __หยุดนิ่ง
  • โชค ลาภ  Fortune __อย่าโลภ อย่าเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __อ้วน อึดอัด
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __นายหน้า พ่อค้าคนกลาง ที่ดิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ฉลองความสำเร็จ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เพื่อนๆ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เพื่อสุขภาพ
  • สรุป  Summarize __รอต้อนรับ แขกเดินทางมาจากแดนไกล

……………………..

6 มะเส็ง(งูเล็ก)(6)
คนเกิดปีนักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

Born in Snake fixed star.

 1. อดีต  Past __เรียนเพิ่มเติม ขยายกิจการ สำรอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สำเร็จแต่ช้าหน่อย
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__มีโชคลาภ
   • สามีภรรยา  Lover-married __ทะเลาะถกเถียง เดินทางไกล
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ทำบุญ ให้ทาน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__โยกย้ายเปลี่ยนแปลง
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __เงินกู้ ความเสี่ยง ประกันภัย
  • การงาน   Work __วางแผน นโยบาย กฏหมาย แบบจำลอง
  • การเงิน  Finance __ได้จากงานใหม่
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ร่างกายต้องการพักผ่อนมากขึ้น
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สมาธิเพื่อสุขภาพ บำบัดโรค
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __คนรัก
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ทิ้งร้างห่างไกลกัน
  • สรุป  Summarize __ดีเด่นการเงิน

……………………..

7 มะเมีย(ม้า)

(7)

คนเกิดปีนักษัตรมะเมีย (ม้า)

Born in Horse fixed star.

 1. อดีต  Past __เก็บเงินทุนก้อนใหญ่
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__เพื่อความมั่นคงในชีวิตธุรกิจ
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน เหตุไม่คาดคิด
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ซับซ้อน
   • สามีภรรยา  Lover-married __อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ต้องการความสงบ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __โครงการ ผลตอบแทน จุดคุ้มทุน
  • การงาน   Work __พักงานระยะสั้น
  • การเงิน  Finance __ได้จากคนรัก
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากหมอดู
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __ฟื้นฟูสุขภาพธุรกิจ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __การเงิน การธนาคาร
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เลือกสิ่งที่เหมาะกับตนเอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ปรุงปรุงคุณภาพชีวิต
  • สรุป  Summarize __งานกินเลี้ยง ฉลอง เพื่อนๆ

……………………..

8 มะแม(แพะ)

(8)

คนเกิดปีนักษัตรมะแม (แพะ)

Born in Goat fixed star.

 1. อดีต  Past __ขยายกิจการ เรียนเพิ่มเติม
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ความรัก
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __งานใหม่
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__สุขสมหวัง
   • สามีภรรยา  Lover-married __รับแขกเดินทางมาจากแดนไกล เจรจาต่อรอง
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __กินยาสมุนไพร
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__หลงในกิเลสตัญหาอุปทาน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __กฏแห่งกรรม สัจธรรม
  • การงาน   Work __เด่นค้าขาย
  • การเงิน  Finance __ลังเลการตัดสินใจ
  • โชค ลาภ  Fortune __หลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคแบบทุ่มเท ได้มาก็เสียไป
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ร่างกายต้องการการพักผ่อน
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __บริหารหนี้สิน
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __ทำเพื่อความมั่นคงในชีวิตครอบครัวธุรกิจ
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พักผ่อนร่างกาย
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __พระ ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
  • สรุป  Summarize __แก้ไขปัญหาเร่งด่วน

……………………..

9 วอก(ลิง)

(9)

คนเกิดปีนักษัตรวอก (ลิง)

Born in Monkey fixed star.

 1. อดีต  Past __ทำเพื่อความั่นคงในชีวิตทรัพย์สินครอบครัวบ้านเมือง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__นิ่ง อยู่ท่ามกล่างความสับสนวุ่นวาย
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __มรดก ที่ดิน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ขอ หมั่นหมาย
   • สามีภรรยา  Lover-married __ถกเถียงเรื่องไร้สาระ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขอกู้ยืมเงินทอง
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เก็บสะสมเงินทุน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __การแก้ไขปัญหา สัจธรรม ทางพ้นจากทุกข์
  • การงาน   Work __เด่นค้าขาย
  • การเงิน  Finance __ได้จากการต่อสู้ เหน็ดเหนื่อย เดินทางไกล
  • โชค ลาภ  Fortune __ได้จากงานภาระกิจใหม่
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __พบญาติ ผู้หญิงผู้ใหญ่ สูงอายุ อุปถัมภ์
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __รอคอยด้วยความหวัง
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __กู้ยืมเงินทอง
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สิ้นสุด เริ่มต้นชีวิตใหม่
  • สรุป  Summarize __เจ็บป่วย

 

……………………..

10 ระกา(ไก่)

(10)

คนเกิดปีนักษัตรระกา (ไก่)

Born in Rooster fixed star.

 1. อดีต  Past __ทำงานหนัก
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__สิ้นสุด เริ่มต้นใหม่
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __พักทำงานระยะสั้น
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเด่นการเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __ตรวจดวงชะตา หมอดู
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __เก็บของเก่ามาใช้ประโยชน์ บริหารนี้สิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__แก้ไขปัญหาเร่งด่วน
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ค้นหา ความเร้นลับ
  • การงาน   Work __เพื่อสังคม
  • การเงิน  Finance __ระวังถูกหลออกลวง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __สมาธิเพื่อสุขภาพ
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __เงินทุนก้อนใหญ่ ธุรกิจเงินล้าน
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวช สัจธรรม
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __ลดต้นทุนการผลิต
  • สรุป  Summarize __เดินทางท่องเที่ยว

 

……………………..

11 จอ(สุนัข)(11)

คนเกิดปีนักษัตรจอ (หมา)

Born in Dog fixed star.

 1. อดีต  Past __นายหน้า ซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่ดิน
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ปัญหาซับซ้อน
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __สำเร็จแต่ช้ากว่ากำหนด
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ดีเด่นการเงิน
   • สามีภรรยา  Lover-married __โครงการมากมายอยากทำ
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __งานกินเลี้ยงฉลอง เพื่อนๆ
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__วางแผนปรับปรุงคุณภาพชีวิต
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __ยา สมุนไพร
  • การงาน   Work __เดินทางไกล ต่างประเทศ ชายแดน ยานพาหนะคันใหม่
  • การเงิน  Finance __เพื่อบ้าน สำนักงาน
  • โชค ลาภ  Fortune __จากคนรัก
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __ปานกลาง
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __เดินทางคนเดียว
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __มองย้อนหาสาเหตุความผิดพลาดในอดีต
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __หญิงสูงอายุ
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __เจรจาต่อรอง
  • สรุป  Summarize __เป็นความลับ

……………………..

12 กุน(หมู)

(12)

คนเกิดปีนักษัตรกุน (หมู)

Born in Pig fixed star.

 1. อดีต  Past __ร่ำรวยเงินทอง
 2. ปัจจุบัน Present
  • ตัวเอง oneself__ชายสูงอายุอุปถัมภ์
  • สิ่งแวดล้อม  Environment __ครองครัวพร้อมหน้า แต่งงาน
  • ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด   Relationship :
   • ความรักของคนโสดม่ายหย่าร้าง  Lover-single__ต่างประเทศ
   • สามีภรรยา  Lover-married __คิดจะปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิต
   • ครอบครัว ญาติ ลูกหลาน บริวาร   Family __ขยันทำงานหาเงิน
   • มิตร เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน  Friend__เครียด
 3. อนาคตอันใกล้  Near future :
  • การเรียนรู้เพิ่มเติม  Education __สัญญา สุขภาพที่ดี
  • การงาน   Work __ตั้งใจ คนรัก
  • การเงิน  Finance __ปานกลาง
  • โชค ลาภ  Fortune __ปานกลาง
  • สุขภาพ อุบัติเหตุ  Health & Accident __กินยาหลายขนาน
 4. อนาคตอันไกล  Distant future __โสด บวช พระ ครูบาอาจารย์
 5. คำแนะนำ
  • ปัญหาและทางแก้ไข  Solution __สัมผัสที่หก
  • ผู้สนับสนุนช่วยเหลือ  Personal Support __เด็กให้โชค ลูก
  • คิดอยู่ในใจ  In mind __สับสน
  • สรุป  Summarize __งานก้าวหน้า

……………………………………

AN 100x100 (21KB)

patomtip

อดิศร นิตยาจาร (หมอแดง)  หมอดูทายแม่นๆ  บริการดูดวงทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ท ค่่าบริการ 500 บาท/ดวง/5 คำถาม (หรือคำถามละ 100 บาท)  พยากรณ์จาก 3 ศาสตร์วิชา : เลข7ตัว9ฐาน+ไพ่ยิปซี+สัมผัสที่หก  โอนเงินล่วงหน้าเข้าธนาคารกสิกรไทย 233-228-6407 ติดต่อสอบถามจองคิวใช้บริการดูดวงทางโทรศัพท์ โทร. Dtac_ 081-533-3529  Ais_ 093-240-0151  True_ 082-512-9920 ทุกวันในเวลา 8.00 น. – 21.00 น.

| หน้าแรก | เกี่ยวกับ | ปฏิทิน | คำพยากรณ์ | บทความ | บริการ | ติดตาม | สนทนา |

N0. 979

โฆษณา

%d bloggers like this: